Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 530 din 21 aprilie 2022  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 530 din 21 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 394 din 21 aprilie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1."

    2. La articolul 10, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabileşte prin hărţile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă şi este prevăzută în anexa nr. 3."

    3. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) realizează o investiţie iniţială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1;"

    4. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare."

    5. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.
    6. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    8. La anexa nr. 2 articolul 1, litera f) se abrogă.
    9. La anexa nr. 2 articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor pe website-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.
(3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor."

    10. La anexa nr. 2 articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Ministerul Finanţelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 5 la procedură, un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi întocmeşte Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
(4) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor publică pe website-ul său lista prevăzută la alin. (3).
(5) Începând cu data publicării pe website a listei menţionate la alin. (3), cererile de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obţinut."

    11. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Ministerul Finanţelor verifică, pentru cererile de acord pentru finanţare prevăzute la art. 3 alin. (5), conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3 alin. (1), conform prevederilor anexei nr. 2 la procedură, şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3 la procedură."

    12. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (2) litera c), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:
    "(v) informaţiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) nu se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1)."

    13. La anexa nr. 2 articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.
(2^2) În cazul în care bugetul alocat sesiunii este epuizat, analiza cererilor de acord pentru finanţare continuă, în ordinea punctajului obţinut, în limita bugetului total alocat schemei, până la epuizarea acestuia.
(2^3) În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul total alocat schemei."

    14. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare prevăzute la alin. (2^2) şi (2^3), Ministerul Finanţelor emite, după caz:
    a) proiect de acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, în limita bugetului total alocat schemei conform art. 4 alin. (2) din hotărâre;
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    (ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2 la procedură;
    (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii;
    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;
    (ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    (iv) informaţiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) nu se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1)."

    15. La anexa nr. 2 articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale, fără a se depăşi bugetul total alocat schemei prevăzut la art. 4 alin. (2) din hotărâre.
(5) Cererile de acord pentru finanţare care nu se încadrează în bugetul total al schemei prevăzut la art. 4 alin. (2) din hotărâre se restituie întreprinderilor."

    16. La anexa nr. 2 articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează, conform art. 4, cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 3 alin. (1), în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare."

    17. La anexa nr. 2 articolul 12, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Ministerul Finanţelor verifică şi analizează cererea de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative prezentate în Ghidul de plată în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor."

    18. La anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură."

    19. La anexa nr. 2, după anexa nr. 3 la procedură se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 la procedură, având cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
    20. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Cererile de acord pentru finanţare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor în vigoare la data depunerii acestora.
    (2) Acordurile pentru finanţare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislaţiei în vigoare la data emiterii acestora.
    (3) Prevederile art. I pct. 17 se aplică şi cererilor de plată a ajutorului de stat, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 21 aprilie 2022.
    Nr. 530.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014)
    LISTA
    sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat

┌────┬────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Cod │Denumire cod CAEN │
│crt.│CAEN│ │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│1 │1011│Prelucrarea şi conservarea │
│ │ │cărnii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│2 │1012│Prelucrarea şi conservarea │
│ │ │cărnii de pasăre │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor din │
│3 │1013│carne (inclusiv din carne de│
│ │ │pasăre) │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea şi conservarea │
│4 │1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │ │moluştelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│5 │1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │ │cartofilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│6 │1032│Fabricarea sucurilor de │
│ │ │fructe şi legume │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea şi conservarea │
│7 │1039│fructelor şi legumelor │
│ │ │n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│8 │1041│Fabricarea uleiurilor şi │
│ │ │grăsimilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea margarinei şi a │
│9 │1042│altor produse comestibile │
│ │ │similare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│10 │1051│Fabricarea produselor │
│ │ │lactate şi a brânzeturilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│11 │1052│Fabricarea îngheţatei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│12 │1061│Fabricarea produselor de │
│ │ │morărit │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│13 │1062│Fabricarea amidonului şi a │
│ │ │produselor din amidon │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea pâinii; │
│14 │1071│fabricarea prăjiturilor şi a│
│ │ │produselor proaspete de │
│ │ │patiserie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│15 │1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │ │prăjiturilor şi a produselor│
│ │ │conservate de patiserie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea macaroanelor, │
│16 │1073│tăiţeilor, cuşcuşului şi a │
│ │ │altor produse făinoase │
│ │ │similare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│17 │1081│Fabricarea zahărului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor din │
│18 │1082│cacao, a ciocolatei şi a │
│ │ │produselor zaharoase │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│19 │1083│Prelucrarea ceaiului şi │
│ │ │cafelei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│20 │1084│Fabricarea condimentelor şi │
│ │ │ingredientelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│21 │1085│Fabricarea de mâncăruri │
│ │ │preparate │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea preparatelor │
│22 │1086│alimentare omogenizate şi │
│ │ │alimentelor dietetice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│23 │1089│Fabricarea altor produse │
│ │ │alimentare n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea preparatelor │
│24 │1091│pentru hrana animalelor de │
│ │ │fermă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│25 │1102│Fabricarea vinurilor din │
│ │ │struguri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de băuturi │
│26 │1107│răcoritoare nealcoolice; │
│ │ │producţia de ape minerale şi│
│ │ │alte ape îmbuteliate │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│27 │132 │Producţia de ţesături │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de textile │
│28 │1395│neţesute şi articole din │
│ │ │acestea, cu excepţia │
│ │ │confecţiilor de îmbrăcăminte│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│29 │1712│Fabricarea hârtiei şi │
│ │ │cartonului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea hârtiei şi │
│30 │1721│cartonului ondulat şi a │
│ │ │ambalajelor din hârtie şi │
│ │ │carton │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│31 │1729│Fabricarea altor articole │
│ │ │din hârtie şi carton n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│32 │2015│Fabricarea îngrăşămintelor │
│ │ │şi produselor azotoase │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│33 │2016│Fabricarea materialelor │
│ │ │plastice în forme primare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│34 │2017│Fabricarea cauciucului │
│ │ │sintetic în forme primare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│35 │2020│Fabricarea pesticidelor şi a│
│ │ │altor produse agrochimice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│36 │211 │Fabricarea produselor │
│ │ │farmaceutice de bază │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│37 │212 │Fabricarea preparatelor │
│ │ │farmaceutice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│38 │221 │Fabricarea articolelor din │
│ │ │cauciuc │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│39 │222 │Fabricarea articolelor din │
│ │ │material plastic │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│40 │231 │Fabricarea sticlei şi a │
│ │ │articolelor din sticlă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│41 │236 │Fabricarea articolelor din │
│ │ │beton, ciment şi ipsos │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│42 │237 │Tăierea, fasonarea şi │
│ │ │finisarea pietrei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor │
│43 │239 │abrazive ṣi a altor produse │
│ │ │din minerale nemetalice │
│ │ │n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│44 │251 │Fabricarea de construcţii │
│ │ │metalice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de rezervoare, │
│ │ │cisterne şi containere │
│45 │252 │metalice; producţia de │
│ │ │radiatoare şi cazane pentru │
│ │ │încălzire centrală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia generatoarelor de │
│46 │253 │aburi (cu excepţia cazanelor│
│ │ │pentru încălzire centrală) │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor │
│47 │255 │metalice obţinute prin │
│ │ │deformare plastică; │
│ │ │metalurgia pulberilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│48 │261 │Fabricarea componentelor │
│ │ │electronice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea calculatoarelor │
│49 │262 │şi a echipamentelor │
│ │ │periferice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│50 │263 │Fabricarea echipamentelor de│
│ │ │comunicaţii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│51 │264 │Fabricarea produselor │
│ │ │electronice de larg consum │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de echipamente de│
│52 │265 │măsură, verificare, control │
│ │ │şi navigaţie; producţia de │
│ │ │ceasuri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de echipamente │
│53 │266 │pentru radiologie, │
│ │ │electrodiagnostic şi │
│ │ │electroterapie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de instrumente │
│54 │267 │optice şi echipamente │
│ │ │fotografice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea suporţilor │
│55 │268 │magnetici şi optici │
│ │ │destinaţi înregistrărilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea motoarelor │
│ │ │electrice, generatoarelor şi│
│56 │271 │transformatoarelor electrice│
│ │ │şi a aparatelor de │
│ │ │distribuţie şi control al │
│ │ │electricităţii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│57 │272 │Fabricarea de acumulatori şi│
│ │ │baterii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de fire şi │
│58 │273 │cabluri; fabricarea │
│ │ │dispozitivelor de conexiune │
│ │ │pentru acestea │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│59 │274 │Fabricarea de echipamente │
│ │ │electrice de iluminat │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│60 │275 │Fabricarea de echipamente │
│ │ │casnice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│61 │279 │Fabricarea altor echipamente│
│ │ │electrice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de maşini şi │
│62 │281 │utilaje de utilizare │
│ │ │generală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea altor maşini şi │
│63 │282 │utilaje de utilizare │
│ │ │generală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea maşinilor şi │
│64 │283 │utilajelor pentru │
│ │ │agricultură şi exploatări │
│ │ │forestiere │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea utilajelor pentru│
│65 │284 │prelucrarea metalului şi a │
│ │ │maşinilor-unelte │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea altor maşini şi │
│66 │289 │utilaje cu destinaţie │
│ │ │specifică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│67 │291 │Fabricarea autovehiculelor │
│ │ │de transport rutier │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de caroserii │
│68 │292 │pentru autovehicule; │
│ │ │fabricarea de remorci şi │
│ │ │semiremorci │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de piese şi │
│69 │293 │accesorii pentru │
│ │ │autovehicule şi pentru │
│ │ │motoare de autovehicule │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│70 │302 │Fabricarea materialului │
│ │ │rulant │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│71 │303 │Fabricarea de aeronave şi │
│ │ │nave spaţiale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│72 │309 │Fabricarea altor echipamente│
│ │ │de transport n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│73 │310 │Fabricarea de mobilă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de dispozitive, │
│74 │325 │aparate şi instrumente │
│ │ │medicale şi stomatologice │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; │
│SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, │
│ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│75 │382 │Tratarea şi eliminarea │
│ │ │deşeurilor │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│76 │42 │Lucrări de geniu civil │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│77 │551 │Hoteluri şi alte facilităţi │
│ │ │de cazare similare │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI │
│COMUNICAŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de producţie │
│78 │591 │cinematografică, video şi de│
│ │ │programe de televiziune │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│79 │620 │Activităţi de servicii în │
│ │ │tehnologia informaţiei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale portalurilor │
│80 │631 │web, prelucrarea datelor, │
│ │ │administrarea paginilor web │
│ │ │şi activităţi conexe │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│81 │639 │Alte activităţi de servicii │
│ │ │informaţionale │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE,│
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de inginerie şi │
│82 │7112│consultanţă tehnică legate │
│ │ │de acestea │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│83 │712 │Activităţi de testări şi │
│ │ │analize tehnice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Cercetare-dezvoltare în │
│84 │721 │ştiinţe naturale şi │
│ │ │inginerie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│85 │741 │Activităţi de design │
│ │ │specializat │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ │
│SOCIALĂ │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│86 │861 │Activităţi de asistenţă │
│ │ │spitalicească │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de asistenţă │
│87 │862 │medicală ambulatorie şi │
│ │ │stomatologică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│88 │869 │Alte activităţi referitoare │
│ │ │la sănătatea umană │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│89 │871 │Activităţi ale centrelor de │
│ │ │îngrijire medicală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale centrelor de │
│90 │872 │recuperare psihică şi de │
│ │ │dezintoxicare, exclusiv │
│ │ │spitale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale căminelor de │
│ │ │bătrâni şi ale căminelor │
│91 │873 │pentru persoane aflate în │
│ │ │incapacitate de a se îngriji│
│ │ │singure │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│92 │879 │Alte activităţi de asistenţă│
│ │ │socială, cu cazare, n.c.a. │
└────┴────┴────────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la procedură)
    CRITERII
    pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante

┌────────────────┬──────────────┬──────────┐
│Criterii de │Mod de │Punctaj │
│evaluare │determinare │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │(Valoarea │Rezultatul│
│Valoarea │investiţiei în│obţinut se│
│investiţiei │lei/4.500.000 │transformă│
│ │lei) x 10 │în număr │
│ │ │de puncte.│
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │- schimbarea │ │
│ │fundamentală a│ │
│ │procesului │ │
│ │general de │ │
│ │producţie al │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │- extinderea │20 puncte │
│ │capacităţii │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │- │ │
│Investiţia │diversificarea│ │
│iniţială │activităţii │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │nou-înfiinţată│ │
│ ├──────────────┤10 puncte │
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │în activitate │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │40 puncte │
│ │60% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │30 puncte │
│Locaţia │50% │ │
│realizării ├──────────────┼──────────┤
│investiţiei │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │10 puncte │
│ │45% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │5 puncte │
│ │40% │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│Rentabilitatea │ │ │
│cifrei de │ │ │
│afaceri în │ │ │
│ultimul │Rca = (profit │ │
│exerciţiu │net/cifra de │Rca > 1% │
│financiar │afaceri) x 100│5 puncte │
│încheiat, în │ │ │
│cazul │ │ │
│întreprinderilor│ │ │
│în activitate │ │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│Valoarea │ │ │
│capitalului │ │Capital │
│social subscris │ │social > │
│şi vărsat, în │ │500.000 │
│cazul │ │lei │
│întreprinderilor│ │5 puncte │
│nou-înfiinţate │ │ │
└────────────────┴──────────────┴──────────┘    ANEXA 33

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014)
    Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari

┌───────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nivel maxim │
│ │ │ │al ajutorului│
│ │ │Intensitate│de stat de │
│Regiunea │Judeţe │maximă │care poate │
│ │componente │% │beneficia │
│ │ │ │o │
│ │ │ │întreprindere│
│ │ │ │- euro - │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bihor │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa-Năsăud│50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cluj │40% │30.000.000 │
│Nord-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Maramureş │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sălaj │50% │37.500.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Alba │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Braşov │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Covasna │40% │30.000.000 │
│Centru ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Harghita │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Mureş │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sibiu │40% │30.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bacău │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Botoşani │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Iaşi │50% │37.500.000 │
│Nord-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Neamţ │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Suceava │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vaslui │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Brăila │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Buzău │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Constanţa │50% │37.500.000 │
│Sud-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Galaţi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vrancea │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Tulcea │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Argeş │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dâmboviţa │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Sud-Muntenia │Giurgiu │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ialomiţa │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Prahova │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Teleorman │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dolj │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Gorj │60% │45.000.000 │
│Sud-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Oltenia │Mehedinţi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Olt │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vâlcea │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Arad │30% │22.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Caraş-Severin │40% │30.000.000 │
│Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Hunedoara │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Timiş │30% │22.500.000 │
├───────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┤
│Zonele „c“ care nu sunt predefinite │
├───────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│ │Ciorogârla, │ │ │
│ │Domneşti, │ │ │
│ │Clinceni, │ │ │
│ │Cornetu, │ │ │
│ │Bragadiru, │35% │26.250.000 │
│ │Dărăşti-Ilfov, │ │ │
│ │Jilava, 1 │ │ │
│ │Decembrie, │ │ │
│ │Copăceni, Vidra│ │ │
│ │şi Berceni │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│Bucureşti-Ilfov│Periş, │ │ │
│ │Ciolpani, │ │ │
│ │Snagov, Gruiu, │ │ │
│ │Nuci, │ │ │
│ │Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │Dascălu, Moara │45% │33.750.000 │
│ │Vlăsiei, │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │
│ │Buftea, │ │ │
│ │Chitila, Glina,│ │ │
│ │Cernica, │ │ │
│ │Dobroeşti şi │ │ │
│ │Pantelimon │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016