Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 512 din 16 mai 2024  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Conexiunea proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 512 din 16 mai 2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Conexiunea proiectului "Penetraţie Prelungirea Ghencea-Domneşti şi supralărgire bulevardul Ghencea între strada Braşov şi terminal tramvai 41" cu proiectul "Pasaj suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti", precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 mai 2024
    Având în vedere Ordinul viceprim-ministrului, ministrului transporturilor şi infrastructurii, nr. 201/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea- Domneşti şi supralărgire bulevardul Ghencea între strada Braşov şi terminal tramvai 41“ cu proiectul „Pasaj suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti“, judeţul Ilfov,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea-Domneşti şi supralărgire bulevardul Ghencea între strada Braşov şi terminal tramvai 41“ cu proiectul „Pasaj suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. l, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea-Domneşti şi supralărgire bulevardul Ghencea între strada Braşov şi terminal tramvai 41“ cu proiectul „Pasaj suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti- Domneşti“, aflate pe raza municipiului Bucureşti, unităţii administrativ-teritoriale Bragadiru şi unităţii administrativ-teritoriale Clinceni din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Bucureşti, unităţii administrativ-teritoriale Bragadiru şi unităţii administrativ-teritoriale Clinceni din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.
    (4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea-Domneşti şi supralărgire bulevardul Ghencea între strada Braşov şi terminal tramvai 41“ cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti“, aflate pe raza municipiului Bucureşti, unităţii administrativ-teritoriale Bragadiru şi unităţii administrativ-teritoriale Clinceni din judeţul Ilfov, sunt în cuantum de 16.575,46 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată şi proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 16 mai 2024.
    Nr. 512.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    PLAN AMPLASAMENT
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de
    expropriere a lucrării de utilitate publică de interes naţional
    conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea-Domneşti şi
    supralărgirea bulevardul Ghencea între strada Braşov şi terminal
    tramvai 41“ cu proiectul „Pasaj suprateran pe DJ 602, Centura
    Bucureşti-Domneşti’’, situate pe raza teritorială a municipiului Bucureşti -
    sectorul 6, a unităţii administrativ-teritoriale Bragadiru şi a unităţii
    administrativ-teritoriale Clinceni, proprietarii şi deţinătorii acestora,
    precum şi sumele aferente justelor despăgubiri

┌────┬─────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │Valoarea │Valoare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Număr │Număr │Suprafaţă │Suprafaţă │de │Valoare │terenului │totală de │
│Nr. │Judeţul │Unitatea │Numele şi prenumele/Denumirea │Tarlaua│Parcela│Categoria de │Destinaţia│cadastral│carte │totală │teren │expropriat │despăgubiri │conform Legii│despăgubire │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului imobilului │ │ │folosinţă │imobilului│/Număr │funciară│imobil │expropriat│- │construcţii │nr. 255/2010 │conform Legii│
│ │ │ │ │ │ │ │ │topo │ │(mp) │(mp) │construcţii│(lei) │(lei) │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml) │ │ │(lei) │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │76,00 │ │ │53.051,80 │ │
│1 │Bucureşti│Sector 6 │Scurtu Arcadie │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│209565 │209565 │790,00 ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤158.165,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Construcţie│105.114,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 120 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. AUTO CABALCESCU - S.R.L. │- │- │Arabil │Intravilan│204566 │204566 │7.919,00 │232,00 │ │ │137.668,80 │137.668,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3 │Bucureşti│Sector 6 │Mirica Constantina │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│204567 │204567 │5.853,00 │266,00 │ │ │185.681,30 │185.681,30 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4 │Bucureşti│Sector 6 │DIMRI GENERAL │- │- │Arabil │Intravilan│200307 │200307 │12.500,00 │70,00 │ │ │41.538,00 │41.538,00 │
│ │ │ │HOLDINGS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. DIMRI GENERAL HOLDINGS - │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│210985 │210985 │8.000,00 │48,00 │ │ │33.506,40 │33.506,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│6 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. NG CONSTRUCT - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│203820 │203820 │12.159,00 │115,00 │ │ │80.275,75 │80.275,75 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│7 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. DIMRI CONSTRUCTION & │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│238857 │238857 │93,00 │13,00 │ │ │9.074,65 │9.074,65 │
│ │ │ │DEVELOPMENT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Danescu Oana-Mariana, Duca Mariana,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Bucureşti│Sector 6 │Duca Serghei, Totilca Nicolaa │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│228200 │228200 │1.286,00 │16,00 │ │ │11.168,80 │11.168,80 │
│ │ │ │Adelin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│9 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. DIMRI CONSTRUCTION & │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│228203 │228203 │7.297,00 │455,00 │ │ │317.612,75 │317.612,75 │
│ │ │ │DEVELOPMENT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│10 │Bucureşti│Sector 6 │KAUFLAND ROMANIA Societate în │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│245502 │245502 │21.703,00 │1.139,00 │ │ │795.078,95 │795.078,95 │
│ │ │ │comandită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ELEMENT INVESTMENTS - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Bucureşti│Sector 6 │KAUFLAND ROMANIA Societate în │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│245503 │245503 │1.505,00 │181,00 │ │ │126.347,05 │126.347,05 │
│ │ │ │comandită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ELEMENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Bucureşti│Sector 6 │INVESTMENTS - S.R.L., KAUFLAND │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│245504 │245504 │50.661,00 │1.944,00 │ │ │1.357.009,20 │1.357.009,20 │
│ │ │ │ROMANIA Societate în comandită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │EDIFICII IMOBILIARE CONSTRUCT - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │Bucureşti│Sector 6 │S.R.L., │- │- │Arabil │Intravilan│240161 │240161 │14.112,00 │862,00 │ │ │511.510,80 │511.510,80 │
│ │ │ │Tone Maria, Petre Nicolae, Tudor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Georgiana-Madalina, Stanga Mirela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│14 │Bucureşti│Sector 6 │Direcţia Generală de Asistenţă │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│208195 │208195 │27.225,00 │1.079,00 │ │ │753.195,95 │753.195,95 │
│ │ │ │Socială a Municipiului Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA BANK ROMANIA - S.A., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Bucureşti│Sector 6 │AVANGARDE REZIDENTIAL - S.R.L., │- │- │Drum │Intravilan│214842 │214842 │3.874,00 │243,00 │ │ │118.766,25 │118.766,25 │
│ │ │ │Andreescu Anca, Marin Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marin Margareta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │28,00 │ │ │19.545,40 │ │
│16 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. AVANGARDE REZIDENTIAL - S.R.L.│183/1 │11 │Curţi-construcţii│Intravilan│226926 │226926 │28,00 ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤29.273,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Post Trafo │9.728,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 12 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │627,00 │ │ │437.677,35 │ │
│17 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. AVANGARDE REZIDENTIAL - S.R.L.│183/1 │11 │Curţi-construcţii│Intravilan│240994 │240994 │926,00 ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤576.734,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Clădire - │139.057,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│18 │Bucureşti│Sector 6 │Baron Sofica │183/1 │12 │Arabil │Intravilan│241888 │241888 │10.000,00 │571,00 │ │ │338.831,40 │338.831,40 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│19 │Bucureşti│Sector 6 │AVANGARDE HOME - S.R.L. │183/1 │13 │Arabil │Intravilan│237563 │237563 │9.999,00 │732,00 │ │ │434.368,80 │434.368,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │807,00 │ │ │478.873,80 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│20 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. AVANGARDE CITY - S.R.L. │183/1 │13 │Arabil │Intravilan│237564 │237564 │10.000,00 │ │Platformă │ │ │521.576,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │42.703,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Raducanu Florica, Raducanu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │Bucureşti│Sector 6 │Constantin-Bradut, Dima Ancamaria, │- │- │Arabil │Intravilan│241120 │241120 │31.498,00 │2.315,00 │ │ │1.373.721,00 │1.373.721,00 │
│ │ │ │Dima Andreea, Dima Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│22 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. GENERAL │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│225613 │225613 │35.500,00 │2.819,00 │ │ │1.967.802,95 │1.967.802,95 │
│ │ │ │ROMANIA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┴───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│23 │Bucureşti│Sector 6 │Proprietar neidentificat*) │Nr. poştal 280 │Arabil │Intravilan│- │- │36,00 │36,00 │ │ │21.362,40 │21.362,40 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┬───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│24 │Bucureşti│Sector 6 │Constantin Alina Adriana │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│204231 │204231 │1.133,00 │433,00 │ │ │302.255,65 │302.255,65 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │435,00 │ │ │303.651,75 │ │
│ │ │ │ALEX CREATIV&KIMICAR MILANO - │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│25 │Bucureşti│Sector 6 │S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│201872 │201872 │1.280,00 │ │Platformă │ │ │684.307,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │380.656,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │409 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│26 │Bucureşti│Sector 6 │Nicolae Emil, Nicolae Gabriela │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│207002 │207002 │2.146,00 │225,00 │ │ │157.061,25 │157.061,25 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┴───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│27 │Bucureşti│Sector 6 │Bacangiu Constantin │Nr. poştal 11 │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │177,00 │177,00 │ │ │128.643,60 │128.643,60 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┬───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │178,00 │ │ │129.370,40 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│28 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. „V.A.L. GUARD CO“ - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│207491 │207491 │358,00 │ │Construcţie│ │ │167.802,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │lemn - │38.432,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │52 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┴───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │170,00 │ │ │123.556,00 │ │
│29 │Bucureşti│Sector 6 │Bacargiu Octavian │Nr. poştal 3-5 │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤173.814,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│50.258,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 68 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│30 │Bucureşti│Sector 6 │Bacargiu Octavian │Nr. poştal 2 │Arabil │Intravilan│- │- │ │205,00 │ │ │126.597,75 │126.597,75 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┬───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│31 │Bucureşti│Sector 6 │Asociaţia Casa Shalom │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│243712 │243712 │4.420,00 │103,00 │ │ │74.860,40 │74.860,40 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│32 │Bucureşti│Sector 6 │Asociaţia Casa Shalom │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│243713 │243713 │3.000,00 │336,00 │ │ │244.204,80 │244.204,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │132,00 │ │ │95.937,60 │ │
│ │ │ │Marinoiu Gheorghe, Marinoiu Laura, │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│33 │Bucureşti│Sector 6 │MAXIM - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│232036 │232036 │1.050,00 │ │Platformă │ │ │204.829,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │betonată - │108.892,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │117 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │146,00 │ │ │106.112,80 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│34 │Bucureşti│Sector 6 │MAXIM - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│232031 │232031 │747,00 │ │Platformă │ │ │181.499,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │betonată - │75.387,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │81 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Minea Ion, MAXIM - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │Bucureşti│Sector 6 │Zadorojnaja Viktoriia, Lungu │- │- │Drum │Intravilan│225070 │225070 │1.379,00 │110,00 │ │ │55.913,00 │55.913,00 │
│ │ │ │Simona, PROPERTY CONCEPT SOLUTIONS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L., Barbu Lucica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Garjoaba Gheorghe, Mabrouk │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Georgeta, Rusu Mihai, Rusu │ │ │ │ │ │ │ │6,00 │ │ │4.360,80 │ │
│ │ │ │Georgeta, Cosma Catalin Dan, Cosma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tataiana, Costache Adriana, Barbu │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│36 │Bucureşti│Sector 6 │Dorin, Zarvescu Ion, Zarvescu │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│229269 │229269 │168,00 │ │ │ │ │16.459,80 │
│ │ │ │Georgeta, Ghicica Cristina-Mariana,│ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│ │ │ │ROU STOMIDE HALAL - S.R.L., Scarlat│ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │12.099,00 │ │ │
│ │ │ │Mihail Daniel, Scarlat Alexandra, │ │ │ │ │ │ │ │ │13 mp │ │ │ │
│ │ │ │Gidea Vasile, Gidea Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│37 │Bucureşti│Sector 6 │ROU STOMIDE HALAL - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│229257 │229257 │12,00 │1,00 │ │ │726,80 │726,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│38 │Bucureşti│Sector 6 │ROU STOMIDE HALAL - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│229258 │229258 │12,00 │12,00 │ │ │8.721,60 │8.721,60 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│39 │Bucureşti│Sector 6 │White Elena Anca │- │- │Arabil │Intravilan│204529 │204529 │1.402,00 │347,00 │ │ │214.289,85 │214.289,85 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │157,00 │ │ │114.107,60 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │ │
│40 │Bucureşti│Sector 6 │S.C. OSCAR PRINT - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│203256 │203256 │539,00 │- │birouri - │819.168,00 │ │1.002.010,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SCD 337 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Anexa 93 mp│68.735,00 │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │158,00 │ │ │114.834,40 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │P + M - Sc │270.176,00 │ │ │
│41 │Bucureşti│Sector 6 │Mitrofan Rodica │13 │60 │Curţi-construcţii│Intravilan│223641 │223641 │600,00 │ │- 105 mp │ │ │512.100,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │P - Sc - │127.090,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │53 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│42 │Bucureşti│Sector 6 │Enachescu Carmen Mariana, Mitrofan │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│225104 │225104 │587,00 │34,00 │ │ │24.711,20 │24.711,20 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│43 │Ilfov │Bragadiru │Cristea Elena │- │- │Arabil │Intravilan│137690 │137690 │1.402,00 │165,00 │ │ │19.164,75 │19.164,75 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│44 │Ilfov │Bragadiru │Ceomag Stelian, Scripcariu Venera │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│137504 │137504 │1.401,00 │167,00 │ │ │22.853,95 │22.853,95 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│45 │Ilfov │Bragadiru │Gheorghe Constantina, Gheorghe │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│137679 │137679 │1.402,00 │169,00 │ │ │23.127,65 │23.127,65 │
│ │ │ │Georgeta, Sandor Mihaela Simona │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┴───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│46 │Ilfov │Bragadiru │Proprietar neidentificat*) │Nr. poştal 333 │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │477,00 │477,00 │ │ │65.277,45 │65.277,45 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┬───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│47 │Ilfov │Bragadiru │Proprietar neidentificat*) │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │7,00 │7,00 │ │ │957,95 │957,95 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │81,00 │ │ │11.084,85 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│48 │Ilfov │Bragadiru │Marinescu Viorica, Marinescu Cornel│13 │61 │Curţi-construcţii│Intravilan│137729 │137729 │450,00 │ │Construcţie│ │ │344.559,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │ScD 108 mp │333.475,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(S + P + E)│ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │60, A60│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/1, lot│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EFICIENTA SIGURANTA VIZIUNE │ │1/1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │Ilfov │Bragadiru │CONSTRUCT │13 │lot 1/ │Curţi-construcţii│Intravilan│124784 │124784 │11.749,00 │210,00 │ │ │28.738,50 │28.738,50 │
│ │ │ │GRUP - S.R.L. │ │2, lot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2, lot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │EFICIENTA SIGURANTA VIZIUNE │ │ │ │ │ │ │ │335,00 │ │ │38.910,25 │ │
│50 │Ilfov │Bragadiru │CONSTRUCT │13 │A60/1 │Arabil │Intravilan│122643 │122643 │5.735,00 ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤66.108,25 │
│ │ │ │GRUP - S.R.L. │ │lot 1/2│ │ │ │ │ │-- │Construcţie│27.198,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 18 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│51 │Ilfov │Bragadiru │Serban Marius George │13/1 │60/2 │Arabil │Intravilan│136703 │136703 │306,00 │37,00 │ │ │4.297,55 │4.297,55 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│52 │Ilfov │Bragadiru │Serban Marius George │13/1 │60/2 │Arabil │Intravilan│101550 │101550 │5.000,00 │172,00 │ │ │19.977,80 │19.977,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│53 │Ilfov │Bragadiru │SMITH CONSTRUCT COMPANY - S.R.L., │13 │60/3 │Curţi-construcţii│Intravilan│134667 │134667 │661,00 │37,00 │ │ │5.063,45 │5.063,45 │
│ │ │ │GAD MAGAZINE - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SMITH CONSTRUCT COMPANY - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAD MAGAZINE - S.R.L., S.C. GAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SPECIAL CONSTRUCT - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARAIANU PAULA-LILIANA, PARAIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE-SORIN, FIRCA MARIANA, FIRCA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, TALALUTA CONSTANTA, BALU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, BALU MIHAELA, ENACHESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUGENIA MAGDALENA, SARU EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT, SARU MARIA-COSTINELA, FILIP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-NICOLAE, ANDREI CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANINA, ANDREI STEFAN, IVAN IOANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCA ORESIA-IULIA, STEFAN FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALINA-MIHAELA, CALTAN ALEXE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALTAN LUMINITA, BATAUS DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DELIU MARCEL, DELIU ALINA, PATRASCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MADALINA, PATRASCU SORIN-SANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNTRARU LICA, IVAN ANDREI CATALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GLAJE MIHAELA DENISA, ENACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU-GABRIEL, ENACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA-DENISA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURENTIU-ALEXANDRU, CAITA ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAILEANU AUREL, RAILEANU ZINA-OLGA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE JEAN CORNEL, IVAN TUDORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARAJELEASCOV ALEXANDRU, ZANFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, PANTAZI RADU, ZMEU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMALIA-ELISABETA, ZANFIR MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ARCER REZIDENTIAL SMH - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., BADARAU EMILIAN, BADARAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, BURCEA MARIAN-IONUT, BURCEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RALUCA DIANA, CARJAN MARIU-RAZVAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARJAN ALINA IOANA, BETON TEAM - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., PREDA RELUTA, SALCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, BESLIU MIHAELA-GABRIELA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAMSON SILVIU-VIOREL, SAMSON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA-ELENA, BALTAT DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BALTAT JENICA, TIRCU BOGDAN-GEORGE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU MARIUS, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA-MIHAELA, MALASTEV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELINA-MIOARA, DONCIOARA GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, JILCA ALEXANDRA-ROXANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MEURS RAYMOND PASCAL, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA ANDREEA, MINDRUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA, MINDRUTA RADU-GRIGORE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHEL ANDREEA-DENISA, EREMENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-DENISA, COMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTIN-MARIUS, PAVLOVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN-IONUT, BADILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA-NICOLETA, DULCU AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DULCU VIORICA-VERONICA, COMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTOR, LAZUREANU GEORGE-IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZUREANU IOANA-NICOLETA, BACANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, VOICILA MIHAELA, POPESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │Ilfov │Bragadiru │ROMEO, IVAN ALEXANDRU-CATALIN, IVAN│13/1 │60/3 │Curţi-construcţii│Intravilan│132163 │132163 │3.271,00 │12,00 │ │ │1.642,20 │1.642,20 │
│ │ │ │NICOLETA, MIHAI RELU, TODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU-VASILE, TODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIA-MARIA, TRIFU RALUCA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRIFU RALUCA ELENA, TRIFU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN-MARIUS, MAHMOUD SARA, NEAGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUREL, NEAGU GINELA-MADALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOBANU FLORICA, CIOBANU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROICEANU CORNELIA-ANA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU PETRE CRISTIAN, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-DIANA, NICOLESCU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, NICOLESCU GABRIEL, IVANOV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA, IVANOV MARIAN, ORZELOWSKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MONIKA BARBARA, OPREA MUGUR ELVIS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FILCEA ROXANA AURELIA, IVAN ADRIAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APOSTOLEANU TRAIAN, APOSTOLEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LEONTINA-LILIANA, LAZAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT-MARIAN, CIRSTEA ANTOANELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, CIRSTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL-VALENTIN, CORBU MIHAI, CORBU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAVINIA, DUMITRU MIHAELA-GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU GEORGE-RAZVAN, DINU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VRINCEANU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRILA FLORIN RADU, CHIRILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA DANIELA, STANCIU FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA, BENNETT KARL CHRISTOPHER, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA ADRIAN, UNGUREANU COSTINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UNGUREANU PETRONELA, NITA EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITA GABRIEL, OSTROVSCHI SORINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OSTROVSCHI RAZVAN RIVELINO, BOBOC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RODICA-IULIA, S.C. CELOFIBREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LOGISTIC - S.R.L., PAVEL IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, ARABEI IONUT CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARABEI SILVIA-ELENA, DELIU MARICEL,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DELIU ALINA, SAULESCU EDWARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN, SAULESCU ELENA MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COS DANA-MIRELA, SCHUBER ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRASCU MARIUS BOGDAN, S.C. ELLA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RECORD ENTERTAINMENT - S.R.L., IVAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, IVAN ALEXANDRU-CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVAN IOANA, LUNTRARU RICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIPRIAN-IULIAN, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA-MIRELA, IVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-COSMIN, NICA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GLAJE MIHAELA-DENISA, STAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL-FLORIN, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-DAMIAN, SIMION MARIANA, ROSU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, ANCU ADRIAN, ANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA-ELENA, ILIE CATI, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN-ALBERTO, BALUTA IULIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FRUNZA ANA-MARIA-STEFANIA, ZAPLAIC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN-ALEXANDRU, ZAPLAIC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│55 │Ilfov │Bragadiru │SMITH CONSTRUCT COMPANY - S.R.L. │13 │60/3 │Curţi-construcţii│Intravilan│134651 │134651 │320,00 │49,00 │ │ │6.705,65 │6.705,65 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA BVG DEVELOPMENT & │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L., CALINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, CALINESCU COSTINELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CELEA ION, CELEA ANDREEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPURE AUREL, EPURE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA-NICOLETA-RAMONA, PLESIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, PLESIU GEORGETA, DIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN MARIUS, MIHAI ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, MIHAI LAVINIA, SOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIANA-DANIELA, CORNATEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU-IONEL, DUMITROIU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LARISA, SERBAN GEORGEL-SANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALIU NICU-ALIN, PANAIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU-FLORIN, PANAIT MIRELA, PANAIT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-ALINA, DAMIAN CATALIN, DAMIAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │Ilfov │Bragadiru │MARIANA LILIANA, BALAN CONSTANTIN │13/1 │60/4 │Curţi-construcţii│Intravilan│126684 │126684 │20,00 │20,00 │ │ │2.737,00 │2.737,00 │
│ │ │ │CATALIN, TALA RAFAELLE-CARMEN, SEBE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, SEBE IULIA ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE DAN-CRISTIAN, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA ROZALIA, MARIN ANA, PETCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN ALEXANDRU, PETCU ADRIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCU ION-MIHALACHE, MIRCIOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, TRANCA DANIEL, CHITOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEBASTIAN-OCTAVIAN, ANGHEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT-IULIAN, ANGHEL ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │USURELU ADI CRISTINEL, USURELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, ANDREI SORINA-ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIV ALEXANDRU-RAZVAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIV SONIA-MARIANA, COSTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA, CIOCEANU ANDREEA-GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IBROVSCHI VLADIMIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA BVG DEVELOPMENT & │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L., ONTOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR FLORIAN, TUDOR FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOANCA DUMITRU, BOANCA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU GRIGORAS, PETRE MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRE DANIELA MIRELA, LICIU MELU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOCOL IONUT, SOCOL ALINA-NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGACS IOAN CIPRIAN, ANGHEL MARIAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GOLEA SERGIU MARIAN, GOLEA MARIETA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAPARAU COSTEL, PAPARAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALINA-DOINA, PISLARU ROXANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MADALINA, LUPU SORIN, LUPU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANISOARA, MUNTEANU GETA, RADULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU CONSTANTIN, RADULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMILIA, CONSTANTITESCU RAZVAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IANCU ALEXANDRU, ZAMFIRESCU DIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSAT LIVIU, MUSAT DANIELA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOICA NICOLETA-NICULINA, MIHALACHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANINA, BALACEANU ION, BALACEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NETA, FLOREA CRISTIAN GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSIU GEORGE-COSMIN, ROSIU IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA DANIEL-COSMIN, POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA-DANIELA, PUICAN DORU, ALDEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, ALDEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA-MAGDALENA, PODARIU COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUGEN, MAJER HENRIETTA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BATORI CLEOPATRA, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT-LAURENTIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUXANDRA-VICTORIA, UNGUREANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, RAICIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN-STELIAN-GABRIEL, PURCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN ANGELICA, IRIMIA CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS, IRIMIA ANCA, CIUREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HORTENSIA-CRISTINA, MANCIU MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANCIU ZAMFIRA-ALINA, ROSIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE-COSMIN, ROSIU IONELA, IBRANI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, IBEANYI ANETA, ENE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIAN, BARAGHIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-LAURENTIU, BARAGHIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA-MARIANA, VACARU CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NECULA MANUELA, ONTOIU MARIA, AL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MAJALI DANIELA, LOPATA GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, LOPATA IULIANA-SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANOLE GABRIEL, MANOLE CAMELIA, ENE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN VLAD, SIRBU DANIEL, SIRBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA, GAMAN STELUTA EMILIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE DANIEL BOGDAN, ILIE MIRELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA MIHAI ADRIAN, CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA-MARIA, FLOREA CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, GAVRILA ADRIANA, SIRBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN VALENTIN, NEACSU IONEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU ELENA, PRIMINESCU CLAUDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PRIMINESCU ANGELA, ION IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUGUREL, DANGUT COSMIN-MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANGUT IONELA-DIANA, RUBAS MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA, DUTU LIVIU, DUTU ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, CIULICA BOGDAN, CIULICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GINA, GAMAN STELUTA EMILIA, MANDIS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNELIU ALEXANDRU, CIOPONEA IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, CIOPONEA OANA-CATALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA GABRIEL-ALEXANDRU, FUDULU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, FUDUDUL ALEXANDRA-IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHEL GEORGE, ANGHEL ELENA-LORENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRILA NELU FLORIN, LUCEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN-CLAUDIU, PETRE DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA, STATE LEONICA, POPA CAMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, POPA GABRIELA, PARNAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, PETRE ALINA, RUSU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │Ilfov │Bragadiru │CORNEL, RUSU AURORA GEORGIANA, │13/1 │60/4 │Curţi-construcţii│Intravilan│126682 │126682 │1.432,00 │22,00 │ │ │3.010,70 │3.010,70 │
│ │ │ │GAVRILA GEORGIANA-MADALINA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONEL, NEACSU ELENA, ROSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABI-ADRIAN, ROSU MARIA-ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRESCU VALENTIN, OPRESCU IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FERARU ANTONIE, COTICIU NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA, BALACEANU NETA, BALACEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, VASILE IONUT-MADALIN, MUTULIGA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA, MICU NICUSOR, TEPURLUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MADALIN-GEORGIAN, CAPRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA-RALUCA, SAPOVALOV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN-GEORGE, PETRE AURELIA, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT LAURENTIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUXANDRA-VICTORIA, VASILUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU-MIHAI, MITICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RODICA-VASILICA, BIRJOVEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POMPILIA CRISTINA, NITESCU IONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOTORNAIA ANASTASIA, DRAGNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ICA-ELENA, BARANGHIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-LAURENTIU, BARAGHIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA-MARIANA, STROE LUCIAN, ARSENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, RUBAS MIRELA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA GHEORGHE FLORIAN, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-AURA, POPA GEORGIANA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAVAN GEORGE, MIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS-ALEXANDRU, MIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTINA-CONSTANTINA, ENE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIAN, CONSTANTIN FRANTZ FILIP, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN MIRELA-OLIVIA, STROIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUL-DOREL, STROIA-RADOSLAV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA-ROXANA, IONITA IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONITA IONELA, BARBULESCU EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, BUNEA MARIUS-CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUNEA ANA-MARIA, DICULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEZAR-MIHAI SORIN, DICULESCU MILICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RALUCA, LIXANDRU ANDREI-IONEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIXANDRU MIRELA-IONELA, POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE-NICOLAE, POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA-GABRIELA, COMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURENTIU-GABRIEL, GAVRILA NICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRILA MIHAELA IONICA, MATEI REMUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, MATEI GEORGIANA, GLEJDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU ALEXANDRU, ARGASEALA NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, DINU IONUT DANIEL, VINATORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA-ANDREEA, MIHAIU MARIA-ROXANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA RAZVAN CATALIN, LIXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAICIU-SORIN-STELIAN-GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEPURLUI MADALIN GEORGIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALINESVU CRISTIAN, CALINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTINELA, CELEA ION, CELEA ANDREEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, EPURE AUREL, EPURE-POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA-RAMONA, PLESIU CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PLESIU GEORGETA, DIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN-MARIUS, MIHAI ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, MIHAI LAVINIA, SOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIANA-DANIELA, CARBUNARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN-ALIN, CORNATEANU ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONEL, TUFARU VALENTIN-MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUFARU ALINA-FLORENTINA, DUMITROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA LARISA, CIOLAN FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN GEORGEL-DANIEL, CALIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU-ALIN, MIHUTA NICULINA, PANAIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-ALINA, PANAIT LIVIU-FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAMIAN CATALIN, DAMIAN MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, CORNATEANU ELENA-MADALINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNATEANU ALEXANDRU-IONEL, TALEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAFAELLE-CARMEN, BARBU CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, BARBU DENISA STELIANA, BARBU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BARBU DENISA STELIANA, SEBE STEFAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEBE IULIA ALEXANDRA, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN-CRISTIAN, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-ROZALIA, PETCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN-ALEXANDRU, PETCU ADRIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ELENA-AURA, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE-FLORIAN, MARIN ANA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION-MIHALACHE, MIRCIOI CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │USURELU ADI-CRISTINEL, USURELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, PARASCHIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU-RAZVAN, PARASCHIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SONIA-MARIANA, ARCER REZIDENTIAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SMH - S.R.L., IBROVSCHI VLADIMIR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRANCA DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │35,00 │ │ │4.789,75 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│58 │Ilfov │Bragadiru │DAY VET&PET - S.R.L. │13/1 │60/4 │Curţi-construcţii│Intravilan│126683 │126683 │103,00 │ │Platformă │ │ │18.777,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │13.988,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │35 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ROSU IOAN SORIN, ROSU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MAGDALENA, LUCA ANISOARA, DRAGNEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROBERT MARIAN, DRUGA GEANINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTACHE DRAGOS MIHAI, COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA, S.C. CONTACARUNTU - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEMINA CONSULTING - S.R.L., │ │A60/5 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│59 │Ilfov │Bragadiru │PATRASCU LILIANA, ROSU ADRIANA, │13/1 │Lot 1 +│Curţi-construcţii│Intravilan│104152 │104152 │718,00 │19,00 │ │ │2.600,15 │2.600,15 │
│ │ │ │FIERARU IONELA-ALINA, TRUPINA │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-STEFAN, AVRIGEANU VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRIGEANU STELA, MINEA ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, VLADULESCU DAN-ALEXANDRU,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASE MIRELA-LOREDANA, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRAIAN, FLOREA NINA, STAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA-ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A60 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60 │Ilfov │Bragadiru │COSTACHE DRAGOS MIHAI, COSTACHE ANA│13/1 │Lot 1 +│Curţi-construcţii│Intravilan│104176 │104176 │13,00 │13,00 │ │ │1.779,05 │1.779,05 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A60 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│61 │Ilfov │Bragadiru │COSTACHE DRAGOS MIHAI, COSTACHE ANA│13/1 │Lot 1 +│Curţi-construcţii│Intravilan│104175 │104175 │13,00 │13,00 │ │ │1.779,05 │1.779,05 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A60 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │Ilfov │Bragadiru │GEMINA CONSULTING - S.R.L. │13/1 │Lot 1 +│Curţi-construcţii│Intravilan│104174 │104174 │13,00 │13,00 │ │ │1.779,05 │1.779,05 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A60 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Ilfov │Bragadiru │GEMINA CONSULTING - S.R.L. │13/1 │Lot 1 +│Curţi-construcţii│Intravilan│104173 │104173 │13,00 │13,00 │ │ │1.779,05 │1.779,05 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A60 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│64 │Ilfov │Bragadiru │GEMINA CONSULTING - S.R.L. │13/1 │Lot 1 +│Curţi-construcţii│Intravilan│104172 │104172 │13,00 │13,00 │ │ │1.779,05 │1.779,05 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│65 │Ilfov │Bragadiru │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │13/1 │- │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │708,00 │8,00 │ │ │1.094,80 │1.094,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │46,00 │ │ │6.295,10 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│66 │Ilfov │Bragadiru │SIRITEANU VASILE │13/1 │60/5 │Curţi-construcţii│Intravilan│106434 │106434 │1.000,00 │- │betonată - │15.986,00 │ │41.924,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Construcţie│19.643,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 13 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│67 │Ilfov │Bragadiru │S.C. REWE PROJEKTENTWINCKLUNG │13/1 │60/6, │Curţi-construcţii│Intravilan│129801 │129801 │1.242,00 │11,00 │ │ │1.505,35 │1.505,35 │
│ │ │ │ROMANIA - S.A. │ │60/7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│68 │Ilfov │Bragadiru │S.C. REWE PROJUKTENTWICKLUNG │13/1 │60/6, │Curţi-construcţii│Intravilan│129800 │129800 │4.758,00 │103,00 │ │ │14.095,55 │14.095,55 │
│ │ │ │ROMANIA - S.R.L. │ │60/7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│69 │Ilfov │Bragadiru │DUMITRESCU SILVIU IONEL, DUMITRESCU│- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│100995 │100995 │2.000,00 │6,00 │ │ │821,10 │821,10 │
│ │ │ │CRISTINA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │109,00 │ │ │14.916,65 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │60, lot│ │ │ │ │ │ │Terasă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2/1/1/ │ │ │ │ │ │- │acoperită -│303.764,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │60/2; │ │ │ │ │ │ │135 mp │ │ │ │
│70 │Ilfov │Bragadiru │CELOFIBREI │13 │lot 2/1│Curţi-construcţii│Intravilan│127130 │127130 │386,00 ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤575.931,65 │
│ │ │ │DEVELOPMENT - S.R.L. │ │/2/3; │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lot 2/1│ │ │ │ │ │- │betonată │11.990,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │/2/1/3 │ │ │ │ │ │ │30 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Construcţie│245.261,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │109 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │91,00 │ │ │10.569,65 │ │
│ │ │ │CELOFIBREI │ │60, lot│ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│71 │Ilfov │Bragadiru │DEVELOPMENT - S.R.L. │13 │2/1/2/1│Arabil │Intravilan│137022 │137022 │150,00 │ │Platformă │ │ │46.937,65 │
│ │ │ │ │ │/1/2 │ │ │ │ │ │- │betonată - │36.368,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │91 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │LATIN SPECIAL │ │60, lot│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │Ilfov │Bragadiru │CENTER - S.R.L. │13 │2/1/2/1│Arabil │Intravilan│138832 │138832 │856,00 │27,00 │ │ │3.136,05 │3.136,05 │
│ │ │ │ │ │/1/1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│73 │Ilfov │Bragadiru │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │9,00 │9,00 │ │ │1.231,65 │1.231,65 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│74 │Ilfov │Bragadiru │NICOLAESCU BOGDAN │- │- │Arabil │Intravilan│102235 │102235 │153,00 │2,00 │ │ │232,30 │232,30 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│75 │Ilfov │Bragadiru │MELEACA PAUL │- │- │Arabil │Intravilan│102345 │102345 │367,00 │7,00 │ │ │813,05 │813,05 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│76 │Ilfov │Bragadiru │MELEACA STEFAN │13/1 │60/23 │Curţi-construcţii│Intravilan│102352 │102352 │520,00 │15,00 │ │ │2.052,75 │2.052,75 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ROSU IOAN SORIN, ROSU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MAGDALENA, TICUDEAN ELENA, TICUDEAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN, GRIGORE GABRIELA, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, PANAIT ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN MARIUS-CRISTIAN, NICOLAE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, NICOLAE GETA, MANTEA LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │9,00 │ │ │1.231,65 │ │
│ │ │ │VELICHI ANTOANETA, RADULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OZANA-ADRIANA, RADULESCU RAZVAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JOITA ANDRA GABRIELA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, SIMION ALINA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAPUSNEANU LAURA, IVASCU IULIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COJOCARU OLEG, PORCESCU COSTEL │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│77 │Ilfov │Bragadiru │ROMEO, DINU SILVIU CRISTIAN, DINU │13 │A60 │Curţi-construcţii│Intravilan│100908 │100908 │636,00 │ │ │ │ │6.947,65 │
│ │ │ │CATALIN LAURENTIU, TAGIRTA CEZAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN, PETRACHE PETRICA, TUDOSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELICIA PATRICIA, GERSCHNER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INGRID-JOHANNA, BABOI NUTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IORDACHE CONSTANTIN COSMIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│ │ │ │IORDACHE PETRUTA-SIMONA, CARP │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │5.716,00 │ │ │
│ │ │ │GICUTA, PANAIT IONELA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │9 mp │ │ │ │
│ │ │ │PISICA ALEXANDRU FLORIN, CARP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GICUTA, CIOBANU GABRIEL, CIOBANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, CONSTANTIN DAVID, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│78 │Ilfov │Bragadiru │DOMINTEANU ELENA RAULA │12 │59/46, │Arabil │Intravilan│127163 │127163 │125,00 │125,00 │ │ │14.518,75 │14.518,75 │
│ │ │ │ │ │lot 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│79 │Ilfov │Bragadiru │S.C. CAN INVEST CONSTRUCT - S.R.L.,│12 │59/46, │Arabil │Intravilan│127162 │127162 │2.110,00 │1.983,00 │ │ │230.325,45 │230.325,45 │
│ │ │ │GAD SPECIAL CONSTRUCT - S.R.L. │ │lot 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │206,00 │ │ │28.191,10 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │CASTRUM INVEST - S.R.L., MAN TOP │ │59/44, │ │ │ │ │ │- │Construcţie│34.753,00 │ │ │
│80 │Ilfov │Bragadiru │IMOB INVEST - S.R.L., DAMAR │12 │59/45, │Curţi-construcţii│Intravilan│132772 │132772 │2.407,00 │ │- 23 mp │ │ │172.810,10 │
│ │ │ │RESIDENCE - S.R.L., IONEL RELU │ │lot 1 │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │MICHAIL, IONEL-DINCA MARILENA │ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │109.866,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │173 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CHIVU VALENTINA-ALINA, DINCA ADELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA, ANGHEL STEFANIA-EMILIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU CATALIN-FLORIAN, PATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROMULUS-PETRE, PATE MARIA-ADELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADULESCU ANA-MARIA, SPALATELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARILENA LUMINITA, COLISCHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONEL-MIRCEA, COLISCHE IUDITH, │ │ │ │ │ │ │ │86,00 │ │ │11.769,10 │ │
│ │ │ │VOICILA ADRIAN, VOICILA DENISA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOTOIU OANA-MADALINA, ROMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, ROMAN MIHAI, DICHTER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORIN, DICHTER SIMONA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARDAN ALEXANDRU-TEDI, NEAGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL, NEAGU OANA-ROXANA, TATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL-CATALIN, TATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA-FELICIA, LAZARENCO STAFAN, │ │59/44, │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│81 │Ilfov │Bragadiru │LAZARENCO MARIA-MAGDALENA, CIRSTEA │12 │lot 2 │Curţi-construcţii│Intravilan│133717 │133717 │579,00 │ │ │ │ │46.139,10 │
│ │ │ │FILONELA, IONELA, PANTURU MIHADELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA, PANTURU AUREL, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORINEL-DANIEL, VASILE VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARGINEANU ANA-MARIA, NEAGU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, MOLDOVAN DIANA-MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOADER BEATRIC-RODICA, MURARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS, MURARIU GINA, DUMITRASCU │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │34.370,00 │ │ │
│ │ │ │ION, ION NICOLAE, MOV INVEST - │ │ │ │ │ │ │ │ │86 mp │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., NICULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANTOANETA-GIULIANA, PANAIT CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, TUFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANEL-DENIS-CIPRIAN, PAUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL-FLORENTIN, PAUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA-ALICE, CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GIANINA-PAULA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│82 │Ilfov │Bragadiru │MOLDOVAN DIANA-MIHAELA │12 │59/44, │Curţi-construcţii│Intravilan│133718 │133718 │12,00 │1,00 │ │ │136,85 │136,85 │
│ │ │ │ │ │lot 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │91,00 │ │ │12.453,35 │ │
│ │ │ │ │ │59/43, │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│83 │Ilfov │Bragadiru │S.C. DI-CO TOTAL - S.R.L. │12 │lot 1 │Curţi-construcţii│Intravilan│116197 │116197 │2.482,00 │ │Platformă │ │ │48.821,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │36.368,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │91 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │149,00 │ │ │20.390,65 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Clădire 6 │9.066,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│84 │Ilfov │Bragadiru │VASILE IULIAN │12 │59/43 │Curţi-construcţii│Intravilan│105942 │105942 │5.000,00 │ │Platformă │ │ │69.927,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată │25.178,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │63 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Post trafo │15.293,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4,00 │ │ │547,40 │ │
│ │ │ │STANCIU ROBERT-FLORIN, STANCIU │ │59/41, │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│85 │Ilfov │Bragadiru │VICTORITA OANA │12 │lot 1/ │Curţi-construcţii│Intravilan│125490 │125490 │15,00 │ │Platformă │ │ │6.542,40 │
│ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │betonată │5.995,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. BETON TEAM - S.R.L., STANCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROBERT-FLORIN, STANCIU VICTORITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA, MARTEA OLGUTA, MARTEA DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU INERETA, BUSCA LIVIA, BUSCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN-ALEXANDRU, VADUVA CRISTI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VADUVA ANDREEA-CRISTINA, S.C. GAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SPECIAL CONSTRUCT - S.R.L., CHIRITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE, CHIRITA ADRIANA, ROTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-IONEL, ROTARU ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADARU-DOGARU CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADARU-DOGARU MARIA CRISTINA, SMADU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN, SMADU VIOLETA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEAUSU LUCIAN FLORIN, CEAUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA GABRIELA, ANDRONACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VINTILA-IONUT-ALEXANDRU, CRACIUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINA-LETITIA, PIRNECI ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRNECI NICOLETA FLORENTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANESCU MIHAELA, STANESCU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BANU RADUCU-IULIAN, BANU CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN MIHAELA-BEATRICE, PISTOL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNELIU VLAD, OPREA GEORGIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLARESCU MALINA, TEASCA MADALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA, DUMITRESCU DANA SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELA, DUMITRESCU VALENTIN, ZANFIR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-CATALIN, PETRISOR ANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOICA OVIDIU CONSTANTIN, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT-MIHAITA, BRAN MARIA, NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN NICOLAE, NITU SANDRA CRISTINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORCU IRINA, TOBA MARIUS GIORGIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOBA GEORGIANA-NICOLETA, ZAMFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN-DANIELA, BLEJAN IOAN, SOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANINA, IORDACHE CRISTIAN RAZVAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA GEORGE-ANDREI, ENARU CRISTIAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENARU LAURA-OANA, IONITA GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAMBE MARIA, LAMBE ION, MAXIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERONICA, SERTU STELIAN, PARIS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, PARIS CARMEN ADRIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVULESCU ANDRADA-STEFANIA, MINCIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, MINCIU VALENTINA, MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA-EGLANTINE, ROMAN LUMINITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOLETA, ILIE GABRIELA, BABAETEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUL, TRASNEA MARIAN, TRASNEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, VINTILA DORU ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VINTILA CORINA, POPA ROBERT MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN DANIEL, DOGA MIHAIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BALANOIU CONSTANTA, COLIN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAILESCU SERBAN, MIHAILESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRIANA-CRISTINA, POPA CRISTIAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA BIANCA-TEODORA, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA-NICOLETA, DEACONU ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DEACONU LAURA, STAMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTINA-PETRUTA, SURUBARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL-MIHAI, BOCEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA-ALEXANDRA, GHERGHELAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU ANACLET, COLIN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONDRUZ MARIUS ANDREI, CONDRUZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANA-ANDREEA, CONDRUZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTA-ALINA, COSTEA ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, IONESCU NICOLAE-EMIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NASTASIA ANDREEA MADALINA, NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, NITA EUGENIA, TUCA MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN, GHEORGHE CRISTINA GABRIELA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BALAN DANUT, NICA ADRIANA, GROSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, GROSU RHEASILVIA, DUCAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUMINITA-GEORGIANA, BIGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUGUREL-MARIAN, HANDRA LIVIA ALINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRATU ADRIAN-RAZVAN, TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA-MARIANA, ADUMITREI RAMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, CAZACU MARIUS GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU IRINA, OPREA RELU, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA-DANIELA, TUDORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TUDORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MELIDA-ISABELA, STROIE MIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STROIE CORINA-ANDREEA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, MOLDOVEANU MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLDOVEANU SORINA-CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUCULESCU DENISA, MICLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA-MARIA, TOTORET MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, TOTORET ALINA, LAPADATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIA, LAPADATU VIRGIL-GEORGICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSOI MARIUS CRISTIAN, PARVU IOANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SCRECIU MADALIN-ALEXANDRU, SCRECIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA, S.C. TRASNEA COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROVIDER - S.R.L., PETRIU EDWARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIL, PETRIU ANDREEA-CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AGAFITEI BOGDAN GEORGE, MEI ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAMONA, ENEA CRISTIAN-IONUT, ENEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-DIANA, DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONICA-FLORENTINA, ANDREI BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, SERBAN NICOLETA, IONITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN, BARBASCU EMANUEL, VALSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, NAMIAN ALEXANDRU-ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HAGIANU ALEXANDRA, NOR MARIA, NOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU, GHEORGHE BOGDAN-MANUEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE GEORGIANA AURELIA, POPESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN-BOGDAN, SARGHI MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLCERU CATALIN MARIUS, TIGANUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN, ELEFTERESCU ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUJOR FLORINA-ROXANA, TIMBALARI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERGHEI, TIMBALARI MARINA, CHIRITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE, CHIRITA ADRIANA, MARCAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRANS - S.R.L., TORJE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL-ZAHARIA, TORJE RAFILA-MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEAPA VIORICA, PERNIU RAMONA ELENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRAN MARIAN, MITRAN MARINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, ANCA DENISA ELENA, VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LARISA ELENA, ANCA DENISA-ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUCUR CRISTIAN FLORIN, NITA CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, COMSA ALINA ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GURAN FLORIN, SERBAN ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, ZAMFIR IRINA-CARMINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DELCEA SIMONA, NACIU LUCIAN MARIUS,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VODA EUGENIA-DANIELA, SOARELUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMOBILIARE - S.R.L., MATEI GABRIEL,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATEI DIANA-GEORGIANA, CIOBANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, CIOBANU ELENA, ONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, ONICA LENUTA, CRISTEA │ │59/41, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│86 │Ilfov │Bragadiru │ANDREI-LAURENTIU, MANGLUTESCU │12 │lot 1/2│Curţi-construcţii│Intravilan│125534 │125534 │1.333,00 │115,00 │ │ │15.737,75 │15.737,75 │
│ │ │ │TEODORA-RUXANDRA, SIMEDRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN-GABRIEL, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN-ANNE-MARIE, SAIOC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIREL-FLORENTIN, POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-ROXANA-FLORINELA, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA-NICOLETA, OPREA GEORGIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURCEA MARIAN, BURCEA FLORINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARU ANDRA, STATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU-NICOLAE, STATE DANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN MARIA-EGLANTINE, VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRA, VOICU ION, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN-LAURENTIU, PATRASCU ELENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOCEANU GABRIELA-ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAVRICA MARIUS, STAVRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDORINA-CLAUDIA, MOCAITA ILIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCAITA MARIANA, BIGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUGUREL-MARIAN, BOTOS ZAMFIRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UNGUREANU CATALIN-VIOREL, IANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-BIANCA, DINU ALIN ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU ALINA MARIA, BURCEA STELIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JECU DRAGOS, JECU PETRICA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN-DANUT, LUCIU MARIUS-ROBERT,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA SORIN, ILIE GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APOSTU ALINA-ALEXANDRINA, RADULESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI-CRISTIAN, PREDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA-MARINA, MIREA ALECSANDRA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIDEI MARIUS, DIDEI LOREDANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADRAG PETRICA FLORIN, NADRAG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, STOICA BROWN MARICICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PELAURU MIHAITA, PELARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NELUTA-RUXANDRA, MITRACHE GEORGEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPULESCU DUMITRA, BUFEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALBERTO-MARIUS, BUFEA ANNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIY-ISABELA, GORDIENCO IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS, GORDIENCO SILVIA, KISPAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN-MIHAI, DRAGHICI MARIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI ADRIAN, ANTONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALIN-DANIEL, CIOROPARU PETRONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAMONA, BUJOR FLORINA-ROXANA, LICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONELA-ADRIANA, TEASCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MADALINA-ADRIANA, ANDREI BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, NITA FLORIAN, NITA LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIACONESCU EMILIA, SEBAI AMER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, CHIRITA GEORGE, CHIRITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA, ENARU CRISTIAN, ENARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA-OANA, BLEJAN IOAN, BECHIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, BECHIR TATIANA, BALEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAITA, BALEANU VICTORITA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDRONACHE VINTILA-IONUT-ALEXANDRU,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BERINDEI COSTICA, BERINDEI MARIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOSE LAURENTIU CONSTANTIN, TUDOSE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OTILIA, DOBRE FLORIAN, DOBRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-EUGENIA, ANCA DENISA-ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SLAV TIBERIU MARIUS, SLAV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA-OLIVIA, ROMANESCU GAGRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, ROMANESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDRADA-ALEXANDRA, RADU ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU CORINA-NICOLETA, MILITARU DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, MILITARU DINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRINA, POPESCU IULIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCAITA MARIA-MAGDALENA, GIURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS, GIURICA MARGARETA-NICOLETA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VINTILA DORU ANDREI, VINTILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA, STOCHECI CRISTINA-IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANIA, RACOVITA OCTAVIAN-ANDREI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULA MARIUS, NICULA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA-GINA, GHIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAHARIA-COSMIN, ISTRATI CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISTRATI VIOREL-FLORIN, DRAGUNEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIPRIAN-STEFAN, DRAGUNEA VIOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN CRISTI-VALENTIN, MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIA-ANDREEA, DINITA CRISTINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINITA IONICA, DANSOU-KOUNOUDJI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-ALICE, CHIRITA GEORGE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRITA ADRIANA, SPATARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-COSMIN, SPATARU ANDREIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOROBEL IONUT-CATALIN, CIOROBEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUIZA MIHAELA, PERNIU RAMONA ELENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TODOCA FLORIN-ALIN, ZANFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-CATALIN, COTOI ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, COTOI ADRIAN, DINU MARIUS,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADUMITREI RAMONA-MIHAELA, ELISEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTIN, ELISEI DANIELA, LUPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRE, GHEORGHE LAURA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRILA VALENTIN-MARIAN, BECHIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, BECHIR TATIANA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, BRATU FLORINA-MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRATU ADRIAN-RAZVAN, SLAV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIBERIU-MARIUS, SLAV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA-OLIVIA, OPREA MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA CIPRIAN-IONUT, PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, PETRE ELENA, NICOLAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINA, TRAISTARU NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRAISTARU TATIANA, BORALI GULDEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GATIU MADLINA-FLORINA, SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, ANTONESCU CALIN-DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UNGUREANU CATALIN-VIOREL, MURESANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-RAZVAN, CIOROPARU PETRONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAMONA, GHIUTA ZAHARIA-COSMIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARUNA ALIN MARIAN, VOLINTIRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, VOLINTIRU IONICA, VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRA, VOICU ION, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLIMPIA, DUCAN LUMINITA-GEORIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISTRATI VIOREL-FLORIN, ISTRATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN, ENACHE ALEXANDRU, ENACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-LIVIA, BOBOC RODICA-IULIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALBU MIRCEA-COSMIN, ALBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-ELENA, CELMARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA-MARIA, CELMARE DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENACHE ALEXANDRA-MARIA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA GABRIELA, HAGIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, STOICA OVIDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, STOICA GABRIELA, COTOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, COTOI ALEXANDRA MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GINGEA DOREL CATALIN, DINU ALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, DINU ALINA MARIA, CEAUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN-FLORIN, CEAUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA-GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CELOFIBREI LOGISTIC - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCIU ROBERT FLORIN, STANCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTORITA OANA, MARTEA OLGUTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARTEA DAN, MOCANU INERETA, BUSCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN-ALEXANDRU, BUSCA LIVIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VADUVA CRISTI, VADUVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-CRSTINA, S.C. GAD SPECIAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.R.L., ROTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-IONEL, ROTARU ANGELA, CHIRITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE, CHIRITA ADRIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADARU-DOGARU CRISTIAN, BADARAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOGARU MARIA CRISTINA, SMADU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SMADU VIOLETA CRISTINA, PIRNECI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA FLORENTINA, PIRNECI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, CRACIUN MARIA-LETITIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDRONACHE-VINTILA-IONUT-ALEXANDRU,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANESCU FLORIN, STANESCU MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BANU RADUCU-IULIAN, BANU CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN MIHAELA-BEATRICE, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIANA, PISTOL CORNELIU VLAD, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEASCA MADALINA-ADRIANA, OLARESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MALINA, DUMITRESCU DANA SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELA, DUMITRESCU VALENTIN, ZANFIR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-CATALIN, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT-MIHAITA, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OVIDIU-CONSTANTIN, NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN-NICOLAE, NITU SANDRA CRISTINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRAN MARIA, TOBA MARIUS-GIORGIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOBA GEORGIANA, ZAMFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN-DANIELA, BLEJAN IOAN, SOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANINA, ENARU LAURA-OANA, ENARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DORCU IRINA, IONITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, POPA GEORGE-ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENACHE COSTIN ALEXANDRU, LAMBE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, LAMBE ION, IORDACHE CRISTIAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAZVAN, SERTU STELIAN, PARIS MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARIS CARMEN ADRIANA, MAXIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERONICA, PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDRADA-STEFANIA, ILIE GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN-MARIA-EGLANTINE, ROMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUMINITA VIOLETA, BARBATEANU PAUL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRASNEA MARIAN, VINTILA DORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, VINTILA CORINA, POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROBERT-MARIN, STEFAN DANIEL, MINCIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, MINCIU VALENTINA, DOGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIL, BALANOIU CONSTANTA, COLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, DEACONU ANDREI, DEACONU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, IONESCU ALINA-NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAMA VALENTINA PETRUTA, POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, POPA BIANCA-TEODORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SURUBARIU DANIEL-MIHAIL, BOCEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA-ALEXANDRA, GHEORGHELAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU ANACLET, CONDRUZ MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, CONDRUZ CONSTANTA-ALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU NICOLAE-EMIL, NASTASIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA MADALINA, COSTEA ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, TUCA MARIAN-BOGDAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE CRISTINA GABRIELA, NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, NITA EUGENIA, DUCAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUMINITA-GEORGIANA, HANDRA LIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA, MIHAILESCU SERBAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAILESCU DUMITRIANA-CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIGU MUGUREL-MARIAN, GROSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RHEASILVIA, GROSU MIHAI, CAZACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS GABRIEL, CAZACU IRINA, TUDOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA MARIANA, BRATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-RAZVAN, STROIE MIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STROIE CORINA-ANDREEA, OPREA RELU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA MARIA-DANIELA, TUDORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MELINDA-ISABELA, TUDORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, DUCULESCU DENISA, BALAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANUT, NICA ADRIANA, STANCU MARIAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │Ilfov │Bragadiru │LAPADATU VIRGIL-GEORGICA, LAPADATU │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125533 │125533 │2.696,00 │11,00 │ │ │1.505,35 │1.505,35 │
│ │ │ │IULIA, COSOI MARIUS CRISTIAN, │ │lot 1/1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SCRECIU MADALIN ALEXANDRU, SCRECIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA, TOTRET MIHAI GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TODORET ALINA, PARVU IOANA, PETRIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EDWARD MIHAIL, PETRIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-CRISTINA, AGAFITEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN-GEORGE, MEI ELENA RAMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. TRASNEA COSMIN PROVIDER - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., MICLESCU ALEXANDRA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENEA CRISTIAN-IONUT, ENEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-DIANA, DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONICA-FLORENTINA, MOLDOVEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, MOLDOVEANU SORINA-CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN NICOLETA, ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIANCA-IOANA, IONITA CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HAGIANU ALEXANDRA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN-MANUEL, GHEORGHE GEORGIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA, POPESCU FLORIN-BOGDAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELEFTERESCU ALEXANDRU, NOR MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NOR NICU, COLCERU CATALIN MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIGANUS CARMEN, SIRGHI MARIA, BUJOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA-ROXANA, CHIRITA GEORGE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRITA ADRIANA, CEAPA VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PERNIU RAMONA ELENA, MARCAT TRANS -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., TORJE RAFILA MARIA, TORJE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL-ZAHARIA, MITRAN MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRAN MARINELA SIMONA, ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DENISA-ELENA, VOICU LARISA-ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARBASCU EMANUEL, VALSAN MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAMBALARI SERGHEI, NITA CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BUCUR CRISTIAN FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMSA ALINA ALEXANDRA, SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA ALEXANDRA, ZAMFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMINA-IRINA, DELCEA SIMONA, GURAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, SOARELUI IMOBILIARE - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., MATEI GABRIEL, MATEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-GEORGIANA, NANCIU LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS, VODA EUGENIA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOARELUI IMOBILIARE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOBANU GHEORGHE, CIOBANU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA ANDREI LAURENTIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANGLUTESCU TEODORA-RUXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMEDRE IULIAN-GABRIEL, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN-ANNE-MARIE, ONICA FLOREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ONICA LENUTA, STOIAN ION GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URDAREA ALEXANDRA MIHAELA, SAIOC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIREL-FLORENTIN, POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-ROXANA-FLORINELA, BURCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, BURCEA FLORINA, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIANA, MARIN MARIA-EGLANTINE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRASCU CRISTIAN-LAURENTIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRASCU ELENA, MORARU ANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCAITA ILIE, MOCAITA MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAVRICA MARIUS, STAVRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDORINA-CLAUDIA, BURCEA MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURCEA FLORINA, DINU ALIN-ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU ALINA MARIE, LUCIU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROBERT, APOSTU ALINA-ALEXANDRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA SORIN, KISPAL IULIAN MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAMA VALENTINA-PETRUTA, TUDOSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURENTIU CONSTANTIN, TUDOSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OTILIA, MILITARU DAN CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MILITARU DINICA ALEXANDRINA, LICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONELA ADRIANA, GOGOCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU-COSTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANSOU-KOUNOUDJI-DIANA-ALICE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGUNEA VIOLETA, DRAGUNEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIPRIAN-STEFAN, CHIRITA GEORGE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRITA ADRIANA, ZANFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-CATALIN, BORALI GULDEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRAISTARU NICOLAE, TRAISTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TATIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│88 │Ilfov │Bragadiru │SPIRIDON CONSTANTIN-CRISTIAN, │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125489 │125489 │11,00 │11,00 │ │ │1.505,35 │1.505,35 │
│ │ │ │SPIRIDON CARMEN-ELENA │ │lot 1/3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│89 │Ilfov │Bragadiru │MOCAITA MARIA-MAGDALENA │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125488 │125488 │10,00 │10,00 │ │ │1.368,50 │1.368,50 │
│ │ │ │ │ │lot 1/4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│90 │Ilfov │Bragadiru │S.C. TRASNEA COSMIN PROVIDER - │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125487 │125487 │10,00 │10,00 │ │ │1.368,50 │1.368,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │lot 1/5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│91 │Ilfov │Bragadiru │DRAGHITA ANDREEA, MOCANU │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125486 │125486 │11,00 │11,00 │ │ │1.505,35 │1.505,35 │
│ │ │ │CONSTANTIN-CRISTIAN │ │lot 1/6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│92 │Ilfov │Bragadiru │BLEJAN IOAN │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125485 │125485 │11,00 │11,00 │ │ │1.505,35 │1.505,35 │
│ │ │ │ │ │lot 1/7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│93 │Ilfov │Bragadiru │TUMBEA DIANA-ALEXANDRA, TUMBEA │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125484 │125484 │12,00 │12,00 │ │ │1.642,20 │1.642,20 │
│ │ │ │FLORIN-IONUT │ │lot 1/8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│94 │Ilfov │Bragadiru │TUMBEA DIANA-ALEXANDRA, TUMBEA │12 │59/41, │Curţi-construcţii│Intravilan│125483 │125483 │13,00 │13,00 │ │ │1.779,05 │1.779,05 │
│ │ │ │FLORIN-IONUT │ │lot 1/9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │59/41, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│95 │Ilfov │Bragadiru │ISTRATI DAVID ALEXANDRU │12 │lot 1/ │Curţi-construcţii│Intravilan│125482 │125482 │14,00 │14,00 │ │ │1.915,90 │1.915,90 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │MILITARU DAN-CONSTANTIN, MILITARU │ │59/41, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│96 │Ilfov │Bragadiru │DINICA ALEXANDRINA │12 │lot 1/ │Curţi-construcţii│Intravilan│125532 │125532 │28,00 │16,00 │ │ │2.189,60 │2.189,60 │
│ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│97 │Ilfov │Bragadiru │GAD SPECIAL CONSTRUCT - S.R.L. │12 │59/41, │Arabil │Intravilan│124709 │124709 │33,00 │2,00 │ │ │232,30 │232,30 │
│ │ │ │ │ │lot 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │122,00 │ │ │14.170,30 │ │
│ │ │ │ │ │59/40, │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│98 │Ilfov │Bragadiru │S.C. GAD SPECIAL CONSTRUCT - S.R.L.│12 │59/41, │Arabil │Intravilan│126742 │126742 │257,00 │ │Platformă │ │ │62.928,30 │
│ │ │ │ │ │lot 2 │ │ │ │ │ │- │betonată - │48.758,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │122 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │IONESCU VASILE-ION, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA, DOBRE DAN GEORGE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLEANCU PAULINA, FLEANCU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU OVIDIU VALENTIN, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA LUIZA, IONESCU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │62,00 │ │ │8.484,70 │ │
│ │ │ │CATALIN, IONESCU DANIELA, MOISE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, LUCA LAURENTIU-VLAD, GHISOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, GHISOIU CRISTINA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA MARIUS GEORGEL, CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTINA, ALEXANDRESCU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│99 │Ilfov │Bragadiru │ALEXANDRESCU OTILIA-ANDREEA, STOICA│12 │59/39 │Curţi-construcţii│Intravilan│102496 │102496 │802,00 │ │ │ │ │33.262,70 │
│ │ │ │LAURENTIU COSMIN, STOICA NADIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADINA, ROTARU NICOLAE, ROTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANINA, CAPATANA RADA, DRAGUSIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN-MIHAITA, DRAGUSIN EMILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│ │ │ │VALENTINA, GRIVETEANU │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │24.778,00 │ │ │
│ │ │ │IONELA-AURELIA, MOCANU │ │ │ │ │ │ │ │ │62 mp │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN-IONEL, MOCANU ANGELICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LITOIU MIOARA, IONITA ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │STOICA LAURENTIU-COSMIN, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA-ADINA, ALEXANDRESCU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRESCU OTILIA-ANDREEA, ROTARU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, ROTARU GEANINA, CAPATINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADA, NASTASE CORINA, POPESCU ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, NISTOR EMILIAN VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZEBEGA-SUMA BOGDAN, ZEBEGA-SUMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA-LIVIA, MARCULESCU DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOSE CRISTINEL, CAPRARUS ADRIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAPRARUS MANUELA, TANASE ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASE IONELIA DIANA, TAMAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NECULAI, TAMAS GABRIELA, IGNAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU-ALEXANDRU, IGNAT ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, PANA RADU SERBAN, PANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA-IRINA, NECULAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-ROBERT, NECULAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CECILIA-ANA, DOBRE DAN-GEORGE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLEANCU PAULINA, FLEANCU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOCIETATEA COMERCIALĂ CORNELIU’S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRUP SERV - S.R.L., GRAGHICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, PAUN VLAD IONUT, BUZESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA ALINA, BUZESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN-FLORIN, ANGHEL IULIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU MIHAI-CATALIN, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA, IONESCU OVIDIU-VALENTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU CRISTINA-LIZA, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE-ION, IONESCU ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISU ADRIAN, CODRU LIVIA, CODRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, IVASCU DANIELA, FLEANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT-COSMIN, DRAGHIA ROBERT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMILIAN, DRAGHIA CAMELIA, GHICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN ALEXANDRU, MARKOVIC MARINELA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIA, CIRESARU CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALBUREAN REMUS, CALBUREAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-CLAUDIA, ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE-CATALIN, MARCUTA ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAV, LEIBOVICI PAUL, LEIBOVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA DANIELA, LUNGU IONUT, LUNGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUMINITA-ELENA, BACIOIU NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BACIOIU ARIADNA, BOROZAN LIUDMILA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAILEAN LIVIU CRISTIAN, CAILEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONELA TANIA, NEACSU DANIEL, NEACSU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, OBADAN MAGDALENA EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OBADAN FLORIAN, OBADAN VIRGIL RADU,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OBADAN MIHAELA VIOELETA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN-DANIEL, STAMA GEORGETA, AL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMARIREH ALI, BARBIERU BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, BARBIERU RALUCA VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUGINA FLORIN, POPA BOGDAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BULENCEA ANGELICA-DANA, AVRAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARGARETA, AVRAM FLORIN, CRISTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIONTE SORIN-STEFAN, LIONTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARMEN-IOANA, MARIN LUISA, MELNEC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI STEFAN, MELNEC CATALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, GRAS MIHNEA RADU, DOGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RODICA, DOGARU LEONARD, SUBA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA-FIRUTA, TILEA OLIMPIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FATU ROBERT-MARIAN, DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA, S.C. INOX CENTER - S.R.L.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │Ilfov │Bragadiru │GURLUI SIMONA ANDREEA, TANASE │12 │59/39 │Curţi-construcţii│Intravilan│102499 │102499 │503,00 │48,00 │ │ │6.568,80 │6.568,80 │
│ │ │ │VICTOR ANDREI, MIHALCEA DIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATEI ALEXANDRA, COSTEA RUDOLF, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHETA MIHAELA, POPESCU ANDREEA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE IONUT ADRIAN, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA GEORGIANA, AVRAM MARGARETA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAM FLORIN CRISTIN, BRICEAG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI LAURENTIU, MARCULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-RALUCA, GRATIANU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANGA ELENA-LILIANA, SLOTEA DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, DOMENIA CREDIT IFN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A., SLOTEA DAN ALEXANDRU, CENTIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANICA, RADU ANA MARIA, STAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, CALOIANU MONICA-CLAUDIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BULENCEA ANGELICA-DANA, MIHAILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, MIHAILA DELIA-CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA BOGDAN, OSTAFI ALEXANDRU IOAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU MIHAI CATALIN, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA, MESTERU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN, FLOREA CARMEN-ELENA, FATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROBERT-MARIAN, DUMITRU DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZANBOUAH LIUDMILA, CALBUREAN REMUS,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALBUREAN ADRIANA-CLAUDIA, BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, MEIROSANDREI-OCTAVIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MEIROS CLAUDIA-ALINA, BARBU ANDREI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATICA ADRIAN IOAN, MATICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA-EMILIA, DRAGUSIN LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGUSIN EMILIA VALENTINA, CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA FLORENTINA, CRISTEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOBRE ANGELICA DANA, CONDREA RAZVAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JENICA, CONDREA CRISTINA, ILIESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA MARIANA, ILIESCU MIHAI, MELNEC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI-STEFAN, MELNEC CATALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, URLATEANU OXANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URLATEANU COSTIN, POPESCU ILIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU MARIA, TANASE IONUT COSMIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMAN ALEXANDRA-IOANA, DRAGHICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, VADUVESCU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VADUVESCU ELENA, FLORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NELA-GEORGIANA, FLORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA-FLORIN, MOCANU BOGDAN-IONEL,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU ANGELICA, STAN CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIOARA, MIU FLORIN, MIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA-MIHAELA, IONITA ALEXANDRINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, MIRA MARIU-ALINA, FLORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NELA-GEORGIANA, GROSU MARIUS IONUT,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GROSU ANDREEA, ROXANA, GROSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANCA-IOANA, COJOCARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORIN-CATALIN, DINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE-ALEXANDRU, BRAN ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCA BIANCA-MIHAELA, PALCA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZUGRAVU NICOLAE, CIORTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA-LILIANA-ISABELL, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, STOICA NICOLETA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-NICOLAE, DONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONELA-STEFANIA, GHEORGHE GETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA, GHEORGHE DANIEL, IMRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE-LAURENTIU, VLADAIA MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, MIHAI GELU-CATALIN, MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA, VOICU ANDREEA, MEIROS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│101 │Ilfov │Bragadiru │DOBRE DAN GEORGE, FLEANCU ION, │12 │59/38 │Curţi-construcţii│Intravilan│104997 │104997 │2.400,00 │17,00 │ │ │2.326,45 │2.326,45 │
│ │ │ │FELEACU PAULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│102 │Ilfov │Bragadiru │DOBRE DAN GEORGE, FLEANCU ION, │12 │59/38 │Curţi-construcţii│Intravilan│104996 │104996 │2.040,00 │3,00 │ │ │410,55 │410,55 │
│ │ │ │FLEANCU PAULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │85,00 │ │ │11.632,25 │ │
│ │ │ │GRIGORESCU CONSTANTIN, GRIGORESCU │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│103 │Ilfov │Bragadiru │NUTA │12 │59/38 │Curţi-construcţii│Intravilan│114405 │114405 │2.000,00 │ │Platformă │ │ │36.410,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │24.778,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │62 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │78,00 │ │ │9.059,70 │ │
│ │ │ │SAVULESCVU VERONICA MANUELA, │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│104 │Ilfov │Bragadiru │SAVULESCU GHEORGHE FILUS │12 │- │Arabil │Intravilan│- │- │2.500,00 │ │Platformă │ │ │29.042,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │19.983,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│105 │Ilfov │Bragadiru │POPA VIOREL CRISTIAN │12 │- │Arabil │Intravilan│- │- │5.000,00 │159,00 │ │ │18.467,85 │18.467,85 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │VOICU BENONE, VOICU CULINA, NICULAE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONEL, NEGROIU IOAN, NEGROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, NEGROIU MARIUS IULIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HERA ROVANIEMI - S.R.L., NICULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANTOANETA GIULIANA, BRUCAR TEODORA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STERESCU CARMEN CRISTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA STEFANIA, BOBAN CORNEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOBAN EUGENIA, STANESCU ORLANDO, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARSENE GABRIEL, ARSENE ANA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA DIANA-NICOLETA, NEGROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS IULIAN, UNGUREANU ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, BANU CONSTANTA, GOGORITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUREL ALIN, GOGORITA CORINA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRATU GABRIEL, BULIGAN LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, DINU OVIDIU-ANDREI, DINU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│106 │Ilfov │Bragadiru │DANIELA, DIMA MARIUS CATALIN, TITU │- │- │Arabil │Intravilan│102356 │102356 │607,00 │67,00 │ │ │7.782,05 │7.782,05 │
│ │ │ │GABRIELA-DANIELA, GAGEANU FLORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, BARNEATA MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CERNESCHI ANA, MIU OANA-LOREDANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVAN EVA DANIELA, NICULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN-GEORGE, DUMITRU STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, ENACHE SILVIU-CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENACHE BIANCA PERCIDA, ZAVALAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN-BOGDAN, ZAVALAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-CAMELIA, SERBANICA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBANICA STELA, BALASOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU-GEORGE, ROTMAN DORINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROTMAN PAUL, PASCU NICOLAE-IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU IULIA GABRIELA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA VALENTINA, GHEORGHE GABRIEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN, DIMA MARIUS-GABRIEL, DIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA-DANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │159,00 │ │ │21.759,15 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│107 │Ilfov │Bragadiru │MICANDY AUTO SERVICE - S.R.L. │12 │59/35 │Curţi-construcţii│Intravilan│127282 │127282 │979,00 │ │Platformă │ │ │52.133,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată - │30.374,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │76 mp │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ROMAN LAURENTIU-MARIUS, BRINCOVEANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHNEA, GHIMBUTAN ALEXANDRU-IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AFOCARITEI GEORGETA, NEAGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORIN-CRISTIAN, ALBU ANA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRANZA ADRIANA-RALUCA, URSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU COSMIN, TURCANU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA STEFANIA, MIHAILA ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIANA, GROMAN FLORICA, RISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA DIANA, MANEA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MIHAI DANIEL, COCIS RAUL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR, SITEAVU MARIA IULIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALIN DANIELA FLORENTINA, VOICU │ │ │ │ │ │ │ │100,00 │ │ │9.545,00 │ │
│ │ │ │ELENA, STOFOR VIOREL, CIUTACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS IONUT, BULENCEA MAGDALENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANILA MARIA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-CORNELIA, INTZE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA-CATALIN, BODILCA CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA, IONITA NICOLETA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GROSU NASTASIA, ION MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SCOROJITU DAFIN-DAN, PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA IOANA, TABARCEA NECULAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN COSTICA, NICOLESCU TANIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRANDUSA, POPESCU GEORGETA, POPESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA LIDIA, MOISA COSTEL, CRETU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, GHERAN DRAGOS-IONUT, │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│108 │Ilfov │Bragadiru │TABARANA GHEORGHE, COLTAN │- │- │Drum │Intravilan│112654 │112654 │655,00 │ │ │ │ │49.510,00 │
│ │ │ │MARIUS-ADI, IORDACHE ROXANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SANDU BOGDAN GABRIEL, CONDREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAZVAN JENICA, CALIN GETA, BOERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN IONUT, COTOIA ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU ALIN-ROBERT, KARPATTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA-ILONA, DAN CRISTIAN-JAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGNEA ECATERINA, SLOBOZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANIA, GHIGEANU LARISA-ADELINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACOB ADELA-TEODORA, TOPALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA MIHAELA, GARGA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, TATARA MARIUS-CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │ │
│ │ │ │VOICU IONELA ANCA, GUTA │ │ │ │ │ │ │ │- │betonată │39.965,00 │ │ │
│ │ │ │IONELA-LUMINITA, TALPA LIDIA, GALIE│ │ │ │ │ │ │ │ │-100 mp │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU-STEFANITA, CIMPOAIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN-ALIN, PATRASCU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERIDA CREDIT IFN - S.A., NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BOBOC VALENTIN, VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA MARIA, SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIA-ALEXANDRA, LIXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA-MARIANA, IURCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANAMARIA-ANDREEA, RISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLIVIA-ELENA, IRIMIA MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOLOGA ROBERT-FLORIN, TRANDDAFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, MACIUCA IONIT-CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│109 │Ilfov │Bragadiru │STOFOR VIOREL │12 │59/34 │Arabil │Intravilan│109335 │109335 │833,00 │111,00 │ │ │12.892,65 │12.892,65 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│110 │Ilfov │Bragadiru │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │8,00 │8,00 │ │ │1.094,80 │1.094,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│111 │Ilfov │Clinceni │S.C. LEXA - S.A. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│53029 │53029 │2.504,00 │49,00 │ │ │6.931,05 │6.931,05 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│112 │Ilfov │Clinceni │F&F STORES HOLDINGS LIMITED FILIALA│9 │40 │Curţi-construcţii│Intravilan│52972 │52972 │9.924,00 │36,00 │ │ │5.092,20 │5.092,20 │
│ │ │ │- S.R.L │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│113 │Ilfov │Clinceni │DUMITRACHE GHEORGHE │5/1 │15/1 │Arabil │Intravilan│61754 │61754 │5.377,00 │312,00 │ │ │37.315,20 │37.315,20 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│114 │Ilfov │Clinceni │DUMITRACHE GHEORGHE │5/1 │15/1/3 │Curţi-construcţii│Intravilan│51716 │51716 │2.563,00 │23,00 │ │ │3.253,35 │3.253,35 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│115 │Ilfov │Clinceni │DAIA DANIEL, DAIA FLORENTINA LUIZA │4 │15/1/3 │Arabil │Intravilan│51668 │51668 │2.568,00 │23,00 │ │ │2.750,80 │2.750,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│116 │Ilfov │Clinceni │S.C. LIV ART - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│- │- │2.673,00 │23,00 │ │ │3.253,35 │3.253,35 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│117 │Ilfov │Clinceni │HERA ROVANIEMI - S.R.L. │5/1 │15/1 │Arabil │Intravilan│57983 │57983 │4.750,00 │40,00 │ │ │4.784,00 │4.784,00 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│118 │Ilfov │Clinceni │HERA ROVANIEMI - S.R.L. │5/1 │15/1 │Curţi-construcţii│Intravilan│51284 │51284 │4.750,00 │48,00 │ │ │6.789,60 │6.789,60 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│119 │Ilfov │Clinceni │S.C. HERA ROVANIEMI - S.R.L. │5/1 │15/1/2 │Arabil │Intravilan│51175 │51175 │5.394,00 │38,00 │ │ │4.544,80 │4.544,80 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│120 │Ilfov │Clinceni │HERA ROVANIEMI - S.R.L. │5/1 │15/1/9 │Arabil │Intravilan│53926 │53926 │1.997,00 │30,00 │ │ │3.588,00 │3.588,00 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│121 │Ilfov │Clinceni │LASCAE IONUT, LASCAE LAVINIA, RUIU │5/1 │15/1/9 │Arabil │Intravilan│51491 │51491 │262,00 │7,00 │ │ │837,20 │837,20 │
│ │ │ │MARIN, RUIU CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│122 │Ilfov │Clinceni │LASCAE IONUT, LASCAE VASILICA │5 │15/1/10│Curţi-construcţii│Intravilan│61451 │61451 │2.381,00 │21,00 │ │ │2.970,45 │2.970,45 │
│ │ │ │LAVINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│123 │Ilfov │Clinceni │BAIBARAC MARIN, BAIBARAC MAGDALENA,│5/1 │15/2/78│Arabil │Intravilan│56344 │56344 │4.961,00 │64,00 │ │ │7.654,40 │7.654,40 │
│ │ │ │DEDIU CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │REBREANU RODICA, REBREANU TIBERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL, UNGHEANU MIHAIL, ENCIULESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN GEORGE, ANDRONE VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR VLAD CRISTIAN, COPILAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN-SORIN, COPILAU ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRIAC CODRUT-IONUT, CHIRIAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDRA-ELENA, GRIGORE COSTEL-DANIEL,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE ROZALIA-MARIA, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN, NICULESCU OANA, IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, CUTTI MIHAIL ADRIAN, CUTTI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│124 │Ilfov │Clinceni │CLAUDIA-ANDREEA, MINCIU-GEELS │5/1 │15/1/2 │Arabil │Intravilan│50638 │50638 │645,00 │12,00 │ │ │1.435,20 │1.435,20 │
│ │ │ │ALINA-SIMONA, ANDREI ELENA-DANIELA,│ │lot 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI NICOLAE-CATALIN, ATYA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONICA, FULAU MARIA ELENA, TRUFASU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS-IONUT, FLOROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA-VALERIA, LAZAR ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAR OANA MIHAELA, MIHALCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS, MIHALCEA IOANA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRUFASU IOANA-VALERIA, SPATARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, SPATARU IOANA LOREDANA, ING│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │REBREANU RODICA, REBREANU │ │15/1/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│125 │Ilfov │Clinceni │TIBERIU-VIRGIL │5/1 │12, 15/│Arabil │Intravilan│60225 │60225 │1.824,00 │39,00 │ │ │4.664,40 │4.664,40 │
│ │ │ │ │ │1/13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│126 │Ilfov │Clinceni │ANGHEL IULIAN │5/1 │15/1/13│Arabil │Intravilan│58120 │58120 │4.533,00 │26,00 │ │ │3.109,60 │3.109,60 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│127 │Ilfov │Clinceni │S.C. CAT PLAST - S.R.L. │5/1 │15/1/ │Curţi-construcţii│Intravilan│50830 │50830 │1.775,00 │105,00 │ │ │14.852,25 │14.852,25 │
│ │ │ │ │ │1-4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. CAT PLAST - S.R.L., TOMY & │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIS - S.R.L., CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS-SILVIU, CONSTANTIN TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│128 │Ilfov │Clinceni │RODICA, ALPHA BANK ROMANIA - S.A., │5/1 │15/1/6 │Arabil │Intravilan│52031 │52031 │705,00 │5,00 │ │ │598,00 │598,00 │
│ │ │ │TUDOROIU MARIKA, TUDOROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-CATALIN, ING BANK N.V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DUMITRU V. MARIANA, NICULITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA, CIORICA DANIELA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS GEORGE, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN-MARIUS, GHEORGHE ANDREEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA, BRD -GROUPE SOCIETE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GENERALE - S.A., GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│129 │Ilfov │Clinceni │IOANA-MIRUNA, MANOLE PAUL, CEC │5/1 │15/1/18│Arabil │Intravilan│59495 │59495 │916,00 │6,00 │ │ │717,60 │717,60 │
│ │ │ │BANK, CIORICA DANIELA, BANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A., BARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA ELISA, BARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN-IONUT, RADU TRAIAN-CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LATOSU MIHAI MARIUS, DOROBANTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA MARIA, CIORICA OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │15/1/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│130 │Ilfov │Clinceni │RADU TRAIAN-CATALIN │5/1 │18, 15/│Arabil │Intravilan│59489 │59489 │418,00 │25,00 │ │ │2.990,00 │2.990,00 │
│ │ │ │ │ │1/20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│131 │Ilfov │Clinceni │NEACSU FLORIN-MARIUS, NEACSU │5/1 │15/1/10│Arabil │Intravilan│50484 │50484 │901,00 │6,00 │ │ │717,60 │717,60 │
│ │ │ │DANIEL-VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total │436.595,00│25.399,00 │ │3.720.409,00│12.855.048,45│16.575.457,45│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘

    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele/Denumirea deţinătorului imobilului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte
    din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
    naţional Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea-
    Domneşti şi supralărgire bulevardul Ghencea între strada Braşov
    şi terminal tramvai 41“ cu proiectul „Pasaj suprateran pe DJ 602,
    Centura Bucureşti“ situate pe teritoriul administrativ al sectorului 6
    municipiul Bucureşti, al UAT Bragadiru şi Domneşti, judeţul Ilfov

┌────┬─────────┬─────────┬───────────────┬─────┬──────┬─────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │IE/ │ │ │Suprafaţă │
│Nr. │ │ │proprietarului/│ │Nr. │Nr. │ │Categorie de │Nr. │Nr. │Intravilan│Suprafaţă │supusă │
│crt.│Judeţul │U.A.T. │deţinătorului │Tarla│top. │cadastral│Parcelă│folosinţă │carte │cad. │/ │totală │transferului│
│ │ │ │dreptului de │ │ │ │ │ │funciară│vechi│Extravilan│teren (mp)│(mp) │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PRIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINISTERUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRANSPORTURILOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Ilfov │Domneşti │ŞI │- │- │- │- │- │116798 │- │Extravilan│67.264,00 │60,00 │
│ │ │ │INFRASTRUCTURII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- COMPANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂI FERATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │„C.F.R. - S.A.“│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINISTERUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRANSPORTURILOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Bucureşti│Sector 6 │ŞI │- │238660│238660 │- │Drum │238660 │- │Intravilan│5.055,00 │98,00 │
│ │ │ │INFRASTRUCTURII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- C.N.A.I.R. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Bucureşti│Sector 6 │C.N.A.I.R. - │- │- │231893 │- │Curţi-construcţii│231893 │- │Intravilan│21.426,00 │6,00 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINISTERUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Bucureşti│Sector 6 │TRANSPORTURILOR│- │237500│237500 │- │Căi ferate │237500 │- │Intravilan│536.123,00│127,00 │
│ │ │ │ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INFRASTRUCTURII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Ilfov │Bragadiru│C.N.A.I.R - │- │122884│122884 │- │Curţi-construcţii│122884 │- │Intravilan│41.529,00 │165,00 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Ilfov │Bragadiru│GENERALĂ │8 │107254│107254 │39 │Curţi-construcţii│107254 │- │Intravilan│44.265,00 │417,00 │
│ │ │ │REGIONALĂ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FINANŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Ilfov │Bragadiru│MINISTERUL │- │- │128412 │- │Curţi-construcţii│128412 │- │Intravilan│10.935,00 │85,00 │
│ │ │ │APĂRĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NAŢIONALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STATUL ROMÂN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Ilfov │Bragadiru│MINISTERUL │- │128413│128413 │- │Curţi-construcţii│128413 │- │Intravilan│2.231,00 │167,00 │
│ │ │ │APĂRĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NAŢIONALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────┴───────────────┴─────┴──────┴─────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────┴──────────┴──────────┼────────────┤
│Total: │1.125,00 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea
    Ghencea-Domneşti şi supralărgire bulevardul Ghencea între strada Braşov
    şi terminal tramvai 41“ cu proiectul „Pasaj suprateran pe DJ 602,
    Centura Bucureşti“, situate pe teritoriul administrativ al sectorului 6
    municipiul Bucureşti, al UAT Bragadiru şi Clinceni, judeţul Ilfov

┌────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬─────┬──────┬────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │Deţinătorul │ │ │Nr. │ │ │Intravilan│Suprafaţă│Suprafaţa │
│Nr. │Judeţul │Unitatea │dreptului de│Tarla│Nr. │carte │Parcelă│Categorie de │/ │totală │supusă │
│crt.│ │administrativ-teritorială│administrare│ │topo │funciară│ │folosinţă │Extravilan│(mp) │transferului│
│ │ │ │a imobilului│ │ │ │ │ │ │ │(mp) │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│1 │Ilfov │Clinceni │COMUNA │- │- │ │- │Drum (Str. │Intravilan│15,00 │15,00 │
│ │ │ │CLINCENI │ │ │ │ │Ortansei) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│2 │Bucureşti│Sector 6 │MUNICIPIUL │- │- │ │- │Curţi-construcţii│Intravilan│136,00 │136,00 │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│3 │Bucureşti│Sector 6 │MUNICIPIUL │- │- │ │- │Drum (Intrarea │Intravilan│13,00 │13,00 │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │Cimitirului) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │MUNICIPIUL │ │ │ │ │Drum (Drumul │ │ │ │
│4 │Bucureşti│Sector 6 │BUCUREŞTI │183 │220019│220019 │- │Valea │Intravilan│17.307,00│13,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Călmăţuiului) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│5 │Bucureşti│Sector 6 │MUNICIPIUL │- │- │ │- │Drum (Intrarea │Intravilan│- │241,00 │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │Floare Galbenă) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│6 │Bucureşti│Sector 6 │MUNICIPIUL │- │- │ │- │Drum (Str. │Intravilan│- │156,00 │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │Pădurea Tauzului)│ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│7 │Bucureşti│Sector 6 │MUNICIPIUL │- │- │ │- │Drum (Str. │Intravilan│- │150,00 │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │Doniţei) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│8 │Bucureşti│Sector 6 │MUNICIPIUL │- │244343│244343 │- │Drum │Intravilan│316,00 │31,00 │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│9 │Bucureşti│Sector 6 │MUNICIPIUL │- │ │ │- │Drum │Intravilan│- │14.404,00 │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│10 │Ilfov │Bragadiru │ORAŞUL │13/5 │138632│138632 │60/100 │Drum (Str. │Intravilan│6.960 │176,00 │
│ │ │ │BRAGADIRU │ │ │ │ │Mărăcineni) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│11 │Ilfov │Bragadiru │ORAŞUL │- │- │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│1.295,00 │163,00 │
│ │ │ │BRAGADIRU │ │ │ │ │(Str. Magnoliei) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│12 │Ilfov │Bragadiru │ORAŞUL │13 │100170│100170 │60 │Drum (Str. │Intravilan│2.147,00 │634,00 │
│ │ │ │BRAGADIRU │ │ │ │ │Begoniei) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│13 │Ilfov │Bragadiru │ORAŞUL │- │- │- │- │Drum │Intravilan│33,00 │33,00 │
│ │ │ │BRAGADIRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│14 │Ilfov │Bragadiru │ORAŞUL │- │- │137416 │- │Drum (Str. │Intravilan│1.934,00 │797,00 │
│ │ │ │BRAGADIRU │ │ │ │ │Alunului) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ORAŞUL │ │ │ │ │Drum (trotuar │ │ │ │
│15 │Ilfov │Bragadiru │BRAGADIRU │- │- │- │- │Prelungirea │Intravilan│6.958,00 │6.958,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ghencea) │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴─────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────┴──────────┴─────────┼────────────┤
│Total: │23.920,00 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016