Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 512 din 14 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 512 din 14 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 386 din 20 aprilie 2022
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi ale art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) În condiţiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sprijină autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), prin furnizarea unor resurse necesare dezvoltării şi mentenanţei aplicaţiilor sistemului SUMAL 2.0 prevăzute la art. 3.
(4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor menţionate la alin. (2), respectiv alin. (3), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pot achiziţiona, în calitate de autorităţi contractante, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice, servicii de dezvoltare software şi mentenanţă, având obligaţia de a cuprinde în bugetele proprii sumele necesare realizării achiziţiilor.
(5) Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3) de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale se realizează pe bază de protocol încheiat de către această instituţie cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de proprietar al SUMAL 2.0."

    2. La articolul 4 alineatul (3), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;
    ..................................................................................................
d) ocoalele silvice care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase sau primesc în custodie materiale lemnoase confiscate/reţinute;"

    3. La articolul 4 alineatul (3), literele c) şi e) se abrogă.
    4. La articolul 4 alineatul (4), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) transportatorii de materiale lemnoase care au calitatea de profesionişti;
f) importatorii/exportatorii de materiale lemnoase;"

    5. La articolul 4 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) unităţile centrale şi teritoriale ale entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic în funcţie de competenţele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare specializate pe domeniul silvic;"

    6. La articolul 4, alineatele (6) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Aplicaţia SUMAL 2.0 Superadmin este utilizată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi de structurile teritoriale din subordinea acesteia pentru crearea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferenţiat şi a rolurilor pentru utilizatori/grupuri de utilizatori, precum şi pentru corectarea datelor în sistemul SUMAL 2.0, pe bază de solicitare, şi după efectuarea verificării acestora.
    ..................................................................................................
(13) Proprietarii de fond forestier au acces la datele aferente proprietăţii lor, prin intermediul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice sau la datele publice prevăzute la alin. (8) prin intermediul aplicaţiei SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii."

    7. La articolul 4, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Universităţile, facultăţile, liceele şi celelalte unităţi de învăţământ în domeniul silviculturii, operatorii de programe de formare profesională în domeniul silviculturii, precum şi organizaţiile profesionale din domeniul silvic pot solicita acces în SUMAL 2.0; accesul va fi asigurat pe un alt mediu decât cel de producţie, denumit mediu de preproducţie."

    8. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    9. La articolul 5 alineatul (2), literele f), m) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) generarea inventarelor şi a fişelor de evidenţă a înălţimilor măsurate, folosind aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare;
    ..................................................................................................
m) operarea formularului procesului-verbal de predare spre exploatare;
    ..................................................................................................
p) operarea formularelor de reprimire finale cu evidenţierea stocurilor;"

    10. La articolul 5 alineatul (3), literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse sortării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
c) operarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse debitării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
d) operarea tuturor proceselor-verbale aferente activităţii depozitelor prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse transformării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
e) operarea proceselor-verbale de consum propriu şi pierderi prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse consumului intern, dar cel puţin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;"

    11. La articolul 5 alineatul (3), litera g) se abrogă.
    12. La articolul 5 alineatul (4), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) confirmarea descărcării materialelor lemnoase;"

    13. La articolul 5 alineatul (5), literele a), f) şi g) se abrogă.
    14. La articolul 5 alineatul (5), literele c)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) verificarea transporturilor de materiale lemnoase;
d) verificarea datelor de interes public referitoare la provenienţa materialelor lemnoase transportate;
e) verificarea informaţiilor din avizul de însoţire/notele de intrare-recepţie în corelaţie cu datele din declaraţia vamală de import, denumită în continuare DVI, referitoare la specie, volum şi destinatarul materialelor lemnoase provenite din import;"

    15. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Aplicaţia SUMAL 2.0 Superadmin prevăzută la art. 3 lit. f) este utilizată pentru crearea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferenţiat şi a rolurilor pentru utilizatori/grupuri de utilizatori."

    16. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Pentru personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia şi pentru organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare specializate pe domeniul silvic şi la solicitarea parchetelor, aplicaţia SUMAL 2.0 Superadmin acordă acces cu rol de vizualizare în aplicaţiile SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, SUMAL 2.0 Ocol silvic şi SUMAL 2.0 Amenajare."

    17. La articolul 5 alineatul (9), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) înregistrarea proceselor-verbale de confiscare fizică/valorică a materialelor lemnoase;"

    18. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Aplicaţiile SUMAL 2.0 nu se aplică:
    a) arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor forestieri proveniţi din pepinierele pentru care se face dovada provenienţei; transportul unui număr mai mare de 10 pomi de Crăciun se realizează în baza unui aviz de însoţire a mărfii şi facturii aferente;
    b) materialelor lemnoase prelucrate supuse unui proces de vopsire/lăcuire sau impregnare, cărora le-a fost schimbată culoarea şi/sau structura;
    c) materialelor lemnoase îmbinate/încleiate sau lemnului semifabricat;
    d) materialelor lemnoase produse finite ambalate individual cu volum de până la 0,1 mc/ambalaj, indiferent de numărul de ambalaje transportate pe un mijloc de transport;
    e) materialelor lemnoase transportate cu volum de până la 0,1 mc, inclusiv, pe mijlocul de transport;
    f) materialelor lemnoase învechite, cu un grad ridicat de uzură, rezultate din demolarea unor construcţii vechi."

    19. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Provenienţa materialelor lemnoase, aşa cum sunt definite la pct. 38 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă prin următoarele tipuri de documente, după caz:
    a) pentru parchetele autorizate şi predate spre exploatare, inclusiv pentru prejudiciile de exploatare aferente parchetului, care se adaugă la APV: «APV»;
    b) pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase: SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic înregistrat şi aprobat în SUMAL 2.0;
    c) pentru pieţe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic aferent depozitului înregistrat şi aprobat în SUMAL 2.0;
    d) din statele membre ale Uniunii Europene: documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT prin care se face dovada provenienţei până la depozitul de destinaţie, în baza cărora operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase va înregistra intrarea în aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic. Documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT se traduc în limba română la solicitarea entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic, în termen de 24 de ore de la solicitare;
    e) din statele/ţările terţe Uniunii Europene, astfel:
    (i) avizele de însoţire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă DVI sau, după caz, licenţa FLEGT, cu condiţia ca emiterea şi tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă;
    (ii) înregistrarea în aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, în baza DVI sau, după caz, a licenţei FLEGT, în situaţia în care formalităţile vamale se realizează la depozitul de destinaţie;
    f) pentru materiale lemnoase care se transbordează: avizul de însoţire;
    g) pentru materialele lemnoase reţinute/confiscate: procesul-verbal de reţinere în vederea stabilirii provenienţei/confiscării şi de dare în custodie a bunurilor reţinute/confiscate, respectiv hotărârea judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL 2.0;
    h) pentru materialele lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire, sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu deţin avize de însoţire: avizul de însoţire pentru materialele lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora, respectiv procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu deţin avize de însoţire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, care trebuie să cuprindă informaţiile standardizate solicitate de SUMAL 2.0 la emiterea avizului de însoţire;
    i) pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise, constatat la destinaţie şi notificat la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit art. 19^1 din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare: proces-verbal de predare-primire rezultat în urma inventarierii, încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic care primeşte materialele lemnoase;
    j) pentru materialele lemnoase care fac obiectul achiziţiei de la persoane fizice: avizul de însoţire emis de ocolul silvic, în baza avizului de însoţire iniţial sau a borderoului, în cazul achiziţiei de la mai multe persoane fizice, care se întocmeşte în baza avizelor de însoţire iniţiale;
    k) pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV: proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase al căror volumul de lemn depăşeşte volumul actului de punere în valoare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, încheiat între titularul autorizaţiei de exploatare, ocolul silvic şi garda forestieră competentă teritorial; volumul materialelor lemnoase rezultate în plus se adaugă la volumul APV;
    l) pentru materialele lemnoase cu un volum mai mic de 0,1 mc: bonul fiscal/factura/chitanţa;
    m) pentru lemnul provenit din plantaţii horticole, din arbori întregi sau părţi de arbori din vegetaţia forestieră aferentă spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, sau din vegetaţia lemnoasă forestieră care nu se încadrează în categoria vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional: proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul depozitării, între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială acestea se află depozitate;
    n) pentru materialele lemnoase aflate sub sechestru, instituit în condiţiile legii: proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul instituirii sechestrului, între reprezentantul persoanei care a impus sechestrul şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află materialele lemnoase supuse sechestrului."

    20. La articolul 8, alineatele (1)-(3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În timpul transportului materialelor lemnoase, documentul care dovedeşte provenienţa acestora şi care trebuie să însoţească transportul este avizul de însoţire materiale lemnoase, denumit în continuare aviz de însoţire, emis în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, care nu se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 12.
    (2) Avizul de însoţire prevăzut la alin. (1) poate fi de tipul: aviz de însoţire de la locul de recoltare, aviz de însoţire din depozit/depozit temporar/târguri şi oboare, aviz de însoţire pentru transbordare, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din import, după caz, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din achiziţii, aviz de însoţire pentru transportul tehnologic, aviz de însoţire pentru alte situaţii, fiecare tip de aviz având un indicativ în SUMAL 2.0.
    (3) Avizul de însoţire care însoţeşte transportul materialelor lemnoase poate fi, după caz:
    a) în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, generat în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, pentru care este înregistrat, prin intermediul GPS, traseul parcurs de mijlocul de transport, cu continuitate, de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare;
    b) imprimat sau pdf pe dispozitivul mobil al transportatorului potrivit anexei nr. 5, generat din aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, atunci când transportatorul nu este profesionist şi transportul se realizează din altă locaţie decât locul de recoltare înregistrat în SUMAL 2.0;
    c) în format letric potrivit anexei nr. 2, pe baza informaţiilor standardizate generate de SUMAL 2.0, sau pdf pe dispozitivul mobil al transportatorului sau imprimat potrivit anexei nr. 5, generat din aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, atunci când transportatorul nu este profesionist şi transportul se realizează de la locul recoltării. Avizele de însoţire în format letric sunt înseriate de către emitent şi se completează pe hârtie autocopiativă, în dublu exemplar, din care un exemplar se înmânează transportatorului şi un exemplar rămâne la emitent. Avizul de însoţire în format letric/pdf se predă obligatoriu la încheierea transportului către destinatar. Destinatarul are obligaţia de a păstra avizul de însoţire în format letric/pdf pentru a putea face dovada provenienţei materialelor lemnoase;
    d) imprimat sau electronic, care însoţeşte transportul potrivit anexei nr. 5, generat din aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, atunci când acesta este vagon, naval, barjă sau şlep.
    ..................................................................................................
    (5) În cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoţire imprimat pe hârtie.
    (6) Nu se emit avize de însoţire şi nu există obligaţia transmiterii informaţiilor standardizate în SUMAL 2.0 pentru:
    a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc, inclusiv; în acest caz, scăderea din gestiune se face în baza unui borderou care conţine cantităţile emise prin bonuri fiscale/chitanţe/facturi;
    b) materialele lemnoase importate care până la locul de destinaţie circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit;
    c) materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export şi circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieşire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar declaraţia vamală de export este echivalentul avizului de însoţire; pentru materialele lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităţilor vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoţire şi raportarea acestora în SUMAL 2.0;
    d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare - factură externă/scrisoare de trăsură - CMR/CIM/ CONOSAMENT, până la locul de destinaţie/punctul de descărcare;
    e) materialele lemnoase aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura reţinerii/confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spaţiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii materialelor lemnoase reţinute/confiscate;
    f) materialele lemnoase finite transportate/expediate/ primite/depozitate/deţinute la care volumul/ambalajul este de până la 0,1 mc, inclusiv, indiferent de numărul ambalajelor încărcate pe mijlocul de transport;
    g) materialele lemnoase învechite, cu un grad ridicat de uzură, rezultate din demolarea unor construcţii vechi."

    21. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Emitenţii avizelor de însoţire prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, operatorii economici care depozitează/deţin/transportă/comercializează/prelucrează materiale lemnoase sau ocoalele silvice, după caz."

    22. La articolul 9 alineatul (2), literele d) şi f)-l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) materialele lemnoase care urmează a fi transportate de la locul de deţinere, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice sau juridice care nu au calitatea de profesionist, instituţiilor de cult şi instituţiilor şi entităţilor publice, dacă fac dovada deţinerii cu documente legale a acestora;
    ..................................................................................................
f) materialele lemnoase transbordate;
g) materialele lemnoase refuzate/nerecepţionate de către destinatarul acestora, la solicitarea conducătorului mijlocului de transport sau a proprietarului acestora;
h) materialele lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire pentru care sa întocmit procesul-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h);
i) materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, constatat la destinaţie şi notificat la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 24 de ore de la primirea materialelor lemnoase, cu luarea în calcul a toleranţelor admise, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. i);
j) materialele lemnoase care fac obiectul achiziţiei de la persoanele fizice, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. j);
k) materialele lemnoase provenite din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice/juridice şi aflate în proprietatea acestora, expediate de la locul recoltării la destinaţia indicată de proprietar. Emiterea avizului de însoţire pentru aceste materiale lemnoase către altă destinaţie decât domiciliul/reşedinţa proprietarului se face în baza unei solicitări scrise, transmisă către ocolul silvic emitent;
l) materialele lemnoase din depozite temporare/ permanente."

    23. La articolul 9, alineatul (2) litera e) şi alineatul (3) litera e) se abrogă.
    24. La articolul 9 alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) materialele lemnoase supuse transportului tehnologic; avizul de însoţire emis până la finalul zilei pentru întregul volum de material lemnos transportat prin intermediul transportului tehnologic;"

    25. La articolul 9 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV, pentru care s-a încheiat procesul-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. k), provenite din partizile exploatate în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, după achitarea contravalorii acestora în condiţiile contractului."

    26. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) La momentul începerii transportului rutier sau cu atelaje, după caz, al materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoţire este obligat să introducă în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize următoarele informaţii:
    a) în situaţia efectuării transportului de către un transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire şi îl transmite în format electronic către transportatorul profesionist; volumul transportat pe cale rutieră nu poate fi mai mare de 70 mc/transport;
    b) în situaţia efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplineşte condiţia de transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0 Avize, care generează avizul de însoţire cu stare offline sau online; emitentul transmite pe dispozitivul mobil al transportatorului neprofesionist forma electronică a avizului de însoţire în format pdf sau completează avizul de însoţire în format letric, potrivit anexei nr. 2; în cazul avizelor de însoţire emise de către un emitent ce nu dispune de o conexiune la internet, acesta completează şi înmânează transportatorului, în mod obligatoriu, avizul de însoţire în format letric potrivit anexei nr. 2. Avizul de însoţire în format letric se predă obligatoriu destinatarului;
    c) în situaţia efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă locaţie decât locul de recoltare, care nu îndeplineşte condiţia de transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0 Avize, care generează avizul de însoţire. Emitentul transmite pe dispozitivul mobil al transportatorului neprofesionist forma electornică a avizului de însoţire în format pdf sau înmânează transportatorului forma imprimată a acestuia, potrivit anexei nr. 5."

    27. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul transportului naval sau feroviar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul avizului de însoţire completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire, în care înscrie obligatoriu data până la care este valabil avizul de însoţire. O copie a avizului de însoţire, generat din SUMAL 2.0, însoţeşte obligatoriu transportul până la destinaţie.
(1^2) În cazul transportului de la locul de recoltare a materialelor lemnoase cu atelaje, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire. Emitentul completează avizul de însoţire în format letric, potrivit anexei nr. 2, pe care îl înmânează transportatorului în mod obligatoriu. În cazul transportului din alte locaţii decât locul de recoltare a materialelor lemnoase cu atelaje, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0 Avize care generează avizul de însoţire cu stare online. Emitentul completează avizul de însoţire şi înmânează transportatorului forma imprimată a acestuia, potrivit anexei nr. 5; volumul transportat cu atelaje nu poate fi mai mare de 5 mc/transport.
(1^3) În cazul transportului tehnologic emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0. care generează avizul de însoţire. Destinatarul materialelor lemnoase care fac obiectul transportului tehnologic are obligaţia ca în perioada de valabilitate să accepte volumul materialelor lemnoase înscris în avizul de însoţire. Materialele lemnoase neacceptate la destinaţie în perioada de valabilitate a avizelor de însoţire, sunt fără provenienţă legală."

    28. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) pot fi anulate de către emitent până la predarea acestora către transportatorul profesionist. Pentru avizele de însoţire transmise către transportatorul profesionist sau destinate transportatorilor neprofesionişti, care necesită corectare/anulare, corectarea/ anularea se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, după caz, în baza constatării sau a solicitării emitentului, după efectuarea verificărilor necesare."

    29. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care termenul de executare a contractului de transport naval sau feroviar se prelungeşte, din cauze neimputabile operatorului de transport, emitentul avizului de însoţire este obligat să solicite, în scris, în interiorul perioadei de valabilitate a acestuia, autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prelungirea valabilităţii avizului de însoţire. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, după caz, prelungeşte valabilitatea avizului de însoţire în vigoare prin editare."

    30. La articolul 10, alineatele (3) şi (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) După primirea avizului de însoţire în format electronic de la emitent, transportatorul profesionist realizează patru fotografii din care trebuie să se distingă/focalizeze încărcătura din mijlocul de transport încărcat - faţă, spate, lateral şi kilometrajul indicat la bord înaintea deplasării, utilizând SUMAL 2.0 Avize; fotografia realizată din spate trebuie să cuprindă întreaga încărcătură şi numărul de înmatriculare/numărul de înregistrare al mijlocului de transport. În situaţia în care transportul se realizează cu atelaje, naval, tehnologic sau feroviar nu există obligaţia realizării fotografiilor mijlocului de transport. În cazul în care fotografiile nu au fost făcute direct asupra mijlocului de transport, fiind realizate asupra unor dispozitive electronice sau a altor medii, respectivul transport se consideră fără provenienţă legală.
    ..................................................................................................
(6) La finalizarea transportului, transportatorul profesionist procedează după cum urmează:
    a) destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic preia pe dispozitivul său mobil avizul de însoţire, verifică informaţiile standardizate şi poate accepta sau refuza materialele lemnoase aferente avizului de însoţire. Preluarea avizului de însoţire de către destinatar reprezintă finalizarea transportului. Acceptarea avizului presupune intrarea volumului materialelor lemnoase în evidenţa depozitului; pentru volumele care se încadrează în toleranţele admise la transport, la destinaţie se înregistrează volumul înscris în avizul de însoţire;
    b) acceptare/refuz, în situaţia în care destinatarul nu este utilizator de SUMAL 2.0. Acceptarea/refuzul avizului de însoţire de către destinatar reprezintă finalizarea transportului.
(7) În situaţia în care la finalizarea transportului, destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic nu acceptă materialele lemnoase aferente unui aviz de însoţire, emitentul avizului de însoţire notifică structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial şi solicită ocolului silvic cu sediul social cel mai apropiat emiterea contracost a unui aviz de însoţire. Materialele lemnoase se reîntorc în depozitul de provenienţă în cazul returului sau către o altă destinaţie indicată de către emitentul avizului iniţial, în cazul refuzului.
(8) Dacă se constată diferenţe în plus faţă de toleranţele admise între volumul înscris în avizul de însoţire şi volumul recepţionat, potrivit art. 19^1 din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare, destinatarul materialelor lemnoase are obligaţia notificării structurii teritoriale a autorităţii publice care răspunde de silvicultură despre acest lucru, în termen de maximum 24 de ore de la primirea materialelor lemnoase. Diferenţele în plus faţă de toleranţele admise, între volumul înscris în avizul de însoţire şi volumul recepţionat, se depozitează separat şi sunt supuse unor măsuri de conservare până la instituirea măsurilor legale de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care se dispun în termen de maxim 15 zile de la data notificării.
(9) Destinatarul materialelor lemnoase care a constatat diferenţele în plus de volum în condiţiile alin. (8) este obligat să predea materialele lemnoase, lunar, ocolului silvic de stat cu sediul social cel mai apropiat de depozitul în cauză, pe bază de proces-verbal de inventariere."

    31. La articolul 10, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva au obligaţia valorificării materialelor lemnoase primite în condiţiile alin. (9) prin licitaţii/negocieri organizate potrivit Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare; sumele încasate din valorificarea materialelor lemnoase se constituie venituri la bugetul de stat în condiţiile art. 19^1 alin. (4) din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după reţinerea cheltuielilor efectuate pentru valorificarea acestora - sortare, inventariere, transport, depozitare, manevrare, organizarea procedurilor de valorificare, după caz."

    32. La articolul 10, alineatele (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) Materialele lemnoase expediate/transportate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1), (1^1)-(1^3), (2^1) şi (3) teza finală sunt considerate fără provenienţă legală.
    ..................................................................................................
(12) În cazul depozitării/deţinerii/prelucrării, materialele lemnoase sunt considerate că au provenienţă dacă au fost primite cu documente care dovedesc provenienţa în condiţiile prezentelor norme."

    33. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În situaţia în care conducătorul mijlocului de transport rutier realizat de un transportator profesionist sau emitentul avizului de însoţire constată greşeli în completarea avizului de însoţire, acesta are obligaţia de a opri transportul şi de a informa telefonic structura de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial despre situaţia creată sau pe platforma online dedicată problemelor de operare în sistemul SUMAL 2.0 şi solicită ocolului silvic cu sediul social cel mai apropiat emiterea unui nou aviz de însoţire; după caz, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial constată greşeala şi dispune măsurile legale; în cazul transportului feroviar sau naval, mijlocul de transport nu va fi îndrumat din staţia de formare sau din portul de încărcare.
    (2) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate realizat de un transportator profesionist sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, transportatorul materialelor lemnoase este obligat să ajungă într-o zonă cu accesibilitate GSM pentru transmiterea pe serverul SUMAL 2.0 a avizului/avizelor de însoţire transportat/transportate şi să continue transportul numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire emis/emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat/emitentul avizului de însoţire iniţial, în perioada de valabilitate a avizului de însoţire iniţial.
    (3) Transportul materialelor lemnoase transbordate sau continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauză de forţă majoră, realizat de un transportator profesionist, dintr-o zonă cu accesibilitate GSM, poate continua numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire emis/emise de ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat sau de emitentul avizului de însoţire iniţial, în perioada de valabilitate a avizului de însoţire iniţial. Emitentul avizului de însoţire iniţial care a emis avize de însoţire pentru transbordare are obligaţia de a înştiinţa, în scris, structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 24 de ore de la emiterea avizului de însoţire pentru aceste situaţii.
    (4) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate realizat de un transportator neprofesionist sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, proprietarul/deţinătorul materialelor lemnoase este obligat să solicite şi să obţină un nou/noi aviz/avize de însoţire emis/emise de către ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoţire iniţial.
    (5) În situaţia în care dispozitivul mobil care însoţeşte mijlocul de transport rutier devine nefuncţional în zona fără semnal GSM, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a opri transportul, de a anunţa ocolul silvic/unitatea de poliţie cu sediul cel mai apropiat, care va consemna anunţul în registrul de intrări-ieşiri, şi de a solicita emitentului să se deplaseze într-o zonă cu accesibilitate GSM în vederea transmiterii către serverul SUMAL 2.0 a avizului/avizelor emise. După confirmarea transmiterii pe serverul SUMAL 2.0 a avizului/avizelor de însoţire, transportatorul poate continua transportul numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire emis/emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat/emitentul avizului de însoţire iniţial. Transportatorul are obligaţia de a solicita ocolului silvic emiterea unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire, în perioada de valabilitate a avizului de însoţire iniţial.
    (6) În situaţia în care dispozitivul mobil care însoţeşte mijlocul de transport rutier devine nefuncţional în orice alte situaţii decât cele de la alin. (5), conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a opri transportul, de a anunţa ocolul silvic/unitatea de poliţie cu sediul cel mai apropiat, care va consemna anunţul în registrul de intrări-ieşiri, şi poate continua transportul numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire emis/emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în perioada de valabilitate a avizului de însoţire iniţial.
    (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2)-(6), în care termenul de valabilitate al avizului de însoţire iniţial a expirat, transportul se poate continua numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire emis/emise de ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat, în termen de maximum două zile lucrătoare de la momentul expirării, cu îndeplinirea condiţiei ca avizul de însoţire iniţial să se regăsească pe serverul SUMAL 2.0. Ocolul silvic are obligaţia de a notifica structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 24 de ore de la emiterea avizului de însoţire pentru aceste situaţii."

    34. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Materialele lemnoase nu au provenienţă în următoarele situaţii:
    a) dacă la expedierea/transportul/primirea/depozitarea/ prelucrarea acestora nu sunt însoţite de aviz de însoţire pdf/imprimat potrivit anexei nr. 5, descărcat din SUMAL 2.0, sau de aviz de însoţire în format letric potrivit anexei nr. 2, în situaţia în care transportatorul nu are calitate de transportator profesionist, sau, după caz, de aviz de însoţire electronic aflat pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (6);
    b) dacă la transportul/primirea acestora sunt însoţite de aviz de însoţire al cărui termen de valabilitate a expirat, cu luarea în considerarea a prevederilor art. 11 alin. (7);
    c) dacă la primire nu sunt însoţite de aviz de însoţire înregistrat în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize;
    d) dacă la expedierea/transportul/primirea/depozitarea/ prelucrarea acestora nu sunt însoţite de avizele de însoţire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte; în această situaţie materialele lemnoase care sunt încărcate pe mijlocul de transport pentru care nu a fost obţinut/generat avizul de însoţire a materialelor lemnoase sunt considerate fără provenienţă;
    e) dacă sunt abandonate;
    f) dacă sunt provenite din statele membre ale Uniunii Europene şi profesionistul nu a înregistrat intrarea în depozit utilizând aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, în baza documentelor intracomunitare - factură externă/scrisoare de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT;
    g) dacă sunt provenite din statele/ţările terţe Uniunii Europene, în următoarele situaţii:
    (i) în cazul transportului rutier profesionistul nu a generat aviz de însoţire a materialelor lemnoase în baza DVI sau licenţei FLEGT, după caz, de la locul de acordare a liberului de vamă;
    (ii) în cazul transportului feroviar şi naval profesionistul nu a înregistrat intrarea în depozit utilizând aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic;
    h) dacă încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase se face într-o altă locaţie faţă de cea raportată în SUMAL 2.0/ înscrisă în avizul de însoţire; în acest caz, materialele lemnoase care sunt încărcate/descărcate într-o altă locaţie decât cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoţire a materialelor lemnoase sunt considerate fără provenienţă;
    i) materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în considerare a toleranţelor admise;
    j) materialele lemnoase identificate ca diferenţe între stocurile faptice identificate şi cele înscrise în SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, cu luarea în considerare a toleranţelor admise; acestea se confiscă, după cum urmează:
    (i) volumul materialelor lemnoase care depăşeşte stocul înscris în SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic se confiscă fizic;
    (ii) volumul materialelor lemnoase care lipseşte raportat la stocul înscris în SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, se confiscă valoric;
    (iii) volumul materialelor lemnoase care nu poate fi identificat ca lot, specie sau sortiment, sau pentru care operatorul economic nu permite agentului constatator realizarea confiscării, se confiscă valoric; nepermiterea realizării măsurii de confiscare se probează prin întocmirea unui proces-verbal justificativ, întocmit de către agenţii constatatori;
    k) dacă transportatorul profesionist nu a pornit transportul în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize de la locul de emitere a avizului de însoţire, prin apăsarea butonului «START TRANSPORT», operaţie evidenţiată în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize;
    l) dacă transportatorul profesionist, în timpul transportului, a oprit în mod intenţionat datele mobile, sistemul de localizare sau a dezinstalat aplicaţia SUMAL 2.0, cu scopul de a preveni înregistrarea avizului de însoţire în SUMAL 2.0, în urma verificării în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize sau a constatării agentului constatator care a realizat controlul;
    m) dacă specificaţia materialelor lemnoase transportate nu corespunde în ceea ce priveşte specia/grupa de specii sau numărul de piese pe specie, în cazul lemnului rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare de 24 cm; piesele care nu corespund/volumul care se regăseşte în plus se confiscă fizic;
    n) volumul de materiale lemnoase care nu se regăseşte încărcat pe mijlocul de transport conform specificaţiei avizului de însoţire cu luarea în considerare a toleranţelor admise; acestea se confiscă valoric;
    o) dacă sunt transportate de către un transportator care nu se înregistrează ca transportator profesionist în SUMAL 2.0, după transportul unui volum de 20 mc/an calendaristic, în baza volumului înregistrat ca fiind transportat în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize.
    (2) Materialele lemnoase găsite de către agenţii constatatori, fără a fi posibilă identificarea deţinătorului acestora, sau nerevendicate pe bază de documente de către deţinător, în condiţiile legii, sunt materiale lemnoase abandonate şi se reţin în vederea stabilirii provenienţei. Agentul constatator are obligaţia să notifice de urgenţă primăria şi ocolul silvic pe raza cărora a identificat materialele lemnoase abandonate, în vederea stabilirii deţinătorilor de drept ai acestora; materialele lemnoase nerevendicate în termenul de maximum 72 de ore de la notificare sunt considerate abandonate şi se confiscă, fiindule aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru materialele lemnoase reţinute în vederea stabilirii provenienţei/confiscate, agentul constatator are obligaţia să parcurgă procedurile legale prevăzute la alin. (2), în vederea stabilirii proprietarului de drept al acestora. Materialele lemnoase reţinute în vederea stabilirii provenienţei/confiscate se restituie proprietarilor, dacă aceştia sunt identificaţi şi nu sunt autorii faptelor ilegale care au impus reţinerea/confiscarea. Materialelor lemnoase pentru care agentul constatator nu poate identifica proprietarul, le sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Materialele lemnoase prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spaţiul de depozitare indicat de acesta.
    (5) Agenţii constatatori împuterniciţi să realizeze controlul în altă zonă de competenţă teritorială, în situaţia aplicării măsurii complementare de confiscare valorică a materialelor lemnoase, sunt obligaţi ca în termen de 15 zile lucrătoare să informeze, în scris, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pe raza căreia s-a dispus măsura, în vederea modificării corespunzătoare în SUMAL 2.0."

    35. Articolul 13 se abrogă.
    36. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire a transporturilor rutiere şi cu atelaje se stabileşte de către emitent, proporţional cu distanţa de parcurs şi cu categoriile de drum, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanţe:
    a) până la 6 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;
    b) 7-10 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;
    c) 11-18 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;
    d) 19-36 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;
    e) 37-48 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de peste 500 km.
    (2) Termenele de valabilitate ale avizelor de însoţire pentru transportul feroviar/naval sunt termenele legale de executare a contractului de transport. Termenul de valabilitate al avizului de însoţire pentru transportul tehnologic este până la finalul zilei în care acesta a fost emis.
    (3) Avizul de însoţire este valabil de la data, ora şi minutul emiterii în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize. Este obligatorie apăsarea butonului «START TRANSPORT» în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize de la locul emiterii avizului de însoţire.
    (4) Pe avizul de însoţire în format letric/imprimat, după caz, personalul abilitat cu controlul provenienţei materialelor lemnoase, circulaţiei materialelor lemnoase, depozitelor de materiale lemnoase şi instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund certifică cu calitate, nume şi semnătură data şi ora verificării avizului de însoţire.
    (5) Transportul materialelor lemnoase care fac obiectul exportului este însoţit de aviz de însoţire în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, generat în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, şi de versiunea imprimată a acestuia. Pe versiunea imprimată a avizului de însoţire reprezentantul biroului vamal are obligaţia să consemneze, prin certificare cu nume, semnătură şi ştampilă, data şi ora verificării.
    (6) Transportul rutier al materialelor lemnoase spre statele membre ale Uniunii Europene se face, după cum urmează:
    a) cu aviz de însoţire în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, generat în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, şi cu versiunea imprimată a acestuia;
    b) cu aviz de însoţire imprimat, generat în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize, în situaţia în care transportul se realizează de o persoană juridică care nu are sediul în România.
    (7) Avizele de însoţire se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte şi se transmit în SUMAL 2.0; materialele lemnoase care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condiţiile prezentelor norme.
    (8) În situaţia transbordării, care implică încărcarea/ descărcarea în/din mijloace de transport cu capacităţi diferite decât cele ale mijloacelor de transport în/din care se transbordează se vor emite avize de însoţire pentru fiecare mijloc de transport.
    (9) În situaţia achiziţiei de materiale lemnoase de la mai mulţi proprietari, care au fost puse deja pe piaţă, dacă încărcarea şi expedierea acestora se realizează din aceeaşi localitate, se va emite un singur aviz de însoţire pentru fiecare borderou de achiziţie.
    (10) În situaţia transportului cu acelaşi mijloc de transport pentru mai mulţi beneficiari se emit avize de însoţire pentru fiecare beneficiar care transportă cu acelaşi mijloc de transport.
    (11) Transportatorul are obligaţia să se încadreze în termenul/termenele de valabilitate al/ale avizului/avizelor de însoţire."

    37. La articolul 15, alineatele (1), (3)-(5), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează după cum urmează:
    a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu minimum două zecimale, în baza măsurării efective a lungimii în metri, cu două zecimale, şi a diametrului la mijloc în centimetri, pentru fiecare piesă;
    b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul fără coajă, cu minimum două zecimale, în baza măsurării efective a lungimii în metri, cu două zecimale, şi a diametrului la mijloc în centimetri, pentru fiecare piesă;
    c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc, cu minimum două zecimale, utilizând factorii de cubaj prevăzuţi în anexa nr. 6;
    d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi se echivalează în mc, cu minimum două zecimale, utilizând factorii de cubaj prevăzuţi în anexa nr. 6;
    e) pentru cherestele volumul se exprimă în mc, cu minimum două zecimale, şi se determină cu respectarea metodelor specifice pentru cherestelele vrac şi pachetizat;
    f) celelalte materiale lemnoase se măsoară după metodele specifice, iar volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc, cu minimum două zecimale, utilizând factorii de cubaj prevăzuţi în anexa nr. 6.
    ..................................................................................................
    (3) În cazul măsurării lemnului rotund conform alin. (1) lit. a) şi b), emitentul avizului de însoţire are obligaţia de a înscrie în SUMAL 2.0 sortimentul, specia, diametrul la mijloc şi lungimea pieselor. Piesele din aceeaşi specie şi cu aceleaşi dimensiuni se pot înscrie în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize şi în mod grupat.
    (4) În cazul inventarierii lemnului rotund, al cărui diametru la capătul subţire este mai mic de 24 cm, emitentul avizului de însoţire nu are obligaţia înscrierii în aplicaţie a numărului de piese, a diametrului la mijloc şi a lungimii pentru fiecare piesă. În acest caz, emitentul poate înscrie:
    a) numărul de forme geometrice cu aceleaşi dimensiuni, dimensiunile formei geometrice aferente materialelor lemnoase transportate utilizând factorii de cubaj prevăzuţi în anexa nr. 6, precum şi grupa de specii, specia, sortimentul şi subsortimentul; această metodă de cubaj este permisă în cazul în care toate piesele aşezate în figuri geometrice, supuse aceluiaşi transport, au diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm;
    b) dimensiunile pentru fiecare piesă individual sau pentru piesele din aceeaşi grupă de specii, specie, acelaşi sortiment şi subsortiment cu aceleaşi dimensiuni.
    (5) În cazul inventarierii lemnului rotund, supus aceluiaşi transport, al cărui diametru la capătul subţire este şi sub, şi peste 24 cm, emitentul avizului de însoţire înscrie în aplicaţie grupa de specii, specia, sortimentul, subsortimentul şi dimensiunile formei geometrice aferente materialelor lemnoase transportate, utilizând factorii de cubaj prevăzuţi în anexa nr. 6, pentru piesele aşezate în figuri geometrice care au diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm şi a sortimentului, speciei, diametrul la mijloc şi lungimea efectivă pentru fiecare piesă cu diametrul la capătul subţire mai mare de 24 cm. Piesele din aceeaşi specie şi cu aceleaşi dimensiuni se pot înscrie în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize şi în mod grupat.
    ..................................................................................................
    (7) La calculul volumului lemnului aşezat în figuri geometrice în condiţiile alin. (4) şi (5), toleranţa de măsurare admisă este de +/–4% din volumul total.
    ..................................................................................................
    (9) În vederea stabilirii contragerilor, evaluarea volumului cherestelelor se face conform standardelor în vigoare la data măsurării, aplicabile acestora, cu luarea în considerare a umidităţii măsurate la momentul expedierii. La calculul volumului cherestelelor aşezate în figuri geometrice, toleranţa de măsurare admisă este de +/–2% din volumul total."

    38. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Avizele de însoţire sunt completate corespunzător dacă rubricile prevăzute de formular sunt completate astfel:
    a) rubrica «provenienţă» se completează după cum urmează:
    (i) numărul unic APV generat de SUMAL 2.0, dacă punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase;
    (ii) denumirea depozitului/depozitului temporar înregistrat în SUMAL 2.0, dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase este situat într-un depozit/depozit temporar;
    (iii) declaraţia vamală de import sub forma «DVI nr. .../data ...» la locul acordării liberului de vamă sau licenţa FLEGT, în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase provenite din import din state terţe. În cazul transportului feroviar şi naval, înregistrarea materialelor lemnoase provenite din import din state terţe se face în SUMAL 2.0 - Registrul electronic la secţiunea «Import extracomunitar»;
    (iv) documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM prin care se face dovada provenienţei până la depozitul de destinaţie, în baza cărora operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase va înregistra intrarea materialelor lemnoase în aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic la secţiunea «Import intracomunitar»;
    (v) numărul avizului de însoţire iniţial cu stare înregistrat/în tranzit/expirat în SUMAL 2.0, în cazul materialelor lemnoase transbordate sau în cazul în care mijlocul de transport a fost imobilizat şi transportul se continuă cu acelaşi autovehicul;
    (vi) numărul avizului de însoţire generat de SUMAL/SUMAL 2.0, prin care se face dovada deţinerii materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice;
    (vii) numărul borderoului de achiziţie, în cazul achiziţiei de la persoanele fizice deţinătoare a materialelor lemnoase de la locul depozitării; avizul de însoţire se emite de către ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat de materialele lemnoase în cauză;
    (viii) numărul avizului de însoţire iniţial, în cazul expedierii materialelor lemnoase transportate pentru construcţii la locul de consum;
    (ix) proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul instituirii sechestrului, între reprezentantul persoanei care a impus sechestrul şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află materialele lemnoase supuse sechestrului, pentru materialele lemnoase aflate sub sechestru, instituit în condiţiile legii;
    (x) numărul procesului-verbal de predare-primire încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic care primeşte materialele lemnoase în cazul expedierii materialelor lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor şi a contragerilor admise;
    (xi) numărul procesului-verbal de măsurare, întocmit de către personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, pentru lemnul provenit din plantaţii horticole, din arbori întregi sau părţi de arbori care provin din vegetaţia forestieră din spaţiile verzi din intravilanul localităţilor, sau vegetaţie lemnoasă din specii forestiere care nu se încadrează în categoria vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;
    b) rubrica 1 «Emitent SC/OS» se completează cu datele de identificare ale ocolului silvic/operatorului economic care întocmeşte avizul de însoţire a materialelor lemnoase;
    c) rubrica 2 «Punct de încărcare» se completează cu denumirea locului de încărcare unde au fost obţinute legal materialele lemnoase, sau locul de emitere al avizului de însoţire, după caz, pentru care SUMAL 2.0 generează coordonate GPS;
    d) rubrica 3 «Destinatar» se completează cu datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice către care se transportă materialele lemnoase, după cum urmează: Denumire/Nume-prenume, CUI/CNP, Sediu/Domiciliu. Transportul materialelor lemnoase deţinute de persoane fizice/juridice de la locul de recoltare către alte destinaţii decât domiciliul/punctul de lucru al acestora se face în baza unui înscris însuşit şi transmis la emitentul avizului de însoţire;
    e) rubrica 4 «Punct de descărcare» se completează, după caz:
    (i) cu denumirea depozitului şi adresa, în cazul operatorului economic destinatar înscris la rubrica 3, care are calitate de profesionist;
    (ii) cu denumirea şi adresa unde se realizează descărcarea, în cazul persoanelor fizice şi juridice care nu au calitate de profesionişti;
    (iii) cu denumirea punctului vamal unde se realizează operaţiunile vamale de export, loc de unde transportul va circula sub regim vamal;
    (iv) cu denumirea/numele destinatarului materialelor lemnoase, ţara şi adresa locului de descărcare, în cazul transportului spre statele membre ale Uniunii Europene;
    (v) cu denumirea depozitului, în cazul operatorului economic destinatar înscris la rubrica 3, care are calitate de profesionist, în cazul materialelor lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene;
    f) rubrica 5 «Întreruperi transport» se completează automat în cazul întreruperii transportului pentru control utilizând aplicaţia SUMAL 2.0 Control;
    g) rubrica 6 «Specificaţia» se completează după cum urmează:
    (i) pe baza măsurătorilor efective efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe grupe de specii, specie şi volumul acestora, rezultat în urma introducerii caracteristicilor dimensionale, în conformitate cu prevederile art. 15;
    (ii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm se înscriu: piesa/numărul de piese cu aceleaşi caracteristici reprezentând grupa de specii, specie, sortiment, subsortiment, lungime efectivă, în metri şi diametrul măsurat la jumătatea piesei, în centimetri. Piesele din aceeaşi specie şi cu aceleaşi dimensiuni se pot înscrie în aplicaţia SUMAL 2.0 Avize şi în mod grupat;
    (iii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm, volumul se poate determina prin cubaj tehnic în condiţiile art. 15 alin. (4) sau prin cubajul lemnului rotund în condiţiile art. 15 alin. (3);
    (iv) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm şi cu diametrul la capătul subţire mai mare de 24 cm, volumul se determină în condiţiile art. 15 alin. (5);
    (v) pentru lemnul fasonat în steri, despicat, crăci, cetină, volumul se determină prin cubaj tehnic pe grupă de specii, specie, sortiment, subsortiment, utilizând factorii de cubaj prevăzuţi în anexa nr. 6;
    (vi) în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire, iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire;
    (vii) în cazul avizelor de însoţire pentru cherestelele transportate în vrac sau stivuite compact, se completează denumirea grupei de specii, speciei, sortimentului, subsortimentului şi dimensiunile figurii geometrice în care acestea sunt aşezate. Volumul se determină utilizând factorii de cubaj prevăzuţi în anexa nr. 6;
    (viii) în cazul avizelor de însoţire pentru cherestelele tivite, de aceleaşi dimensiuni, transportate pachetizat, se completează denumirea grupei de specii, speciei, sortimentului, subsortimentului, numărul de piese şi dimensiunile efective ale acesteia, utilizând factorul de cubaj 1. În cazul avizelor de însoţire pentru cherestelele tivite, în care două dimensiuni au aceleaşi valori, transportate pachetizat, se completează denumirea grupei de specii, speciei, sortimentului, subsortimentului, cele două dimensiuni comune şi cea de-a treia prin însumarea tuturor dimensiunilor din pachet, utilizând factorul de cubaj 1;
    (ix) la importul materialelor lemnoase din specii exotice volumul acestora se înregistrează distinct pe grupa de specie DIVERSE MOI/DIVERSE TARI, specia Diverse foioase moi exotice/Diverse foioase tari exotice;
    h) la rubrica 7 «Recapitulare aviz» se completează volumul pe grupe de specii şi total general;
    i) rubrica 8 «Date privind expediţia» se completează, pentru transportul rutier, de către emitentul avizului de însoţire, CNP şofer/ID nerezident, tipul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare mijloc de transport pe care s-au încărcat materialele lemnoase reprezentând camion/remorcă/ semiremorcă şi nr. de km al vehiculului trăgător. În cazul transportului rutier de containere se înscriu atât numărul mijlocului de transport, cât şi numărul de identificare al containerului;
    j) la rubrica observaţii se completează, după caz, nume şi prenume, CNP şi informaţii suplimentare referitoare la materialele lemnoase."

    39. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Operaţiunile de încărcare în vagoane sau în nave se pot face numai dintr-un depozit/depozit temporar constituit la locul de încărcare/platforma primară, în baza stocurilor existente. La finalizarea operaţiunilor de încărcare se emite avizul de însoţire pentru fiecare mijloc de transport în parte.
    (2) Operaţiunile de descărcare din vagoane sau din nave se pot face numai într-un depozit/depozit temporar constituit la locul de descărcare. La finalizarea operaţiunilor de descărcare se înregistrează volumul primit în depozit în SUMAL 2.0 Registrul Electronic - operaţiuni depozit.
    (3) În cazul materialelor lemnoase care fac obiectul exportului, operaţiunile de încărcare în vagon/navă se fac în baza stocurilor existente în depozit/depozit temporar constituit la locul de încărcare. La finalizarea operaţiunilor de încărcare se emite avizul de însoţire pe fiecare mijloc de transport în parte. Autoritatea vamală îndeplineşte formalităţile pentru materialele lemnoase dacă acestea sunt însoţite de avizul de însoţire potrivit art. 8 alin. (3), care este completat conform prevederilor prezentelor norme şi se află în perioada de valabilitate.
    (4) În situaţia în care autoritatea vamală la care sunt îndeplinite formalităţile vamale ale materialelor lemnoase constată că materialele lemnoase nu corespund specificaţiilor din avizele de însoţire generate în SUMAL 2.0, este obligată să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, în legătură cu cele constatate, care în urma verificărilor stabileşte măsurile legale care se impun.
    (5) În cazul materialelor lemnoase care fac obiectul regimului de export şi circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieşire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, declaraţia vamală de export este echivalentul avizului de însoţire, situaţie în care nu se mai emit avize de însoţire după încărcarea în mijlocul de transport.
    (6) Autoritatea vamală acceptă declaraţia vamală de export numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) avizul de însoţire emis de către operatorul economic care realizează exportul este înregistrat în SUMAL 2.0 şi se află în perioada de valabilitate la momentul verificării de către lucrătorul vamal.
    b) destinatarul materialelor lemnoase înscris în aviz este un beneficiar din statele/ţările terţe Uniunii Europene;
    c) punctul de descărcare al avizului de însoţire, în acest caz, este locul unde se fac formalităţile vamale."

    40. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Spaţiul de depozitare în care se depozitează/prelucrează/sortează/comercializează materialele lemnoase, identificat prin coordonatele geografice introduse de către operatorul economic în aplicaţia SUMAL 2.0, devine funcţional prin activare de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Spaţiul de depozitare/prelucrare/sortare/ comercializare poate fi:
    a) depozit, înfiinţat pe o perioadă nedeterminată; depozitul are regimul punctului de lucru şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează la fel ca acestea;
    b) depozit temporar, înfiinţat pe o perioadă determinată; procedura de înfiinţare şi funcţionare a acestuia se reglementează prin ordinul prevăzut la art. 5 alin. (10);
    c) platforma primară, care este spaţiul temporar de depozitare a materialelor lemnoase la locul de recoltare, funcţionarea fiind condiţionată de identificarea coordonatelor geografice ale acesteia şi de înregistrarea în Aplicaţia SUMAL 2.0, având regim diferit faţă de depozitele prevăzute la lit. a) şi b).
    (2) Centrele de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum şi instalaţiile de transformat lemn rotund au acelaşi regim în ceea ce priveşte provenienţa, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase."

    41. La articolul 19, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru ale depozitelor de materiale lemnoase prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi să delimiteze în teren perimetrele depozitelor temporare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic;
    ..................................................................................................
c) să utilizeze aplicaţiile SUMAL 2.0 şi să asigure o conexiune permanentă la internet în perioada utilizării aplicaţiilor, pentru situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi b);"

    42. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (10) şi art. 12 alin. (1).
    (2) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, sortează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligaţia de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase, numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport şi specificaţia înscrise pe avizul de însoţire"

    43. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Punctele de lucru ale operatorilor economici în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.
    (2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea şi expedierea materialelor lemnoase au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    44. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În funcţie de localizarea materialelor lemnoase care se achiziţionează, se procedează după cum urmează:
    a) în situaţia în care achiziţia se face de la locul de recoltare, avizul de însoţire se emite de ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare, în baza actului de punere în valoare, destinatar fiind cumpărătorul în baza contractului de vânzare-cumpărare;
    b) în situaţia în care achiziţia se face din alt loc decât cel prevăzut la lit. a), avizul de însoţire se emite de către ocolul silvic nominalizat, în baza borderoului de achiziţie în care sunt înscrise datele privind avizul/avizele de însoţire iniţial/iniţiale care atestă provenienţa materialelor lemnoase."

    45. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Informaţiile de identificare ale fiecărui utilizator vor fi puse la dispoziţia acestuia în mod automat prin intermediul aplicaţiei SUMAL 2.0."

    46. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Informaţiile introduse şi generate în aplicaţiile SUMAL 2.0 se utilizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv de către structurile teritoriale de specialitate în scop de analiză în vederea fundamentării politicilor din silvicultură, pentru control şi pentru obţinerea de informaţii statistice şi de sinteză.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată de entităţile implicate în aplicarea prezentelor norme, se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor."

    47. Anexele nr. 1-3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1- la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice emiterea de avize de însoţire a materialelor lemnoase de la locul de recoltare, după cum urmează:
    a) în intervalul orar 20.00-7.00, pentru lunile octombrie-martie;
    b) în intervalul orar 22.00-6.00, pentru lunile aprilie-septembrie.


    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2020, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Florin-Sergiu Dobrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 aprilie 2022.
    Nr. 512.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la norme)
    TERMENI ŞI EXPRESII UTILIZATE
    I. Pentru aplicarea normelor, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) achizitor de materiale lemnoase - operatorul economic care cumpără, în baza unui borderou de achiziţie, materiale lemnoase care sunt deţinute cu titlu legal de persoane fizice şi care provin din:
    (i) păduri proprietate a persoanelor fizice;
    (ii) păduri proprietate a formelor asociative prevăzute la art. 92 şi 95 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier;
    (iv) operaţiuni de vânzare-cumpărare;

    b) atelaj - vehicul cu tracţiune animală format din animalele de tracţiune, harnaşamentul acestor animale, împreună cu vehiculul pe care îl trag, înregistrat la nivelul primăriilor comunelor/oraşelor/sectoarelor municipiului Bucureşti;
    c) cherestele - piese de lemn obţinute prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse şi: scânduri, dulapi, bulzi, şipci, rigle, frize, grinzi şi lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile buşteanului, cu faţa interioară complet ferăstruită, iar cealaltă faţă ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;
    d) circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obţinute, depozitate, deţinute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop mijlocele de transport prevăzute de prezentele norme;
    e) controlul provenienţei materialelor lemnoase, circulaţiei materialelor lemnoase, depozitelor de materiale lemnoase, instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund - acţiunile întreprinse de structurile de control, conform competenţelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;
    f) cubaj tehnic - metoda de stabilire a volumului real al materialelor lemnoase aşezate în figuri geometrice, prin utilizarea unor indici de transformare a volumului aparent al figurilor;
    g) custodia - deţinerea şi păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deţinătorul/ transportatorul/persoana fizică/entitatea în posesia căreia au fost identificate/transmise materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reţinerea şi predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru operatorul economic/deţinătorul/transportatorul/persoana fizică/entitatea la care au fost identificate materialele lemnoase cu privire la care normele prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârşirea de contravenţii sau infracţiuni;
    h) deţinător de materiale lemnoase - orice persoană fizică sau juridică în posesia căreia au fost identificate materiale lemnoase dobândite în mod legal sau ilegal;
    i) dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea/lemn rotund în momentul măsurării;
    j) lemn ecarisat - lemn prelucrat pe toată suprafaţa lui sau pe cel puţin două feţe opuse, cu toporul sau tesla sau chiar prelucrat grosier cu ferăstrăul pentru a-i da o formă aproximativ pătrată sau dreptunghiulară. Lemnul ecarisat se caracterizează prin prezenţa părţilor neplane şi a urmelor de cioplitură. Acest lemn este în general destinat tăierii cu ferăstrăul, dar poate fi utilizat şi ca atare, de exemplu, ca lemn de dulgherie;
    k) lemn semifabricat - sortiment obţinut prin operaţii de frezare/profilare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelelor - lamele şi frizele de parchet, neasamblate, lemn profilat sub formă de lambă, de uluc, fălţuit, şanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare, în lungul unuia sau mai multor canturi, feţe sau capete. Aceste piese profilate pot fi şi geluite, şlefuite sau lipite prin îmbinare cap la cap;
    l) mijloc de transport - orice vehicul în care se încarcă şi cu care se transportă materiale lemnoase, autovehicul rutier, inclusiv parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/ înregistrată, vagon de cale ferată, şlepul, barja, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval şi atelajele;
    m) operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfăşoară, cu sau fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, operaţiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase;
    n) reţinerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producţie în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei, fiind obligatorie pentru operatorul economic/ deţinătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reţinerea se aplică de agentul constatator şi în cazul materialelor lemnoase abandonate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    o) stare offline - informaţiile standardizate generate pe dispozitivul mobil al emitentului/transportatorului, dar care nu au fost transmise în baza de date SUMAL 2.0; verificarea stării offline se probează cu dispozitivul mobil al utilizatorului;
    p) stare online - informaţiile standardizate generate pe dispozitivul mobil al emitentului/transportatorului, care au fost transmise în baza de date SUMAL 2.0; verificarea stării online se face prin interogarea bazei de date SUMAL 2.0;
    q) transbordare - operaţiunea de trecere a materialelor lemnoase care se transportă cu un mijloc de transport în alt mijloc/mijloace de transport;
    r) tocătură certificabilă - reprezintă fracţiunea biodegradabilă - coajă, rumeguş, lemnul sub formă de aşchii sau particule, tocătura provenită din liniile de profilare, din tocarea capetelor, flancurilor buştenilor şi resturilor de lemn, din reciclarea materialelor lemnoase, precum şi tocătura provenită din materialele lemnoase din plantaţiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole - rezultată din prelucrarea primară şi/sau secundară a materialelor lemnoase recoltate de pe teritoriul României sau provenite din import/schimburi intracomunitare şi care nu mai poate fi folosită pentru obţinerea de produse din lemn;
    s) tocătură necertificabilă - reprezintă fracţiunea biodegradabilă care provine din tocarea produselor rezultate din prelucrarea primară şi secundară a materialelor lemnoase recoltate de pe teritoriul României sau din prelucrarea primară şi/sau secundară a materialelor lemnoase provenite din import/schimburi intracomunitare, altele decât cele prevăzute la lit. r);
    t) transport tehnologic - transportul materialelor lemnoase care nu se realizează pe căile publice de comunicaţii şi prin intermediul altor mijloace de transport decât transportul rutier, feroviar, naval sau cu atelaje;
    u) transportator - orice persoană fizică sau juridică ce efectuează transport de materiale lemnoase, respectiv lemn;
    v) transportator profesionist - orice persoană fizică sau juridică ce transportă cu un mijloc de transport într-o perioadă de un an calendaristic un volum de materiale lemnoase mai mare de 20 mc; calitatea de transportator profesionist obligă la înregistrarea în SUMAL 2.0.

    II. Termenii şi expresiile privitoare la lemn din prezenta anexă, precum şi termenii şi expresiile privitoare la lemn care nu se regăsesc la pct. I se completează sau se definesc, după caz, în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la norme)
    Element identificare SUMAL 2.0
    AVIZ DE ÎNSOŢIRE ÎN FORMAT LETRIC
    Valabil până la data ....../..../.... ora ...../..../....

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Punct de încărcare (număr│ │
│APV/denumire depozit) │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Ocolul silvic/Operatorul │ │
│economic (denumire, CUI) │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Judeţul │
│ │.....................................│
│Punct de descărcare │Localitatea ................... │
│ │Strada ............... nr. │
│ │........... │
├────────────┬────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Numele şi │ │
│Destinatar │prenumele/ │…………………………….. │
│ │Denumirea │ │
├────────────┼───────────┬┼─────────────────────────────────────┤
│Stare aviz │Online ││Cod aviz** │
│de însoţire*├───────────┼┼─────────────────────────────────────┤
│ │Offline ││…………. │
├────────────┴───────────┴┼─────────────────────────────────────┤
│Transportator (nume, │ │
│prenume) │ │
├────────────┬────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Nr. mijloc │ │
│ │de transport│ │
│Mijloc de ├────────────┼─────────────────────────────────────┤
│transport***│Număr de │ │
│ │înregistrare│ │
│ │atelaj │ │
├────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Volum (mc) │ │ │
└────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────┘


      * Se va bifa starea avizului de însoţire.
     ** Se va completa numărul codului avizului de însoţire.
    *** Se va înscrie, după caz, numărul mijlocului de transport, iar la atelaje, numărul de înregistrare.

┌───────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele emitentului │
│Semnătura emitentului │
│.......................................│
└───────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────┐
│Semnătura transportatorului │
│............................................│
└────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la norme)
    Ocolul silvic .......................................
    Nr. ........../...............................
    PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE
    a materialelor lemnoase
    Încheiat astăzi, .............................................
    Subsemnatul, ..................., în calitate de deţinător al materialelor lemnoase şi ................, reprezentant al Ocolului Silvic ................ în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, astăzi, data de mai sus, am procedat la inventarierea materialelor lemnoase prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. h) şi m), rezultând următoarele cantităţi:

┌──────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │Elemente dimensionale │Cantitate │
│Specia│Sortimentul├───────┬──────┬───────┬────────┼──────┬─────┤
│ │ │Lungime│Lăţime│Grosime│Diametru│Număr │Volum│
│ │ │(m/cm) │(cm) │(cm) │(cm) │(buc.)│(mc) │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┘    Deţinătorul materialelor lemnoase declară pe propria răspundere că acestea provin din ........................................ (Aviz de însoţire nr. .../Bon de casă nr. .../alte situaţii).
    Prezentul proces-verbal de inventariere s-a întocmit în două exemplare; după semnarea şi înregistrarea lor la ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, câte un exemplar se înmânează fiecărei persoane semnatare.
    Prezentul proces-verbal de inventariere reprezintă documentul de provenienţă a materialelor lemnoase inventariate.

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Deţinător materiale lemnoase, │Reprezentant ocol silvic, │
│............................................│.......................................│
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la norme)
    Element identificare SUMAL 2.0
    AVIZ DE ÎNSOŢIRE MATERIALE LEMNOASE
    Lemn certificat/necertificat

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod unic aviz: │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data şi ora emiterii codului unic: │Valabil până la data/ora │
│.......................... │....................................... │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Provenienţă: │ │
│...................................│ │
├──┬─────────────────────────────┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.│Emitent SC/OS: ………… │3.│Destinatar │
│ │ │ │............................................................│
├──┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. registrul comerţului: │ │ │
│ │....................... │ │Nr. registrul comerţului: ... │
│ │CUI: .................... │ │CUI: ... │
│ │Adresa: sediul/domiciliul │ │Adresa: sediul/domiciliul │
│ │(localitatea, str. nr., │ │(localitatea, str. nr., judeţul) │
│ │judeţul) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Punct de încărcare: │ │Punct de descărcare: ............................... │
│2.│.............. │4.│(denumire, locul descărcării) │
│ │(denumire, locul încărcării) │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. ÎNTRERUPERI TRANSPORT │
├────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Nr. │Transport│Perioada │Data şi ora │Data şi ora │
│crt.│întrerupt│întreruperii │întreruperii │reluării │
│ │din cauza│transportului│transportului│transportului│
├────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. SPECIFICAŢIA │
├────┬──────┬──────┬─────────┬─────────────┬────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────┤
│Nr. │Grupa │ │ │ │Nr. │Lungime│Lăţime│Înălţime│Diametru**│Volum│
│crt.│de │Specie│Sortiment│Subsortiment*│buc.│(m) │(m) │(m) │(cm) │(mc) │
│ │specii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────┴─────────┴─────────────┴────┴───────┴──────┴────────┴──────────┴─────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│7. RECAPITULARE AVIZ │
├──────┬─────────┬───┬─────────┬───────┬───────┬───────┤
│Grupa │ │ │ │Diverse│Diverse│Total │
│de │Răşinoase│Fag│Quercinee│tari │moi │general│
│specii│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│Volum │ │ │ │ │ │ │
│(mc) │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───┴─────────┴───────┴───────┴───────┘┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│8. DATE PRIVIND EXPEDIŢIA │
├──────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬────┤
│CNP şofer/│ │Identificator│ │Nr. │
│ID │Mijloc de│mijloc │Identificator│km │
│nerezident│transport│transport │container │la │
│ │ │ │ │bord│
├──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴────┘┌─────────────┬──────────┬────────┬────────────┐
│ │Nume │Cod │ │
│Observaţii***│proprietar│numeric │Text │
│ │materiale │personal│precompletat│
│ │lemnoase │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────┴────────────┘


      * Se înscrie numai dacă există.
     ** Se înscrie numai dacă cerinţele art. 15 din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările şi completările ulterioare, o impun.
    *** Completarea este opţională.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 6 la norme)
    FACTORI DE CUBAJ MINIMI ŞI MAXIMI

┌─────────────────────┬───────┬────────┐
│ │Factor │Factor │
│ │de │de cubaj│
│ │cubaj │(valori │
│Sortiment/Grupă de │(valori│maxime) │
│specii │minime)│- metru │
│ │- metru│cub/ │
│ │cub/ │metru │
│ │metru │ster - │
│ │ster - │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Lemn de foc foioase │ │ │
│(piese amestecate ca │0,55 │0,68 │
│diametru, cu │ │ │
│diametrul sub 24 cm) │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Lemn de foc răşinoase│ │ │
│(piese amestecate ca │0,66 │0,75 │
│diametru, cu │ │ │
│diametrul sub 24 cm) │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Lemn de foc (crăci - │ │ │
│aşezate în grămezi, │0,08 │0,13 │
│cetină) │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘┌──────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │Factor │Factor de│
│ │ │ │de cubaj│cubaj │
│ │ │ │(valori │(valori │
│Denumire │Grupa de │Stare │minime) │maxime) │
│sortiment │specii │ │- metru │- metru │
│ │ │ │cub/ │cub/metru│
│ │ │ │metru │ster - │
│ │ │ │ster - │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Aranjate* │0,48 │0,68 │
│Material │ │ │ │ │
│lemnos │Foioase ├───────────┼────────┼─────────┤
│pentru │ │Vrac** │0,30 │0,45 │
│plăci din │ │ │ │ │
│aşchii de ├─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│lemn şi │ │Aranjate* │0,55 │0,70 │
│plăci din │ │ │ │ │
│fibre de │Răşinoase├───────────┼────────┼─────────┤
│lemn │ │Vrac** │0,35 │0,50 │
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Tocătură/ │ │ │ │ │
│Aşchii sau│- │- │0,30 │0,35 │
│particule │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Rumeguş │- │- │0,25 │0,30 │
├──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Coaja │- │- │0,20 │0,30 │
├──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Resturi de│ │Aranjate*/ │0,48 │0,58 │
│lemn, │- │Balotate***│ │ │
│inclusiv │ ├───────────┼────────┼─────────┤
│lăturoaie │ │Vrac │0,27 │0,36 │
├──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Tivite/ │ │ │
│ │Răşinoase│Stivuite │0,80****│1,00*****│
│ │ │compact │ │ │
│ │ │(balotate) │ │ │
│ ├─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Netivite/ │ │ │
│ │ │Stivuite │0,50****│0,65*****│
│ │ │compact │ │ │
│ │ │(balotate) │ │ │
│Cherestele│ ├───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Tivite/ │ │ │
│ │Foioase │Stivuite │0,80****│1,00*****│
│ │ │compact │ │ │
│ │ │(balotate) │ │ │
│ │ ├───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Semitivite/│ │ │
│ │ │Stivuite │0,60****│0,75*****│
│ │ │compact │ │ │
│ │ │(balotate) │ │ │
└──────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


    Aranjate* - piesele de aceeaşi lungime sau de lungimi diferite sunt suprapuse în mod ordonat în aceeaşi direcţie.
    Vrac** - piesele de aceeaşi lungime sau de lungimi diferite sunt suprapuse în mod neordonat.
    Balotate*** - piesele de aceeaşi lungime sau de lungimi diferite sunt suprapuse în mod ordonat în aceeaşi direcţie şi sunt legate în baloţi.
    **** - piese de lungimi diferite în aceeaşi stivă (balot).
    ***** - piese de aceeaşi lungime în aceeaşi stivă (balot).
    Coeficienţi de echivalenţă, valori minim şi maxim, din tone în metri cubi, respectiv din metri steri în metri cubi,
    pentru materialul lemnos destinat pentru plăci din aşchii de lemn şi plăci din fibre de lemn
    şi pentru produsele din lemn din categoria deşeuri şi resturi de lemn, rumeguş, tocătură

┌─────────┬─────────┬───────────┬────────────────┐
│ │ │Densitate │ │
│Sortiment│Grupa de │(kg/mc) │Studii de │
│ │specii ├─────┬─────┤specialitate │
│ │ │Minim│Maxim│ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────────────┤
│ │Foioase │870 │1.250│ │
│ │tari │ │ │ │
│Lemn ├─────────┼─────┼─────┤ │
│pentru │Foioase │610 │990 │ │
│plăci │moi │ │ │Cartea │
│ ├─────────┼─────┼─────┤silvicultorului,│
│ │Răşinoase│400 │1.070│prof. univ. dr. │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┤ing. Ioan │
│ │Foioase │870 │1.250│Milescu, Editura│
│ │tari │ │ │Universităţii │
│Resturi ├─────────┼─────┼─────┤Suceava, 2006 │
│de lemn │Foioase │610 │990 │ │
│ │moi │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┤ │
│ │Răşinoase│400 │1.070│ │
├─────────┴─────────┼─────┼─────┼────────────────┤
│Aşchii sau │1 mc │1 mc │ │
│particule de lemn │= │= │Manual │
│(tocătură) │2.50 │3.00 │combustibili │
│ │mst │mst │lemnoşi, │
├───────────────────┼─────┼─────┤Intelligent │
│ │1 mc │1 mc │Energy Europe, │
│Rumeguş de lemn │= │= │Grant agreement │
│ │3.00 │5.00 │number EIE, 2008│
│ │mst │mst │ │
└───────────────────┴─────┴─────┴────────────────┘


    Pentru densitate s-a luat în calcul lemnul verde şi s-a grupat pe grupele mari de specii deoarece la industria plăcilor acest material vine încărcat în amestec de specii.
    Legat de sortimentul „Resturi de lemn“ provenite de la prelucrare se prezintă şi o variantă de densităţi medii anuale din studiul „Produse forestiere şi studiul lemnului“:

┌──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┐
│ │Grupa de │Densitate│Studii de │
│Sortiment │specii │medie (kg│specialitate │
│ │ │/mc) │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Produse │
│ │Foioase │ │forestiere şi│
│ │tari │1.006 │studiul │
│ │ │ │lemnului, │
│Resturi de│ │ │prof. univ. │
│lemn ├─────────┼─────────┤dr. ing. │
│(„rămăşiţe│ │ │Eugen │
│şi calote │Răşinoase│ │Beldeanu, │
│de lemn“) │şi │ │Editura │
│ │foioase │658 │Universităţii│
│ │moi │ │Transilvania │
│ │ │ │Braşov, 2001 │
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016