Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 511 din 14 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 511 din 14 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 381 din 18 aprilie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022 este de 169.621 mii lei, din care suma de 84.810,5 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/974 a Comisiei din 9 iunie 2021 de aprobare a programelor naţionale modificate de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi va fi distribuită astfel:
    a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;
    b) pentru anul 2021: 59.215 mii lei;
    c) pentru anul 2022: 60.196 mii lei."

    2. La anexa nr. 1, capitolul VI „Modul de finanţare“, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 34, respectiv 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plăţile aferente anului 2020, la valoarea de 4,8683 lei pentru plăţile aferente anului 2021 şi la valoarea de 4,9490 lei pentru plăţile aferente anului 2022."

    3. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul II.B „Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei“, alineatul (2), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, indiferent de măsura accesată în cadrul Programului;"

    4. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul II.B „Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei“, alineatul (4), litera i) se abrogă.
    5. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C „Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral“, alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi mişcarea efectivelor de albine."

    6. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III. C, punctul C.3 „Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie“, alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
    "3. echipament apicol de protecţie înseamnă bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane apicole, mască apicolă si mănuşi apicole."

    7. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    d) „copia cărţii tehnice/manualului de utilizare/instrucţiunilor de montare, utilizare şi întreţinere a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;“.

    8. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul IV.D „Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune“, punctul D.2 „Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită şi multiplicare“, alineatul (2), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. produsele proteice solide achiziţionate şi decontate prin Program sunt acele produse proteice solide care se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi reconstituite;"

    9. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul IV.D „Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune“, punctul D.2 „Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită şi multiplicare“, alineatul (4), litera i) se abrogă.
    10. La anexa nr. 1, anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
    11. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru acţiunea prevăzută la cap. IX subcap. III. C pct. C.4 şi subcap. IV. D pct. D.3 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA sau online la adresa de e-mail a centrului judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, până la data de 30 aprilie, cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi/sau a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, a incubatorului de creştere a mătcilor, a incubatorului de transport botci şi a kitului de inseminare.
    ..............................................................
(4) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA sau la adresa de e-mail a centrului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 30 aprilie, cererea de intenţie, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 şi A.3 şi/sau prin care îşi asumă achiziţia ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 şi A.5."

    12. La anexa nr. 2, articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, pentru măsura menţionată la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, membrii formei asociative nu pot fi furnizori de servicii de consultanţă, promovare şi/sau perfecţionare în Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022."

    13. La anexa nr. 2, articolul 2^2 se abrogă.
    14. La anexa nr. 2, articolul 8, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) În cazul în care din plafonul alocat pentru una dintre acţiuni rămâne o sumă neutilizată, suma disponibilă va fi redistribuită către acţiunile A, B, C, D sau E, după caz."

    15. La anexa nr. 2, articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată, precum şi lipsa produselor pentru care au solicitat sprijin în cererea de plată atrag excluderea de la plată."

    16. La anexa nr. 2, anexa „Plafoane alocate pentru fiecare măsură din Program“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 aprilie 2022.
    Nr. 511.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la program)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    CERERE DE INTENŢIE
    pentru formele asociative apicole
    Programul naţional apicol 2022
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la program)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    CERERE DE INTENŢIE PENTRU APICULTORI
    Programul naţional apicol 2022
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    (Anexa la normele de aplicare)
    PLAFOANE
    alocate pentru fiecare măsură din Program

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │Buget euro (50% FEGA + 50% Buget │
│PNA 2020-2022 │naţional) alocat conform Deciziei de │
│ │punere în aplicare (UE) 2021/974 │
├────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Măsura │2020 │2021 │2022 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A. Asistenţă tehnică│ │ │ │
│pentru apicultori şi│ │ │ │
│organizaţiile de │1.791.375,77 │1.774.901,65 │1.763.685,69 │
│apicultori, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.1. Consultanţă în │501.585,21 │498.094,93 │496.036,60 │
│apicultură │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.2. Promovarea │ │ │ │
│apiculturii şi a │179.137,58 │182.400,96 │186.013,73 │
│produselor apicole │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.3. Organizarea de │ │ │ │
│cursuri de │107.482,55 │112.246,74 │117.119,75 │
│perfecţionare în │ │ │ │
│apicultură │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.4. Achiziţia de │ │ │ │
│către formele │ │ │ │
│asociative de │501.585,21 │491.079,51 │482.257,81 │
│echipament pentru │ │ │ │
│procesarea cerii │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.5. Achiziţia de │ │ │ │
│către formele │ │ │ │
│asociative de │501.585,21 │491.079,51 │482.257,81 │
│echipament pentru │ │ │ │
│ambalarea mierii │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│B. Combaterea │ │ │ │
│agresorilor şi a │ │ │ │
│bolilor specifice │2.436.271,04 │2.455.397,53 │2.445.736,02 │
│stupilor, în special│ │ │ │
│a varoozei │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C. Raţionalizarea │ │ │ │
│transhumanţei, din │2.543.753,59 │3.324.787,42 │3.343.563,78 │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.1. Achiziţionarea │ │ │ │
│de cutii noi în │ │ │ │
│vederea înlocuirii │788.205,34 │785.727,21 │792.280,68 │
│cutiilor uzate în │ │ │ │
│urma deplasării în │ │ │ │
│pastoral │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.2. Achiziţionarea │644.895,28 │631.387,94 │620.045,75 │
│de accesorii apicole│ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.3. Achiziţionarea │ │ │ │
│de unelte apicole şi│394.102,67 │406.894,45 │406.474,44 │
│echipamente de │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.4. Achiziţionarea │ │ │ │
│de mijloace de │ │ │ │
│transport apicol │ │ │ │
│fără autopropulsie -│ │ │ │
│remorci/pavilioane │716.550,31 │1.500.777,82 │1.524.762,91 │
│apicole şi mijloace │ │ │ │
│de │ │ │ │
│încărcare-descărcare│ │ │ │
│a stupilor în │ │ │ │
│pastoral │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D. Măsuri pentru │ │ │ │
│repopulare: │ │ │ │
│achiziţionarea de │ │ │ │
│mătci (regine) şi/ │3.081.166,32 │3.941.708,36 │3.921.334,79 │
│sau familii de │ │ │ │
│albine pentru │ │ │ │
│apicultură │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D.1. Măsuri pentru │ │ │ │
│repopulare: │ │ │ │
│achiziţionarea de │ │ │ │
│mătci (regine) şi/ │ │3.051.708,36 │3.031.334,79 │
│sau familii de │ │ │ │
│albine pentru │ │ │ │
│apicultură │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D.2. Achiziţionarea │ │ │ │
│de produse proteice │ │ │ │
│solide pentru │ │ │ │
│familii de albine de│ │300.000 │300.000 │
│către stupinele de │ │ │ │
│elită şi │ │ │ │
│multiplicare │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D.3. Achiziţionarea │ │ │ │
│de accesorii apicole│ │ │ │
│de către stupinele │ │590.000 │590.000 │
│de elită/ │ │ │ │
│multiplicare │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│E. Îmbunătăţirea │ │ │ │
│calităţii produselor│ │ │ │
│în vederea unei mai │ │ │ │
│bune valorificări a │ │ │ │
│produselor pe piaţă:│644.895,28 │666.465,04 │688.939,72 │
│Decontarea │ │ │ │
│analizelor │ │ │ │
│fizico-chimice care │ │ │ │
│să ateste calitatea │ │ │ │
│mierii │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL EURO │10.497.462,00│12.163.260,00│12.163.260,00│
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL LEI │50.209.360,75│59.214.398,66│60.195.973,74│
└────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016