Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 509 din 5 mai 2021  pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 509 din 5 mai 2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 470 din 5 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru realizarea de acţiuni şi proiecte în acord cu atribuţiile Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului.
    (2) Suma de 8.000 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre pe baza propunerii Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului.
    (3) Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului justifică fondurile prevăzute la alin. (2) prin documente legale aprobate de ordonatorul principal de credite.

    ART. 2
    (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) pe baza propunerii Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic şi juridic.
    (2) La propunerea Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, Secretariatul General al Guvernului poate acorda plăţi în avans de până la 30% din valoarea acordurilor de parteneriat încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1), în baza art. 52 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Metodologia privind regimul de implementare a programelor, proiectelor şi acţiunilor menţionate în anexă va fi elaborată de Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi aprobată prin ordin al secretarului general al Guvernului.
    (4) Pentru sumele avansate potrivit alin. (2), beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Sergiu-Horia Hossu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 5 mai 2021.
    Nr. 509.
    ANEXA 1

    REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA PARŢIALĂ
    a sumei de 8.000 mii lei din suma totală de 11.000 mii lei prevăzută la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
    ART. 1
    Suma de 5.000 mii lei prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se va utiliza pe baza propunerii însuşite de coordonatorul Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, independent sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) organizarea şi participarea la proiecte, acţiuni, evenimente de comunicare şi/sau campanii de informare publică şi promovare a imaginii, istoriei, culturii şi intereselor româneşti, desfăşurate în ţară şi peste hotare;
    b) organizarea de consultări şi dezbateri publice, de evenimente şi campanii de comunicare şi informare referitoare la strategii, programe şi politici publice guvernamentale şi/sau subiecte şi teme de actualitate în plan intern şi/sau european/internaţional, precum şi de acţiuni destinate diseminării informaţiilor de interes public privind actul de guvernare şi politicile guvernamentale;
    c) achiziţionarea unor sondaje de opinie, platforme online, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor şi strategiilor guvernamentale, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor publice şi, respectiv, sprijinirea liberului acces la informaţii de interes public şi a transparenţei decizionale în administraţia publică;
    d) achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;
    e) achiziţionarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor materiale de prezentare şi promovare a României şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale, precum şi a unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la politicile şi strategiile guvernamentale şi la politicile Uniunii Europene (UE) (cărţi, broşuri, publicaţii periodice, enciclopedii, dicţionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită şi obiecte de vestimentaţie, materiale sportive, materiale promoţionale, echipamente IT, platforme online şi alte materiale);
    f) organizarea, finanţarea şi participarea la seminare, colocvii, schimburi de experienţă, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, evenimente publice şi reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv acţiuni şi proiecte organizate de instituţii UE, ONU şi alte instituţii naţionale şi internaţionale sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare şi a susţinerii comunicării europene, a imaginii României şi intereselor româneşti în ţară şi peste hotare;
    g) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri, platforme online de informare etc.) în scopul asigurării informării publice cu privire la politicile şi strategiile guvernamentale şi la politicile UE şi ONU şi al susţinerii proiectelor şi acţiunilor de promovare a dezvoltării comunitare, culturii, identităţii şi intereselor româneşti în ţară şi peste hotare;
    h) susţinerea financiară a Programului oficial de internship al Guvernului României, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;
    i) alte activităţi, evenimente, proiecte şi programe culturale, sociale, educaţionale şi sportive necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare, conform reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 2
    Suma de 3.000 mii lei prevăzută la lit. d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se va utiliza pe baza propunerii însuşite de coordonatorul Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, independent sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme şi organizaţii internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) acţiuni cu caracter ştiinţific, social-cultural şi educaţional, inclusiv acţiuni şi proiecte desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru istoria, cultura şi identitatea naţională;
    b) susţinerea şi implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi activităţi desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate promovării unor evenimente semnificative pentru politicile şi strategiile naţionale şi internaţionale de dezvoltare comunitară;
    c) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfăşurate în ţară şi în străinătate şi având ca obiectiv promovarea unor măsuri, proiecte, programe şi strategii guvernamentale de interes naţional, european şi global, inclusiv sprijinirea procesului de reformă a administraţiei publice din România şi dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;
    d) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri etc.) în scopul promovării culturii, identităţii naţionale şi intereselor româneşti în ţară şi peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter ştiinţific, social-cultural şi/sau educaţional desfăşurate în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale;
    e) sprijinirea dotării şcolilor, catedrelor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în ţară şi străinătate cu materiale de promovare a limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea de astfel de materiale (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, manuale şcolare, atlase, hărţi, CD-uri, DVD-uri, mobilier şi altele) către autorităţile abilitate, ONG-uri activitate de profil, conform acordurilor de parteneriat încheiate cu instituţiile şi entităţile în cauză;
    f) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv în colaborare cu organisme private, structuri de tip asociativ şi instituţii din ţară şi din străinătate;
    g) invitarea în România a reprezentanţilor unor instituţii academice şi de cercetare, a unor experţi şi consultanţi în domeniile de activitate specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare, a reprezentanţilor unor instituţii de media, ai unor organizaţii neguvernamentale internaţionale, instituţii europene sau state membre UE, instituţii ONU sau state membre ONU;
    h) susţinerea financiară a unor activităţi, evenimente, acţiuni, conferinţe, seminare, workshopuri, reuniuni şi alte manifestări desfăşurate în domeniile de activitate specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare;
    i) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare, conform reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 3
    Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la propunerea Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, se pot acoperi şi următoarele cheltuieli:
    a) cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) masă în barem de 85 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice în limita sumei de 230 lei/persoană/zi pentru participanţii la acţiunile şi proiectele realizate de Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte structuri, instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate, conform reglementărilor legale în vigoare; în situaţii temeinic fundamentate, ordonatorul de credite poate aproba majorarea limitei de cazare cu până la 50%, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    d) trataţii la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, mese oficiale, cocktailuri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţii din ţară sau străinătate, oferite de consilierul coordonator al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
    e) cazare, transport intern şi internaţional, trataţii şi masă oficială pentru participanţii la acţiunile (workshopuri, conferinţe, vizite de studiu etc.) şi proiectele realizate de Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate, transport intern şi internaţional pentru diverse echipamente şi materiale (costume, decoruri, instrumente, aparatură tehnică, exponate) necesare pentru desfăşurarea acţiunilor şi proiectelor menţionate;
    f) bilete de acces şi taxe de participare la diverse conferinţe, reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole, concursuri şi alte evenimente şi manifestări desfăşurate în ţară sau în străinătate, bilete de acces şi taxe de vizitare a unor obiective cultural-turistice şi de interes din punctul de vedere al dezvoltării comunitare din România sau din străinătate, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale, poliţe de asigurare pentru obiecte de artă, exponate muzeale şi artefacte culturale aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice, precum şi pentru alte bunuri necesare pentru buna desfăşurare a proiectelor atât în ţară, cât şi în străinătate;
    g) onorarii pentru prestaţii artistice, social-culturale, ştiinţifice şi educative, respectiv pentru solişti, interpreţi de muzică (voce), instrumentişti (violonişti, pianişti etc.), şefi de orchestră, şefi de partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, concertmaiştri, ilustratori muzicali, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, performeri, membri şi coordonatori ai unor formaţii corale, actori profesionişti sau amatori, regizori, regizori scenă, scenarişti, recuziteri şi alt personal tehnico-administrativ asociat activităţilor cultural-artistice, scriitori, poeţi, artişti plastici şi vizuali (pictori, sculptori, restauratori opere de patrimoniu, desenatori, graficieni, fotografi, operatori şi editori video şi multimedia etc.), muzeografi, ghizi, custozi de manifestări artistice, pedagogi muzeali, decoratori, alţi specialişti şi creatori în domeniul artei, culturii şi educaţiei (profesori, cadre didactice), inclusiv artişti şi meşteri populari, artizani şi meşteşugari, precum şi pentru specialişti în domeniul educaţiei, profesori, instructori, educatori, ghizi şi în domeniul dezvoltării comunitare, lectori şi conferenţiari, alţi specialişti şi experţi aparţinând societăţii civile sau mediului de afaceri, invitaţi să susţină conferinţe şi prelegeri publice în domeniile în care sunt recunoscuţi ca specialişti, în limita maximă a sumei de 15.000 lei brut/persoană;
    h) achiziţia de servicii de realizare a unor sondaje de opinie, studii, cercetări, analize şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, achiziţia de abonamente la publicaţii din ţară şi din străinătate, achiziţia de servicii de realizare de campanii de informare publică şi promovare a imaginii în ţară şi în străinătate, achiziţia de servicii de realizare şi administrare site-uri de internet, achiziţia de aplicaţii informatice, furnituri de birou, aparatură/echipamente tehnice şi de calcul;
    i) achiziţia de servicii de promovare în media (presă scrisă, presă on-line, radio, televiziune) a activităţilor Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului;
    j) achiziţia de filme documentare, filme artistice, filme de scurtmetraj, filme de animaţie, filme de promovare şi videoclipuri pe diverse suporturi (casete, peliculă, CD, DVD, flash-uri USB ş.a.), precum şi achiziţia de servicii de producţie şi conexe destinate realizării unor astfel de materiale audiovideo, inclusiv în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale, respectiv achiziţia de servicii de multiplicare şi distribuire a producţiilor şi materialelor menţionate mai sus în ţară şi în străinătate;
    k) achiziţia, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate de materiale de promovare şi obiecte promoţionale: cărţi, broşuri, publicaţii periodice, dicţionare, enciclopedii, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, obiecte de papetărie, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, costume populare, piese de recuzită, obiecte de vestimentaţie, materiale şi echipamente sportive, materiale promoţionale şi alte materiale;
    l) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv chirie, servicii de organizare a evenimentelor, conferinţelor, expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor şi a altor manifestări publice, servicii fotografice şi video profesionale şi de procesare şi editare foto/video, servicii de scriere/printare şi multiplicare multimedia (pe CD, DVD şi alte suporturi digitale), achiziţie şi/sau închiriere de platforme IT, servicii de traducere (text, simultană, subtitrare), servicii de închiriere sală şi/sau standuri la diverse manifestări, conferinţe, seminare etc. şi de amenajare şi decorare a spaţiilor unde acestea se desfăşoară, achiziţia materialelor de birotică şi închirierea aparaturii tehnice necesare desfăşurării manifestărilor respective, precum şi achiziţia altor servicii şi bunuri mobile, pentru evenimente organizate în ţară sau în străinătate, mobilier pentru unităţi de învăţământ;
    m) sumele privind indemnizaţiile pentru participanţii la Programul oficial de internship al Guvernului României, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;
    n) premii pentru elevi şi tineri care participă la concursuri tematice culturale sau educaţionale organizate de Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare - Secretariatul General al Guvernului, acordate în limita a maximum 2.000 lei/premiu.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016