Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 februarie 2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 februarie 2014  pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 februarie 2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
    Având în vedere prevederile:
    - art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 februarie 2014, hotărăşte:

    ART. 1
    (1) Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) În aplicarea protocolului aprobat prin prezenta hotărâre se aprobă realizarea tuturor prevederilor acestuia.
    ART. 2
    (1) Se aprobă Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori se actualizează trimestrial. Actualizările se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Preşedintele Camerei Auditorilor
                    Financiari din România,
                         Horia Neamţu

    Cluj-Napoca, 21 februarie 2014.
    Nr. 5.

    ANEXA 1

                   PROTOCOL DE COLABORARE
         privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
        de audit financiar pentru fonduri europene şi alte
            fonduri nerambursabile de la alţi donatori

    Întrucât:
    ● autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea sistemului financiar al instrumentelor structurale trebuie să conlucreze pentru a asigura transparenţa, stabilitatea şi integritatea sistemului, precum şi protecţia împotriva neconformităţii practicilor beneficiarilor de fonduri cu cadrul stabilit prin reglementări naţionale şi europene;
    ● auditorii financiari trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru Raportul financiar independent cu privire la opinia independentă asupra cheltuielilor şi surselor de finanţare ale proiectului auditat, în conformitate cu standardele internaţionale de audit ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de Cameră;
    ● colaborarea trebuie concentrată, cu precădere, asupra subiectelor care derivă din întrepătrunderea ce s-a produs la nivel instituţional şi operaţional, în scopul prevenirii suprapunerii unor activităţi,
    autoritatea care reglementează activitatea în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi asigură dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare a gestionării şi utilizării eficiente a fondurilor europene (instrumente structurale), pe de o parte,
    şi
    autoritatea responsabilă cu organizarea şi exercitarea activităţii de audit financiar în România, pe de altă parte, respectiv:
    Ministerul Fondurilor Europene (MFE), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, reprezentată prin Eugen Orlando Teodorovici, în calitate de ministru, având funcţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, responsabil pentru coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009 şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014
    şi
    Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ, persoană juridică autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor, 67-69, sectorul 5, reprezentată prin Horia Neamţu, în calitate de preşedinte, având ca atribuţii, în conformitate cu Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999, cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea de audit financiar, organizarea, coordonarea şi autorizarea în numele statului a exercitării independente a profesiei de audit financiar,

    convin de comun acord încheierea prezentului protocol de colaborare.

    ART. 1
    Obiectul protocolului de colaborare
    Întreprinderea de acţiuni comune menite să contribuie la realizarea în cele mai bune condiţii a sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărei autorităţi, respectiv: pregătirea auditorilor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi europene, armonizate cu cerinţele de eligibilitate a cheltuielilor şi veniturilor şi a modului de abordare legală a acestora din punct de vedere financiar şi adoptarea de măsuri comune privind supravegherea auditorilor
    ART. 2
    Durata protocolului
    2.1 Protocolul este încheiat pentru o perioadă de timp nelimitată şi intră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către cele două părţi.
    2.2 Protocolul încetează la cererea uneia dintre părţi prin solicitare scrisă, depusă cu minimum 15 zile înaintea datei la care se doreşte rezilierea.
    ART. 3
    Responsabilităţile părţilor
    3.1 Autoritatea de management/alte entităţi cu rol în coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de la alţi donatori are/au dreptul în orice moment să verifice activitatea auditorilor pe bază de eşantion, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale, iar în situaţia în care sunt identificate deficienţe în activitatea prestată, CAFR se angajează să sancţioneze corespunzător auditorii.
    3.2 Părţile se obligă să facă schimb de informaţii, la cerere şi gratuit, cu scopul de a asigura desfăşurarea adecvată şi eficientă a auditului financiar pentru beneficiarii de fonduri, precum şi elaborarea în comun a unor norme de supraveghere.
    3.3 CAFR se va asigura de preluarea de la MFE şi diseminarea către auditori a regulilor pe baza cărora auditorii au obligaţia să realizeze misiunile de asigurare cu scop special (ISA 100-805) privind eligibilitatea cheltuielilor şi a surselor de finanţare primite şi/sau solicitate prin cereri de rambursare de către beneficiari şi care să ofere suficiente asigurări autorităţii de management sau altor entităţi cu rol în gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile de la alţi donatori, cu orice informaţii solicitate în legătură cu auditul.
    3.4 Părţile vor respecta regimul informaţiilor clasificate, vor asigura securitatea datelor şi a informaţiilor primite şi le vor utiliza conform prevederilor legale.
    3.5 CAFR va publica lista auditorilor financiari, membri activi, de categoria A*) certificaţi în urma testului obligatoriu de verificare a cunoştinţelor în domeniul instrumentelor structurale şi a altor fonduri nerambursabile.
    3.6 CAFR va actualiza trimestrial lista auditorilor financiari, persoane fizice sau/şi juridice, care îndeplinesc cerinţele stabilite prin prezentul protocol pentru auditarea cheltuielilor eligibile şi a altor cerinţe ale beneficiarilor de fonduri, coordonate şi gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.
    3.7 Lista auditorilor financiari, întocmită de CAFR, va conţine următoarele elemente:
    A. Pentru auditorii financiari, persoane fizice:
    a) numele şi prenumele;
    b) domiciliul, numărul de telefon/fax, e-mail;
    c) numărul şi data carnetului de auditor financiar;
    d) numărul şi data certificatului CAFR de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene.
    B. Pentru auditorii financiari, persoane juridice:
    a) denumirea societăţii;
    b) adresa sediului social, numărul de telefon/fax, e-mail;
    c) codul unic de înregistrare;
    d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare, emisă de CAFR;
    e) reprezentantul legal;
    f) auditorii financiari, persoane fizice, angajaţi, acţionari sau administratori, care pot efectua, în numele persoanei juridice, activitatea de audit financiar pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile, supravegheaţi de Ministerul Fondurilor Europene, autorităţi de management, organisme intermediare, precum şi alte entităţi cu rol în coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de alţi donatori.
    3.8 Pentru a realiza auditarea fondurilor europene coordonate şi gestionate de MFE, auditorii financiari, membri activi ai CAFR, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie auditori financiari de categoria A, absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru fonduri europene, organizate de CAFR în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Protocolului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar a fondurilor europene încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi Camera Auditorilor Financiari din România;
    b) să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia naţională şi europeană a fondurilor europene;
    c) împotriva auditorilor financiari să nu se fi pronunţat sancţiuni disciplinare rămase definitive în ultimii 3 ani.
    3.9 Pentru a fi înscrişi în lista auditorilor prevăzută la art. 3.7, membrii activi ai CAFR, persoane fizice sau juridice, trebuie să prezinte CAFR următoarele documente:
    A. Auditorii financiari de categoria A*), persoane fizice:
------
    *) A se citi "cu calificativul A".

    a) certificat de absolvire a cursurilor obligatorii pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene obţinut în urma promovării testului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia fondurilor europene, copie legalizată;
    b) act de identitate, copie;
    c) carnet auditor financiar, copie;
    d) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, copie;
    e) curriculum vitae, datat şi semnat, cu prezentarea experienţei profesionale;
    f) declaraţie pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, că îndeplineşte condiţiile de independenţă stabilite prin reglementările CAFR.
    B. Auditorii financiari de categoria A*) persoane juridice:
    a) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie legalizată;
    b) autorizaţia de funcţionare emisă de CAFR, copie;
    c) lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acţionari sau administratori;
    d) contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, copie;
    e) documentaţia prevăzută la pct. A lit. a) - f) pentru auditorii financiari de categoria A*) persoane fizice care pot efectua, în numele persoanei juridice, auditul financiar a fondurilor europene, coordonate şi gestionate de MFE.
    3.10 Lista auditorilor financiari care îndeplinesc condiţiile prezentului protocol va fi comunicată MFE, se va publica atât pe site-ul CAFR, cât şi pe cel al MFE, precum şi în revista "Audit financiar" editată de CAFR, şi va fi actualizată trimestrial.
    3.11 Orice sancţiune împotriva auditorilor incluşi pe lista menţionată anterior va fi comunicată MFE de către CAFR, în termen de maximum 10 zile de la data aplicării sancţiunii.
    3.12 În situaţia în care auditorii aflaţi iniţial pe listă vor fi sancţionaţi - prin declasificare de la categoria A*) la o categorie inferioară, aceştia vor fi comunicaţi MFE de către CAFR ca fiind excluşi din listă.
    3.13 Părţile vor colabora în vederea emiterii de instrucţiuni în ceea ce priveşte formatul standard de contract, modelul scrisorii de angajament obligatorii, a raportului auditorului, a listei de verificare, precum şi a documentaţiei de atribuire, astfel încât activitatea auditorilor să ofere suficientă asigurare prin prisma prevederilor comunitare în ceea ce priveşte verificările de management [art. 60 lit. b din Regulamentul (CE) 1.083/2006 şi art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006], ale regulamentelor de implementare aplicabile mecanismelor financiare SEE şi Norvegian, HG nr. 1.065/2010 privind aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român şi alte documente relevante aplicabile.
    Auditorii financiari de categoria A*), membri ai CAFR, abilitaţi conform prevederilor de mai sus să desfăşoare misiuni de asigurare cu scop special, vor audita cheltuielile eligibile pe baza respectării Standardelor internaţionale de audit (ISA 100-805).
    3.14 Auditorii financiari de categoria A*), membri ai CAFR, în baza probelor de audit acumulate privind cantitatea şi calitatea lor asupra eligibilităţii cheltuielilor, vor emite un raport de audit financiar independent, cu opinie fără rezerve, conform ISA 700/coroborat cu ISA 805, sau un raport de audit modificat în baza ISA 705. Indiferent de opinia dată, auditorii financiari pentru orice fond european vor avea de abordat misiuni de asigurare cu scop special privind eligibilitatea cheltuielilor şi surselor de finanţare conform ISA 805.
----------
    *) A se citi "cu calificativul A".

    3.15 Pentru asigurarea legăturilor şi acţiunilor între autorităţile semnatare, MFE desemnează la nivel de reprezentare pe ..................... şi la nivel executiv pe .........................., Camera Auditorilor Financiari din România desemnează pe ......................... - membru al Consiliului - şi .........................., din cadrul aparatului executiv, iar la nivel tehnic va desemna o echipă care va include membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România;
    3.16 Părţile vor organiza întâlniri comune la nivelul conducerii, cel puţin o dată pe an, în scopul analizării principalelor probleme apărute în cadrul activităţii de supraveghere a auditului financiar.
    ART. 4
    Modificări protocol
    Modificările şi completările ulterioare ale protocolului, inclusiv actele adiţionale, se vor face cu consensul autorităţilor semnatare şi vor intra în vigoare la data semnării lor de către ambele părţi.
    ART. 5
    Litigii
    Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    ART. 6
    Rezilierea protocolului
    Constituie motiv de reziliere următoarele:
    6.1 nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
    6.2 schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzute în protocol.
    6.3 Protocolul poate fi reziliat cu un preaviz de 15 zile conform prevederilor art. 2.2.
    ART. 7
    Dispoziţii finale
    7.1 Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
    7.2 Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi va intra în vigoare la data semnării acestuia de către reprezentanţii celor două părţi.

               Ministerul Fondurilor Europene
                 Eugen Orlando Teodorovici,
                          ministru

           Camera Auditorilor Financiari din România,
                prof. univ. dr. Horia Neamţu,
                          preşedinte

    ANEXA 2

                LISTA AUDITORILOR FINANCIARI,
     persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele
   Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor
     Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene
     privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit
         financiar pentru fonduri europene şi alte
         fonduri nerambursabile de la alţi donatori

    1. Lista persoanelor juridice ┌────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │CUI- │ Nr. │Reprezentant│ Adresa │ Judeţul │ Nr. │Nr. fax │ Adresa de e-mail │ Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, │
 │crt.│ societăţii │Registrul │autorizaţie│ legal │ sediului │ │ telefon │ │ │ acţionari, administratori care pot │
 │ │ │Comerţului│ CAFR/An │ │ social │ │ │ │ │ audita, în numele firmei, proiecte finanţate │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fonduri europene şi alte fonduri │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nerambursabile de la alţi donatori │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nume │ Prenume │Nr. carnet │Nr. certificat│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de auditor │de absolvire │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar/An│ FE/data │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 1│DAM FISCALITY SRL│ 24390741│ 1020/2010 │DRAGOI │STR. BUCEGI │BUCUREŞTI │ 0732126421│0268475755│dam_fiscality@yahoo.com │DRAGOI │ANTOANELLA │ 1842/2007 │102/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ANTOANELLA │NR. 67, PARTER, │ │ │ │ │ │MARIYEANE │ │ │
 │ │ │ │ │MARIYEANE │CAMERA 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CIOBAN │SILVIA │ 524/2000 │ 83/04.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 2│DAR ACCOUNT SRL │ 23366869│ 1064/2011 │DARLAIANE │STR. LT. COL. │BUCUREŞTI │ 0726101269│ │DAR.ACCOUNT@YAHOO.COM │DARLAIANE │MARIANA │ 3659/2010 │ 97/04.02.2014│
 │ │ │ │ │MARIANA │PAPAZOGLU DUMITRU │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │NR. 87, SECTOR 3, │ │ │ │ │TANCU │ŞTEFAN │ 441/2001 │203/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GEORGESCU │COSTEL │ 3800/2010 │111/04.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 3│SILCAT CONTAB SRL│ 15372622│ 507/2004 │MACELARU │ŞOS. PANTELIMON │BUCUREŞTI │ 0723315081│0216282212│silviamacelaru@yahoo.com │MACELARU │SILVIA │ 277/2001 │136/04.02.2014│
 │ │ │ │ │SILVIA │NR. 357, BL. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 1, AP. 25, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 4│TASTEL SRL │ 6521385│ 232/2002 │PARVAN │CALEA PLEVNEI │BUCUREŞTI │ 0213232980│0213232980│office@tastel.ro │PREJBEANU │MARIANA │ 2301/2007 │175/04.02.2014│
 │ │ │ │ │MARY-ELSA │NR. 145B, BL.1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │PARTER, SPAŢIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │MULTIFUNCŢIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │P101, SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 5│RACZ & PARTNERS │ 25841858│ 935/2009 │GALIS MARIA │STR. IALOMIŢEI │BIHOR │ 0745595460│ │m.galis@yahoo.com │GALIS │MARIA │ 4515/2013 │110/04.02.2014│
 │ │AUDIT COMPANY SRL│ │ │ │NR. 1, BL. AN4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 5, AP. 20, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 6│S&R ACCOUNTING │ 18998974│ 1087/2011 │STANCIU │CALEA VĂCĂREŞTI │BUCUREŞTI │ 0722782736│0318158627│laurstanciu@gmail.com │STANCIU │LAURENTIU │ 4070/2011 │193/04.02.2014│
 │ │LEADER SRL │ │ │LAURENTIU │NR. 338, BL. 15, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 3, ET. 7, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 78, SECTOR 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 7│R&M AUDIT SRL │ 12878340│ 752/2007 │SERBAN │STR. PRECIZIEI │BUCUREŞTI │ 0213130606│0213130606│office@rmaudit.ro │SERBAN │MIRELA │ 2223/2007 │189/04.02.2014│
 │ │ │ │ │MIRELA │NR. 1, │ │ │ │ │ │MARIANA │ │ │
 │ │ │ │ │MARIANA │TROMSONIL 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 1, SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 8│PHILL&PARTNERS │ 31873358│ 1187/2013 │GALIS MARIA │STR. IALOMIŢEI │BIHOR │ 0745595460│ │m.galis@yahoo.com │GALIS │MARIA │ 4515/2013 │110/04.02.2014│
 │ │AUDIT COMPANY SRL│ │ │ │NR. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BL. AN4, ET. 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 20, ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 9│REPOEXPERT SRL │ 14963892│ 961/2010 │POPESCU │STR. OCTAVIAN │BIHOR │ 0745590451│0359322045│renate_popescu@yahoo.com │POPESCU │VERONICA │ 2776/2009 │170/04.02.2014│
 │ │ │ │ │RENATE │GOGA, NR. 50, │ │ │ │ │ │RENATE │ │ │
 │ │ │ │ │VERONICA │SAT SÂNMARTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │COM. SÂNMARTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 10│FINANS AUDIT │ 16593524│ 531/2004 │POPESCU │STR. TUNARI │BUCUREŞTI │ 0726771213│0212123100│finansaudit@yahoo.com │POPESCU │ALEXANDRINA │ 637/2001 │172/04.02.2014│
 │ │SERVICES SRL │ │ │ALEXANDRINA │NR. 19, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 11│Societatea de │ 6636954 │ 227/2002 │ZEGREA │ŞOS. MIHAI BRAVU │BUCUREŞTI │ 0213155464│0213155465│office@socecc.ro │ZEGREA │EMANUEL │ 2783/2009 │223/04.02.2014│
 │ │contabilitate, │ │ │EMANUEL │NR. 90-96, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │expertiză şi │ │ │ │BL. D17, SC. C, │ │ │ │ │EGREA │AURENTIU │ 2666/2008 │22/04.02.2014 │
 │ │consultanţă │ │ │ │ET. 9, AP. 114, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │contabilă SRL │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │RADU │MIHAELA │ 3312/2010 │180/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 12│CORA VALERIA │ 27965615│ 1044/2011 │CORA VALERIA│CALEA FLOREŞTI │CLUJ │ 0727144374│0264571306│coravaleria60@gmail.com │CORA │VALERIA │ 1134/2001 │ 90/04.02.2014│
 │ │AUDIT SRL │ │ │ │NR. 81, BL. V5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 2, ET. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 40, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 13│PREMIER CLASS │ 32310697│ 1195/2013 │PALI SANDU │STR. MARIN PREDA │CLUJ │ 0729090803│ │office@premierclassaudit.ro │PALI │SANDU MIRCEA │ 4566/2012 │162/04.02.2014│
 │ │AUDIT SRL │ │ │MIRCEA │NR. 22, BL. B4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 8, CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 14│ROMAUDIT SRL │ 15587818│ 397/2003 │TRANDAFIR │STR. FERDINAND │VÂLCEA │ 0742084935│0350411478│ROMAUDITVL@YAHOO.COM │TRANDAFIR │RODICA │ 1233/2001 │211/04.02.2014│
 │ │ │ │ │RODICA │NR. 66, RM. VÂLCEA│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 15│AUDIT CONTA │ 22311407│ 1188/2013 │HAVRELIUC │STR. APUSULUI │BUCUREŞTI │ 0723528104│ │h.carmen73@gmail.com │HAVRELIUC │CARMEN │ 4503/2013 │120/04.02.2014│
 │ │HAVRELIUC SRL │ │ │CARMEN │NR. 34, BL. M6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. A, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 1, SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 16│SYSCONT AUDIT SRL│ 15784488│ 1070/2011 │MOISE LIVIU │STR. IOVIŢA │BUCUREŞTI │ 0722657657│0214113192│liviu.moise@syscont.ro │MOISE │LIVIU │ 1776/2006 │148/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │NR. 23-27, ET. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 12, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 17│ACON AUDIT SRL │ 1355451│ 540/2004 │NITU CORNEL │STR. ALEXANDRU │PRAHOVA │ 0244517701│0244517701│acon.audit@gmail.com │NITU │CORNEL │ 334/2001 │157/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ODOBESCU NR. 2, │ │ 0726135642│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BL. 29D, SC. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │PARTER, AP. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 18│Contabilitate, │ 14169310│ 252/2002 │JUGRAVU │STR. FREZORILOR │BUCUREŞTI │ 0722357155│0212329390│office@ceccarf.ro │JUGRAVU │VASILICA │ 577/2001 │133/04.02.2014│
 │ │expertiză │ │ │VASILICA │NR. 12, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │MICAELA │ │ │
 │ │contabilă, │ │ │MICAELA │BUCUREŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │consultanţă, │ │ │ │ │ │ │ │ │TANCU │STEFAN │ 441/2001 │203/04.02.2014│
 │ │audit şi │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │reprezentanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │PROFEANU │ELENA LAURA │ 3009/2009 │176/04.02.2014│
 │ │fiscală - │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │CECCARF SRL │ │ │ │ │ │ │ │ │GEORGESCU │COSTEL │ 3800/2010 │111/04.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 19│IRAMTAS EXPERT │ 15518192│ 636/2006 │SATMARI │STR. IZVORUL │BUCUREŞTI │ 0214505730│0214505730│iramtas@rdslink.ro │SATMARI │TUDORITA │ 1635/2006 │185/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │TUDORITA │CRIŞULUI NR. 6, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │BL. A 16, SC. B, │ │ │ │ │SATMARI │GEORGETA │ 4466/2013 │184/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │AP. 27, SECTOR 4, │ │ │ │ │ │MIHAELA │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SATMARI │ROBERT │ 2583/2008 │183/04.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 20│INTERCONT 2001 - │ 14279356│ 823/2008 │CEACALOPOL │CALEA FLOREASCA │BUCUREŞTI │ 0724317245│0212317245│gabriel@ceacalopol.com │CEACALOPOL│GABRIEL │ 1887/2007 │ 80/04.02.2014│
 │ │EXPERTIZĂ │ │ │GABRIEL RADU│NR. 65, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │RADU ARISTIDE│ │ │
 │ │CONTABILĂ SRL │ │ │ARISTIDE │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 21│BESTAUDIT │ 15369686│ 861/2008 │TURMAC │STR. VESPASIAN │BUCUREŞTI │ 0213175063│0213175064│bestaudit@clicknet.ro │TURMAC │CORNEL │ 2502/2008 │218/04.02.2014│
 │ │CONSULTING SRL │ │ │CORNEL │NR. 51, SECTOR 1, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │BOLBOACA │FLAVIA │ 98/2001 │ 66/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │STANCIU │FLORIN ALIN │ 4342/2012 │194/04.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 22│PROSYS AUDIT SRL │ 19026990│ 683/2007 │MOISE LIVIU │STR. IOVIŢA │BUCUREŞTI │ 0214113191│0214113182│liviu.moise@prosysaudit.ro │MOISE │LIVIU │ 1776/2006 │148/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │NR. 23-27, ET. 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 25, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 23│HARMONI AUDIT │ 13674322│ 37/2001 │NEAMTU HORIA│BD. CORNELIU │BUCUREŞTI │ │0213275509│harmoniaudit@clicknet.ro │NEAMTU │HORIA ION │ 19/2001 │2/04.02.2014 │
 │ │EXPERT CONSULTING│ │ │ION │COPOSU NR. 39A │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │SRL │ │ │ │(FOST CALEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CĂLĂRAŞILOR), │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 5, AP. 17, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 24│AUDIT NORD EXPERT│ 25810231│ 951/2010 │ANICULESEI │STR. J.L. CALDERON│BUCUREŞTI │ 0722532355│0213112072│auditav@yahoo.com │ANICULESEI│VIORICA │ 931/2001 │ 57/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │VIORICA │NR. 4, SC. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │PARTER, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 25│Societatea de │ 3753860│ 197/2002 │TUCA AURICA │STR. ODEI NR. 45A,│BUCUREŞTI │0723141583 │ │scecaf@yahoo.com │TUCA │AURICA │ 455/2001 │212/04.02.2014│
 │ │contabilitate, │ │ │ │PARTER, SECTOR 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │expertiză │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │contabilă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │audit financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │3A SRL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 26│ROMCONTEXPERT SRL│ 7487052│ 66/2001 │HARLEA │STR. POP DE │BUCUREŞTI │02113110764│0213100063│office@romcontexpert.ro │HARLEA │ADRIANA │ 2386/2008 │118/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ADRIANA │BĂSEŞTIOR, NR. 44,│ │ │ │ │ │SORELA │ │ │
 │ │ │ │ │SORELA │SECTOR 2, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │HARLEA │IONUT │ 2711/2009 │119/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NICOLAIE │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 27│Agenţie de audit │ 10777790│ 424/2003 │CATANA │BD. ION MIHALACHE │BUCUREŞTI │ 0216662267│ │agafconsulting@yahoo.com │CATANA │CORNELIA │ 521/2001 │ 79/04.02.2014│
 │ │financiar - AGAF │ │ │CORNELIA │NR. 126, BL. 2, │ │ │ │ │ │RODICA │ │ │
 │ │SRL │ │ │RODICA │SC. A, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 18, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 28│PROFESIONAL AUDIT│ 15157616│ 342/2003 │BOTEA │STR. A.I. CUZA, │DOLJ │ 0744634844│0251466730│profesionalaudit@yahoo.com │BOTEA │CAMELIA │ 103/2001 │ 69/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │CAMELIA │BL. FEMINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. C1, AP. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 29│BUSINESS MARKET │ 30424903│1132/2013 │BOTEA │STR. MITROPOLIT │DOLJ │ 0744634844│0251466730│profesionalaudit@yahoo.com │BOTEA │CAMELIA │ 103/2001 │ 69/04.02.2014│
 │ │COMMUNICATION │ │ │CAMELIA │NIFON CRIVEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │SRL │ │ │ │NR. 3, CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 30│M&E EXPERT SRL │ 12015994│ 617/2006 │TANASESCU │STR. LABIRINT │BUCUREŞTI │ 0722222138│ │maria.tanasescu@mexpert.ro │TANASESCU │MARIA │ 440/2001 │202/04.02.2014│
 │ │ │ │ │MARIA │NR. 149, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BL. L117 BIS, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 1, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 8, SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 31│FINCONT AUDIT SRL│ 14675911│ 236/2002 │CONSTANTIN │STR. PICTOR │BUCUREŞTI │ 0213114466│0213114467│office@fincont.ro │CONSTANTIN│FLOREA NICHI │ 3326/2010 │ 89/04.02.2014│
 │ │ │ │ │FLOREA NICHI│ISCOVESCU BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │NR. 2, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CAM. 1, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 32│AMIROAUDIT SRL │ 21933320│ 755/2007 │ANDREI │STR. FERENCVAROS │COVASNA │ 0745048452│ │amirocont@yahoo.com │ANDREI │ERZSEBET │ 2105/2007 │ 53/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ERZSEBET │NR. 35, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SF. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 33│FIN EXPERT AUDIT │ 18679827│ 700/2007 │FURDUI │STR. PICTOR │BUCUREŞTI │ 0744631105│0213114467│manuela.furdui@fin-expert.ro │FURDUI │MANUELA │ 3325/2010 │107/04.02.2014│
 │ │SERVICES SRL │ │ │MANUELA │ISCOVESCU BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │NR. 2, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CAM. 2, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 34│VGS FINANCIAL │ 27315388│ 1048/2011 │GRIGORE │STR. ALEXANDRU │BUCUREŞTI │ 0745100222│0212240048│office@vgs.ro │GRIGORE │VICTOR │ 1564/2004 │117/04.02.2014│
 │ │MANAGEMENT │ │ │VICTOR │CÂMPEANU NR. 23, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ACCOUNTING SRL │ │ │ │CORP C, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 2, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 35│AUDIT CD ASSET │ 15354030│ 358/2003 │CUCUTA │STR. CONSTANTIN │BUCUREŞTI │ 0722367532│ │office@auditasset.ro │CUCUTA │DUMITRU │ 1329/2002 │ 94/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │DUMITRU │RĂDULESCU MOTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │NR. 3, BL. 37A, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. A, AP. 76, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 36│AUDIT PROVIDER │ 24467160│ 855/2008 │PRUNARU │CALEA CĂLĂRAŞILOR │BUCUREŞTI │ 0722624056│ │office@auditprovider.ro │PRUNARU │LUMINITA │ 2513/2008 │177/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │LUMINITA │NR. 165, BL. 38, │ │ │ │ │ │ILEANA │ │ │
 │ │ │ │ │ILEANA │ET. 5, AP. 23, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 37│SOTER AUDIT SRL │ 14188312│ 337/2002 │STEFAN │BD. STEFAN CEL │BUCUREŞTI │ 0745076626│0213175530│monica.stefan@soter.ro │STEFAN │OXANA MONICA │ 1615/2005 │195/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ROXANA │MARE NR. 30, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │MONICA │BL. 26, SC. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 6, AP. 76, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 38│SOTER SRL │ 3273781│ 68/2001 │SCAFA │STR. TURDA │BUCUREŞTI │ 0213168076│0213175530│office@soter.ro │SCAFA │CORNELIA │ 682/2001 │186/04.02.2014│
 │ │ │ │ │CRISTIAN │NR. 129, BL. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 5, ET. 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 220, SECTOR 1,│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 39│AUDIT PARTNER SRL│ 18947725│ 655/2006 │COJOCEA │CALEA VITAN │BUCUREŞTI │0212691034,│0213176768│bogdan.cojocea@auditpartner.ro │COJOCEA │BOGDAN ION │ 1632/2006 │ 86/04.02.2014│
 │ │ │ │ │BOGDAN IOAN │NR. 117, BL. V21A,│ │0722304709 │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │SC.3, AP. 81, │ │ │ │ │COJOCEA │AURELIANA │ 1910/2007 │ 87/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ │ │GUOADELIA │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 40│MORIAH │ 13368030│ 105/2001 │IVAN │STR. ODOAREI │BUCUREŞTI │ 0724346090│0213364710│moriahinternational@gmail.com │IVAN │MARIOARA │ 972/2001 │131/04.02.2014│
 │ │INTERNATIONAL │ │ │MARIOARA │NR. 22, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 41│PC GRAF SRL │ 7875240│ 837/2008 │TIBULCA │STR. GHEORGHIENI │BUCUREŞTI │0214104387,│ │corinatibulca@gmailcom │TIBULCA │CORINA │ 2510/2008 │206/04.02.2014│
 │ │ │ │ │CORINA │NR. 1A, BL. C, │ │0744524269 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP.6, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 42│AREXIM AUDIT SRL │ 6709568│ 15/2001 │IONESCU │STR. ING. N. │BUCUREŞTI │ 0213267204│0213267204│ionescu@arexim.ro │IONESCU │ANICA │ 575/2001 │126/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ANICA │SLĂNICEANU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │NR. 28, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 43│MIHAELA PURENDEA │ 25095120│ 879/2009 │PURENDEA │STR. ION MIHALACHE│BUCUREŞTI │ 0726767617│0212243203│office@mpconsultco.com │PURENDEA │MIHAELA │ 2746/2009 │178/04.02.2014│
 │ │CONSULTO SRL │ │ │MIHAELA │NR. 327, BL.12, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. B, ET.4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 52, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 44│ADINA MED SRL │ 11760478│ 398/2003 │BRUDA LUCIA │STR. C-TIN │SIBIU │ 0722370818│ │matesangela@yahoo.com │MATES │ANGELA ANETA │ 984/2001 │142/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ADRIANA │BRANCOVEANU NR. 9,│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │LOC. MEDIAŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 45│EXPERT STEFAN │ 4927299│ 285/2002 │TANCU STEFAN│STR. PRESACA │BUCUREŞTI │021 3405626│ │stefan.tancu@clicknet.ro │TANCU │STEFAN │ 441/2001 │203/04.02.2014│
 │ │TANCU SRL │ │ │ │DORNEI NR. 2D, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │MANSARDA, │ │ │ │ │GEORGESCU │COSTEL │ 3800/2010 │111/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │DARLAIANE │MARIANA │ 3659/2010 │ 97/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │JUGRAVU │VASILICA │ 577/2001 │133/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MICAELA │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 46│CODEXPERT OFFICE │ 12454426│ 126/2001 │CODAU │STR. MIHAI │SUCEAVA │ 0744503537│ │ │CODAU │STELIAN │ 798/2001 │ 85/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │STELIAN │EMINESCU NR. 10, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │TRONSON B, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 9, LOC. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 47│NCD CONSULT AUDIT│ 20403865│ 687/2007 │DANA │CAL. CĂLĂRAŞILOR │BUCUREŞTI │ 0213131695│0213131695│ncdconsultaudit@yahoo.com │DANA │CONSTANTA │ 1807/2006 │ 96/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │CONSTANTA │NR. 172, BL. 57, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 1, ET. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 11, SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 48│ACCOUNTING AUDIT │ 17373802│ 740/2007 │VASAR DORINA│STR. TRAIAN │CLUJ │0264455666,│ │office@aaudit.ro │VASAR │DORINA │ 2134/2007 │219/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │ │MOSOIU, NR. 48, │ │0744665545 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 8, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │LOC. CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 49│LEXEXPERT AUDIT │ 27883213│ 1047/2011 │CONSTANTIN │STR. NAVELOR NR. 8│GALAŢI │ 0752128071│0236412324│lexexpert@live.com │CONSTANTIN│AURELIAN │ 1779/2006 │ 88/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │AURELIAN │s1, LOC. GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 50│SENIOR AUDIT │ 7580746│ 1074/2011 │PANDELAS │STR. COBADIN │BUCUREŞTI │ 0213276201│0213276201│office@senior-audit.ro │PANDELAS │RAMONA │ 3953/2011 │164/04.02.2014│
 │ │SERVICES SRL │ │ │RAMONA │NR. 3, BL. P19, │ │ │ │ │ │MIHAELA │ │ │
 │ │ │ │ │MIHAELA │SC. 2, ET. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 52, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 51│MS CONSULTING SRL│ 16928719│ 1137/2012 │SPINEI MARIA│STR. GEORGE ENESCU│MUREŞ │ 0722300844│ │ │SPINEI │MARIA │ 3073/2009 │191/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │NR. 4, AP. 8, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │TG. MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 52│EVCON EXPERT │ 15698115│ 425/2003 │BRICEAG │STR. PRIMĂVERII │OLT │ 0744699483│0349409393│evcon_expert_audit@rdslink.ro │BRICEAG │EMILIAN │ 510/2001 │ 70/04.02.2014│
 │ │AUDIT SRL │ │ │EMILIAN │NR. 1, BL. FA4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. E, AP. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │LOC. SLATINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 53│JUNIUS-CONT SRL │ 15767649│ 437/2003 │BUZATEL │STR. MITROPOLIT │PRAHOVA │ 0722258692│0344103858│junius@upcmail.ro │BUZATEL │ELENA │ 117/2001 │ 72/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ELENA │VENIAMIN COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │NR. 1, BL. 28.B, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 3, AP. 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 54│SAB EXPERT SRL │ 13828316│ 161/2002 │OANCA │STR. BRĂILEI, │GALAŢI │ 0745101113│ │mihaela.oanca@vinconromania.com│OANCA │MIHAELA │ 335/2001 │158/04.02.2014│
 │ │ │ │ │MIHAELA │BL. PS14C, SC. 1, │ │ │ │ │ │NICOLETA │ │ │
 │ │ │ │ │NICOLETA │ET. 4, AP. 16, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 55│EXPERTIZA SRL │ 12541964│ 587/2005 │1. DUMBRAVA-│ALEEA SCĂRIŞOARA │CLUJ │ 0749211133│ │expertizasrl@yahoo.com │BORLEA │NICOLAE SORIN│ 4128/2011 │ 68/04.02.2014│
 │ │ │ │ │PARTENIE │NR. 3, AP. 18, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │2. MERCEA │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 56│PERFECT COMPREST │ 2602240│ 567/2005 │TUDOSE ANA │STR. ALEEA │BUCUREŞTI │0722409210 │ │atperfect@yahoo.com │TUDOSE │ANA │ 457/2001 │215/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │ │ORNAMENTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │NR. 4, BL. E8, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 3, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 49, SECT. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 57│PAPIU PETRUT │ 14748274│ 235/2002 │PETRUT │STR. TRANSILVANIEI│MARAMUREŞ │0744634394 │ │petrut.maria@ymail.com │PETRUT │MARIEA │ 1660/2006 │169/04.02.2014│
 │ │AUDIT SRL │ │ │MARIEA │NR. 2, AP. 34, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BAIA MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 58│NICOLIS SRL │ 6946319│ 93/2001 │SZITAS LIVIA│STR. ALEXANDRU │BRAŞOV │0722443820 │ │nicolisbv@yahoo.com │SZITAS │LIVIA │ 435/2001 │199/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │SAHIA NR. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BL. 19, SC. D, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 12, BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 59│QUANTUM EXPERT │ 12600149│ 118/2001 │ALIC DELI │STR. MĂRĂŞTI, │HUNEDOARA │ 0730009901│0254231680│quantum_ro@yahoo.com │ALIC │DELI MARIA │ 1165/2001 │ 51/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │MARIA │BL. D3, SC. 4, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │AP. 44, DEVA │ │ │ │ │PARALESCU │IOAN │ 1193/2001 │165/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SURUGIU │LORENA BIANCA│ 4377/2012 │197/04.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 60│GENERAL EXPERT │ 12970460│ 1041/2011 │SZOMBATFALVI│STR. BIHORULUI │SIBIU │ 0745606483│ │generalexpert@yahoo.com │SZOMBAT- │PARASCHIVA │ 1726/2006 │200/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │-TOROK │NR. 14, AP. 50, │ │ │ │ │FALVI- │ │ │ │
 │ │ │ │ │PARASCHIVA │SIBIU │ │ │ │ │TOROK │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 61│AUDITEVAL │ 24600940│ 865/2009 │DASCALU │STR. VADUL │BACĂU │ 0744381993│ │dascalumaricel@clicknet.ro │DASCALU │MARICEL │ 2229/2007 │ 99/04.02.2014│
 │ │CONSULTING SRL │ │ │MARICEL │BISTRIŢEI NR. 29, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. C, ET. 2, AP. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │4, BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 62│MATTIG AUDIT │ 27809047│ 1053/ │MATTIG │STR. DR. IACOB │BUCUREŞTI │ 0213185511│0213185514│info@matting-audit.ro │FRATILA │ELENA │ 4339/ │105/04.02.2014│
 │ │PARTNERS RO SRL │ │ 27.04.2011│CLAUDIA │FELIX NR. 70, ET. │ │ │ │ │ │ │ 28.06.2012 │ │
 │ │ │ │ │BRIGITTE │4, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 63│CRG NEXIA AUDIT │ 26196149│ 936/2009 │ZAIFU │STR. TRAIAN NR. │CONSTANŢA │ 0341443632│0341443632│office@crgnexia.ro │RISTEA │LUMINITA │ 390/2001 │181/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │MARIOARA │68A, CAMERA 8, ET.│ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │3, CONSTANŢA │ │ │ │ │ZAIFU │MARIOARA │ 2437/2008 │221/04.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 64│H.M. AUDIT CONTAB│ 16175653│ 1019/2010 │HUSANU │STR. I.L. │BACĂU │ 0744101545│0334405346│hmauditcontab@yahoo.com │HUSANU │MONICA │ 2401/2008 │124/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │MONICA │CARAGIALE NR. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BL. 1, SC. D, ET. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │3, AP. 12, BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 65│FINAUDIT ASSIST │ 25791679│ 916/2009 │IANCU │STR. 9 MAI NR. 15,│BACĂU │ 0722699070│0372874136│finaudit_assist@yahoo.com │IANCU │MIHAELA ELENA│ 2727/2009 │125/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │MIHAELA │BL. 15, SC. A, AP.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ELENA │3, BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 66│AFB AUDIT SRL │ 16302471│ 1115/2012 │BEJERITA │STR. SURORILE │TIMIŞ │ 0748119009│0356442570│florinbejerita@yahoo.com │BEJERITA │FLORIN │ 3582/2010 │ 59/04.02.2014│
 │ │ │ │ │FLORIN │MARTIR CACEU NR. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │32, BL. 9, SC. B, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 27, TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 67│PERFORMER SRL │ 14711372│ 265/2002 │NECIOV │CALEA TIMIŞORII │ARAD │ 0745145246│0257211890│performersgarad@yahoo.com │NECIOV │DANIELA ALINA│ 861/2001 │153/04.02.2014│
 │ │ │ │ │DANIELA │NR. 30, ARAD │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 68│C.I.P.L. EXPERT │ 17067196│ 559/2005 │PETRE LENUTA│STR. FABRICA DE │BUCUREŞTI │ 0213233228│0318179609│lenuta.petre@gmail.com │PETRE │LENUTA │ 866/2001 │168/04.02.2014│
 │ │AUDIT SRL │ │ │ │GHEAŢĂ NR. 19, BL.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │96, SC. 1, AP. 38,│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 69│GEOMED CONSULTING│ 27772460│ 1032/2011 │BULUC │STR. LEONARD NAE │GALAŢI │ 0336407434│0336407434│geomedconsulting@gmail.com │BULUC │MANDITA │ 3152/2009 │ 71/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │MANDITA │NR. 28, BL. S6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. 1, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 4, GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 70│PRO LIDER AUDIT │ 21668259│ 843/2008 │CRISTEA │STR. AVRIG NR. 33,│BUCUREŞTI │ 0722255312│ │catalina.cristea@artatax.ro, │CRISTEA │CATALINA │ 2540/2008 │ 93/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │CATALINA │BL. 440, SC. A, │ │ │ │prolideraudit@gmail.com │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 1, AP. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CAMERELE 1, 2, 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 71│AUDITOR FINANCIAR│ 14576047│ 194/2002 │SENDRONI │STR. GEORGE │HUNEDOARA │ 0254748849│0254748849│aurelauditor@yahoo.com │SENDRONI │AUREL │ 407/2001 │187/04.02.2014│
 │ │SARRA SRL │ │ │AUREL │ENESCU NR. 16, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │PARTER, AP. 3, │ │ │ │ │SERA │RUDOLF │ 3996/2011 │188/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │HUNEDOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 72│SERV AUDIT SRL │ 22738000│ 789/2007 │BOT ANGELA │STR. TRANSILVANIEI│MARAMUREŞ │ 0362401996│ │birlenicoleta@yahoo.com │BIRLE │NICOLETA ANCA│ 1786/2006 │ 62/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │NR. 2, AP. 31, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BAIA MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 73│EVAL EXPERT SRL │ 6748532│ 8/2001 │MIHAILESCU │STR. DUMBRAVEI NR.│ARGEŞ │ 0722247501│0248221430│evalexpertpitesti@yahoo.com │MIHAILESCU│ION │ 40/2001 │ 11/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ION │10, PITEŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MIHAILESCU│CIPRIAN │ 2740/2009 │337/18.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TEODOR │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 74│AUDIT CONSULT │ 13550529│ 129/2002 │DIACONESCU │STR. MATEI BASARAB│BUCUREŞTI │ 0213141159│0213146653│office@progressaudit.ro │DIACONESCU│ADRIANA │ 815/2001 │100/04.02.2014│
 │ │GROUP SRL │ │ │ADRIANA │NR. 85, BL. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │L119BIS, SC. A, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 22, SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 75│BICEX SRL │ 4894345│ 171/2002 │COSTEA │STR. HĂRMANULUI │BRAŞOV │ 0723545485│0268471479│brametchim@yahoo.com │COSTEA │ADRIANA │ 1113/2001 │ 91/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ADRIANA │NR. 15, BL. 30, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 4, BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 76│PKF FINCONTA SRL │ 6383983│ 32/2001 │SUSNEA │STR. ALBEŞTI NR. │BUCUREŞTI │ 0213173190│0213173196│office@pkffinconta.ro │SUSNEA │FLORENTINA │ 433/2001 │198/04.02.2014│
 │ │ │ │ │FLORENTINA │8, ET. 1, CAMERA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │3, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 77│BIROUL DE AFACERI│ 19753115│ 180/2013 │VREME │CALEA CRÂNGAŞI NR.│BUCUREŞTI │ 0724393559│ │dana.vreme@gm.ro │VREME │DANIELA ELENA│ 4449/2013 │220/04.02.2014│
 │ │BIAF SRL │ │ │DANIELA │12, BL. 26, SC. 2,│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ELENA │ET. 7, AP. 60, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 78│EXPERT CONTABIL │ 14290982│ 203/2002 │MINDA IOAN │STR. HAGA NR. 28, │TIMIŞ │ 0722518189│0356468759│mindaexpert@yahoo.com │MINDA │IOAN │ 297/2001 │145/04.02.2014│
 │ │MINDA SRL │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 79│MAN - CO SRL │ 5006985│ 58/2001 │MANOLE ION │BD. TIMIŞOARA NR. │BUCUREŞTI │ 0213185622│0213185624│manco@b.astral.ro │MANOLE │ION │ 282/2001 │ 34/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │69, BL. C13, SC. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │E, ET. 2, AP. 166,│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 80│AUDIT FINANTCONT │ 14668396│ 286/2002 │MOTOC │BD. ŞINCAI NR. 15,│BUCUREŞTI │ 0721256336│0214234180│audit@audit-contabilitate.ro │MOTOC │VALENTINA │ 631/2001 │150/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │VALENTINA │BL. 5A, SC. 2, ET.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │6, AP. 54, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 81│AUDIT CONSULT │ 23017303│ 796/2008 │CAMPAN MARIA│BD. CAROL I NR. 4,│DOLJ │ 0745524825│0351177595│campan1maria@yahoo.com │CAMPAN │MARIA │ 1847/2007 │ 74/04.02.2014│
 │ │EXPERT SRL │ │ │ │BL. M6, SC. 2, ET.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │6, AP. 23, CRAIOVA│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 82│ALL CONSULTING │ 18469892│ 706/2007 │DANAILA │BD. MILCOV NR. 50,│GALAŢI │ 0749149097│0336109102│office@allconsulting-galati.ro │IFTODE │FLORICA │ 2340/2007 │312/18.02.2014│
 │ │SRL │ │ │ANGELICA │BL. J1, SC. 2, ET.│ │ 0766588864│ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │2, AP. 25, GALAŢI │ │ 0740859067│ │ │DANAILA │ANGELICA │ 1989/2007 │271/18.02.2014│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PISLARU │PETRICA │ 1988/2007 │371/18.02.2014│
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 83│AGER CONTA - │ 16127974│ 502/2004 │ROMAN │ŞOS. ŞTEFAN CEL │BUCUREŞTI │ 0723017250│0216104953│romanaureliana@yahoo.de │ROMAN │AURELIANA │ 1719/2006 │ 47/04.02.2014│
 │ │AUDIT SRL │ │ │AURELIANA │MARE NR. 31, BL. │ │ │ │ │ │GETA │ │ │
 │ │ │ │ │GETA │29, SC. 4, ET. 7, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 127, SECTOR 2,│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 84│MAZARS ROMANIA │ 6970597│ 699/2007 │ANDRIAN │STR. ECONOMU │BUCUREŞTI │ 0312292600│0312292601│contact@mazars.ro │ANDRIAN │VASILE │ 1554/2004 │ 54/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │VASILE │CEZARESCU NR. 31B,│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 1, CAMERA 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 85│ROMBAC AUDIT SI │ 15934780│ 474/2003 │BUTEICA │STR. VASILE │BUCUREŞTI │ 0213131793│0213131793│office@rombac.ro │BUTEICA │MARIANA │ 945/2001 │246/18.02.2014│
 │ │CONSULTANTA SRL │ │ │MARIANA │PÂRVAN NR. 2-4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SC. A, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 3, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 86│SEVEN AUDIT │ 16005489│ 480/2004 │CHICOS │STR. SLOBOZIA NR. │BUCUREŞTI │ 0212108461│0212108461│office@sevenaduit.ro │GHIDARCEA │ROXANA IOANA │ 4272/2012 │113/04.02.2014│
 │ │VALUATION SRL │ │ │CARMEN DANA │34, AP. 2, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 87│AUDIT SRL │ 7002246│ 41/2001 │GHERMAN │STR. MIRCEA CEL │CONSTANŢA │ 0341489300│0341489300│office@auditfin.ro │GHERMAN │LELIOARA │ 216/2001 │296/18.02.2014│
 │ │ │ │ │LELIOARA │BĂTRÂN NR. 132, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 88│P&R AUDIT │ 21801885│ 742/2007 │POPESCU │STR. VICEAMIRAL │CONSTANŢA │ 0744311970│0241613292│ │POPESCU │ADINA │ 2142/2007 │374/18.02.2014│
 │ │FINANCIAR SRL │ │ │ADINA │IOAN MURGESCU NR. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │55, CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 89│MID CONSULTING │ 3146427│ 59/2001 │DRULA MIHAI │STR. VASILE │BUCUREŞTI │ 0213216823│0213216801│audit@midconsulting.ro │DRULA │MIHAI │ 538/2001 │104/04.02.2014│
 │ │SRL │ │ │ │LUCACIU NR. 10, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │PARTER, SECTOR 3, │ │ │ │ │CARSTEA │GEORGETA │ 2671/2008 │ 77/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 90│FINAUDITEXPERT │ 20434225│ 813/2008 │DARIE MARIA │STR. CODRII │BUCUREŞTI │ 0213480100│0213480100│cristina@finauditexpert.ro │DARIE │MARIA │ 1999/2007 │272/18.02.2014│
 │ │DAK SRL │ │ │CRISTINA │NEAMŢULUI NR. 11, │ │ │ │ │ │CRISTINA │ │ │
 │ │ │ │ │ │BL. 2, SC. 1, ET. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │5, AP. 31, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 91│PKF ECONOMETRICA │ 11332463│ 762/2007 │MATARAGIU │STR. 3 AUGUST 1919│TIMIŞ │ 0256201175│0256293885│office@econometrica.pkf.ro │MATARAGIU │CARMEN │ 288/2001 │335/18.02.2014│
 │ │SRL │ │ │CARMEN │NR. 9, CAMERA 1 ŞI│ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │3, AP. 1, │ │ │ │ │GRAPINI │ANCA CRISTINA│ 4057/2011 │116/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 92│AS AUDIT CO SRL │ 15889867│ 460/2003 │MORARIU ANA │STR. APOLODOR NR. │BUCUREŞTI │ 0213373694│0213373694│office@asaudit.ro │MORARIU │ANA │ 46/2001 │ 1/04.02.2014│
 │ │ │ │ │ │13-15, SC. A, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 44, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ 93│BG CONTA SRL │ 8025280│ 17/2001 │COJOCARU │BD. NAŢIUNILE │BUCUREŞTI │ 0213166688│0213166699│office@bgconta.ro │COJOCARU │MIHAELA │ 1871/2007 │260/18.02.2014│
 │ │ │ │ │MIHAELA │UNITE NR. 1, │ │ │ │ │ │CARMEN │ │ │
 │ │ │ │ │CARMEN │ANSAMBLU GEMENII, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │BL. 108A, ET. 8, │ │ │ │ │PAVEL │EDUARD │ 3699/2010 │365/18.02.2014│
 │ │ │ │ │ │BIROU A8, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │5, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘


    2. Lista persoanelor fizice


 ┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────┐
 │Nr. │ Nume │ Prenume │Nr. carnet │Nr./Data │ Adresa de domiciliu │ Judeţul │Nr. │ Nr. fax │ Adresa e-mail │
 │crt.│ │ │auditor │certificat de │ │ │telefon │ │ │
 │ │ │ │financiar │absolvire FE │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │/An │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 1 │ALIC │DELI MARIA│1165/2001 │51/04.02.2014 │STR. VULCAN NR. 56, DEVA │HUNEDOARA │0730009907│0254231680│quantum_ro@yahoo.com │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 2 │ANDERCO │SIMONA │3433/2010 │52/04.02.2014 │ŞOS. OLTENIŢEI NR. 188, BL. 1, │BUCUREŞTI │0724344929│ │ │
 │ │ │OANA │ │ │SC. 2, ET. 8, AP. 72, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 3 │ANDREI │ERZSEBET │2105/2007 │53/04.02.2014 │STR. FERENCVAROS NR. 35, │COVASNA │0745048452│ │amirocont@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │MUNICIPIUL SF. GHEORGHE │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 4 │ANGHEL │LACRAMIOA-│2799/2009 │55/04.02.2014 │BD. THEODOR PALLADY NR. 27, │BUCUREŞTI │0744189836│ │pfaangellacramioara@gmail.│
 │ │ │RA MARIANA│ │ │BL. G3BIS, SC. A, ET. 8, AP. 24,│ │ │ │com │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 5 │ANICULESEI│VIORICA │931/2001 │57/04.02.2014 │STR. J.L.CALDERON NR. 4-6, │BUCUREŞTI │0722532355│0213112072│auditav@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │BL. 4, SC. 1, AP. 4, SECTOR 2, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 6 │BEJERITA │FLORIN │3582/2010 │59/04.02.2014 │STR. SURORILE MARTIR CACEU │TIMIŞ │0748119009│0356442570│florinbejerita@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │NR. 32, SC. B, AP. 27, TIMIŞOARA│ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 7 │BERHECI │MARILENA │4549/2013 │60/04.02.2014 │STR. CÂMPULUI NR.16, FOCŞANI │VRANCEA │0722229243│0237222242│marilena@eexpert.ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 8 │BIRLE │NICOLETA │1786/2006 │62/04.02.2014 │STR. DR. GHEORGHE BILASCU │MARAMUREŞ │0745271528│ │birlenicoleta@yahoo.com │
 │ │ │ANCA │ │ │NR. 26, AP. 17, BAIA MARE │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 9 │BORDEIANU │COSTICA │1356/2001 │67/04.02.2014 │STR. PROSPERITĂŢII NR.6, │BACĂU │0744809256│0234344215│costicabordeianu@yahoo.com│
 │ │ │ │ │ │TG. OCNA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 10 │BORLEA │NICOLAE │4128/2011 │68/04.02.2014 │STR. AUREL VLAICU NR. 21, │CLUJ │0753057886│ │snborlea@yahoo.com │
 │ │ │SORIN │ │ │BL. V11, SC. 1, ET. 6, AP. 29, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 11 │BOTEA │CAMELIA │103/2001 │69/04.02.2014 │STR. BUZIAŞ NR. 8, BL. M31, │DOLJ │0744634844│0251466730│profesionalaudit@yahoo.com│
 │ │ │ │ │ │SC. 1, AP. 1, CRAIOVA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 12 │BRICEAG │EMILIAN │510/2001 │70/04.02.2014 │STR. CAZARNII NR. 37, BL. 13, │OLT │0744699483│ │emil.briceag@rdslink.ro │
 │ │ │ │ │ │SC. C, ET. 3, AP. 15, SLATINA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 13 │BULUC │MANDITA │3152/2009 │71/04.02.2014 │STR. LEONARD NAE NR. 28, BL. S6,│GALAŢI │0336407434│0336407434│geomedconsulting@gmail.com│
 │ │ │ │ │ │SC. 1, AP. 4, GALAŢI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 14 │BUTEICA │MARIANA │945/2001 │246/18.02.2014 │BD. LIBERTĂŢII NR. 20, BL. 103, │BUCUREŞTI │0213141220│0766440301│marianabuteica@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SC. 1, ET. 5, AP. 13, SECTOR 5, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 15 │BUZATEL │ELENA │117/2001 │72/04.02.2014 │STR. MITROPOLIT VENIAMIN │PRAHOVA │0722258692│ │junius@upcmail.ro │
 │ │ │ │ │ │COSTACHE NR. 1, BL. 28B, AP. 5, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 16 │CAMPAN │MARIA │1847/2007 │74/04.02.2014 │BD. CAROL I NR. 4, BL. M6, │DOLJ │0745524825│0351177595│campan1maria@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SC. 2, ET. 6, AP. 23, CRAIOVA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 17 │CARAULAN │LAURA │2988/2009 │75/04.02.2014 │STR. BIRUINŢEI NR. 13, CONSTANŢA│CONSTANŢA │0724508790│ │laura.caraulan@yahoo.com │
 │ │ │CASTELINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 18 │CARNUTU │GEORGETA │128/2001 │76/04.02.2014 │STR. CALOIAN JUDEŢUL NR. 18, │BUCUREŞTI │0742109406│0213515848│georgeta_carnutu@yahoo.com│
 │ │ │ │ │ │BL. D19A, SC. 2, ET. 1, AP. 21, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 19 │CARSTEA │JEANA │129/2001 │78/04.02.2014 │ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 14, │BUCUREŞTI │0723654411│0212105230│jeni.carstea@gmail.com │
 │ │ │ │ │ │BL. 19, SC. B, ET. 4, AP. 42, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 5, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 20 │CEACALOPOL│GABRIEL │1887/2007 │80/04.02.2014 │CALEA FLOREASCA NR. 65, │BUCUREŞTI │0724317245│0212317245│gabriel@ceacalopol.com │
 │ │ │RADU │ │ │SECTOR 1, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 │ │ │ARISTIDE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 21 │CEAUSESCU │ANDREEA │3340/2010 │81/04.02.2014 │STR. ENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU NR. 23, │CONSTANŢA │0758099736│0341780001│ceausescu_andreea@yahoo. │
 │ │ │ │ │ │CONSTANŢA │ │ │ │com │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │andreea.ceausescu@ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │avocatceausescu.ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 22 │CIOBAN │SILVIA │524/2000 │83/04.02.2014 │STR. ANA IPĂTESCU NR. 2, │BRAŞOV │0744302513│0368814747│cioban.silvia@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 23 │COCOSATU │CRISTINEL │1843/2007 │84/04.02.2014 │STR. DORNEASCA NR. 7, BL. P75, │BUCUREŞTI │0723293768│ │cristi_claudiu@yahoo.com │
 │ │ │CLAUDIU │ │ │SC. 2, AP. 34, SECTOR 5, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 24 │CODAU │STELIAN │798/2001 │85/04.02.2014 │STR. GHERASIM BULIGA NR. 09, │SUCEAVA │0744503537│ │codexpert@sonic.ro │
 │ │ │ │ │ │AP. 1, SUCEAVA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 25 │COJOCEA │BOGDAN │1632/2002 │86/04.02.2014 │CALEA VITAN NR. 117, BL. V21A, │BUCUREŞTI │0722304709│ │cojocea@ingexpert.ro │
 │ │ │IOAN │ │ │SC. 3, ET. 4, AP. 81, SECTOR 3, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 26 │CONSTANTIN│AURELIAN │1779/2006 │88/04.02.2014 │STR. FAGULUI NR. 6, BL. 11B, │GALAŢI │0752128071│0236412324│pfaconstantin@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SC. 3, ET. 4, AP. 57, GALAŢI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 27 │CORA │VALERIA │1134/2001 │90/04.02.2014 │CALEA FLOREŞTI NR. 81, BL. V5, │CLUJ │0727144374│0264571306│coravaleria60@gmail.com │
 │ │ │ │ │ │SC. 2, AP. 40, CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 28 │DARLAIANE │MARIANA │3659/2010 │97/04.02.2014 │STR. PAPAZOGLU DUMITRU NR. 87, │BUCUREŞTI │0726101269│ │dar.account@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 29 │DASCALU │VALENTINA │3564/2010 │98/04.02.2014 │STR. PĂDUREA CRAIULUI NR. 3, │BUCUREŞTI │0723552636│ │valentina_dascalu@yahoo. │
 │ │ │ │ │ │BL. H3BIS, SC. 1, ET. 3, AP. 23,│ │ │ │com │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 30 │DIACONESCU│ADRIANA │815/2001 │100/04.02.2014 │STR. MATEI BASARAB NR. 85, │BUCUREŞTI │0213141159│0213146653│office@progressaudit.ro │
 │ │ │ │ │ │BL. 119 BIS, SC. A, ET. 5, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 31 │DORCA │IOANA │4026/2011 │101/04.02.2014 │BD. TRAIAN NR. 2, BL. 2, SC. A, │MARAMUREŞ │0744452772│0362419419│daniela.dorca@ │
 │ │ │DANIELA │ │ │ET. 3, AP. 10, BAIA MARE │ │ │ │adcontexpert.ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 32 │DRAGOI │ANTOANELLA│1842/2007 │102/04.02.2014 │STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 16, │BRAŞOV │0732126421│0268475755│anto_dragoi@yahoo.com │
 │ │ │MARIYEANE │ │ │BL. F3, AP. 5, BRAŞOV │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 33 │DUMITRU │GABRIELA │2611/2008 │286/18.02.2014 │BD. MAMAIA NR. 85, BL. LS6, │CONSTANŢA │0241660055│0241660055│dumitrugabriela.office@ │
 │ │ │ │ │ │SC. D, AP. 34, CONSTANŢA │ │ │ │gmail.com │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 34 │FRATILA │ELENA │4339/2012 │105/04.02.2014 │ALEEA DOBRINA NR. 5, BL. D12, │BUCUREŞTI │0722392857│0213185514│elena.fratila@ │
 │ │ │ │ │ │SC. A, AP. 9, SECTOR 2, │ │ │ │mattig-audit.ro │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 35 │FUMEA │NINA │3278/2009 │106/04.02.2014 │STR. AMIRAL HORIA MACELARIU │BUCUREŞTI │0731633100│ │ninafumea@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │NR. 8-10, BL. 21/1, SC. C, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ET. 1, AP. 36, SECTOR 1, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 36 │GEORGESCU │COSTEL │3800/2010 │111/04.02.2014 │STR. PRISACA DORNEI NR. 2D, │BUCUREŞTI │0723194943│0213405626│costelgeorgescu@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 37 │GHERMAN │LELIOARA │216/2001 │296/18.02.2014 │STR. PRIMĂVERII NR. 6, BL. ST 6,│CONSTANŢA │0341489300│0341489300│valeriagherman@auditfin.ro│
 │ │ │ │ │ │SC.A, ET. 2, AP. 6, CONSTANŢA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 38 │GOICEA │MIRELA │4535/2013 │299/18.02.2014 │STR. JEAN ALEXANDRU STERIADI │BUCUREŞTI │0722651794│0216530586│goicea.cristina@yahoo.com │
 │ │ │CRISTINA │ │ │NR. 28, BL. M9, SC. A, ET. 2, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 39 │GORGHIU │GEORGETA │4235/2012 │114/04.02.2014 │STR. COPĂCEŞTI NR. 23, ADJUD │VRANCEA │0744699661│ │audit_finans@yahoo.com │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 40 │GRAD │TATIANA │3295/2010 │115/04.02.2014 │BD. DECEBAL, BL. 23, SC. G, │HUNEDOARA │0722736487│ │havrici@yahoo.com │
 │ │ │DANIELA │ │ │ET. 2, AP. 85, DEVA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 41 │GRAPINI │ANCA │4057/2011 │116/04.02.2014 │STR. PIAŢA IONEL I.C. BRĂTIANU │TIMIŞ │0256201175│0256293885│anca.grapini@ │
 │ │ │CRISTINA │ │ │NR. 4, SC. B, ET. 1, AP. 6, │ │ │ │econometrica.pkf.ro │
 │ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 42 │GRIGORE │VICTOR │1564/2004 │117/04.02.2014 │STR. CRĂIŢELOR NR. 12B, OTOPENI │ILFOV │0745100222│ │vgrigore@ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │serviciifinanciare.ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 43 │HARLEA │IONUT │2711/2009 │119/04.02.2014 │STR. SCHIORILOR NR.11, SECTOR 6,│BUCUREŞTI │0744364252│0213110764│ionutharlea@romcontexpert.│
 │ │ │NICOLAIE │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 44 │HARLEA │ADRIANA │2386/2008 │118/04.02.2014 │STR. SCHIORILOR NR. 11, │BUCUREŞTI │0745043212│0213100063│sorela@romcontexpert.ro │
 │ │ │SORELA │ │ │SECTOR 6, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 45 │HIRLEATA │LAURA │4459/2013 │121/04.02.2014 │STR. BUZOIENI NR. 8, BL. M41, │BUCUREŞTI │0765239775│ │laura.hirleata@gmail.com │
 │ │ │MARIA │ │ │SC. 1, ET. 5, AP. 33, SECTOR 5, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 46 │HOISAN │CARMEN │1890/2007 │122/04.02.2014 │STR. MIREA MIOARA LUIZA NR. 2, │BUCUREŞTI │0744634095│0213200485│carmen@proaudit.ro │
 │ │ │MIHAELA │ │ │BL. 33, SC. 2, AP. 66, SECTOR 4,│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 47 │HUSANU │MONICA │2401/2008 │124/04.02.2014 │STR. I. L. CARAGIALE NR. 1, │BACĂU │0744101545│0334405346│hmauditcontab@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SC. D, AP. 12, BACĂU │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 48 │IONESCU │MARITA │1978/2007 │127/04.02.2014 │STR. POET VASILE CÂRLOVA NR. 2, │BUCUREŞTI │0723362526│0213265388│mioarai@iebatrust.ro │
 │ │ │ │ │ │BL. A7BIS, SC. 1, AP. 123, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 49 │ISAC │NICU │1221/2001 │129/04.02.2014 │STR. GENERAL ION RĂŞCANU NR. 9, │VASLUI │0744530643│ │isacnicu@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │VASLUI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 50 │JECAN │MARIA │4027/2011 │132/04.02.2014 │LOC. TĂUŢII MĂGHERĂUŞ NR.121 C │MARAMUREŞ │0730020097│ │marinela.jecan@ │
 │ │ │MARINELA │ │ │ │ │ │ │sifainternational.ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 51 │JUGRAVU │VASILICA │577/2001 │133/04.02.2014 │STR. BĂNEASA NR. 24-26, BL. 5/1,│BUCUREŞTI │0722357155│0212329390│micaela.jugravu@ceccarf.ro│
 │ │ │MICAELA │ │ │SC. A, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 52 │MANOLE │ION │282/2001 │34/04.02.2014 │BD. TIMIŞOARA NR. 69, BL. C13, │BUCUREŞTI │0213185622│0213185624│i.manole@clicknet.ro │
 │ │ │ │ │ │SC. E, ET. 2, AP. 166, SECTOR 6,│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 53 │MARCHIS │EDUARD │2582/2008 │139/04.02.2014 │DRUMUL TABEREI NR. 29, BL. F2, │BUCUREŞTI │0746258372│ │af@eduardmarchis.ro │
 │ │ │ │ │ │SC. F, ET. 4, AP. 108, SECTOR 6,│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 54 │MARIAN │BOGDAN │3041/2009 │140/04.02.2014 │STR. PLOPILOR NR. 56, AP. 23, │CLUJ │0757578364│ │marian_marian@clicknet.ro │
 │ │ │OVIDIU │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 55 │MARINESCU │IULIANA │1925/2007 │141/04.02.2014 │STR. ALEEA COMPOZITORILOR NR. 1,│BUCUREŞTI │0730120897│ │iulianamarinescu41@yahoo. │
 │ │ │MARIANA │ │ │BL. E21, SC. 1, ET. 9, AP. 49, │ │ │ │com │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 6, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 56 │MATARAGIU │CARMEN │288/2001 │335/18.02.2014 │BD. 3 AUGUST 1919 NR. 9, AP. 1, │TIMIŞ │0256201175│0256293885│carmen.mataragiu@ │
 │ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │econometrica.pkf.ro │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 57 │MATES │ANGELA │984/2001 │142/04.02.2014 │STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 9, │SIBIU │0722370818│0269843058│matesangela@yahoo.com │
 │ │ │ANETA │ │ │MEDIAŞ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 58 │MIHAILESCU│ION │40/2001 │11/04.02.2014 │STR. REPUBLICII, BL. D5A, SC. D,│ARGEŞ │0722247501│0248221430│ionmihailescu@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │ET. 5, AP. 19, PITEŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 59 │MIHAILESCU│CIPRIAN- │2740/2009 │337/18.02.2014 │BD. REPUBLICII, BL. D5A, SC. D, │ARGEŞ │0722669068│ │ciprian.mihailescu@yahoo. │
 │ │ │TEODOR │ │ │ET.5, AP.19, PITEŞTI │ │ │ │com │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 60 │MINDA │IOAN │297/2001 │145/04.02.2014 │STR. HAGA NR. 28, TIMIŞOARA │TIMIŞ │0722518189│0356468759│mindaexpert@yahoo.com │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 61 │MISCHIAN │AUGUSTIN │2588/2008 │147/04.02.2014 │STR. FLORILOR NR. 15, BL. C3, │CLUJ │0744696957│ │augustin.mischian@gmail. │
 │ │ │ │ │ │AP. 1, SAT FLOREŞTI, COMUNA │ │ │ │com │
 │ │ │ │ │ │FLOREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 62 │MOISE │LIVIU │1776/2006 │148/04.02.2014 │STR. IOVITA NR. 23-27, ET. 6, │BUCUREŞTI │0722657657│0214113192│liviu.moise@prosysaudit.ro│
 │ │ │ │ │ │AP. 25, SECTOR 5, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 63 │MONOR │FLORICICA │2893/2009 │149/04.02.2014 │STR. STAŢIUNII NR. 19, BL. F5, │SUCEAVA │0749233292│ │florimonor@yahoo.com │
 │ │ │MIHAELA │ │ │SC. A, AP. 1, SUCEAVA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 64 │MOTOC │VALENTINA │631/2001 │150/04.02.2014 │STR. VIORELE NR. 4, BL. 22, │BUCUREŞTI │0721256336│0214234180│audit@audit-contabilitate.│
 │ │ │ │ │ │SC. 2, ET. 1, AP. 41, SECTOR 4, │ │ │ │ro │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 65 │MURESAN │MARINEL │318/2001 │152/04.02.2014 │STR. IUGOSLAVIEI NR. 28, │CLUJ │0744595490│ │audit@mdm.ro │
 │ │ │DANUT │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 66 │NEAMTU │HORIA ION │19/2001 │02/04.02.2014 │STRADA PARCULUI NR. 77F, │BUCUREŞTI │0741333336│0213373439│horia.neamtu@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 1, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 67 │NECIOV │DANIELA │861/2001 │153/04.02.2014 │CALEA ARADULUI NR. 27, BL. 4C2, │TIMIŞ │0745145246│025244056 │alina.neciov@ │
 │ │ │ALINA │ │ │ET. 4, AP. 16, TIMIŞOARA │ │ │ │confidentgrup.ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 68 │NICA │DUMITRU │1788/2006 │154/04.02.2014 │STR. VEDEA NR. 3, BL. 114, │BUCUREŞTI │0740032520│ │nicadumitru_aism@yahoo.com│
 │ │ │ │ │ │SC. 1, ET. 7, AP. 42, SECTOR 5, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 69 │NITU │CORNEL │334/2001 │157/04.02.2014 │STR. BANATULUI NR. 2, BL. 36D, │PRAHOVA │0726135642│0244517701│acon.audit@gmail.com │
 │ │ │ │ │ │ET. 2, AP. 9, PLOIEŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 70 │OLAR │SEBASTIAN │4343/2012 │159/04.02.2014 │STR. SALISTE NR. 12, TÂRGU MUREŞ│MUREŞ │0742460867│ │ │
 │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 71 │PALI │SANDU │4566/2013 │162/04.02.2014 │STR. FAGULUI NR. 30, AP. 1, │CLUJ │0749026065│ │alesanco79@yahoo.com │
 │ │ │MIRCEA │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 72 │PALKO │GHEORGHE │1879/2007 │363/18.02.2014 │STR. LIBERTĂŢII NR. 15, │HARGHITA │0744609961│ │gpalko@clicknet.ro │
 │ │ │ │ │ │MIERCUREA-CIUC │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 73 │PALUR │MARGARETA │2669/2008 │163/04.02.2014 │STR. 9 MAI NR. 78, SC. B, AP. 4,│BACĂU │0745806430│0234588006│margaplr@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │BACĂU │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 74 │PARALESCU │IOAN │1193/2001 │165/04.02.2014 │STR. LILIACULUI, BL. 24, SC. B, │HUNEDOARA │0730009901│ │paralescuioan@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │AP. 12, DEVA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 75 │PAUNOIU │SIMONA │4006/2011 │166/04.02.2014 │STR. ŞIPOTUL FÂNTÂNILOR NR. 4, │BUCUREŞTI │0744256567│0213171038│s_paunoiu@yahoo.com │
 │ │ │DANIELA │ │ │ET. 6, AP. 38, SECTOR 1, │ │ │0311027456│ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 76 │PETRE │LENUTA │866/2001 │168/04.02.2014 │STR. FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 19, │BUCUREŞTI │0749010021│0318179609│lenuta.petre@gmail.com │
 │ │ │ │ │ │BL. 96, SC. 1, AP. 38, SECTOR 2,│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 77 │POPESCU │SIMONA │3630/2010 │171/04.02.2014 │STR. ŞOS. COLENTINA NR. 51, │BUCUREŞTI │0722785923│0212244829│simona.popescu@ │
 │ │ │ │ │ │BL. R11, SC. A, AP. 35, │ │ │ │arkadiaconsulting.ro │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 2, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 78 │POTIRNICHE│LIVIA │2500/2008 │377/18.02.2014 │STR. POLITEHNICII NR. 5, BL. 8, │BUCUREŞTI │0724175235│0314378858│bucuresti.audit@yahoo.com │
 │ │ │VASILICA │ │ │SC. 1, AP. 25, SECTOR 6, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 79 │PREJBEANU │MARIANA │2301/2007 │175/04.02.2014 │STR. DEJ NR. 7, SECTOR 1, │BUCUREŞTI │0753275187│ │mariana_prejbeanu@yahoo. │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │com │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 80 │PROFEANU │ELENA │3009/2009 │176/04.02.2014 │STR. RADU DE LA AFUMAŢI NR. 2A, │VÂLCEA │0722225798│0350412929│laura_profeanu@yahoo.com │
 │ │ │LAURA │ │ │RÂMNICU VÂLCEA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 81 │RADULESCU │DOINA │3183/2009 │382/18.02.2014 │STR. TRANSILVANIEI NR. 4, │BIHOR │0724739050│0259237819│doina.amd@gmail.com │
 │ │ │ │ │ │BL. F9, ET. 1, AP. 7, ORADEA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 82 │RISTEA │LUMINITA │390/2001 │181/04.02.2014 │STR. PRIMĂVERII NR. 6, BL. ST 6,│CONSTANŢA │0743337003│0341443632│luminita.ristea@crgnexia. │
 │ │ │ │ │ │SC. A, ET 3, AP. 12, CONSTANŢA │ │ │ │ro │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 83 │RUSU │NINA │2530/2008 │182/04.02.2014 │STR. FOIŞORULUI NR. 8, BL. F3C, │BUCUREŞTI │0743525524│ │ninarusu67@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SC. 3, AP. 78, SECTOR 3, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 84 │SATMARI │GEORGETA │4466/2013 │184/04.02.2014 │STR. IZVORUL CRIŞULUI NR. 6, │BUCUREŞTI │0728069014│ │mihaela_satmari@iramtas.ro│
 │ │ │MIHAELA │ │ │BL. A16, SC. B, ET. 3, AP. 27, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 85 │SENDRONI │AUREL │407/2001 │187/04.02.2014 │STR. E. MĂRGINEANU NR. 4, │HUNEDOARA │0742018488│0254748849│aurelauditor@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │BL. 46, SC. A, ET. 4, AP. 8, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │HUNEDOARA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 86 │SERA │RUDOLF │3996/2011 │188/04.02.2014 │STR. DUMITRU MERTICARIU NR. 1, │HUNEDOARA │0740035512│ │serarudolf@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │HUNEDOARA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 87 │SPINEI │MARIA │3073/2009 │191/04.02.2014 │STR. GEORGE ENESCU, NR. 4, │MUREŞ │0722300844│0265266240│mariaspinei@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │AP. 8, TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 88 │STAFIE │ANA MARIA │1737/2006 │192/04.02.2014 │STR. ANASTASIE PANA NR. 20, │BUCUREŞTI │0723341610│ │stafie.anamaria@gmail.com │
 │ │ │ │ │ │BL. C15, SC. 2, AP. 38, │ │ │ │oana.moisa@stafie.ro │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 89 │STANCIU │LAURENTIU │4070/2011 │193/04.02.2014 │STR. VIORELE NR. 26, BL. 18, │BUCUREŞTI │0722782736│ │laurstanciu@gmail.com │
 │ │ │ │ │ │SC. A, AP. 8, SECTOR 4, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 90 │SURUGIU │LORENA │4377/2012 │197/04.02.2014 │BD. NICOLAE BĂLCESCU NR. 23A, │HUNEDOARA │0730009909│ │lorenasurugiu@yahoo.com │
 │ │ │BIANCA │ │ │SC. C, ET. 1, AP. 32, DEVA │ │0744457393│ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 91 │TANCU │STEFAN │441/2001 │203/04.02.2014 │STR. ŞERBAN VODĂ NR. 209, │BUCUREŞTI │0722388165│0213405626│stefan@audit-tancu.ro │
 │ │ │ │ │ │BL. BCR, CORP. A, AP. 13A, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 92 │TUCA │AURICA │455/2001 │212/04.02.2014 │STR. ODEI NR. 45A, PARTER, │BUCUREŞTI │0723141583│0214504324│tucaaurica@yahoo.com │
 │ │ │ │ │ │SECTOR 4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 93 │VASAR │DORINA │2134/2007 │219/04.02.2014 │STR. BISTRIŢEI NR. 27-31, AP.13,│CLUJ │0744665545│ │office@aaudit.ro │
 │ │ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
 │ 94 │ZAIFU │MARIOARA │2437/2008 │221/04.02.2014 │STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 84, │CONSTANŢA │0743337005│0341443632│marioara.zaifu@crgnexia.ro│
 │ │ │ │ │ │BL. MF1, SC. A, AP. 15, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │CONSTANŢA │ │ │ │ │
 └────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────────────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016