Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 493 din 11 iunie 2014  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 493 din 11 iunie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627- km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
---------
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000 - km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 614 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
    ART. 4
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
                 Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat
                          şi Promovarea Exporturilor,
                               Alexandru Năstase,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 11 iunie 2014.
    Nr. 493.


    ANEXA 2


                                     LISTĂ
            cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie
             coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii
                      "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu
                  Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234
              (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627;
             km 131+627-km 220+088", din cadrul Proiectului privind
                 reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza
            localităţilor Moisei CFV şi Borşa din judeţul Maramureş
             şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din
            judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora,
              precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
                                  individuale


┌────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────┬─────┬────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │ Judeţul │ Unitatea │ Numele şi prenumele │Cate-│ Numărul│ Numărul │Suprafa-│ Valoarea │
│crt.│ │adminis- │proprietarului/deţinătorului │goria│cadas- │ cărţii │ţa de │ de │
│ │ │trativ- │ terenului │ de │tral │ funciare/ │expro- │despăgu- │
│ │ │teritoria-│ │folo-│(număr │ Titlul de │priat │bire a │
│ │ │lă │ │sinţă│ topo) │proprietate│ (mp) │terenului,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Legii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 1│Maramureş│ Moisei │Tomoioagă Toader │ Cc │ 9/B │ │ 12 │ 449,76│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 2│Maramureş│ Moisei │Coman Maria │ Cc │ 1640 │ │ 16 │ 599,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 3│Maramureş│ Moisei │Coman Gheorghe │ Cc │ 64/A │ │ 32 │ 1.199,36│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 4│Maramureş│ Moisei │Tomoioagă Grigore │ Cc │ 1694/A │ │ 36 │ 1.349,28│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 5│Maramureş│ Moisei │Coman Vălean │ Cc │ 339 │ │ 24 │ 899,52│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 6│Maramureş│ Moisei │Danci Gheorghe │ Cc │ 384 │ │ 17 │ 637,16│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 7│Maramureş│ Moisei │Mariş Floarea │ Cc │ 581 │ │ 29 │ 1.086,92│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 8│Maramureş│ Moisei │Vlonga Maftei │ Cc │ 1006/A │ │ 41 │ 1.536,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 9│Maramureş│ Moisei │Vlonga Maftei │ Cc │ 543/C │ │ 11 │ 412,28│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 10│Maramureş│ Moisei │Hojda Vasile │ Cc │ 1093/B │ │ 29 │ 1.086,92│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 11│Maramureş│ Moisei │Horj Vălean │ Cc │ 1112 │ │ 168 │ 6.296,64│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 12│Maramureş│ Moisei │Tomoioagă Grigore │ Cc │ │ │ 212 │ 7.945,76│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 13│Maramureş│ Borşa │Timiş Ioan │ Cc │ │ │ 120 │ 11.834,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 14│Maramureş│ Borşa │Proprietar particular │ Cc │ │ │ 17 │ 1.676,54│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 15│Maramureş│ Borşa │Danci Petre, Danci Ioan │ Cc │ │ │ 3 │ 295,86│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 16│Maramureş│ Borşa │Mihali Grigore │ Cc │ │ │ 14 │ 1.380,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 17│Maramureş│ Borşa │Roman Grigore │ Cc │ │ │ 19 │ 1.873,78│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 18│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ 51943 │ 6 │ 591,72│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 19│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ 51824 │ 2 │ 197,24│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 20│Maramureş│ Borşa │Nelu Hujda │ N │ │3251//06//2│ 79 │ 39,50│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 21│Maramureş│ Borşa │Danci Petre │ Cc │ │ │ 5 │ 493,10│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 22│Maramureş│ Borşa │Danci Gheorghe │ Cc │ │ │ 6 │ 591,72│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 23│Maramureş│ Borşa │Danci Vasile │ Cc │ │ │ 14 │ 1.380,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 24│Maramureş│ Borşa │Mihali Monica │ Cc │ │ │ 15 │ 1.479,30│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 25│Maramureş│ Borşa │Mihali Maria │ Cc │ │ 51308 │ 28 │ 2.761,36│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 26│Maramureş│ Borşa │Danci Dumitru, Danci Marinela│ Cc │ │ │ 9 │ 887,58│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 27│Maramureş│ Borşa │Mihali Dumitru │ Cc │ │ │ 30 │ 2.958,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 28│Maramureş│ Borşa │Timiş Ioan │ Cc │ │ │ 94 │ 9.270,28│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 29│Maramureş│ Borşa │Mihali Gheorghe │ Cc │ │ │ 12 │ 1.183,44│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 30│Maramureş│ Borşa │Stetco Victor │ Cc │ │ │ 17 │ 1.676,54│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 31│Maramureş│ Borşa │Mârza Iosif │ A │ │ │ 53 │ 176,49│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 32│Maramureş│ Borşa │Timiş Romeo │ N │ │ │ 111 │ 55,50│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 33│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ N │ │ 50457 │ 14 │ 7,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 34│Maramureş│ Borşa │Timiş Paul │ Cc │ │ 52128 │ 26 │ 2.564,12│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 35│Maramureş│ Borşa │Timiş Gică, Timiş Toader │ Cc │ │ 52127 │ 8 │ 788,96│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 36│Maramureş│ Borşa │Timiş Maria │ A │ │ 50866 │ 52 │ 173,16│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 37│Maramureş│ Borşa │Dancoş Ioan Paul │ A │ │ 51496 │ 12 │ 39,96│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 38│Maramureş│ Borşa │Danci Viorica │ A │ │ 51497 │ 20 │ 66,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 39│Maramureş│ Borşa │Timiş Gavrilă │Cc/A │ │ 10745 │ 36 │ 3.550,32│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 40│Maramureş│ Borşa │Proprietar particular │ Cc │ │ 52865 │ 7 │ 690,34│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 41│Maramureş│ Borşa │Roman Dumitru │ Cc │ │ │ 88 │ 8.678,56│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 42│Maramureş│ Borşa │Roman Ioana │Cc/A │ │ 51026 │ 111 │ 10.946,82│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 43│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ PD │ │ 50184 │ 22 │ 33,22│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 44│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ │ 464 │ 45.759,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 45│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ │ 29 │ 2.859,98│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 46│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ │ 74 │ 7.297,88│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 47│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ │ 27 │ 2.662,74│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 48│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ │ 32 │ 3.155,84│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 49│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ │ 42 │ 4.142,04│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 50│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ Cc │ │ │ 114 │ 11.242,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 51│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.640 │ 2.476,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 52│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 899 │ 1.357,49│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 53│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 799 │ 1.206,49│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 54│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 196 │ 295,96│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 55│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 265 │ 400,15│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 56│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 137 │ 206,87│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 57│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 852 │ 1.286,52│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 58│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 318 │ 480,18│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 59│Maramureş│ Borşa │Timiş Petre │ Ps │ │ │ 505 │ 924,15│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 60│Maramureş│ Borşa │Timiş Nicoară │ Ps │ │ │ 440 │ 805,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 61│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 412 │ 622,12│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 62│Maramureş│ Borşa │Ghiţulescu Valentin │ Ps │ │ │ 103 │ 188,49│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 63│Maramureş│ Borşa │Venti Gheorghe │ Ps │ │ │ 78 │ 142,74│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 64│Maramureş│ Borşa │Venti Gheorghe │ Ps │ │ │ 94 │ 172,02│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 65│Maramureş│ Borşa │Haican Filipaş │ Ps │ │ │ 453 │ 828,99│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 66│Maramureş│ Borşa │Lupa │ Ps │ │ │ 714 │ 1.306,62│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 67│Maramureş│ Borşa │Grec Illes │ Ps │ │ │ 874 │ 1.599,42│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 68│Maramureş│ Borşa │Timiş Florica │ Ps │ │ │ 734 │ 1.343,22│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 69│Maramureş│ Borşa │Timiş Paul │ Ps │ │ │ 443 │ 810,69│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 70│Maramureş│ Borşa │Adol Ilie │ Ps │ │ │ 102 │ 186,66│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 71│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.217 │ 1.837,67│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 72│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 202 │ 305,02│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 73│Maramureş│ Borşa │Timiş Grigore │ Ps │ │ │ 822 │ 1.504,26│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 74│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │ 50440 │ 4.121 │ 6.222,71│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 75│Maramureş│ Borşa │Timiş Iliana │ PD │ │ pv 9131 │ 963 │ 1.454,13│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 76│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │ │ 51 │ 77,01│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 77│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.185 │ 1.789,35│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 78│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 2.106 │ 3.180,06│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 79│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ DR │ │ 52805 │ 57 │ 86,07│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 80│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 3.416 │ 5.158,16│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 81│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 529 │ 798,79│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 82│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.095 │ 1.653,45│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 83│Maramureş│ Borşa │Micle Ioan │ Cc │ │ │ 85 │ 8.382,70│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 84│Maramureş│ Borşa │Timiş Vasile │ Cc │ │ │ 190 │ 18.737,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 85│Maramureş│ Borşa │Timiş Dumitru │ Cc │ │ │ 11 │ 1.084,82│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 86│Maramureş│ Borşa │Timiş Vasile │ Cc │ │ │ 273 │ 26.923,26│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 87│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 634 │ 957,34│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 88│Maramureş│ Borşa │Toader Leham │ Cc │ │tp3016/2003│ 755 │ 74.458,10│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 89│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 80 │ 120,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 90│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.582 │ 2.388,82│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 91│Maramureş│ Borşa │Stetco Rozalia │ Cc │ │ 10325 │ 253 │ 24.950,86│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 92│Maramureş│ Borşa │Stetco Gavril │ Cc │ │ 51851 │ 1.037 │102.268,94│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 93│Maramureş│ Borşa │Coman Teodor │ Cc │ │ │ 137 │ 13.510,94│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 94│Maramureş│ Borşa │Stetco Gavril │ Cc │ │ 51847 │ 72 │ 7.100,64│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 95│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 132 │ 199,32│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 96│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 99 │ 149,49│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 97│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 7 │ 10,57│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 98│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.225 │ 1.849,75│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 99│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 585 │ 883,35│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 100│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 104 │ 157,04│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 101│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.050 │ 1.585,50│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 102│Maramureş│ Borşa │Tomoioagă Vasile │ Ps │ │ 10412 │ 178 │ 325,74│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 103│Maramureş│ Borşa │Grec Ştefan │ Cc │ │ │ 71 │ 7.002,02│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 104│Maramureş│ Borşa │Primăria Borşa │ DR │ │ 52804 │ 31 │ 46,81│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 105│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 1.533 │ 2.314,83│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 106│Maramureş│ Borşa │Timiş Dumitru │ Ps │ │ tp43513/25│ 126 │ 230,58│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 107│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 97 │ 146,47│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 108│Maramureş│ Borşa │Iuga Iulian Gheorghe │ PD │ │tp3498/2004│ 241 │ 363,91│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 109│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │ 50430 │ 49 │ 73,99│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 110│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 692 │ 1.044,92│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 111│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 735 │ 1.109,85│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 112│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 647 │ 976,97│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 113│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 207 │ 312,57│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 114│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 875 │ 1.321,25│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 115│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 319 │ 481,69│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 116│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 2.333 │ 3.522,83│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 117│Maramureş│ Borşa │Proprietar particular │ Ps │ │ 10474 │ 13 │ 23,79│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 118│Maramureş│ Borşa │Timiş Iliana │ PD │ │v 9131/2005│ 595 │ 898,45│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 119│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │ 50432 │ 6.639 │ 10.024,89│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 120│Maramureş│ Borşa │Lungu Timiş Anghelina │ Ps │ │ │ 122 │ 223,26│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 121│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 781 │ 1.179,31│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 122│Maramureş│ Borşa │Mihali Gavrilă │ Ps │ │ │ 261 │ 477,63│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 123│Maramureş│ Borşa │Siser Alexandru │ Ps │ │ 10459 │ 49 │ 89,67│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 124│Maramureş│ Borşa │Timiş Vasile │ PD │ │ 52385 │ 205 │ 309,55│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 125│Maramureş│ Borşa │Timiş Vasile │ Cc │ │ 52384 │ 19 │ 1.873,78│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 126│Maramureş│ Borşa │Timiş Vasile │ Ps │ │ 10190 │ 1.205 │ 2.205,15│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 127│Maramureş│ Borşa │Timiş Petre │ Ps │ │ │ 531 │ 971,73│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 128│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │tp3016/2003│ 197 │ 297,47│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 129│Maramureş│ Borşa │Oraşul Borşa O.S.Alpina Borşa│ PD │ │ │ 348 │ 525,48│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 130│Maramureş│ Borşa │Timiş Gavrilă │ Ps │ │ │ 113 │ 206,79│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 131│Maramureş│ Borşa │Cotoz Ilie │ Ps │ │ │ 11 │ 20,13│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 132│Maramureş│ Borşa │Timiş Vasile │ Ps │ │ │ 8 │ 14,64│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 133│Maramureş│ Borşa │Tomoioagă Ilie │ Ps │ │ │ 118 │ 215,94│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 134│Maramureş│ Borşa │Danci Gheorghe │ Cc │ │ │ 39 │ 3.846,18│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 135│Maramureş│ Borşa │Roman Gheorghe │ Cc │ │ │ 41 │ 4.043,42│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 136│Maramureş│ Borşa │Roman Vasile │ Cc │ │ │ 17 │ 1.676,54│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 137│Maramureş│ Borşa │Proprietar particular │ Cc │ │ │ 9 │ 887,58│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 138│Maramureş│ Borşa │Timiş Ioan │ Cc │ │ │ 37 │ 3.648,94│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 139│Maramureş│ Borşa │Danci Grigore │ Cc │ │ │ 6 │ 591,72│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 140│Maramureş│ Borşa │Timiş Gheorghe │ Cc │ │ │ 5 │ 493,10│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 141│Maramureş│ Borşa │Stetco Vasile │ Cc │ │ │ 4 │ 394,48│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 142│Maramureş│ Borşa │Timiş Maxim Ştefan │ Cc │ │ │ 7 │ 690,34│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 143│Maramureş│ Borşa │Hantig Dumitru │ Cc │ │ │ 29 │ 2.859,98│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 144│Maramureş│ Borşa │Hazotă Ioan │ Cc │ │ │ 8 │ 788,96│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 145│Maramureş│ Borşa │Timiş Maria │ Cc │ │ │ 8 │ 788,96│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 146│Maramureş│ Borşa │Timiş Ilie │ Cc │ │ │ 9 │ 887,58│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 147│Maramureş│ Borşa │Timiş Gavrilă Sorin │ Cc │ │ │ 11 │ 1.084,82│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 148│Maramureş│ Borşa │Timiş Vasile │ Cc │ │ │ 14 │ 1.380,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 149│Maramureş│ Borşa │Timiş Ileana │ Cc │ │ │ 5 │ 493,10│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 150│Maramureş│ Borşa │Mihali Toader │ Cc │ │ │ 72 │ 7.100,64│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 151│Maramureş│ Borşa │Benzinăria OMV │ Cc │ │ │ 23 │ 2.268,26│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 152│Maramureş│ Borşa │Timiş Maria, Font Mărioara │ N │ │ │ 115 │ 57,50│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 153│Suceava │Cârlibaba │SC Tma Int SRL │Cc, F│ │ CF 30073 │ 121 │ 920,81│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 154│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30291 │ 388 │ 791,52│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 155│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30291 │ 580 │ 1.183,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 156│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30282 │ 754 │ 1.538,16│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 157│Suceava │Cârlibaba │Ghinghilovici │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iuliana-Gabriela │Cc, P│ │ CF 30214 │ 110 │ 837,10│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 158│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30282 │ 225 │ 459,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 159│Suceava │Cârlibaba │Juravle Florin-Ioan │Cc, F│ 263 │ CF 95 │ 297 │ 2.260,17│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 160│Suceava │Cârlibaba │Hankiewici Emilia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hankiewici Ana, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hanchiewici Gisela │ F │ 263/6 │ CF 30183 │ 305 │ 244,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 161│Suceava │Cârlibaba │Saier Leon, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rosenthal Eleonora, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rosner Ida, Rosner Regina, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Kersch Victor │ F │ 258/1 │ CF 30186 │ 201 │ 160,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 162│Suceava │Cârlibaba │Hankiewici Emilia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hankiewici Ana, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hanchiewici Gisela │ P │ 263/6 │ CF 109 │ 326 │ 260,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 163│Suceava │Cârlibaba │Gabor Ştefan Gavril, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabor Dominica Gavril, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabor Maria Gavril, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabor Nastasia Gavril │ F │ 263/24 │ CF 30412 │ 70 │ 56,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 164│Suceava │Cârlibaba │Şesureac Doru-Gabriel, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şesureac Dorina │ Cc │ 288 │ CF 730 │ 56 │ 426,16│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 165│Suceava │Cârlibaba │Doboş Eudochia │ F │ 318/11 │ CF 209 │ 78 │ 62,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 166│Suceava │Cârlibaba │Cristian Ardelean │ F │ 4797/1 │ CF 836 │ 116 │ 92,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 167│Suceava │Cârlibaba │Polohan Filaret │ P │ 1496 │ CF 4321 │ 73 │ 58,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 168│Suceava │Cârlibaba │Ştefan A Mihai Liţu │ PD │ 4798/1 │ CF 2378 │ 45 │ 91,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 169│Suceava │Cârlibaba │Fluţar Toader, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fluţat Marişca │ PD │ │ CF 30295 │ 411 │ 838,44│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 170│Suceava │Cârlibaba │Ştefan A Mihai Liţu │ P │ 4654/5 │ CF 2378 │ 19 │ 15,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 171│Suceava │Cârlibaba │Ioachim Hârceag, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ecaterina Hârceag │ F │4808/10 │ CF 32012 │ 6 │ 4,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 172│Suceava │Cârlibaba │Sofian Rachila, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sofian Ambrozie │ F │4808/13 │ CF 5123 │ 24 │ 19,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 173│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ 313 │ │ 14 │ 11,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 174│Suceava │Cârlibaba │Candrea Nicolae │ P │ 4841/7 │ CF 5108 │ 398 │ 318,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 175│Suceava │Cârlibaba │Borha Gheorghe, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Borha Elena │ P │4841/32 │ CF 31814 │ 28 │ 22,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 176│Suceava │Cârlibaba │Bujor Gabriel Sorin │ Cc │ │ CF 30357 │ 82 │ 624,02│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 177│Suceava │Cârlibaba │Timiş Viorica A. Niţă │ F │4877/17 │ CF 5251 │ 25 │ 20,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 178│Suceava │Cârlibaba │Roată Leucadia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Roată Pamfil │ F │ │ CF 30255 │ 4 │ 3,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 179│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ │ CF 30476 │ 49 │ 39,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 180│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ │ CF 30478 │ 44 │ 35,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 181│Suceava │Cârlibaba │Roată Leucadia │ F │ │ CF 30555 │ 11 │ 8,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 182│Suceava │Cârlibaba │Ţămpău Avramia │ F │ 4877/2 │ CF 31163 │ 47 │ 37,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 183│Suceava │Cârlibaba │Onciulencu Nicolae │ F │ 4875/7 │ CF 30287 │ 34 │ 27,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 184│Suceava │Cârlibaba │Catarina Vasile Maftei, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria Toader Ursescu, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ropcean Rariţa, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ropcean Dumitru, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mecheş Vasile, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Onciulenco Nicolai │ DR │ 4875/3 │ CF4109 │ 144 │ 126,72│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 185│Suceava │Cârlibaba │Ţămpău Avramia │ P │ 4879 │ CF 4830 │ 1.052 │ 841,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 186│Suceava │Cârlibaba │SC Jean-Luc Impex SRL │ P │ 4877/6 │ CF 4863 │ 396 │ 316,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 187│Suceava │Cârlibaba │Tonigar Katrina, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasile A. Maftei, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ursescu Maria Toader, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ropcean Rariţa, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spiridon A. Gheorghe, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ropcean Dumitru, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spiridon Gheorghe, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mercheş Vasile A. Ilie │ F │4877/21 │ CF 749 │ 30 │ 24,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 188│Suceava │Cârlibaba │Tonigar Katrina, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasile Maftei, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ursescu Maria Toader, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ropcean Rariţa, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spiridon A. Gheorghe, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ropcean Dumitru, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spiridon Gheorghe, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mercheş Vasile A. Ilie │ P │ 4877/1 │ │ 12 │ 9,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 189│Suceava │Cârlibaba │Wagner Terensia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Wagner Robert │ F │ 4872/6 │ CF 1086 │ 20 │ 16,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 190│Suceava │Cârlibaba │Wagner Regina Albert │ F │ 4872/6 │ CF 1086 │ 20 │ 16,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 191│Suceava │Cârlibaba │Costan A. Nicolai Samson │ F │ 4842/4 │ CF 1087 │ 25 │ 20,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 192│Suceava │Cârlibaba │Costan A. Nicolai Samson │ F │ 4872/4 │ CF 1087 │ 57 │ 45,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 193│Suceava │Cârlibaba │Elza Marian │ F │4871/21 │ CF 4253 │ 18 │ 14,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 194│Suceava │Cârlibaba │Maria A. Costan Samson │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pentelei Şandru (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Minodora Baciu (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Areta Dominte (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rariţa Şandru (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria Luncan (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Valeria Bargovan (30/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Haralambie Şandru (30/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ştefan Tonigar (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Margareta Herlea (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Casandra Ursu (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Simion Teodorovici (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Traian Tonigari (20/300) │ F │ 4841/2 │ CF 3433 │ 18 │ 14,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 195│Suceava │Cârlibaba │Samson Mircea │ F │4841/181│ CF 92 │ 8 │ 6,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 196│Suceava │Cârlibaba │Maria A. Costan Samson │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pentelei Şandru (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Minodora Baciu (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Areta Dominte (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rariţa Şandru (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria Luncan (15/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Valeria Bargovan (30/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Haralambie Şandru (30/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ştefan Tonigar (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Margareta Herlea (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Casandra Ursu (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Simion Teodorovici (20/300), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Traian Tonigar (20/300) │ F │4841/18 │ CF 92 │ 35 │ 28,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 197│Suceava │Cârlibaba │Borha Gheorghe, Borha Elena │ F │4841/30 │ CF 4906 │ 37 │ 29,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 198│Suceava │Cârlibaba │Maria A. Costan Samson A. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şandru, Şandru Pentelei, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Baciu Minodora, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dominte Areta, Şandru Rariţa,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Luncan Maria, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bârgovan Valeria, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şandru Haralambie, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tonigar Ştefan, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Herlea Margareta, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ursu Casandra, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Teodorovici Simion, │ │ │ CF 1076, │ │ │
│ │ │ │Tonigar Traian │ P │ 4841/2 │ CF 3433 │ 574 │ 459,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 199│Suceava │Cârlibaba │Zapadi Tobias, Zapadi Mina │ P │ 4808/4 │ CF 3542 │ 15 │ 12,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 200│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ │ CF 30616 │ 169 │ 135,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 201│Suceava │Cârlibaba │Haisan-Mezabrovschi Ilie │ F │ │ CF 30032 │ 637 │ 509,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 202│Suceava │Cârlibaba │Lupuleac Radu-Fănel, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lupuleac Elena, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lupuleac Toader, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lupuleac Viorel Marcel │ P │ │ CF 30565 │ 71 │ 56,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 203│Suceava │Cârlibaba │Moses Wolf Kahan, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Simon Kahan, Isak Kahan, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Perl Kahan, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fanny Iulie Kahan, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Henie Kahan, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mina Iuda Freier, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clara Iuda Freier │ F │ 348 │ CF 21 │ 31 │ 24,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 204│Suceava │Cârlibaba │Trisciuc Cozma │ F │ 347/1 │ CF 30465 │ 66 │ 52,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 205│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ │ CF 30471 │ 51 │ 40,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 206│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ │ CF 30665 │ 80 │ 64,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 207│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ │ CF 30118 │ 71 │ 56,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 208│Suceava │Cârlibaba │Proprietar particular │ F │ │ CF 635 │ 15 │ 12,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 209│Suceava │Cârlibaba │Trisciuc Cozma │ F │ 330/2 │ CF 499 │ 279 │ 223,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 210│Suceava │Cârlibaba │Mezabrotchi Vasilena │ F │ │ CF30406 │ 70 │ 56,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 211│Suceava │Cârlibaba │Sasu Teodor, Sasu Lucica │ F │ │ CF 30407 │ 15 │ 12,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 212│Suceava │Cârlibaba │Susca Cezar-Mirel, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Susca Simona │ F │ │ CF 30033 │ 23 │ 18,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 213│Suceava │Cârlibaba │Senuk Giorgi │ F │ 268/7 │ CF 284 │ 74 │ 59,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 214│Suceava │Cârlibaba │Fedor Doboş │ F │ 262/4 │ CF 139 │ 250 │ 200,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 215│Suceava │Cârlibaba │Schaie Braunstein │ F │ 262/3 │ CF 104 │ 44 │ 35,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 216│Suceava │Cârlibaba │Melcher Franz, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Melcher Anna │ A │ 248 │ CF 89 │ 39 │ 44,46│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 217│Suceava │Cârlibaba │Melcher Franz, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Melcher Anna │ F │ 259/1 │ │ 107 │ 85,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 218│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30280 │ 165 │ 336,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 219│Suceava │Cârlibaba │Pop Coman Simion │ P │ 7337/A │ CF 4312 │ 169 │ 135,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 220│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30283 │ 569 │ 1.160,76│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 221│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30284 │ 421 │ 858,84│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 222│Suceava │Cârlibaba │Şandru Ioan │ PD │ │ CF 30063 │ 477 │ 973,08│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 223│Suceava │Cârlibaba │Şandru Ioan │ F │ │ CF30060 │ 612 │ 489,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 224│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30285 │ 270 │ 550,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 225│Suceava │Cârlibaba │Pop Coman Simion │ P │ 7337/A │ CF 4312 │ 77 │ 61,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 226│Suceava │Cârlibaba │Ghinghilovici │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iuliana-Gabriela │P, Cc│ │ CF 30202 │ 659 │ 5.014,99│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 227│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30286 │ 44 │ 89,76│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 228│Suceava │Cârlibaba │Pop Coman Simion │ P │ 7337/A │ CF 4312 │ 48 │ 38,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 229│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30287 │ 1.216 │ 2.480,64│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 230│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30279 │ 2.446 │ 4.989,84│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 231│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30288 │ 321 │ 654,84│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 232│Suceava │Cârlibaba │Hantig Gavrilă │ F │ │ CF 30213 │ 81 │ 64,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 233│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30278 │ 476 │ 971,04│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 234│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30277 │ 931 │ 1.899,24│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 235│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30290 │ 1.251 │ 2.552,04│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 236│Suceava │Cârlibaba │Coman Todor │ F │ │ CF 30121 │ 360 │ 288,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 237│Suceava │Cârlibaba │SC Alpha S.P.V. SRL │ PD │ │ CF 30289 │ 154 │ 314,16│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 238│Suceava │Ciocăneşti│Giosan Gavril │ P │839/102 │ CF 966 │ 155 │ 124,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 239│Suceava │Ciocăneşti│Moldovan Eudochia │ F │834/101 │ CF 996 │ 13 │ 10,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 240│Suceava │Ciocăneşti│Gopfrich Walter, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gopfrich Nicoleta │ F │834/100 │ CF 871 │ 4 │ 3,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 241│Suceava │Ciocăneşti│Tampau Vasile, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tampau Nicoleta │ F │ 834/10 │ CF 952 │ 63 │ 50,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 242│Suceava │Ciocăneşti│Rusu Florentina, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rusu Aurel, Rusu Despina │ F │ 802/2 │ CF 854 │ 258 │ 206,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 243│Suceava │Ciocăneşti│Mureşan Livia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tătaru Vera, Palamaru Marcel,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Matei Stela │ F │802/102 │ CF 930 │ 81 │ 64,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 244│Suceava │Ciocăneşti│Palamar Mircea Nicolae │ F │ │ CF 30455 │ 33 │ 26,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 245│Suceava │Ciocăneşti│Spiridon Vasile Grigore, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nistor Ţăran, Ţăran Safta, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ţăran Octavian │ F │ 801/3 │ CF 672 │ 15 │ 12,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 246│Suceava │Ciocăneşti│Giosan Dumitru │ Cc │ 1351 │ CF 673 │ 15 │ 114,15│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 247│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Dumitru │ F │ 801/17 │ CF 761 │ 24 │ 19,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 248│Suceava │Ciocăneşti│Burlă Gheorghe │ F │1158/156│ CF 745 │ 143 │ 114,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 249│Suceava │Ciocăneşti│Nikita Pantelei Uzika │ F │1158/122│ │ 135 │ 108,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 250│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Adrian │ F │ 725/1 │ CF 30460 │ 84 │ 67,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 251│Suceava │Ciocăneşti│Drăgan Grigori │ F │ 723 │ CF 30251 │ 1.945 │ 1.556,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 252│Suceava │Ciocăneşti│Roată Iuliana │ F │ │ CF 30243 │ 154 │ 123,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 253│Suceava │Ciocăneşti│Rusu Ionită, Rusu Petre │ DR │ 405/5 │ CF 141 │ 121 │ 106,48│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 254│Suceava │Ciocăneşti│Proprietar particular │ Cc │ │ CF 30562 │ 3 │ 22,83│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 255│Suceava │Ciocăneşti│Arsenciuc Ilie │ P │ 86/2 │ CF 30370 │ 27 │ 21,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 256│Suceava │Ciocăneşti│Arsenciuc Ilie │ P │ 88/2 │ CF 898 │ 23 │ 18,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 257│Suceava │Ciocăneşti│Giosan Gheorghe, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Giosan Mina │ F │ 553/1 │ CF 488 │ 28 │ 22,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 258│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Dumitru, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Agripina │ F │ 570/1 │ CF 16 │ 42 │ 33,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 259│Suceava │Ciocăneşti│Bontus Leontina, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Klein Emma, Bontus Maria, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontus Robest, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontus Cristian │ A │ 588 │ CF 90 │ 12 │ 13,68│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 260│Suceava │Ciocăneşti│Bontus Leontina, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Klein Emma, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontus Maria, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontus Robest, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontus Cristian │ F │ 587/1 │ CF 90 │ 14 │ 11,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 261│Suceava │Ciocăneşti│Quirsfeld Karol │ F │ 591/1 │ CF 642 │ 8 │ 6,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 262│Suceava │Ciocăneşti│Niculiţă Ana, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculiţă Spiridon │ F │ │ CF 30233 │ 27 │ 21,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 263│Suceava │Ciocăneşti│Niculiţă Ana │ F │ 592/7 │ CF 30241 │ 21 │ 16,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 264│Suceava │Ciocăneşti│Niculiţă Ana │ Cc │ 715 │ CF 30108 │ 73 │ 555,53│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 265│Suceava │Ciocăneşti│Niculiţă Ana │ F │ 592/8 │ CF 30108 │ 21 │ 16,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 266│Suceava │Ciocăneşti│Friederic Henel, Henel Rosa │ F │ 587/2 │ CF 597 │ 24 │ 19,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 267│Suceava │Ciocăneşti│Catargiu Silvestru, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Catargiu Despina │ F │ 587/12│ CF 965 │ 26 │ 20,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 268│Suceava │Ciocăneşti│Bontus Leontina, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Klein Emma, Bontus Maria, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontus Robest, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontus Cristian │ A │ 587/3 │ CF 90 │ 63 │ 71,82│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 269│Suceava │Ciocăneşti│Tiusan Timotei │ F │ 581/1 │ CF 500 │ 68 │ 54,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 270│Suceava │Ciocăneşti│Timu Vladimir │ F │ 575/20 │ CF 1111 │ 96 │ 76,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 271│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Tănăsia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Simion, Şcheul Ana, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Dochiţa, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Vasile, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Nastasia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Darie, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Domnica, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Dochiţa Gheorghe │ F │ 574/2 │ CF 13 │ 102 │ 81,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 272│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Dumitru, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcheul Agripina │ F │ 570/2 │ CF 16 │ 33 │ 26,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 273│Suceava │Ciocăneşti│Quirsfeld Ludwig │ F │ 95 │ CF 444 │ 22 │ 17,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 274│Suceava │Ciocăneşti│Quirsfeld Ludwig │ A │ 93 │ CF 444 │ 18 │ 20,52│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 275│Suceava │Ciocăneşti│Lupescu Petru-Pantelimon, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lupescu Elena Raluca │ F │ │ CF 30149 │ 66 │ 52,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 276│Suceava │Ciocăneşti│Băltianu Ion │ F │ 539/3 │ CF 946 │ 36 │ 28,80│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 277│Suceava │Ciocăneşti│Băltianu Emanoil │ F │ 539/1 │ CF 610 │ 89 │ 71,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 278│Suceava │Ciocăneşti│Leib Schafer │ F │ 393/2 │ CF 145 │ 775 │ 620,00│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 279│Suceava │Ciocăneşti│Giosan Constantin, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Giosan Aurica │Cc, F│ │ CF 30192 │ 9 │ 68,49│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 280│Suceava │Ciocăneşti│Lupescul Palaghia │ P │ 1158/67│ CF 117 │ 18 │ 14,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 281│Suceava │Ciocăneşti│Lupescul Petrea │ PD │ 1158/51│ CF 616 │ 61 │ 124,44│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 282│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Nichifor │ F │ 1158/44│ CF 601 │ 58 │ 46,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 283│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Spiridon │ F │ │ CF 30449 │ 252 │ 201,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 284│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Marcel │ F │ │ 4700/1996 │ 42 │ 33,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 285│Suceava │Ciocăneşti│Şcheul Marcel │ F │ 805/20 │ CF 297 │ 37 │ 29,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 286│Suceava │Ciocăneşti│Cajvanari Ştefania │ Cc │ │ CF 30490 │ 9 │ 68,49│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 287│Suceava │Ciocăneşti│Cajvanar Doru │Cc, F│ │ CF 30120 │ 16 │ 121,76│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 288│Suceava │Ciocăneşti│Hodiş Spiridon │ Cc │ 458 │ CF 849 │ 20 │ 152,20│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 289│Suceava │Ciocăneşti│Ţăran Stela │ Cc │ 1382 │ │ 51 │ 388,11│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 290│Suceava │Ciocăneşti│Giosan Nistor │ F │ 834/22 │ CF 974 │ 52 │ 41,60│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 291│Suceava │Iacobeni │Quirsfeld Rosa Franz │ A │ 733/3 │ CF 1005 │ 10 │ 11,40│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 292│Suceava │Iacobeni │Fuchs Laurentiu Alberto │ Cc │ │ CF 30686 │ 12 │ 91,32│
├────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 293│Suceava │Iacobeni │Zaharanski Franz Andreas, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zaharanski Ana Franz │ F │ 703/4 │ CF1018 │ 83 │ 66,40│
└────┴─────────┴──────────┴─────────────────────────────┴─────┴────────┴───────────┴────────┴──────────┘
                                                                       ┌───────────┬────────┬──────────┐
                                                                       │ TOTAL │ 82.331 │613.354,35│
                                                                       └───────────┴────────┴──────────┘


                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016