Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 decembrie 2013  pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014

    În temeiul prevederilor:
    - art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 12 decembrie 2013, hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională va urmări punerea în aplicare a acestor norme.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010;
    - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 3 iulie 2002, cu modificările ulterioare.
    ART. 4
    Prezenta hotărâre se transmite, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.
    ART. 5
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


                   Preşedintele
      Camerei Auditorilor Financiari din România,
                   Horia Neamţu


    Bucureşti, 12 decembrie 2013.
    Nr. 49.

    ANEXĂ

                                 NORME
        privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar
         şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Camera Auditorilor Financiari din România (Camera) este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitată să emită norme şi proceduri de revizuire a calităţii activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, potrivit legii.
    (2) Revizuirea calităţii activităţii de audit desfăşurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active şi firme de audit, se efectuează:
    a) asupra politicilor şi procedurilor de revizuire a controlului calităţii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit, şi, respectiv, a misiunii, conform cerinţelor art. 11 din ISQC1;
    b) prin aplicarea procedurilor stabilite de organismul profesional cu ocazia efectuării inspecţiilor de calitate, pentru activităţile prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în:
    - misiuni de audit statutar al situaţiilor financiare anuale efectuate conform ISA;
    - misiuni de audit financiar al situaţiilor financiare anuale efectuate conform ISA;
    - misiuni de revizuire a situaţiilor financiare;
    - alte misiuni de asigurare; şi
    - alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu reglementările adoptate de Cameră.
    ART. 2
    (1) Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active şi firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, care este organizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, ca un sistem independent, şi se desfăşoară de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    (2) Excepţie constituie auditorii financiari care participă la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi ori de subcontractori ai altor auditori financiari, fără asumarea responsabilităţii finale faţă de clienţi.
    (3) Atribuţiile principale ale DMCP sunt:
    a) urmărirea respectării de către membrii Camerei a normelor care reglementează profesia:
    - Standardele internaţionale de audit;
    - Codul etic al profesioniştilor contabili;
    - Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari;
    - Normele şi Standardele de audit intern;
    - alte norme de reglementare a profesiei;
    b) asigurarea implementării sistemului de control al calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei;
    c) asigurarea conformităţii activităţii şi normelor de lucru ale DMCP cu normele şi legislaţia internă şi internaţională în domeniu;
    d) efectuarea monitorizării auditorilor financiari pe o perioadă de maximum 3 ani, prin reluarea inspecţiei activităţii auditorilor care au fost evaluaţi cu calificativul D, C sau B;
    e) sesizarea Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii;
    f) participarea la investigarea aspectelor tehnice referitoare la conduita profesională a membrilor;
    g) îndeplinirea altor atribuţii stabilite de către conducerea Camerei.
    (4) Resursele necesare funcţionării sistemului de asigurare a calităţii (cheltuielile cu salariile, sporurile şi stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate pe seama cotelor alocate de către Cameră, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al DMCP.
    ART. 3
    (1) DMCP efectuează verificările pentru asigurarea calităţii prin inspectori principali, inspectori şi asistenţi inspectori, care au calitatea de salariaţi în cadrul aparatului executiv al Camerei, selectaţi pe următoarele criterii:
    - să aibă pregătire profesională şi experienţă relevantă în auditul statutar şi raportarea financiară;
    - să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de inspecţii de calitate;
    - să nu le fie afectată independenţa şi să nu se afle în conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectată.
    (2) Inspectorii care efectuează verificări de asigurare a calităţii semnează anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calităţii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegaţiei de inspecţie, declară dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul etic al profesioniştilor contabili, în raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmează să efectueze inspecţia calităţii.
    (3) Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum şi membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.
    (4) Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile are dreptul de a participa la inspecţii şi de a avea acces la dosarele de inspecţie, foile de lucru şi alte documente relevante.

    CAP. II
    Programarea activităţii de inspecţie a calităţii activităţii de audit

    ART. 4
    Programarea activităţii de inspecţie desfăşurată de către DMCP se realizează, în principal, pe baza următoarelor documente:
    a) situaţia auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active şi firme de audit, cărora Camera le-a acordat viza anuală de exercitare a profesiei;
    b) programul de inspecţie trimestrial care prevede auditorii financiari a căror activitate urmează a fi revizuită pentru asigurarea calităţii, perioada supusă revizuirii, precum şi echipele care efectuează inspecţia.
    ART. 5
    DMCP întocmeşte şi prezintă documentele prevăzute la art. 4 lit. b) Biroului permanent al Consiliului Camerei, pentru a fi aprobate.
    ART. 6
    DMCP, în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform art. 2 alin. (3), are dreptul de a fi informat periodic, pe baza evidenţelor Departamentului de servicii pentru membri, asupra situaţiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice active şi firme de audit, autorizate de Cameră să exercite profesia în anul respectiv, precum şi asupra structurii misiunilor de audit statutar desfăşurate la entităţi de interes public.
    ART. 7
    (1) DMCP va asigura cuprinderea auditorilor financiari în programele trimestriale de inspecţie, astfel încât, de regulă, fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei să fie verificat o dată la 6 ani sau la 3 ani, în cazul auditorilor entităţilor de interes public, în condiţiile stabilite prin regulamentul emis de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Atunci când este necesară o expertiză şi pentru a se asigura încadrarea în termenul de repetare a reviziilor pentru asigurarea calităţii activităţii auditorilor statutari şi firmelor de audit ale entităţilor de interes public, la inspecţii pot participa, cu aprobarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi experţi care nu sunt inspectori, dar care acţionează sub controlul unui inspector, cu respectarea condiţiilor referitoare la independenţă.
    ART. 8
    (1) Prevederile programelor de inspecţie vor fi comunicate, în scris, membrilor prevăzuţi a fi inspectaţi, aceştia exprimându-şi disponibilitatea, în perioada propusă sau într-o altă perioadă, dar nu mai îndepărtată decât cu două săptămâni, în condiţiile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.
    (2) Eventualele modificări în programele de inspecţie trimestriale vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului Camerei înainte de începerea inspecţiei la membrii respectivi sau imediat după aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente.
    ART. 9
    Documentele de planificare a inspecţiilor trebuie întocmite şi păstrate astfel încât să se asigure confidenţialitatea obiectivelor inspecţiei.

    CAP. III
    Organizarea revizuirilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit

    ART. 10
    Revizuirile pentru asigurarea calităţii activităţii de audit şi a activităţilor conexe se efectuează pe baza procedurilor emise de Cameră, în ordinea şi la datele prevăzute în programele de inspecţie trimestriale.
    ART. 11
    Principalele obiective ale inspecţiei calităţii activităţii de audit financiar sunt următoarele:
    a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de audit financiar şi a altor servicii profesionale, pe baza examinării conţinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestări de servicii, precum şi a concordanţei acestora cu Standardele internaţionale de audit (ISA) sau cu Standardele de audit intern sau alte standarde relevante, precum şi cu normele şi reglementările emise de Cameră şi de organismul de supraveghere publică;
    b) verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, audit statutar, precum şi alte servicii profesionale, a achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;
    c) îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizaţi pentru rezultate nesatisfăcătoare;
    d) verificarea implementării de către firma de audit/auditorul financiar persoană fizică a unui sistem intern de control al calităţii conform ISQC 1 şi ISA 220 pentru misiunile de audit al situaţiilor financiare ale entităţilor cu care a încheiat contracte de prestări de servicii sau alte misiuni efectuate în calitate de auditor financiar;
    e) evaluarea sistemului intern de asigurare a calităţii sub aspectul conformităţii cu ISA relevante şi cu cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic al profesioniştilor contabili;
    f) verificarea elaborării de către firmele de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entităţile aflate sub supravegherea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi a oricăror entităţi definite prin lege sau reglementări ca entităţi de interes public, a unor proceduri de revizuire a asigurării calităţii, specifice acestor categorii de misiuni;
    g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situaţiilor financiare, selectată pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calităţii, pentru a evalua:
    ● conformitatea cu standardele profesionale şi cu cerinţele normative şi legale;
    ● respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu ISA şi procedurile de audit elaborate de Cameră;
    h) verificarea modului de respectare a prevederilor Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 44/2005.
    Până la data de 15 februarie a fiecărui an, Camera Auditorilor Financiari din România va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior;
    i) verificarea implementării de către firma de audit/auditorul financiar persoană fizică, în temeiul obligaţiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 91/2007 privind aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism de către auditorii financiari, a unor proceduri specifice, aplicabile clienţilor de audit şi ai altor servicii profesionale, pentru identificarea cazurilor de intermediere de către aceştia a actelor de terorism şi/sau de spălare a banilor astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
    j) evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate, care au efectuat misiuni de audit statutar la entităţi de interes public.
    ART. 12
    (1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calităţii în realizarea misiunilor de audit financiar, inclusiv audit statutar, revizuire a situaţiilor financiare, misiuni de asigurare, audit intern şi alte misiuni şi servicii profesionale în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu, precum şi alte activităţi desfăşurate de auditorii financiari sunt elaborate de către DMCP sub forma "listelor obiectivelor de inspecţie", pe naturi de misiuni, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului Camerei şi spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    (2) Hotărârile de aprobare a acestor proceduri de revizuire a calităţii auditului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 13
    (1) În funcţie de factorii de risc materializaţi în:
    a) numărul de clienţi - societăţi cotate la bursă;
    b) numărul entităţilor considerate a fi de interes public;
    c) rezultatele anterioare ale inspecţiilor pentru asigurarea calităţii, inclusiv:
      (i) încălcarea cerinţelor de pregătire profesională continuă;
      (ii) încălcarea principiului independenţei;
      (iii) deficienţe în proiectul sau conformitatea cu sistemul societăţii de control al calităţii,
    Consiliul Camerei poate să dispună efectuarea controlului calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei la perioade mai mici decât cele prevăzute la art. 7 alin. (1).
    (2) Camera poate organiza periodic acţiuni pentru documentarea, informarea, analiza şi urmărirea implementării unor noi reglementări, verificarea remedierii deficienţelor constatate cu ocazia inspecţiilor anterioare; astfel de acţiuni pot fi organizate şi de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile prin sistemul de investigaţii instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 14
    Durata verificării se stabileşte în funcţie de natura inspecţiei, de volumul activităţii firmei de audit/auditorului financiar persoană fizică, ce urmează a fi inspectată, precum şi de alţi factori care pot influenţa aria de cuprindere a inspecţiei (de exemplu: achiziţionarea de către firmă a unei părţi semnificative a afacerilor unei alte societăţi sau renunţarea la o parte semnificativă a afacerilor sale, înainte de începerea inspecţiei).
    ART. 15
    Inspecţia se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul activităţii membrilor Camerei, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de rapoarte şi documente, care să permită formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calităţii, conformităţii cu acesta şi asupra modului de respectare a dispoziţiilor normative din domeniul auditului financiar şi a altor servicii profesionale şi activităţi desfăşurate de auditori, conform standardelor internaţionale şi altor reglementări legale.
    ART. 16
    (1) Persoanele împuternicite să exercite, în numele Camerei, revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de membrii săi în exercitarea profesiei trebuie să respecte prevederile Codului etic al profesioniştilor contabili*), normele profesionale emise de Cameră, precum şi regulamentele emise de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
___________
    *) Codul etic al profesioniştilor contabili a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 53/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2014.

    (2) Pentru fiecare inspecţie trebuie să fie desemnat un coordonator al echipei de inspectori.
    ART. 17
    (1) Prin derogare de la principiul confidenţialităţii, auditorii financiari inspectaţi au datoria profesională de a prezenta informaţii confidenţiale pentru a se conforma controlului calităţii efectuat de organismul profesional, în conformitate cu cerinţele Codului etic al profesioniştilor contabili adoptat de Cameră.
    (2) La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligaţia:
    a) să pună la dispoziţie toate documentele justificative şi să dea toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum şi a achitării cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;
    b) să asigure accesul inspectorilor care efectuează revizuirea privind asigurarea calităţii, la dosarele de misiune, foile de lucru, dosarele permanente, situaţiile financiare proprii ale firmei, actele şi documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidenţa revizuirii şi servesc pentru documentarea probelor care susţin concluziile inspecţiei;
    c) să recunoască constatările inspecţiei pentru asigurarea calităţii, prin semnarea notelor de inspecţie, şi să comunice în scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiei.
    Cazurile de semnare cu obiecţiuni a Notei de inspecţie se soluţionează conform Procedurilor specifice emise de Cameră (Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 15 martie 2013) şi avizate de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    (3) În cazurile nepermiterii accesului inspectorilor la documentele de lucru ale misiunilor, în vederea efectuării revizuirii calităţii activităţii, solicitărilor repetate ale reprogramării inspecţiilor sau netransmiterii în scris a confirmării vizitei programate de Cameră, aceste fapte se consideră incidente în domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind în drept să dispună, în astfel de cazuri, sancţionarea auditorilor financiari în cauză, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.
    ART. 18
    Echipa de inspecţie desemnată să efectueze verificarea calităţii auditului consemnează constatările în cadrul Notei de inspecţie.
    ART. 19
    (1) Nota de inspecţie este un document bilateral, încheiat între părţi (echipa de inspectori, pe de o parte, şi auditorul financiar inspectat, pe de altă parte), care se întocmeşte în două exemplare şi se înregistrează la auditorul financiar inspectat.
    (2) Un exemplar al Notei de inspecţie este luat de organele de inspecţie, care au obligaţia să îl înregistreze la Secretariatul Camerei.
    ART. 20
    (1) În Nota de inspecţie se înscriu, documentat, aspectele de neconformitate cu ISA relevante, cu normele şi procedurile de audit emise de Cameră şi cu prevederile Codului etic al profesioniştilor contabili, constatate ca urmare a inspecţiei.
    (2) Modelul Notei de inspecţie se stabileşte de către DMCP, cu acordul Consiliului Camerei şi avizarea ulterioară de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    (3) În Nota de inspecţie şi în anexele la aceasta se vor menţiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele şi evidenţele supuse inspecţiei, răspunderea organelor de inspecţie revenind numai în legătură cu acestea.
    ART. 21
    Nota de inspecţie va cuprinde, orientativ, următoarele elemente:
    a) componenţa echipei de inspecţie, delegaţia în baza căreia s-a efectuat inspecţia de asigurare a calităţii, data sau perioada la care s-a efectuat inspecţia;
    b) datele de identificare ale auditorului controlat;
    c) datele de identificare ale asociaţilor şi auditorilor financiari care reprezintă auditorul controlat;
    d) perioada supusă controlului, clienţii de audit ale căror situaţii financiare au fost auditate în perioada respectivă şi identificarea dosarelor de audit selectate pentru inspecţia de asigurare a calităţii;
    e) date referitoare la modul în care auditorul controlat şi auditorii asociaţi ai acestuia şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de Cameră privind determinarea şi plata cotizaţiilor fixe şi a celor variabile, precum şi modul de respectare a normelor privind asigurarea profesională, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă;
    f) obiectivele pe care auditorul financiar controlat le-a abordat în realizarea misiunii, potrivit cerinţelor Standardelor internaţionale de audit relevante, normelor şi procedurilor de audit emise de Cameră şi ale cadrului legal de raportare financiară;
    g) obiectivele pe care auditorul controlat nu le-a abordat, potrivit cerinţelor reglementărilor de mai sus;
    h) motivaţia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmărite;
    i) calificativul obţinut de către auditorul supus reviziei de calitate;
    j) concluzii şi recomandări pentru măsuri corective;
    k) data şi semnăturile membrilor echipei de inspecţie şi a auditorului financiar verificat.
    ART. 22
    Nota de inspecţie şi celelalte documente de inspecţie vor fi înregistrate, arhivate şi păstrate de Cameră timp de 7 ani de la efectuarea controlului şi valorificarea rezultatelor acestuia.
    ART. 23
    Fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa cu "Da" sau "Nu", în funcţie de modul în care auditorul supus inspecţiei a răspuns cerinţelor ISA aplicabile, normelor şi procedurilor de audit, făcându-se referire la deficienţele constatate şi cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate.
    ART. 24
    (1) Evaluarea calităţii se face prin raportarea numărului obiectivelor aferente capitolelor din proceduri, referitoare în mod direct la calitatea dosarului de audit (fără luarea în considerare a cap. II şi III care cuprind exclusiv obiective ce nu ţin de calitatea dosarului de audit) pentru care răspunsul este "Da", la numărul total de obiective şi stabilirea unui procentaj cuprins între 0% şi 100%.
    (2) În funcţie de acest procentaj, auditorul inspectat va obţine un calificativ după cum urmează:

┌────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐
│ Procentaj │ > 35 │ 36-70 │ 71-85 │ 86-100 │
├────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Calificativ │ D │ C │ B │ A │
└────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘


    (3) În cazul auditorilor financiari care participă la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi, în evaluare nu va fi cuprins obiectivul privind inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situaţiilor financiare, selectată pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calităţii. Ca urmare, auditorii aflaţi în această situaţie nu vor primi calificativ.
    ART. 25
    Potrivit prevederilor Codului etic al profesioniştilor contabili, inspectorii DMCP au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor dobândite cu ocazia inspecţiilor pentru asigurarea calităţii, atât a celor referitoare la activitatea auditorului financiar, cât şi a celor referitoare la clienţii acestuia.
    ART. 26
    Conducerea executivă a Camerei este în drept să emită, în atenţia auditorilor financiari inspectaţi, scrisori prin care să facă recomandări pentru corectarea sistemului propriu de control al calităţii, conformitatea cu politicile şi procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzător.
    ART. 27
    Recomandările efectuate de Cameră ca urmare a verificărilor calităţii activităţii de audit vor fi urmărite de auditorul membru într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul DMCP.
    ART. 28
    (1) Auditorul inspectat va transmite Camerei un răspuns în scris cu privire la modul de realizare a măsurilor recomandate atât în Nota de inspecţie, cât şi în Scrisoarea de atenţionare, referindu-se inclusiv la acţiunile planificate şi la data finalizării şi implementării acestora.
    (2) În cazul în care recomandările la care se face referire la alin. (1) nu sunt puse în practică, auditorul financiar sau firma de audit, dacă este cazul, va face obiectul sistemului de investigaţii şi sancţiuni, aşa cum este prevăzut de art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 29
    (1) Camera monitorizează, pe parcursul a 3 inspecţii consecutive, auditorii financiari care au obţinut la inspecţia calităţii calificativele D, C şi B, prin stabilirea de măsuri pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea, după caz, de sancţiuni disciplinare, în care scop Camera emite proceduri de lucru.
    (2) Măsurile pe care Camera este în drept să le aplice în perioada de monitorizare a auditorilor financiari descrişi la alineatul precedent sunt diferenţiate după cum urmează:
    A. Pentru calificativul D
    1. Măsuri ce se vor lua la prima inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:
    a) repetarea inspecţiei după maximum un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspecţie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;
    c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
    - mustrare;
    - avertisment scris;
    - suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni;
    - retragerea calităţii de membru al Camerei.
    2. Măsuri ce se vor lua pentru a doua inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:
    a) repetarea inspecţiei după maximum un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspecţie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;
    c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
    - avertisment scris;
    - suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni;
    - retragerea calităţii de membru al Camerei.
    3. Măsuri ce se vor lua pentru a treia inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:
    - aplicarea de sancţiuni disciplinare:
    ● suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni;
    ● retragerea calităţii de membru al Camerei.
    B. Pentru calificativul C
    1. Măsuri ce se vor lua la prima inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:
    a) repetarea inspecţiei după maximum un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspecţie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;
    c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
    - mustrare;
    - avertisment scris.
    2. Măsuri ce se vor lua pentru a doua inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ: în acest caz, membrul Camerei intră sub incidenţa sancţiunilor prevăzute pentru calificativul D.
    C. Pentru calificativul B
    1. Măsuri ce se vor lua la prima inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:
    a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;
    b) aplicarea de sancţiuni disciplinare cu avertisment scris.
    2. Măsuri ce se vor lua pentru a doua inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:
    a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;
    b) aplicarea de sancţiuni disciplinare cu avertisment scris.
    ART. 30
    (1) În funcţie de relevanţa neconformităţilor constatate în urma acţiunilor de control, precum şi în cazul în care nu se aplică recomandările Camerei, inspectorii DMCP pot propune, pe lângă măsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor şi reglementărilor legale, oricare dintre măsurile de sancţionare prevăzute la art. 29, potrivit procedurilor disciplinare şi competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.
    (2) Sancţiunile aplicate pentru calitatea necorespunzătoare a activităţii desfăşurate de auditorii financiari vor fi publicate prin intermediul mijloacelor de comunicare ale Camerei.
    (3) În cazurile în care în cursul unei inspecţii s-a constatat că un raport privind transparenţa conţine informaţii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienţa sistemului de control al calităţii firmei de audit, Camera poate recomanda auditorului inspectat amendarea fără întârziere a acestui raport, informând despre aceasta Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    ART. 31
    (1) În baza constatărilor din notele de inspecţie prezentate de organele de inspecţie, Camera întocmeşte şi prezintă Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile un raport anual, rezumând rezultatele globale ale sistemului de asigurare a calităţii, fără specificarea detaliilor legate de anumiţi auditori financiari - membri ai Camerei sau clienţi ai acestora.
    (2) Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, după analizarea raportului anual, este în drept să emită în atenţia Camerei recomandări şi instrucţiuni, sub orice formă. Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităţii serviciilor prestate de auditori sau de firmele de audit.
    (3) După analizarea de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, raportul se publică pe site-ul Camerei şi este disponibil pentru informarea autorităţilor de reglementare ale entităţilor auditate.
    ART. 32
    Şeful DMCP poate fi invitat să participe la şedinţele Consiliului Camerei şi ale Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile în care sunt dezbătute documentele de control şi măsurile propuse de DMCP.
    ART. 33
    (1) În înţelesul art. 57 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, monitorizarea activităţii auditorilor financiari activi se organizează şi se desfăşoară potrivit Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar, emise de Cameră, care prevăd, în principal, următoarele:
    a) auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligaţia de a întocmi şi de a prezenta acesteia, până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual asupra activităţii desfăşurate în anul anterior;
    b) auditorii financiari, membri ai Camerei, care sunt angajaţi, administratori sau asociaţi/acţionari ai unei persoane juridice şi nu efectuează audit financiar în nume propriu, au obligaţia de a transmite Camerei, în acelaşi termen, o declaraţie în care vor specifica această situaţie;
    c) nedepunerea raportului ori a declaraţiei la termenul stabilit constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
    d) auditorii financiari şi persoanele juridice care efectuează auditul statutar al entităţilor de interes public publică pe website-ul propriu un raport anual privind transparenţa, în conformitate cu art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Potrivit art. 57 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, Camera verifică prin inspecţii realitatea şi conformitatea cu cerinţele legale a informaţiilor cuprinse în rapoartele înaintate Camerei de către auditorii financiari activi, membri ai acesteia.
    De asemenea, evaluează conţinutul celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditori sau persoanele juridice.
    ART. 34
    Responsabilitatea finală pentru sistemul de asigurare externă a calităţii pentru auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităţi de interes public aparţine Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

                         _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016