Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 482 din 6 aprilie 2022  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 482 din 6 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 383 din 19 aprilie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Legea nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, precum şi al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004."

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. În anexă, titlul normelor se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Norme metodologice
    de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004."

    4. La anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea detalierii modului de aplicare şi a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La anexă, la articolul 1^1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) certificatul nou sau noul certificat reprezintă certificatul eliberat în condiţiile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se dobândesc calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 25^1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;"

    6. La anexă, la articolul 1^2, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1^2
    (1) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate obiective de importanţă deosebită clădirile specificate la art. 3^1 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: Opera din Timişoara, Comitetul Central, comitetele judeţene sau municipale ale partidului comunist, Televiziunea Română şi Radiodifuziunea Română şi altele asemenea, după caz.
    ................................................................................................
    (4) Alte localităţi în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare."

    7. La anexă, la articolul 1^3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Comisia prevăzută la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va analiza cererile depuse conform alin. (1) doar în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, prin care beneficiarul hotărârii judecătoreşti este repus în termenul de depunere a cererilor, cu obligaţia soluţionării acestora, iar, în urma analizării documentelor din dosarele administrative şi a verificării îndeplinirii condiţiilor cerute de legiuitor, va emite decizii şi procese-verbale de admitere sau de respingere care vor fi postate pe site-ul instituţiei la secţiunea «comunicate - comisie art. 9^2». Votul de admitere/respingere va fi întotdeauna motivat. Deciziile de admitere/respingere vor fi comunicate prin poştă, cu confirmare de primire, beneficiarilor. Împotriva soluţiilor de admitere/respingere se pot formula acţiuni în instanţele de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. La anexă, la articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 înaintează periodic Administraţiei Prezidenţiale atât propunerile privind persoanele cărora le-a fost aprobată cererea privind obţinerea calităţii de Luptător cu Rol Determinant, în vederea eliberării noului certificat, cât şi propunerile privind persoanele cărora le-au fost preschimbate certificatele. În vederea asigurării transparenţei actelor administrative, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 are obligaţia postării pe site a fiecărei solicitări către Administraţia Prezidenţială."

    9. La anexă, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Cererile administrative în vederea preschimbării certificatelor vor fi soluţionate doar în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive, prin care beneficiarul hotărârii judecătoreşti este repus în termenul de depunere a cererilor sau a unor hotărâri judecătoreşti definitive privind analizarea/reanalizarea cererilor şi documentaţiei din dosarul administrativ sau privind eliberarea certificatului, iar titularii acestora vor depune la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 următoarele documente:
    a) dosarul constituit pentru instanţă în vederea preschimbării certificatelor trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 10 alin. (3), în cazul hotărârilor judecătoreşti definitive privind analizarea/reanalizarea cererilor şi documentaţiei din dosarul administrativ;
    b) cerere de preschimbare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
    c) copie certificată pentru conformitate de pe documentele prevăzute la art. 10 alin. (4) teza a doua;
    d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. Avizul reactualizat este necesar numai pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în cazul titlurilor de «Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 Reţinut», «Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite» şi «Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989». Organizaţiile revoluţionarilor au obligaţia de a acorda avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea unor obligaţii materiale sau de altă natură. Neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;
    e) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul tip de certificat."

    10. La anexă, articolele 13-15 se abrogă.
    11. La anexă, la articolul 16, alineatele (1), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Certificatul doveditor se semnează, în termen de 3 zile din momentul recepţiei de la tipografie, de către secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
    ...............................................................................................
    (6) Sumele necesare achiziţionării formularelor tipizate de certificat şi a serviciilor de tipărire/retipărire se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
    (7) Persoanelor cărora, în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive, li se eliberează certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Rănit şi Reţinut li se atribuie un singur certificat, tipărit pe hârtie de culoare galbenă, în cuprinsul căruia se menţionează ambele calităţi atribuite în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    12. La anexă, la articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În urma verificărilor îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu ocazia preschimbării certificatelor potrivit prevederilor respectivei legi şi prezentelor norme metodologice, va elibera titularului noul tip de certificat şi legitimaţia din partea stângă jos a modelului prevăzut în anexa nr. 3."

    13. La anexă, articolul 17^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentelor norme metodologice vor depune cu ocazia eliberării noului tip de certificat o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu au fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică şi că nu au organizat, acţionat, instigat sau luptat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi că în perioada 1945-1989 nu au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale Partidului Comunist Român şi Gărzilor Patriotice, conform art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    14. La anexă, la articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, şi pe site-ul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989."

    15. La anexă, la articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Persoanele nemulţumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestaţie la instanţa de judecată competentă. Contestaţiile se soluţionează, în fond, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel."

    16. La anexă, la articolul 20, alineatul (3) se abrogă.
    17. La anexă, la articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de 30 de zile de la data recepţiei documentelor restituite de Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989, va transmite petenţilor contestatatori, prin poştă, cu scrisoare recomandată sau confirmare de primire, contestaţiile formulate către aceasta, dar nesoluţionate privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor; contestatatorii sunt de drept repuşi în termenul de contestaţie la instanţa competentă, de la data restituirii contestaţiei, astfel cum este înscrisă în confirmarea de primire;"

    18. La anexă, la articolul 20, alineatul (5) se abrogă.
    19. La anexă, titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III

    Procedura de obţinere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura pentru obţinerea certificatelor care instituie calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare"

    20. La anexă, la articolul 21, alineatul (1) litera a) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de solicitant pe fiecare pagină;
    ...............................................................................................
(4) În cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie solicitantului sau se transmite comisiei prevăzute la art. 49, în cazul în care comisia prevăzută la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în momentul analizării documentelor, sesizează existenţa unor elemente de noutate sau neconcordanţe între datele cuprinse în cerere şi actele aflate la dosarul de preschimbare."

    21. La anexă, la articolul 21^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    (1) Odată cu cererile depuse în vederea obţinerii noului certificat pentru dobândirea calităţii atestate prin titlul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul repunerii în termen de către instanţa de judecată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, solicitantul va depune la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 hotărârea judecătorească definitivă şi dosarul întocmit în vederea analizării condiţiilor impuse de lege pentru acordarea titlului şi calităţii de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, iar cererea va fi verificată de către comisia instituită la nivelul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989."

    22. La anexă, la articolul 21^1, alineatul (3) se abrogă.
    23. La anexă, la articolul 21^2, alineatele (1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 21^2
    (1) Noul certificat se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
    ...............................................................................................
    (8) În aplicarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care au obţinut titlul de Luptător cu Rol Determinant vor depune cu ocazia eliberării noului certificat o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, că nu au dezinformat sau nu au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune ori nu au acţionat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, că nu au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist, pentru apărarea dictatorului, precum şi că în perioada 1945-1989 nu au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale Partidului Comunist Român şi ale Gărzilor Patriotice."

    24. La anexă, la articolul 21^3, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 21^3
    (1) Persoanele nemulţumite, care nu au obţinut noul certificat pentru atestarea titlului de Luptător cu Rol Determinant sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice, pot face contestaţie împotriva deciziilor de admitere sau respingere în sensul formulării unor acţiuni în instanţele de contencios administrativ, conform Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării soluţiei, conform art. 9^2 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 9^2 alin. (7) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în maximum 30 de zile de la recepţia documentelor restituite de Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 conform art. II din Legea nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, va transmite petenţilor contestatari, prin poştă, cu scrisoare recomandată sau confirmare de primire, contestaţiile formulate către aceasta şi nesoluţionate cu privire la obţinerea titlului de Luptător cu Rol Determinant; contestatarii sunt de drept repuşi în termenul de contestaţie la instanţa competentă, de la data restituirii contestaţiei, astfel cum este înscrisă în confirmarea de primire.
    (3) În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei."

    25. La anexă, la articolul 21^3, alineatele (4)-(7) se abrogă.
    26. La anexă, după articolul 21^5 se introduc două noi articole, articolele 21^6 şi 21^7, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^6
    (1) Cererile administrative de acordare în vederea obţinerii certificatelor şi de acordare a uneia dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi soluţionate doar în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive, prin care beneficiarul hotărârii judecătoreşti este repus în termenul de depunere a cererilor sau a unor hotărâri judecătoreşti definitive privind analizarea cererilor; persoanele interesate vor depune la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 următoarele documente:
    a) dosarul constituit pentru instanţă în vederea obţinerii certificatelor şi acordării uneia dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6^1;
    c) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;
    d) dovada calităţii prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către persoana interesată cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din care să rezulte strămutarea odată cu soţul sau părintele, cu participarea directă a ofiţerilor de securitate, folosindu-se autovehiculele respectivei instituţii sau sub supravegherea şi urmărirea securităţii;
    e) copie legalizată de pe certificatul de deces al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 şi de pe certificatul de naştere al urmaşului, pentru obţinerea calităţii prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie pentru obţinerea calităţii prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi imprimate pe certificat.
    (2) Verificarea actelor şi soluţionarea cererilor în vederea acordării uneia dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dosarele pentru obţinerea certificatelor şi acordarea calităţilor prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină documentele prevăzute la alin. (1) şi pe cele prevăzute de art. 25^2 şi art. 25^3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Certificatul se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 10.
    (4) După completarea şi semnarea certificatului, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
    ART. 21^7
    (1) Persoanele care au obţinut una dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune, cu ocazia eliberării noului certificat, o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că nu sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, că nu au acţionat, sub orice formă, împotriva revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 şi că în perioada 1945-1989 nu au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale Partidului Comunist Român şi Gărzilor Patriotice, conform art. 8 şi art. 25^5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele necesare tipăririi şi imprimării certificatelor se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
    (3) În baza certificatului, emis pentru constatarea uneia dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va elibera o adeverinţă tipizată, care va fi transmisă direct către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale, în termen de 45 de zile de la eliberarea certificatului. Modelul adeverinţelor ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale şi procedura de eliberare şi transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.
    (4) Persoanele nemulţumite şi care nu au obţinut certificatul care atestă una dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula acţiune la instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor legale."

    27. La anexă, după articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma «vor primi în folosinţă gratuită un sediu corespunzător celui anterior deţinut» se înţelege că asociaţiile care formulează cerere pentru acordarea sediului au obligaţia respectării îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 349 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, iar atribuirea sediului prevăzut la art. 13 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face la cererea organizaţiei în cauză."

    28. La anexă, la articolul 35, alineatul (4) se abrogă.
    29. La anexă, articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    În cazul în care, în desfăşurarea activităţii de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care instituţia este obligată la analizarea, reanalizarea sau primirea cererilor privind obţinerea uneia dintre calităţile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca urmare a activităţilor comisiei constituite conform art. 49^3, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 consideră că anumite fapte sunt de natură să atragă răspunderea civilă sau penală, va sesiza organele abilitate de lege în vederea demarării procedurilor legale."

    30. La anexă, la articolul 46^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46^1
    (1) Acordarea indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4), art. 4^1, art. 21 alin. (2) şi art. 25^4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în baza următoarelor acte:
    a) adeverinţă tipizată, conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
    b) documentele prevăzute la art. 46 alin. (1)."

    31. La anexă, articolul 46^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46^3
    În cazul situaţiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru hotărârile judecătoreşti care obligă Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 la eliberarea certificatului, în condiţiile în care solicitantul nu are dosar de preschimbare sau nu a depus cerere de preschimbare, data la care a fost depusă cererea se consideră data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 este obligat la emiterea şi eliberarea certificatului."

    32. La anexă, la articolul 48, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În sensul aplicării art. 15 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Fundaţia «Fondul Libertatea», denumită în continuare fundaţia, funcţionează sub controlul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
    ..................................................................................................
    (3) Consiliul de administraţie este format din preşedinte, ales de către membrii consiliului de administraţie, şi 5 membri, după cum urmează:
    a) 2 reprezentanţi ai Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
    b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    c) 2 reprezentanţi ai structurilor asociative ale revoluţionarilor, dintre care cel puţin unul să fie reprezentant al organizaţiilor de urmaşi, de răniţi sau de reţinuţi."

    33. La anexă, la articolul 49, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) În aplicarea prevederilor art. 3 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează o comisie formată din 3 membri, angajaţi din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, numită prin ordin al secretarului de stat, dintre care un membru de la Serviciul juridic. Atribuţiile generale ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.
    ..................................................................................................
    (3) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei prevăzute la alin. (1)."

    34. La anexă, la articolul 49, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Componenţa comisiei prevăzute la art. 9^2 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este de cel mult 5 membri, angajaţi din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu excepţia personalului angajat la cabinetul demnitarului, numită prin ordin al secretarului de stat, care este şi preşedintele comisiei."

    35. La anexă, la articolul 49^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective şi desfăşoară activităţile prevăzute de procedura operaţională întocmită în acest sens şi aprobată prin ordin al secretarului de stat;"

    36. La anexă, la articolul 49^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins.
    "(5) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989."

    37. La anexă, articolul 49^2 se abrogă.
    38. La anexă, după articolul 49^2 se introduce un nou articol, articolul 49^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 49^3
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de comisia prevăzută la art. 49 alin. (1) din normele metodologice.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1), în cazul constatării incidenţei prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va întocmi un proces-verbal pentru fiecare dosar analizat ce va fi transmis către Serviciul juridic, care va promova acţiune de anulare a certificatului în instanţa de contencios administrativ.
    (3) După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de anulare a certificatului, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va formula solicitare către Preşedintele României în vederea retragerii titlului atribuit prin decret.
    (4) Ulterior emiterii decretului de retragere al titlului de către Preşedintele României, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 are obligaţia de a notifica casele de pensii în vederea sistării indemnizaţiilor, precum şi prefecturile, în scopul luării măsurilor legale ce se impun."

    39. La anexă, articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 are atribuţii de avizare referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a proiectelor de acte normative care conţin prevederi conexe acesteia."

    40. La anexă, articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    41. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    42. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    43. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    44. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,
                    Irina Leulescu
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 6 aprilie 2022.
    Nr. 482.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6^1 la normele metodologice)
    CERERE
    privind obţinerea certificatului pentru dobândirea uneia dintre calităţile prevăzute
    la art. 25^1 alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989,
    pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru
    revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
     - model -
    Subsemnatul/Subsemnata, ................(numele avut anterior)..............., cetăţean ....................,
    fiul/fiica lui ............................ şi al/a ................................., născut(ă) la data de ...................... în localitatea ................................, judeţul (sectorul) ......................, căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), domiciliat(ă) în ..................................., str. ......................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ..................................., telefon ....................., e-mail ................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ..................., eliberat(ă) de ............................ la data de ..........................., valabil(ă) până la data de ........................., CNP ....................................., în baza prevederilor art. 25^1 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, solicit eliberarea certificatului care atestă următoarea calitate:
    a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului -Lupeni - august 1977;
    b) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;
    c) copii ai persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977.
    Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 21^6 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Având în vedere prevederile art. 25^2 şi art. 25^3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte şi documentele pe care le depun sunt legale şi conforme cu realitatea.
    Data
    .........................
    Semnătura
    .........................

    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 7 la normele metodologice)
    CERTIFICAT
    de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 10 la normele metodologice)
    CERTIFICATUL
    participanţilor la revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016