Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 469 din 4 iunie 2014  pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 469 din 4 iunie 2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 10 iunie 2014

    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa" la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I "Bunuri imobile", capitolul 1 "Străzi", se completează cu subcapitolul "Sectorul 6", potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

    Bucureşti, 4 iunie 2014.
    Nr. 469.


    ANEXĂ
                    Completări la inventarul bunurilor care
              alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanţa

    SECŢIUNEA I
    Bunuri imobile

    1. Străzi


 ┌────┬──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────────────┐
 │Nr. │Codul de │ Denumirea bunului │ Elementele de identificare │Anul │Valoarea de │ Situaţia juridică actuală │
 │crt.│clasifi- │ │ │dobân-│inventar │ Denumire act de proprietate sau │
 │ │care │ │ │dirii │ (lei) │ alte acte doveditoare │
 │ │ │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │după │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │al │ │ │
 │ │ │ ├─────┬────────────┬───────────────┤dării │ │ │
 │ │ │ │ Cat.│ Zona │ Supr. │în fo-│ │ │
 │ │ │ │ Îmb.│ │ C + Tr │losin-│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┴────────────┴───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├────┴──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────────────┤
 │ Sectorul 6 │
 ├────┬──────────┬───────────────────────┬─────┬────────────┬───────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────────────┤
 │ 1.│1.3.7.2. │Strada Prelungire Barbu│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Şt. Delavrancea │ A │ Inel │ 1.717│ │ 1.441.014│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 2.│1.3.7.2. │Strada Horia Grigorescu│ A │ Inel │ 3.282│ │ 533.709│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 3.│1.3.7.2. │Strada Intrarea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Slt. Bogdan Vasile │ │ Coiciu │ 563│ │ 133.427│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 4.│1.3.7.2. │Aleea Alexandru │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Alexandridi │ │ Inel │ 4.101│ 2001 │ 8.626│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 5.│1.3.7.2. │Aleea Argos │ │Mamaia Nord │ 1.666│ 2009 │ 3.615│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 6.│1.3.7.2. │Strada Arţarului │ │Palazu Mare │ 432│ │ 1.159│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 7.│1.3.7.2. │Aleea Cella Delavrancea│ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 1.350│ 2001 │ 2.841│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 8.│1.3.7.2. │Aleea Colindelor │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 717│ 2001 │ 1.520│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 9.│1.3.7.2. │Aleea Constantin │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bobescu │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 1.117│ 2002 │ 2.368│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 10.│1.3.7.2. │Aleea Dimitrie Onciu │ │ Inel │ 6.042│ 2001 │ 19.559│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 11.│1.3.7.2. │Strada Drăgaica │ │ Inel │ 540│ 2001 │ 1.144,8│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 12.│1.3.7.2. │Aleea Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Dumitrescu │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 961│ 2003 │ 2.037│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 13.│1.3.7.2. │Aleea Ion Voicu │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 378│ 2004 │ 2.056│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 14.│1.3.7.2. │Aleea Iosif Sava │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 974│ 2001 │ 2.123,32│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 15.│1.3.7.2. │Aleea Itaca │ │Mamaia Nord │ 2.342│ 2009 │ 4.876│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 16.│1.3.7.2. │Strada Lămâiţei │ │Baba Novac │ 394│ 2001 │ 1.045│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 17.│1.3.7.2. │Aleea Lamia │ │Mamaia Nord │ 1.426│ 2009 │ 3.392│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 18.│1.3.7.2. │Aleea Madrigalului │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 675│ 2001 │ 1.431│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 19.│1.3.7.2. │Aleea Micene │ │Mamaia Nord │ 2.597│ 2009 │ 4.367│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 20.│1.3.7.2. │Aleea Morilor │ │ Inel │ 429│ 2001 │ 2.909│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 21.│1.3.7.2. │Aleea Olympia │ │Mamaia Nord │ 2.220│ 2009 │ 7.543│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 22.│1.3.7.2. │Aleea Salamina │ │Mamaia Nord │ 2.779│ 2009 │ 8.798│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 23.│1.3.7.2. │Aleea Sânzienelor │ │Baba Novac │ 499│ 2001 │ 1.967│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 24.│1.3.7.2. │Aleea Siracuzza │ │Mamaia Nord │ 2.559│ 2009 │ 7.420│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 25.│1.3.7.2. │Strada Vâscului │ │Baba Novac │ 453│ 2001 │ 954│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 26.│1.3.7.2. │Strada Vrâncioaiei │ │Baba Novac │ 910│ 2001 │ 1.929│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 27.│1.3.7.2. │Strada Alexandru Bogza │ │ Inel │ 3.045│ 2001 │ 6.455│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 28.│1.3.7.2. │Strada Alexandru │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │D. Xenopol │ │ Inel │ 3.274│ 2001 │ 10.543│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 29.│1.3.7.2. │Strada Alexandru │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Şteflea │ │ Inel │ 2.219│ 2001 │ 4.615│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 30.│1.3.7.2. │Strada Arnota │ │ Inel │ 1.442│ 2001 │ 2.485│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 31.│1.3.7.2. │Strada Aviator Mircea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Zorileanu │ │Palazu Mare │ 5.209│ 2004 │ 12.014│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 32.│1.3.7.2. │Strada Barbu Catargi │ │Palazu Mare │ 1.834│ 2000 │ 3.856│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 33.│1.3.7.2. │Strada Breaza │ │Baba Novac │ 2.132│ 2001 │ 4.494│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 34.│1.3.7.2. │Strada Camil Ressu │ │Palazu Mare │ 813│ 2000 │ 1.724│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 35.│1.3.7.2. │Strada Cernica │ │ Inel │ 1.427│ 2001 │ 2.260│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 36.│1.3.7.2. │Strada Clopoţeilor │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 3.163│ 2001 │ 6.964│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 37.│1.3.7.2. │Strada Constantin │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bobescu │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 11.095│ 2002 │ 23.521│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 38.│1.3.7.2. │Strada Corneliu Baba │ │Palazu Mare │ 3.035│ 2000 │ 9.922│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 39.│1.3.7.2. │Strada Corneliu Coposu │ │Palazu Mare │ 2.675│ 2000 │ 5.987│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 40.│1.3.7.2. │Strada Crasna │ │ Inel │ 840│ 2001 │ 1.781│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 41.│1.3.7.2. │Strada Dimitrie Cuclin │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 570│ 2003 │ 1.208│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 42.│1.3.7.2. │Strada Dinu Lipatti │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 2.195│ 2001 │ 4.706│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 43.│1.3.7.2. │Dumitru Kiriac │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 858│ 2002 │ 1.819│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 44.│1.3.7.2. │Strada Edmond Deda │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 2.084│ 2007 │ 4.410│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 45.│1.3.7.2. │Strada Eduard Caudella │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 13.512│ 2001 │ 2.311│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 46.│1.3.7.2. │Strada Eugen Lovinescu │ │Palazu Mare │ 2.354│ 2000 │ 5.936│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 47.│1.3.7.2. │Strada Filaret Barbu │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 1.140│ 2001 │ 2.417│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 48.│1.3.7.2. │Strada George │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Topârceanu │ │Palazu Mare │ 2.217│ 2000 │ 5.987│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 49.│1.3.7.2. │Strada Gheorghe Dima │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 1.000│ 2004 │ 2.120│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 50.│1.3.7.2. │Strada Govora │ │ Inel │ 1.785│ 2001 │ 2.268│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 51.│1.3.7.2. │Strada Haricleea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Darclee │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 5.719│ 2001 │ 12.139│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 52.│1.3.7.2. │Strada Henry Coandă │ │Palazu Mare │ 1.815│ 2000 │ 4.982│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 53.│1.3.7.2. │Strada Ion Perlea │ │Compozito- │ 1.600│ 2007 │ 33.920│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 54.│1.3.7.2. │Strada Ion Voicu │ │Compozito- │ 601│ 2004 │ 2.533│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 55.│1.3.7.2. │Strada Ionel Teodoreanu│ │Palazu │ 5.376│ 2000 │ 15.052│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 56.│1.3.7.2. │Strada Iosif Iser │ │Palazu │ 933│ 2000 │ 2.035│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 57.│1.3.7.2. │Strada Iosif Ivanovici │ │Compozito- │ 1.613│ 2001 │ 5.491│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 58.│1.3.7.2. │Strada Iuliu Maniu │ │Palazu │ 4.854│ 2000 │ 14.246│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 59.│1.3.7.2. │Strada Liviu Rebreanu │ │Palazu │ 2.789│ 2000 │ 5.987│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 60.│1.3.7.2. │Strada Lt. Col. Ion │ │Constanţa │ 2.168│ 2000 │ 33.793│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Jalea │ │Sud-Cumpenei│ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 61.│1.3.7.2. │Strada Lucian Blaga │ │Palazu │ 2.133│ 2000 │ 4.918│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 62.│1.3.7.2. │Strada Mareşal │ │Constanţa │ 36.860│ 2000 │ 78.143│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Alexandru Averescu │ │Sud-Cumpenei│ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 63.│1.3.7.2. │Strada Mihail Jora │ │Compozito- │ 3.464│ 2001 │ 7.484│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 64.│1.3.7.2. │Strada Muşcel │ │Inel │ 1.450│ 2001 │ 2.205│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 65.│1.3.7.2. │Strada Nicolae │ │Compozito- │ 1.232│ 2007 │ 2.612│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Kirkulescu │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 66.│1.3.7.2. │Strada Octavian Goga │ │Palazu │ 262│ 2000 │ 975│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 67.│1.3.7.2. │Strada Operei │ │Compozito- │ 743│ 2006 │ 6.655│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 68.│1.3.7.2. │Strada Paul │ │Compozito- │ 1.800│ 2004 │ 3.816│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Constantinescu │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 69.│1.3.7.2. │Strada Posada │ │Inel │ 1.121│ 2001 │ 2.374│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 70.│1.3.7.2. │Strada Prelungirea │ │Compozito- │ 3.375│ 2002 │ 6.996│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Eduard Caudella │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 71.│1.3.7.2. │Strada Prelungirea │ │Constanţa │ 11.890│ 2000 │ 25.207│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │străzii Meşterul Manole│ │Sud- │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │Cumpenei │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 72.│1.3.7.2. │Strada Prelungirea │ │Palazu │ 4.386│ 2009 │ 9.222│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Străzii Recoltei │ │Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 73.│1.3.7.2. │Strada Prelungirea │ │Sentinelei │ 2.294│ 2009 │ 6.455│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Străzii │ │Palazu Mare │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 74.│1.3.7.2. │Strada Prislop │ │Inel │ 1.661│ 2001 │ 2.883│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 75.│1.3.7.2. │Strada Putna │ │Inel │ 1.000│ 2001 │ 2.120│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 76.│1.3.7.2. │Strada Rapsodiei │ │Compozito- │ 12.670│ 2001 │ 1.315.568│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 77.│1.3.7.2. │Strada Sabin Drăgoi │ │Compozito- │ 1.010│ 2003 │ 2.141│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 78.│1.3.7.2. │Strada Scheia │ │Inel │ 1.120│ 2001 │ 2.374│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 79.│1.3.7.2. │Strada Sergiu │ │Compozito- │ 5.709│ 2001 │ 12.932│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Celibidache │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 80.│1.3.7.2. │Strada Sfântul │ │Compozito- │ 1.703│ 2003 │ 11.172│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Ioan Damaschin │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 81.│1.3.7.2. │Strada Ştefan Dărăscu │ │Palazu Mare │ 890 │ 2000 │ 1.887│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 82.│1.3.7.2. │Strada Tache Ionescu │ │Palazu Mare │ 2.997│ 2000 │ 8.544│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 83.│1.3.7.2. │Strada Teleajen │ │Inel │ 920│ 2001 │ 1.950│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 84.│1.3.7.2. │Strada Theodor Pallady │ │Palazu Mare │ 1.228│ 2000 │ 9.158│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 85.│1.3.7.2. │Strada Tiberiu │ │Compozitori-│ 2.620│ 2001 │ 5.554│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │Brediceanu │ │lor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 86.│1.3.7.2. │Strada Titus Cergău │ │Compozito- │ 5.496│ 2001 │ 11.652│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │torilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 87.│1.3.7.2. │Strada Topoloveni │ │Inel │ 2.061│ 2001 │ 2.798│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 88.│1.3.7.2. │Strada Vintilă Brătianu│ │Palazu Mare │ 464│ 2000 │ 2.714│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 89.│1.3.7.2. │Strada Voievozilor │ │Inel │ 1.251│ 2001 │ 26.288│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 90.│1.3.7.2. │Strada Zeno Vancea │ │Compozito- │ 1.146│ 2003 │ 2.430│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │rilor │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 91.│1.3.7.2. │Aleea nr. 2 │ │Zona Compo- │ 806│ │ 1.757│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │zitorilor, │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │Baba Novac │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 92.│1.3.7.2. │Aleea nr. 1 │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 2.295│ │ 5.003,10│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 93.│1.3.7.2. │Aleea nr. 3 │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 705│ │ 1.536,90│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 94.│1.3.7.2. │Aleea nr. 6 │ │Compozitori-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lor │ 378│ │ 824,04│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 95.│1.3.7.2. │Aleea nr. 1 │ │Mamaia Nord │ 610│ │ 1.329,80│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 96.│1.3.7.2. │Aleea nr. 2 │ │Mamaia Nord │ 893│ │ 1.946,74│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 97.│1.3.7.2. │Aleea nr. 3 │ │Mamaia Nord │ 391│ │ 852,38│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 98.│1.3.7.2. │Aleea nr. 4 │ │Mamaia Nord │ 391│ │ 852,38│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 99.│1.3.7.2. │Aleea nr. 5 │ │Mamaia Nord │ 572│ │ 1.246,96│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │100.│1.3.7.2. │Aleea nr. 6 │ │Mamaia Nord │ 371│ │ 808,78│Domeniul public al municipiului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa, potrivit Hotărârii │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Municipiului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa nr. 109/2013 │
 └────┴──────────┴───────────────────────┴─────┴────────────┴───────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────────────┘


    LEGENDĂ:
    Cat. Îmb. - Categorie Îmbunătăţiri
    A - Asfalt
    Supr. - Suprafaţa
    C + Tr - Carosabil şi trotuar

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice