Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 468 din 6 aprilie 2022  pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 468 din 6 aprilie 2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control al calităţii aerului în scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 351 din 8 aprilie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control al calităţii aerului în scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 6 aprilie 2022.
    Nr. 468.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente
    proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control al calităţii aerului
    în scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare“
    1. Context general
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de beneficiar pe POIM (axa prioritară 4) - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, a încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Contractul de finanţare nr. 619/4.08.2021 pentru implementarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control al calităţii aerului în scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare (Cod SMIS 2014 + 139943)“. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, cu un buget total de 57.032 mii lei, din care cheltuieli de investiţii 52.334 mii lei şi 4.698 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.
    Proiectul răspunde obiectivului Programului operaţional Infrastructura mare (axa prioritară 4) - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, prin implementarea de acţiuni cuprinse în prioritatea de investiţii 6e privind îmbunătăţirea mediului urban şi promovării măsurilor de reducere a poluării aerului. Acest proiect susţine eforturile şi realizările proiectului „Îmbunătăţirea sistemului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional“ şi contribuie la dezvoltarea capacităţilor mobile de monitorizare, inspecţie şi control, conform cu cerinţele Directivei 2008/50/CE, în vederea asigurării unui mediu sigur al calităţii vieţii.
    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea sistemului naţional de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului şi implică extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare a calităţii aerului din administraţia instituţiilor aflate în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu scopul creşterii acurateţei informaţiilor specifice şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu din zona urbană şi promovării măsurilor de reducere a poluării aerului.

    2. Obiectivele specifice ale proiectului
    - Eficientizarea monitorizării calităţii aerului înconjurător desfăşurată de către autorităţile responsabile de politica publică în domeniu
    În calitate de autoritate publică centrală pentru protecţia mediului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (M.M.A.P.), prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A.N.P.M.) şi Garda Naţională de Mediu (G.N.M.), are ca obiectiv continuu monitorizarea calităţii aerului înconjurător, respectiv adaptarea şi
    alinierea continuă la standardele, normativele şi legislaţia UE în vigoare. Ca urmare a evaluării situaţiei actuale a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional, au fost identificate nevoile şi lipsurile Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA), ce necesită remedieri/îmbunătăţiri urgente. Astfel, se are în vedere dotarea agenţiilor pentru protecţia mediului (A.P.M.) din subordinea A.N.P.M. cu 21 de staţii mobile (autolaboratoare) şi a Gărzii Naţionale de Mediu cu 46 de sisteme aeropurtate, echipate conform specificaţiilor impuse prin directivele europene de monitorizare a calităţii aerului. Datele colectate de aceste sisteme vor putea completa, ulterior implementării prezentului proiect, bazele de date deja existente pentru calitatea aerului.

    – Optimizarea metodelor de monitorizare şi a timpului de răspuns pe baza sistemului integrat mobil pentru monitorizarea calităţii aerului (SIMMCA)
    Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare a calităţii aerului - acest obiectiv are drept rezultat achiziţia a 21 de staţii mobile de monitorizare a calităţii aerului, care vor intra în directa utilizare a A.N.P.M./A.P.M., acestea fiind echipate conform legislaţiei în vigoare [compuşii monitorizaţi fiind gaze SO_2, NO_x, NO_2, COV, particule în suspensie (PM_2.5, PM_10), la care se adaugă H_2S şi NH_3]. Astfel, este îmbunătăţită acoperirea naţională a sistemului integrat mobil pentru monitorizarea calităţii aerului (SIMMCA) şi este vizată creşterea capacităţii de răspuns a autorităţii în eventuale evenimente de poluare/ solicitări ale cetăţenilor.

    – Extinderea capabilităţilor M.M.A.P./A.N.P.M./A.P.M. de monitorizare a calităţii aerului în cazul evenimentelor cu impact asupra mediului pe termen scurt şi mediu
    Prin achiziţia în cadrul activităţii A1 a sistemelor mobile de monitorizare a calităţii aerului, cât şi prin actualizarea metodologiei de operare şi raportare la nivel naţional a datelor de calitate a aerului furnizate de aceste sisteme se va extinde capabilitatea M.M.A.P./A.N.P.M./A.P.M. de monitorizare a calităţii aerului în cazul evenimentelor cu impact asupra mediului pe termen scurt şi mediu. În prezent, din cauza gradului de uzură şi a numărului redus de autolaboratoare operate de către A.N.P.M./A.P.M., nu poate fi realizată o acoperire eficientă a teritoriului României într-un timp cât mai scurt în cazul unor evenimente de poluare/solicitări ale cetăţenilor. Prin achiziţia acestor noi sisteme, ca urmare a implementării prezentului proiect, se va asigura acoperirea la nivel naţional, totodată fiind redus timpul de răspuns şi intervenţie. Prin includerea datelor provenite de la staţiile de monitorizare şi a celor provenite de la aceste noi sisteme în bazele de date naţionale, prognoza, evoluţia şi impactul asupra mediului pe termen scurt şi mediu vor fi cuantificate eficient, permiţând atât elaborarea în timp util a unor măsuri, cât şi implementarea unor acţiuni de diminuare sau reducere a impactului.

    – Ridicarea nivelului de acurateţe a informaţiilor furnizate de autorităţile responsabile pentru protecţia mediului
    Activitatea cotidiană de control şi prevenţie a poluării în atmosferă implică atât un grad ridicat de acurateţe a datelor colectate în teren, cât şi un timp redus de acţiune. Proiectul vine în sprijinul autorităţilor cu atribuţii în domeniul controlului şi prevenţiei poluării (M.M.A.P./G.N.M.), prin dotarea G.N.M. cu sisteme unice şi moderne aeropurtate fără pilot (sisteme UAV) echipate cu sisteme de senzori pentru o gamă vastă de poluanţi din atmosferă. Acest obiectiv este implementat prin activitatea A2. Dezvoltarea infrastructurii de inspecţie şi control are ca rezultat major sistemul naţional aeropurtat pentru identificarea surselor de emisie în cazul unor episoade de poluare, care include 46 de sisteme UAV, echipate cu: 45 de module de senzori pentru monitorizarea calităţii aerului; 45 de module de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit provenit de la deşeurile menajere; 15 module de senzori pentru monitorizarea incineratoarelor de deşeuri; 5 module de senzori pentru monitorizarea compuşilor rezultaţi din industria prelucrării lemnului; 2 module de senzori pentru monitorizarea următorilor compuşi: metil mercaptan, HCN, HCl, CS_2, Cl_2. Fiecare sistem UAV va fi dotat cu cameră de termoviziune, câte un modul de senzori pentru monitorizarea calităţii aerului şi modul de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit al deşeurilor menajere. Celelalte module de senzori vor fi distribuite uniform la nivel naţional, pentru cele 8 regiuni.

    – Creşterea nivelului de încredere în autorităţile de mediu naţionale şi locale prin informarea promptă a populaţiei
    În prezent, din cauza capacităţii reduse a autorităţilor de a comunica cetăţenilor într-un timp scurt şi în mod eficient informaţii privind episoadele de poluare, încrederea populaţiei în acestea este extrem de redusă. Ca urmare a dezvoltării bazei materiale şi metodologice a M.M.A.P./A.N.P.M./G.N.M. (prin implementarea activităţilor A1 şi A2), autorităţile vor fi capabile să furnizeze, într-un timp redus şi eficient, date şi informaţii cu un grad ridicat de acurateţe. Prin aplicaţia mobilă dezvoltată în proiect, publicul larg este alertat în privinţa posibilelor episoade de poluare, fiind, de asemenea, invitat să semnaleze evenimente cu potenţial ridicat de ameninţare a siguranţei de mediu. Astfel, în sprijinul eficientizării comunicării între autorităţi şi cetăţeni, pe lângă conferinţele şi comunicatele de presă, vor fi realizate o serie de evenimente demonstrative care vor implica participarea activă a cetăţenilor pentru evaluarea unor cazuri ipotetice/reale şi stabilirea unor măsuri de remediere/prevenţie.


    3. Rezultate aşteptate - Componenta 1
    1. R.1 Sistem integrat mobil de monitorizare a calităţii aerului înconjurător care include 21 de staţii mobile complet echipate conform standardelor aflate în vigoare;
    2. R.2 Raport de testare a sistemului integrat mobil de monitorizare a calităţii aerului;
    3. R.3 Sistem aeropurtat pentru identificarea surselor de emisie în cazul unor episoade de poluare, care include 46 de sisteme UAV, echipate cu: 45 de module de senzori pentru monitorizarea calităţii aerului; 45 de module de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit al deşeurilor menajere; 15 module de senzori pentru monitorizarea incineratoarelor de deşeuri; 5 module de senzori pentru monitorizarea compuşilor rezultaţi din industria prelucrării lemnului; 2 module de senzori pentru monitorizarea următorilor compuşi: metil mercaptan, HCN, HCl, CS_2, Cl_2. Fiecare sistem UAV va fi dotat cu cameră de termoviziune, câte un modul de senzori pentru monitorizarea calităţii aerului şi modul de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit al deşeurilor menajere. Celelalte module de senzori vor fi distribuite uniform la nivel naţional, pentru cele 8 regiuni;
    4. R.4 Platforma online pentru managementul sistemelor aeropurtate;
    5. R.5 Certificate de înmatriculare pentru sistemul aeropurtat de identificare a surselor de emisie în cazul unor episoade de poluare;
    6. R.6 Permise de zbor/autorizaţii de operare în spaţiul aerian comun;
    7. R.7 Raport de instruire şi progres;
    8. R.8 Raport de testare a sistemului aeropurtat pentru identificarea surselor de emisie;
    9. R.9 Metodologie de operare pentru componentele sistemului aeropurtat pentru identificarea surselor de emisie;
    10. R.10 Raport de intercomparare a seturilor de date;
    11. R.11 Rapoarte de realizare a evenimentelor de informare şi promovare;
    12. R.12 Materiale de promovare (roll-upuri, broşuri, pixuri, mape, USB memory flash, agende nedatate/notesuri A5 cu coperta de plută, baterii externe, încărcătoare wireless, ministerilizatoare, etichete autocolante);
    13. R.13 Raport de progres/anual;
    14. R.14 Raport de audit financiar anual;
    15. R.15 Raport de audit extern.

    4. Justificarea cheltuielilor de investiţii din cadrul proiectului
    Necesitatea achiziţionării sistemului integrat mobil de monitorizare a calităţii aerului înconjurător
    Rolul staţiilor mobile va fi acela de a răspunde interesului cetăţenilor pentru anumite tematici problematice privind calitatea aerului, precum şi de a răspunde sesizărilor, petiţiilor sau reclamaţiilor vizând disconfortul cauzat de un anumit nivel al calităţii aerului. Sistemul se doreşte a fi un instrument modern şi puternic pentru fundamentarea deciziilor operative în cazul unor fenomene cu impact major asupra calităţii aerului, dar prin flexibilitatea şi mobilitatea ridicată va completa în orice moment posibilele nefuncţionalităţi punctuale din cadrul RNMCA (indisponibilizări echipamente, zone cu o densitate a locuitorilor/monitorizare mai redusă, dar pentru care există sesizări din partea cetăţenilor etc.) şi va răspunde cetăţenilor şi autorităţilor în ceea ce priveşte calitatea aerului pe o rază de la 1 la 300 km. Sistemul are capabilităţi de monitorizare şi răspuns inclusiv în cazul fenomenelor ce pot afecta calitatea aerului la nivel regional.
    Necesitatea achiziţionării sistemului aeropurtat de identificare a surselor de emisie în caz de episod de poluare
    În situaţia în care staţiile de monitorizare ale RNMCA înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, deplasarea unui autolaborator este eficientă doar în condiţiile în care personalul G.N.M. poate identifica cu acurateţe arealul unde ar putea exista potenţialele surse de emisii. În cazul unor incendii spontane ale unor deşeuri pe depozite neconforme sau sesizări venite de la populaţie care reclamă un episod de disconfort olfactiv, reprezentanţii G.N.M. ar trebui să deţină echipamente performante care să poată parcurge teritoriul cu rapiditate şi cu ajutorul cărora să restrângă arealul supus evaluării şi analizei impactului. În acelaşi timp, trebuie să se ţină cont şi de faptul că aceste evenimente se pot întâmpla pe parcursul nopţii, astfel că aceste echipamente de care ar trebui să dispună personalul G.N.M. vor fi dotate cu sisteme pentru detectarea surselor, inclusiv pe timp de noapte. Având în vedere necesitatea identificării cu acurateţe a unor surse de emisii responsabile de un incident de poluare, episod de poluare, disconfort olfactiv şi ţinând cont de orografia terenului şi a dezvoltării urbanistice atât pe orizontală, cât mai ales pe verticală, fără delimitări foarte clare ale zonelor industriale de cele rezidenţiale, este evidentă nevoia de a achiziţiona un instrument care să poată fi ridicat de la sol. Acest instrument va trebui să facă parte dintr-un sistem modular, sistem care va avea un modul cu termoviziune pentru utilizarea pe timpul nopţii şi, de asemenea, va avea un modul care va cuprinde senzori pentru determinarea indicativă a unor poluanţi (PM_10, CO, H_2S etc.).

    5. Caracteristicile principale ale proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control al calităţii aerului în scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare“
    Valoarea totală a proiectului este de 57.032 mii lei, din care cheltuieli de investiţii 52.334 mii lei şi 4.698 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.
    Titular: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A.N.P.M.) şi Garda Naţională de Mediu (G.N.M.)

┌──────────────────────────┬────┬──────┐
│Valoarea totală a │ │ │
│cheltuielilor de │ │ │
│investiţii din cadrul │mii │ │
│proiectului, inclusiv TVA │lei │52.334│
│(preţuri valabile în luna │ │ │
│august 2021: 1 euro = │ │ │
│4,9215 lei) │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│Eşalonarea cheltuielilor │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- anul I │mii │51.000│
│ │lei │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- anul II │mii │1.334 │
│ │lei │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│Capacităţi: │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- Sisteme integrate mobile│ │ │
│de monitorizare a │buc.│21 │
│calităţii aerului │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- Sisteme aeropurtate │ │ │
│dotate cu senzori şi │ │ │
│echipamente specifice │buc.│46 │
│active de inspecţie şi │ │ │
│control (pachet) │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- Platforma online pentru │ │ │
│managementul sistemelor │buc.│1 │
│aeropurtate │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- Durata de execuţie a │luni│24 │
│proiectului │ │ │
└──────────────────────────┴────┴──────┘


    Finanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară aprobarea de către Guvern pentru notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente pentru categoriile de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, în care se încadrează şi cheltuielile de investiţii din cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control al calităţii aerului în scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare“.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016