Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 464 din 15 aprilie 2021  privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 464 din 15 aprilie 2021 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 469 din 5 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 se declară bunuri de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a acestora în vederea construirii unor piloni de radiocomunicaţii.

    ART. 3
    Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a recepţionării şi punerii în funcţiune a acestora ca piloni de radiocomunicaţii şi spaţii tehnico-administrative destinate derulării activităţii de telecomunicaţii speciale.

    ART. 5
    Se aprobă trecerea bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan

    Bucureşti, 15 aprilie 2021.
    Nr. 464.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Specifice
    a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────────────┘


    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

┌──────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├──────────┬────────────┬───────────────┤Anul │Valoarea de ├────────────────────┬─────────────┼──────────┤ │
│Nr. │Codul de │Denumirea │ │ │ │dobândirii│inventar - │ │ │Concesiune│Tipul │
│M.F. │clasificare│ │Descrierea│Vecinătăţile│ │/dării în │lei - │ │În │/ │bunului│
│ │ │ │tehnică │(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza legală │administrare/│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │ │ │ │concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G.R. nr. 808/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.12.1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 35873/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 35272/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25.08.2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. S/40257/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 666/2011 │ │ │ │
│ │ │Reţele │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │
│ │ │telefonice │ │ │ │ │ │H.G. nr. 136/2013 │ │ │ │
│35517 │8.19.01 │de │ │ │Ţara: România │1998 │66.884.750,19│H.G. nr. 316/ │În │ │Imobil │
│ │ │transport │ │ │ │ │ │23.04.2014 │administrare │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │distribuţie│ │ │ │ │ │29.10.2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 247/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.04.2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr 1023/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.12.2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr 600/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12.08.2019 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr 388/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14.05.2020 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P.B. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1653/17.11.1981 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Act adiţional nr. 1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │1994 │ │ │ │
│35518 │8.19.01 │Imobil 1 │ │ │Bucureşti; │1984 │53.010.466,61│H.G. nr. 439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │H.G. nr. 293/2014 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P.B. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1658/17.11.1981 Act │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │adiţional nr. 1/1994│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 258/1996 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 229/2006 │ │ │ │
│35519 │8.19.01 │Teren 1 │ │ │Bucureşti; │1984 │3.970.043,82 │H.G. nr. 439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 961/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 218/1960 Act │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │adiţional nr. 1/1994│ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │În │ │ │
│35521 │8.19.01 │Teren 2 │ │ │Bucureşti; │1979 │1.163.946,39 │H.G. nr. 293/2012 │administrare │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/13.07.1979 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│35523 │8.19.01 │Teren 3 │ │ │Ţara: România; │1980 │666.050,26 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Ilfov │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia nr. 554/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.12.1979 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Act adiţional nr. 1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │1994 │ │ │ │
│35527 │8.19.01 │Teren 6 │ │ │Dâmboviţa; │1980 │120.162,78 │H.G. nr. 439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Ciocăneşti │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 290/25.10.1978 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│35529 │8.19.01 │Teren 7 │ │ │judeţul: │1994 │355.511,22 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Giurgiu; comuna│ │ │H.G. nr. 431/ │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Singureni │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Dâmboviţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │nr. 419/1978 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │În │ │ │
│35533 │8.19.01 │Teren 9 │ │ │Dâmboviţa; │1978 │149.656,90 │H.G. nr. 293/2012 │administrare │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna Moroeni │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼───────────┴┬──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┬┴──────────┼─────────────┴┬───────────────────┴┬────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 243/1974 Decizia│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │C.P. Botoşani nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │553/1974 H.G. nr. │ │ │ │
│35542 │8.19.01 │Teren 13 │ │ │Botoşani; │1974 │3.592,10 │439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Durneşti │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 243/1974 Decizia│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │C.P. Botoşani nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │553/1974 H.G. nr. │ │ │ │
│35544 │8.19.01 │Teren 14 │ │ │Botoşani; │1973 │6.009,45 │439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul │ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Dărăbani │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 00100/2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 956/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20.08.2008 │ │ │ │
│35546 │8.19.01 │Teren 15 │ │ │Ţara: România;│1975 │48.586,00 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Buzău│ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 170/29.08.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│35547 │8.19.01 │Imobil 17 │ │ │judeţul: │1975 │2.055.943,88 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Prahova; │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │oraşul Sinaia │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 170/29.08.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│35548 │8.19.01 │Teren 16 │ │ │judeţul: │1975 │59.630,56 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Prahova; │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │oraşul Sinaia │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. Alba │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 308/18.08.1987 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│35553 │8.19.01 │Imobil 20 │ │ │judeţul: Alba;│1987 │183.212,86 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna Vinţu │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │de Jos │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │CV nr. 3534/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 6428/2007, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │imobil arabil număr │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │cadastral nr. 904 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Alba;│ │ │nr. topografic 2359/│În │ │ │
│35554 │8.19.01 │Teren 19 │ │ │comuna Vinţu │2007 │1.496,78 │2 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │de Jos │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. Gorj │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 89/7.04.1980 PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 491163/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │31.12.2005 │ │ │ │
│35555 │8.19.01 │Imobil 21 │ │ │judeţul: Gorj;│1981 │242.810,99 │H.G. nr. 439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │satul Runcurel│ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┴┬──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. Gorj │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 89/7.04.1980 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│35556 │8.19.01 │Teren 20 │ │ │judeţul: Gorj; │1980 │39.975,26 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │satul Runcurel │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. Vaslui │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 535 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │din 11.11.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │În │ │ │
│35558 │8.19.01 │Teren 21 │ │ │Vaslui; │1976 │4.811,06 │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bahnari │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 170 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │din 29.08.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Argeş;│ │ │H.G. nr. 439/2009 │În │ │ │
│35560 │8.19.01 │Teren 22 │ │ │oraşul │1975 │1.532,10 │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 170/29.08.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │PV nr. 340901/2005 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 439/2009 │În │ │ │
│35562 │8.19.01 │Teren 23 │ │ │judeţul: Bihor;│1975 │2.133,07 │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna Şinteu │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G.R. nr. 775/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │30.12.1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│35564 │8.19.01 │Imobil 25 │ │ │Ţara: România; │1993 │151.520,67 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Braşov│ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia Regiei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor nr. 307/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │21.09.1999 │ │ │ │
│35567 │8.19.01 │Imobil 27 │ │ │Ţara: România; │1999 │43.679,68 │H.G. nr. 439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Sălaj │ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia Regiei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor nr. 307/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │21.09.1999 │ │ │ │
│35568 │8.19.01 │Teren 26 │ │ │judeţul: Sălaj;│1999 │728,45 │H.G. nr. 439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │muntele Mezeş │ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autorizaţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 146895/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │20.10.2000 │ │ │ │
│121050│8.19.01 │Imobil 32 │ │ │judeţul: Ilfov;│2000 │336.609,81 │H.G. nr. 439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul Măgurele│ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 1246/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │29.11.2000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│121051│8.19.01 │Imobil 33 │ │ │Constanţa; │2000 │524.117,44 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Neptun │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 1246/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │29.11.2000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│121052│8.19.01 │Teren 28 │ │ │Constanţa; │2000 │426.970,32 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Neptun │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 736/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20.09.1995 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 00100/2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 956/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ţara: România; │ │ │20.08.2008 │ │ │ │
│121057│8.19.01 │Teren 29 │ │ │judeţul: Buzău;│2001 │9.864,70 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna Merei │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 518/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20.07.2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 114/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │07.02.2002, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 943/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14.08.2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 136730, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │136731/26.09.2008 │ │ │ │
│144475│8.19.01 │Imobil 38 │ │ │judeţul: │2002 │51.292.772,67 │H.G. nr. 887/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Braşov; comuna │ │ │25.08.2010 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Cristian │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.12.2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 114/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7.02.2002 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.C.L.C. nr. 43/2003│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.C.L.C. nr. 25/2006│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │
│144476│8.19.01 │Teren 30 │ │ │judeţul: │2002 │1.980.513,65 │H.G. nr. 960/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Braşov; comuna │ │ │4.12.2013 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Cristian │ │ │H.G. nr. 961/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.12.2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 19/2006 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 293/2012 │În │ │ │
│152112│8.19.01 │Teren 31 │ │ │judeţul: Arad; │2006 │14.019,84 │H.G. nr. 431/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul Arad│ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea C.L. Ineu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2008 H.G. nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │439/2009 │ │ │ │
│154562│8.19.01 │Teren 32 │ │ │judeţul: Arad; │2008 │14.125,58 │H.G. nr. 293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea │ │ │H.G. nr. 431/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Ineu │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Teritorial de Regim │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Silvic şi de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Vânătoare Oradea nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Sălaj;│ │ │104/17.02.2009 │În │ │ │
│155227│8.19.01 │Teren 33 │ │ │municipiul │2009 │112.534,83 │H.G. nr. 887/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Zalău │ │ │25.08.2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea CL │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Chişineu-Criş │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 13/18.02.2009; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │nr. 59 din │ │ │ │
│155228│8.19.01 │Imobil 34 │ │ │judeţul: Arad; │2010 │4.951,78 │16.06.2010 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul │ │ │H.G. nr. 293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Chişineu-Criş │ │ │H.G. nr. 431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 558/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.06.2011 │ │ │ │
│155789│8.19.01 │Teren 36 │ │ │Ţara: România; │2011 │11.236,39 │H.G. nr. 431/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Iaşi │ │ │10.06.2015 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │CVC nr. 1624/2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 666/2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 293/2012 │În │ │ │
│155792│8.19.01 │Teren 35 │ │ │Vâlcea; │2010 │14.756,29 │H.G. nr. 431/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea │ │ │10.06.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 136/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.04.2013 │ │ │ │
│158522│8.19.01 │Imobil 46 │ │ │Ţara: România; │2012 │762.339,29 │H.G. nr. 431/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Iaşi │ │ │10.06.2015 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 136/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │3.04.2013 │ │ │ │
│158523│8.19.01 │Teren 37 │ │ │judeţul: │2012 │41.395,19 │H.G. nr. 431/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │ │10.06.2015 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 136/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │3.04.2013 │ │ │ │
│158524│8.19.01 │Imobil 45 │ │ │judeţul: │2012 │1.393.814,55 │H.G. nr. 431/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Hunedoara │ │ │10.06.2015 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 136/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │3.04.2013 │ │ │ │
│158525│8.19.01 │Teren 38 │ │ │judeţul: │2011 │3.563,93 │H.G. nr. 431/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Hunedoara │ │ │10.06.2015 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 316/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │23.04.2013 │ │ │ │
│159537│8.19.01 │Imobil 47 │ │ │judeţul: │2013 │54.964,57 │H.G. nr. 431/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Suceava │ │ │10.06.2015 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.10.2014 │În │ │ │
│159756│8.19.01 │Imobil 48 │ │ │Bucureşti; │2014 │48.436.112,66 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.10.2014 │În │ │ │
│159757│8.19.01 │Imobil 49 │ │ │Bucureşti; │2014 │557.509,48 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.10.2014 │În │ │ │
│159758│8.19.01 │Imobil 50 │ │ │Bucureşti; │2014 │619.868,42 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.10.2014 │În │ │ │
│159759│8.19.01 │Imobil 51 │ │ │Bucureşti; │2014 │141.495,88 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.10.2014 │În │ │ │
│159760│8.19.01 │Imobil 53 │ │ │Bucureşti; │2014 │14.859.904,23 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.10.2014 │În │ │ │
│159761│8.19.01 │Imobil 52 │ │ │Bucureşti; │2014 │1.776.540,81 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 960/ │ │ │ │
│159762│8.19.01 │Teren 39 │ │ │judeţul │2014 │186,23 │29.10.2014 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Hunedoara; │ │ │H.G. nr. 993/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │satul Sânpetru │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 961/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.10.2014 │În │ │ │
│159763│8.19.01 │Teren 40 │ │ │Bucureşti; │2014 │900.150,43 │H.G. nr. 24/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │25.01.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 1099/ │ │ │ │
│160284│8.19.01 │Imobil 54 │ │ │judeţul: │2014 │1.605.391,47 │10.12.2014 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │ │H.G. nr. 993/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 1099/ │ │ │ │
│160285│8.19.01 │Imobil 55 │ │ │judeţul: Bihor;│2014 │27.569,94 │10.12.2014 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │H.G. nr. 993/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Oradea │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 1099/ │ │ │ │
│160286│8.19.01 │Teren 40 │ │ │judeţul: Bihor;│2014 │6.194,00 │10.12.2014 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │H.G. nr. 993/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Oradea │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 610/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │28.07.2015 │În │ │ │
│160760│8.19.01 │Imobil 56 │ │ │Bucureşti; │2015 │3.643.067,62 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│161076│8.19.01 │Teren 41 │ │ │judeţul: Satu │2015 │58,29 │H.G. nr. 1023/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Mare; oraşul │ │ │29.12.2016 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Negreşti-Oaş │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 1023/ │ │ │ │
│162328│8.19.01 │Imobil 57 │ │ │judeţul: │2016 │472.379,52 │29.12.2016 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Hunedoara; │ │ │H.G. nr. 993/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │satul Sânpetru │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 1023/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │29.12.2016 │În │ │ │
│162329│8.19.01 │Imobil 58 │ │ │Bucureşti; │2016 │30.157.729,70 │H.G. nr. 993/ │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │H.G. nr. 577/ │În │ │ │
│164068│8.19.01 │Imobil 59 │ │ │Vrancea; │2018 │332.959,49 │24.07.2018 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Focşani │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│164168│8.19.01 │Imobil 60 │ │ │judeţul: │2018 │51.837,80 │H.G. nr. 622/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Hunedoara; │ │ │23.08.2018 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │municipiul Brad│ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│165020│8.19.01 │Imobil 61 │ │ │Ţara: România; │2018 │567.175,26 │H.G. nr. 600/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Vaslui│ │ │12.08.2019 │administrare│ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│165021│8.19.01 │Imobil 62 │ │ │Ţara: România; │2018 │75.563,68 │H.G. nr. 600/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Arad │ │ │12.08.2019 │administrare│ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│165022│8.19.01 │Teren 42 │ │ │Ţara: România; │2018 │718,05 │H.G. nr. 600/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Arad │ │ │12.08.2019 │administrare│ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 388/ │În │ │ │
│165118│8.19.01 │Teren 44 │ │ │judeţul: Arad; │2019 │10.248,77 │14.05.2020 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul Nădlac │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│165125│8.19.01 │Teren 51 │ │ │judeţul: Argeş;│2019 │1.005.151,36 │H.G. nr. 388/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │14.05.2020 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│165126│8.19.01 │Imobil 64 │ │ │judeţul: Argeş;│2019 │1.252.549,61 │H.G. nr. 388/ │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │14.05.2020 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │H.G. nr. 388/ │În │ │ │
│165127│8.19.01 │Imobil 65 │ │ │judeţul: Arad; │2019 │573.888,19 │14.05.2020 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul Nădlac │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia 617/1943 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Foaie de avere 903/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │1936 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Sibiu;│ │ │H.G. nr. 110/ │În │ │ │
│104073│8.19.01 │Imobil 63 │ │ │municipiul │2019 │13.685,99 │18.02.2015 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Sibiu │ │ │H.G. nr. 689/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12.09.2019 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 454/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.06.2020 │ │ │ │
├──────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL: │293.252.738,79│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor care se declară de interes public naţional, se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────────────┘


    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

┌────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├──────────┬────────────┬───────────┤Anul │Valoarea ├────────────┬───────────────┼──────────┤ │
│Nr. │Codul de │Denumirea│ │ │ │dobândirii│de │ │ │Concesiune│Tipul │
│M.F.│clasificare│ │Descrierea│Vecinătăţile│ │/dării în │inventar │ │ │/ │bunului│
│ │ │ │tehnică │(după caz, │Adresa │folosinţă │- lei - │Baza legală │În administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Local al │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Comunei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Sănduleşti │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │nr. 90/ │administrarea │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │30.10.2019; │Serviciului de │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 53 │Teren │ │Cluj; │2019 │84,00 │Hotărârea │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │Consiliului │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Sănduleşti │ │ │Local al │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Comunei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Sănduleşti │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 24/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14.04.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 51793 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │Local al │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 54 │Teren │ │judeţul: │2020 │6.088,00 │Oraşului │Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Arad; │ │ │Sântana │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │nr. 143/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Sântana │ │ │28.07.2020; │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 312669 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │Local al │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 55 │Teren │ │judeţul: │2020 │2.500,00 │Oraşului │Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; │ │ │Livada nr. │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │39/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Livada │ │ │3.06.2020; │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 105299 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │Consiliului │administrarea │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Local al │Serviciului de │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 56 │Teren │ │Satu Mare; │2020 │6.871,00 │Oraşului │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │Ardud nr. 35│Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Ardud │ │ │/26.06.2020;│CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 107256 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Local al │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Comunei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Ardusat │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │nr. 37/ │administrarea │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │31.10.2019; │Serviciului de │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 57 │Teren │ │Maramureş; │2019 │3.727,92 │Hotărârea │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │Consiliului │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Ardusat │ │ │Local al │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Comunei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ardusat nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25.03.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 51258 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Local al │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oraşului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Buhuşi │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │nr. 166/ │administrarea │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │28.11.2019; │Serviciului de │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 58 │Teren │ │Bacău; │2019 │504,00 │Hotărârea │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │Consiliului │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Buhuşi │ │ │Local al │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oraşului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Buhuşi nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │50/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.04.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 65092 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Local al │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oraşului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Sărmaşu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 36/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │28.05.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │Local al │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 59 │Teren │ │judeţul: │2020 │1.600,00 │Oraşului │Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │Sărmaşu │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │nr. 55/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Sărmaşu │ │ │24.09.2020; │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Local al │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oraşului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Sărmaşu nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │64/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │26.11.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 52620 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Local al │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Gherla │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │nr. 76/ │administrarea │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │27.08.2020; │Serviciului de │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 60 │Teren │ │Cluj; │2020 │966,41 │Rectificarea│Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │Consiliului │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Gherla │ │ │Local al │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gherla │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 14720/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │16.10.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 55841 │ │ │ │
├────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL: │22.341,33│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
    a cărui valoare de inventar se modifică

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────────────┘


    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

┌─────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├──────────┬────────────┬───────┤Anul │Valoarea de ├──────────┬────────────┼──────────┤ │
│Nr. │Codul de │Denumirea │ │ │ │dobândirii│inventar - │ │ │Concesiune│Tipul │
│M.F. │clasificare│ │Descrierea│Vecinătăţile│ │/dării în │lei - │ │În │/ │bunului│
│ │ │ │tehnică │(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza │administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │ │ │legală │/ concesiune│Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │808/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.12.1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35873/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2008│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35272/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │887/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25.08.2010│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. S/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │40257/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │666/2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │Reţele │ │ │ │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │telefonice │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │de │ │ │Ţara: │ │ │136/2013 │În │ │ │
│35517│8.19.01 │transport │ │ │România│1998 │79.312.361,63│H.G. nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │316/ │ │ │ │
│ │ │distribuţie│ │ │ │ │ │23.04.2014│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.10.2014│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.06.2015│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │247/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.04.2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1023/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.12.2016│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │600/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12.08.2019│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │388/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14.05.2020│ │ │ │
└─────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────┘    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────────────┘


    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

┌────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├───────────┬────────────┬──────────────┤Anul │Valoarea de ├─────────────┬───────────────┼──────────┤ │
│Nr. │Codul de │Denumirea│ │ │ │dobândirii│inventar - │ │ │Concesiune│Tipul │
│M.F.│clasificare│ │Descrierea │Vecinătăţile│ │/dării în │lei - │ │ │/ │bunului│
│ │ │ │tehnică (pe│(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza legală │În administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │scurt) │pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul │ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 67│Construcţie│ │Vâlcea; │2020 │235.300,77 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │763/2/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Olanu-Drăgioiu│ │ │21.10.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 36609 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 68│Construcţie│ │judeţul Bihor;│2020 │251.436,78 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │336/1/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Marghita │ │ │4.06.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 2297 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 69│Construcţie│ │judeţul Bacău;│2020 │244.393,93 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │433/2/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Moineşti │ │ │2.07.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 66584 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul │ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 70│Construcţie│ │Vâlcea; │2020 │297.058,03 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │624/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Horezu │ │ │23.09.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 37886 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 71│Construcţie│ │judeţul Timiş;│2020 │285.064,06 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │949/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Lugoj │ │ │26.11.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 405540 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 72│Construcţie│ │judeţul Cluj; │2020 │269.188,22 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │952/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Iclod │ │ │10.12.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 58272 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul │ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 73│Construcţie│ │Călăraşi; │2020 │249.911,80 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │947/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Independenţa │ │ │18.12.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 23085 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 74│Construcţie│ │judeţul Sălaj;│2020 │249.672,98 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │949/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Cehu Silvaniei│ │ │10.12.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 52405 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 75│Construcţie│ │judeţul Mureş;│2020 │241.556,38 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │857/1/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Ibăneşti │ │ │24.11.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 52302 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 76│Construcţie│ │judeţul Arad; │2020 │298.821,98 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │860/1/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Nădlac │ │ │25.11.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 309592 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │Proces-verbal│În │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul │ │ │de punere în │administrarea │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 77│Construcţie│ │Teleorman; │2020 │287.318,12 │funcţiune nr.│Serviciului de │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │localitatea │ │ │788/1/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Răsmireşti │ │ │2.11.2020; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 20798 │CUI 4267230 │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de recepţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 271692/ │În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │22.12.2020; │administrarea │ │ │
│ │ │ │Construcţie│ │judeţul │ │ │Proces-verbal│Serviciului de │ │ │
│ │8.19.01 │Imobil 78│C1 │ │Botoşani; │2020 │1.803.232,21│de │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea │ │ │certificare a│Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │cheltuielilor│CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1018/1/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.12.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 67823 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de recepţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 271692/ │În │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România;│ │ │22.12.2020; │administrarea │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul │ │ │Proces-verbal│Serviciului de │ │ │
│ │8.19.01 │Teren 61 │Teren │ │Botoşani; │2020 │369.336,72 │de │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea │ │ │certificare a│Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │cheltuielilor│CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1018/1/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.12.2020; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 67823 │ │ │ │
├────┼───────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │TOTAL: │5.082.291,98│ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴───────┘    ANEXA 5

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
    care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
    în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Date de identificare ale bunului │ │
│ │ │ │imobil care se trece din domeniul │ │
│ │ │ │public în domeniul privat al │ │
│ │ │ │statului şi în administrarea │ │
│ │ │ │Serviciului de Telecomunicaţii │Valoare │
│Nr. │Cod de │Denumirea│Speciale CUI 4267230 │de │
│M.F.P.│clasificare│bunului ├───────────┬──────────┬───────────┤inventar │
│ │ │imobil │Descriere │ │ │(lei) │
│ │ │ │tehnică │ │ │ │
│ │ │ │Carte │Vecinătăţi│Adresa │ │
│ │ │ │funciară/ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. │ │ │ │
│ │ │ │cadastru │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │
│35543 │8.19.01 │Imobil 15│Construcţie│ │judeţul: │35.987,06│
│ │ │ │CF 338/N │ │Botoşani │ │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │
│ │ │ │ │ │Dărăbani │ │
└──────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016