Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 455 din 30 martie 2022  privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de înregistrare şi actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 455 din 30 martie 2022 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de înregistrare şi actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 338 din 6 aprilie 2022
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia identificată cu nr. M.F. 155472, cuprinsă în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă scoaterea imobilului identificat cu nr. M.F. 155471 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului în vederea îndreptării unei erori de înregistrare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorilor de inventar ale imobilelor înregistrate cu nr. M.F. 155469, 155470 şi 155472, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    (1) Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 3, aflate în domeniul public al statului, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, pentru relocarea tuturor structurilor de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, pe perioada derulării lucrărilor de reabilitare „Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii sediului Poliţiei municipiului Târgu Jiu din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj“.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), imobilul prevăzut la art. 3 revine în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

    ART. 5
    Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 4 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările şi completările corespunzătoare în anexele nr. 8 şi nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu


    Bucureşti, 30 martie 2022.
    Nr. 455.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale părţii de imobil care se scoate din inventarul bunurilor din domeniul public al statului
    ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Ordonator principal de credite │Ministerul Educaţiei │13729380 │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente de identificare │
├────┬───────┬─────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │Descrierea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnică din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │inventarul │ │ │ │
│ │ │Persoana │ │ │centralizat│ │Valoarea│ │
│Nr. │Nr. │juridică ce │Codul de │Denumirea│al │Adresa │de │Baza legală │
│crt.│M.F. │administrează│clasificaţie│ │bunurilor │ │inventar│ │
│ │ │imobilul │ │ │din │ │- lei - │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Judeţul │ │Retrocedat │
│ │ │Universitatea│ │ │Teren în │Gorj, │ │conform │
│ │ │„Constantin │ │ │suprafaţă │municipiul│ │Sentinţei │
│1 │155472 │Brâncuşi“ din│8.26.10 │Teren │de 1.261 mp│Târgu Jiu,│0 │civile nr. │
│ │parţial│Târgu Jiu │ │ │(din │calea │ │460/ │
│ │ │(CUI 4597441)│ │ │totalul de │Bucureşti │ │1.09.2005 a │
│ │ │ │ │ │3.215 mp) │nr. 75 │ │Tribunalului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gorj │
└────┴───────┴─────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului care se scoate din inventarul bunurilor din domeniul public al statului
    în vederea îndreptării unei erori de înregistrare

┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┐
│Ordonator principal de credite │Ministerul Educaţiei │13729380│
├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┤
│Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente de identificare │
├────┬──────┬─────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │Descrierea │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnică din│ │ │
│ │ │ │ │ │inventarul │ │ │
│ │ │Persoana │ │ │centralizat│ │Valoarea│
│Nr. │Nr. │juridică ce │Codul de │Denumirea│al │Adresa │de │
│crt.│M.F. │administrează│clasificaţie│ │bunurilor │ │inventar│
│ │ │imobilul │ │ │din │ │- lei - │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │
├────┼──────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │Universitatea│ │ │Clădire │Gorj, │ │
│ │ │„Constantin │ │Clădire │suprafaţa │municipiul│ │
│1 │155471│Brâncuşi“ │8.26.10 │post │construită │Târgu Jiu,│18.100 │
│ │ │din Târgu Jiu│ │trafo │= 25 mp │calea │ │
│ │ │(CUI 4597441)│ │ │ │Bucureşti │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 75 │ │
└────┴──────┴─────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor ale căror caracteristici tehnice şi valoare de inventar se actualizează ca urmare a înscrierii bunurilor
    în cartea funciară şi a reevaluării şi care se transmit din administrarea Ministerului Educaţiei,
    prin Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
    pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Ordonator principal de credite │Ministerul Educaţiei │13729380 │
├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente de identificare │
├──────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Descrierea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnică din│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inventarul │ │ │ │Persoana │Persoana │
│ │ │Codul de │ │centralizat│Descrierea │ │Valoarea │juridică de │juridică la │
│Nr. │Codul de │clasificaţie│Denumirea│al │tehnică │Adresa │de │la care se │care se │
│M.F. │clasificaţie│după │bunului │bunurilor │actualizată│ │inventar │transmite │transmite │
│ │ │transfer │ │din │ │ │- lei - │imobilul │imobilul │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │public al │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │statului │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 niveluri,│ │ │Statul român,│Statul român,│
│ │ │ │ │ │regim de │ │ │din │în │
│ │ │ │ │ │înălţime P │Judeţul │ │administrarea│administrarea│
│ │ │ │ │Clădire P +│+ 2E, Sc = │Gorj, │ │Ministerului │Ministerului │
│ │ │ │ │2E, Sc = │508 mp, Sd │municipiul│ │Educaţiei │Afacerilor │
│155469│8.26.10 │8.19.01 │Clădire │497 mp, Sd │= 1.436 mp;│Târgu Jiu,│2.088.500│prin │Interne │
│ │ │ │ │= 1.491 mp │nr. │calea │ │Universitatea│pentru │
│ │ │ │ │ │cadastral │Bucureşti │ │„Constantin │Inspectoratul│
│ │ │ │ │ │58492-C1, │nr. 75 │ │Brâncuşi“ din│de Poliţie │
│ │ │ │ │ │CF nr. │ │ │Târgu Jiu │Judeţean Gorj│
│ │ │ │ │ │58492 Târgu│ │ │(CUI 4597441)│(CUI 4246327)│
│ │ │ │ │ │Jiu │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire cu │ │ │Statul român,│Statul român,│
│ │ │ │ │ │1 nivel, │ │ │din │în │
│ │ │ │ │ │regim de │Judeţul │ │administrarea│administrarea│
│ │ │ │ │ │înălţime P,│Gorj, │ │Ministerului │Ministerului │
│ │ │ │ │ │Sc = 14 mp,│municipiul│ │Educaţiei │Afacerilor │
│155470│8.26.10 │8.19.01 │Clădire │Clădire, Sc│Sd = │Târgu Jiu,│5.200 │prin │Interne │
│ │ │ │anexă │= 14 mp │14 mp; nr. │calea │ │Universitatea│pentru │
│ │ │ │ │ │cadastral │Bucureşti │ │„Constantin │Inspectoratul│
│ │ │ │ │ │58492-C2, │nr. 75 │ │Brâncuşi“ din│de Poliţie │
│ │ │ │ │ │CF nr. │ │ │Târgu Jiu │Judeţean Gorj│
│ │ │ │ │ │58492 Târgu│ │ │(CUI 4597441)│(CUI 4246327)│
│ │ │ │ │ │Jiu │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │împrejmuit │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pe laturile│ │ │Statul român,│Statul român,│
│ │ │ │ │ │7-8-1-2-3 │ │ │din │în │
│ │ │ │ │ │cu gard de │Judeţul │ │administrarea│administrarea│
│ │ │ │ │ │ţeavă pe │Gorj, │ │Ministerului │Ministerului │
│ │ │ │ │Steren = │bordură │municipiul│ │Educaţiei │Afacerilor │
│155472│8.26.10 │8.19.01 │Teren │3.215 mp │de beton, │Târgu Jiu,│161.100 │prin │Interne │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │calea │ │Universitatea│pentru │
│ │ │ │ │ │măsurată = │Bucureşti │ │„Constantin │Inspectoratul│
│ │ │ │ │ │1.908 mp, │nr. 75 │ │Brâncuşi“ din│de Poliţie │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │ │ │Târgu Jiu │Judeţean Gorj│
│ │ │ │ │ │58492, │ │ │(CUI 4597441)│(CUI 4246327)│
│ │ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │58492 Târgu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jiu │ │ │ │ │
├──────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┼─────────┼─────────────┴─────────────┤
│Total anexă │2.254.800│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016