Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 mai 2014  pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 mai 2014 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014

    Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.
    ART. 5
    (1) În anul 2014, pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel:
    a) pe total sistem, compensaţia programată acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 30% în funcţie de indicatorul călători-km şi 70% în funcţie de indicatorul tren-km;
    b) pe total sistem, compensaţia programată aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio;
    c) pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
    (2) Valorile compensaţiei acordate potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
    a) pentru trenurile Interregio, 57,357 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km;
    b) pentru trenurile Regio, 251,225 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km.
    (3) În situaţia în care indicatorii realizaţi de operatori nu ating nivelul programat, acordarea compensaţiei se face potrivit realizării fiecărui indicator în parte.
    ART. 6
    Pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, Ministerul Transporturilor va aloca compensaţia prevăzută prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 pentru susţinerea transportului feroviar de călători, cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Conform prevederilor art. XX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, acordarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând compensaţie pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferentă lunii anterioare din care se deduce suma aferentă contravalorii carburanţilor primiţi de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


               PRIM-MINISTRU
            VICTOR-VIOREL PONTA

                  Contrasemnează:
                 ─────────────────
             Ministrul transporturilor,
                  Dan-Coman Şova

           Ministrul finanţelor publice,
              Ioana-Maria Petrescu

          Ministrul delegat pentru buget,
                   Liviu Voinea


    Bucureşti, 28 mai 2014.
    Nr. 455.

    ANEXA 1

                     ACT ADIŢIONAL Nr. 1 PE ANUL 2014
      la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii
       Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

    Încheiat între:
    Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi
    Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.
    Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., după cum urmează:

    ARTICOL UNIC
    Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzut în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 3, alineatele (2) şi (8) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă pachetul minim social, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii şi cu reglarea corespunzătoare a compensaţiei acordate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    .......................................................................
    (8) C.F.R. Călători va asigura pe toată durata contractului de servicii publice condiţiile minime obligatorii privind viteza comercială, confortul şi serviciile la bord, în funcţie de categoria trenului, în condiţii normale de circulaţie. Condiţiile minime de confort în trafic intern valabile pentru perioada 2012-2015 sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători. În situaţiile în care restricţiile de viteză impuse de Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. sau posibilităţile de încadrare în grafic vor conduce la scăderea vitezelor comerciale pe anumite sectoare din parcursul trenurilor, categoria trenurilor va fi stabilită de C.F.R. Călători în funcţie de calitatea confortului şi a serviciilor oferite la bord."

    2. La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Ministerul Transporturilor va susţine finanţarea de la bugetul de stat, în condiţiile legii şi cu respectarea legislaţiei privind acordarea ajutorului de stat, a investiţiilor necesare, pentru anul 2014, pentru realizarea programelor prioritare, precum şi a proiectelor care asigură interoperabilitatea în sistemul de transport feroviar european. În funcţie de sumele alocate în cursul anului de la bugetul de stat pentru proiectele de investiţii necesare pentru transportul feroviar public de călători în anul 2014 se va completa în mod corespunzător actul adiţional numărul 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A."

    3. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Compensaţia cuvenită C.F.R. Călători pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:
    1. În anul 2014 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio.
    2. Procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
    3. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
    a) pentru trenurile Interregio, 57,357 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km;
    b) pentru trenurile Regio, 251,225 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km."

    4. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
    5. Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.
    6. Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
    7. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.
    8. Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
    9. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

      Ministrul transporturilor, S.C. C.F.R. CĂLĂTORI - S.A.
         Dan-Coman Şova Director general,
                                        Valentin Dorobanţu


    ANEXA 1
    ───────
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 al "C.F.R. Călători" - S.A.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
(Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al "C.F.R. Călători" - S.A.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


              Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii
                           de transport feroviar de călători

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Indicatorul 2014 │ Total trenuri Interregio şi Regio │
├────────────────────┼────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤
│ │ Trenuri Interregio │ Trenuri Regio │ Total │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Tren-km (mii) │ 22.312,61 │ 26.901,18 │ 49.213,79 │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Călători-km (mii) │ 1.700.000 │ 1.254.054 │ 2.954.054 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘
    ANEXA 2
    ───────
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 al "C.F.R. Călători" - S.A.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al "C.F.R. Călători" - S.A.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

         Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim
        social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice

    Trenuri cu circulaţie regulată

    Secţii interoperabile


┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│Adjud - Buzău │ 116,20│regio │ Z │ 365│ 3│ 348,60│ 127.239,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 348,60│ 127.239,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│Adjud - Paşcani │ 142,20│regio │ Z │ 365│ 2│ 284,40│ 103.806,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 284,40│ 103.806,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│Adjud - Suceava Nord │ 205,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 410,60│ 149.869,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 410,60│ 149.869,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│Arad - Ciumeghiu │ 71,20│regio │ Z │ 365│ 2│ 142,40│ 51.976,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 142,40│ 51.976,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│Arad - Chişineu Criş │ 47,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 47,50│ 17.337,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 95,00│ 24.795,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 142,50│ 42.132,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│Arad - Curtici │ 17,00│regio │ Z │ 365│ 8│ 136,00│ 49.640,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 4│ 68,00│ 17.748,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 34,00│ 5.984,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 238,00│ 73.372,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│Arad - Mangalia │ 871,70│interregio │ S │ 80│ 2│ 1.743,40│ 139.472,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.743,40│ 139.472,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│Arad - Simeria │ 157,40│regio │ Z │ 365│ 6│ 944,40│ 344.706,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 314,80│ 82.162,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1.259,20│ 426.868,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│Baia Mare - Cluj Napoca │ 192,80│regio │ Z │ 365│ 1│ 192,80│ 70.372,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 192,80│ 60.346,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 385,60│ 130.718,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│Baia Mare - Jibou │ 57,80│regio │ Z │ 365│ 6│ 346,80│ 126.582,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 57,80│ 18.091,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 2│ 115,60│ 29.131,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 115,60│ 20.345,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 635,80│ 194.150,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│Bacău - Adjud │ 58,20│regio │ Z │ 365│ 2│ 116,40│ 42.486,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 116,40│ 42.486,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│Bacău - Bicaz │ 86,00│regio │ Z │ 365│ 4│ 344,00│ 125.560,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 344,00│ 125.560,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│Bacău - Iaşi │ 159,70│regio │ Z │ 365│ 5│ 798,50│ 291.452,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 798,50│ 291.452,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│Bacău - Mărăşeşti │ 83,90│interregio │ Z │ 365│ 1│ 83,90│ 30.623,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 1│ 83,90│ 30.623,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 167,80│ 61.247,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│Bacău - Paşcani │ 84,00│regio │ D │ 313│ 2│ 168,00│ 52.584,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 168,00│ 52.584,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│Bacău - Piatra Neamţ │ 60,20│regio │ Z │ 365│ 8│ 481,60│ 175.784,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 60,20│ 18.842,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 541,80│ 194.626,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│Bacău - Suceava Nord │ 147,10│regio │ Z │ 365│ 4│ 588,40│ 214.766,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 588,40│ 214.766,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│Băbeni - Călimăneşti Hm. │ 35,80│regio │ F │ 304│ 2│ 71,60│ 21.766,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71,60│ 21.766,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│Băbeni - Sibiu │ 119,20│regio │ D │ 313│ 1│ 119,20│ 37.309,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 119,20│ 37.309,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│Băile Tuşnad - Miercurea Ciuc │ 28,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 28,50│ 10.402,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 28,50│ 10.402,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│Bârlad - Tecuci │ 50,30│regio │ Z │ 365│ 1│ 50,30│ 18.359,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 50,30│ 18.359,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│Beclean pe Someş - Ilva Mică │ 47,70│regio │ Z │ 365│ 1│ 47,70│ 17.410,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 47,70│ 17.410,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│Bistriţa Nord - Beclean pe Someş │ 35,60│regio │ V │ 176│ 1│ 35,60│ 6.265,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 35,60│ 6.265,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│Bistriţa Nord - Cluj Napoca │ 119,00│regio │ Z │ 365│ 2│ 238,00│ 86.870,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 238,00│ 74.494,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 119,00│ 36.176,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 595,00│ 197.540,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│Bistriţa Nord - Deda │ 57,50│regio │ Z │ 365│ 2│ 115,00│ 41.975,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 115,00│ 41.975,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│Bistriţa Nord - Sărăiţel │ 10,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 21,40│ 7.811,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 21,40│ 7.811,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│Bistriţa Nord - Dej Călători │ 60,20│regio │ Z │ 365│ 2│ 120,40│ 43.946,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 60,20│ 18.300,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 60,20│ 15.170,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 1│ 60,20│ 10.595,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 301,00│ 88.012,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│Bistriţa Nord - Târgu Mureş │ 111,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 223,60│ 81.614,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 223,60│ 81.614,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│Bistriţa Nord - Vatra Dornei │ 158,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 317,40│ 115.851,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 317,40│ 115.851,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│Botoşani - Suceava Nord │ 61,80│regio │ Z │ 365│ 6│ 370,80│ 135.342,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ ES │ 285│ 2│ 123,60│ 35.226,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ S │ 80│ 2│ 123,60│ 9.888,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 618,00│ 180.456,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│Botoşani - Vereşti │ 44,50│regio │ Z │ 365│ 4│ 178,00│ 64.970,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 178,00│ 64.970,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│Bratca - Huedin │ 43,10│regio │ V │ 176│ 2│ 86,20│ 15.171,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 86,20│ 15.171,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│Braşov - Adjud │ 253,30│interregio │ Z │ 365│ 2│ 506,60│ 184.909,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 506,60│ 184.909,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│Braşov - Constanţa │ 391,30│interregio │ Z │ 365│ 2│ 782,60│ 285.649,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 782,60│ 285.649,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│Braşov - Copşa Mică │ 176,20│regio │ Z │ 365│ 2│ 352,40│ 128.626,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 352,40│ 128.626,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│Braşov - Curtici │ 449,90│interregio │ Z │ 365│ 2│ 899,80│ 328.427,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 899,80│ 328.427,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│Braşov - Episcopia Bihor │ 541,10│interregio │ Z │ 365│ 4│ 2.164,40│ 790.006,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.164,40│ 790.006,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│Braşov - Făgăraş │ 65,00│regio │ D │ 313│ 1│ 65,00│ 20.345,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 65,00│ 3.380,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 650,00│ 23.725,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│Braşov - Galaţi │ 310,50│interregio │ Z │ 365│ 2│ 621,00│ 226.665,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 621,00│ 226.665,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│Braşov - Gheorghieni │ 150,30│regio │ D │ 313│ 2│ 300,60│ 94.087,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 300,60│ 94.087,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│Braşov - Izvoru Oltului │ 120,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 240,60│ 87.819,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 240,60│ 87.819,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│Braşov - Miercurea Ciuc │ 95,00│regio │ Z │ 365│ 1│ 95,00│ 34.675,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 95,00│ 34.675,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│Braşov - Ploieşti Sud │ 110,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 220,80│ 80.592,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 220,80│ 80.592,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│Braşov - Rupea │ 73,80│regio │ Z │ 365│ 1│ 73,80│ 26.937,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 73,80│ 23.099,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 147,60│ 50.036,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│Braşov - Sfântu Gheorghe │ 32,10│regio │ Z │ 365│ 2│ 64,20│ 23.433,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 64,20│ 20.094,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 128,40│ 43.527,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│Braşov - Sibiu │ 148,90│regio │ Z │ 365│ 7│ 1.042,30│ 380.439,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 297,80│ 93.211,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 1.340,10│ 473.650,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│Braşov - Siculeni │ 103,20│regio │ Z │ 365│ 1│ 103,20│ 37.668,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 103,20│ 37.668,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│Braşov - Sighişoara │ 127,40│regio │ Z │ 365│ 3│ 382,20│ 139.503,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 382,20│ 139.503,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│Braşov - Teiuş │ 227,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 227,50│ 83.037,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 227,50│ 83.037,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│Braşov - Topliţa │ 184,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 368,60│ 134.539,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 368,60│ 134.539,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│Bucureşti Nord Gr.A - Curtici via │ 607,50│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.215,00│ 443.475,00│
│ │Craiova │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.215,00│ 443.475,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│Bucureşti Nord Gr.A - Arad via │ 603,80│interregio │ ES │ 285│ 2│ 1.207,60│ 344.166,00│
│ │Braşov │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.207,60│ 344.166,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│Bucureşti Nord Gr.A - Bacău │ 302,50│interregio │ Z │ 365│ 1│ 302,50│ 110.412,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 302,50│ 110.412,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│Bucureşti Nord Gr.A - Bicaz │ 388,50│interregio │ Z │ 365│ 2│ 777,00│ 283.605,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 777,00│ 283.605,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│Bucureşti Nord Gr.A - Braşov │ 166,30│interregio │ Z │ 365│ 4│ 665,20│ 242.798,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 8│ 1.330,40│ 485.596,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 1.995,60│ 728.394,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│Bucureşti Nord Gr.A - Buzău │ 128,10│interregio │ Z │ 365│ 2│ 256,20│ 93.513,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 5│ 640,50│ 233.782,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 896,70│ 327.295,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│Bucureşti Nord Gr.A - Constanţa │ 225,00│interregio │ Z │ 365│ 5│ 1.125,00│ 410.625,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ ES │ 285│ 3│ 675,00│ 192.375,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1.800,00│ 603.000,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│Bucureşti Nord Gr.A - Cluj Napoca via │ 621,20│interregio │ Z │ 365│ 1│ 621,20│ 226.738,00│
│ │Simeria │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 621,20│ 226.738,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 59│Bucureşti Nord Gr.A - Craiova via Piteşti │ 250,10│interregio │ Z │ 365│ 8│ 2.000,80│ 730.292,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 2.000,80│ 730.292,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│Bucureşti Nord Gr.A - Craiova via Videle │ 209,00│interregio │ Z │ 365│ 4│ 836,00│ 305.140,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 836,00│ 305.140,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│Bucureşti N Gr.A - Dej Cal. │ 490,80│interregio │ Z │ 365│ 2│ 981,60│ 358.284,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 981,60│ 358.284,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│Bucureşti Nord Gr.A - Drobeta Tr. Severin │ 322,70│interregio │ Z │ 365│ 2│ 645,40│ 235.571,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 645,40│ 235.571,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Buzău │ 259,60│interregio │ Z │ 365│ 2│ 519,20│ 189.508,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 519,20│ 189.508,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Urziceni │ 229,40 │interregio │ Z │ 365│ 6│ 1.376,40│ 502.386,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.376,40│ 502.386,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│Bucureşti Nord Gr.A - Giurgiu via Videle │ 117,20│regio │ D │ 313│ 2│ 234,40│ 73.367,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ I │ 104│ 1│ 117,20│ 12.188,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 351,60│ 85.556,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│Bucureşti Nord Gr.A - Giurgiu Nord │ 113,90│interregio │ Z │ 365│ 2│ 227,80│ 83.147,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 227,80│ 83.147,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│Bucureşti N Gr.A - Iaşi via Tecuci-Bârlad │ 405,50│interregio │ Z │ 365│ 8│ 3.244,00│ 1.184.060,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 3.244,00│ 1.184.060,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│Bucureşti Nord Gr.A - Mangalia │ 267,90│interregio │ S │ 80│ 4│ 1.071,60│ 85.728,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.071,60│ 85.728,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│Bucureşti Nord Gr.A - Păuşa H │ 294,70│interregio │ Z │ 365│ 2│ 589,40│ 215.131,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 589,40│ 215.131,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│Bucureşti Nord Gr.A - Piatra Olt │ 187,80│interregio │ Z │ 365│ 1│ 187,80│ 68.547,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 187,80│ 68.547,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│Bucureşti Nord Gr.A - Piteşti │ 108,00│interregio │ Z │ 365│ 14│ 1.512,00│ 551.880,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 2│ 216,00│ 78.840,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 1.728,00│ 630.720,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 72│Bucureşti Nord Gr.A - Ploieşti Sud │ 59,50│interregio │ E │ 285│ 4│ 238,00│ 67.830,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 2│ 119,00│ 43.435,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 59,50│ 14.994,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 416,50│ 126.259,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 73│Bucureşti Nord Gr.A - Râmnicu Vâlcea │ 274,40│interregio │ Z │ 365│ 2│ 548,80│ 200.312,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 548,80│ 200.312,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 74│Bucureşti Nord Gr.A - Roşiori Nord │ 100,10│interregio │ C │ 353│ 2│ 200,20│ 70.670,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 200,20│ 70.670,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 75│Bucureşti N Gr.A - Salva │ 487,80│interregio │ Z │ 365│ 2│ 975,60│ 356.094,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 975,60│ 356.094,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 76│Bucureşti N Gr.A - Satu Mare via │ 748,10│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.496,20│ 546.113,00│
│ │Dej │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.496,20│ 546.113,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 77│Bucureşti N Gr.A - Satu Mare via Cluj N- │ 781,00│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.562,00│ 570.130,00│
│ │Oradea │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.562,00│ 570.130,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 78│Bucureşti Nord Gr.A - Sibiu via Braşov │ 315,20│interregio │ Z │ 365│ 2│ 630,40│ 230.096,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 630,40│ 230.096,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 79│Bucureşti Nord Gr.A - Slobozia Veche │ 132,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 265,40│ 96.871,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 265,40│ 96.871,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 80│Bucureşti Nord Gr.A - Suceava │ 447,10│interregio │ Z │ 365│ 6│ 2.682,60│ 979.149,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 2.682,60│ 979.149,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 81│Bucureşti Nord Gr.A - Suceava Nord │ 449,60│interregio │ Z │ 365│ 2│ 899,20│ 328.208,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 899,20│ 328.208,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 82│Bucureşti Nord Gr.A - Târgovişte │ 79,70│regio │ Z │ 365│ 6│ 478,20│ 174.543,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 3│ 239,10│ 60.253,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 717,30│ 234.796,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 83│Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Jiu │ 320,90│interregio │ Z │ 365│ 1│ 320,90│ 117.128,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 1│ 320,90│ 117.128,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 641,80│ 234.257,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 84│Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Mures │ 448,80│interregio │ Z │ 365│ 2│ 897,60│ 327.624,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 897,60│ 327.624,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 85│Bucureşti N Gr.A - Timişoara N via Orşova │ 533,30│interregio │ Z │ 365│ 5│ 2.666,50│ 973.272,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 2.666,50│ 973.272,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 86│Bucureşti N Gr.A - Timişoara N via Sibiu │ 652,50│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.305,00│ 476.325,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.305,00│ 476.325,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 87│Bucureşti N Gr.A - Tulcea Oraş │ 334,20│interregio │ Z │ 365│ 2│ 668,40│ 243.966,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 668,40│ 243.966,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 88│Bucureşti Nord Gr.A - Ungheni │ 481,60│interregio │ Z │ 365│ 2│ 963,20│ 351.568,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 963,20│ 351.568,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 89│Bucureşti Nord Gr.A - Urziceni │ 70,70│regio │ Z │ 365│ 16│ 1.131,20│ 412.888,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 1.131,20│ 412.888,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 90│Bucureşti Nord Gr.A - Vatra Dornei Băi hc.│ 563,50│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.127,00│ 411.355,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.127,00│ 411.355,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 91│Bucureşti Nord Gr.A - Videle │ 50,90│regio │ Z │ 365│ 1│ 50,90│ 18.578,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 50,90│ 18.578,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 92│Bucureşti Nord Gr.B - Piteşti │ 107,40│regio │ Z │ 365│ 6│ 644,40│ 235.206,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 644,40│ 235.206,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 93│Bucureşti Nord Gr.B - Ploieşti Sud │ 58,90│regio │ Z │ 365│ 3│ 176,70│ 64.495,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 58,90│ 14.842,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 235,60│ 79.338,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 94│Bucureşti Nord Gr.B - Roşiori Nord │ 99,40│regio │ Z │ 365│ 13│ 1.292,20│ 471.653,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 99,40│ 25.048,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 1.391,60│ 496.701,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 95│Bucureşti Nord Gr.B - Târgovişte │ 79,10│regio │ Z │ 365│ 1│ 79,10│ 28.871,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 158,20│ 49.516,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 79,10│ 19.933,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 316,40│ 98.321,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 96│Bucureşti Obor - Constanţa │ 215,00│regio │ Z │ 365│ 4│ 860,00│ 313.900,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 860,00│ 313.900,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 97│Bucureşti Obor - Feteşti │ 136,40│regio │ Z │ 365│ 6│ 818,40│ 298.716,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 818,40│ 298.716,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 98│Buzău -Brazi │ 76,70│regio │ Z │ 365│ 4│ 306,80│ 111.982,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 306,80│ 111.982,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 99│Buzău - Bucureşti Nord Gr.B │ 127,50│regio │ Z │ 365│ 3│ 382,50│ 139.612,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 382,50│ 139.612,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 100│Buzău - Făurei │ 40,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 80,80│ 29.492,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 80,80│ 29.492,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 101│Buzău - Galaţi │ 131,50│regio │ Z │ 365│ 6│ 789,00│ 287.985,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 789,00│ 287.985,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 102│Buzău - Mărăşeşti │ 90,50│regio │ Z │ 365│ 7│ 633,50│ 231.227,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 90,50│ 28.326,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 90,50│ 23.620,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 814,50│ 283.174,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 103│Buzău - Ploieşti Sud │ 68,60│regio │ Z │ 365│ 3│ 205,80│ 75.117,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 137,20│ 42.943,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 343,00│ 118.060,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 104│Buzău - Ţăndărei │ 98,50│regio │ Z │ 365│ 4│ 394,00│ 143.810,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 394,00│ 143.810,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 105│Călăraşi Sud - Ciulniţa │ 27,00│regio │ Z │ 365│ 9│ 243,00│ 88.695,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 243,00│ 88.695,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 106│Călăraşi Sud - Feteşti │ 64,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 64,50│ 23.542,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 64,50│ 23.542,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 107│Câmpulung Mold. - Ilva Mică │ 112,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 112,50│ 41.062,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 112,50│ 41.062,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 108│Caracal - Petroşani │ 211,00│interregio │ Z │ 365│ 2│ 422,00│ 154.030,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 422,00│ 154.030,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 109│Caracal-Piteşti │ 130,40│regio │ D │ 313│ 1│ 130,40│ 40.815,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 130,40│ 40.815,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 110│Caracal - Sibiu │ 218,60│interregio │ Z │ 365│ 1│ 218,60│ 79.789,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 218,60│ 79.789,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 111│Caransebeş - Orşova │ 88,30│regio │ Z │ 365│ 6│ 529,80│ 193.377,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ CV │ 162│ 1│ 88,30│ 14.304,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 618,10│ 207.681,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 112│Caransebeş - Reşiţa Nord │ 39,40│regio │ Z │ 365│ 9│ 354,60│ 129.429,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 3│ 118,20│ 20.803,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 472,80│ 150.232,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 113│Carei - Zalău Nord │ 88,10│regio │ Z │ 365│ 2│ 176,20│ 64.313,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 176,20│ 64.313,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 114│Ciulniţa - Slobozia Veche │ 16,80│regio │ Z │ 365│ 11│ 184,80│ 67.452,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 184,80│ 67.452,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 115│Ciumeghiu Oradea │ 49,40│regio │ A │ 252│ 1│ 49,40│ 12.448,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 49,40│ 12.448,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 116│Cluj Napoca - Câmpia Turzii │ 51,50│regio │ D │ 313│ 2│ 103,00│ 32.239,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 103,00│ 32.239,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 117│Cluj Napoca - Ciucea │ 71,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 143,60│ 52.414,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 143,60│ 44.946,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 287,20│ 97.360,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 118│Cluj Napoca - Dej Călători │ 58,80│regio │ Z │ 365│ 4│ 235,20│ 85.848,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 58,80│ 18.404,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 58,80│ 17.875,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 2│ 117,60│ 29.635,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 1│ 58,80│ 10.348,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 529,20│ 162.111,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 119│Cluj Napoca - Episcopia Bihor │ 157,80│interregio │ Z │ 365│ 4│ 631,20│ 230.388,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 631,20│ 230.388,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 120│Cluj Napoca - Huedin │ 49,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 49,40│ 18.031,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 98,80│ 30.924,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 4│ 197,60│ 49.795,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 98,80│ 17.388,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 444,60│ 116.139,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 121│Cluj Napoca - Iaşi │ 458,20│interregio │ Z │ 365│ 2│ 916,40│ 334.486,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 916,40│ 334.486,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 122│Cluj Napoca - Jibou │ 135,00│regio │ Z │ 365│ 1│ 135,00│ 49.275,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 135,00│ 49.275,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 123│Cluj Napoca - Oradea │ 152,10│interregio │ Z │ 365│ 4│ 608,40│ 222.066,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 2│ 304,20│ 111.033,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 912,60│ 333.099,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 124│Cluj Napoca - Poieni │ 64,70│regio │ D │ 313│ 2│ 129,40│ 40.502,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 129,40│ 40.502,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 125│Cluj Napoca - Râmnicu Vâlcea │ 297,90│interregio │ VSD │ 156│ 2│ 595,80│ 92.944,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 595,80│ 92.944,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 126│Cluj Napoca - Satu Mare │ 282,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 565,60│ 206.444,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 565,60│ 206.444,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 127│Cluj Napoca - Sighetu Marmaţiei │ 223,40│regio │ A │ 252│ 2│ 446,80│ 112.593,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 446,80│ 112.593,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 128│Cluj Napoca - Târgu Jiu │ 306,10│regio │ Z │ 365│ 1│ 306,10│ 111.726,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 306,10│ 111.726,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 129│Cluj Napoca - Teiuş │ 102,10│regio │ Z │ 365│ 9│ 918,90│ 335.398,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 2│ 204,20│ 51.458,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 1.123,10│ 386.856,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 130│Comăneşti - Oneşti │ 36,00│regio │ Z │ 365│ 2│ 72,00│ 26.280,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 72,00│ 26.280,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 131│Constanţa - Călăraşi Sud │ 143,10│regio │ Z │ 365│ 2│ 286,20│ 104.463,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 286,20│ 104.463,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 132│Constanţa - Feteşti │ 78,60│regio │ ES │ 285│ 2│ 157,20│ 44.802,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 157,20│ 44.802,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 133│Constanţa - Iaşi │ 484,40│interregio │ ES │ 285│ 2│ 968,80│ 276.108,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 968,80│ 276.108,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 134│Constanţa - Mangalia │ 42,90│regio │ ES │ 285│ 12│ 514,80│ 146.718,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A*) │ 205│ 2│ 85,80│ 17.589,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 600,60│ 164.307,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 135│Constanţa - Medgidia │ 34,60│regio │ C │ 353│ 2│ 69,20│ 24.427,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 69,20│ 24.427,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 136│Constanţa - Ţăndărei │ 109,20│regio │ Z │ 365│ 5│ 546,00│ 199.290,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 546,00│ 199.290,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 137│Constanţa - Tulcea Oraş │ 178,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 356,80│ 130.232,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 356,80│ 130.232,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 138│Copşa Mică - Sibiu │ 44,90│regio │ Z │ 365│ 1│ 44,90│ 16.388,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 44,90│ 16.388,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 139│Craiova - Băileşti │ 70,50│regio │ F │ 304│ 2│ 141,00│ 42.864,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 141,00│ 42.864,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 140│Craiova - Calafat │ 107,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 215,60│ 78.694,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 353│ 2│ 215,60│ 76.106,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 215,60│ 67.482,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 646,80│ 222.283,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 141│Craiova - Caracal │ 53,60│regio │ V │ 176│ 2│ 107,20│ 18.867,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 107,20│ 18.867,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 142│Craiova - Drobeta Tr. Severin │ 113,70│regio │ D │ 313│ 2│ 227,40│ 71.176,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 227,40│ 71.176,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 143│Craiova - Orşova │ 137,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 275,40│ 100.521,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 275,40│ 100,521,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 144│Craiova - Petroşani │ 157,40│regio │ Z │ 365│ 4│ 629,60│ 229.804,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 3│ 472,20│ 143.548,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.101,80│ 373.352,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 145│Craiova - Piteşti │ 142,10│regio │ D │ 313│ 2│ 284,20│ 88.954,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 284,20│ 88.954,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 146│Craiova - Roşiori Nord │ 108,90│regio │ Z │ 365│ 8│ 871,20│ 317.988,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 353│ 2│ 217,80│ 76.883,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 217,80│ 66.211,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 1.306,80│ 461.082,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 147│Craiova - Sibiu │ 230,30│interregio │ Z │ 365│ 4│ 921,20│ 336.238,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 2│ 460,60│ 168.119,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.381,80│ 504.357,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 148│Craiova - Târgu Jiu via Cărbuneşti │ 106,10│regio │ Z │ 365│ 4│ 424,40│ 154.906,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 106,10│ 5.517,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 530,50│ 160.423,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 149│Craiova - Târgu Jiu │ 112,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 225,60│ 82.344,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 353│ 2│ 225,60│ 79.636,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 112,80│ 35.306,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 564,00│ 197.287,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 150│Deda - Miercurea-Ciuc │ 133,20│regio │ Z │ 365│ 2│ 266,40│ 97.236,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 266,40│ 97.236,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 151│Deda - Târgu Mureş │ 54,30│regio │ Z │ 365│ 4│ 217,20│ 79.278,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 108,60│ 33.991,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 325,80│ 113.269,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 152│Dej Călători - Beclean pe Someş │ 24,60│regio │ Z │ 365│ 1│ 24,60│ 8.979,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 24,60│ 8.979,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 153│Dej Călători - Ilva Mică │ 72,30│regio │ Z │ 365│ 1│ 72,30│ 26.389,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 72,30│ 22.629,90│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 3│ 216,90│ 38.174,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 361,50│ 87.193,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 154│Dej Călători - Jibou │ 76,20│regio │ D │ 313│ 3│ 228,60│ 71.551,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 152,40│ 26.822,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 381,00│ 98.374,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 155│Deva - Bucureşti Nord Gr. A │ 455,60│interregio │ Z │ 365│ 1│ 455,60│ 166.294,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 455,60│ 166.294,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 156│Deva - Simeria │ 9,20│interregio │ Z │ 365│ 1│ 9,20│ 3.358,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 2│ 18,40│ 6.716,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 27,60│ 10.074,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 157│Deva - Teiuş │ 81,90│regio │ Z │ 365│ 2│ 163,80│ 59.787,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 163,80│ 59.787,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 158│Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea │ 52,80│regio │ V │ 176│ 1│ 52,80│ 9.292,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 52,80│ 9.292,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 159│Drobeta Tr. Severin - Orşova │ 24,00│regio │ Z │ 365│ 1│ 24,00│ 8.760,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 24,00│ 1.248,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 48,00│ 10.008,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 160│Făurei - Urziceni │ 67,60│regio │ Z │ 365│ 1│ 67,60│ 24.674,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 67,60│ 24.674,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 161│Filiaşi - Craiova │ 35,80│regio │ E │ 261│ 1│ 35,80│ 9.343,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 35,80│ 1.861,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71,60│ 11.205,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 162│Filiaşi - Drobeta Tr. Severin │ 77,90│regio │ D │ 313│ 1│ 77,90│ 24.382,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 77,90│ 24.382,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 163│Filiaşi - Târgu Jiu via Cărbuneşti │ 70,30│regio │ C │ 353│ 1│ 70,30│ 24.815,90│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 70,30│ 24.815,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 164│Galaţi - Constanţa via Făurei │ 258,40│interregio │ Z │ 365│ 2│ 516,80│ 188.632,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 516,80│ 188.632,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 165│Galaţi - Făurei │ 91,10│regio │ Z │ 365│ 1│ 91,10│ 33.251,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 91,10│ 23.777,10│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A* │ 217│ 2│ 182,20│ 39.537,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 364,40│ 96.566,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 166│Galaţi - Mărăşeşti │ 103,70│regio │ Z │ 365│ 9│ 933,30│ 340.654,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 207,40│ 64.916,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A* │ 217│ 1│ 103,70│ 22.502,90│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 1.244,40│ 428.073,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 167│Giurgiu - Videle │ 66,30│regio │ Z │ 365│ 3│ 198,90│ 72.598,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 5│ 331,50│ 83.538,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 530,40│ 156.136,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 168│Giurgiu N Suceava via Buc. N - Bacău │ 561,00│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.122,00│ 409.530,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.122,00│ 409.530,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 169│Iaşi - Adjud via Roman │ 217,90│regio │ Z │ 365│ 1│ 217,90│ 79.533,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 217,90│ 79.533,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 170│Iaşi - Bârlad │ 119,80│regio │ Z │ 365│ 3│ 359,40│ 131.181,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 359,40│ 131.181,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 171│Iaşi - Galaţi │ 254,80│interregio │ Z │ 365│ 4│ 1.019,20│ 372.008,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.019,20│ 372.008,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 172│Iaşi - Mangalia │ 527,30│interregio │ S │ 80│ 2│ 1.054,60│ 84.368,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.054,60│ 84.368,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 173│Iaşi - Mărăşeşti via Paşcani │ 243,60│regio │ Z │ 365│ 2│ 487,20│ 177.828,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 487,20│ 177.828,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 174│Iaşi - Paşcani │ 75,70│regio │ Z │ 365│ 4│ 302,80│ 110.522,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 75,70│ 19.757,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 378,50│ 130.279,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 175│Iaşi - Suceava Nord │ 138,80│regio │ Z │ 365│ 8│ 1.110,40│ 405.296,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1.110,40│ 405.296,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 176│Iaşi - Tecuci │ 170,10│regio │ Z │ 365│ 5│ 850,50│ 310.432,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 850,50│ 310.432,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 177│Iaşi - Timişoara Nord via Ilia, Arad │ 843,70│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.687,40│ 615.901,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.687,40│ 615.901,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 178│Iaşi - Timişoara Nord via Ilia, Lugoj │ 812,50│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.625,00│ 593.125,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.625,00│ 593.125,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 179│Iaşi - Timişoara Nord via Oradea, Arad │ 788,10│interregio │ Z │ 365│ 2│ 1.576,20│ 575.313,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.576,20│ 575.313,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 180│Iaşi - Ungheni Prut Hm │ 21,20│regio │ Z │ 365│ 10│ 212.00│ 77.380,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 4│ 84,80│ 22.132,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 296,80│ 99.512,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 181│Iaşi - Vaslui │ 67,70│regio │ Z │ 365│ 6│ 406,20│ 148.263,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 67,70│ 21.190,10│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 473,90│ 169.453,10│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 182│Ilia - Lugoj │ 82,80│regio │ Z │ 365│ 1│ 82,80│ 30.222,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 82,80│ 21.610,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 165,60│ 51.832,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 183│Ilia - Petroşani │ 112,80│regio │ E │ 261│ 1│ 112,80│ 29.440,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 112,80│ 29.440,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 184│Ilva Mică - Cluj Napoca │ 131,10│regio │ D │ 313│ 1│ 131,10│ 41.034,30│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 1│ 131,10│ 23.073,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 262,20│ 64.107,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 185│Ilva Mică - Vatra Dornei │ 75,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 75,40│ 27.521,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 75,40│ 27.521,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 186│Jibou - Carei │ 111,80│regio │ Z │ 365│ 1│ 111,80│ 40.807,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 223,60│ 69.986,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 335,40│ 110.793,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 187│Jibou - Sărmăşag │ 46,00│regio │ Z* │ 245│ 4│ 184,00│ 45.080,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 184,00│ 45.080,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 188│Jibou - Valea lui Mihai │ 184,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 368,80│ 134.612,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 368,80│ 134.612,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 189│Jibou - Zalău Nord │ 23,70│regio │ Z │ 365│ 6│ 142,20│ 51.903,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 122│ 4│ 94,80│ 11.565,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 237,00│ 63.468,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 190│Lotru - Piatra Olt │ 118,40│regio │ C │ 353│ 1│ 118,40│ 41.795,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 118,40│ 29.836,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 236,80│ 71.632,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 191│Lugoj - Buziaş │ 27,50│regio │ Z │ 365│ 2│ 55,00│ 20.075,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 1│ 27,50│ 4.840,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 82,50│ 24.915,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 192│Lugoj - Caransebeş │ 39,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 39,40│ 14.381,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 39,40│ 14.381,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 193│Lugoj - Margina │ 47,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 94,60│ 34.529,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 94,60│ 24.690,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 189,20│ 59.219,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 194│Lugoj - Simeria │ 115,60│regio │ Z │ 365│ 2│ 231,20│ 84.388,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ I │ 104│ 1│ 115,60│ 12.022,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 346,80│ 96.410,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 195│Mărăşeşti - Comăneşti │ 100,30│regio │ Z │ 365│ 4│ 401,20│ 146.438,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 401,20│ 146.438,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 196│Mărăşeşti - Galaţi via Buzău │ 222,00│regio │ Z │ 365│ 2│ 444,00│ 162.060,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 444,00│ 162.060,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 197│Mărăşeşti - Miercurea Ciuc │ 184,00│regio │ Z │ 365│ 6│ 1.104,00│ 402.960,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.104,00│ 402.960,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 198│Mărăşeşti - Palanca │ 129,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 259,60│ 94.754,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 259,60│ 94.754,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 199│Mărăşeşti - Ploieşti Sud │ 159,10│regio │ Z │ 365│ 3│ 477,30│ 174.214,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 477,30│ 174.214,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 200│Mărăşeşti - Suceava Nord │ 231,00│interregio │ Z │ 365│ 2│ 462,00│ 168.630,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 462,00│ 168.630,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 201│Mărăşeşti - Tecuci │ 19,00│regio │ Z │ 365│ 4│ 76,00│ 27.740,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 76,00│ 27.740,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 202│Miercurea Ciuc - Comăneşti │ 83,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 167,40│ 61.101,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 167,40│ 61.101,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 203│Miercurea Ciuc - Târgu Mureş │ 187,50│regio │ Z │ 365│ 2│ 375,00│ 136.875,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 375,00│ 136.875,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 204│Miercurea Ciuc - Focşani │ 203,70│regio │ Z │ 365│ 1│ 203,70│ 74.350,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 203,70│ 74.350,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 205│Miercurea Ciuc - Oneşti │ 119,70│regio │ Z │ 365│ 1│ 119,70│ 43.690,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 119,70│ 43.690,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 206│Nadab - Arad │ 42,60│regio │ E │ 261│ 1│ 42,60│ 11.118,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 42,60│ 11.118,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 207│Oneşti - Buzău │ 154,80│regio │ Z │ 365│ 1│ 154,80│ 56.502,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 154,80│ 56.502,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 208│Oneşti - Mărăşeşti │ 64,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 128,60│ 46.939,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 128,60│ 46.939,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 209│Oradea - Arad │ 120,60│regio │ I │ 104│ 1│ 120,60│ 12.542,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 120,60│ 12.542,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 210│Oradea - Bratca Hm. │ 59,60│regio │ Z │ 365│ 2│ 119,20│ 43.508,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 119,20│ 37.309,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 59,60│ 18.118,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 221│ 1│ 59,60│ 13.171,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 119,20│ 20.979,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 59,60│ 3.099,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 536,40│ 136.186,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 211│Oradea - Mangalia │ 915,90│interregio │ Z │ 80│ 2│ 1.831,80│ 146.544,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.831,80│ 146.544,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 212│Oradea - Halmeu │ 155,40│regio │ Z │ 365│ 4│ 621,60│ 226.884,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 621,60│ 226.884,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 213│Oradea - Satu Mare │ 133,00│regio │ Z │ 365│ 1│ 133,00│ 48.545,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 133,00│ 48.545,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 214│Oradea - Valea lui Mihai │ 65,80│regio │ Z │ 365│ 5│ 329,00│ 120.085,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 1│ 65,80│ 11.580,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 394,80│ 131.665,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 215│Orşova - Filiaşi │ 101,90│regio │ D │ 313│ 1│ 101,90│ 31.894,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 101,90│ 31.894,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 216│Orşova - Timişoara Nord │ 186,60│regio │ Z │ 365│ 1│ 186,60│ 68.109,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D* │ 210│ 1│ 186,60│ 39.186,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 373,20│ 107.295,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 217│Paşcani - Mărăşeşti │ 167,90│regio │ Z │ 365│ 1│ 167,90│ 61.283,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 167,90│ 61.283,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 218│Paşcani - Suceava Nord │ 63,10│regio │ Z │ 365│ 4│ 252,40│ 92.126,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 126,20│ 39.500,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 120│ 2│ 126,20│ 15.144,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 504,80│ 146.770,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 219│Petroşani - Arad │ 237,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 237,40│ 86.651,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 237,40│ 86.651,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 220│Petroşani - Deva │ 89,20│regio │ Z │ 365│ 2│ 178,40│ 65.116,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 178,40│ 65.116,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 221│Piatra Olt - Caracal │ 32,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 32,40│ 11.826,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 3│ 97,20│ 30.423,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 32,40│ 9.849,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 32,40│ 8.164,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 194,40│ 60.264,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 222│Piatra Olt - Craiova │ 44,10│regio │ F │ 304│ 1│ 44,10│ 13.406,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 44,10│ 11.113,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 88,20│ 24.519,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 223│Piatra Olt - Potcoava │ 38,40│regio │ F │ 304│ 1│ 38,40│ 11.673,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 38,40│ 1.996,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 76,80│ 13.670,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 224│Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea │ 86,60│regio │ Z │ 365│ 2│ 173,20│ 63.218,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 353│ 1│ 86,60│ 30.569,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 86,60│ 4.503,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 346,40│ 98.291,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 225│Piteşti - Piatra Olt │ 98,00│regio │ Z │ 365│ 1│ 98,00│ 35.770,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 353│ 2│ 196,00│ 69.188,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 196,00│ 59.584,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 196,00│ 51.156,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 98,00│ 5.096,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 784,00│ 220.794,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 226│Piteşti - Slatina │ 81,00│regio │ C │ 353│ 2│ 162,00│ 57.186,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 2│ 162,00│ 8.424,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 324,00│ 65.610,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 227│Ploieşti Sud - Ciulniţa │ 133,80│regio │ Z │ 365│ 1│ 133,80│ 48.837,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 133,80│ 48.837,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 228│Ploieşti Sud - Făurei │ 122,60│regio │ Z │ 365│ 1│ 122,60│ 44.749,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 122,60│ 44.749,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 229│Ploieşti Sud - Slobozia Veche │ 117,00│regio │ Z │ 365│ 2│ 234,00│ 85.410,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 234,00│ 85.410,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 230│Ploieşti Sud - Urziceni │ 55,00│regio │ Z │ 365│ 14│ 770,00│ 281.050,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 2│ 110,00│ 27.720,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 880,00│ 308.770,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 231│Podu Olt - Băbeni │ 97,10│regio │ A │ 252│ 1│ 97,10│ 24.469,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 97,10│ 24.469,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 232│Piatra Olt - Podu Olt │ 164,10│regio │ F │ 304│ 2│ 328,20│ 99.772,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 328,20│ 99.772,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 233│Podu Olt - Câineni │ 24,60│regio │ A │ 252│ 1│ 24,60│ 6.199,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 49,20│ 8.659,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 73,80│ 14.858,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 234│Potcoava - Caracal │ 70,80│regio │ A │ 252│ 2│ 141,60│ 35.683,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 141,60│ 35.683,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 235│Râmnicu Vâlcea - Băbeni │ 19,60│regio │ Z │ 365│ 1│ 19,60│ 7.154,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 19,60│ 7.154,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 236│Râmnicu Vâlcea - Lotru │ 31,80│regio │ A │ 252│ 1│ 31,80│ 8.013,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 31,80│ 8.013,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 237│Râmnicu Vâlcea - Podu Olt │ 77,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 77,50│ 28.287,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ I │ 104│ 1│ 77,50│ 8.060,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 155,00│ 36.347,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 238│Războieni - Teiuş │ 33,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 33,50│ 12.227,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 33,50│ 12.227,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 239│Roşiori Nord - Alexandria │ 33,70│regio │ Z │ 365│ 5│ 168,50│ 61.502,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 6│ 202,20│ 63.288,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 67,40│ 20.489,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 67,40│ 17.591,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 15│ 505,50│ 162.872,10│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 240│Salva - Vatra Dornei │ 101,50│regio │ Z* │ 120│ 2│ 203,00│ 24.360,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 203,00│ 24.360,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 241│Satu Mare - Apa │ 26,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 52,60│ 19.199,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 52,60│ 9.257,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 105,20│ 28.456,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 242│Satu Mare - Baia Mare │ 59,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 118,80│ 43.362,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 3│ 178,20│ 55.776,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 118,80│ 36.115,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 415,80│ 135.253,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 243│Satu Mare - Carei │ 36,00│regio │ Z │ 365│ 2│ 72,00│ 26.280,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 72,00│ 26.280,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 244│Satu Mare - Dej Călători │ 193,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 386,80│ 141.182,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 386,80│ 141.182,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 245│Satu Mare - Halmeu │ 22,40│regio │ Z │ 365│ 8│ 179,20│ 65.408,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 44,80│ 14.022,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 44,80│ 7.884,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 268,80│ 87.315,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 246│Satu Mare - Jibou │ 147,80│regio │ D │ 313│ 2│ 295,60│ 92.522.80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 295,60│ 92.522.80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 247│Satu Mare - Mangalia │ 948,90│interregio │ S │ 80│ 2│ 1.897,80│ 151.824,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.897,80│ 151.824,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 248│Satu Mare - Valea lui Mihai │ 67,20│regio │ Z │ 365│ 3│ 201,60│ 73.584,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 201,60│ 73.584,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 249│Săvârşin - Arad │ 84,20│regio │ D │ 313│ 1│ 84,20│ 26.354,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 84,20│ 26.354,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 250│Sibiu - Făgăraş │ 83,90│regio │ Z │ 365│ 2│ 167,80│ 61.247,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 587,30│ 61.247,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 251│Sibiu - Mangalia │ 660,10│regio │ S │ 80│ 2│ 1.320,20│ 105.616,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.320,20│ 105.616,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 252│Sibiu - Mediaş │ 55,30│regio │ Z │ 365│ 7│ 387,10│ 141.291,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 55,30│ 17.308,90│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 442,40│ 158.600,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 253│Sibiu - Miercurea Sibiului │ 52,80│regio │ V │ 176│ 1│ 52,80│ 9.292,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 587,30│ 9.292,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 254│Sibiu - Piatra Olt │ 186,20│regio │ D │ 313│ 1│ 186,20│ 58.280,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 186,20│ 58.280,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 255│Sibiu - Râmnicu Vâlcea │ 99,60│interregio │ Z │ 365│ 1│ 99,60│ 36.354,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 353│ 2│ 199,20│ 70.317,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 298,80│ 106.671,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 256│Sibiu - Sălişte │ 29,70│regio │ A │ 252│ 2│ 59,40│ 14.968,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 59,40│ 14.968,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 257│Sibiu - Sighişoara │ 93,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 187,40│ 68.401,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 187,40│ 68.401,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 258│Sibiu - Seica Mare │ 33,80│regio │ V │ 176│ 2│ 67,60│ 11.897,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 67,60│ 11.897,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 259│Sibiu - Târgu Mureş │ 204,50│regio │ Z │ 365│ 2│ 409,00│ 149.285,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 409,00│ 149.285,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 260│Sibiu - Teiuş │ 111,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 223,40│ 81.541,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 223,40│ 81.541,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 261│Sibiu - Ucea │ 59,30│regio │ D │ 313│ 4│ 237,20│ 74.243,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 415,10│ 74.243,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 262│Sibiu - Vinţu de Jos │ 82,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 165,60│ 60.444,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 165,60│ 60.444,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 263│Sighetu Marmaţiei - Beclean pe Someş │ 140,00│interregio │ S │ 80│ 2│ 280,00│ 22.400,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 2│ 280,00│ 102.200,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 560,00│ 124.600,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 264│Sighetu Marmaţiei - Salva │ 118,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 236,80│ 86.432,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 236,80│ 86.432,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 265│Sighetu Marmaţiei - Valea Vişeului │ 24,90│regio │ D │ 313│ 2│ 49,80│ 15.587,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 49,80│ 15.587,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 266│Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Jos │ 57,40│regio │ D │ 313│ 2│ 114,80│ 35.932,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 114,80│ 20.204,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 229,60│ 56.137,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 267│Sighişoara - Beia Hm │ 35,00│regio │ D │ 313│ 1│ 35,00│ 10.955,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 35,00│ 10.955,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 268│Simeria - Ilia │ 32,80│regio │ E │ 261│ 1│ 32,80│ 8.560,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 32,80│ 8.560,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 269│Simeria - Petroşani │ 80,00│regio │ Z │ 365│ 3│ 240,00│ 87.600,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ I │ 104│ 1│ 80,00│ 8.320,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 320,00│ 95.920,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 270│Simeria - Săvârşin │ 73,20│regio │ Z │ 365│ 1│ 73,20│ 26.718,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 73,20│ 19.105,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 146,40│ 25.766,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 292,80│ 71.589,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 271│Simeria - Teiuş │ 72,70│regio │ Z │ 365│ 5│ 363,50│ 132.677,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 363,50│ 132.677,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 272│Slatina - Caracal │ 49,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 49,40│ 18.031,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 49,40│ 15.017,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 98.80│ 33.048,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 273│Slatina - Piatra Olt │ 17,00│regio │ A │ 252│ 3│ 51,00│ 12.852,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 17,00│ 884,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 68,00│ 13.736,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 274│Slobozia Veche - Urziceni │ 62,00│regio │ Z │ 365│ 3│ 186,00│ 67.890,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 186,00│ 67.890,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 275│Subcetate - Simeria │ 30,20│regio │ V │ 176│ 2│ 60,40│ 10.630,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 60,40│ 10.630,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 276│Suceava - Câmpulung Moldovenesc │ 78,30│regio │ Z │ 365│ 4│ 313,20│ 114.318,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 313,20│ 114.318,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 277│Suceava - Dorneşti │ 32,50│regio │ Z │ 365│ 6│ 195,00│ 71.175,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 65,00│ 16.965,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 260,00│ 88.140,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 278│Suceava - Ilva Mică │ 190,80│regio │ Z │ 365│ 4│ 763,20│ 278.568,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 763,20│ 278.568,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 279│Târgu Jiu - Bucureşti Nord Gr.A │ 315,10│regio │ Z │ 365│ 1│ 315,10│ 115.011,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 315,10│ 115.011,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 280│Târgu Jiu - Bucureşti Nord Gr.A │ 321,80│interregio │ Z │ 365│ 1│ 321,80│ 117.457,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 321,80│ 117.457,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 281│Târgu Jiu - Filiaşi via Turceni │ 76,10│regio │ Z │ 365│ 2│ 152,20│ 55.553,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 76,10│ 23.819,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 152,20│ 79.372,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 282│Târgu Jiu - Petroşani │ 51,30│regio │ F │ 304│ 1│ 51,30│ 15.595,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 51,30│ 15.595,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 283│Târgu Jiu - Rovinari │ 21,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 43,60│ 15.914,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 43,60│ 15.914,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 284│Târgu Jiu - Turceni │ 57,10│regio │ Z │ 365│ 2│ 114,20│ 41.683,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 114,20│ 41.683,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 285│Târgu Mureş - Cluj Napoca │ 127,90│regio │ Z │ 365│ 2│ 255,80│ 93.367,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 255,80│ 93.367,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 286│Târgu Mureş - Războieni │ 59,30│regio │ Z │ 365│ 4│ 237,20│ 86.578,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 118,60│ 37.121,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 355,80│ 123.699,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 287│Târgu Mureş - Teiuş │ 92,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 185,60│ 67.744,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 185,60│ 67.744,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 288│Târgu Mureş - Siculeni │ 179,30│regio │ Z │ 365│ 1│ 179,30│ 65.444,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 179,30│ 65.444,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 289│Târgu Mureş - Băile Tuşnad │ 216,00│regio │ Z │ 365│ 1│ 216,00│ 78.840,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 216,00│ 78.840,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 290│Ţăndărei - Feteşti │ 30,60│regio │ Z │ 365│ 1│ 30,60│ 11.169,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 30,60│ 11.169,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 291│Teiuş - Mediaş │ 61,70│regio │ D │ 313│ 3│ 185,10│ 57.936,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 185,10│ 57.936,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 292│Teiuş - Rupea │ 153,70│regio │ Z │ 365│ 1│ 153,70│ 56.100,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 153,70│ 56.100,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 293│Teiuş - Săvârşin │ 145,90│regio │ Z │ 365│ 1│ 145,90│ 53.253,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 145,90│ 53.253,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 294│Teiuş - Sighişoara │ 100,10│regio │ Z │ 365│ 3│ 300,30│ 109.609,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 300,30│ 109.609,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 295│Timişoara Nord - Aradu Nou │ 51,00│regio │ Z │ 365│ 5│ 255,00│ 93.075,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 102,00│ 31.926,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 3│ 153,00│ 39.933,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 510,00│ 164.934,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 296│Timişoara Nord - Baia Mare │ 370,20│interregio │ Z │ 365│ 2│ 740,40│ 270.246,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 740,40│ 270.246,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 297│Timişoara Nord - Beclean pe Someş │ 468,90│interregio │ Z │ 365│ 2│ 937,80│ 342.297,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 937,80│ 342.297,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 298│Timişoara Nord - Buziaş │ 36,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 36,40│ 13.286,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 36,40│ 9.500,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 1│ 36,40│ 6.406,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 109,20│ 29.192,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 299│Timişoara Nord - Caransebeş │ 98,30│regio │ Z │ 365│ 9│ 884,70│ 322.915,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 98,30│ 30.767,90│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 983,00│ 353.683,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 300│Timişoara Nord - Cluj Napoca via Oradea │ 329,90│interregio │ Z │ 365│ 2│ 659,80│ 240.827,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 659,80│ 240.827,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 301│Timişoara Nord - Curtici │ 74,20│interregio │ Z │ 365│ 2│ 148,40│ 54.166,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 148,40│ 54.166,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 302│Timişoara Nord - Drobeta Tr. Severin │ 210,60│interregio │ Z* │ 327│ 2│ 421,20│ 137.732,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 421,20│ 137.732,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 303│Timişoara Nord - Jimbolia │ 39,00│regio │ Z │ 365│ 10│ 390,00│ 142.350,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 78,00│ 24.414,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 39,00│ 10.179,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 176│ 2│ 78,00│ 13.728,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 15│ 585,00│ 190.671,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 304│Timişoara Nord - Lugoj │ 63,90│regio │ Z │ 365│ 6│ 383,40│ 139.941,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 63,90│ 20.000,70│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 63,90│ 16.677,90│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 511,20│ 176.619,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 305│Timişoara Nord - Mangalia │ 801,20│interregio │ S │ 80│ 2│ 1.602,40│ 128.192,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.602,40│ 128.192,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 306│Timişoara Nord - Oradea │ 177,80│regio │ Z │ 365│ 5│ 889,00│ 324.485,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 1│ 177,80│ 46.405,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.066,80│ 370.890,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 307│Timişoara Nord - Reşiţa Nord │ 137,70│interregio │ Z │ 365│ 2│ 275,40│ 100.521,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 275,40│ 100.521,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 308│Timişoara Nord - Sibiu │ 306,10│interregio │ Z │ 365│ 2│ 612,20│ 223.453,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 612,20│ 223.453,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 309│Timişoara Nord - Stamora Moraviţa │ 56,00│regio │ Z │ 365│ 6│ 336,00│ 122.640,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 112,00│ 35.056,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 448,00│ 157.696,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 310│Timişoara Nord - Târgu jiu │ 345,90│regio │ Z │ 365│ 2│ 691,80│ 252.507,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 691,80│ 252.507,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 311│Timişoara Nord - Târgu Mureş │ 345,00│interregio │ Z │ 365│ 2│ 690,00│ 251.850,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 690,00│ 251.850,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 312│Titu - Târgovişte │ 31,70│interregio │ Z │ 365│ 8│ 253,60│ 92.564,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 365│ 4│ 126,80│ 46.282,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 380,40│ 138.846,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 313│Tulcea Oraş - Medgidia │ 143,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 287,60│ 104.974,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 287,60│ 104.974,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 314│Vatra Dornei - Câmpulung Mold. │ 37,10│regio │ Z │ 365│ 1│ 37,10│ 13.541,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 37,10│ 13.541,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 315│Vlădeni Ardeal - Braşov │ 26,80│regio │ A │ 252│ 1│ 26,80│ 6.753,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 80,40│ 6.753,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 316│Zălău Nord - Sărmăşag │ 22,30│regio │ Z │ 365│ 1│ 22,30│ 8.139,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 22,30│ 8.139,50│
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴───────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii inteoperabile │150.816,00│49.103.648,00│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘


    Secţii neinteroperabile (neînchiriate)


┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 317│Suceava - Cacica H.m. │ 32,00│regio │ Z │ 365│ 8│ 256,00│ 93.440,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 361│ 2│ 64,00│ 16.704,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 320,00│ 110.144,00│
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴───────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (neînchiriate) │ 320,00│ 110.144,00│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL │151.136,00│49.213.792,00│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘    LEGENDA
    * = Regim de circulaţie (coloana 4 din tabele);
    A Nu circulă sâmbăta, duminica, sărbători legale;
    D Nu circulă sâmbăta sau duminica;
    C Nu circulă Sărbătorile legale;
    E Nu circulă sâmbăta şi duminica;
    ES Circulă extrasezon;
    F Nu circulă sâmbăta sau duminica şi sărbători legale;
    I Circulă două zile pe săptămână;
    S Circulă sezonier;
    SL Circulă sărbători legale;
    U Circulă o dată pe săptămână;
    CV Circulă vacanţe şcolare;
    V Nu circulă 6, 7, SL şi vacanţele şcolare;
    VSD Circulă Vineri, Sâmbătă şi Duminică;
    Z Circulă zilnic;
    Z* Circulă zilnic începând cu o anumită dată, conform livretelor.


    ANEXA 3
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 al "C.F.R. Călători" - S.A.
-----------------------------------------------------------------
(Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al "C.F.R. Călători" - S.A.)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


                              Costul prestaţiilor

 ┌──────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────────────┐
 │Costurile de transport│Trenuri Interregio│Trenuri Regio│ Total │
 ├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │Suma (mii lei) │ 1.100.000 │ 1.040.000 │ 2.140.000 │
 └──────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────────────┘    ANEXA 4
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 al "C.F.R. Călători" - S.A.
-----------------------------------------------------------------
(Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al "C.F.R. Călători" - S.A.)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


               Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat
               pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │Venituri (mii lei)│Trenuri Interregio│ Trenuri Regio │ Total │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Venituri (mii lei)│ 450.000 │ 247.000 │ 697.000 │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 5
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 al "C.F.R. Călători" - S.A.
-----------------------------------------------------------------
(Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al "C.F.R. Călători" - S.A.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


                 Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca
        plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre
    nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ Trenuri │ Trenuri │ Total │
│ │Interregio│ Regio │ │
├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Compensaţia anuală │ │ │ │
│necesară (mii lei) │ 669.500│ 816.790│ 1.486.290│
├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Acordată prin Legea│ │ │ │
│bugetului de stat │ │ │ │
│pe anul 2014 │ │ │ │
│nr. 356/2013 │ │ │ │
│(mii lei) │ 503.031│ 803.969│ 1.307.000│
└───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 2

                        ACT ADIŢIONAL Nr. 1 PE ANUL 2014
               la Contractul de servicii publice pentru perioada
             2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.

    Încheiat între:
    Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi
    Societatea Comercială REGIOTRANS - S.R.L., denumită în continuare REGIOTRANS - S.R.L. , în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,
    părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., după cum urmează:

    ARTICOL UNIC
    Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 3, alineatele (2) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă pachetul minim social, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii şi cu reglarea corespunzătoare a compensaţiei acordate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ...............................................................................................
    (7) REGIOTRANS - S.R.L. va asigura pe toată durata contractului de servicii publice condiţiile minime obligatorii privind viteza comercială, confortul şi serviciile la bord, în funcţie de categoria trenului, în condiţii normale de circulaţie. Condiţiile minime de confort în trafic intern valabile pentru perioada 2012-2015 sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători. În situaţiile în care restricţiile de viteză impuse de Compania Naţională de Căi Ferate «CFR» - S.A. sau posibilităţile de încadrare în grafic vor conduce la scăderea vitezelor comerciale pe anumite sectoare din parcursul trenurilor, categoria trenurilor va fi stabilită de REGIOTRANS - S.R.L., în funcţie de calitatea confortului şi a serviciilor oferite la bord."

    2. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Compensaţia cuvenită S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:
    1. În anul 2014 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio.
    2. Procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
    3. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
    a) pentru trenurile Interregio, 57,357 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km;
    b) pentru trenurile Regio, 251,225 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km."

    3. Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.

    4. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.

    5. Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.

    6. Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.

    7. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.

    8. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

                           Ministrul transporturilor,
                                 Dan-Coman Şova

                            S.C. REGIOTRANS - S.R.L.
                                 Costel Comana,
                                 administrator


    ANEXA 1
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 al REGIOTRANS - S.R.L.
------------------------------------------------------------
(Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al REGIOTRANS - S.R.L.)
------------------------------------------------------------------------------------------------

                Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                ai activităţii de transport feroviar de călători

┌───────────────────┬──────────┬────────┬────────┐
│Indicatorul 2014 │Trenuri │Trenuri │ Total │
│ │Interregio│ Regio │ │
├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Tren - km (mii) │ 36│ 9.537│ 9.573│
├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Călători - km (mii)│ 1.983│ 216.584│ 218.567│
└───────────────────┴──────────┴────────┴────────┘    ANEXA 2
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 al REGIOTRANS - S.R.L.
------------------------------------------------------------
(Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al REGIOTRANS - S.R.L.)
------------------------------------------------------------------------------------------------

      Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim
    social pe anul 2014, care fac obiectul contractelor de servicii publice

                         Trenuri cu circulaţie regulată


   Secţii interoperabile
┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│Braşov - Craiova │ 375,30│regio │ Z │ 365│ 4│ 1.501,20│ 547.938,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.501,20│ 547.938,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│Bucureşti Nord - Braşov │ 166,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 332,60│ 121.399,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 332,60│ 121.399,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│Bucureşti Nord - Craiova │ 209,00│regio │ SL │ 12│ 1│ 209,00│ 2.508,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 209,00│ 2.508,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│Bucureşti Nord - Constanţa │ 225,00│interregio │ S │ 80│ 2│ 450,00│ 36.000,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 450,00│ 36.000,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│Alexandria - Roşiori Nord │ 33,70│regio │ Z │ 365│ 2│ 67,40│ 24.601,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 67,40│ 24.601,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│Ploieşti Vest - Iaşi │ 348,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 696,60│ 254.259,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 696,60│ 254.259,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│Timişoara Nord - Braşov │ 509,40│regio │ U │ 72│ 2│ 1.018,80│ 73.353,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.018,80│ 73.353,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│Băbeni - Caracal │ 99,40│regio │ Z* │ 208│ 2│ 198,80│ 41.350,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 198,80│ 41.350,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│Roşiori Nord - Caracal │ 55,30│regio │ Z │ 365│ 4│ 221,20│ 80.738,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 221,20│ 80.738,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│Sfântu Gheorghe - Braşov │ 32,10│regio │ Z │ 365│ 2│ 64,20│ 23.433,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 64,20│ 23.433,00│
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴───────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii interoperabile │ 4.759,80│ 1.205.580,00│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘

    Secţii neinteroperabile (închiriate)
┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│Roşiori Nord - Costeşti │ 63,50│regio │ Z │ 365│ 6│ 381,00│ 139.065,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 381,00│ 139.065,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│Roşiori Nord - Miroşi │ 36,50│regio │ Z │ 365│ 2│ 73,00│ 26.645,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 73,00│ 26.645,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│Piteşti - Roşiori Nord │ 85,30│regio │ Z │ 365│ 1│ 85,30│ 31.134,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 85,30│ 31.134,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│Piteşti - Costeşti │ 21,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 43,60│ 15.914,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 43,60│ 15.914,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│Balaci - Piteşti │ 57,60│regio │ Z │ 365│ 1│ 57,60│ 21.024,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 57,60│ 21.024,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│Alunu - Băbeni │ 40,60│regio │ Z │ 365│ 4│ 162,40│ 59.276,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 81,20│ 25.415,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 243,60│ 84.691,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│Corabia - Caracal │ 41,50│regio │ Z │ 365│ 10│ 415,00│ 151.475,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 83,00│ 25.979,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 498,00│ 177.454,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│Bucureşti Nord gr. A - Parc Kretzulescu │ 157,00│regio │ Z │ 365│ 4│ 628,00│ 229.220,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 628,00│ 229.220,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│Parc Kretzulescu - Piteşti │ 64,60│regio │ Z │ 350│ 1│ 64,60│ 22.610,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 64,60│ 22.610,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│Parc Kretzulescu - Curtea de Argeş │ 103,00│regio │ Z │ 365│ 3│ 309,00│ 112.785,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 309,00│ 112.785,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│Curtea de Argeş - Piteşti │ 38,40│regio │ Z │ 365│ 2│ 76,80│ 28.032,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 76,80│ 28.032,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│Curtea de Argeş - Goleşti │ 46,20│regio │ Z │ 365│ 3│ 138,60│ 50.589,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 92,40│ 28.089,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 231,00│ 78.678,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│Zimnicea - Roşiori Nord │ 75,80│regio │ Z │ 365│ 2│ 151,60│ 55.334,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 151,60│ 55.334,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│Zimnicea - Alexandria │ 42,10│regio │ Z │ 365│ 10│ 421,00│ 153.665,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 421,00│ 153.665,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│Turnu Măgurele - Roşiori Nord │ 49,70│regio │ Z │ 365│ 10│ 497,00│ 181.405,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 49,70│ 12.524,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 546,70│ 193.929,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│Nerău - Timişoara Nord via Sânandrei │ 92,80│regio │ Z │ 365│ 5│ 464,00│ 169.360,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 464,00│ 169.360,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│Lovrin - Timişoara Nord │ 65,50│regio │ Z │ 365│ 5│ 327,50│ 119.537,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 327,50│ 119.537,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│Lovrin - Nerău │ 27,30│regio │ Z │ 365│ 3│ 81,90│ 29.893,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 2│ 54,60│ 13.759,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 136,50│ 43.652,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│Sânnicolau Mare - Aradu Nou │ 60,10│regio │ Z │ 365│ 9│ 540,90│ 197.428,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 540,90│ 197.428,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│Sânnicolau Mare - Valcani │ 21,00│regio │ Z │ 365│ 1│ 21,00│ 7.665,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 21,00│ 7.665,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│Sânnicolau Mare - Timişoara Nord │ 62,90│regio │ Z │ 365│ 5│ 314,50│ 114.792,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ J │ 113│ 1│ 62,90│ 7.107,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 377,40│ 121.900,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│Sânnicolau Mare - Cenad │ 12,30│regio │ Z │ 365│ 1│ 12,30│ 4.489,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 12,30│ 3.099,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 24,60│ 7.589,10│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│Cenad - Timişoara Nord │ 75,20│regio │ Z │ 365│ 3│ 225,60│ 82.344,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 1│ 75,20│ 18.950,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 300,80│ 101.294,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│Valcani - Aradu Nou │ 81,10│regio │ Z │ 365│ 2│ 162,20│ 59.203,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 162,20│ 59.203,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│Lovrin - Jimbolia │ 27,30│regio │ Z │ 365│ 8│ 218,40│ 79.716,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 252│ 2│ 54,60│ 13.759,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 273,00│ 93.475,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│Nădlac - Arad Vest │ 47,50│regio │ Z │ 365│ 14│ 665,00│ 242.725,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 665,00│ 242.725,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│Grăniceri Hm. - Arad │ 62,30│regio │ Z* │ 50│ 1│ 62,30│ 3.115,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 62,30│ 3.115,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│Grăniceri Hm. - Nădab │ 19,70│regio │ Z* │ 50│ 2│ 39,40│ 1.970,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A* │ 34│ 2│ 39,40│ 1.339,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 78,80│ 3.309,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│Sântana - Grăniceri Hm. │ 38,80│regio │ Z* │ 50│ 1│ 38,80│ 1.940,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 38,80│ 1.940,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│Brad - Arad │ 167,40│regio │ Z │ 365│ 6│ 1.004,40│ 366.606,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.004,40│ 366.606,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│Hălmagiu - Brad │ 28,80│regio │ Z │ 365│ 1│ 28,80│ 10.512,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 28,80│ 10.512,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│Brad - Gurahonţ │ 54,90│regio │ Z │ 365│ 1│ 54,90│ 20.038,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 54,90│ 20.038,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│Sebiş - Brad │ 77,50│regio │ Z │ 365│ 1│ 77,50│ 28.287,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 77,50│ 28.287,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│Gurahonţ - Arad │ 112,50│regio │ Z │ 365│ 2│ 225,00│ 82.125,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 225,00│ 58.725,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 450,00│ 140.850,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│Gurahonţ - Timişoara Nord │ 169,70│regio │ I │ 104│ 2│ 339,40│ 35.297,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 339,40│ 35.297,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│Ineu - Cermei │ 14,40│regio │ Z │ 365│ 8│ 115,20│ 42.048,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 28,80│ 8.755,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 144,00│ 50.803,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│Buziaş - Jamu Mare │ 56,20│regio │ Z │ 365│ 3│ 168,60│ 61.539,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 168,60│ 61.539,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│Gătaia - Buziaş │ 31,70│regio │ Z │ 365│ 1│ 31,70│ 11.570,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 63,40│ 16.547,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 95,10│ 28.117,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│Gătaia - Jamu Mare │ 24,50│regio │ Z │ 365│ 5│ 122,50│ 44.712,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 122,50│ 44.712,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│Reşiţa Nord - Timişoara Nord │ 94,70│regio │ Z │ 365│ 9│ 852,30│ 311.089,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 852,30│ 311.089,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│Berzovia - Reşiţa Nord │ 27,00│regio │ Z │ 365│ 2│ 54,00│ 19.710,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 54,00│ 19.710,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│Gătaia - Reşiţa Nord │ 43,30│regio │ Z │ 365│ 2│ 86,60│ 31.609,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 86,60│ 31.609,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│Gătaia - Timişoara Nord │ 51,40│regio │ Z │ 365│ 1│ 51,40│ 18.761,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 51,40│ 18.761,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│Giera - Jebel │ 33,10│regio │ Z │ 365│ 6│ 198,60│ 72.489,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 66,20│ 20.124,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 264,80│ 92.613,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│Jebel - Liebling │ 9,80│regio │ U │ 52│ 2│ 19,60│ 1.019,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 19,60│ 1.019,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│Oraviţa - Berzovia │ 58,90│regio │ Z │ 365│ 10│ 589,00│ 214.985,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 589,00│ 214.985,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│Oraviţa - Iam │ 26,90│regio │ Z │ 365│ 6│ 161,40│ 58.911,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 161,40│ 58.911,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│Cruceni - Timişoara Nord │ 48,90│regio │ Z │ 365│ 8│ 391,20│ 142.788,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 391,20│ 142.788,00│
├────┼────────────────^