Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 451 din 30 aprilie 2024  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 451 din 30 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 410 din 30 aprilie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    A. Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“
    1. La punctul 69, alineatul (7) se abrogă.

    B. Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“
    1. La punctul 6, alineatele (7)-(14) se abrogă.
    2. La punctul 7 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul deplasării produselor accizabile de la antrepozitul fiscal către clienţi sau direct către clienţii cumpărătorului revânzător."

    3. La punctul 7 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul livrării de produse accizabile de către destinatarul înregistrat către clienţi sau direct către clienţii cumpărătorului revânzător."

    4. La punctul 8, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) În aplicarea alin. (9), pentru antrepozitarii autorizaţi care produc bioetanol în cadrul antrepozitului de producţie de produse energetice garanţia minimă se determină prin însumarea garanţiei minime prevăzută pentru fiecare grupă de produse în parte."

    5. La punctul 8, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(16) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producţia de bioetanol destinat utilizării în producţia de produse energetice, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea garanţiei se determină prin aplicarea nivelului accizelor prevăzut pentru benzina fără plumb, cu condiţia denaturării acestui produs potrivit pct. 78 alin. (3) lit. b), în caz contrar fiind aplicabil nivelul accizelor prevăzut pentru alcoolul etilic."

    6. La punctul 21, alineatul (28) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(28) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), bioetanolul reprezintă alcoolul etilic care poate fi realizat atât în antrepozitele fiscale de producţie a alcoolului etilic, cât şi în antrepozitele fiscale de producţie a produselor energetice autorizate să producă bioetanol şi care este destinat utilizării în producţia de produse energetice şi în alte industrii, cu excepţia industriei alimentare."

    7. La punctul 21 alineatul (29) litera b), subpunctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) producţie de bio-ETBE, bio-TAEE şi/sau alte produse de aceeaşi natură realizate pe bază de bioetanol;"

    8. La punctul 21 alineatul (29) litera b), după subpunctul (ii) se introduce un nou subpunct, subpct. (iii), cu următorul cuprins:
    "(iii) producţie de bioetanol."

    9. La punctul 30, după alineatul (29) se introduce un nou alineat, alin. (30), cu următorul cuprins:
    "(30) Antrepozitarii autorizaţi să producă produse energetice şi bioetanol în cadrul aceluiaşi antrepozit de producţie trebuie să respecte atât condiţiile pentru producţia de produse energetice prevăzute la alin. (26) şi (27), cât şi condiţiile pentru producţia de alcool etilic prevăzute la alin. (12)-(14), (16), (17) şi (20)."

    10. La punctul 38, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alin. (17^1), cu următorul cuprins:
    "(17^1) Antrepozitarii autorizaţi să producă bioetanol trebuie să respecte condiţiile prevăzute la alin. (2), (3), (5)-(17)."

    11. Punctul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "131. Modelele raportului de primire de rezervă şi raportului de export de rezervă, prevăzute la art. 407 alin. (1) şi (4) din Codul fiscal, sunt cele prevăzute pentru modelele raportului de primire şi raportului de export, prevăzute în anexele nr. 35 şi 36, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    12. Punctul 138^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "138^3. Modelul raportului de primire de rezervă prevăzut la art. 416^3 alin. (1) din Codul fiscal este cel prevăzut pentru modelul raportului de primire, prevăzut în anexa nr. 37^4."

    13. La punctul 152, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "152. (1) Antrepozitarii autorizaţi cu drept de marcare au obligaţia utilizării marcajelor aprobate prin nota de comandă în termen de 6 luni de la eliberarea acestora de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. La expirarea acestui termen, marcajele neutilizate şi marcajele deteriorate în procesul de marcare se restituie Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., în vederea distrugerii. Termenul de restituire nu poate depăşi 6 luni de la expirarea termenului de utilizare a marcajelor."

    14. La punctul 152, alineatul (7) se abrogă.
    15. La punctul 152, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Distrugerea marcajelor neutilizate şi a celor deteriorate în procesul de marcare se face cu aprobarea autorităţii vamale teritoriale şi sub supraveghere vamală, conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    16. La punctul 165, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru produsele prevăzute la alin. (6) care sunt prezentate sub forma unei rezerve care conţine în amestec produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal sau produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) şi c) din Codul fiscal, fabricate în antrepozite fiscale de producţie din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 din Codul fiscal, prevederile secţiunilor a 3-a, a 9-a şi a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor armonizate şi prevederile art. 444^1 de la capitolul II - Regimul accizelor nearmonizate, titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal."

    17. La punctul 166, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, care cuprinde seria şi numărul de identificare ale timbrelor dezlipite."

    18. La punctul 166 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) procesul-verbal de dezlipire a timbrelor, prevăzut la alin. (3^1), în cazul produselor marcate prin timbre."

    19. La punctul 166, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
    "(9) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (3^1) însoţeşte timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A."

    20. La punctul 167, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, ce cuprinde seria şi numărul de identificare ale timbrelor dezlipite."

    21. La punctul 167 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (3^1), în cazul produselor marcate prin timbre."

    22. La punctul 167, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
    "(8) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (3^1) însoţeşte timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A."

    23. La punctul 170^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, ce cuprinde seria şi numărul de identificare ale timbrelor dezlipite."

    24. La punctul 170^1 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (2^1), în cazul produselor marcate prin timbre."

    25. La punctul 170^1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
    "(8) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (2^1) însoţeşte timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A."

    26. La punctul 170^2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, ce cuprinde seria şi numărul de identificare ale timbrelor dezlipite."

    27. La punctul 170^2 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (3^1), în cazul produselor marcate prin timbre."

    28. La punctul 170^2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
    "(9) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (3^1) însoţeşte timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A."

    29. După punctul 170^2 se introduce un nou punct, pct. 170^3, cu următorul cuprins:
    "170^3. (1) În aplicarea art. 444^1 alin. (1) din Codul fiscal nu intră sub incidenţa sistemului de marcare:
    a) produsele accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal supuse marcării, care provin din producţia internă şi sunt destinate exportului sau livrării în alt stat membru;
    b) produsele accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal supuse marcării, provenite din import, aflate în regim de tranzit sau de import temporar.
    (2) În aplicarea art. 444^1 alin. (3) din Codul fiscal:
    a) operatorii economici care produc şi comercializează în România produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal au obligaţia de a aplica timbrele pe produse, în locurile de producţie, înainte de comercializare;
    b) operatorii economici care achiziţionează din teritoriul Uniunii Europene produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal au obligaţia de a aplica timbrele pe produse, în locurile de recepţie autorizate, atunci când furnizorul extern nu aplică timbrele. În această situaţie, timbrele se aplică înainte de comercializarea pe teritoriul României, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care accizele au devenit exigibile;
    c) operatorii economici care importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal au obligaţia de a aplica timbrele pe produse, în antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere, atunci când furnizorul extern nu aplică timbrele.
    (3) Dimensiunile timbrelor sunt prevăzute în anexa nr. 40, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (4) Timbrele sunt hârtii de valoare cu regim special şi se realizează de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod şi o serie de emisiune aprobate de către direcţia specializată cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (5) Timbrele pentru marcarea produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sunt inscripţionate cu următoarele elemente:
    a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare şi codul de marcare atribuit acestuia;
    b) denumirea generică a produsului, respectiv produse care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere;
    c) seria şi numărul care identifică în mod unic timbrul.
    (6) Inscripţionarea pe timbre a elementelor prevăzute la alin. (5) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusă la dispoziţia organelor în drept de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., la solicitarea acestora.
    (7) În cazul produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, timbrele se aplică pe ambalajele individuale, pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale în care sunt prezentate pentru vânzare aceste produse.
    (8) În situaţia în care dimensiunile timbrelor nu permit includerea în întregime a denumirii operatorilor economici cu drept de marcare, se inscripţionează prescurtările sau iniţialele stabilite de fiecare operator economic, de comun acord cu Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A.
    (9) Fiecărui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare compus din 13 caractere. În cazul operatorilor economici care produc şi comercializează în România, achiziţionează din teritoriul Uniunii Europene ori importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, codul de marcare este codul de acciză.
    (10) În aplicarea prevederilor art. 444^1 alin. (12) din Codul fiscal, în vederea eliberării timbrelor, operatorii economici care produc şi comercializează în România, achiziţionează din teritoriul Uniunii Europene ori importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, după caz, depun o notă de comandă la autoritatea vamală teritorială. Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 41, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (11) Nota de comandă se depune în trei exemplare şi este însoţită de următoarele documente:
    a) contractul de achiziţie a produselor accizabile supuse marcării, în copie, în cazul operatorului economic care achiziţionează din teritoriul Uniunii Europene ori importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;
    b) situaţia livrărilor de produse accizabile marcate pe ultimele şase luni, după caz.
    (12) În situaţia în care în decursul unei luni se solicită o cantitate de timbre mai mare decât media lunară a livrărilor din ultimele 6 luni, se depune un memoriu justificativ în care sunt explicate motivele care au generat necesităţile suplimentare.
    (13) În termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea notei de comandă şi a documentaţiei complete, autoritatea vamală teritorială decide asupra aprobării notei de comandă. Nota de comandă se aprobă - total sau parţial - în funcţie de:
    a) documentaţia anexată;
    b) datele din situaţia lunară privind utilizarea marcajelor, după caz.
    (14) După aprobare, exemplarele notei de comandă au următoarele destinaţii:
    a) primul exemplar se păstrează de către solicitant;
    b) al doilea exemplar aprobat de autoritatea vamală teritorială se transmite de către operatorul economic cu drept de marcare către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. împreună cu dovada achitării contravalorii timbrelor comandate, în contul acestei companii;
    c) al treilea exemplar se păstrează de către autoritatea vamală teritorială.
    (15) Termenul de executare a comenzilor de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. este de 15 zile lucrătoare de la data primirii şi înregistrării notelor de comandă aprobate de autoritatea vamală teritorială.
    (16) Eliberarea timbrelor se face de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A.
    (17) În cazul produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, achiziţionate din teritoriul Uniunii Europene sau importate, după caz, pentru care aplicarea timbrelor se face de către furnizorul extern, expedierea timbrelor în vederea aplicării pe produse se realizează în termen de 15 zile lucrătoare de la eliberarea timbrelor de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., de către operatorii economici care achiziţionează din teritoriul Uniunii Europene sau importă produsele.
    (18) După expirarea termenului de 15 zile, timbrele neexpediate în termen se returnează, de către operatorii economici care achiziţionează din teritoriul Uniunii Europene sau importă, după caz, produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., în vederea distrugerii.
    (19) În cazul importurilor de produse accizabile supuse marcării, expedierea timbrelor către furnizorul extern se face numai ca bagaj neînsoţit, în regim vamal de export temporar. În vederea acordării acestui regim vamal, operatorul economic care importă produsele va prezenta autorităţii vamale competente:
    a) documentul de transport internaţional, din care să rezulte că destinatarul este furnizorul mărfurilor ce urmează a fi importate;
    b) contractul încheiat între importator şi furnizorul extern, în copie;
    c) autorizaţia de operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, în copie.
    (20) Reimportul timbrelor se realizează odată cu importul produselor accizabile marcate.
    (21) Operatorii economici cu drept de marcare, care produc şi comercializează în România produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia utilizării timbrelor aprobate prin nota de comandă în termen de 6 luni de la eliberarea acestora de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. La expirarea acestui termen, timbrele neutilizate şi timbrele deteriorate în procesul de marcare se restituie Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., în vederea distrugerii. Termenul de restituire nu poate depăşi 6 luni de la expirarea termenului de utilizare a marcajelor.
    (22) Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării timbrelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 42, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (23) În vederea evidenţierii timbrelor deteriorate în procesul de marcare, la sfârşitul fiecărei zile, aceste timbre se lipesc pe un formular special, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 43, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (24) Procentul maxim admis de timbre distruse în procesul de marcare şi care nu pot fi recuperate pentru a fi evidenţiate este de 0,5% din numărul timbrelor utilizate.
    (25) În cazul timbrelor pierdute sau sustrase, operatorii economici cu drept de marcare au obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea declaraţiei, a procesului-verbal de constatare sau a sesizării scrise a persoanei care a constatat dispariţia timbrelor, să anunţe autoritatea vamală teritorială în vederea luării măsurilor corespunzătoare.
    (26) Pentru timbrele distruse în procesul de marcare peste limita maximă admisă prevăzută la alin. (24), precum şi pentru timbrele pierdute sau furate, operatorii economici datorează contravaloarea accizelor aferente cantităţilor de produse accizabile care ar fi putut fi marcate. În acest caz, obligaţia de plată a contravalorii accizelor intervine în ultima zi a lunii în care s-a înregistrat distrugerea, pierderea sau furtul, iar termenul de plată a acesteia este până la data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare.
    (27) Distrugerea timbrelor neutilizate şi a celor deteriorate în procesul de marcare se face cu aprobarea autorităţii vamale teritoriale şi sub supraveghere vamală, conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (28) Contravaloarea timbrelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, supuse marcării, astfel:
    a) din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 165 alin. (6) teza a doua, operatorii economici care produc şi vând în România deduc lunar numai contravaloarea timbrelor aferente cantităţilor de produse vândute pe teritoriul României, pentru care a intervenit exigibilitatea accizelor în cursul lunii respective. Contravaloarea timbrelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza preţurilor fără TVA;
    b) din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 165 alin. (6) teza a doua, operatorii economici care achiziţionează din teritoriul Uniunii Europene deduc lunar numai contravaloarea timbrelor aferente cantităţilor de produse recepţionate pentru care a intervenit exigibilitatea accizelor în cursul lunii respective. Contravaloarea timbrelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza preţurilor fără TVA;
    c) din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 165 alin. (6) teza a doua, operatorul economic care importă deduce cu ocazia fiecărei operaţiuni de import de produse marcate numai contravaloarea timbrelor aferente cantităţilor de produse efectiv importate. Contravaloarea timbrelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza preţurilor fără TVA."

    30. Anexa nr. 33 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    31. Anexa nr. 34 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    32. Anexa nr. 41 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    33. Anexa nr. 44 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila

    Bucureşti, 30 aprilie 2024.
    Nr. 451.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 33 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 34 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 41 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
    NOTA DE COMANDĂ Nr. .......
    pentru timbre/banderole din ........................... (ziua) (luna) (anul)
    Denumirea operatorului economic cu drept de marcare ..............................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................................
    Codul de accize ....................................................................
    Codul de marcare .................................................................
    Sediul: ...........................................................................
    Judeţul …........................, sectorul ........................., localitatea ..............................,
    str. ........................................................ nr. ..................,
    bl. ............, sc. ........., et. ......., ap. ...........,
    cod poştal ............................................
    telefon/fax ............................................

┌────────────┬──────┬──────────┬──────┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Preţul│ │ │ │
│ │Tipul │Cantitatea│unitar│ │Valoarea│Valoarea│
│Dimensiunile│de │de marcaje│(fără │Valoarea│TVA │totală │
│marcajelor │produs│- buc. - │TVA) │- lei - │- lei - │- lei - │
│ │ │ │- lei │ │ │ │
│ │ │ │- │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴──────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘


    Numele şi prenumele .............................
    Semnătura ...............................................
    Data aprobării comenzii ..........................
    Numărul marcajelor aprobate ..................
    Modalitatea de plată .................................
    Conducătorul autorităţii vamale teritoriale,
    Numele şi prenumele .................................
    Semnătura ...................................................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 44 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
    CERERE
    pentru înregistrarea operatorilor economici comercianţi de marcatori
    şi coloranţi prevăzuţi la art. 426 şi 429 din Codul fiscal
    Denumire operator economic ..........................................................
    Sediul: ...................................................................
    Localitatea ..........................., str. ........................ nr. ......, bl. ....., sc. ..............., et. ..............., ap. ……, judeţul/sectorul ...................., codul poştal ................., telefon/fax ..........................
    Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul ....................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Obiect principal de activitate ..............................................., cod CAEN ..............................
    Subsemnatul, ................................., legitimat cu CI/BI seria .................... nr. ............., eliberat(ă) de ............................................... la data de ................................, cod numeric personal ............................, în calitate de reprezentant al .............................., solicit înregistrarea în registrul autorităţii vamale teritoriale, potrivit pct. 154 şi 156 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal, pentru următoarele substanţe utilizate pentru marcare şi/sau colorare:
    [ ] pentru marcare: marcatorul ACCUTRACE^TM PLUS, denumit ştiinţific Butoxibenzen (număr de înregistrare CAS 1126-79-0);
    [ ] pentru colorare: solvent blue 35 sau echivalent, respectiv substanţa 1,4-bis (butylamino) anthracene-9,10-dione, a cărei formulă moleculară este C_22H_26N_2O_2, având nr. CAS 17354-14-2.
    Anexez la prezenta următoarele documente:
    a) copia documentului de identitate;
    b) dovada calităţii de reprezentant al .........................................................;
    c) certificatele de analiză prevăzute la pct. 154 alin. (4) din normele metodologice.

    Numele şi prenumele ..............................
    Semnătura ...............................................
    Data .......................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016