Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 446 din 25 aprilie 2024  privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, precum şi aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 446 din 25 aprilie 2024 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, precum şi aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 431 din 10 mai 2024
    Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est“, necesar pentru relocarea utilităţilor, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, necesar pentru relocarea utilităţilor, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est“, aflat pe raza localităţii Fântânele din judeţul Arad, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilul proprietate privată supus exproprierii, potrivit alin. (1), situat pe raza localităţii Fântânele din judeţul Arad, proprietarul sau deţinătorul acestuia, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi suma individuală aferentă justei despăgubiri, prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobă lista cuprinzând imobilul proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, care face parte din coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul suplimentar, necesar relocării de utilităţi, aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 3
    (1) Suma individuală estimată de către expropriator, aferentă justei despăgubiri pentru imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, necesar pentru relocarea de utilităţi, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est“, situat pe raza localităţii Fântânele din judeţul Arad, este în cuantum de 537 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027“.
    (2) Suma individuală prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarului/deţinătorului imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, necesar pentru relocarea de utilităţi, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirii în cadrul procedurii de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilul proprietate privată, precum şi în lista cuprinzând imobilul proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, necesar relocării de utilităţi, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legi.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 25 aprilie 2024.
    Nr. 446.
    ANEXA

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    LISTA
    cuprinzând imobilul proprietate privată situat pe
    amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea de utilităţi,
    care face parte din coridorul de expropriere al
    lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est“,
    aflat pe raza localităţii Fântânele din judeţul Arad,
    proprietarul sau deţinătorul acestuia,
    precum şi suma individuală aferentă justei despăgubiri

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │despăgubire│
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria│Numărul │Nr. │Extravilan│Suprafaţa│de │a │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului│Tarlaua│Parcela│de │cadastral│cărţii │/ │totală │expropriat│terenului, │
│crt.│ │administrativ-teritorială│/deţinătorului│ │ │folosinţă│/ Nr. │funciare│Intravilan│(mp) │a │conform │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │topo │ │ │ │terenului │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Societatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Arad │Fântânele │DIGIMAROM - │7 │46/6 │Arabil │306696 │306696 │extravilan│14.026,00│125,00 │536,19 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┼──────────┴─────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL │125,00 │536,19 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴───────────┘    ANEXA

    LISTA
    cuprinzând imobilul proprietate publică a
    unităţii administrativ-teritoriale, situat pe amplasamentul suplimentar,
    necesar pentru relocarea de utilităţi, care face parte din
    coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est“,
    situat pe raza localităţii Fântânele din judeţul Arad

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬──────────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proprietarului│ │ │Categoria │Nr. │Nr. │Intravilan│Suprafaţa│Suprafaţă │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │/ │Tarlaua│Parcela│de │cad./ │cărţii │/ │totală a │supusă │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului │ │ │folosinţă │topo │funciare│Extravilan│terenului│transferului│
│ │ │ │dreptului de │ │ │ │ │ │ │(mp) │(mp) │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│1 │Arad │Fântânele │U.A.T. Comuna │6 │44-LOT1│Ape │308922│308922 │extravilan│95,00 │95,00 │
│ │ │ │Fântânele │ │ │curgătoare│ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴──────────┴──────┴────────┼──────────┴─────────┼────────────┤
│ │TOTAL (mp) │95,00 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016