Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 445 din 25 aprilie 2024  privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Beba Veche (România)-Kübekháza (Ungaria), pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, precum şi pentru trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a sectorului de drum judeţean DJ 682, inclusiv a terenului aferent acestuia, aflate în domeniul public al judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 445 din 25 aprilie 2024 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Beba Veche (România)-Kübekháza (Ungaria), pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, precum şi pentru trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a sectorului de drum judeţean DJ 682, inclusiv a terenului aferent acestuia, aflate în domeniul public al judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 413 din 7 mai 2024
    Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din Convenţia dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, ratificată prin Legea nr. 191/2005, potrivit căreia guvernele statelor contractate reglementează prin acorduri separate înfiinţarea unor puncte de trecere a frontierei sau desfiinţarea de noi puncte de trecere a frontierei, orarul de funcţionare, caracterul traficului şi modificarea acestuia,
    având în vedere că punctele de trecere a frontierei româno-ungare sunt indicate în Hotărârea Guvernului nr. 718/2007 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. V alin. (4) din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum şi al art. 288, art. 297 alin. (1) lit. a) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Beba Veche (România)-Kübekháza (Ungaria) pentru traficul internaţional de persoane, precum şi pentru traficul internaţional de mărfuri, până la limita de greutate totală de 3,5 tone.
    (2) Controlul traficului de persoane care ies de pe teritoriul Ungariei şi intră pe teritoriul României, respectiv al celor care ies de pe teritoriul României şi intră pe teritoriul Ungariei - inclusiv controlul persoanelor participante la traficul internaţional de mărfuri - are loc pe teritoriul României, într-un loc comun. În acest scop, pe teritoriul României se înfiinţează un loc de serviciu ungar pentru controlul traficului de frontieră.
    (3) Programul de lucru al punctului internaţional de trecere a frontierei, prevăzut la alin. (1), este zilnic, de la ora 8.00 la ora 20.00, ora României.
    (4) Punctul de trecere a frontierei prevăzut la alin. (1) se dă în folosinţă după realizarea infrastructurii, asigurarea personalului şi a utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a controlului de frontieră.
    (5) În cazul creării condiţiilor tehnice şi de infrastructură necesare, părţile române şi cele ungare pot conveni despre prelungirea programului de lucru, precum şi folosirea punctului de trecere a frontierei pentru traficul internaţional de mărfuri, până la limita de greutate totală de 7,5 tone.
    (6) Data deschiderii punctului de trecere a frontierei se va conveni pe cale diplomatică, după crearea condiţiilor necesare de personal, tehnice şi de infrastructură.

    ART. 2
    (1) Punctul internaţional de trecere a frontierei prevăzut la art. 1 funcţionează în spaţii care corespund cerinţelor de desfăşurare a activităţii de control.
    (2) Spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de control la trecerea frontierei se asigură de către administratorul punctului de trecere a frontierei.
    (3) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la fiecare instituţie în parte, pe bază de protocol.

    ART. 3
    (1) Posturile necesare efectuării controlului la frontiera de stat sunt asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliţiei de Frontieră Române din numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Posturile necesare efectuării controlului specific de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. sunt asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat acestui operator economic prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
    (3) Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare instituţie/entitate publică care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii, prin bugetul fiecărui ordonator principal de credite, respectiv cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (4) Personalul, spaţiile şi dotările necesare instituţiilor care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (5) Personalul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. îşi desfăşoară activitatea specifică la frontieră, potrivit art. 60 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 9 alin. (2) lit. c) pct. (i) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în spaţii amenajate pe teritoriul României.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul I, după subpunctul 16 se introduce un nou subpunct, subpct. 17, cu următorul cuprins:
    "17. Beba Veche, judeţul Timiş - rutier"


    ART. 5
    (1) Se aprobă preluarea sectorului de drum judeţean DJ 682, inclusiv a terenului aferent acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al judeţului Timiş şi din administrarea Consiliului Judeţean Timiş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în condiţiile legii.
    (2) Se aprobă înscrierea bunului prevăzut la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

    ART. 6
    Predarea-preluarea sectorului de drum judeţean DJ 682, inclusiv a terenului aferent acestuia, prevăzut la art. 5, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu

    Bucureşti, 25 aprilie 2024.
    Nr. 445.
    ANEXA 1

    Personalul, spaţiile şi dotările necesare Poliţiei de Frontieră Române
    pentru punctul de trecere a frontierei de stat Beba Veche-Kübekháza
    1. Infrastructura exterioară
    a) infrastructura rutieră: 4 artere de control pentru fiecare flux de trafic:
    - zonă de întoarcere pentru vehicule în situaţia refuzului intrării;
    – zonă separată, acoperită, destinată pentru controlul fizic amănunţit al vehiculelor, prevăzută cu rampă de control;
    – sistem de gestionare a traficului pe fiecare linie de control (8 bariere şi semafoare cu acţionare din cabine);
    – copertină de protecţie pentru cele două fluxuri de trafic (25 m/flux intrare şi 25 m/flux ieşire), cu sistem de iluminat public;
    – sistem de iluminat perimetral;
    – 4 catarge pentru steaguri (2 pentru sensul de intrare şi 2 pentru sensul de ieşire - UE/RO/HU);

    b) cabine de control:
    - 4 cabine duble de control; fiecare cabină este compusă din 2 tonete (1 tonetă pentru partea RO şi o tonetă pentru partea HU), dotate cu aparate de aer condiţionat şi sistem de încălzire. Fiecare tonetă din componenţa cabinei va avea câte 2 posturi de lucru pentru poliţiştii de frontieră români şi 2 posturi de lucru pentru poliţiştii maghiari, astfel încât să fie deservită fiecare pistă de control;

    c) împrejmuire şi supraveghere perimetrală:
    - gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire;
    – gard perimetral suficient de înalt şi cu sisteme antiescaladare;
    – sistem de supraveghere perimetral;
    – sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere;

    d) semnalizare/presemnalizare:
    - panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;
    – panouri pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, poziţionate cu cel puţin 75 de metri înaintea aliniamentului de control;
    – panouri deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen);

    e) spaţii interioare:
    - o încăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei;
    – o încăpere pentru dispecerat şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;
    – o încăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare;
    – o cameră tehnică cu facilităţile necesare (servere);
    – o încăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare);
    – o încăpere pentru pregătirea personalului turei/sală de şedinţe;
    – o încăpere pentru persoanele reţinute;
    – 2 încăperi pentru solicitanţii de azil (una pentru bărbaţi şi una pentru femei şi copii), cu acces la facilităţi de igienă (toalete, duşuri) cu amenajările corespunzătoare, inclusiv dotarea cu aparate de aer condiţionat;
    – o cameră pentru arhivă dotată cu rafturi metalice;
    – o cameră reţinere bunuri;
    – grupuri sanitare pentru personal şi pentru participanţii la trafic;
    – seifuri metalice-confecţii metalice în funcţie de specificul punctului pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire;
    – mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinaţiei acesteia.


    2. Echipamente tehnice şi IT
    a) linia I de control:
    - 8 staţii de lucru cu acces la baze de date în cele 4 cabine de control (2 cabine duble pe sensul de intrare şi 2 cabine duble pe sensul de ieşire);
    – 8 UPS;
    – 11 staţii radio portabile TETRA;
    – 8 lămpi UV fixe;
    – 8 aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;
    – 8 dokubox;
    – 8 lanterne;
    – o trusă narcotest;
    – 4 seturi oglinzi control autovehicul;
    – 8 minikituri pentru examinarea documentelor care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;
    – 9 cititoare optice fixe pentru documente;
    – 1 trusă pentru identificarea şi testarea stupefiantelor;
    – 2 detectoare CO_2;
    – 2 detectoare radiaţii;
    – 1 endoscop;
    – câte un post telefonic IP de interior pentru fiecare cabină de acces în punctul de trecere a frontierei;
    – câte un scanner pentru documente minori pentru fiecare filtru de control sens ieşire din ţară;
    – 2 tablete mobile de control documente;

    b) linia a II-a de control:
    - 1 staţie de lucru cu acces la baze de date;
    – 1 aparat de aer condiţionat;
    – 1 UPS;
    – 1 telefon/fax;
    – 1 telefon IP de interior;
    – 1 echipament de tip multifuncţională;
    – 1 sistem de amprentare EURODAC;
    – 1 comparator videospectral;
    – 1 stereomicroscop;
    – 1 cititor documente;
    – trusă criminalistică;
    – 1 scanner de mare viteză - documente minori;
    – 1 imprimantă;

    c) sala de pregătire/şedinţe a turei:
    - 2 staţii de lucru cu acces la baze de date;
    – 1 aparat de aer condiţionat;
    – 2 UPS;
    – 1 telefon/fax;
    – 1 telefon IP de interior;
    – 1 echipament de tip multifuncţională;

    d) dispecerat:
    - 1 staţie de lucru pentru acces baze de date;
    – 1 UPS;
    – 1 fax;
    – 1 staţie TETRA fixă;
    – 1 echipament de tip multifuncţională xerox;
    – 2 telefoane IP de interior;
    – 1 aparat de aer condiţionat;

    e) şef al punctului de trecere a frontierei:
    - 1 staţie de lucru;
    – 1 UPS;
    – 1 telefon IP interior;
    – 1 imprimantă;
    – 1 staţie TETRA portabilă;
    – 1 aparat de aer condiţionat;

    f) camera tehnică:
    - 1 RACK minimum 42 U;
    – aparat de aer condiţionat;
    – 1 nod de comunicaţii (firewalluri, routere, switch-uri, PABX, UPS);
    – cablare structurată pentru fiecare post de lucru PFR (minimum 2 cabluri), al cărei nod de concentrare va fi în camera tehnică a PFR;
    – pilon metalic zăbrelit autoportant cu înălţimea de minimum 20 m, amplasat cât mai aproape de camera tehnică.


    3. Padoc câini: corp cu destinaţie padoc pentru câinii folosiţi în activităţi specifice funcţiunii ansamblului
    4. Personal: 37 de poliţişti de frontieră, din care:
    - 1 ofiţer şef de punct;
    – 4 ofiţeri;
    – 32 de agenţi.


    ANEXA 2

    Personalul şi dotările necesare pentru desfăşurarea controlului specific
    de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    în punctul de trecere a frontierei deschis pentru traficul vehiculelor cu masă mai mică de 7,5 tone

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│ │ │mtma │
│Nr. │Personal/Dotări │< │
│crt.│ │7,50 │
│ │ │tone │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│1 │personal │5 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│2 │container racordat la │1 │
│ │reţeaua electrică │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │sisteme video ANPR (2 │ │
│3 │camere) montate pe stâlp cu│1 │
│ │consolă │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4 │mobilier şi sisteme de │ │
│ │încălzire │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4.1 │birouri │1 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4.2 │scaune ergonomice de birou │2 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4.3 │dulapuri cu rafturi de │1 │
│ │mărime mare │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4.4 │jaluzele orizontale de │2 │
│ │aluminiu │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4.5 │convector cu montare pe │1 │
│ │perete 2.000 waţi │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│5 │tehnică de calcul şi │ │
│ │racordare la internet │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │calculator desktop PC │ │
│5.1 │compus din unitate │1 │
│ │centrală, monitor, │ │
│ │tastatură, mouse şi UPS │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│5.2 │imprimante laser │1 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│5.3 │multifuncţional laser │1 │
│ │(copiator, scaner şi fax) │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│5.4 │switch │1 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│5.5 │prize de reţea aplicate pe │1 │
│ │perete │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│5.6 │racordare şi acces internet│1 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│6 │aparatură specifică │ │
│ │activităţii desfăşurate │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│6.1 │seif metalic │1 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │sistem de alarmă casierie │ │
│6.2 │cu acumulator, senzori şi │1 │
│ │sirenă exterioară │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│6.3 │lampă multifuncţională UV │1 │
│ │pentru verificare valută │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│6.4 │casă de marcat │1 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│6.5 │cutie metalică cu cheie │1 │
│ │pentru numerar │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │sistem de supraveghere │ │
│7 │video cu 4 camere IN/OUT, │1 │
│ │cu hard-disk şi server web │ │
│ │integrat │ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale sectorului de drum judeţean DJ 682, inclusiv ale terenului aferent acestuia,
    care se preiau din domeniul public al judeţului Timiş şi din administrarea Consiliului Judeţean Timiş
    în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Persoana │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea│Descrierea│Valoarea de │juridică │juridică ce │Indicativ│Indicativ│Codul de │ │
│crt.│bunurilor│tehnică │inventar │ce predă │preia sectorul │vechi │nou │clasificaţie│Nr. MF │
│ │ │ │(lei) │sectorul │de drum │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de drum │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │158+559-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │183 + 103 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │L = 24,54 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din care 8│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poduri: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │160+266-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │160+282 în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 85 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │raportului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │evaluare; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │163+806-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │163+876 în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 366 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │409923 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │164+163-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │164+185 în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 94 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │415770 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │166+057-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │166+728 în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 122 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │Consiliul│Ministerul │ │DN 59G │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │Judeţean │Transporturilor│ │(km │ │Se │
│1 │DJ 682 │415768 - │17.766.357,8│Timiş │şi │DJ 682 │0+000-km │8.12.05.01 │atribuie│
│ │ │C1 │ │(CIF │Infrastructurii│ │24+545) │ │de MF. │
│ │ │Dudeştii │ │4358029) │(CUI 13633330) │ │ │ │ │
│ │ │Vechi; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │168+107-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │168+119 în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 98 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │415769 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │173+192-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │173+201 în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 96 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │404997 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C1 Beba │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Veche; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │176+366- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │km 176+381│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 41 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403203 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C1 Beba │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Veche; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- pod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rutier km │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │178+455-km│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │178+472 în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de 180 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │404996 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C1 Beba │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Veche │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │S = │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │41,3120 ha│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403141 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403142 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403143 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403144 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403145 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403146 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403149 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403150 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │403151 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beba Veche│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │Consiliul│Ministerul │ │ │ │ │
│ │ │403159 │ │Judeţean │Transporturilor│ │ │ │Se │
│2 │Teren │Beba Veche│923.052,74 │Timiş │şi │Teren DJ │Teren DN │8.12.05.01 │atribuie│
│ │DJ 682 │C.F. nr. │ │(CIF │Infrastructurii│682 │59G │ │de MF. │
│ │ │409814 │ │4358029) │(CUI 13633330) │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │409815 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │409818 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │409829 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │409830 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │409831 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │409832 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C.F. nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │415540 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dudeştii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016