Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 435 din 30 martie 2022  privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale  pentru persoanele vârstnice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 337 din 6 aprilie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă următoarele programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice:
    a) „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“, prevăzut în anexa nr. 1;
    b) „Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice“, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) „Centre de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele vârstnice“, prevăzut în anexa nr. 3;
    d) „Servicii sociale de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice“, prevăzut în anexa nr. 4.


    ART. 2
    Fondurile necesare finanţării programelor de interes naţional se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

    ART. 3
    (1) Finanţarea programelor de interes naţional se realizează în baza unui proces de evaluare şi selecţie de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă.
    (2) Solicitanţii eligibili sunt serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor şi oraşelor cu o populaţie sub 20.000 de locuitori şi furnizorii privaţi de servicii sociale, fără scop lucrativ, respectiv, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România.
    (3) Cererile de finanţare se depun individual sau în parteneriat cu furnizori publici ori privaţi de servicii sociale.
    (4) Evaluarea şi selecţia de proiecte din cadrul programelor de interes naţional se realizează de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 4
    Metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor se elaborează şi se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 5
    Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul programelor de interes naţional se asigură de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 30 martie 2022.
    Nr. 435.
    ANEXA 1

    Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente
    Scop:
    Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin menţinerea autonomiei acestora pe o perioadă cât mai lungă, la domiciliu, prevenirea agravării situaţiei de dependenţă şi a instituţionalizării

    Obiectiv general:
    Dezvoltarea reţelei de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea nu există

    Obiective specifice:
    1. înfiinţarea şi funcţionarea unui număr de 30 de unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, cod 8810ID-I;
    2. implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice dependente şi a principiului proximităţii, prin respectarea priorităţii serviciilor de îngrijire la domiciliu şi în comunitate, faţă de îngrijirea de tip rezidenţial.

    Activităţi eligibile:
    Servicii de îngrijire personală la domiciliu prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare

    Cheltuieli eligibile:
    1. cheltuieli de personal;
    2. cheltuieli cu materiale igienico-sanitare;
    3. cheltuieli de transport;
    4. cheltuieli pentru dotări.

    Indicatori cantitativi:
    1. asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu, pentru un număr de 1.200 de persoane vârstnice încadrate în grad de dependenţă, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000;
    2. înfiinţarea unităţilor de îngrijire la domiciliu, în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea nu există.

    Indicatori de eficienţă:
    1. Finanţarea estimată pentru o persoană beneficiară pentru serviciile de îngrijire personală are la bază standardele minime de cost la nivel naţional pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, diminuate cu 10%, respectiv 27 de lei/oră.
    2. Numărul mediu de persoane beneficiare pentru o unitate de îngrijire înfiinţată este estimat la 40.
    3. Numărul mediu de ore de îngrijire pentru o persoană beneficiară este de 15 ore/săptămână.

    Indicatori de rezultate:
    1. 30 de unităţi de îngrijire la domiciliu înfiinţate;
    2. 1.200 de persoane vârstnice dependente continuă să îşi trăiască viaţa în propria locuinţă, ca urmare a furnizării de servicii de îngrijire la domiciliu;
    3. creşterea numărului de unităţi de îngrijire la domiciliu;
    4. reducerea numărului de persoane în aşteptarea internării într-un cămin pentru persoane vârstnice.

    Perioada de derulare:
    Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanţare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.

    Buget:
    Bugetul total al acestui program de interes naţional, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, este de 52.044 mii lei, din care:
    a) 15.492 mii lei, pentru anul 2022;
    b) 26.022 mii lei, pentru anul 2023;
    c) 10.530 mii lei, pentru anul 2024.    ANEXA 2

    Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice
    Scop:
    Asigurarea ajutorului necesar pentru un trai decent şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin asigurarea unor servicii de acordare a hranei

    Obiectiv general:
    Dezvoltarea de servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice, în unităţile administrativ-teritoriale în care nu există acest serviciu

    Obiective specifice:
    1. înfiinţarea şi funcţionarea unui număr de 20 de servicii de tip cantină socială, cod 8899 CPDH-I;
    2. înfiinţarea şi funcţionarea unui număr de 10 servicii de distribuire a hranei (masa pe roţi), cod 8899 CPDH-II, şi/sau servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V.

    Activităţi eligibile:
    1. acordarea serviciilor de tip cantină pentru o perioadă de până la 2 ani;
    2. acordarea serviciilor de distribuire a hranei pentru o perioadă de până la 2 ani.

    Cheltuieli eligibile:
    1. cheltuieli de personal, la nivelul salariilor din centrele publice, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. cheltuieli pentru alocaţia zilnică de hrană, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
    3. cheltuieli pentru transportul hranei la domiciliu în cazul serviciilor de distribuire a hranei (masa pe roţi), cod 8899 CPDH-II, şi al serviciilor de distribuire a hranei, ca serviciu de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V;
    4. cheltuieli pentru dotări.

    Indicatori cantitativi:
    30 de servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice, înfiinţate şi funcţionale.

    Indicatori de eficienţă:
    1. Costurile pentru funcţionarea unei cantine sunt estimate la 1.000 de lei/lună/beneficiar.
    2. Costurile pentru funcţionarea unui serviciu mobil de acordare a hranei şi a unui serviciu de asistenţă comunitară de distribuire a hranei sunt estimate la 500 de lei/lună/beneficiar.

    Indicatori de rezultate:
    1. Un număr de 2.200 de persoane, altele decât cele beneficiare ale tichetelor distribuite în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2021, vor beneficia de servicii de acordare/ distribuire a hranei.
    2. Un număr de 10-30 de unităţi administrativ-teritoriale vor avea în comunitate cel puţin un serviciu de acordare/distribuire a hranei.

    Perioada de derulare:
    Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanţare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.

    Buget:
    Bugetul total al acestui program de interes naţional, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, este de 48.350 mii lei, din care:
    a) 14.675 mii lei, pentru anul 2022;
    b) 24.175 mii lei, pentru anul 2023;
    c) 9.500 mii lei, pentru anul 2024.

    Pentru cele două obiective ale programului bugetul este după cum urmează:
    1. pentru servicii de tip cantină socială cod 8899 CPDH-I, de 40.400 mii lei, din care:
    a) 12.200 mii lei, pentru anul 2022;
    b) 20.200 mii lei, pentru anul 2023;
    c) 8.000 mii lei, pentru anul 2024;

    2. pentru servicii mobile de acordare a hranei (masa pe roţi), cod 8899 CPDH-II, 7.950 mii lei, din care:
    a) 2.475 mii lei, pentru anul 2022;
    b) 3.975 mii lei, pentru anul 2023;
    c) 1.500 mii lei, pentru anul 2024.
    ANEXA 3

    Centre de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele vârstnice
    Scop:
    Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente prin asigurarea serviciilor de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare şi reabilitare funcţională

    Obiectiv general:
    Dezvoltarea de centre de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice, cod 8810 CZ-V-I, pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare şi reabilitare funcţională

    Obiective specifice:
    Înfiinţarea şi funcţionarea unui număr de 20 de centre de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice, în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea nu există

    Activităţi eligibile:
    1. terapii de recuperare/reabilitare funcţională, cum ar fi: şedinţe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, gimnastică medicală, podologie ş.a.;
    2. îngrijire personală pentru persoanele vârstnice dependente;
    3. consiliere psihosocială şi informare, consiliere juridică, socializare şi petrecere a timpului liber, organizare şi implicare în activităţi comunitare şi culturale, asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităţilor administrative şi gestiunea bunurilor etc.;
    4. linie telefonică de urgenţă;
    5. acordare de alimente, ajutoare materiale.

    Cheltuieli eligibile:
    1. cheltuieli de personal, la nivelul salariilor din centrele publice;
    2. cheltuieli materiale;
    3. cheltuieli pentru dotări.

    Indicatori cantitativi:
    Un număr de 20 de centre de zi înfiinţate şi funcţionale

    Indicatori de eficienţă:
    Finanţarea pentru o persoană beneficiară este estimată pe baza standardului de cost pentru centrele de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, prevăzute la pct. 5.1. din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cod 8899 CZ-D-I, diminuat cu 10%, la 1.900 de lei.

    Indicatori de rezultate:
    1. 20 de centre de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice, cod 8810 CZ-V-I;
    2. un număr de 1.000 de persoane vârstnice beneficiare.

    Perioada de derulare:
    Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanţare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.

    Buget:
    Bugetul total al acestui program de interes naţional, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, este de 49.100 mii lei, din care:
    a) 15.050 mii lei, pentru anul 2022;
    b) 24.550 mii lei, pentru anul 2023;
    c) 9.500 mii lei, pentru anul 2024.    ANEXA 4

    Servicii sociale de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice
    Scop:
    Prevenirea marginalizării sociale, a izolării, a apariţiei sau agravării depresiei, a agravării situaţiei de dependenţă şi prevenirea instituţionalizării în cazul persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, a persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social etc.

    Obiectiv general:
    Dezvoltarea de servicii de asistenţă comunitară destinate persoanelor vârstnice, cod 8899 CZ-PN-V

    Obiective specifice:
    1. dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară ce furnizează consiliere socială şi psihologică pentru persoanele vârstnice dependente şi pentru îngrijitorii informali ai acestora, aşa cum sunt definiţi la art. 6 lit. ş) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. dezvoltarea competenţelor digitale pentru persoanele vârstnice, pentru îngrijitorii informali ai acestora şi pentru personalul din serviciile sociale de îngrijire pe termen lung şi a competenţelor pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor dependente, inclusiv lucrul cu câinii utilitari;
    3. înfiinţarea de reţele comunitare voluntare de sprijin pentru asigurarea serviciilor de suport, pentru prevenirea izolării sociale, activităţi de comunicare şi monitorizare etc.

    Activităţi eligibile:
    1. servicii de consiliere psihologică pentru persoanele vârstnice, la domiciliu, în centre de zi şi în centrele rezidenţiale şi crearea unor reţele de suport online;
    2. servicii de consiliere asigurate de asistentul social pentru persoanele vârstnice, la domiciliu, în centre de zi şi în centrele rezidenţiale şi crearea unor reţele de suport online;
    3. dezvoltarea parteneriatelor comunitare între centrele de sănătate mintală, direcţiile de sănătate publică, serviciul public de asistenţă socială şi furnizori publici de servicii sociale fără scop lucrativ în vederea managementului de caz pentru persoanele vârstnice cu risc de depresie sau de demenţă;
    4. implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice care beneficiază de suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, asigurate de voluntari sau de îngrijitori informali;
    5. activităţi de instruire în vederea dezvoltării competenţelor digitale ale persoanelor vârstnice, îngrijitorilor informali şi formali la domiciliu, personalului din centrele de zi şi din centrele rezidenţiale;
    6. educaţie extracuriculară pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor vârstnice dependente, inclusiv lucrul cu câinii utilitari etc.;
    7. elaborarea mesajelor utilizate în campanii de sensibilizare a populaţiei privind riscurile sociale la nivelul judeţului, pentru persoanele vârstnice;
    8. crearea de reţele voluntare de sprijin pentru monitorizarea persoanelor vârstnice singure şi de suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, respectiv: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.

    Cheltuieli eligibile:
    1. cheltuielile de personal, după cum urmează:
    a) pentru serviciile de consiliere psihologică şi consiliere socială în vederea prevenirii riscului de marginalizare, depresie, suma maximă care poate fi solicitată este echivalentul salariilor unui asistent social şi al unui psiholog dintr-un serviciu public, cu o normă de 1 la 300 de persoane;
    b) pentru elaborarea de către asistentul social a materialelor şi mesajelor utilizate în campanii de sensibilizare a populaţiei privind riscurile sociale la nivelul judeţului, pentru persoanele vârstnice;
    c) pentru coordonatorul activităţilor de voluntariat din partea organizaţiei-gazdă care dezvoltă reţeaua de voluntari pentru servicii de asistenţă comunitară pentru persoane vârstnice;

    2. cheltuieli cu plata abonamentului la internet şi telefon;
    3. cheltuieli cu activităţile de instruire şi/sau formare, precum şi pentru informarea populaţiei din judeţ;
    4. cheltuieli pentru dotări.

    Indicatori cantitativi:
    1. 20 de servicii de asistenţă comunitară ce furnizează consiliere psihologică, consiliere socială, inclusiv telefonul verde al persoanelor vârstnice, în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea nu există;
    2. înfiinţarea de reţele de voluntariat pentru persoane vârstnice în aceste comunităţi;
    3. încheierea de protocoale între centrele de sănătate mintală, direcţiile de sănătate publică, serviciul public de asistenţă socială şi furnizori publici de servicii sociale fără scop lucrativ în vederea managementului de caz pentru persoanele vârstnice cu risc de depresie sau de demenţă.

    Indicatori de eficienţă:
    1. Costul estimat pe baza cheltuielilor eligibile pentru o persoană beneficiară este de 460 de lei/lună.

    Indicatori de rezultate:
    1. 1.000 de persoane vârstnice dependente beneficiază de servicii de asistenţă comunitară care furnizează consiliere psihologică şi consiliere socială.
    2. Creşterea numărului de servicii de asistenţă comunitară destinate persoanelor vârstnice: în 20 de unităţi administrativ-teritoriale funcţionează cel puţin un centru de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice.

    Perioada de derulare:
    Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanţare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.

    Buget:
    Bugetul total al acestui program de interes naţional, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, este de 11.540 mii lei, din care:
    a) 3.470 mii lei pentru anul 2022;
    b) 5.770 mii lei pentru anul 2023.
    c) 2.300 mii lei pentru anul 2024.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016