Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 413 din 25 martie 2022  privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 413 din 25 martie 2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 294 din 25 martie 2022
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Deva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) va fi utilizat pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Deva.

    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul culturii,
                    Diana-Ştefana Baciuna,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 25 martie 2022.
    Nr. 413.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara
    din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar

┌────────────┬───────────┬────────────────┬────────────┬───────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Situaţia juridică │ │
│Nr. M.F. şi │Denumirea │Caracteristicile│Valoarea de ├─────────────┬─────────────┤ │
│codul de │şi adresa │tehnice ale │inventar │Baza legală a│În │Tipul │
│clasificaţie│imobilului │imobilului │actualizată │majorării │administrare/│bunului │
│ │ │ │- lei - │valorii de │concesiune │ │
│ │ │ │ │inventar │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Teren în │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │
│ │ │1.205 mp înscris│ │ │ │ │
│ │ │în Cartea │ │ │ │ │
│ │ │funciară nr. │ │ │ │ │
│ │ │60939 Deva │ │ │ │ │
│ │ │Construcţie │ │ │ │ │
│ │ │C1-U2 înscrisă │ │ │ │ │
│ │ │în Cartea │ │ │ │ │
│ │ │funciară nr. │ │ │ │ │
│ │ │60939-C1-U2 │ │ │ │ │
│ │ │Deva, compusă │ │ │ │ │
│ │ │din: │ │ │ │ │
│ │ │- la parter: 4 │ │ │ │ │
│ │ │camere, 2 │ │ │ │ │
│ │ │holuri, grup │ │ │ │ │
│ │ │sanitar; │ │ │ │ │
│ │ │- la etajul 1: 6│ │ │ │ │
│ │ │camere, 2 │ │ │În │ │
│ │Teren şi │holuri, grup │ │ │administrarea│ │
│ │construcţie│sanitar; │ │ │Instituţiei │ │
│ │Municipiul │- la etajul 2: │Valoare │Proces-verbal│Prefectului -│ │
│ │Deva, │12 camere, 4 │totală │al comisiei │Judeţul │Imobil │
│121214 │bd. 1 │holuri, 2 │imobil │de reevaluare│Hunedoara din│(clădire│
│8.29.13 │Decembrie │grupuri │(teren şi │nr. 419/ │subordinea │şi │
│ │1918 │sanitare, 2 │construcţie)│14.01.2022 │Ministerului │teren) │
│ │nr. 10, │balcoane; │761.528,35 │ │Afacerilor │ │
│ │judeţul │- la mansardă │ │ │Interne │ │
│ │Hunedoara │(pod): 6 camere,│ │ │CUI: 4374296 │ │
│ │ │2 holuri, casa │ │ │ │ │
│ │ │scării, pod şi │ │ │ │ │
│ │ │casa scării │ │ │ │ │
│ │ │principale, în │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă utilă │ │ │ │ │
│ │ │de 872 mp şi │ │ │ │ │
│ │ │cotă de teren de│ │ │ │ │
│ │ │183 mp │ │ │ │ │
│ │ │Construcţie │ │ │ │ │
│ │ │C1-U3 înscrisă │ │ │ │ │
│ │ │în Cartea │ │ │ │ │
│ │ │funciară nr. │ │ │ │ │
│ │ │60939-C1-U3 │ │ │ │ │
│ │ │Deva, compusă │ │ │ │ │
│ │ │din hol intrare │ │ │ │ │
│ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │utilă de 31 mp │ │ │ │ │
│ │ │şi cotă de teren│ │ │ │ │
│ │ │de 37 mp │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
    din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Deva

┌────────────┬───────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │Elementele-cadru│ │Persoana │Persoana │
│Nr. M.F. şi │ │ │de descriere │Valoarea de │juridică de │juridică │
│codul de │Denumirea │Adresa │tehnică/ │inventar │la care │la care │
│clasificaţie│imobilului │imobilului│Carte funciară/ │actualizată │trece │trece │
│ │ │ │Nr. cadastral │- lei - │imobilul │imobilul │
│ │ │ │ │ │CUI │CUI │
├────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │Teren în │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │
│ │ │ │1.205 mp înscris│ │ │ │
│ │ │ │în Cartea │ │ │ │
│ │ │ │funciară nr. │ │ │ │
│ │ │ │60939 Deva │ │ │ │
│ │ │ │Construcţie │ │ │ │
│ │ │ │C1-U2 înscrisă │ │ │ │
│ │ │ │în Cartea │ │ │ │
│ │ │ │funciară nr. │ │ │ │
│ │ │ │60939-C1-U2 │ │ │ │
│ │ │ │Deva, compusă │ │ │ │
│ │ │ │din: │ │ │ │
│ │ │ │- la parter: 4 │ │ │ │
│ │ │ │camere, 2 │ │ │ │
│ │ │ │holuri, grup │ │ │ │
│ │ │ │sanitar; │ │ │ │
│ │ │ │- la etajul 1: 6│ │ │ │
│ │ │ │camere, 2 │ │ │ │
│ │ │ │holuri, grup │ │Instituţia │ │
│ │ │Municipiul│sanitar; │ │Prefectului │ │
│ │ │Deva, │- la etajul 2: │Valoare │- Judeţul │ │
│ │ │bd. 1 │12 camere, 4 │totală │Hunedoara │Municipiul│
│121214 │Teren şi │Decembrie │holuri, 2 │imobil │din │Deva │
│8.29.13 │construcţie│1918 nr. │grupuri │(teren şi │subordinea │CUI: │
│ │ │10, │sanitare, 2 │construcţie)│Ministerului│4374393 │
│ │ │judeţul │balcoane; │761.528,35 │Afacerilor │ │
│ │ │Hunedoara │- la mansardă │ │Interne │ │
│ │ │ │(pod): 6 camere,│ │CUI: 4374296│ │
│ │ │ │2 holuri, casa │ │ │ │
│ │ │ │scării, pod şi │ │ │ │
│ │ │ │casa scării │ │ │ │
│ │ │ │principale, în │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţă utilă │ │ │ │
│ │ │ │de 872 mp şi │ │ │ │
│ │ │ │cotă de teren de│ │ │ │
│ │ │ │183 mp │ │ │ │
│ │ │ │Construcţie │ │ │ │
│ │ │ │C1-U3 înscrisă │ │ │ │
│ │ │ │în Cartea │ │ │ │
│ │ │ │funciară nr. │ │ │ │
│ │ │ │60939-C1-U3 │ │ │ │
│ │ │ │Deva, compusă │ │ │ │
│ │ │ │din hol intrare │ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │utilă de 31 mp │ │ │ │
│ │ │ │şi cotă de teren│ │ │ │
│ │ │ │de 37 mp │ │ │ │
└────────────┴───────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016