Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 409 din 25 martie 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 409 din 25 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 294 din 25 martie 2022
    Având în vedere Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021 de modificare a schemei de ajutor de stat N 437/2009 pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, autorizată prin Decizia Comisiei Europene C(2009) 7.085, rectificată, din 17.09.2009, şi Decizia Comisiei Europene C(2016) 7.522 final,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), schema de sprijin se aplică şi producătorului beneficiar al schemei de sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în condiţiile cadrului de reglementare elaborat de ANRE, pentru capacităţile de cogenerare care se înlocuiesc de către acesta, ulterior datei de 31 decembrie 2016, în limita capacităţii electrice instalate pe respectivul amplasament, înscrise la data de 31 decembrie 2016 în lista prevăzută la art. 9 alin. (4), capacităţi de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică."

    2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6)-(10), cu următorul cuprins:
    "(6) Schema de sprijin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care nu au fost şi nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau Comisiei Europene, ori, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral.
(7) Producătorii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita la ANRE prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin, astfel cum a fost modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, denumită în continuare schemă de sprijin prelungită, conform art. (8) alin. (2), dacă nu se află în dificultate în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene (2014/C 249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.
(8) Verificarea stării de dificultate a producătorilor care solicită accesarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, se realizează de către ANRE, la data la care aceştia solicită această accesare.
(9) Solicitarea de acces prevăzută la alin. (7) la schema de sprijin modificată prin Decizia C(2021) 9.774 final din 20.12.2021 se realizează de către producătorii prevăzuţi la alin. (1) şi (1^1) cu cel puţin 15 zile înainte de accesul la schema de sprijin modificată, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2023, iar producătorii trebuie să prezinte, suplimentar cerinţelor stabilite prin cadrul de reglementare elaborat de ANRE, următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere, semnată de reprezentanţii legali, din care să reiasă că întreprinderea nu este în dificultate, în conformitate cu condiţiile de la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C 249/2001), care se aplică întreprinderilor solicitante;
    b) documentele financiar-contabile şi alte documente privitoare la situaţiile financiare anuale din care rezultă că întreprinderea nu este în dificultate.
(10) Producătorul care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (6)-(9) va fi suspendat din schema de sprijin până la data la care face dovada îndeplinirii acestor condiţii, data limită de conformare fiind 10 decembrie 2023. După 10 decembrie 2023, orice producător care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (6)-(9) pierde dreptul de a accesa prelungirea schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă prevăzută la art. (8) alin. (2)."

    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023 producătorilor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin prevăzute în Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20 decembrie 2021 şi de prezenta hotărâre, pentru o perioadă de maximum 11 ani.
    (2) Pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin, perioada de aplicare prevăzută la alin. (1) se prelungeşte până în anul 2033, inclusiv.
    (3) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare pot beneficia de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 21 de ani.
    (4) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care, la finele perioadei de aplicare a schemei de sprijin prevăzute la alin. (1), înregistrează obligaţii de plată neachitate la termenul de scadenţă către administratorul schemei de sprijin rezultate din aplicarea schemei de sprijin, cu excepţia acelor producători care au încheiate convenţii de compensare a datoriilor şi creanţelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin cu administratorul schemei, nu pot beneficia de prelungirea perioadei de aplicare prevăzute la alin. (2).
    (5) În conformitate cu prevederile pct. 243 din capitolul 4 Evaluarea şi ale pct. 28 din capitolul Principii comune de evaluare din Comunicarea Comisiei (2014/C 200/01) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020 şi capitolul 2.2.7 din Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20 decembrie 2021 privind cerinţa de evaluare ex post a prezentei scheme de sprijin, Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, agreează planul de evaluare, plan care cuprinde şi o metodologie de evaluare. Planul de evaluare se publică pe site-ul Ministerului Energiei.
    (6) În conformitate cu prevederile alin. (5), Ministerul Energiei selectează evaluatori independenţi pentru întocmirea următoarelor rapoarte care se transmit Comisiei Europene:
    a) un prim raport intermediar, care descrie metodologia de evaluare prevăzută de planul de evaluare, până la sfârşitul anului 2022;
    b) un al doilea raport intermediar până la sfârşitul anului 2027, care prezintă rezultatele evaluării impactului asupra eficacităţii schemei până în anul 2025. Acest raport se publică pe site-ul Ministerului Energiei;
    c) un raport final de evaluare în al doilea trimestru al anului 2033. Acest raport se publică pe site-ul Ministerului Energiei.
    (7) În scopul asigurării calităţii şi fiabilităţii evaluării, rapoartele prevăzute la alin. (6) se realizează de evaluatori externi independenţi de Ministerul Energiei şi ANRE, selectaţi de către Ministerul Energiei printr-o procedură transparentă, nediscriminatorie şi competitivă, în conformitate cu normele naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor publice."

    4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Închiderea financiară a schemei de sprijin prelungite se face în primul semestru al anului 2034, conform cadrului de reglementare elaborat de ANRE."

    5. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă luat în considerare la determinarea bonusului de care beneficiază fiecare producător care accesează schema de sprijin este calculat pe baza diferenţei între costurile şi veniturile unei centrale de cogenerare echivalente, care produce energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă cu acelaşi tip de combustibil precum cel folosit de centrala producătorului care beneficiază de bonus.
(4) În cazul centralelor existente care beneficiază de prelungirea schemei de sprijin prevăzută la art. 8 alin. (2), în calculul bonusului pentru primul an de prelungire costurile fixe cu rentabilitatea bazei reglementate a activelor se calculează începând cu anul de funcţionare imediat următor celui în care s-au aflat la data la care au beneficiat efectiv de prelungirea schemei.
(5) În cazul înlocuirii unor capacităţi de cogenerare existente cu unele noi în condiţiile art. 7 alin. (1^1), în calculul bonusului, costurile fixe cu rentabilitatea bazei reglementate a activelor se calculează începând cu anul 1 de funcţionare a centralei de cogenerare echivalente, iar investiţia specifică va fi redusă cu valorile de investiţii specifice ale instalaţiilor auxiliare existente."    ART. II
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 aprilie 2022, în urma verificării stării de dificultate, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) analizează valoarea contribuţiei pentru cogenerare aferentă anului 2022 conform metodologiei proprii, iar dacă aceasta variază cu mai mult de +/– 2,5% faţă de valoarea stabilită, aprobă noua valoare a contribuţiei pentru cogenerare, prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) Ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se emite până la data de 30 aprilie 2022 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán

    Bucureşti, 25 martie 2022.
    Nr. 409.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016