Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 399 din 23 aprilie 2024  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 399 din 23 aprilie 2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 395 din 29 aprilie 2024
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 565/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, judeţul Covasna,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) şi al art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, conform proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, aflate pe raza localităţilor Arcuş, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe şi Chichiş din judeţul Covasna, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Arcuş, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe şi Chichiş din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.
    (4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, aflate pe raza localităţilor Arcuş, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe şi Chichiş din judeţul Covasna, sunt în cuantum total de 75,2 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.48 „Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR, aferente cadrului financiar 2021-2027“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 aprilie 2024.
    Nr. 399.
    ANEXA 1

    PLAN DE AMPLASAMENT
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“,
    aflate pe raza localităţilor Arcuş, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe şi Chichiş,
    UAT Comuna Chichiş din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătorii
    acestora, precum şi sumele aferente justelor despăgubiri

┌────┬───────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria│ │ │Extravilan│Suprafaţă│Suprafaţă │despăgubire│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului/ │Nr. │Nr. │de │Carte │Nr. │/ │totală │teren de │conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului │tarla│parcelă│folosinţă│funciară│cadastral│Intravilan│imobil │expropriat│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │(mp) │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│1 │Covasna│Arcuş │Retyi Odon │ │ │F │28720 │28720 │Extravilan│4.007 │403 │556,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│2 │Covasna│Arcuş │Tegzo Laszlo │24 │169/35 │F │28682 │28682 │Extravilan│15.492 │1.312 │1.810,56 │
│ │ │ │Tegzo Csaba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│3 │Covasna│Arcuş │Antal Noemi │23 │169/24/│A │28674 │28674 │Extravilan│6.219 │80 │174,80 │
│ │ │ │Antal Gyorgy │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│4 │Covasna│Arcuş │Antal Noemi │23 │169/24 │A │28714 │28714 │Extravilan│5.643 │26 │56,81 │
│ │ │ │Antal Gyorgy │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Bandrino │ │169/21,│ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Covasna│Arcuş │Import Export - │23 │169/20,│CC │28671 │28671 │Intravilan│8.995 │22 │556,60 │
│ │ │ │S.R.L. │ │169/19 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│6 │Covasna│Arcuş │Barabas Dezso │23 │169/18/│A │28670 │28670 │Extravilan│13.471 │201 │439,19 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Vancsa Mihaly │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Covasna│Arcuş │Berde Ida │23 │169/17/│A │28669 │28669 │Extravilan│3.263 │36 │78,66 │
│ │ │ │Vancsa Simon │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vancsa Viktor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Balint Endre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Covasna│Arcuş │Balint Denes │23 │169/16 │A │28668 │28668 │Extravilan│7.040 │90 │196,65 │
│ │ │ │Balint Zoltan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│9 │Covasna│Arcuş │Horvath S. │23 │169/15/│A │28667 │28667 │Extravilan│10.331 │129 │281,87 │
│ │ │ │Emilia │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│10 │Covasna│Arcuş │Ledan │23 │169/14 │A │28666 │28666 │Extravilan│8.356 │11 │24,04 │
│ │ │ │Laszlo-Barna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│11 │Covasna│Arcuş │Szekely A. │23 │169/13/│A │28665 │28665 │Extravilan│5.066 │8 │17,48 │
│ │ │ │Erzsebet │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│12 │Covasna│Arcuş │Szekely J. Agnes│23 │169/12/│A │28664 │28664 │Extravilan│3.878 │16 │34,96 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│13 │Covasna│Arcuş │Szasz J. Ida │23 │169/11/│A │28663 │28663 │Extravilan│3.872 │25 │54,63 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│14 │Covasna│Arcuş │Retyi Odon Sen. │23 │169/10/│A │28662 │28662 │Extravilan│1.744 │14 │30,59 │
│ │ │ │Retyi Iren │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│15 │Covasna│Arcuş │Szasz J. Jozsef │23 │169/9/1│A │28661 │28661 │Extravilan│6.704 │72 │157,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│16 │Covasna│Arcuş │Selejan J. Ana │23 │169/8/1│A │28660 │28660 │Extravilan│4.888 │43 │93,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Balint Endre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │Covasna│Arcuş │Balint Denes │23 │169/7/1│A │28659 │28659 │Extravilan│3.378 │39 │85,22 │
│ │ │ │Balint Zoltan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Sebestyen Zoltan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │Covasna│Arcuş │Sebestyen Jeno │24 │169/6 │A │28658 │28658 │Extravilan│3.500 │49 │107,07 │
│ │ │ │Vancsa Klara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│19 │Covasna│Arcuş │Pilinger Lencea │23 │169/5 │A │28657 │28657 │Extravilan│10.400 │58 │126,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Veress Iudita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │Covasna│Arcuş │Veress Andras │24 │173 │F │28646 │28646 │Extravilan│7.868 │210 │289,80 │
│ │ │ │Veress Judit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│21 │Covasna│Arcuş │Comuna Arcuş - │24 │172 │N │28645 │28645 │Extravilan│1.796 │73 │8,76 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Szasz J. Bela │ │157/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │Covasna│Arcuş │Szasz J. Denes │20 │30 │A │26872 │26872 │Extravilan│2.500 │1.144 │2.499,64 │
│ │ │ │Szasz J. Klara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│23 │Covasna│Arcuş │Marthi Kalman │20 │157/1/ │A │23039 │23039 │Extravilan│5.000 │1.210 │2.643,85 │
│ │ │ │Marthi Maria │ │29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │Covasna│Arcuş │Autocompres - │ │ │CC │23416 │23416 │Intravilan│5.530 │54 │1.366,20 │
│ │ │ │S.R.L. Arcuş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Covasna│Arcuş │Autocompres - │ │ │CC │23416 │23416 │Intravilan│5.530 │657 │16.622,10 │
│ │ │ │S.R.L. Arcuş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Bandrino │ │169/21,│ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Covasna│Arcuş │Import Export - │23 │169/20,│CC │28712 │28712 │Intravilan│22.289 │10 │253,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │169/19 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Fako Marta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezsi Marta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezsi Zsombor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │Covasna│Ghidfalău │Dezsi │57 │436/2/1│A │27269 │27269 │Extravilan│9.368 │841 │1.837,59 │
│ │ │ │Alpar-Ferenc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezsi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Orsolya-Noemi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Fako Martha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezsi Marta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezsi Zsombor │ │436/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │Covasna│Ghidfalău │Dezsi │57 │39/1 │A │27270 │27270 │Extravilan│1.930 │66 │144,21 │
│ │ │ │Alpar-Ferenc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezsi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Orsolya-Noemi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Csomos Irma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │Covasna│Ghidfalău │Potra Ildiko │57 │436/1/ │A │27271 │27271 │Extravilan│2.942 │43 │93,96 │
│ │ │ │Csomos Bela │ │38/2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Csomos Gabor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│30 │Covasna│Ghidfalău │Sandor Jozsef │57 │436/1/ │A │27272 │27272 │Extravilan│2.301 │31 │67,74 │
│ │ │ │Sandor Judit │ │38/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Halmagyi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tamas-Zsolt │ │436/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │Covasna│Ghidfalău │Halmagyi Emese │57 │37 │A │27273 │27273 │Extravilan│11.023 │148 │323,38 │
│ │ │ │Lorincz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Anna-Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│32 │Covasna│Ghidfalău │Nagy Margit │57 │436/1/ │A │27274 │27274 │Extravilan│647 │9 │19,67 │
│ │ │ │ │ │36 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│33 │Covasna│Ghidfalău │Morariu Emilia │57 │436/1/ │A │27275 │27275 │Extravilan│2.312 │31 │67,74 │
│ │ │ │ │ │35 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│34 │Covasna│Ghidfalău │Suto Nagy Al. │57 │436/1/ │A │27276 │27276 │Extravilan│925 │12 │26,22 │
│ │ │ │Laszlo │ │34 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Karacsony Lajos │ │436/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │Covasna│Ghidfalău │Karacsony │57 │33 │A │27277 │27277 │Extravilan│2.314 │31 │67,74 │
│ │ │ │Julianna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Mathe G. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │Covasna│Ghidfalău │Katalin-Eleonora│57 │436/1/ │A │27278 │27278 │Extravilan│2.315 │31 │67,74 │
│ │ │ │Szilagyi G. │ │32 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriella │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Ferencz I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │Covasna│Ghidfalău │Istvan Erno │57 │436/1/ │A │27279 │27279 │Extravilan│2.317 │31 │67,74 │
│ │ │ │Bodali Ferencz │ │31 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Kiss-Bartha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │Covasna│Ghidfalău │Annamaria │57 │436/1/ │A │27280 │27280 │Extravilan│4.598 │110 │240,35 │
│ │ │ │Kiss-Bartha │ │30 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Peter-Vilmos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│39 │Covasna│Ghidfalău │Deak K. Karoly │57 │436/1/ │A │27281 │27281 │Extravilan│306 │5 │10,93 │
│ │ │ │ │ │29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│40 │Covasna│Ghidfalău │Fodor Judit │57 │436/1/ │A │27282 │27282 │Extravilan│2.143 │17 │37,15 │
│ │ │ │Monika │ │28 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Szekeres Erika │ │436/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │Covasna│Ghidfalău │Szekeres Attila │57 │27 │A │27283 │27283 │Extravilan│1.480 │3 │6,56 │
│ │ │ │Istvan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Kiss-Bartha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │Covasna│Ghidfalău │Annamaria │57 │436/1/ │A │27254 │27254 │Extravilan│5.081 │79 │172,62 │
│ │ │ │Kiss-Bartha │ │30 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Peter-Vilmos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│43 │Covasna│Ghidfalău │Deak K. Karoly │57 │436/1/ │A │27253 │27253 │Extravilan│342 │7 │15,30 │
│ │ │ │ │ │29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│44 │Covasna│Ghidfalău │Fodor Judit │57 │436/1/ │A │27252 │27252 │Extravilan│2.392 │28 │61,18 │
│ │ │ │Monika │ │28 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Szekeres Erika │ │436/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │Covasna│Ghidfalău │Szekeres Attila │57 │27 │A │27251 │27251 │Extravilan│1.647 │8 │17,48 │
│ │ │ │Istvan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│46 │Covasna│Ghidfalău │Kosa I. Andras │57 │436/1/ │A │27250 │27250 │Extravilan│2.341 │2 │4,37 │
│ │ │ │Imre I. Irma │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│47 │Covasna│Ghidfalău │Kolcza E. Eva │57 │436/1/ │A │27296 │27296 │Extravilan│27.591 │71 │155,14 │
│ │ │ │Szabo E. Maria │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Jakabos F. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Covasna│Ghidfalău │Ferencz Aczel F.│57 │436/1/ │A │27297 │27297 │Extravilan│770 │7 │15,30 │
│ │ │ │Piroska │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pap F. Janka │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│49 │Covasna│Ghidfalău │Solfarm - S.R.L.│57 │436/1/ │A │27298 │27298 │Extravilan│9.069 │48 │104,88 │
│ │ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│50 │Covasna│Ghidfalău │Kicsi B. Bela │58 │443/30 │A │27347 │27347 │Extravilan│49.064 │43 │93,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Zsigmond │ │443/35/│ │ │ │ │ │ │ │
│51 │Covasna│Ghidfalău │Magdolna Nagy │58 │1 │A │27357 │27357 │Extravilan│33.817 │49 │107,07 │
│ │ │ │Hajnalka │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│52 │Covasna│Ghidfalău │Zsigmond │58 │443/34/│A │27356 │27356 │Extravilan│1.119 │43 │93,96 │
│ │ │ │Magdolna │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Ghidfalău│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │Covasna│Ghidfalău │- domeniul │60 │461/1 │N │27367 │27367 │Extravilan│10.800 │97 │11,64 │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│54 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Retyi Rozalia │45 │547/1 │A │43150 │43150 │Extravilan│3.723 │154 │655,27 │
│ │ │ │Erzsebet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│55 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Balogh Ana Ida │45 │547/2 │A │42786 │42786 │Extravilan│1.701 │1.701 │7.237,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│56 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Retyi Rozalia │45 │547/1 │A │43150 │43150 │Extravilan│3.723 │154 │655,27 │
│ │ │ │Erzsebet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│57 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Retyi Rozalia │45 │547/1 │A │43149 │43149 │Extravilan│2.456 │299 │1.272,25 │
│ │ │ │Erzsebet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│58 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Balogh Ana Ida │45 │547/2 │A │38206 │38206 │Extravilan│48.690 │533 │2.267,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│59 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Stanciu St. │45 │547/3 │A │39537 │39537 │Extravilan│31.479 │155 │659,53 │
│ │ │ │Francisc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│60 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Szilagyi Edit │45 │547/4 │A │37515 │37515 │Extravilan│54.600 │115 │489,33 │
│ │ │ │Szilagyi Andras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│61 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Santa Istvan │22 │96/24/5│A │33462 │33462 │Extravilan│11.995 │279 │1.187,15 │
│ │ │ │Santa Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│62 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Santa Istvan │22 │96/24/5│A │42574 │42574 │Extravilan│1.335 │255 │1.085,03 │
│ │ │ │Santa Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│63 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Lote A. Ibolya │22 │96/24/ │A │42750 │42750 │Extravilan│267 │28 │119,14 │
│ │ │ │ │ │40/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│64 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Szabo Maria │22 │96/24/ │A │42748 │42748 │Extravilan│355 │27 │114,89 │
│ │ │ │Bodali Roza │ │4b/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│65 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Nagy Janos-Akos │22 │96/24/ │A │42907 │42907 │Extravilan│1.395 │70 │297,85 │
│ │ │ │Nagy Eva │ │4c/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Ciulinaru │ │96/24/4│ │ │ │ │ │ │ │
│66 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Rozalia │22 │/3 │A │42906 │42906 │Extravilan│7.436 │31 │131,91 │
│ │ │ │Nagy Janos-Akos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│67 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Nagy Janos-Akos │41 │510/2/1│A │42982 │42982 │Extravilan│6.557 │28 │119,14 │
│ │ │ │Nagy Eva │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│68 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Nagy Janos-Akos │41 │510/2/2│A │29143 │29143 │Extravilan│9.879 │13 │55,32 │
│ │ │ │Nagy Eva │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Manya B. Bela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│69 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Veress Grigorie │40 │490/2/4│A │38340 │38340 │Extravilan│13.898 │63 │233,10 │
│ │ │ │Veress Zsolt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │Covasna│Sfântu Gheorghe │utilizatorilor │40 │501 │CN │ │ │Extravilan│ │93 │344,10 │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Ozun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Szekely │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zsuzsanna │ │496/19/│ │ │ │ │ │ │ │
│71 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Musitzne Szekely│40 │1/1 │A │42573 │42573 │Extravilan│1.923 │19 │70,30 │
│ │ │ │Timea Zsuzsanna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szekely Zsolt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│72 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Reghina N. │40 │496/18/│A │42862 │42862 │Extravilan│439 │15 │55,50 │
│ │ │ │Rozalia │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Simon Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Simon Maria │40 │496/16 │A │40558 │40558 │Extravilan│27.967 │62 │229,40 │
│ │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. Comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Servicii Eden - │40 │496/15 │A │42523 │42523 │Extravilan│9.000 │25 │92,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │Covasna│Sfântu Gheorghe │utilizatorilor │40 │501 │CN │ │ │Extravilan│ │131 │484,70 │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Ozun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│76 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Peter Arpad │40 │505/1/2│A │41294 │41294 │Extravilan│9.463 │13 │48,10 │
│ │ │ │Peter Rozalia │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│77 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Kedves I. Arpad │40 │505/1/2│A │42888 │42888 │Extravilan│2.809 │1230 │4.551,00 │
│ │ │ │ │ │/5/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│78 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Peter Arpad │40 │505/1/2│A │41294 │41294 │Extravilan│9.463 │308 │1.139,60 │
│ │ │ │Peter Rozalia │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Raduly I. Emeric│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Raduly I. Anna │ │505/1/2│ │ │ │ │ │ │ │
│79 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Nemessanyi │40 │/6 │A │39106 │39106 │Extravilan│18.900 │66 │244,20 │
│ │ │ │Iuliana Kiener │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Kocsis Endre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Kocsis Olga │32 │407/1/ │A │39442 │39442 │Extravilan│32.823 │433 │1.602,10 │
│ │ │ │Gyorgyjakab Ida │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gyorgyjakab Edit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│81 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Varga Magdalena │29 │357/1/2│A │25672 │25672 │Extravilan│25.823 │108 │399,60 │
│ │ │ │Varga Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│82 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Varga Magdalena │29 │357/1/1│A │25637 │25637 │Extravilan│8.638 │53 │196,10 │
│ │ │ │Varga Andrei │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│83 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Varga Magdalena │29 │357/1/1│A │25645 │25645 │Extravilan│19.069 │84 │310,80 │
│ │ │ │Varga Andrei │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│84 │Covasna│Sfântu Gheorghe │utilizatorilor │29 │361 │CN │ │ │Extravilan│ │35 │129,50 │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Ozun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│85 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Halasi I. │ │ │A │41267 │41267 │Extravilan│83.334 │17 │62,90 │
│ │ │ │Zsuzsanna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│86 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Halasi I. │ │ │A │42721 │42721 │Extravilan│97.446 │21 │77,70 │
│ │ │ │Zsuzsanna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│87 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Nagy F. Ciaba │30 │378/3/1│A │41166 │41166 │Extravilan│55.687 │474 │2.016,87 │
│ │ │ │Albert │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│88 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Ivan │30 │378/4/1│A │31369 │31369 │Extravilan│49.133 │776 │3.301,88 │
│ │ │ │Niculae-Gheorghe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Burian Anna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria Burian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│89 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Arpad │23 │279/6/1│A │42977 │42977 │Extravilan│59.031 │44 │187,22 │
│ │ │ │Olasz Erzsebet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Burian Arpad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│90 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Bartha Ioan │23 │279/3/1│A │42970 │42970 │Extravilan│58.319 │1402 │5.965,51 │
│ │ │ │Bartha Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│91 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Vasarhelyi │ │ │A │103 │103 │Extravilan│24.568 │105 │446,78 │
│ │ │ │Rozalia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│92 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Simon Janos │ │ │A │42759 │42759 │Extravilan│366 │10 │42,55 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│93 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Agroland - │20 │259/1/1│A │42980 │42980 │Extravilan│6.387 │49 │208,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │/2/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│94 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Zatyi Irma │ │ │A │68 │68 │Extravilan│48.564 │58 │246,79 │
│ │ │ │Palfi Judit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│95 │Covasna│Chichiş │Bokor Katalin │30 │133/1/1│A │25787 │25787 │Extravilan│6.565 │85 │221,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│96 │Covasna│Chichiş │Urmosi Borbala │30 │133/1/2│A │25788 │25788 │Extravilan│8.791 │145 │377,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│97 │Covasna│Chichiş │Beres Zsolt │30 │133/1/3│A │25789 │25789 │Extravilan│13.647 │248 │644,80 │
│ │ │ │Beres Ildiko │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Pall Julianna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Orbok Ibolyka │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│98 │Covasna│Chichiş │Bartha Elisaveta│30 │133/1/5│A │25790 │25790 │Extravilan│4.918 │89 │231,40 │
│ │ │ │Nagy Iren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bartha Lajos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│99 │Covasna│Chichiş │Nagy Francisc │30 │133/1/6│A │25791 │25791 │Extravilan│2.485 │30 │78,00 │
│ │ │ │Atila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│100 │Covasna│Chichiş │Santa Istvan │30 │133/1/6│A │25792 │25792 │Extravilan│14.000 │108 │280,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│101 │Covasna│Chichiş │Nagy Gavril │5 │17/1/7 │A │25743 │25743 │Extravilan│15.000 │43 │111,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│102 │Covasna│Chichiş │Nagy Janos │5 │17/1/6 │F │25742 │25742 │Extravilan│18.300 │287 │401,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│103 │Covasna│Chichiş │Comuna Chichiş -│5 │17/1/5/│A │25741 │25741 │Extravilan│3.052 │50 │130,00 │
│ │ │ │domeniul privat │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│104 │Covasna│Chichiş │Vojkuj Miklos │5 │17/1/5 │A │25740 │25740 │Extravilan│9.000 │139 │361,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│105 │Covasna│Chichiş │Joo Iolanda │5 │17/1/4/│A │25739 │25739 │Extravilan│3.000 │40 │104,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│106 │Covasna│Chichiş │Comuna Chichiş -│5 │17/1/4/│A │25738 │25738 │Extravilan│3.600 │45 │117,00 │
│ │ │ │domeniul privat │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│107 │Covasna│Chichiş │Nagy Acos │5 │17/1/3 │A │25737 │25737 │Extravilan│2.200 │25 │65,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│108 │Covasna│Chichiş │Kosa Emese │5 │17/1/2 │F │25785 │25785 │Extravilan│4.300 │15 │21,00 │
│ │ │ │Kosa Jozsef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│109 │Covasna│Chichiş │Veres Clara │5 │17/1/1/│A │25784 │25784 │Extravilan│2.400 │175 │455,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│110 │Covasna│Chichiş │Comuna Chichiş -│5 │17/1/1/│A │25783 │25783 │Extravilan│2.394 │14 │36,40 │
│ │ │ │domeniul privat │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │18.957 │75.169,53 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, situate pe amplasamentul suplimentar,
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Varianta de ocolire a Municipiului Sfântu Gheorghe“,
    aflate pe raza localităţilor Arcuş, Sfântu Gheorghe şi Chichiş din judeţul Covasna

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria│Nr. │Extravilan│Suprafaţă│afectată de│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului│Nr. │Nr. │de │cadastral│/ │totală │coridorul │
│crt.│ │administrativ-teritorială│/deţinătorului│tarla│parcelă│folosinţă│/ Carte │Intravilan│imobil │de │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │funciară │ │(mp) │expropriere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Covasna│Arcuş │C.N.A.I.R. - │ │166 │DR │ │Extravilan│ │436 │
│ │ │ │S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D.R.D.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Covasna│Arcuş │administrare │ │ │CC │27990/ │Intravilan│6.023 │336 │
│ │ │ │Autoritatea │ │ │ │27990 │ │ │ │
│ │ │ │Vamală Română │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Covasna│Arcuş │C.N.A.I.R. - │ │166 │DR │ │Extravilan│ │34 │
│ │ │ │S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D.R.D.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Covasna│Sfântu Gheorghe │C.N.A.I.R. - │ │544 │DR │ │Extravilan│ │402 │
│ │ │ │S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D.R.D.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Covasna│Sfântu Gheorghe │C.N.A.I.R. - │ │ │DR │ │Extravilan│ │52 │
│ │ │ │S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D.R.D.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Covasna│Sfântu Gheorghe │C.N.A.I.R. - │ │ │DR │ │Extravilan│ │201 │
│ │ │ │S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D.R.D.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Covasna│Sfântu Gheorghe │C.N.A.I.R. - │ │ │DR │ │Extravilan│ │23 │
│ │ │ │S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D.R.D.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Covasna│Chichiş │C.N.A.I.R. - │ │ │DR │ │Extravilan│ │444 │
│ │ │ │S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D.R.D.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │1.928 │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘    ANEXA 4

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale,
    situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de
    expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“,
    aflate pe raza localităţilor Arcuş, Ghidfalău şi Sfântu Gheorghe din judeţul Covasna

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria│Nr. │Extravilan│Suprafaţă│afectată de│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului│Nr. │Nr. │de │cadastral│/ │totală │coridorul │
│crt.│ │administrativ-teritorială│/deţinătorului│tarla│parcelă│folosinţă│/ carte │Intravilan│imobil │de │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │funciară │ │(mp) │expropriere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│1 │Covasna│Arcuş │Comuna Arcuş │24 │171 │DR │28647/ │Extravilan│3.899 │49 │
│ │ │ │ │ │ │ │28647 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│2 │Covasna│Arcuş │Comuna Arcuş │20 │157 │HC │ │Extravilan│ │109 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│3 │Covasna│Ghidfalău │Comuna │57 │439/3 │DR │27308/ │Extravilan│1.555 │21 │
│ │ │ │Ghidfalău │ │ │ │27308 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│4 │Covasna│Ghidfalău │Comuna │58 │444/1/1│DR │27348/ │Extravilan│2.835 │26 │
│ │ │ │Ghidfalău │ │ │ │27348 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│5 │Covasna│Ghidfalău │Comuna │58 │443/46/│DR │27365/ │Extravilan│961 │4 │
│ │ │ │Ghidfalău │ │3 │ │27365 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Sfântu │ │549 │DR │ │Extravilan│ │82 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Sfântu │ │549 │DR │ │Extravilan│ │131 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Sfântu │ │543 │DR │ │Extravilan│ │122 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │38777/ │ │ │ │
│9 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Sfântu │29 │362 │DR │38777 │Extravilan│1.313 │23 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │43076/ │ │ │ │
│10 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Sfântu │29 │362 │DR │43076 │Extravilan│836 │26 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │43075/ │ │ │ │
│11 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Sfântu │21 │262/3 │DR │43075 │Extravilan│4.015 │37 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Covasna│Sfântu Gheorghe │Sfântu │21 │262/1 │DR │22/22 │Extravilan│1.744 │27 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴─────────────────────────┴──────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │657 │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016