Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 385 din 11 aprilie 2024  privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 385 din 11 aprilie 2024 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 365 din 18 aprilie 2024
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 299 şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a achiziţionării şi recepţionării acestuia.
    (2) Imobilul care se dă în administrare potrivit alin. (1) va avea destinaţia de pilon de radiocomunicaţii necesar derulării activităţii de telecomunicaţii speciale.

    ART. 3
    Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată conform art. 1, se modifică, ca urmare a recepţionării şi a punerii în funcţiune a unor lucrări de extindere a reţelelor de telecomunicaţii, conform datelor prezentate în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă trecerea bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, în condiţiile legii.

    ART. 5
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan

    Bucureşti, 11 aprilie 2024.
    Nr. 385.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în
    administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a căror
    valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────────────┘


    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

┌──────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├──────────┬────────────┬───────────────┤Anul │Valoarea de ├───────────────┬────────────┼──────────┤ │
│Nr. │Codul de │Denumirea │ │ │ │dobândirii│inventar │ │ │Concesiune│Tipul │
│M.F. │clasificare│ │Descrierea│Vecinătăţile│ │/ dării în│- lei - │ │În │/ │bunului│
│ │ │ │tehnico │(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza legală │administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune│Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │808/1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 35.873│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/31.12.2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 35.272│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/31.12.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │887/2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. S/40.257/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │666/2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │136/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │316/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │Reţele │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │telefonice │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│35517 │8.19.01 │de │ │ │Ţara: România │1998 │140.560.925,88│431/2015 │În │ │Imobil │
│ │ │transport │ │ │ │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │distribuţie│ │ │ │ │ │247/2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.023/2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │600/2019 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │388/2020 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │140/2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │997/2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.354/2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │413/2023 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.347/2023 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P.B. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.658/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.11.1981 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Act adiţional │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1/1994 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │258/1996 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │229/2006 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │439/2009 │În │ │ │
│35519 │8.19.01 │Teren 1 │ │ │Bucureşti; │1984 │5.328.592,82 │Hotărârea │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │961/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 218/1960 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Act adiţional │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1/1994 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│35521 │8.19.01 │Teren 2 │ │ │Bucureşti; │1979 │1.562.248,84 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.07.1979 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35523 │8.19.01 │Teren 3 │ │ │judeţul: Ilfov │1980 │893.972,66 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia nr. 554│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/10.12.1979 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Act adiţional │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1/1994 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35527 │8.19.01 │Teren 6 │ │ │Dâmboviţa; │1980 │161.282,48 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ciocăneşti │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 290/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25.10.1978 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35529 │8.19.01 │Teren 7 │ │ │Giurgiu; │1994 │477.167,16 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Singureni │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Dâmboviţa nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │419/1978 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│35533 │8.19.01 │Teren 9 │ │ │judeţul: │1978 │200.869,49 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Dâmboviţa; │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │comuna: Moroeni│ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 243/1974 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │553/1974 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│35542 │8.19.01 │Teren 13 │ │ │Botoşani; │1974 │4.821,32 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Durneşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 243/1974 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │553/1974 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│35544 │8.19.01 │Teren 14 │ │ │Botoşani; │1973 │8.065,88 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Darabani │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │00100/2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │956/2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│35546 │8.19.01 │Teren 15 │ │ │Ţara: România; │1975 │65.212,13 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Buzău │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 170/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.08.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35548 │8.19.01 │Teren 16 │ │ │Prahova; │1975 │80.036,14 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: Sinaia │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Alba │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 308/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │18.08.1987 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Alba; │ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35553 │8.19.01 │Imobil 20 │ │ │comuna: Vinţu │1987 │245.908,30 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │de Jos │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │CV nr. 3.534/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 6428/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2007, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │imobil arabil │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │904, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. topografic │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2359/2 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│35554 │8.19.01 │Teren 19 │ │ │judeţul: Alba; │2007 │2.008,98 │439/2009 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: Vinţu │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │de Jos │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gorj nr. 89/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7.04.1980 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │PV nr. 491.163/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2005 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│35555 │8.19.01 │Imobil 21 │ │ │judeţul: Gorj; │1981 │325.900,91 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │satul: Runcurel│ │ │293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gorj nr. 89/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7.04.1980 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│35556 │8.19.01 │Teren 20 │ │ │judeţul: Gorj; │1980 │53.654,79 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │satul: Runcurel│ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia C.P. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Vaslui nr. 535 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │din 11.11.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│35558 │8.19.01 │Teren 21 │ │ │Vaslui; │1976 │6.457,40 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Bahnari │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 170 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.08.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Argeş;│ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35560 │8.19.01 │Teren 22 │ │ │oraşul: │1975 │2.056,38 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezidenţial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 170/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.08.1975 PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 340901/2005│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│35562 │8.19.01 │Teren 23 │ │ │judeţul: Bihor;│1975 │2.863,01 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: Şinteu │ │ │293/2012 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.G.R. nr. 775/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │30.12.1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │293/2012 │În │ │ │
│35564 │8.19.01 │Imobil 25 │ │ │judeţul: Braşov│1993 │203.371,04 │Hotărârea │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia Regiei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │307/21.09.1999 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35567 │8.19.01 │Imobil 27 │ │ │judeţul: Sălaj │1999 │58.626,87 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia Regiei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │307/21.09.1999 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│35568 │8.19.01 │Teren 26 │ │ │judeţul: Sălaj;│1999 │977,73 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Muntele Mezeş │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autorizaţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │146895/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20.10.2000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Ilfov;│ │ │Guvernului nr. │În │ │ │
│121050│8.19.01 │Imobil 32 │ │ │oraşul: │2000 │451.797,69 │293/2012 │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Măgurele │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.246/2000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│121051│8.19.01 │Imobil 33 │ │ │Constanţa; │2000 │703.470,43 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Neptun │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.246/2000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│121052│8.19.01 │Teren 28 │ │ │Constanţa; │2000 │573.079,56 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Neptun │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │736/1995 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │00100/2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │956/2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│121057│8.19.01 │Teren 29 │ │ │judeţul: Buzău;│2001 │13.240,40 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: Merei │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │518/2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │114/2002 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │943/2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │136730, 136731/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │26.09.2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│144475│8.19.01 │Imobil 38 │ │ │judeţul: │2002 │68.700.034,67 │887/2010 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Braşov; comuna:│ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Cristian │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │960/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │114/2002 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.C.L.C nr. 43/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.C.L.C nr. 25/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2006 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │293/2012 │ │ │ │
│144476│8.19.01 │Teren 30 │ │ │judeţul: │2002 │2.658.245,42 │Hotărârea │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Braşov; comuna:│ │ │Guvernului nr. │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Cristian │ │ │960/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │961/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19/2006 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│152112│8.19.01 │Teren 31 │ │ │judeţul: Arad; │2006 │18.817,43 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Arad │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea C.L. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ineu nr. 54/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│154562│8.19.01 │Teren 32 │ │ │judeţul: Arad; │2008 │18.959,35 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Ineu │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Teritorial de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Regim Silvic şi│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de Vânătoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oradea nr. 104/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.02.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │887/2010 │ │ │ │
│155227│8.19.01 │Teren 33 │ │ │judeţul: Sălaj;│2009 │151.044,25 │Hotărârea │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Guvernului nr. │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Zalău │ │ │293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea CL │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Chişineu-Criş │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 13/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │18.02.2009; nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │59 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │16.06.2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│155228│8.19.01 │Imobil 34 │ │ │judeţul: Arad; │2010 │6.646,28 │293/2012 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Chişineu-Criş │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │558/2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│155789│8.19.01 │Teren 36 │ │ │Ţara: România; │2011 │15.081,48 │431/2015 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Iaşi │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │CVC nr. 1624/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │666/2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │293/2012 │În │ │ │
│155792│8.19.01 │Teren 35 │ │ │Vâlcea; │2010 │19.805,89 │Hotărârea │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea: │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │136/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│158523│8.19.01 │Teren 37 │ │ │judeţul: │2012 │55.560,62 │431/2015 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │136/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│158525│8.19.01 │Teren 38 │ │ │judeţul: │2011 │4.783,51 │431/2015 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Hunedoara │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159756│8.19.01 │Imobil 48 │ │ │Bucureşti; │2014 │64.116.604,69 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159757│8.19.01 │Imobil 49 │ │ │Bucureşti; │2014 │748.289,22 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159758│8.19.01 │Imobil 50 │ │ │Bucureşti; │2014 │831.987,39 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159759│8.19.01 │Imobil 51 │ │ │Bucureşti; │2014 │189.915,77 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159760│8.19.01 │Imobil 53 │ │ │Bucureşti; │2014 │19.706.082,84 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159761│8.19.01 │Imobil 52 │ │ │Bucureşti; │2014 │2.384.473,08 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │960/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159762│8.19.01 │Teren 39 │ │ │Hunedoara; │2014 │249,96 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │satul: Sânpetru│ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │1.099/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│159763│8.19.01 │Teren 40 │ │ │Bucureşti; │2014 │1.208.181,90 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │1.099/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: Bihor;│ │ │Hotărârea │În │ │ │
│160286│8.19.01 │Teren 40 │ │ │municipiul: │2014 │8.313,59 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Oradea │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │610/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│160760│8.19.01 │Imobil 56 │ │ │Bucureşti; │2015 │4.889.725,36 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│161076│8.19.01 │Teren 41 │ │ │judeţul: Satu │2015 │78,24 │1.023/2016 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Mare; oraşul: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Negreşti-Oaş │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │1.023/2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│162328│8.19.01 │Imobil 57 │ │ │Hunedoara; │2016 │634.027,79 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │satul: Sânpetru│ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │1.023/2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│162329│8.19.01 │Imobil 58 │ │ │Bucureşti; │2016 │39.653.677,80 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │993/2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│164068│8.19.01 │Imobil 59 │ │ │Vrancea; │2018 │446.898,23 │577/2018 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Focşani │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│164168│8.19.01 │Imobil 60 │ │ │Hunedoara; │2018 │69.576,70 │622/2018 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Brad │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│165020│8.19.01 │Imobil 61 │ │ │Ţara: România; │2018 │761.262,63 │600/2019 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Vaslui│ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│165021│8.19.01 │Imobil 62 │ │ │Ţara: România; │2018 │101.421,57 │600/2019 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Arad │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│165022│8.19.01 │Teren 42 │ │ │Ţara: România; │2018 │963,77 │600/2019 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │judeţul: Arad │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│165118│8.19.01 │Teren 44 │ │ │judeţul: Arad; │2019 │13.755,90 │388/2020 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: Nădlac │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│165125│8.19.01 │Teren 51 │ │ │judeţul: Argeş;│2019 │1.349.114,16 │388/2020 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Piteşti │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│165126│8.19.01 │Imobil 64 │ │ │judeţul: Argeş;│2019 │1.681.172,09 │388/2020 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Piteşti │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│165127│8.19.01 │Imobil 65 │ │ │judeţul: Argeş;│2019 │770.272,73 │388/2020 │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: Piteşti│ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia 617/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1943 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Foaie de avere │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │903/1936 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │110/2015 │ │ │ │
│104073│8.19.01 │Imobil 63 │ │ │judeţul: Sibiu;│1974 │18.369,34 │Hotărârea │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │Guvernului nr. │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Sibiu │ │ │689/2019 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │454/2020 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165117│8.19.01 │Teren 43 │ │ │judeţul: Timiş;│2019 │777,66 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: Costeiu│ │ │388/2020 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165119│8.19.01 │Teren 45 │ │ │judeţul: Sălaj;│2019 │7.667,22 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: Cehu │ │ │388/2020 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Silvanei │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165120│8.19.01 │Teren 46 │ │ │Covasna; │2019 │598,43 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: │ │ │388/2020 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Întorsura │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Buzăului │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165121│8.19.01 │Teren 47 │ │ │Călăraşi; │2019 │2.268,17 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: │ │ │388/2020 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Independenţa │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165122│8.19.01 │Teren 48 │ │ │judeţul: Cluj; │2019 │245,18 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: Iclod │ │ │388/2020 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165123│8.19.01 │Teren 49 │ │ │judeţul: Bihor;│2019 │783,06 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: │ │ │388/2020 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Săcuieni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165124│8.19.01 │Teren 50 │ │ │judeţul: Mureş;│2019 │1.561,03 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: │ │ │388/2020 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Ibăneşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobil 66/ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165275│8.19.01 │211 │ │ │Bucureşti; │2020 │3.532.279,24 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │495/2020 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165387│8.19.01 │Teren 52 │ │ │Constanţa; │2020 │2.957.839,04 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │874/2020 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165582│8.19.01 │Teren 53 │ │ │judeţul: Cluj; │2019 │109,31 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: │ │ │464/2021 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Sănduleşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165583│8.19.01 │Teren 54 │ │ │judeţul: Arad; │2020 │7.922,31 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: Sântana│ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165584│8.19.01 │Teren 55 │ │ │judeţul: Satu │2020 │3.253,25 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Mare; oraşul: │ │ │464/2021 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Livada │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165585│8.19.01 │Teren 56 │ │ │judeţul: Satu │2020 │8.941,23 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Mare; oraşul: │ │ │464/2021 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Ardud │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165586│8.19.01 │Teren 57 │ │ │judeţul: │2019 │4.851,14 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Maramureş; │ │ │464/2021 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │comuna: Ardusat│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165587│8.19.01 │Teren 58 │ │ │judeţul: Bacău;│2019 │655,86 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: Buhuşi │ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165588│8.19.01 │Teren 59 │ │ │judeţul: Mureş;│2020 │2.082,08 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │oraşul: Sărmaşu│ │ │464/2021 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│165589│8.19.01 │Teren 60 │ │ │judeţul: Cluj; │2020 │1.257,59 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │464/2021 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Gherla │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165601│8.19.01 │Imobil 78 │ │ │Botoşani; │2020 │2.420.298,27 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │464/2021 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│165602│8.19.01 │Teren 61 │ │ │Botoşani; │2020 │495.723,75 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │464/2021 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│166260│8.19.01 │Teren 62 │ │ │Hunedoara; │2021 │409.303,79 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │751/2021 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Deva │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│166408│8.19.01 │Imobil 81 │ │ │judeţul: │2021 │26.417.728,73 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │Braşov; comuna:│ │ │1.037/2021 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Cristian │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│150027│8.19.01 │Imobil 91 │ │ │judeţul: Timiş;│2022 │4.842.353,40 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: Giroc │ │ │30/2022 │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│163520│8.19.01 │Imobil 92 │ │ │Prahova; │2022 │267.344,35 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │556/2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│167348│8.19.01 │Imobil 93 │ │ │Prahova; │2022 │235.864,79 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │556/2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│167360│8.19.01 │Teren 63 │ │ │judeţul: Sibiu;│2022 │451.068,99 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │997/2022 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│167361│8.19.01 │Teren 64 │ │ │judeţul: Sibiu;│2022 │895.977,76 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: │ │ │997/2022 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Şelimbăr │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│167936│8.19.01 │Imobil 95 │ │ │judeţul: Arad; │2022 │3.535.679,40 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │1.504/2022 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│167937│8.19.01 │Teren 65 │ │ │judeţul: Dolj; │2022 │2.896,12 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │comuna: Poiana │ │ │1.504/2022 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│167938│8.19.01 │Teren 66 │ │ │judeţul: Arad; │2022 │1.425.752,27 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │1.504/2022 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│167939│8.19.01 │Imobil 96 │ │ │Mehedinţi; │2022 │1.863.197,04 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │1.504/2022 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│167940│8.19.01 │Teren 67 │ │ │Mehedinţi; │2022 │330.854,56 │Guvernului nr. │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │1.504/2022 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│168224│8.19.01 │Imobil 97 │ │ │Călăraşi; │2023 │2.149.053,73 │Guvernului nr. │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │municipiul: │ │ │413/2023 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL │415.496.190,69│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al
    bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă
    în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

┌────────────────────┬───────┬─────────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii │
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────────────┘

    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

┌────────┬───────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├───────────┬────────────┬────────────┤Anul │Valoarea de├─────────────────┬───────────────┼──────────┤ │
│Nr. M.F.│Codul de │Denumirea│ │ │ │dobândirii│inventar │ │ │Concesiune│Tipul │
│ │clasificare│ │Descrierea │Vecinătăţile│ │/ dării în│- lei - │ │ │/ │bunului│
│ │ │ │tehnică │(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza legală │În administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt) │pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Contract de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vânzare-cumpărare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autentificat cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.616/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │Teren = │3.10.2023; │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │30.378,46 │Proces-verbal de │administrarea │ │ │
│Se va │ │Imobil │Teren + │ │judeţul: │ │Construcţie│recepţie nr. │Serviciului de │ │ │
│atribui.│8.19.01 │106 │construcţie│ │Timiş; │2024 │= 48.605,54│731.101.201/ │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea:│ │Total = │12.10.2023; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Tomeşti │ │78.984,00 │Proces-verbal de │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │certificare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │731.100.601/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.10.2023; CF │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │400130 │ │ │ │
└────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în
    administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
    a cărui valoare de inventar se modifică

┌────────────────────┬───────┬─────────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii │
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────────────┘

    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

┌─────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├──────────┬────────────┬───────┤Anul │Valoarea de ├──────────┬────────────┼──────────┤ │
│Nr. │Codul de │Denumirea │ │ │ │dobândirii│inventar │ │ │Concesiune│Tipul │
│M.F. │clasificare│ │Descrierea│Vecinătăţile│ │/ dării în│- lei - │ │În │/ │bunului│
│ │ │ │tehnică │(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza │administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │ │ │legală │/ concesiune│Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 808/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35.873/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2008│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 439/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35.272/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 887/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. S/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │40.257/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 666/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 293/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 136/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 316/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2014 │ │ │ │
│ │ │Reţele │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │telefonice │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │de │ │ │Ţara: │ │ │nr. 431/ │În │ │ │
│35517│8.19.01 │transport │ │ │România│1998 │141.344.607,92│2015 │administrare│ │Imobil │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │distribuţie│ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 247/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr 1.023/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 600/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2019 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 388/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2020 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 464/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2021 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 140/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 997/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.354/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 413/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2023 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.347/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2023 │ │ │ │
└─────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în
    administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care trece
    din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
    în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

┌──────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Datele de identificare ale bunului │ │
│ │ │ │imobil care trece din domeniul │ │
│ │ │ │public în domeniul privat al │ │
│ │ │ │statului şi în administrarea │ │
│ │ │Denumirea│Serviciului de Telecomunicaţii │Valoarea │
│Nr. │Codul de │bunului │Speciale │de │
│M.F.P.│clasificare│imobil │CUI 4267230 │inventar │
│ │ │ ├───────────┬──────────┬────────────┤(lei) │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │tehnică │Vecinătăţi│Adresa │ │
│ │ │ │Cartea │ │ │ │
│ │ │ │funciară │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │
│35553 │8.19.01 │Imobil 20│Construcţie│ │judeţul: │245.908,30│
│ │ │ │CF 768 │ │Alba │ │
│ │ │ │ │ │localitatea:│ │
│ │ │ │ │ │Vinţu de Jos│ │
└──────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016