Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 383 din 11 aprilie 2024  privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aparţinând domeniului public al statului, divizarea numărului M.F. 64120 şi transmiterea părţii divizate din acesta din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 383 din 11 aprilie 2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aparţinând domeniului public al statului, divizarea numărului M.F. 64120 şi transmiterea părţii divizate din acesta din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 363 din 18 aprilie 2024
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, ca urmare a intabulării şi a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă divizarea numărului M.F. 64120 şi atribuirea unui număr M.F. nou pentru bunul imobil „Clădire distribuţie mal şi accesorii“ ca urmare a înscrierii acestuia într-o carte funciară distinctă, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Se aprobă transmiterea bunului imobil „Clădire distribuţie mal şi accesorii“ rezultat în urma divizării din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Bunul imobil „Clădire distribuţie mal şi accesorii“ care face obiectul transmiterii se va utiliza în conformitate cu scopul şi destinaţia pentru care a fost construit, respectiv asigurarea volumului cu apă necesar irigaţiilor.

    ART. 4
    Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12, respectiv în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 aprilie 2024.
    Nr. 383.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aflat în domeniului public
    al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“,
    prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică
    aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    la care se actualizează descrierea tehnică şi valoarea de inventar,
    ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

┌──────────────┬────────┬─────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de │ │ │
│credite │ │Ministerul │
│(ministere sau│16335444│Mediului, │
│autorităţi ale│ │Apelor şi │
│administraţiei│ │Pădurilor │
│publice │ │ │
│centrale) │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────────┤
│2. Ordonator │ │Administraţia│
│secundar de │24326056│Naţională │
│credite │ │„Apele │
│ │ │Române“ │
└──────────────┴────────┴─────────────┘


┌────┬─────┬────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Anul │ │
│Nr. │Nr. │Codul de │ │ │ │dobândirii│Valoarea de│
│crt.│M.F. │clasificaţie│Denumirea │Descrierea tehnică │Adresa │/ │inventar │
│ │ │ │ │ │ │dării în │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │folosinţă │ │
├────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Stotală_teren = 32.680.949 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = 7.425.454 mp, CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │23371 UAT Ulmu, Steren = │ │ │ │
│ │ │ │ │14.793.260 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-baraj_Iezer = 172.632 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sdesf_C1-baraj_Iezer = 172.632│ │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sconstr_C2-apărare_mal = │ │ │ │
│ │ │ │ │10.954 mp, Sdesf_C2-apărare_mal = │ │ │ │
│ │ │ │ │10.954 mp, CF nr. 26454 UAT │ │ │ │
│ │ │ │ │Mânăstirea, Steren = 517.248 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 26438 UAT Frăsinet, Steren │Ţara: │ │ │
│ │ │ │ │= 1.225.507 mp, CF nr. 26437 UAT │România; │ │ │
│ │ │ │ │Frăsinet, Steren = 3.854.874 mp, │judeţul: │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 26440 UAT Frăsinet, Steren │Călăraşi; │ │ │
│ │ │ │ │= 4.863.374 mp, │comuna │ │ │
│1 │64120│8.17.03 │Baraj │Sconstr_C1-baraj_Iezer = 63.906 │Mânăstirea,│1998 │537.255.278│
│ │ │ │Iezer-Dorobanţu│mp, Sdesf_C1-baraj_Iezer = 63.906 │comuna │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sconstr_C2-apărare_mal = │Ulmu, │ │ │
│ │ │ │ │13.293 mp, Sdesf_C2-apărare_mal = │comuna │ │ │
│ │ │ │ │13.293 mp, Sconstr_C3-canal = │Frăsinet, │ │ │
│ │ │ │ │2.129.247 mp, Sdesf_C3-canal = │comuna │ │ │
│ │ │ │ │2.129.247 mp, CF nr. 26795 UAT │Dorobanţu │ │ │
│ │ │ │ │Dorobanţu; Steren = 1.232 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-clădire_distribuţie_mal│ │ │ │
│ │ │ │ │= 404 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C1-clădire_distribuţie_mal =│ │ │ │
│ │ │ │ │404 mp, CF nr. 26796 UAT │ │ │ │
│ │ │ │ │Dorobanţu; conducte de refulare - │ │ │ │
│ │ │ │ │5 buc. (nr. inv. 11056CL, 11058CL,│ │ │ │
│ │ │ │ │11060CL; 11061CL şi 11062CL); │ │ │ │
│ │ │ │ │instalaţie electrică forţă (nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │inv. 11126CL) │ │ │ │
└────┴─────┴────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului
    şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“,
    prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică
    aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    rezultate în urma divizării numărului M.F. 64120

┌──────────────┬────────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de │ │ │
│credite │ │Ministerul │
│(ministere sau│16335444│Mediului, │
│autorităţi ale│ │Apelor şi │
│administraţiei│ │Pădurilor │
│publice │ │ │
│centrale) │ │ │
├──────────────┼────────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │Administraţia │
│secundar de │24326056│Naţională │
│credite │ │„Apele Române“ │
├──────────────┼────────┼───────────────┤
│3. Ordonator │ │Administraţia │
│terţiar de │23706189│Bazinală de Apă│
│credite │ │Buzău-Ialomiţa │
└──────────────┴────────┴───────────────┘


┌─────────┬─────┬────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│Bunurile │ │ │ │ │ │ │ │
│care se │ │ │ │ │ │Anul │ │
│divizează│Nr. │Codul de │ │ │ │dobândirii│Valoarea de│
│sau │M.F. │clasificaţie│Denumirea │Descrierea tehnică │Adresă │/ │inventar │
│rezultă │ │ │ │ │ │dării în │(lei) │
│din │ │ │ │ │ │folosinţă │ │
│divizare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Stotală_teren = 32.680.949 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = 7.425.454 mp, CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │23371 UAT Ulmu, Steren = │ │ │ │
│ │ │ │ │14.793.260 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-baraj_Iezer = 172.632 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sdesf_C1-baraj_Iezer = 172.632│ │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sconstr_C2-apărare_mal = │ │ │ │
│ │ │ │ │10.954 mp, Sdesf_C2-apărare_mal = │ │ │ │
│ │ │ │ │10.954 mp, CF nr. 26454 UAT │ │ │ │
│ │ │ │ │Mânăstirea, Steren = 517.248 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 26438 UAT Frăsinet, Steren │Ţara: │ │ │
│ │ │ │ │= 1.225.507 mp, CF nr. 26437 UAT │România; │ │ │
│ │ │ │ │Frăsinet, Steren = 3.854.874 mp, │judeţul: │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 26440 UAT Frăsinet, Steren │Călăraşi; │ │ │
│Bunul │ │ │ │= 48.633.746 mp, │comuna │ │ │
│care se │64120│8.17.03 │Baraj │Sconstr_C1-baraj_Iezer = 63.906 │Mânăstirea,│1998 │537.255.278│
│divizează│ │ │Iezer-Dorobanţu│mp, Sdesf_C1-baraj_Iezer = 63.906 │comuna │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sconstr_C2-apărare_mal = │Ulmu, │ │ │
│ │ │ │ │13.293 mp, Sdesf_C2-apărare_mal = │comuna │ │ │
│ │ │ │ │13.293 mp, Sconstr_C3-canal = │Frăsinet, │ │ │
│ │ │ │ │2.129.247 mp, Sdesf_C3-canal = │comuna │ │ │
│ │ │ │ │2.129.247 mp, CF nr. 26795 UAT │Dorobanţu │ │ │
│ │ │ │ │Dorobanţu; Steren = 1.232 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-clădire_distribuţie_mal│ │ │ │
│ │ │ │ │= 404 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C1-clădire_distribuţie_mal =│ │ │ │
│ │ │ │ │404 mp, CF nr. 26796 UAT │ │ │ │
│ │ │ │ │Dorobanţu; conducte de refulare - │ │ │ │
│ │ │ │ │5 buc. (nr. inv. 11056CL, 11058 │ │ │ │
│ │ │ │ │CL, 11060CL; 11061CL şi 11062CL); │ │ │ │
│ │ │ │ │instalaţie electrică forţă (nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │inv. 11126CL) │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Stotală_teren = 32.679.717 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = 7.425.454 mp, CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │23371 UAT Ulmu, Steren = │ │ │ │
│ │ │ │ │14.793.260 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-baraj_Iezer = 172.632 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sdesf_C1-baraj_Iezer = 172.632│Ţara: │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sconstr_C2-apărare_mal = │România; │ │ │
│ │ │ │ │10.954 mp, Sdesf_C2-apărare_mal = │judeţul: │ │ │
│ │ │ │ │10.954 mp, CF nr. 26454 UAT │Călăraşi; │ │ │
│Bunul │ │ │ │Mânăstirea, Steren = 517.248 mp, │comuna │ │ │
│rezultat │ │ │Baraj │CF nr. 26438 UAT Frăsinet, Steren │Mânăstirea,│ │ │
│în urma │64120│8.17.03 │Iezer-Dorobanţu│= 1.225.507 mp, CF nr. 26437 UAT │comuna │1998 │534.398.540│
│divizării│ │ │ │Frăsinet, Steren = 3.854.874 mp, │Ulmu, │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 26440 UAT Frăsinet, Steren │comuna │ │ │
│ │ │ │ │= 4.863.374 mp, │Frăsinet, │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-baraj_Iezer = 63.906 │comuna │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sdesf_C1-baraj_Iezer = 63.906 │Dorobanţu │ │ │
│ │ │ │ │mp, Sconstr_C2-apărare_mal = │ │ │ │
│ │ │ │ │13.293 mp, Sdesf_C2-apărare_mal = │ │ │ │
│ │ │ │ │13.293 mp, Sconstr_C3-canal = │ │ │ │
│ │ │ │ │2.129.247 mp, Sdesf_C3-canal = │ │ │ │
│ │ │ │ │2.129.247 mp, CF nr. 26795 UAT │ │ │ │
│ │ │ │ │Dorobanţu │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Steren = 1.232 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-clădire_distribuţie_mal│ │ │ │
│ │ │ │ │= 404 mp, │Ţara: │ │ │
│Bunul │Nr. │ │Clădire │Sdesf_C1-clădire_distribuţie_mal =│România; │ │ │
│rezultat │M.F. │8.16.01 │distribuţie mal│404 mp, CF nr. 26796 UAT │judeţul: │1998 │2.856.738 │
│în urma │nou │ │şi accesorii │Dorobanţu; conducte de refulare - │Călăraşi; │ │ │
│divizării│ │ │ │5 buc. (nr. inv. 11056CL, 11058CL,│comuna │ │ │
│ │ │ │ │11060CL; 11061CL şi 11062CL); │Dorobanţu │ │ │
│ │ │ │ │instalaţie electrică forţă (nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │inv. 11126CL) │ │ │ │
└─────────┴─────┴────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil „Clădire distribuţie mal şi accesorii“ rezultat în urma
    divizării numărului M.F. 64120, care se transmite din administrarea
    Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională
    „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii şi
    Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

┌────┬────────────┬───────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │Denumirea │ │ │Valoarea de │
│ │ │bunului │ │ │inventar a │
│ │ │imobil │ │ │bunului │
│ │ │conform │ │Descrierea tehnică a bunului │imobil care │
│Nr. │Codul de │anexei nr. │Adresa │imobil care se transmite în │se transmite │
│M.F.│clasificaţie│12 la │bunului │administrarea Agenţiei Naţionale │în │
│ │ │Hotărârea │imobil │de Îmbunătăţiri Funciare │administrarea│
│ │ │Guvernului │ │ │Agenţiei │
│ │ │nr. 1.705/ │ │ │Naţionale de │
│ │ │2006 │ │ │Îmbunătăţiri │
│ │ │ │ │ │Funciare │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Steren = 1.232 mp, │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-clădire_distribuţie_mal│ │
│ │ │ │Ţara: │= 404 mp, │ │
│Nr. │ │Clădire │România; │Sdesf_C1-clădire_distribuţie_mal =│ │
│M.F.│8.16.01 │distribuţie│judeţul │404 mp, CF nr. 26796 UAT │2.856.738 │
│nou │ │mal şi │Călăraşi,│Dorobanţu; conducte de refulare - │ │
│ │ │accesorii │comuna │5 buc. (nr. inv. 11056CL, 11058CL,│ │
│ │ │ │Dorobanţu│11060CL; 11061CL şi 11062CL); │ │
│ │ │ │ │instalaţie electrică forţă (nr. │ │
│ │ │ │ │inv. 11126CL) │ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016