Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 374 din 11 aprilie 2024  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 374 din 11 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 353 din 16 aprilie 2024
    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 aprilie 2024.
    Nr. 374.
    ANEXA 1

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi
    Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 32
    Cod unic de înregistrare: 1644670
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2024

┌──────────┬────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │INDICATORI │Nr.│Propuneri │
│ │ │rd.│2024 │
├────┬─────┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │2.160.000,00│
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │211.650,00 │
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──┬─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. │ │ │
│ │ │ │a)│prevederilor legale │3 │27.000,00 │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale │4 │ │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │4.350,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=│6 │216.000,00 │
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1 │ │exploatare,(Rd. 7= │7 │210.900,00 │
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │89.385,00 │
│ │ │ │servicii │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu impozite, │ │ │
│ │ │B.│taxe si varsaminte │9 │3.320,00 │
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │personalul, (Rd.10= │10 │86.285,00 │
│ │ │ │Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ │ │ ├──┬─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură │ │ │
│ │ │ │C0│salarială(Rd.11= │11 │82.306,91 │
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │77.345,15 │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │4.961,76 │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │0,00 │
│ │ │ │ │personalul, din care:│ │ │
│ │ │C.├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii │ │ │
│ │ │ │ │aferente │15 │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de│ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de │ │ │
│ │ │ │C4│mandat si a altor │16 │2.099,58 │
│ │ │ │ │organe de conducere │ │ │
│ │ │ │ │si control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │si comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contribuţiile │17 │1.878,51 │
│ │ │ │ │datorate de angajator│ │ │
│ │ ├──┼──┴─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de │18 │31.910,00 │
│ │ │ │exploatare │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │5.100,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/│ │ │
│III │ │ │pierdere) (Rd.20= │20 │0,00 │
│ │ │ │Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT│21 │0,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT│22 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL │23 │ │
│ │ │ │PE PROFIT AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ALTE IMPOZITE │ │ │
│ │5 │ │NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETĂ │ │ │
│ │ │ │A PERIOADEI DE RAPORTARE│ │ │
│V │ │ │(Rd. 26= │26 │0,00 │
│ │ │ │Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-│ │ │
│ │ │ │Rd.24-Rd.25), din care: │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │2 │ │reprezentând facilităţi │28 │ │
│ │ │ │fiscale prevăzute de │ │ │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Acoperirea pierderilor │ │ │
│ │3 │ │contabile din anii │29 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor │ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare │ │ │
│ │ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor │30 │ │
│ │ │ │necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor│ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări │31 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas │ │ │
│ │ │ │după deducerea sumelor │ │ │
│ │6 │ │de la Rd. 27, 28, 29, │32 │0,00 │
│ │ │ │30, 31 ( Rd. 32= Rd.26- │ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Participarea │ │ │
│ │ │ │salariaţilor la profit │ │ │
│ │ │ │în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai│ │ │
│ │7 │ │mult de nivelul unui │33 │ │
│ │ │ │salariu de bază mediu │ │ │
│ │ │ │lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte │ │ │
│ │ │ │la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome ori dividende │ │ │
│ │8 │ │cuvenite actionarilor, │34 │0,00 │
│ │ │ │în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi│ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar │ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │0,00 │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │ │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite │37 │ │
│ │ │ │altor acţionari │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe│ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute │ │ │
│ │ │ │la Rd.33 - Rd.34 se │ │ │
│ │9 │ │repartizează la alte │38 │0,00 │
│ │ │ │rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │4.495,00 │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN│ │ │
│VII │ │ │FONDURI EUROPENE, din │40 │4.495,00 │
│ │ │ │care │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │620,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │2.100,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind │43 │1.570,00 │
│ │ │ │prestarile de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si│44 │160,00 │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │45,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │104.558,60 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care:│ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │10.256,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │alocaţii bugetare │ │ │
│ │ │ │aferente plăţii │48 │ │
│ │ │ │angajamentelor din anii │ │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU │49 │90.717,17 │
│ │ │ │INVESTIŢII │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Nr. de personal │ │ │
│ │1 │ │prognozat la finele │50 │746 │
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi │51 │745 │
│ │ │ │total │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │9.061,17 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială * │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natură │53 │9.061,17 │
│ │ │ │salarială, recalculat │ │ │
│ │ │ │cf. Legii anuale a │ │ │
│ │ │ │bugetului de stat ** │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │5 │ │total personal mediu │54 │284,09 │
│ │ │ │(mii lei/persoană) (Rd.2│ │ │
│ │ │ │/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │6 │ │total personal mediu │55 │284,09 │
│ │ │ │recalculată cf. Legii │ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi fizice pe │ │ │
│ │7 │ │total personal mediu │56 │ │
│ │ │ │(cantitate produse │ │ │
│ │ │ │finite/ persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la │ │ │
│ │8 │ │1000 lei venituri totale│57 │1.000,00 │
│ │ │ │( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1) │ │ │
│ │ │ │x1000) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0,00 │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │46,00 │
└────┴──┴──┴────────────────────────┴───┴────────────┘

    *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
    **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016