Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 371 din 18 martie 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 371 din 18 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 276 din 22 martie 2022
    Având în vedere art. 56 alin. (3) şi art. 62 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 lit. p), art. 6 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, art. 12^2 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 3 alin. (9) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 17 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, utilizează, cu respectarea art. 14 alin. (2), ca sediu principal, imobilul din municipiul Bucureşti, Strada Academiei nr. 39-41, sectorul 1, şi sedii secundare."

    2. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:
    "j) de autoritate competentă la nivel naţional responsabilă de elaborarea politicilor şi legislaţiei în domeniul eficienţei energetice în industrie;
k) de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate."

    3. La articolul 2 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) autoritate naţională competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;"

    4. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se abrogă.
    5. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:
    "h) coordonator de reforme şi/sau investiţii, responsabil de implementarea reformelor şi/sau investiţiilor aferente componentei energie a Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
i) autoritate competentă pentru gestionarea şi derularea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, prevăzut la art. 10c din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;
j) autoritate naţională pentru implementarea şi gestionarea Fondului pentru modernizare prevăzut la art. 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului."

    6. La articolul 3, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "16. realizează activităţi de control operativ şi aplică sancţiuni la operatorii economici, conform legislaţiei aplicabile din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;"

    7. La articolul 3, după punctul 32 se introducdouă noi puncte, punctele 33 şi 34, cu următorul cuprins:
    "33. emite autorizaţii pentru executarea lucrărilor de construcţii aferente implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în condiţiile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale;
34. îndeplineşte atribuţiile stabilite în sarcina sa, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 12^2 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. La articolul 4, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniile coordonate; punct de contact pentru aspectele care ţin de securitatea infrastructurilor critice între proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructură critică naţională/infrastructură critică europeană şi autorităţile publice responsabile;"

    9. La articolul 4, după punctul 60 se introduc cinci noi puncte, punctele 61-65, cu următorul cuprins:
    "61. exercită prin Direcţia eficienţă energetică atribuţiile şi responsabilităţile stabilite la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
62. coordonează şi asigură monitorizarea şi implementarea reformelor şi investiţiilor aferente componentei Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, prin structura de specialitate desemnată în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
63. îndeplineşte atribuţiile aferente implementării reformelor şi investiţiilor din cadrul componentei Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României stabilite la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
64. gestionează şi derulează mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică prevăzut la art. 10c din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;
65. asigură implementarea Fondului pentru modernizare prevăzut la art. 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului."

    10. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei este de 332 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

    11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Ministrul energiei este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului."

    12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 18 martie 2022.
    Nr. 371.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021)
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016