Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 359 din 30 aprilie 2014  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 359 din 30 aprilie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 9 mai 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.706/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+ 100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara",

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
________
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş- Sighişoara", expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Aţel, Axente Sever, Brateiu, Copşa Mică, Dumbrăveni, Hoghilag, Laslea, Mediaş, Şeica Mare, Slimnic, Şura Mare, Târnava, judeţul Sibiu, Daneş, Sighişoara, judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara", prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Aţel, Axente Sever, Brateiu, Copşa Mică, Dumbrăveni, Hoghilag, Laslea, Mediaş, Şeica Mare, Slimnic, Şura Mare, Târnava, judeţul Sibiu, Daneş, Sighişoara, judeţul Mureş, sunt în cuantum total de 219 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
    ART. 4
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivul de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
          Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii
         Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,
                               Alexandru Năstase,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                       p. Ministrul delegat pentru buget,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 aprilie 2014.
    Nr. 359.


    ANEXA 2

                                     LISTA
        cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al
           lucrării de utilitate publică: "Proiect VI de reabilitare
                           drum, proprietate privată"


 ┌────┬─────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬─────────────┐
 │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ Valoarea de │
 │Nr. │ Judeţul │ Unitatea │ Numele şi prenumele │Categoria│ Numărul │ Numărul cărţii│ de │despăgubire a│
 │crt.│ │administrativ-│ proprietarului/deţinătorului │ de │ cadastral │funciare/Titlul│expropriat│ terenului │
 │ │ │ teritorială │ terenului │folosinţă│(număr topo)│de proprietate │ (mp) │conform Legii│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/2010 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │1 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 718 │ │ 2380 │ 1.951,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │2 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 756/1/1 │ │ 1543 │ 1.265,26│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │3 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 756/1/2 │ │ 457 │ 374,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │4 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ A │ 3141/2/4 │ │ 368 │ 599,84│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │5 │Sibiu │Şura Mare │Popa Samuilă │ A │ 3141/2/1 │ │ 824 │ 1.343,12│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │6 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ Tf │ 3141/2/3 │ │ 170 │ 321,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │7 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 3141/2/17 │ │ 206 │ 168,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │8 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 795 │ │ 1473 │ 1.207,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │9 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 798 │ │ 178 │ 145,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │10 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ Pd │ 805 │ │ 2689 │ 6.346,04│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │11 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ Pd │ 803 │ │ 507 │ 1.196,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │12 │Sibiu │Şura Mare │Stancu Istina │ A │ 977/14 │ │ 21 │ 34,23│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │13 │Sibiu │Şura Mare │Lăcău Ioan │ A │ 977/13 │ │ 9 │ 14,67│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │14 │Sibiu │Şura Mare │Luca Ioan │ A │ 977/12 │ │ 11 │ 17,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │15 │Sibiu │Şura Mare │Moţan Paraschiva │ A │ 977/11 │ │ 9 │ 14,67│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │16 │Sibiu │Şura Mare │Dragomir Maria │ A │ 977/10 │ │ 9 │ 14,67│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │17 │Sibiu │Şura Mare │Marin Maria │ A │ 977/9 │ │ 5 │ 8,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │18 │Sibiu │Şura Mare │Marin Gheorghe │ A │ 977/8 │ │ 23 │ 37,49│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │19 │Sibiu │Şura Mare │Marin Iancu, Lăcău Ana, Vulcan │ A │ 977/7 │ │ 46 │ 74,98│
 │ │ │ │Aurel, Marin D-tru, Vulcan Dorel │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │20 │Sibiu │Şura Mare │Marin Iancu │ A │ 977/6 │ │ 22 │ 35,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │21 │Sibiu │Şura Mare │Făgărăşan P. Maria, Marin P. │ A │ 977/5 │ │ 20 │ 32,60│
 │ │ │ │Nicolae, Hanga P. Paraschiva, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Marin P. Vasile, Marin Paraschiva │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │22 │Sibiu │Şura Mare │Savu Ioan │ A │ 977/2 │ │ 16 │ 26,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │23 │Sibiu │Şura Mare │Mordăşan Ioan, Mordăşan Maria │ A │ 977/1 │ │ 110 │ 179,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │24 │Sibiu │Şura Mare │Vintilă Elisabeta │ F │ 404 │ │ 11 │ 9,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │25 │Sibiu │Şura Mare │Stancu Ioan, Stancu Anica, Stancu │ Tf │ 402 │ │ 59 │ 111,51│
 │ │ │ │Cornel │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │26 │Sibiu │Şura Mare │Niţu Bucur, Irimescu Maria, Niţu │ A │ 400/1 │ │ 24 │ 39,12│
 │ │ │ │Ioan, Borbel Irina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │27 │Sibiu │Şura Mare │Codrea Vasile, Codrea Ioan, Dinu │ A │ 400/2 │ │ 24 │ 39,12│
 │ │ │ │Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │28 │Sibiu │Şura Mare │Codrea Vasile │ A │ 400/3 │ │ 13 │ 21,19│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │29 │Sibiu │Şura Mare │Schwartz Susana │ A │ 400/4 │ │ 105 │ 171,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │30 │Sibiu │Şura Mare │Fălămaş Elena │ A │ 400/5 │ │ 7 │ 11,41│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │31 │Sibiu │Şura Mare │S.C. Zacaria Imobiliaria S.R.L. │ F │ 395 │ │ 57 │ 46,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │32 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ Nrv │ 82 │ │ 869 │ 208,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │33 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 76/1 │ │ 615 │ 504,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │34 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ P │ 76/8 │ │ 1273 │ 1.043,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │35 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ Nrv │ 77 │ │ 42 │ 10,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │36 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ A │ 76/7 │ │ 356 │ 580,28│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │37 │Sibiu │Şura Mare │Gânţilă Sorin, Gânţilă Nicolae, │ A │ 76/4/57/2 │ │ 16 │ 26,08│
 │ │ │ │Gânţilă Victoria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │38 │Sibiu │Şura Mare │Deszi Antai, Deszi Mariana │ A │ 76/4/58/3 │ │ 4 │ 6,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │39 │Sibiu │Şura Mare │Boeru Virgil, Boeru Marioara │ A │ 76/4/58/2/1│ │ 26 │ 42,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │40 │Sibiu │Şura Mare │Cinca Gertrude, Adam Regina, │ A │ 76/4/58/1 │ │ 40 │ 65,20│
 │ │ │ │Fechete Monica, Gross Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │41 │Sibiu │Şura Mare │Stoica Ilie, Stoica Ioan, │ A │ 76/4/56 │ │ 44 │ 71,72│
 │ │ │ │Stoica I. Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │42 │Sibiu │Şura Mare │Stoica Ilie, Stoica Ioan, │ A │ 76/4/55 │ │ 166 │ 270,58│
 │ │ │ │Stoica I. Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │43 │Sibiu │Şura Mare │Cârstea Zamfir, Cârstea Elena- │ A │ 76/4/54 │ │ 197 │ 321,11│
 │ │ │ │Livia │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │44 │Sibiu │Şura Mare │Man Luca │ A │ 76/4/53 │ │ 612 │ 997,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │45 │Sibiu │Şura Mare │Primăria Şura Mare │ Pd │ 75 │ │ 1546 │ 3.648,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │46 │Sibiu │Şura Mare │Chirită Iudita │ A │ 72/1/1 │ │ 350 │ 570,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │47 │Sibiu │Şura Mare │Avram Nicolae, Avram Rodica │ A │ 72/1/2 │ │ 254 │ 414,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │48 │Sibiu │Şura Mare │Avram Nicolae, Avram Rodica │ A │ 72/20/1 │ │ 690 │ 1.124,70│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │49 │Sibiu │Şura Mare │Avram Nicolae, Avram Rodica │ A │ 72/20/2 │ │ 892 │ 1.453,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │50 │Sibiu │Şura Mare │Avram Nicolae, Avram Rodica │ Lv │ 71/1 │ │ 307 │ 500,41│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │51 │Sibiu │Şura Mare │Bârză Petru │ Lv │ 98/1 │ │ 249 │ 405,87│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │52 │Sibiu │Slimnic │Thal Thomas, Hallmen Martin │ Lv │ 4853/8 │ │ 41 │ 25,01│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │53 │Sibiu │Slimnic │Zdricu Nicolae │ A │ 4855/12 │ │ 13 │ 7,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │54 │Sibiu │Slimnic │Parohia Ortodoxă Slimnic │ Tf │ 3511 │ │ 283 │ 220,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │55 │Sibiu │Slimnic │Parohia Ortodoxă Slimnic │ F │ 3509 │ │ 147 │ 45,57│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │56 │Sibiu │Slimnic │Parohia Ortodoxă Slimnic │ Tf │ 3527 │ │ 23 │ 17,94│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │57 │Sibiu │Slimnic │Rosch Laurentiu │ A │ 3558/2 │ │ 40 │ 24,40│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │58 │Sibiu │Slimnic │Bobeş Nicolae │ Tf │ 3551 │ │ 27 │ 21,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │59 │Sibiu │Slimnic │Bobeş Nicolae │ Tf │ 3554 │ │ 204 │ 159,12│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │60 │Sibiu │Slimnic │Şurean Ioan │ A │ 3558/9 │ │ 354 │ 215,94│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │61 │Sibiu │Slimnic │Bobeş Nicolae │ Tf │ 3555 │ │ 46 │ 35,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │62 │Sibiu │Slimnic │Stîngu Cornel, Negrilă Livia, │ A │ 3558/4 │ │ 229 │ 139,69│
 │ │ │ │Vlad Maria, Stîngu Ioan, Stîngu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Aron │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │63 │Sibiu │Slimnic │Duţi Floarea, Piţu Maria, Duţi │ A │ 3584/2 │ │ 34 │ 20,74│
 │ │ │ │Constantin, Dima Ruxandra, Duţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │64 │Sibiu │Slimnic │Nan Nicolae │ A │ 3584/1 │ │ 30 │ 18,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │65 │Sibiu │Slimnic │Vintilă Maria │ A │ 3558/2 │ │ 29 │ 17,69│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │66 │Sibiu │Slimnic │Popescu Lisabeta, Stângu Nicolae, │ A │ 3588/1 │ │ 60 │ 36,60│
 │ │ │ │Barac Leontina, Stângu Nicolae │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │67 │Sibiu │Slimnic │Primăria Slimnic │ Pd │ 3596 │ │ 412 │ 403,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │68 │Sibiu │Slimnic │Primăria Slimnic │ A │ 3595 │ │ 13 │ 7,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │69 │Sibiu │Slimnic │Primăria Slimnic │ Pd │ 3608/1 │ │ 471 │ 461,58│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │70 │Sibiu │Slimnic │Şoroştinean Virgil │ P │ 3608/2 │ │ 5 │ 1,55│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │71 │Sibiu │Slimnic │Şoroştinean Virgil │ P │ 3604/2 │ │ 23 │ 7,13│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │72 │Sibiu │Slimnic │Primăria Slimnic │ Pd │ 3604/1 │ │ 998 │ 978,04│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │73 │Sibiu │Slimnic │Vintilă Ana, Vintilă Ioan │ P │ 1243 │ │ 303 │ 93,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │74 │Sibiu │Slimnic │Frăţilă Ioan, Frăţilă Maria │ A │ 1252/2 │ │ 32 │ 19,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │75 │Sibiu │Slimnic │Popa Ilie, Popa Gheorghe, │ A │ 1252/1 │ │ 225 │ 137,25│
 │ │ │ │Popa Dumitru, Muntean Elena, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Roman Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │76 │Sibiu │Slimnic │Nistor Dumitru │ F │ 1140/2 │ │ 11 │ 3,41│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │77 │Sibiu │Slimnic │Baran Maria │ Nrp │ 1139/1 │ │ 25 │ 2,25│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │78 │Sibiu │Slimnic │Turuc Leontina, Turuc Ilie │ Nrp │ 1136/1 │ │ 7 │ 0,63│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │79 │Sibiu │Slimnic │Văcar Dumitru, Văcar Nicolae │ A │ 615/52 │ │ 42 │ 25,62│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │80 │Sibiu │Slimnic │Muntean Paraschiva, Muntean Ilie, │ A │ 615/51 │ │ 36 │ 21,96│
 │ │ │ │Mazilu Voichită │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │81 │Sibiu │Slimnic │Martin Vasile │ A │ 615/50 │ │ 26 │ 15,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │82 │Sibiu │Slimnic │Proprietar particular │ A │ 615/49 │ │ 17 │ 10,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │83 │Sibiu │Slimnic │Proprietar particular │ A │ 615/48 │ │ 5 │ 3,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │84 │Sibiu │Slimnic │Dragotă Nicolae, Dragotă Maria │ A │ 615/46 │ │ 4 │ 2,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │85 │Sibiu │Slimnic │Lupe Victoria, Amnăşan Pavel │ A │ 615/39 │ │ 3 │ 1,83│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │86 │Sibiu │Slimnic │Ţărean Maria, Micu Otilie, │ A │ 615/38 │ │ 8 │ 4,88│
 │ │ │ │Ţărean Valeriu, Ţărean Ilie │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │87 │Sibiu │Slimnic │Şoroştinean Ştefan │ A │ 615/37 │ │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │88 │Sibiu │Slimnic │Voina Ioan, Voina Ana │ A │ 615/36 │ │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │89 │Sibiu │Slimnic │Ţărean Ioan, Ţărean Ana │ A │ 615/35 │ │ 8 │ 4,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │90 │Sibiu │Slimnic │Muntean Ilie │ A │ 615/34 │ │ 7 │ 4,27│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │91 │Sibiu │Slimnic │Morariu Silvia, Morariu Ilie │ A │ 615/33 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │92 │Sibiu │Slimnic │Morar Ana, Stoia Ioan, Stoia Maria│ A │ 615/32 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │93 │Sibiu │Slimnic │Borbel Nicolae, Borbel Sofia │ A │ 615/31 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │94 │Sibiu │Slimnic │Muntean Maria, Pacurar Maria │ A │ 615/30 │ │ 8 │ 4,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │95 │Sibiu │Slimnic │Bleoca Ioan, Bleoca Virginia │ A │ 615/29 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │96 │Sibiu │Slimnic │Dragotă Nicolae, Dragotă Maria │ A │ 615/28 │ │ 17 │ 10,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │97 │Sibiu │Slimnic │Dragotă Ioan │ A │ 615/27 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │98 │Sibiu │Slimnic │Radu Mihai, Radu Ioan, Amnăşan │ A │ 615/26 │ │ 12 │ 7,32│
 │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │99 │Sibiu │Slimnic │Sărac Ioan, Sărac Silvia │ A │ 615/25 │ │ 13 │ 7,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │100 │Sibiu │Slimnic │Barboş Nicolae, Barboş Ana │ A │ 615/24 │ │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │101 │Sibiu │Slimnic │Flutur Gheorghe │ A │ 615/23 │ │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │102 │Sibiu │Slimnic │Flutur Cornelia, Coşa Cornel │ A │ 615/21 │ │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │103 │Sibiu │Slimnic │Belescu Ştefan, Belescu Ana │ A │ 615/20 │ │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │104 │Sibiu │Slimnic │Şerb Victoria, Şerb Aurel │ A │ 615/19 │ │ 15 │ 9,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │105 │Sibiu │Slimnic │Ienciu Gheorghe │ A │ 615/18 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │106 │Sibiu │Slimnic │Şoroştinean Ana, Şoroştinean │ A │ 615/17 │ │ 10 │ 6,10│
 │ │ │ │Augustin │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │107 │Sibiu │Slimnic │Radu Vasile, Radu Ioan │ A │ 615/16 │ │ 8 │ 4,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │108 │Sibiu │Slimnic │Piţu Elisabeta, Băran Nicolae, │ A │ 615/15 │ │ 9 │ 5,49│
 │ │ │ │Sârbu Lucretia │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │109 │Sibiu │Slimnic │Ienciu Şt. Maria │ A │ 615/14 │ │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │110 │Sibiu │Slimnic │Neagos Maria, Tatu Ioan, Tatu │ A │ 615/13 │ │ 12 │ 7,32│
 │ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │111 │Sibiu │Slimnic │Morar Pavel, Morar Susana │ A │ 615/11 │ │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │112 │Sibiu │Slimnic │Flutur Cornelia, Coşa Cornel, │ A │ 615/10 │ │ 12 │ 7,32│
 │ │ │ │Coşa Nicolae, Coşa Valeriu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Coşa Maria, Coşa Ilie, Coşa Ioan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Coşa Dorin, Coşa Octavian │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │113 │Sibiu │Slimnic │Şoanea Luca, Şoanea Iozefina │ A │ 615/9 │ │ 11 │ 6,71│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │114 │Sibiu │Slimnic │Welther Mihai, Welther Agneta │ A │ 615/8 │ │ 13 │ 7,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │115 │Sibiu │Slimnic │Tatu Nicolae, Tatu Ana │ A │ 615/7 │ │ 15 │ 9,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │116 │Sibiu │Slimnic │Cora Ioan, Cora Ana │ A │ 615/6 │ │ 13 │ 7,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │117 │Sibiu │Slimnic │Morar Maria Morar Constantin │ A │ 615/5 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │118 │Sibiu │Slimnic │Badiu Ioan, Dragotă Elena, Badiu │ A │ 615/4 │ │ 12 │ 7,32│
 │ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │119 │Sibiu │Slimnic │Şoroştinean Maria, Ţărean Vasile │ A │ 615/3 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │120 │Sibiu │Slimnic │Vintilă Ana, Vintilă Ioan │ A │ 615/2 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │121 │Sibiu │Slimnic │Suciu Ioan │ A │ 615/1 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │122 │Sibiu │Slimnic │Bucur Vasile │ A │ 673/1 │ │ 21 │ 12,81│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │123 │Sibiu │Slimnic │Matiş Traian │ A │ 673/2 │ │ 55 │ 33,55│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │124 │Sibiu │Slimnic │Şoroştinean Veronica, │ A │ 673/3 │ │ 68 │ 41,48│
 │ │ │ │Şoroştinean Ioan │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │125 │Sibiu │Slimnic │Borţan Ilie │ A │ 673/4 │ │ 68 │ 41,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │126 │Sibiu │Slimnic │Bleoca Savu │ A │ 673/6 │ │ 58 │ 35,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │127 │Sibiu │Slimnic │Popa Constantin, Popa Ioan, │ A │ 673/8 │ │ 67 │ 40,87│
 │ │ │ │Popa Mircea │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │128 │Sibiu │Slimnic │Bobeş Maria, Bobes Ioan │ A │ 673/9 │ │ 82 │ 50,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │129 │Sibiu │Slimnic │Muntean Ioan, Muntean Cornelia │ A │ 673/10 │ │ 100 │ 61,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │130 │Sibiu │Slimnic │Hârsan Ana, Hârsan Aurel │ A │ 673/11 │ │ 105 │ 64,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │131 │Sibiu │Slimnic │Cora Ioan, Cora Ana │ A │ 673/12 │ │ 66 │ 40,26│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │132 │Sibiu │Slimnic │Aldean Gheorghe │ A │ 673/13 │ │ 79 │ 48,19│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │133 │Sibiu │Slimnic │Hihn Mihai │ A │ 673/14 │ │ 87 │ 53,07│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │134 │Sibiu │Slimnic │Nicula Visalon │ A │ 757 │ │ 175 │ 106,75│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │135 │Sibiu │Slimnic │Marinescu Sabina, Tatu Ana, │ A │ 762/3 │ │ 5 │ 3,05│
 │ │ │ │Tatu Silvia, Vasilescu Otilia, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Bobeş Maria, Tatu Nicolae │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │136 │Sibiu │Slimnic │Varga Maria │ A │ 762/2/1 │ │ 149 │ 90,89│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │137 │Sibiu │Slimnic │Varga Maria │ A │ 762/2/2 │ │ 141 │ 86,01│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │138 │Sibiu │Slimnic │Sărac Lucreţia, Dădîrlat Lucreţia,│ A │ 762/1 │ │ 101 │ 61,61│
 │ │ │ │Sărac Nicolae, Sărac Elena, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Sărac Achim, Sărac Octavian │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │139 │Sibiu │Slimnic │Sărac Lucreţia, Dădîrlat Lucreţia,│ A │ 764 │ │ 137 │ 83,57│
 │ │ │ │Sărac Nicolae, Sărac Elena, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Sărac Achim, Sărac Octavian │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │140 │Sibiu │Slimnic │Tănase Aurelian, Lucaciu Ariton │ A │ 768/20 │ │ 22 │ 13,42│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │141 │Sibiu │Slimnic │Proprietar particular │ A │ 768/18 │ │ 8 │ 4,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │142 │Sibiu │Slimnic │Sărac Vasile │ A │ 768/17 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │143 │Sibiu │Slimnic │Tatu Paraschiva, Tatu Ioan │ A │ 768/16 │ │ 34 │ 20,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │144 │Sibiu │Slimnic │Barboş Achim, Barboş Ana │ A │ 768/15 │ │ 15 │ 9,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │145 │Sibiu │Slimnic │Şerb Nicolae, Şerb Lucreţia │ A │ 768/14 │ │ 15 │ 9,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │146 │Sibiu │Slimnic │Bancea Marius, Oancea Nicolae │ A │ 768/13 │ │ 134 │ 81,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │147 │Sibiu │Slimnic │Badiu Dumitru, Badiu Vasile, │ A │ 768/12 │ │ 160 │ 97,60│
 │ │ │ │Badiu Aurel, Badiu Maria, Badiu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Ioan │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │148 │Sibiu │Slimnic │Mate Karoly │ A │ 768/11 │ │ 182 │ 111,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │149 │Sibiu │Slimnic │Cosman Ioan, Cosman Letiţia │ A │ 768/10 │ │ 17 │ 10,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │150 │Sibiu │Slimnic │Cosman Ana, Cosman Octavian │ A │ 768/9 │ │ 19 │ 11,59│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │151 │Sibiu │Slimnic │Novac Ilie, Novac Remus │ A │ 768/8 │ │ 81 │ 49,41│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │152 │Sibiu │Slimnic │Popenta Ioan │ A │ 768/7 │ │ 17 │ 10,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │153 │Sibiu │Slimnic │Stănilă Achim Stănilă Paraschiva │ A │ 768/6 │ │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │154 │Sibiu │Slimnic │Badiu Maria Badiu Vasile │ A │ 768/5 │ │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │155 │Sibiu │Slimnic │Hilca Gheorghe │ A │ 768/4 │ │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │156 │Sibiu │Slimnic │Căzilă Anita, Căzilă Marioara, │ A │ 768/1 │ │ 314 │ 191,54│
 │ │ │ │Căzilă Lazar, Căzilă Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │157 │Sibiu │Slimnic │Leicu Lucreţia, Leicu Mihai Mircea│ A │ 489 │ │ 534 │ 325,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │158 │Sibiu │Slimnic │Primăria Slimnic │ F │ 492/3 │ │ 18 │ 5,58│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │159 │Sibiu │Slimnic │Hihn Ecaterina, Seiler Ana, │ F │ 495 │ │ 339 │ 105,09│
 │ │ │ │Vulcu Ecaterina, Hihn Andreas, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Hihn Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │160 │Sibiu │Slimnic │Bleoca Mafteiu, Bleoca Nicolae │ A │ 501 │ │ 23 │ 14,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │161 │Sibiu │Slimnic │Cernica Dumitru, Cernica Elena │ A │ 552/1/1 │ │ 58 │ 35,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │162 │Sibiu │Slimnic │Vinţi Genade Dumitru, Fleschin │ A │ 552/1/2 │ │ 41 │ 25,01│
 │ │ │ │Ioan, Vasile Liviu, Vinţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Paraschiva, Fleschin Cornel, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Dragotă Aurelia, Mateiu Marioara │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │163 │Sibiu │Slimnic │Popa Ioan, Tatu Romul │ A │ 552/1/3/1 │ │ 424 │ 258,64│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │164 │Sibiu │Slimnic │Ciorogar Victor, Băran Maria, │ A │ 609/1/42 │ │ 13 │ 7,93│
 │ │ │ │Doda Ana, Niţu Gheorghe │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │165 │Sibiu │Slimnic │Sîrbu Emilian, Duţi Martin │ A │ 609/1/41 │ │ 246 │ 150,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │166 │Sibiu │Slimnic │Bausmerth Laurenţiu │ A │ 609/1/40 │ │ 50 │ 30,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │167 │Sibiu │Slimnic │Novac Elisabeta, Novac Elena, │ A │ 613/8 │ │ 23 │ 14,03│
 │ │ │ │Lupu Ana, Novac Marioara, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Novac Crenus, Ivan Minerva │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │168 │Sibiu │Slimnic │Creţu Ioan │ A │ 613/7 │ │ 129 │ 78,69│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │169 │Sibiu │Slimnic │Hihn Lorenz │ A │ 613/5 │ │ 288 │ 175,68│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │170 │Sibiu │Slimnic │Badiu Ioan, Dragotă Elena, Badiu │ A │ 613/3 │ │ 330 │ 201,30│
 │ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │171 │Sibiu │Slimnic │Vintilă Ana, Vintilă Ioan │ A │ 613/1 │ │ 368 │ 224,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │172 │Sibiu │Slimnic │Bleoca Virginia, Bleoca Ioan │ A │ 582/98 │ │ 768 │ 468,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │173 │Sibiu │Slimnic │Drothler Cristian │ F │ 577 │ │ 129 │ 39,99│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │174 │Sibiu │Slimnic │Coşa Octavian, Coşa Ioan, │ F │ 1255 │ │ 5 │ 1,55│
 │ │ │ │Coşa Nichifor, Coşa Maria, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Coşa Gheorghe, Coşa Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │175 │Sibiu │Slimnic │Bleoca Ana, Negrea Ioan │ A │ 1260/26 │ │ 19 │ 11,59│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │176 │Sibiu │Slimnic │Coşa Elisabeta, Coşa Octavian │ A │ 1260/25 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │177 │Sibiu │Slimnic │Bobeş Miron, Bobeş Paraschiva │ A │ 1260/24 │ │ 22 │ 13,42│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │178 │Sibiu │Slimnic │Bobeş Nicolae │ A │ 1260/23/2 │ │ 15 │ 9,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │179 │Sibiu │Slimnic │Primăria Slimnic │ Tf │ 1256 │ │ 603 │ 470,34│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │180 │Sibiu │Slimnic │Muntean Maria, Vecerdea Elena, │ Tf │ 1258/1 │ │ 214 │ 166,92│
 │ │ │ │Morar Silvia, Muntea Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Muntean Ştefan, Ţiţonea Victoria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │181 │Sibiu │Slimnic │Răşineanu Sofia, Bodi Ştefan │ P │ 1720/1 │ │ 1116 │ 345,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │182 │Sibiu │Slimnic │Răşineanu Sofia, Bodi Ştefan │ Tf │ 1719 │ │ 236 │ 184,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │183 │Sibiu │Slimnic │Vintilă Ioan, Vintilă Ana │ P │ 1720/2 │ │ 1532 │ 474,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │184 │Sibiu │Slimnic │Ţărean Ana, Ţărean Ioan │ P │ 1722/1 │ │ 207 │ 64,17│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │185 │Sibiu │Slimnic │Gorcea Dumitru │ P │ 3503 │ │ 80 │ 24,80│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │186 │Sibiu │Slimnic │Popescu Lisabeta, Stîngu Nicolae, │ A │ 3507/3 │ │ 825 │ 503,25│
 │ │ │ │Barac Leontina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │187 │Sibiu │Slimnic │Popescu Lisabeta, Stîngu Nicolae, │ A │ 3507/1 │ │ 69 │ 42,09│
 │ │ │ │Barac Leontina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │188 │Sibiu │Slimnic │Bobeş Nicolae │ A │ 3492 │ │ 231 │ 140,91│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │189 │Sibiu │Slimnic │Stîngu Aron, Stîngu Ana │ A │ 3488 │ │ 87 │ 53,07│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │190 │Sibiu │Slimnic │Stangu Nicolae │ A │ 3488/2 │ │ 8 │ 4,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │191 │Sibiu │Slimnic │Tatu Miron │ A │ 4896/1 │ │ 560 │ 341,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │192 │Sibiu │Slimnic │Blaga Ovidiu Simion, Patroi │ A │ 4896/2 │ │ 283 │ 172,63│
 │ │ │ │Adriana Felicia │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │193 │Sibiu │Slimnic │Birghiş Maria, Birghiş Nicolae │ A │ 4896/3 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │194 │Sibiu │Slimnic │Şoanea Simion, Micu Maria │ A │ 4896/5 │ │ 39 │ 23,79│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │195 │Sibiu │Slimnic │Tatu Ioan │ A │ 4896/6 │ │ 154 │ 93,94│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │196 │Sibiu │Slimnic │Cinezan Maria │ A │ 4893 │ │ 363 │ 221,43│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │197 │Sibiu │Slimnic │Tatu Ioan │ Tf │ 4892 │ │ 28 │ 21,84│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │198 │Sibiu │Şeica Mare │Faloba Gheorghe │ A │ 2496/25 │ │ 100 │ 61,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │199 │Sibiu │Şeica Mare │Vintila Vasile │ F │ 2282 │ │ 200 │ 62,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │200 │Sibiu │Şeica Mare │Bazila Cornelia │ A │ 2269 │ │ 1290 │ 786,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │201 │Sibiu │Şeica Mare │Căzilă Maria │ A │ 2255/7 │ 466/54 │ 374 │ 228,14│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │202 │Sibiu │Şeica Mare │Bucur Dumitru │ A │ 2255/1 │ 200/54 │ 17 │ 10,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │203 │Sibiu │Şeica Mare │Rotar Nicolae │ A │ 1769/19 │ 528/54 │ 32 │ 19,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │204 │Sibiu │Şeica Mare │Bucur Teodor │ A │ 1769/17 │ 301/54 │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │205 │Sibiu │Şeica Mare │Cuciurean Letiţia │ A │ 1769/16 │ 587/54 │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │206 │Sibiu │Şeica Mare │Turloiu Anişoara │ A │ 1769/15 │ 588/54 │ 18 │ 10,98│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │207 │Sibiu │Şeica Mare │Blotor Dumitru │ A │ 1769/14 │ 189/54 │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │208 │Sibiu │Şeica Mare │Cristea Ana │ A │ 1769/13 │ 882/54 │ 21 │ 12,81│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │209 │Sibiu │Şeica Mare │Socol Ioan │ A │ 1769/12 │ 95/54 │ 90 │ 54,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │210 │Sibiu │Şeica Mare │Ciocanea Emil │ A │ 1769/4 │ │ 268 │ 163,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │211 │Sibiu │Şeica Mare │Visa Maria │ A │ 1769/3 │ 426/54 │ 145 │ 88,45 │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │212 │Sibiu │Şeica Mare │Novac Aurica, Goia Dumitru, │ F │ 1762 │ │ 318 │ 98,58│
 │ │ │ │Anghita Ilie, Stoia Andrei │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │213 │Sibiu │Şeica Mare │Bucur Ioan │ A │ 55/1 │ 39/54 │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │214 │Sibiu │Şeica Mare │Orlandea Mihai │ A │ 54/1 │ 108/54 │ 17 │ 10,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │215 │Sibiu │Şeica Mare │Marian Maria │ A │ 73/53 │ 155/54 │ 13 │ 7,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │216 │Sibiu │Şeica Mare │Mărculeţiu Vasile │ A │ 73/52 │ 116/54 │ 5 │ 3,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │217 │Sibiu │Şeica Mare │Blotor Maria │ A │ 73/48 │ 432/54 │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │218 │Sibiu │Şeica Mare │Macavei Romulus, Macavei Gheorghe │ A │ 73/46 │ 167/54 │ 23 │ 14,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │219 │Sibiu │Şeica Mare │Sălcudean Maria │ A │ 73/4 │ 123/54 │ 4 │ 2,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │220 │Sibiu │Şeica Mare │Cuciurean Letiţia │ A │ 73/3 │ 587/54 │ 11 │ 6,71│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │221 │Sibiu │Şeica Mare │Şerb Nicolae │ A │ 73/1 │ 877/54 │ 7 │ 4,27│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │222 │Sibiu │Şeica Mare │Blezu Roman │ A │ 65/10 │ 2218/54 │ 57 │ 34,77│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │223 │Sibiu │Şeica Mare │Blezu Roman │ A │ 65/9 │ 2218/54 │ 188 │ 114,68│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │224 │Sibiu │Şeica Mare │Micu Aurel │ A │ 65/8 │ 2221/54 │ 55 │ 33,55│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │225 │Sibiu │Şeica Mare │Coţufan Dumitru │ A │ 65/7 │ 2298/54 │ 23 │ 14,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │226 │Sibiu │Şeica Mare │Coţufan Dumitru │ A │ 65/6 │ 2016/54 │ 47 │ 28,67│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │227 │Sibiu │Şeica Mare │Rotar Dumitru │ A │ 65/5 │ 2078/54 │ 98 │ 59,78│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │228 │Sibiu │Şeica Mare │Novac Aron │ A │ 65/4 │ 2011/54 │ 85 │ 51,85│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │229 │Sibiu │Şeica Mare │Blotor Ilie │ A │ 65/3 │ 2080/54 │ 99 │ 60,39│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │230 │Sibiu │Şeica Mare │Marian Ana │ A │ 65/2 │ 2060/54 │ 88 │ 53,68│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │231 │Sibiu │Şeica Mare │Novac Eugen │ A │ 65/1 │ 2066/54 │ 79 │ 48,19│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │232 │Sibiu │Şeica Mare │Dragotă Dumitru │ F │ 13 │ 2023/54 │ 15 │ 4,65│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │233 │Sibiu │Şeica Mare │Dragotă Dumitru │ A │ 23/2 │ 2023/54 │ 149 │ 90,89│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │234 │Sibiu │Şeica Mare │Filip Iosefina │ A │ 23/3 │ 2012/54 │ 167 │ 101,87│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │235 │Sibiu │Şeica Mare │Ignat Dumitru │ A │ 23/6 │ 2070/54 │ 223 │ 136,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │236 │Sibiu │Şeica Mare │Frăţilă Aurel Dorin │ A │ 23/7 │ 2062/54 │ 439 │ 267,79│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │237 │Sibiu │Şeica Mare │Frăţilă Aurel Dorin │ A │ 23/10 │ 2036/54 │ 327 │ 199,47│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │238 │Sibiu │Şeica Mare │Seidner Reinhold │ A │ 23/11 │ 2284/54 │ 101 │ 61,61│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │239 │Sibiu │Şeica Mare │Morar Ioan │ A │ 23/12 │ 2021/54 │ 105 │ 64,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │240 │Sibiu │Şeica Mare │Frăţilă Aurel Dorin │ A │ 23/14 │ 2075/54 │ 135 │ 82,35│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │241 │Sibiu │Şeica Mare │Stoia Aron │ A │ 23/15 │ 2275/54 │ 109 │ 66,49│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │242 │Sibiu │Şeica Mare │Fratila Maria, Bleju Maria │ P │ 30/1 │ │ 34 │ 10,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │243 │Sibiu │Şeica Mare │Lodromănean Ştefan │ A │ 62/1 │ 2003/54 │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │244 │Sibiu │Şeica Mare │Santo Mihai │ A │ 62/2 │ 205/54 │ 216 │ 131,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │245 │Sibiu │Şeica Mare │Ignat Dumitru │ A │ 62/3 │ 206/54 │ 257 │ 156,77│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │246 │Sibiu │Şeica Mare │Hila Ioan │ A │ 62/4 │ 207/54 │ 205 │ 125,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │247 │Sibiu │Şeica Mare │Pănăzan Daniela Maria │ A │ 62/5 │ 2006/54 │ 187 │ 114,07│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │248 │Sibiu │Şeica Mare │Chisăliţă Dumitru │ A │ 62/6 │ 208/54 │ 184 │ 112,24│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │249 │Sibiu │Şeica Mare │Bandalău Rusalim │ A │ 62/7 │ 203/54 │ 176 │ 107,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │250 │Sibiu │Şeica Mare │Hampu Vasile │ A │ 62/8 │ 202/54 │ 135 │ 82,35│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │251 │Sibiu │Şeica Mare │Popa Maria │ A │ 62/9 │ 204/54 │ 121 │ 73,81│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │252 │Sibiu │Şeica Mare │Ciora Ioan │ A │ 62/10 │ 532/54 │ 128 │ 78,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │253 │Sibiu │Şeica Mare │Schuller Ilse │ A │ 62/11 │ 210/54 │ 152 │ 92,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │254 │Sibiu │Şeica Mare │Suciu Iacob │ A │ 50/1 │ 535/54 │ 239 │ 145,79│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │255 │Sibiu │Şeica Mare │Velţan Nicolae │ A │ 50/2 │ 199/54 │ 25 │ 15,25│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │256 │Sibiu │Şeica Mare │Visa Ana │ F │ 49 │ │ 2046 │ 634,26│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │257 │Sibiu │Şeica Mare │Visa Ana │ P │ 55 │ │ 194 │ 60,14│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │258 │Sibiu │Şeica Mare │Velţan Nicolae │ A │ 42 │ 199/54 │ 579 │ 353,19│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │259 │Sibiu │Şeica Mare │Blezu Roman │ F │ 38/2 │ 793/54 │ 324 │ 100,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │260 │Sibiu │Şeica Mare │Fratila Ioan │ F │ 38/1 │ │ 222 │ 68,82│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │261 │Sibiu │Şeica Mare │Virginia Angliţa │ F │ 1809/1 │ │ 455 │ 141,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │262 │Sibiu │Şeica Mare │Parohia Ortodoxă │ A │ 1774/1 │ 425/54 │ 741 │ 452,01│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │263 │Sibiu │Şeica Mare │Biserica Greco-Catolică │ F │ 1779 │ 420/54 │ 47 │ 14,57│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │264 │Sibiu │Şeica Mare │Biserica Greco-Catolică │ A │ 1778 │ 420/54 │ 193 │ 117,73│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │265 │Sibiu │Şeica Mare │Bucur Teodor │ A │ 2241/7 │ 301/54 │ 826 │ 503,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │266 │Sibiu │Şeica Mare │Blotor Ilie │ A │ 2441/8 │ 404/54 │ 264 │ 161,04│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │267 │Sibiu │Şeica Mare │Rusu Ioan │ A │ 2247/10 │ 812/54 │ 55 │ 33,55│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │268 │Sibiu │Şeica Mare │Managache Vasile Nicolae │ A │ 2247/9 │ 813/54 │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │269 │Sibiu │Şeica Mare │Anton Ioan │ A │ 2247/6 │ 112/54 │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │270 │Sibiu │Şeica Mare │Urluiescu Gheorghe │ A │ 2247/5 │ 211/54 │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │271 │Sibiu │Şeica Mare │Urluiescu Gheorghe │ A │ 2247/4 │ 1777/54 │ 7 │ 4,27│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │272 │Sibiu │Şeica Mare │Urluiescu Gheorghe │ A │ 2247/3 │ 1777/54 │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │273 │Sibiu │Şeica Mare │Urluiescu Gheorghe │ A │ 2247/2 │ 418/54 │ 20 │ 12,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │274 │Sibiu │Şeica Mare │Urluiescu Gheorghe │ A │ 2247/1 │ │ 15 │ 9,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │275 │Sibiu │Şeica Mare │Popa Sanfira │ A │ 2316/24 │ 312/54 │ 709 │ 432,49│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │276 │Sibiu │Şeica Mare │Rotar Ioan │ A │ 2316/25 │ 528/54 │ 182 │ 111,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │277 │Sibiu │Şeica Mare │Angliţa Vasile │ A │ 2316/32 │ 478/54 │ 445 │ 271,45│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │278 │Sibiu │Şeica Mare │Angliţă Vasile │ A │ 2316/33 │ 57/54 │ 297 │ 181,17│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │279 │Sibiu │Şeica Mare │Roşca Ioan │ N │ 2318 │ │ 335 │ 30,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │280 │Sibiu │Şeica Mare │Orlandea Maria │ A │ 2316/44 │ 769/54 │ 112 │ 68,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │281 │Sibiu │Şeica Mare │Orlandea Aron │ F │ 2319 │ 894/54 │ 46 │ 14,26│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │282 │Sibiu │Şeica Mare │Armie Aurelia │ A │ 2485/1 │ 1020/54 │ 599 │ 365,39│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │283 │Sibiu │Şeica Mare │Petrisor Aurel │ A │ 2491 │ 418/54 │ 289 │ 176,29│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │284 │Sibiu │Axente Sever │Lupp Nicolae, Lupp Aurel │ A │ 2862 │ │ 20 │ 12,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │285 │Sibiu │Axente Sever │Clotan Ioan │ A │ 2862/9 │ 718/18 │ 55 │ 33,55│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │286 │Sibiu │Axente Sever │Vintilă Liviu │ A │ 2862/10 │ 683/18 │ 52 │ 31,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │287 │Sibiu │Axente Sever │Radu Paraschiva │ A │ 2862/11 │ │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │288 │Sibiu │Axente Sever │Lupu Virgil │ A │ 2862/12 │ │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │289 │Sibiu │Axente Sever │Samoilă Pintea │ A │ 2862/13 │ 653/18 │ 22 │ 13,42│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │290 │Sibiu │Axente Sever │Mărgineanu Ioan │ A │ 2862/14 │ 703/18 │ 65 │ 39,65│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │291 │Sibiu │Axente Sever │Micu Ana │ A │ 2862/15 │ 707/18 │ 34 │ 20,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │292 │Sibiu │Axente Sever │Colţan Letiţia │ A │ 2862/16 │ 86/18 │ 11 │ 6,71│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │293 │Sibiu │Axente Sever │Vasiu Sofia │ A │ 2862/17 │ 432/18 │ 13 │ 7,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │294 │Sibiu │Axente Sever │Lupu Ioan │ A │ 2862/18 │ 70/18 │ 20 │ 12,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │295 │Sibiu │Axente Sever │Hartman Andrei │ A │ 2862/19 │ 731/18 │ 26 │ 15,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │296 │Sibiu │Axente Sever │Făgeţan Aron │ A │ 2862/20 │ 728/18 │ 28 │ 17,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │297 │Sibiu │Axente Sever │Muscă Maria │ A │ 2862/21 │ 289/18 │ 19 │ 11,59│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │298 │Sibiu │Axente Sever │Rotaru Maria │ A │ 2862/22 │ 449/18 │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │299 │Sibiu │Axente Sever │Petru Ana │ A │ 2862/23 │ 709/18 │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │300 │Sibiu │Axente Sever │Hentea Ioan │ A │ 2862/24 │ 448/18 │ 20 │ 12,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │301 │Sibiu │Axente Sever │Birza Ioan │ A │ 2862/25 │ │ 23 │ 14,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │302 │Sibiu │Axente Sever │Stan Sofia │ A │ 2862/26 │ 51/18 │ 22 │ 13,42│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │303 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ioan │ A │ 2862/27 │ 701/18 │ 35 │ 21,35│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │304 │Sibiu │Axente Sever │Woff Andrei │ A │ 2862/28 │ │ 37 │ 22,57│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │305 │Sibiu │Axente Sever │Ţucudean Aurel │ A │ 2862/29 │ 727/18 │ 39 │ 23,79│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │306 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ioan │ A │ 2862/30 │ 443/18 │ 38 │ 23,18│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │307 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Maria │ A │ 2862/31 │ 369/18 │ 36 │ 21,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │308 │Sibiu │Axente Sever │Băcilă Elena │ A │ 2862/32 │ 689/18 │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │309 │Sibiu │Axente Sever │Micu Margareta │ A │ 2862/32/1 │ 644/18 │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │310 │Sibiu │Axente Sever │Borţan Maria │ A │ 2862/33 │ 724/18 │ 29 │ 17,69│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │311 │Sibiu │Axente Sever │Boişan Maria │ A │ 2862/34 │ │ 27 │ 16,47│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │312 │Sibiu │Axente Sever │Dumitru Mara │ A │ 2862/35 │ 62/18 │ 27 │ 16,47│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │313 │Sibiu │Axente Sever │Micu Minodora │ A │ 2862/36 │ 730/18 │ 26 │ 15,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │314 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ana │ A │ 2862/37 │ 721/18 │ 24 │ 14,64│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │315 │Sibiu │Axente Sever │Borţan Vasile │ A │ 2862/38 │ 725/18 │ 23 │ 14,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │316 │Sibiu │Axente Sever │Şchiopu Paraschiva │ A │ 2862/39 │ 691/18 │ 20 │ 12,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │317 │Sibiu │Axente Sever │Dan Rafila │ A │ 2862/40 │ 639/18 │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │318 │Sibiu │Axente Sever │Crasuleac Aurelia │ A │ 2862/41 │ │ 10 │ 6,10 │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │319 │Sibiu │Axente Sever │Oltean Maria │ A │ 2862/42 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │320 │Sibiu │Axente Sever │Pologea Nicolae │ A │ 2862/43 │ │ 3 │ 1,83│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │321 │Sibiu │Axente Sever │Clotan Elena │ A │ 2862/56 │ 704/18 │ 2 │ 1,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │322 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ana │ A │ 2862/57 │ 88/18 │ 56 │ 34,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │323 │Sibiu │Axente Sever │Suciu Toma │ A │ 2862/58 │ 720/18 │ 225 │ 137,25│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │324 │Sibiu │Axente Sever │Micu Carolina │ A │ 2862/59 │ 440/18 │ 241 │ 147,01│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │325 │Sibiu │Axente Sever │Dorca Eugenia │ A │ 2862/60 │ 283/18 │ 95 │ 57,95│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │326 │Sibiu │Axente Sever │Damian Felicia │ A │ 2862/61 │Act Partaj │ 274 │ 167,14│
 │ │ │ │ │ │ │Voluntar │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │327 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Aurel │ A │ 2862/62 │ │ 295 │ 179,95│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │328 │Sibiu │Axente Sever │Băcilă Paraschiva │ A │ 2862/63 │ 357/18 │ 213 │ 129,93 │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │329 │Sibiu │Axente Sever │Boaru Ioan │ A │ 2862/64 │ 436/18 │ 408 │ 248,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │330 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Constantin │ A │ 2862/65 │ 714/18 │ 308 │ 187,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │331 │Sibiu │Axente Sever │Olteanu Constantin │ A │ 2862/66 │ 294/18 │ 357 │ 217,77│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │332 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Maria │ A │ 2862/67 │ 287/18 │ 158 │ 96,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │333 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Victoria │ A │ 2862/68 │ 292/18 │ 107 │ 65,27│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │334 │Sibiu │Axente Sever │Mara Ioan │ A │ 2862/69 │ 282/18 │ 317 │ 193,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │335 │Sibiu │Axente Sever │Lupp Nicolae │ A │ 2862/70 │ 722/18 │ 442 │ 269,62│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │336 │Sibiu │Axente Sever │Neagu Ioan │ A │ 2862/71 │ 297/18 │ 268 │ 163,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │337 │Sibiu │Axente Sever │Baciu Viorel │ A │ 2862/72 │ 729/18 │ 323 │ 197,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │338 │Sibiu │Axente Sever │Băcilă Vasile │ A │ 2862/73 │ 360/18 │ 203 │ 123,83│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │339 │Sibiu │Axente Sever │Pavel Mihai │ A │ 2862/74 │ 652/18 │ 592 │ 361,12│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │340 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ioan │ A │ 2862/75 │ 712/18 │ 180 │ 109,80│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │341 │Sibiu │Axente Sever │Jiga Elena │ A │ 2862/76 │ │ 353 │ 215,33│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │342 │Sibiu │Axente Sever │Olteanu Nicolae │ A │ 2862/77 │ │ 596 │ 363,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │343 │Sibiu │Axente Sever │Cloţan Raveca │ A │ 2862/78 │ 85/18 │ 263 │ 160,43│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │344 │Sibiu │Axente Sever │Cristea Ioan │ A │ 2862/79 │ 658/18 │ 1273 │ 776,53│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │345 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Nicolae │ A │ 2880/9 │ 702/18 │ 26 │ 15,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │346 │Sibiu │Axente Sever │Baciu Dumtriu │ A │ 2880/10 │ 715/18 │ 18 │ 10,98│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │347 │Sibiu │Axente Sever │Verzan Elena │ A │ 2880/11 │ 95/18 │ 18 │ 10,98│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │348 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Elena │ A │ 2280/12 │ 696/18 │ 26 │ 15,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │349 │Sibiu │Axente Sever │Mara Valer │ A │ 2880/13 │ 713/18 │ 52 │ 31,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │350 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Valeria │ A │ 2880/14 │ 71/18 │ 31 │ 18,91│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │351 │Sibiu │Axente Sever │Mara Elena │ A │ 2880/15 │ 593/18 │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │352 │Sibiu │Axente Sever │Borţan Valeriu │ A │ 2880/23 │ 52/18 │ 66 │ 40,26│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │353 │Sibiu │Axente Sever │Oltean Maria │ A │ 2880/24 │ 708/18 │ 99 │ 60,39│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │354 │Sibiu │Axente Sever │Creţulea Ana │ A │ 2880/25 │ │ 29 │ 17,69│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │355 │Sibiu │Axente Sever │Marin Aurora │ A │ 2880/26 │ 681/18 │ 346 │ 211,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │356 │Sibiu │Axente Sever │Moldovan Anica │ A │ 2621/1/2 │ 2046/18 │ 29 │ 17,69│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │357 │Sibiu │Axente Sever │Horvath Maria │ A │ 2621/1/6 │ 2061/18 │ 58 │ 35,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │358 │Sibiu │Axente Sever │Sas Vasile │ A │ 2621/1/14 │ 2067/18 │ 39 │ 23,79│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │359 │Sibiu │Axente Sever │Tomuţa Eugenia │ A │ 2621/1/5 │ 2044/18 │ 30 │ 18,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │360 │Sibiu │Axente Sever │Safta Nicolae │ A │ 2621/1/6 │ 2079/18 │ 49 │ 29,89│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │361 │Sibiu │Axente Sever │Mureşan Septimiu │ A │ 2621/1/7 │ 2045/18 │ 12 │ 7,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │362 │Sibiu │Axente Sever │Lupu Margareta │ A │ 2621/1/8 │ 2047/18 │ 44 │ 26,84│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │363 │Sibiu │Axente Sever │Borţan Gheorghe │ A │ 2878/2 │ 2057/18 │ 122 │ 74,42│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │364 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ioan │ A │ 2878/3 │ 2048/18 │ 116 │ 70,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │365 │Sibiu │Axente Sever │Ionescu Ecaterina │ A │ 2878/4 │ 2042/18 │ 988 │ 602,68│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │366 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Constantin │ V │ 2849/1 │ │ 243 │ 148,23│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │367 │Sibiu │Axente Sever │Micu Nicolae │ A │ 2858/1 │ 2117/18 │ 375 │ 228,75│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │368 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Stela │ A │ 2858/2 │ 2063/18 │ 320 │ 195,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │369 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Vasile │ A │ 2858/3 │ 2125/18 │ 62 │ 37,82│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │370 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Aurel │ A │ 2858/4 │ │ 45 │ 27,45│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │371 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ioan │ A │ 2858/5 │ 2106/18 │ 24 │ 14,64│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │372 │Sibiu │Axente Sever │Boariu Ioan │ A │ 2858/6 │ 2131/18 │ 96 │ 58,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │373 │Sibiu │Axente Sever │Vintilă Liviu │ A │ 2858/11 │ 2103/18 │ 28 │ 17,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │374 │Sibiu │Axente Sever │Făgeţan Ilie │ A │ 2858 │ │ 59 │ 35,99│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │375 │Sibiu │Axente Sever │Bucerzan Mircea │ A │ 2858 │ │ 406 │ 247,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │376 │Sibiu │Copşa Mică │Mărcoianu Mircea Lucian, │ P │ 750/2 │ │ 148 │ 45,88│
 │ │ │ │Mărcoianu Marinela-Camelia │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │377 │Sibiu │Copşa Mică │S.C. Sana Power - S.R.L. │ P │ 750/5 │ │ 478 │ 148,18│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │378 │Sibiu │Copşa Mică │S.C. Sana Power - S.R.L. │ P │ 750/9 │ │ 60 │ 18,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │379 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ana │ F │ 853/1/1 │ 2102/10 │ 165 │ 51,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │380 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ana │ A │ 848/1 │ 2102/10 │ 360 │ 219,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │381 │Sibiu │Copşa Mică │Schun Ecaterina │ A │ 867/1 │ 2051/10 │ 107 │ 65,27│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │382 │Sibiu │Copşa Mică │Horvat Ştefan │ A │ 867/2 │ 2052/10 │ 216 │ 131,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │383 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ştefan │ A │ 867/3 │ 2080/10 │ 151 │ 92,11│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │384 │Sibiu │Copşa Mică │Orban Ştefan │ A │ 867/4 │ 2053/10 │ 101 │ 61,61│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │385 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Elisabeta │ A │ 867/5 │ 2081/10 │ 60 │ 36,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │386 │Sibiu │Copşa Mică │Agoston Ana │ A │ 868/3 │ 2082/10 │ 437 │ 266,57│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │387 │Sibiu │Copşa Mică │Czika Iulian │ A │ 868/2 │ 2054/10 │ 80 │ 48,80│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │388 │Sibiu │Copşa Mică │Sălcudean Maria │ A │ 868/1 │ 2055/10 │ 56 │ 34,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │389 │Sibiu │Copşa Mică │Molnar Ecaterina │ F │ 869/3 │ 2068/10 │ 112 │ 34,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │390 │Sibiu │Copşa Mică │Alexandru Florica │ F │ 869/2 │ 2067/10 │ 98 │ 30,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │391 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Maria │ F │ 869/1 │ 2075/10 │ 420 │ 130,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │392 │Sibiu │Copşa Mică │Baciu Ioan │ A │ 314/10 │ 219/10 │ 314 │ 191,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │393 │Sibiu │Copşa Mică │Stănilă Ecaterina │ A │ 314/9 │ 129/10 │ 885 │ 539,85│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │394 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ana │ A │ 314/8 │ 14/10 │ 233 │ 142,13│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │395 │Sibiu │Copşa Mică │Bardaş Mariana │ A │ 325/7 │ │ 557 │ 339,77│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │396 │Sibiu │Copşa Mică │Ghereb Martin │ A │ 337/31 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │397 │Sibiu │Copşa Mică │Irhazi Irina │ A │ 337/30 │ 155/10 │ 3 │ 1,83│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │398 │Sibiu │Copşa Mică │Fogăraşu Ştefan │ A │ 337/29 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │399 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Rosalia │ A │ 337/28 │ 174/10 │ 2 │ 1,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │400 │Sibiu │Copşa Mică │Proprietar particular │ A │ 337/25 │ 123/10 │ 31 │ 18,91│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │401 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ana │ A │ 337/24 │ 125/10 │ 40 │ 24,40│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │402 │Sibiu │Copşa Mică │Fogăraşu Ecaterina │ A │ 337/23 │ 146/10 │ 45 │ 27,45│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │403 │Sibiu │Copşa Mică │Czika Gizela │ A │ 337/22 │ 103/10 │ 34 │ 20,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │404 │Sibiu │Copşa Mică │Katona Ecaterina │ A │ 337/21 │ 173/10 │ 21 │ 12,81│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │405 │Sibiu │Copşa Mică │Katona Ileana │ A │ 337/20 │ 47/10 │ 9 │ 5,49│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │406 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ştefan │ A │ 337/19 │ 124/10 │ 4 │ 2,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │407 │Sibiu │Copşa Mică │Czika Ana │ A │ 337/18 │ 90/10 │ 4 │ 2,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │408 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ştefan │ A │ 337/17 │ 153/10 │ 2 │ 1,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │409 │Sibiu │Copşa Mică │Szekely Ana │ A │ 337/16 │ │ 2 │ 1,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │410 │Sibiu │Copşa Mică │Varga Margareta │ A │ 337/1 │ 175/10 │ 33 │ 20,13│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │411 │Sibiu │Copşa Mică │Fogăraşi Ştefan │ A │ 340/52 │ 197/10 │ 183 │ 111,63│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │412 │Sibiu │Târnava │Orăştianu Cristian │ A │ 1280/37 │ │ 451 │ 441,98│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │413 │Sibiu │Târnava │Orăştianu Cristian │ A │ 1280/1/1 │ │ 240 │ 235,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │414 │Sibiu │Târnava │Orăştianu Cristian │ Tf │ 1276 │ │ 66 │ 75,24│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │415 │Sibiu │Târnava │Primăria Târnava │ P │ 1283/1 │ │ 199 │ 97,51│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │416 │Sibiu │Târnava │S.C. Forza RO - S.R.L. │ Nrp │ 1315/1 │ │ 21 │ 3,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │417 │Sibiu │Târnava │S.C. Forza RO - S.R.L. │ Nrp │ 1312/1 │ │ 60 │ 9,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │418 │Sibiu │Târnava │S.C. Forza RO - S.R.L. │ A │ 1309/1/1 │ │ 117 │ 114,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │419 │Sibiu │Târnava │Ştefănescu Nicoleta │ A │ 1302/5 │ │ 125 │ 122,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │420 │Sibiu │Târnava │Tarnu Nicolae │ A │ 1302/4 │ │ 197 │ 193,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │421 │Sibiu │Târnava │Man Simona Maria │ A │ 1302/3 │ │ 377 │ 369,46│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │422 │Sibiu │Târnava │Micu Nicolae │ A │ 1302/2 │ │ 85 │ 83,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │423 │Sibiu │Târnava │Stănescu Virginia │ A │ 1302/1 │ │ 140 │ 137,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │424 │Sibiu │Târnava │Primăria Târnava │ A │ 2538/1 │ │ 4 │ 3,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │425 │Sibiu │Târnava │Primăria Târnava │ A │ 2538/2 │ │ 20 │ 19,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │426 │Sibiu │Târnava │Papară Ioan │ A │ 1220/1/13; │ │ 39 │ 38,22│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/13; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/13 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │427 │Sibiu │Târnava │Larga Bazil │ A │ 1220/1/12; │ │ 34 │ 33,32│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/12; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/12 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │428 │Sibiu │Târnava │Baciu Victor │ A │ 1220/1/11; │ │ 34 │ 33,32│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/11; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/11 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │429 │Sibiu │Târnava │Denghel Ioan │ A │ 1220/1/10; │ │ 69 │ 67,62│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/10; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/10 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │430 │Sibiu │Târnava │Suciu Vasile │ A │ 1220/1/9; │ │ 39 │ 38,22│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/9; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/9 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │431 │Sibiu │Târnava │Rad Adrian │ A │ 1220/1/8; │ │ 35 │ 34,30│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/8; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/8 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │432 │Sibiu │Târnava │Badiu Lămâiţa │ A │ 1220/1/7; │ │ 36 │ 35,28│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/7; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/7 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │433 │Sibiu │Târnava │Ciurar Traian │ A │ 1220/1/6; │ │ 79 │ 77,42│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/6; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/6 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │434 │Sibiu │Târnava │Căldărar Marta │ A │ 1220/1/5; │ │ 40 │ 39,20│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/5; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/5 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │435 │Sibiu │Târnava │Baltag Gheorghe │ A │ 1220/1/4; │ │ 38 │ 37,24│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/4; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/4 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │436 │Sibiu │Târnava │Prodanciuc Elena │ A │ 1220/1/3; │ │ 40 │ 39,20│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/3; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/3 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │437 │Sibiu │Târnava │Grosu Mihai │ A │ 1220/1/2; │ │ 42 │ 41,16│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/2; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/2 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │438 │Sibiu │Târnava │Cerchez Nicolae │ A │ 1220/1/1; │ │ 42 │ 41,16│
 │ │ │ │ │ │ 1223/2/1; │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ 1221/1/1 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │439 │Sibiu │Târnava │Tincă Ioan │ A │ 1223/1/8 │ │ 39 │ 38,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │440 │Sibiu │Târnava │Purcar Ovidiu Marian, │ A │ 1223/1/7 │ │ 41 │ 40,18│
 │ │ │ │Purcar Elena Paula │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │441 │Sibiu │Târnava │Moldovan Petru, Moldovan Anuţa │ A │ 1223/1/6 │ │ 49 │ 48,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │442 │Sibiu │Târnava │Mihai Andrei, Mihai Rozalia │ A │ 1223/1/5 │ │ 59 │ 57,82│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │443 │Sibiu │Târnava │Romonţi Condrate, Romonţi Leonora │ A │ 1223/1/4 │ │ 67 │ 65,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │444 │Sibiu │Târnava │Dan Ionel, Dan Ionela │ A │ 1223/1/3 │ │ 41 │ 40,18│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │445 │Sibiu │Târnava │Măluţan Laich Sorin George, │ A │ 1223/1/2 │ │ 68 │ 66,64│
 │ │ │ │Măluţan Laich Gabriela │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │446 │Sibiu │Târnava │Fleşer Vasile, Fleşer Alexandrina │ A │ 1223/1/1 │ │ 111 │ 108,78│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │447 │Sibiu │Târnava │Ungur Gavril │ A │ 1226 │ │ 225 │ 220,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │448 │Sibiu │Târnava │Medrea Gheorghe │ A │ 1248/1 │ │ 10 │ 9,80│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │449 │Sibiu │Târnava │Natu Nicolae │ A │ 1248/2 │ │ 597 │ 585,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │450 │Sibiu │Târnava │Natu Nicolae │ F │ 1249/1 │ │ 128 │ 62,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │451 │Sibiu │Târnava │Dumitru Maria │ Tf │ 1269 │ │ 200 │ 228,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │452 │Sibiu │Târnava │Blaga Marioara │ A │ 1267/5 │ │ 29 │ 28,42│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │453 │Sibiu │Târnava │S.C. Krominvest Bussines - S.R.L. │ A │ 1267/4 │ │ 142 │ 139,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │454 │Sibiu │Târnava │S.C. Krominvest Bussines - S.R.L. │ A │ 1267/3 │ │ 176 │ 172,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │455 │Sibiu │Târnava │S.C. Krominvest Bussines - S.R.L. │ A │ 1267/2 │ │ 149 │ 146,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │456 │Sibiu │Târnava │S.C. Forza RO - S.R.L. │ A │ 1267/1 │ │ 774 │ 758,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │457 │Sibiu │Mediaş │Pologea Lucreţia │ A │ 1597/1 │ 412/6 │ 394 │ 3.735,12│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │458 │Sibiu │Mediaş │Somfălean Ioan │ F │ 1593/1 │ 520/6 │ 323 │ 1.531,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │459 │Sibiu │Mediaş │Pavel Lucreţia │ F │ 1593/2 │ 548/6 │ 84 │ 398,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │460 │Sibiu │Mediaş │Boesan Sofia │ F │ 1593/3 │ 475/6 │ 87 │ 412,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │461 │Sibiu │Mediaş │Limbăşan Zamfira │ A │ 1595/4 │ 310/6 │ 65 │ 616,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │462 │Sibiu │Mediaş │Marian Maria │ A │ 1595/5 │ 417/6 │ 49 │ 464,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │463 │Sibiu │Mediaş │Costea Maria │ A │ 1595/6 │ 229/6 │ 29 │ 274,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │464 │Sibiu │Mediaş │Ciocanea Vasile │ A │ 1595/7 │ 480/6 │ 3 │ 28,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │465 │Sibiu │Mediaş │Papară Ioan │ A │ 1595/10 │ 247/6 │ 50 │ 474,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │466 │Sibiu │Mediaş │Musteţa Ana │ A │ 200/3 │ │ 353 │ 3.346,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │467 │Sibiu │Brateiu │Cercea Ioan Mitică │ A │ 983/2 │ │ 475 │ 465,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │468 │Sibiu │Brateiu │Cercea Nicolae │ F │ 98 │ │ 63 │ 30,87│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │469 │Sibiu │Brateiu │Cercea Nicolae │ A │ 97 │ 2022/23 │ 99 │ 97,02│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │470 │Sibiu │Brateiu │Bogdan Aurel │ A │ 101 │ 2021/23 │ 15 │ 14,70│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │471 │Sibiu │Brateiu │Bunduc Dumitru │ A │ 111/12 │ 2037/23 │ 10 │ 9,80│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │472 │Sibiu │Brateiu │Iuhas Ingeborg │ A │ 111/11 │ 2006/23 │ 1.361 │ 1.333,78│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │473 │Sibiu │Brateiu │Schobel Katarina │ A │ 111/10 │ 2013/23 │ 108 │ 105,84│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │474 │Sibiu │Brateiu │Lang Eduard │ A │ 111/9 │ 2014/23 │ 141 │ 138,18│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │475 │Sibiu │Brateiu │Radler Reinold; Radler Hans; │ A │ 111/8 │ 2007/23 │ 61 │ 59,78│
 │ │ │ │Breitner Renate │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │476 │Sibiu │Brateiu │Lovenborg Regina │ A │ 111/7 │ 2015/23 │ 276 │ 270,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │477 │Sibiu │Brateiu │Haberpursch Regina │ A │ 111/6 │ 2016/23 │ 52 │ 50,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │478 │Sibiu │Brateiu │Morth Terezia │ A │ 111/5 │ 2005/23 │ 372 │ 364,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │479 │Sibiu │Brateiu │Coldea Elena │ A │ 386/11 │ 53/23 │ 25 │ 24,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │480 │Sibiu │Brateiu │Coldea Ilarie │ A │ 421/10 │ 35/23 │ 2 │ 1,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │481 │Sibiu │Brateiu │Vlăduţ Emanoil │ A │ 421/9 │ 202/23 │ 42 │ 41,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │482 │Sibiu │Brateiu │Dulhaz Teodor │ A │ 421/8 │ 569/23 │ 56 │ 54,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │483 │Sibiu │Brateiu │Andrei Ioan │ A │ 421/7 │ 217/23 │ 32 │ 31,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │484 │Sibiu │Brateiu │Mija Victor │ A │ 421/6 │ 19/23 │ 32 │ 31,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │485 │Sibiu │Brateiu │Manciu Aurente; Mija Elena; │ A │ 421/5 │ 247/23 │ 66 │ 64,68│
 │ │ │ │Manciu Vasile │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │486 │Sibiu │Brateiu │Muntean Gheorhe; Popa Filomena; │ A │ 421/4 │ 641/23 │ 15 │ 14,70│
 │ │ │ │Muntean Ana; Rusu Maria; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Muntean Achim │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │487 │Sibiu │Brateiu │Muntean Ioan; Muntean Gligor; │ A │ 421/3 │ 655/23 │ 68 │ 66,64│
 │ │ │ │Muntean Eugen │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │488 │Sibiu │Brateiu │Kore Alexandru │ A │ 421/2 │ 140/23 │ 53 │ 51,94│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │489 │Sibiu │Brateiu │Primăria Brateiu │ N │ 416 │ │ 507 │ 76,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │490 │Sibiu │Brateiu │Ibăşfălean Gheorghe │ A │ 406/1 │ 18/23 │ 300 │ 294,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │491 │Sibiu │Brateiu │Miclea Elena; Dobrilă Elvira; │ A │ 571/1 │ 325/23 │ 197 │ 193,06│
 │ │ │ │Cristiansen Delfina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │492 │Sibiu │Brateiu │Enuca Nicolae │ A │ 573/1 │ 27/23 │ 273 │ 267,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │493 │Sibiu │Brateiu │Muntean Achim │ F │ 573/2 │ 770/23 │ 4 │ 1,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │494 │Sibiu │Brateiu │Manciu Ioan │ F │ 573/3 │ │ 50 │ 24,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │495 │Sibiu │Brateiu │Muntean Mariana │ F │ 573/4 │ │ 41 │ 20,09│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │496 │Sibiu │Brateiu │Popa Teodor │ F │ 573/5 │ 287/23 │ 40 │ 19,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │497 │Sibiu │Brateiu │Vasiloiu Ioan │ F │ 573/6 │ 100/23 │ 34 │ 16,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │498 │Sibiu │Brateiu │Didici Constantin │ F │ 573/7 │ 189/23 │ 50 │ 24,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │499 │Sibiu │Brateiu │Man Nicolae │ F │ 573/8 │ 184/23 │ 22 │ 10,78│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │500 │Sibiu │Brateiu │Pătru George │ A │ 573/9 │ 767/23 │ 22 │ 21,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │501 │Sibiu │Brateiu │Pătru Victor Gheorghe │ A │ 573/10 │ 768/23 │ 20 │ 19,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │502 │Sibiu │Brateiu │Schmidt Heinerich │ F │ 573/11 │ 339/23 │ 22 │ 10,78│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │503 │Sibiu │Brateiu │Weber Iohana │ F │ 573/12 │ 338/23 │ 21 │ 10,29│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │504 │Sibiu │Brateiu │Vitan Laurenţiu │ F │ 573/13 │ 2066/23 │ 83 │ 40,67│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │505 │Sibiu │Brateiu │Andrei Teofil │ F │ 573/14 │ 393/23 │ 18 │ 8,82│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │506 │Sibiu │Brateiu │Istrate Bazil │ F │ 573/15 │ 176/23 │ 16 │ 7,84│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │507 │Sibiu │Brateiu │Mija Maria │ F │ 573/16 │ │ 28 │ 13,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │508 │Sibiu │Brateiu │Manciu Minerva │ F │ 573/17 │ 570/23 │ 78 │ 38,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │509 │Sibiu │Brateiu │Găban Traian │ A │ 563/1 │ 153/23 │ 76 │ 74,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │510 │Sibiu │Brateiu │Muntean Alexa │ F │ 563/2 │ 67/23 │ 50 │ 24,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │511 │Sibiu │Brateiu │Păcurar Ana │ F │ 563/3 │ 384/23 │ 48 │ 23,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │512 │Sibiu │Brateiu │Dăian Filomena │ F │ 563/5 │ 219/23 │ 8 │ 3,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │513 │Sibiu │Brateiu │Horhoi Vasile │ F │ 563/6 │ 693/23 │ 24 │ 11,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │514 │Sibiu │Brateiu │Man Ilarie │ A │ 563/7 │ 157/23 │ 24 │ 23,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │515 │Sibiu │Brateiu │Cătănea Ioan │ F │ 563/8 │ 147/23 │ 25 │ 12,25│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │516 │Sibiu │Brateiu │Crişan Eugenia │ F │ 563/9 │ 275/23 │ 27 │ 13,23│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │517 │Sibiu │Brateiu │Crişan Eugenia │ F │ 563/10 │ │ 31 │ 15,19│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │518 │Sibiu │Brateiu │Căldărar Emil │ F │ 563/11 │ 514/23 │ 29 │ 14,21│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │519 │Sibiu │Brateiu │Şerban Maria │ A │ 557/1 │ 302/23 │ 557 │ 545,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │520 │Sibiu │Brateiu │Voican Ana │ A │ 551/1 │ 137/23 │ 45 │ 44,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │521 │Sibiu │Brateiu │Ferezan Petru │ A │ 551/2 │ 209/23 │ 46 │ 45,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │522 │Sibiu │Brateiu │Horvat Otto │ A │ 551/3 │ 69/23 │ 53 │ 51,94│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │523 │Sibiu │Brateiu │Iernuţean Vasile; Iernuţean Ioan; │ A │ 551/4 │ 197/23 │ 69 │ 67,62│
 │ │ │ │Iernuţean Gheorghe │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │524 │Sibiu │Brateiu │Doboş Elena │ A │ 551/5 │ 222/23 │ 52 │ 50,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │525 │Sibiu │Brateiu │Pătru Victor Gheorghe │ A │ 551/6 │ 768/23 │ 11 │ 10,78│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │526 │Sibiu │Brateiu │Rusu Cornelia; Codoi Ioan; │ A │ 551/7 │ 228/23 │ 66 │ 64,68│
 │ │ │ │Puşcaş Ana; Sărăşan Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │527 │Sibiu │Brateiu │Iernuţean Dumitru │ A │ 551/8 │ 253/23 │ 26 │ 25,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │528 │Sibiu │Brateiu │Iernuţean Dumitru │ A │ 551/8 │ 24/23 │ 53 │ 51,94│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │529 │Sibiu │Brateiu │Muntean Silvia │ A │ 551/9 │ 16/23 │ 31 │ 30,38│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │530 │Sibiu │Brateiu │Dăian Elena; Papara Genoveva; │ A │ 551/10 │ 234/23 │ 30 │ 29,40│
 │ │ │ │Crăciun Doina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │531 │Sibiu │Brateiu │Mija Ştefan │ A │ 551/11 │ 214/23 │ 22 │ 21,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │532 │Sibiu │Brateiu │Mija Silvia │ A │ 551/12 │ 10/23 │ 39 │ 38,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │533 │Sibiu │Brateiu │Andrei Ioan │ A │ 551/13 │ 217/23 │ 18 │ 17,64│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │534 │Sibiu │Brateiu │Popovici Ileana │ A │ 551/14 │ 235/23 │ 35 │ 34,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │535 │Sibiu │Brateiu │Bonhai Ioan │ A │ 551/15 │ 6/23 │ 47 │ 46,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │536 │Sibiu │Brateiu │Funar Gheorghe │ A │ 551/16 │ 230/23 │ 19 │ 18,62│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │537 │Sibiu │Brateiu │Toma Eufimia │ A │ 551/17 │ 130/23 │ 15 │ 14,70│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │538 │Sibiu │Brateiu │Băcilă Filomena │ A │ 551/18 │ 127/23 │ 19 │ 18,62│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │539 │Sibiu │Brateiu │Funar Maria │ A │ 551/19 │ 8/23 │ 16 │ 15,68│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │540 │Sibiu │Brateiu │Ibăşfălean Ioan │ A │ 551/20 │ 37/23 │ 56 │ 54,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │541 │Sibiu │Brateiu │Mija Teofil │ A │ 551/21 │ 246/23 │ 36 │ 35,28│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │542 │Sibiu │Brateiu │Coldea Ilarie │ A │ 548 │ 331/23 │ 50 │ 49,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │543 │Sibiu │Brateiu │Anghel Silvia │ A │ 545/1 │ 52/23 │ 110 │ 107,80│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │544 │Sibiu │Brateiu │Sas Vasile │ A │ 545/2 │ │ 119 │ 116,62│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │545 │Sibiu │Brateiu │Sas Ioan; Sas Ana; Sas Vasile │ A │ 545/3 │ 46/23 │ 8 │ 7,84│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │546 │Sibiu │Brateiu │Stan Livia │ A │ 545/4 │ 769/23 │ 26 │ 25,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │547 │Sibiu │Brateiu │Stan Livia │ A │ 545/5 │ 769/23 │ 27 │ 26,46│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │548 │Sibiu │Brateiu │Funar Maria │ A │ 545/6 │ 8/23 │ 57 │ 55,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │549 │Sibiu │Brateiu │Boariu Anica │ A │ 545/7 │ 231/23 │ 121 │ 118,58│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │550 │Sibiu │Brateiu │Ibăşfălean Aurica │ A │ 545/8 │ 639/23 │ 35 │ 34,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │551 │Sibiu │Brateiu │Manciu Gheorghe │ A │ 545/9 │ 324/23 │ 82 │ 80,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │552 │Sibiu │Brateiu │Manciu Victor; Muntean Ana; │ A │ 545/10 │ 38/23 │ 39 │ 38,22│
 │ │ │ │Barb Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │553 │Sibiu │Brateiu │Parohia Ortodoxă │ A │ 545/11 │ 661/23 │ 280 │ 274,40│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │554 │Sibiu │Brateiu │Muntean Gheorghe │ A │ 543/12 │ 22/23 │ 17 │ 16,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │555 │Sibiu │Brateiu │Cheţan Liviu │ A │ 543/11 │ 7/23 │ 116 │ 113,68│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │556 │Sibiu │Brateiu │Copândean Gherasim │ A │ 543/10 │ │ 78 │ 76,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │557 │Sibiu │Brateiu │Manciu Victor; Muntean Ana; │ A │ 543/9 │ 38/23 │ 96 │ 94,08│
 │ │ │ │Barb Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │558 │Sibiu │Brateiu │Muntean Ioan; Muntean Gligor; │ A │ 543/8 │ 655/23 │ 252 │ 246,96│
 │ │ │ │Muntean Eugen │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │559 │Sibiu │Brateiu │Ferezan Petru │ A │ 543/7 │ 209/23 │ 55 │ 53,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │560 │Sibiu │Brateiu │Puşcaş Vena │ A │ 543/6 │ 107/23 │ 47 │ 46,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │561 │Sibiu │Brateiu │Ferezan Maria │ A │ 543/5 │ 129/23 │ 92 │ 90,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │562 │Sibiu │Brateiu │Păcurar Livia │ A │ 543/4 │ 201/23 │ 98 │ 96,04│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │563 │Sibiu │Brateiu │Candit Turjan │ A │ 543/3 │ 225/23 │ 93 │ 91,14│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │564 │Sibiu │Brateiu │Moldovan Nicolae │ A │ 543/1 │ │ 241 │ 236,18│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │565 │Sibiu │Brateiu │Turjan Candid │ F │ 543/3 │ │ 979 │ 479,71│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │566 │Sibiu │Brateiu │Vlăduţ Maria │ A │ 424 │ 205/23 │ 412 │ 403,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │567 │Sibiu │Brateiu │Suciu Ioan │ A │ 426 │ 696/23 │ 307 │ 300,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │568 │Sibiu │Brateiu │Predoiu Ioan │ A │ 431/10 │ 74/23 │ 20 │ 19,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │569 │Sibiu │Brateiu │Dîrloşan Maria │ A │ 431/9/4 │ 357/23 │ 195 │ 191,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │570 │Sibiu │Brateiu │Dăian Elena; Papara Genoveva; │ A │ 431/9/3 │ 234/23 │ 205 │ 200,90│
 │ │ │ │Crăciun Doina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │571 │Sibiu │Brateiu │Crăciun Costel │ A │ 431/9/2 │ │ 58 │ 56,84│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │572 │Sibiu │Brateiu │Gordiţă Mihai │ A │ 431/9/1 │ 390/23 │ 27 │ 26,46│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │573 │Sibiu │Brateiu │Proştean Gheorghe │ A │ 431/9 │ 690/23 │ 185 │ 181,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │574 │Sibiu │Brateiu │Coldea Elena │ A │ 431/8 │ 143/23 │ 135 │ 132,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │575 │Sibiu │Brateiu │Soportocean Ana │ A │ 431/7 │ 657/23 │ 138 │ 135,24│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │576 │Sibiu │Brateiu │Bucur Maria │ A │ 431/6 │ 108/23 │ 207 │ 202,86│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │577 │Sibiu │Brateiu │Băcilă Sebastian │ A │ 431/5 │ 203/23 │ 94 │ 92,12│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │578 │Sibiu │Brateiu │Soportocean Augustin │ A │ 431/4 │ 110/23 │ 5 │ 4,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │579 │Sibiu │Brateiu │Guti Olimpia │ A │ 86/6 │ 2028/23 │ 54 │ 52,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │580 │Sibiu │Brateiu │Magyary Elena │ A │ 86/5 │ 2027/23 │ 51 │ 49,98│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │581 │Sibiu │Brateiu │Schobel Catarina │ A │ 86/4 │ 2026/23 │ 15 │ 14,70│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │582 │Sibiu │Brateiu │Iuhas Ingeborg │ A │ 88/4 │ 2006/23 │ 695 │ 681,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │583 │Sibiu │Brateiu │Stoica Ioan │ A │ 90/4 │ 793/23 │ 189 │ 185,22│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │584 │Sibiu │Brateiu │Farcaş Vasile │ A │ 90/2 │ 2067/23 │ 52 │ 50,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │585 │Sibiu │Brateiu │Iuhas Ingeborg │ A │ 90/1 │ 2006/23 │ 130 │ 127,40│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │586 │Sibiu │Brateiu │Vitan Laurenţiu │ A │ 90/1 │ 2069/23 │ 4 │ 3,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │587 │Sibiu │Brateiu │Suciu Augustin Marcel │ A │ 93 │ │ 128 │ 125,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │588 │Sibiu │Aţel │Boian Ionel │ A │ 2678/11 │ 1233/16 │ 397 │ 242,17│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │589 │Sibiu │Aţel │Baciu Eufimia │ A │ 2678/1 │ 377/16 │ 268 │ 163,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │590 │Sibiu │Aţel │Matis Viorel; Mereu Vasile │ A │ 2673/7 │ 1236/16 │ 49 │ 29,89│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │591 │Sibiu │Aţel │Comşa Vasile │ A │ 2673/8 │ 323/16 │ 42 │ 25,62│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │592 │Sibiu │Aţel │Ţoţea Gheorghe │ A │ 2673/9 │ 434/16 │ 52 │ 31,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │593 │Sibiu │Aţel │Schneider Samuel │ A │ 2673/10 │ 373/16 │ 484 │ 295,24│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │594 │Sibiu │Aţel │Proprietar particular │ A │ 2673/11 │ │ 78 │ 47,58│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │595 │Sibiu │Aţel │Boian Nicolae │ A │ 2665/5 │ 18/16 │ 14 │ 8,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │596 │Sibiu │Aţel │Clain Ioan │ A │ 2665/6 │ 182/16 │ 60 │ 36,60│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │597 │Sibiu │Aţel │Paşcalău Veronica │ A │ 2665/12 │ 313/16 │ 22 │ 13,42│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │598 │Sibiu │Aţel │Precup Viorel │ A │ 2665/13 │ 257/16 │ 63 │ 38,43│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │599 │Sibiu │Aţel │Paşcalău Mihai │ A │ 2665/14 │ 129/16 │ 63 │ 38,43│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │600 │Sibiu │Aţel │Neamţu Viorel; Neamţu Ioan; │ A │ 2665/15 │ 507/16 │ 62 │ 37,82│
 │ │ │ │Morar Maria; Cornea Elena; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Neamţu Vasile; Neamţu Teodor │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │601 │Sibiu │Aţel │Blaga Elena; Geafir Silvia; │ A │ 2665/16 │ 482/16 │ 67 │ 40,87│
 │ │ │ │Paşcal Margareta │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │602 │Sibiu │Aţel │Chişu Vasile │ A │ 2665/17 │ 1213/16 │ 72 │ 43,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │603 │Sibiu │Aţel │Dăngulea Maria │ A │ 2665/18 │ 375/16 │ 79 │ 48,19│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │604 │Sibiu │Aţel │Popa Savu │ A │ 2665/19 │ 400/16 │ 75 │ 45,75│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │605 │Sibiu │Aţel │Ţoţea Simion │ A │ 2665/20 │ 496/16 │ 49 │ 29,89│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │606 │Sibiu │Aţel │Neagu Aurelia │ A │ 2665/21 │ 254/16 │ 72 │ 43,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │607 │Sibiu │Aţel │Florea Ioan │ A │ 2651/1 │ 156/16 │ 552 │ 336,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │608 │Sibiu │Aţel │Guşman Ioan │ A │ 2644/1/1 │ 491/16 │ 116 │ 70,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │609 │Sibiu │Aţel │Cîndea Vasile; Cîndea Gheorghe │ A │ 2644/1/7 │ 461/16 │ 10 │ 6,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │610 │Sibiu │Aţel │Ruja Petru; Ruja Ioan; Popescu │ A │ 2644/1/8 │ 1153/16 │ 111 │ 67,71│
 │ │ │ │Leontina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │611 │Sibiu │Aţel │Parohia ortodoxă română │ A │ 2644/1/9 │ 378/16 │ 291 │ 177,51│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │612 │Sibiu │Aţel │Pascalău Florica │ A │ 2644/1/18 │ │ 5 │ 3,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │613 │Sibiu │Aţel │Pascalău Traian │ A │ 2644/1/19 │ 934/16 │ 98 │ 59,78│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │614 │Sibiu │Aţel │Marcu Ironim; Marcu Gheorghe │ A │ 2644/1/20 │ 1247/16 │ 25 │ 15,25│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │615 │Sibiu │Aţel │Primăria Aţel │ P │ 2644/1 │ │ 2.836 │ 879,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │616 │Sibiu │Aţel │Chişu Vasile │ A │ 2628 │ 1211/16 │ 178 │ 108,58│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │617 │Sibiu │Aţel │Feier Ioana; Suciu Alexa │ A │ 2629/2/1 │ 1217/16 │ 148 │ 90,28│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │618 │Sibiu │Aţel │Chişu Vasile │ A │ 2629/1 │ 1211/16 │ 524 │ 319,64│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │619 │Sibiu │Aţel │Chişu Vasile │ F │ 2629/2 │ 1213/16 │ 681 │ 211,11│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │620 │Sibiu │Aţel │Mairan Viorel │ A │ 2633/1/11 │ 1109/16 │ 405 │ 247,05│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │621 │Sibiu │Aţel │Popa Leontina │ A │ 2633/1/10 │ 947/16 │ 231 │ 140,91│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │622 │Sibiu │Aţel │Stan Livia │ A │ 2633/1/9 │ │ 186 │ 113,46│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │623 │Sibiu │Aţel │Chişu Vasile │ A │ 2633/1/8 │ 1213/16 │ 303 │ 184,83│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │624 │Sibiu │Aţel │Ancea Zosim; Oros Octavia; │ A │ 2633/1/7 │ 946/16 │ 77 │ 46,97│
 │ │ │ │Soş Otilia; Bleahu Onu; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Barabaş Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │625 │Sibiu │Aţel │Paşcalău Maria │ A │ 2633/1/6 │ 339/16 │ 32 │ 19,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │626 │Sibiu │Aţel │Ancea Zosim; Oros Octavia; │ A │ 2633/1/5 │ 946/16 │ 86 │ 52,46│
 │ │ │ │Soş Otilia; Bleahu Onu; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Barabaş Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │627 │Sibiu │Aţel │Bertea Vasile │ A │ 2633/1/4 │ 966/16 │ 120 │ 73,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │628 │Sibiu │Aţel │Chişu Maria │ A │ 2633/1/3 │ 148/16 │ 119 │ 72,59│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │629 │Sibiu │Aţel │Mija Maria │ A │ 2633/1/2 │ 458/16 │ 218 │ 132,98│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │630 │Sibiu │Aţel │Marcu Maria │ A │ 2633/1/1 │ 454/16 │ 162 │ 98,82│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │631 │Sibiu │Aţel │Hudea Maria │ A │ 2635/10 │ 162/16 │ 29 │ 17,69│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │632 │Sibiu │Aţel │Dambulea Zaharia │ A │ 2635/9 │ │ 6 │ 3,66│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │633 │Sibiu │Aţel │Şerban Manole; Ţoţea Saveta; │ A │ 2635/8 │ 443/16 │ 27 │ 16,47│
 │ │ │ │Bucşe Maria; Zosim Şerban │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │634 │Sibiu │Aţel │Ţoţea Vasile │ A │ 2635/7 │ 111/16 │ 15 │ 9,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │635 │Sibiu │Aţel │Marcu Ana │ A │ 2635/6 │ 361/16 │ 16 │ 9,76│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │636 │Sibiu │Aţel │Dobranschi Livia │ A │ 2635/5 │ 362/16 │ 32 │ 19,52│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │637 │Sibiu │Aţel │Filip Victoria │ A │ 2635/4 │ 501/16 │ 173 │ 105,53│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │638 │Sibiu │Aţel │Todea Ioan │ A │ 2635/2 │ 28/16 │ 565 │ 344,65│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │639 │Sibiu │Aţel │Hodea Ioan │ A │ 2635/1 │ │ 251 │ 153,11│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │640 │Sibiu │Aţel │Neghirla Vasile │ A │ 2582/2 │ │ 90 │ 54,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │641 │Sibiu │Aţel │Dangulea Constantin │ A │ 2582/3 │ │ 152 │ 92,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │642 │Sibiu │Aţel │Soportocean Ioan │ A │ 2582/4 │ │ 1.110 │ 677,10│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │643 │Sibiu │Aţel │Călburean Titus │ A │ 2575/1 │ 525/16 │ 283 │ 172,63│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │644 │Sibiu │Aţel │Zlătar Rudi │ A │ 2575/2 │ 448/16 │ 276 │ 168,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │645 │Sibiu │Aţel │Paşcalău Gheorghe │ A │ 2575/3 │ 138/16 │ 97 │ 59,17│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │646 │Sibiu │Aţel │Hudea Stelian │ A │ 2575/4 │ 130/16 │ 91 │ 55,51│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │647 │Sibiu │Aţel │Floarea Constantin │ A │ 2575/5 │ 133/16 │ 96 │ 58,56│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │648 │Sibiu │Aţel │Merca Maria │ A │ 2575/6 │ 437/16 │ 65 │ 39,65│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │649 │Sibiu │Aţel │Negru Ioan │ A │ 2575/7 │ 436/16 │ 63 │ 38,43│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │650 │Sibiu │Aţel │Merca Ana │ A │ 2575/8 │ 446/16 │ 113 │ 68,93│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │651 │Sibiu │Aţel │Negru Istina │ A │ 2575/9 │ 127/16 │ 50 │ 30,50│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │652 │Sibiu │Aţel │Paşcalău Nastasia │ A │ 2575/10 │ 367/16 │ 103 │ 62,83│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │653 │Sibiu │Aţel │Paşcalău Florea │ A │ 2575/11 │ 926/16 │ 68 │ 41,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │654 │Sibiu │Aţel │Muntean Titu; Preda Letiţia │ A │ 2575/12 │ 936/16 │ 90 │ 54,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │655 │Sibiu │Aţel │Ţichindelean Remus │ A │ 2575/13 │ 215/16 │ 49 │ 29,89│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │656 │Sibiu │Aţel │Greab Augustin │ A │ 2575/14 │ 256/16 │ 33 │ 20,13│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │657 │Sibiu │Dumbrăveni │Şandru I. Ioan │ A │ 1328 │ 409/11 │ 127 │ 166,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │658 │Sibiu │Dumbrăveni │Şandru I. Ioan │ A │ 1334 │ 409/11 │ 207 │ 271,17│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │659 │Sibiu │Dumbrăveni │Burz A. Eufimia │ A │ 1405/19 │ 1/11 │ 56 │ 73,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │660 │Sibiu │Dumbrăveni │Adam E. Emil; Adam E. Alexandru │ A │ 1405/18 │ 298/11 │ 113 │ 148,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │661 │Sibiu │Dumbrăveni │Boisan I. Dionise │ A │ 1405/17 │ 15/11 │ 115 │ 150,65│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │662 │Sibiu │Dumbrăveni │Cioc Gheorghe; Cioc Maria │ A │ 1405/16 │ 752/11 │ 72 │ 94,32│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │663 │Sibiu │Dumbrăveni │Roman P. Pompiliu │ A │ 1405/15 │ 14/11 │ 67 │ 87,77│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │664 │Sibiu │Dumbrăveni │Şandru A. Emil │ A │ 1405/14 │ 9/11 │ 115 │ 150,65│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │665 │Sibiu │Dumbrăveni │Diliman M. Alexandru; Vonu M. │ A │ 1405/21 │ 54/11 │ 153 │ 200,43│
 │ │ │ │Marinela; Draga M. Lucreţia; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Pintea Gh. Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │666 │Sibiu │Dumbrăveni │Matei Anica │ A │ 1405/22 │ 709/11 │ 43 │ 56,33│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │667 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac E. Emil; Deac E. Ştefan; │ A │ 1405/23 │ 62/11 │ 101 │ 132,31│
 │ │ │ │Sandru E. Aurelia; Deac E. Ioan; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Deac E. Octavian; Rus E. Veturia; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Barna I. Adriana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │668 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac E. Emil; Deac E. Ştefan; │ A │ 1405/24 │ 63/11 │ 69 │ 90,39│
 │ │ │ │Sandru E. Aurelia; Deac E. Ioan; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Deac E. Octavian; Rus E. Veturia; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Barna I. Adriana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │669 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac Octavian │ A │ 1405/25 │ 99/11 │ 54 │ 70,74│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │670 │Sibiu │Dumbrăveni │Stoica V. Vasile │ A │ 1405/26 │ 278/11 │ 27 │ 35,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │671 │Sibiu │Dumbrăveni │Stoica Rupiţi │ A │ 1405/27 │ 448/11 │ 24 │ 31,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │672 │Sibiu │Dumbrăveni │Pintea G. Eugenia │ A │ 1405/28 │ 43/11 │ 23 │ 30,13│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │673 │Sibiu │Dumbrăveni │Mărcus St. Ştefan │ A │ 1405/29 │ 82/11 │ 11 │ 14,41│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │674 │Sibiu │Dumbrăveni │Cucea T. Ioan; Cucea T. Traian; │ A │ 1405/30 │ 93/11 │ 5 │ 6,55│
 │ │ │ │Adam T. Aurelia │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │675 │Sibiu │Dumbrăveni │Şandru S. Simon │ A │ 1411/16 │ 293/11 │ 8 │ 10,48│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │676 │Sibiu │Dumbrăveni │Şerb D. Elena; Şandru D. Lucreţia │ A │ 1411/15 │ 424/11 │ 7 │ 9,17│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │677 │Sibiu │Dumbrăveni │Cojocaru A. Gheorghe; │ A │ 1411/13 │ 671/11 │ 45 │ 58,95│
 │ │ │ │Cojocaru A. Ileana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │678 │Sibiu │Dumbrăveni │Bîrsan Victor │ A │ 1411/12 │ 758/11 │ 56 │ 73,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │679 │Sibiu │Dumbrăveni │Lunca P. Filomena │ A │ 1411/11 │ 69/11 │ 44 │ 57,64│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │680 │Sibiu │Dumbrăveni │Sas Ana │ A │ 1411/10 │ 412/11 │ 31 │ 40,61│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │681 │Sibiu │Dumbrăveni │Amihaiesei Gh. Ioana │ A │ 1411/9 │ 84/11 │ 43 │ 56,33│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │682 │Sibiu │Dumbrăveni │Morar I. Ieremia; Morar I. Maria; │ A │ 1411/8 │ 80/11 │ 257 │ 336,67│
 │ │ │ │Lăpuşan I. Silvia; Morar I. Irina │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │683 │Sibiu │Dumbrăveni │Comşa Vasile │ A │ 1413/34 │ │ 52 │ 68,12│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │684 │Sibiu │Dumbrăveni │Comşa I. Virgil │ A │ 1413/33 │ 104/11 │ 48 │ 62,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │685 │Sibiu │Dumbrăveni │Tătar T. Ioan │ A │ 1413/32 │ 3/11 │ 25 │ 32,75│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │686 │Sibiu │Dumbrăveni │Vaidacuţan Gh. Maria │ A │ 1413/31 │ 79/11 │ 26 │ 34,06│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │687 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac E. Emil; Deac E. Ştefan; │ A │ 1413/30 │ 63/11 │ 21 │ 27,51│
 │ │ │ │Sandru E. Aurelia; Deac E. Ioan; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Deac E. Octavian; Rus E. Veturia; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Barna I. Adriana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │688 │Sibiu │Dumbrăveni │Păcurar Ch │ A │ 1413/29 │ │ 14 │ 18,34│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │689 │Sibiu │Dumbrăveni │Marcu A. Alexandru; Horvat A. │ A │ 1413/28 │ 464/11 │ 17 │ 22,27│
 │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │690 │Sibiu │Dumbrăveni │Păcurar S. Virginia │ A │ 1413/27 │ 268/11 │ 9 │ 11,79│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │691 │Sibiu │Dumbrăveni │Şandru I. Veronica │ A │ 1413/26 │ 60/11 │ 17 │ 22,27│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │692 │Sibiu │Dumbrăveni │Herman Viorica │ A │ 1413/25 │ 299/11 │ 18 │ 23,58│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │693 │Sibiu │Dumbrăveni │Diliman M. Alexandru; Vonu M. │ A │ 1413/24 │ 54/11 │ 35 │ 45,85│
 │ │ │ │Marinela; Draga M. Lucreţia; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Pintea Gh. Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │694 │Sibiu │Dumbrăveni │Constantin N. Ana │ A │ 1413/23 │ 402/11 │ 22 │ 28,82│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │695 │Sibiu │Dumbrăveni │Constantin N. Ana │ A │ 1413/22 │ 402/11 │ 24 │ 31,44│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │696 │Sibiu │Dumbrăveni │Constantin N. Ana │ A │ 1413/21 │ 402/11 │ 25 │ 32,75│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │697 │Sibiu │Dumbrăveni │Roman P. Gheorghe; Roman Aurelia │ A │ 1413/20 │ 672/11 │ 27 │ 35,37│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │698 │Sibiu │Dumbrăveni │Pintea G. Eugenia │ A │ 1413/19 │ 43/11 │ 29 │ 37,99│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │699 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac Octavian │ A │ 1413/18 │ 99/11 │ 31 │ 40,61│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │700 │Sibiu │Dumbrăveni │Păcurar Gh. Ileana; Sandru Gh. │ A │ 1413/17 │ 59/11 │ 33 │ 43,23│
 │ │ │ │Filomena; Morar Gh. Gheorghe; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Solomon Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │701 │Sibiu │Dumbrăveni │Morar I. Ieremie │ A │ 1413/16 │ 17/11 │ 36 │ 47,16│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │702 │Sibiu │Dumbrăveni │Păcurar Al. Alexandru │ A │ 1413/15 │ 109/11 │ 37 │ 48,47│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │703 │Sibiu │Dumbrăveni │Comşa I. Cornel │ A │ 1413/14 │ 446/11 │ 40 │ 52,40│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │704 │Sibiu │Dumbrăveni │Bîrzu I. Constantin │ A │ 1413/13 │ 287/11 │ 44 │ 57,64│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │705 │Sibiu │Dumbrăveni │Sandru A. Emil │ A │ 1413/12 │ 9/11 │ 101 │ 132,31│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │706 │Sibiu │Dumbrăveni │Vedislav A. Lucreţia │ A │ 1413/11 │ 422/11 │ 57 │ 74,67│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │707 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac E. Ileana │ A │ 1413/10 │ 70/11 │ 119 │ 155,89│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │708 │Sibiu │Dumbrăveni │Păcurar Al. Emanoil; Păcurar Al. │ A │ 1413/9 │ 415/11 │ 140 │ 183,40│
 │ │ │ │Ioan; Aente Al. Minodora; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Rusu Al. Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │709 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac E. Emil │ A │ 1413/8 │ 406/11 │ 156 │ 204,36│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │710 │Sibiu │Dumbrăveni │Şereanu Anica │ A │ 1413/7 │ 53/11 │ 216 │ 282,96│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │711 │Sibiu │Dumbrăveni │Nicolae Alexiu Maria │ A │ 1413/6 │ 105/11 │ 158 │ 206,98│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │712 │Sibiu │Dumbrăveni │Cucea T. Ioan; Cucea T. Traian; │ A │ 1413/5 │ 93/11 │ 199 │ 260,69│
 │ │ │ │Adam T. Aurelia │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │713 │Sibiu │Dumbrăveni │Adam T. Aurelia │ A │ 1413/4 │ 470/11 │ 68 │ 89,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │714 │Sibiu │Dumbrăveni │Adam V. Vasile; Vulpoi V. Aurelia │ A │ 1413/3 │ 471/11 │ 234 │ 306,54│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │715 │Sibiu │Dumbrăveni │Maier Gh. Eufimia │ A │ 1413/2 │ 51/11 │ 30 │ 39,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │716 │Sibiu │Dumbrăveni │Vedislav I. Ioan; Vedislav I. │ A │ 1413/1 │ 71/11 │ 216 │ 282,96│
 │ │ │ │Irofim; Vedislav T. Eugenia; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Iernuţean I. Emilia │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │717 │Sibiu │Dumbrăveni │Lunca P. Filomena │ A │ 1445/35 │ 69/11 │ 115 │ 150,65│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │718 │Sibiu │Dumbrăveni │Rotar Ana │ A │ 1445/34 │ 107/11 │ 30 │ 39,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │719 │Sibiu │Dumbrăveni │Slava V. Lucreţia │ A │ 1445/33 │ 44/11 │ 31 │ 40,61│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │720 │Sibiu │Dumbrăveni │Roman Zaharie │ A │ 1445/32 │ 272/11 │ 32 │ 41,92│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │721 │Sibiu │Dumbrăveni │Şandru A. Virgil │ A │ 1445/31 │ 749/11 │ 35 │ 45,85│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │722 │Sibiu │Dumbrăveni │Galea Al. Fevronia; Baila Al. │ A │ 1445/30 │ 455/11 │ 80 │ 104,80│
 │ │ │ │Ilarie Dorel; Baila Al. Ilarie; │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Baila Al. Alexandru │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │723 │Sibiu │Dumbrăveni │Rotar A. Achim │ A │ 1445/29 │ 416/11 │ 45 │ 58,95│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │724 │Sibiu │Dumbrăveni │Gornic Gh. Gheorghe │ A │ 1445/28 │ 418/11 │ 48 │ 62,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │725 │Sibiu │Dumbrăveni │Maier I. Ioan │ A │ 1445/27 │ 262/11 │ 47 │ 61,57│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │726 │Sibiu │Dumbrăveni │Stoica M. Ioan │ A │ 1445/26 │ 11/11 │ 84 │ 110,04│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │727 │Sibiu │Dumbrăveni │Stan Ştefan │ A │ 1445/25 │ 472/11 │ 90 │ 117,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │728 │Sibiu │Dumbrăveni │Stoica F. Andronic │ A │ 1445/24 │ 413/11 │ 48 │ 62,88│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │729 │Sibiu │Dumbrăveni │Deac E. Emil │ A │ 1445/23 │ 406/11 │ 99 │ 129,69│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │730 │Sibiu │Dumbrăveni │Şandru S. Simion │ A │ 1445/22 │ 293/11 │ 94 │ 123,14│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │731 │Sibiu │Dumbrăveni │Mămălăucă Gh. C-Tin │ A │ 1445/21 │ 411/11 │ 481 │ 630,11│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │732 │Sibiu │Dumbrăveni │Matei Anica │ A │ 1445/20 │ 709/11 │ 97 │ 127,07│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │733 │Sibiu │Dumbrăveni │Cioc Gheorghe; Cioc Maria │ A │ 1445/8 │ 752/11 │ 412 │ 539,72│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │734 │Sibiu │Dumbrăveni │Biserica Ortodoxă Parohia Şaroşu │ F │ 1812 │ 398/11 │ 438 │ 284,70│
 │ │ │ │pe Târnave │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │735 │Sibiu │Dumbrăveni │Biserica Ortodoxă Parohia Şaroşu │ A │ 1840/3 │ 398/11 │ 518 │ 678,58│
 │ │ │ │pe Târnave │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │736 │Sibiu │Dumbrăveni │Aflat I. Stela │ A │ 1840/2 │ 420/11 │ 846 │ 1.108,26│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │737 │Sibiu │Dumbrăveni │Făgărăşan S. Maria │ A │ 1840/1 │ 46/11 │ 278 │ 364,18│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │738 │Sibiu │Dumbrăveni │Făgărăşan N. Petre │ A │ 1849/6 │ 286/11 │ 401 │ 525,31│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │739 │Sibiu │Dumbrăveni │Rotar A. Achim │ A │ 1849/5 │ 416/11 │ 61 │ 79,91│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │740 │Sibiu │Dumbrăveni │Adam Ioan │ A │ 1849/4 │ 748/11 │ 63 │ 82,53│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │741 │Sibiu │Dumbrăveni │Hususan D. Ana; Banu D. Vicenţiu │ A │ 1849/3 │ 89/11 │ 65 │ 85,15│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │742 │Sibiu │Dumbrăveni │Albu D. Bazil │ A │ 1849/2 │ 227/11 │ 68 │ 89,08│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │743 │Sibiu │Dumbrăveni │Mihăilă I. Sofia │ A │ 1849/1 │ 111/11 │ 87 │ 113,97│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │744 │Sibiu │Dumbrăveni │Păcurar Ghită │ CC │ 1852/1 │ │ 810 │ 23.814,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │745 │Sibiu │Dumbrăveni │Păcurar Ghită │ CC │ 1852/2 │ │ 147 │ 4.321,80│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │746 │Sibiu │Dumbrăveni │Primăria Dumbrăveni │ N │ 1888 │ │ 241 │ 48,20│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │747 │Sibiu │Dumbrăveni │Primăria Dumbrăveni │ P │ 1952/1 │ │ 286 │ 185,90│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │748 │Sibiu │Dumbrăveni │Ban Dima │ N │ 1957/3 │ 796/11 │ 215 │ 43,00│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │749 │Sibiu │Dumbrăveni │Marcu I. Pompilie │ A │ 1957/1 │ 283/11 │ 283 │ 370,73│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │750 │Sibiu │Dumbrăveni │Vedislav A. Lucreţia │ A │ 1962/4 │ 422/11 │ 1.330 │ 1.742,30│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │751 │Sibiu │Dumbrăveni │Varga Maria │ A │ 1962/3/2 │ 625/11 │ 913 │ 1.196,03│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │752 │Sibiu │Dumbrăveni │Canahai Sofia │ A │ 1962/3/1 │ 584/11 │ 252 │ 330,12│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │753 │Sibiu │Dumbrăveni │Dăian I. Ioan │ A │ 1962/1 │ 113/11 │ 114 │ 149,34│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │754 │Sibiu │Dumbrăveni │Primăria Dumbrăveni │ F │ 1187 │ │ 2.276 │ 1.479,40│
 ├────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┤
 │755 │Sibiu │Dumbrăveni │Nicolae Alexiu Maria │ A │ 1188/3 │ 105/11 │ 237 │ 310,47│