Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 315 din 4 aprilie 2024  privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 315 din 4 aprilie 2024 privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 307 din 8 aprilie 2024
     Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 316/2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
     în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă de ajutor de minimis pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024, denumită în continuare schema de ajutor de minimis, derulată prin Programul de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 316/2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 2
    (1) Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2024.
    (2) Autoritatea responsabilă cu implementarea schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 1 alin. (1) este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin structurile sale teritoriale, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ.

    ART. 3
        În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi unice, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) BND - Baza naţională de date, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    e) produs - femelă sau mascul obţinut de la scroafele de reproducţie din rasele Bazna sau Mangaliţa definite la lit. f);
    f) scroafă de reproducţie din rasele Bazna sau Mangaliţa - femelă care este înscrisă în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, şi care a fătat cel puţin o dată.


    CAP. II
    Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei
    ART. 4
    (1) Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. c) şi d), care cresc porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, respectiv:
    a) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) producătorilor agricoli persoane juridice.

    (2) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
    b) să deţină scroafe din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, înscrise în registrul genealogic în secţiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate şi înregistrate în BND;
    c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 produşi/an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap;
    e) să identifice şi să înregistreze produşii prevăzuţi la lit. d), potrivit normei sanitar-veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) să menţină numărul de scroafe cu care s-au înscris în Program, inclusiv prin procedura de înlocuire prevăzută la art. 8 alin. (11), până la data de 29 noiembrie 2024 inclusiv.


    ART. 5
    (1) Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2).
    (2) Valoarea schemei de ajutor de minimis este de 2.000 lei/scroafă/an.
    (3) Valoarea totală a schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii, şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 6
        Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) într-o singură tranşă pentru fiecare scroafă.

    ART. 7
    Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000 mii lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

    CAP. III
    Reguli procedurale
    ART. 8
    (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1), care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ o cerere de înscriere în Program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 30 iunie 2024 inclusiv, însoţită de documentele prevăzute la alin. (5).
    (2) La depunerea cererii de înscriere în Program, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea schemelor de ajutor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv cele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate în perioada 2022-2024, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum", în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 168/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2023, Hotărârii Guvernului nr. 393/2023 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, în anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 394/2023 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum", în anul 2023, Hotărârii Guvernului nr. 150/2024 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum" în anul 2024, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.
    (4) În situaţia în care suma rămasă disponibilă după realizarea verificărilor de la alin. (2) şi (3) depăşeşte suma potenţial a fi primită corespunzătoare numărului de scroafe înscrise în cererea de înscriere în Program, cererea se respinge.
    (5) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
    b) document din care rezultă că exploataţia figurează înregistrată în BND, cu animalele identificate şi înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul sistemului naţional de identificare;
    c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, în copie, după caz;
    d) adeverinţă eliberată de asociaţia acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, vizată de oficiul judeţean de zootehnie, prin care se confirmă înscrierea scroafelor/scrofiţelor în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, detaliată pe crotalii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
    e) registrul exploataţiei completat la zi, din care rezultă numărul de scroafe deţinute şi înscrise în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, în copie;
    f) dovadă cont activ de disponibilităţi în bancă/trezorerie.

    (6) Cererea de înscriere în Program prevăzută la alin. (1), însoţită de documentele prevăzute la alin. (5), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.
    (7) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate "conform cu originalul" de către solicitant.
    (8) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (6), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), în absenţa beneficiarilor, iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, şi dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în Program. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea Programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (5), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.
    (10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ înregistrează cererea în registrul unic.
    (11) În cazul în care, pe perioada de derulare a Programului, se înregistrează ieşiri de scroafe din efectiv, beneficiarul are obligaţia ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să notifice DAJ şi să le înlocuiască cu scroafe şi/sau scrofiţe în termen de 60 de zile, fără a depăşi data de 29 noiembrie 2024 inclusiv. În acest caz, beneficiarul prezintă DAJ, în termen de 60 de zile de la ieşirea scroafelor din efectiv, o nouă adeverinţă, astfel cum este prevăzut la alin. (5) lit. d), eliberată de asociaţia care deţine registrul genealogic al raselor Bazna şi Mangaliţa şi vizată de oficiul judeţean de zootehnie, prin care se adevereşte că proprietarul animalelor deţine în exploataţia cu cod ANSVSA un efectiv de scroafe, înscrise în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, detaliat pe crotalii.

    ART. 9
    (1) Pentru primirea sprijinului financiar prevăzut la art. 5 alin. (2), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1), înregistraţi în registrul unic, după livrarea produşilor obţinuţi conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d) de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, depun cereri de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, la DAJ, însoţite de copii ale următoarelor documente justificative:
    a) facturile/rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului şi numărul de animale comercializate;
    b) avizul de însoţire din care rezultă numărul de produşi comercializaţi/greutatea pe cap de animal comercializat şi adresa exploataţiei cumpărătorului;
    c) documentul de mişcare animale vii, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 130/2023 pentru aprobarea Normelor specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România;
    d) certificatul sanitar-veterinar pentru produşii comercializaţi;
    e) registrul de monte şi fătări din care rezultă produşii livraţi spre comercializare.

    (2) Cererile de plată şi documentele justificative prevăzute la alin. (1) se depun până cel târziu la data de 29 noiembrie 2024 inclusiv.
    (3) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1), înregistraţi în registrul unic, pot depune cererile de plată şi documentele justificative, prevăzute la alin. (1), la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.
    (4) DAJ verifică cererile de plată şi documentele justificative prevăzute la alin. (1).
    (5) DAJ aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 5 alin. (3).

    ART. 10
    (1) În termen de maximum trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor de plată, prevăzut la art. 9 alin. (2), DAJ întocmesc şi transmit la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul MADR situaţia centralizatoare cu beneficiarii eligibili şi sumele aferente ajutorului de minimis care urmează să fie acordate crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) În situaţia în care valoarea totală a sprijinului financiar cuvenit se încadrează în resursele financiare alocate schemei, prevăzute la art. 7, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul MADR întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o comunică Ministerului Finanţelor.
    (3) Dacă valoarea totală a sprijinului financiar depăşeşte resursele financiare alocate schemei, prevăzute la art. 7, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul MADR calculează coeficientul de reducere a valorii maxime prevăzute la art. 5 alin. (2), cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică DAJ, în vederea calculării ajutorului de stat cuvenit fiecărui beneficiar.
    (4) În termen de maximum trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), DAJ refac situaţiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând ajutor de minimis pe baza coeficientului de reducere corespunzător, potrivit anexei nr. 5, şi le retransmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul MADR, pentru întocmirea situaţiei centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o comunică Ministerului Finanţelor.
    (5) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul MADR se alimentează conturile DAJ.
    (6) În termen de maximum 10 zile de la alimentarea conturilor de către ordonatorul principal de credite, DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Registrul unic prevăzut la art. 8 alin. (9), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.
    (2) DAJ publică pe pagina de internet a instituţiei lista beneficiarilor sprijinului financiar aferent schemei de ajutor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.
    (3) DAJ efectuează verificarea la faţa locului a menţinerii numărului de scroafe din cererea de înscriere, până la data de 29 noiembrie 2024 inclusiv.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 12
        Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

    ART. 13
    (1) În cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor capitolului III Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător modalităţile de stingere prevăzute la art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzute la art. 46 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlul de creanţă întocmit de către DAJ constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de plată prevăzut în cuprinsul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare din drepturile la plată viitoare stabilite de către DAJ reprezentând ajutor de minimis finanţat de la bugetul de stat sau prin recuperare de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile de stingere prevăzute la art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit, în termen de maximum 90 de zile de la data expirării termenului de plată, către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către DAJ care a emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
    (8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, care reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.
    (10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se înregistrează în contabilitatea DAJ şi se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă.
    (11) Sumele recuperate de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se virează în conturile indicate în titlul executoriu întocmit de către DAJ, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                         PRIM-MINISTRU
                                                                       ION-MARCEL CIOLACU
                                                                             Contrasemnează:
                                                                            Viceprim-ministru,
                                                                               Marian Neacşu
                                                                Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                                                            Florin-Ionuţ Barbu
                                                                          Ministrul finanţelor,
                                                                           Marcel-Ioan Boloş
                                                                      p. Ministrul afacerilor externe,
                                                                       Traian Laurenţiu Hristea,
                                                                          secretar de stat

        Bucureşti, 4 aprilie 2024.
        Nr. 315.
    ANEXA 1


┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Direcţia pentru Agricultură │ │
│Judeţeană.............. /a Municipiului Bucureşti │ │
│.................. │Modalitate de depunere* │
│Nr. şi dată │ │
│cerere............................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────┬─────┬──────────┤
│Numele, prenumele şi semnătura funcţionarului │Personal│Poştă│Format │
│Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ………/a │[ ] │[ ] │electronic│
│Municipiului Bucureşti care primeşte cererea │ │ │[ ] │
└──────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────┴──────────┘

        * Se va bifa căsuţa corespunzătoare metodei de depunere. Funcţionarul care primeşte cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna numai în cazul depunerii "personal".
                                        CERERE DE ÎNSCRIERE
                                  în Programul de susţinere a crescătorilor de
                             porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa
                                                 (Model)
        Către Direcţia pentru Agricultură a Judeţului............./Municipiului Bucureşti
        Subscrisa:
        Persoana juridică/PFA/II/IF..............., ..............cu sediul în localitatea................., judeţul , înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........, CUI ......, cod CAEN ........, deţinătoare a codului de exploataţie ANSVSA RO............................................., cont bancar deschis la............., reprezentată de.............., cu CNP....................., în calitate de.........................,
     solicit înregistrarea în registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, potrivit art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2024 privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024, şi depun următoarele documente:
        ..........................................
        ..........................................
        ..........................................

        Declaraţii:
    a) Declar că în anul ......... deţin în exploataţia cu cod ANSVSA un număr de scroafe şi estimez că voi livra spre comercializare un număr de produşi din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa cu greutatea de minimum 8 kg/cap.
    b) Declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate pe care mă oblig să le îndeplinesc în vederea încasării sprijinului financiar solicitat.
    c) Declar că în perioada anilor 2022-2024 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2024, în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2024, după cum urmează:
        Se înscrie actul normativ......................... suma .........................

    d) Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui control.
    e) Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    f) Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    g) Sunt de acord ca, în situaţia în care valoarea totală a sprijinului financiar depăşeşte bugetul maxim prevăzut la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 315/2024, valoarea maximă prevăzută la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2024 să se reducă cu coeficientul calculat de Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform prevederilor art. 10 alin. (3).

        NOTE:
        Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia.
        Documentele depuse în copie se certifică de către solicitant prin înscrierea sintagmei "conform cu originalul", însuşită prin datare şi semnare.
        Listă animale înscrise în registrul genealogic, secţiunea principală:
        Cod exploataţie/Rasa/Număr de identificare (crotalie)

        Solicitant,
        ...................
        Verificat reprezentant DAJ.
        ....................
        Aprobat director executiv DAJ.
        .....................

    ANEXA 2

        Vizat
        ...............
        Nr........../data
        Oficiul pentru Zootehnie al Judeţului............
                                                              ADEVERINŢĂ
        Prin prezenta adeverinţă, Asociaţia.........................., CUI/CIF................, adresa: localitatea.................., str.............nr......, judeţul........, acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei................., specia.................., cu Acreditarea nr. ............. data..................., emisă de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", adevereşte că proprietarul animalelor: numele......................., prenumele.........., adresa: localitatea.............., str................nr....., judeţul......, deţine un efectiv de.............capete scroafe.../capete scrofiţe din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, înscrise în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, în exploataţia cu cod ANSVSA.................., detaliat pe crotalii, astfel:
        Exploataţia nr. 1

┌────┬───────────┬────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Nr. de │
│ │ │ │Nr. de │identificare│
│Nr. │Cod │ │identificare│scrofiţă │
│crt.│exploataţie│Rasa│scroafă │introdusă în│
│ │ │ │(crotalie) │efectiv în │
│ │ │ │ │perioada │
│ │ │ │ │(crotalie) │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────────────┴────────────┘


        Exploataţia nr. 2

┌────┬───────────┬────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Nr. de │
│ │ │ │Nr. de │identificare│
│Nr. │Cod │ │identificare│scrofiţă │
│crt.│exploataţie│Rasa│scroafă │introdusă în│
│ │ │ │(crotalie) │efectiv în │
│ │ │ │ │perioada │
│ │ │ │ │(crotalie) │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────────────┴────────────┘


        Prezenta adeverinţă se eliberează pentru a se depune la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................., ca document aferent Cererii de înscriere în program nr. ...... din data de................ .
        Preşedintele Asociaţiei,
        ..................
        (numele şi prenumele)
        Ştampila

    ANEXA 3

                                                      REGISTRUL UNIC
                                        pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor
                                         de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa
                                                         (model)

┌────┬─────────┬──────────────┬───────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Numărul de │
│ │ │ │ │ │ │ │Numărul de │identificare│
│ │ │ │ │ │Numărul de │ │identificare│(crotalie) │
│ │Numărul │ │ │ │identificare│Numărul de │(crotalie) │al │
│ │cererii │Denumirea │ │ │(crotalie) │identificare│al │scroafelor │
│Nr. │de │beneficiarului│ │ │al │(crotalie) │scroafelor │şi/sau │
│crt.│înscriere│şi cod │Judeţul│Rasa│scroafelor │al │cu │scrofiţelor │
│ │în │exploataţie │ │ │cu │produşilor │certificat │cu │
│ │program │ │ │ │certificat │livraţi în │de origine │certificat │
│ │ │ │ │ │de origine │program │ieşite din │de origine │
│ │ │ │ │ │ │ │efectiv în │introduse în│
│ │ │ │ │ │ │ │perioada │efectiv în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │perioada │
├────┼─────────┼──────────────┼───────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────────┴───────┴────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

        Director executiv,
        ..................
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
        Întocmit.
        ...................
        (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

    ANEXA 4

        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Direcţia pentru Agricultură a Judeţului............../a Municipiului Bucureşti
                                                            CERERE DE PLATĂ
                                                               (model)
        Denumirea solicitantului..................., CUI/CIF.......................cu sediul social în localitatea..................., deţinător al exploataţiei ANSVSA RO ......................, reprezentată legal de ....................., legitimat cu C.I. nr........., seria ............, cu domiciliul în judeţul ............, localitatea ..........., strada .......... nr. ......, cu cont bancar ................... deschis la..............................., crescător de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, solicit sprijin financiar în sumă de .........., aferentă numărului de scroafe deţinute şi înscrise în Program de la care s-au obţinut produşii livraţi în Program.

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Nr. de │ │ │ │ │Sumă │
│ │ │produşi │ │Greutatea│ │Cuantum│solicitată│
│Nr. │Nr. de │livraţi, │Document│/ │Nr. de │lei/ │lei (nr. │
│crt.│identificare│aferent nr. │de │cap/ │scroafe │cap │de scroafe│
│ │scroafe │de │livrare │produs │eligibile│scroafă│eligibile │
│ │ │identificare│ │ │ │ │X cuantum)│
│ │ │scroafă │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │2.000 │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │x │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┘

        Anexez la prezenta cerere următoarele documente în copie:
    a) facturi/rapoarte fiscale de închidere zilnică de vânzare, din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului şi numărul de animale comercializate;
    b) avizul de însoţire din care rezultă numărul de produşi comercializaţi, greutatea pe cap de animal comercializat şi adresa exploataţiei cumpărătorului;
    c) documentul de mişcare animale vii reglementat de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
    d) certificatul sanitar-veterinar pentru produşii comercializaţi;
    e) registrul de monte şi fătări din care rezultă produşii livraţi spre comercializare.

        Numele şi prenumele reprezentantului legal
        ..............................
        Semnătura
        ..................
        Data
    ..................

    ANEXA 5

        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Direcţia pentru Agricultură a Judeţului......../a Municipiului Bucureşti
        Bun de plată pentru suma de................lei
        Director executiv,
        ..........................
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
                                                         CENTRALIZATOR
                           cu beneficiarii şi sumele de plată din Programul de susţinere
                                          a crescătorilor de porci de reproducţie
                                         din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024
                                                            ...........

┌─────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │Nr. de │ │ │ │ │Sumă │
│ │ │ │ │produşi │ │ │ │ │aprobată │
│ │ │Datele de │Nr. de │livraţi, │Document│Greutatea│Nr. de │Cuantum│lei (nr. │
│Nr. │Denumirea │identificare│identificare│aferent nr. │de │/ │scroafe │lei/ │de │
│crt. │beneficiarului│CUI │scroafe │de │livrare │cap/ │eligibile│cap │scroafe │
│ │ │ │ │identificare│ │produs │ │scroafă│eligibile│
│ │ │ │ │scroafă │ │ │ │ │X │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cuantum) │
├─────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │2.000 │ │
├─────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘

    Certificat din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii datelor.
        Verificat.
        ...........................
        (numele, prenumele, semnătura)
        Întocmit.
        ...........................
        (numele, prenumele, funcţia)

    ANEXA 6

        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Se aprobă.
        Ordonator principal de credite,
        ..............................
                                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

┌──────┬───────┬───────────────────────┐
│Nr. │Judeţul│Suma totală aprobată │
│crt. │ │(lei) │
├──────┼───────┼───────────────────────┤
│(0) │(1) │(2) │
├──────┼───────┼───────────────────────┤
│1. │ │ │
├──────┼───────┼───────────────────────┤
│2. │ │ │
├──────┼───────┼───────────────────────┤
│3. │ │ │
├──────┼───────┼───────────────────────┤
│TOTAL:│ │ │
└──────┴───────┴───────────────────────┘

        Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
        Director general,
        ..................
        (semnătura şi ştampila)

                                                 ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016