Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 3 din 25 octombrie 2013  pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 25 octombrie 2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 16 septembrie 2014

    În temeiul art. 14 lit. a)-c) şi art. 15 şi 47 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare,

    Congresul Naţional al Medicilor Veterinari hotărăşte:

    ART. 1
    Se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se adoptă Statutul medicului veterinar, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă Codul de deontologie medicală veterinară, prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar şi Codul de deontologie medicală veterinară, aşa cum au fost adoptate, respectiv aprobate de către Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 5
    La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 2/2010 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari şi a Statutului medicului veterinar şi pentru aprobarea Codului de deontologie medicală veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 1 martie 2011.
    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 7
    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi la data de 25 octombrie 2013.                   Preşedintele
       Colegiului Medicilor Veterinari,
                 Viorel Andronie


    Bucureşti, 25 octombrie 2013.
    Nr. 3.


    ANEXA 1

                             REGULAMENT
     de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se fac în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament.
    (3) Sediul Colegiului Medicilor Veterinari se stabileşte în Splaiul Independenţei nr. 105, sectorul 5, municipiul Bucureşti.
    (4) Sediile filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari vor fi stabilite de către acestea.
    ART. 2
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari este un organism autonom, neguvernamental, apolitic, nonprofit, cu patrimoniu propriu şi personalitate juridică, ce reprezintă interesele şi apără drepturile profesionale ale membrilor săi.
    (2) În activitatea sa, Colegiul Medicilor Veterinari respectă politica sanitar-veterinară a statului.
    (3) Colegiul Medicilor Veterinari poate înfiinţa societăţi comerciale, în calitate de asociat unic, care să îi aducă venituri legale. Dividendele nefolosite pot fi utilizate pentru realizarea scopului Colegiului Medicilor Veterinari.
    (4) Colegiul Medicilor Veterinari poate desfăşura activităţi economice cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 3
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă forul profesional al medicilor veterinari din România.
    (2) Toţi medicii veterinari care exercită profesia de medic veterinar pe teritoriul României trebuie să fie înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari, calitatea de membru fiind atestată prin cartea/cardul de identitate a medicului veterinar.
    ART. 4
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari urmăreşte în permanenţă aplicarea şi respectarea prevederilor Codului de deontologie medicală veterinară, pentru menţinerea prestigiului, onoarei şi demnităţii profesionale.
    (2) Scopul principal al Colegiului Medicilor Veterinari este asigurarea creşterii responsabilităţii şi autorităţii membrilor săi, în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, respectarea normelor legale în vigoare pentru apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător şi păstrarea echilibrului ecologic.
    (3) Colegiul Medicilor Veterinari organizează cursuri de calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare în domeniul medicinii veterinare, precum şi în domeniile de interferenţă.
    ART. 5
    În exercitarea profesiei, medicul veterinar aplică, respectă şi este protejat de legile statului şi de prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de deontologie medicală veterinară, aprobate de Congresul Naţional al Medicilor Veterinari.

    CAP. II
    Organizare, atribuţii şi competenţe

    ART. 6
    Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, la nivel naţional şi de judeţ/al municipiului Bucureşti, al eligibilităţii şi al ierarhiei.
    ART. 7
    La nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, Colegiul Medicilor Veterinari se organizează ca filiale, cu personalitate juridică şi organizare economico-financiară proprie, subordonate ierarhic Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 8
    Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:
    a) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, denumit în continuare Congresul naţional;
    b) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari, denumit în continuare Consiliul naţional;
    c) consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti.
    ART. 9
    În cadrul Consiliului naţional se constituie şi funcţionează Comisia superioară de deontologie şi litigii, Comisia centrală de cenzori, Comisia legislativă, Comisia pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ, precum şi alte comisii pe domenii de activitate, iar în cadrul consiliilor judeţene, comisii de deontologie şi litigii şi comisii de cenzori.

    SECŢIUNEA 1
    Colegiul Medicilor Veterinari la nivel naţional

    A. Congresul naţional
    ART. 10
    (1) Congresul naţional este format din delegaţii aleşi prin vot secret de adunările generale ale medicilor veterinari din judeţe şi din municipiul Bucureşti, conform unei norme de reprezentare de un delegat la 30 de membri, şi, din oficiu, preşedinţii consiliilor judeţene nou-aleşi, toţi cu drept de vot.
    (2) Data de referinţă pentru stabilirea numărului de delegaţi se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional.
    (3) La Congresul naţional participă şi membrii în exerciţiu ai Biroului executiv al Consiliului naţional, care vor avea drept de vot numai dacă au şi calitatea de delegat.
    (4) La Congresul naţional pot fi invitate oficialităţi, personalităţi ale profesiei, reprezentanţi ai diferitelor instituţii, organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate, societăţi şi firme de profil etc., fără drept de vot.
    ART. 11
    (1) Congresul naţional se întruneşte o dată la 3 ani sau la cererea majorităţii simple a consiliilor judeţene.
    (2) La propunerea Biroului executiv, Consiliul naţional convoacă Congresul naţional extraordinar cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
    (3) La Congresul naţional extraordinar pot participa, cu drept de vot, aceiaşi delegaţi care au participat la Congresul naţional, dacă perioada de timp dintre cele două congrese nu este mai mare de 60 de zile.
    (4) Congresul naţional este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor aleşi.
    ART. 12
    Convocarea Congresului naţional se face de către Consiliul naţional, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită. Biroul executiv stabileşte data şi ordinea de zi, iar Consiliul naţional le aprobă.
    ART. 13
    Congresul naţional are următoarele atribuţii:
    a) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) adoptă Statutul medicului veterinar;
    c) adoptă propuneri de acte normative privind profesia de medic veterinar şi aprobă Codul de deontologie medicală veterinară;
    d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea şi perfecţionarea medicilor veterinari, precum şi criteriile pentru promovarea profesională;
    e) adoptă rezoluţii şi recomandări privind programul său ştiinţific;
    f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari şi Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate;
    g) validează membrii consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    h) validează delegaţii la Congresul naţional, Consiliul naţional nou-constituit, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei legislative, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de liberă practică, secretarul Biroului executiv al Consiliului naţional, precum şi preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ;
    i) alege:
    - preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari;
    - vicepreşedinţii Biroului executiv al Consiliului naţional;
    - preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei superioare de deontologie şi litigii;
    - Comisia centrală de cenzori;
    - membrii supleanţi ai comisiilor;
    j) acordă titlul de preşedinte de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari la propunerea Consiliului naţional;
    k) aprobă rapoartele de activitate ale Biroului executiv, ale Comisiei superioare de deontologie şi litigii şi ale Comisiei centrale de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Biroului executiv în exerciţiu;
    l) aprobă descărcarea de gestiune a Biroului executiv în exerciţiu.
    ART. 14
    (1) Congresul naţional adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple.
    (2) Hotărârile Congresului naţional sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.
    B. Consiliul naţional
    ART. 15
    (1) Consiliul naţional este format din:
    a) Biroul executiv;
    b) preşedinţii consiliilor judeţene şi preşedintele Consiliului municipiului Bucureşti, aleşi prin vot secret de adunările generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale medicilor veterinari;
    c) preşedintele Comisiei superioare de deontologie şi litigii.
    (2) În cazul în care din Biroul executiv fac parte şi preşedinţi ai consiliilor judeţene şi/sau preşedintele Consiliului municipiului Bucureşti, la şedinţele Consiliului naţional va participa cu drept de vot şi un vicepreşedinte al consiliului respectiv.
    (3) Consiliul naţional se constituie în cadrul Congresului naţional, pentru o perioadă de 3 ani.
    ART. 16
    (1) Pot fi membri în Consiliul naţional doar medicii veterinari cu o vechime în activitatea medicală veterinară de cel puţin 8 ani.
    (2) La încetarea mandatului, membrii Consiliului naţional pot fi realeşi.
    ART. 17
    Consiliul naţional are următoarele atribuţii:
    a) aprobă regulamentul de ordine interioară al Comisiei superioare de deontologie şi litigii, precum şi al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii, conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) stabileşte criteriile privind acordarea, suspendarea sau retragerea atestatului de liberă practică;
    c) aprobă regulamentul de ordine interioară al comisiilor constituite la nivelul acestuia;
    d) validează membrii Comisiei legislative, ai Comisiei de liberă practică şi ai Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ, la propunerea Biroului executiv al acestuia;
    e) aprobă criteriile pentru obţinerea gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în domeniile:
    - asistenţă medicală veterinară;
    - epidemiologie veterinară;
    - supraveghere şi diagnostic de laborator;
    - expertiza de laborator a produselor animaliere şi de origine animală;
    - sănătate publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de origine animală;
    - patologia reproducţiei;
    - consultanţă şi audit veterinar;
    f) stabileşte atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari cu drept de liberă practică pentru îndeplinirea unor îndatoriri publice;
    g) verifică şi aprobă activitatea Biroului executiv;
    h) stabileşte cuantumul taxei de înscriere, al cotizaţiei lunare şi alte taxe la propunerea Biroului executiv;
    i) aprobă tarifele de plată a acţiunilor sanitar-veterinare de interes public naţional, care vor fi negociate de Comisia de liberă practică cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    j) stabileşte însemnele profesionale, modul lor de folosire, aspectul şi dimensiunile acestora;
    k) stabileşte modul de prezentare şi promovare a activităţilor medicale veterinare;
    l) acordă titlul de membru de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari;
    m) stabileşte criteriile pentru exercitarea profesiei, în condiţiile prevăzute la art. 22 şi art. 41 lit. d) din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare;
    n) adoptă hotărâri privind dotările minime ale ambulanţelor veterinare şi unităţilor medicale veterinare, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, la propunerea Biroului executiv;
    o) adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare în materia recunoaşterii calificărilor profesionale obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetăţenii statelor menţionate în Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare;
    p) adoptă hotărâri cu efect juridic, conform legii;
    q) aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a Congresului naţional şi a adunărilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    r) aprobă procedura de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire profesională continuă;
    s) aprobă participarea Colegiului Medicilor Veterinari, în calitate de asociat unic, la constituirea unei societăţi cu scop patrimonial;
    ş) adoptă hotărâri privind organizarea cursurilor de calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare în domeniul medicinii veterinare şi în alte domenii de interferenţă.
    ART. 18
    Consiliul naţional avizează anual propunerea Biroului executiv privind cifrele şi formele de şcolarizare veterinară.
    ART. 19
    Consiliul naţional se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar. Convocarea, precum şi conducerea lucrărilor Consiliului naţional se fac de către preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 20
    Hotărârile Consiliului naţional sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 21
    Consiliul naţional este legal constituit în condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia decizii cu majoritate simplă.
    C. Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari
    ART. 22
    (1) Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din:
    - preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari, ales prin votul direct şi secret al delegaţilor la Congresul naţional dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari care şi-au depus candidatura cu minimum 60 de zile înainte de congres;
    - 3 vicepreşedinţi, aleşi prin votul direct şi secret al delegaţilor la Congresul naţional dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari propuşi în Congresul naţional, dintre care unul este prim-vicepreşedinte numit de către Biroul executiv al Consiliului naţional;
    - un secretar, propus de preşedinte şi validat de Congresul naţional, dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari;
    - preşedintele Comisiei legislative, care este propus de preşedinte şi validat de către Congresul naţional;
    - preşedintele Comisiei de liberă practică, propus de preşedinte şi validat de Congresul naţional;
    - un responsabil cu comunicarea.
    (2) Alegerea preşedintelui Colegiului Medicilor Veterinari se face cu votul majorităţii simple, iar alegerea vicepreşedinţilor se face cu votul majorităţii relative.
    ART. 23
    (1) Biroul executiv al Consiliului naţional este constituit pentru o perioadă de 3 ani.
    (2) În Biroul executiv al Consiliului naţional pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani.
    ART. 24
    (1) Biroul executiv aprobă angajarea de colaboratori şi de personal, în funcţie de posibilităţile de remunerare. Acesta aprobă şi decontează cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea activităţilor Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Preşedintele Biroului Executiv aprobă cheltuielile curente şi administrative efectuate pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii.
    ART. 25
    (1) Biroul executiv al Consiliului naţional emite decizii în aplicarea hotărârilor luate în cadrul Consiliului naţional, precum şi a atribuţiilor acestuia.
    (2) Biroul executiv este legal constituit în prezenţa a cel puţin 6 membri şi ia decizii cu votul "pentru" a cel puţin 5 membri.
    (3) Biroul executiv prezintă anual Consiliului naţional raportul de activitate şi programul în curs.
    (4) Toţi membrii Biroului executiv al Consiliului naţional au drept de vot, cu excepţia responsabilului cu comunicarea.
    ART. 26
    Biroul executiv are următoarele atribuţii şi competenţe:
    a) acordă avizul consultativ şi face propuneri pentru proiectele de acte normative, reglementările şi normele de exercitare a profesiei, în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare, în baza propunerilor Comisiei legislative;
    b) propune Consiliului naţional membrii comisiilor constituite la nivelul Consiliului naţional;
    c) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţilor sanitar-veterinare;
    d) propune criteriile pentru acordarea, suspendarea şi retragerea atestatului de liberă practică;
    e) face propuneri privind criteriile de obţinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în domeniile:
    - asistenţă medicală veterinară;
    - epidemiologie veterinară;
    - supraveghere şi diagnostic de laborator;
    - expertiză de laborator a produselor animaliere şi de origine animală;
    - sănătate publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de origine animală;
    - patologia reproducţiei;
    - consultanţă şi audit veterinar;
    f) ţine evidenţa membrilor Colegiului Medicilor Veterinari;
    g) supraveghează respectarea Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, a prezentului regulament, a Codului de deontologie medicală veterinară şi a Statutului medicului veterinar;
    h) elaborează metode de perfecţionare profesională a medicilor veterinari de liberă practică şi stabileşte modalităţile de ierarhizare profesională;
    i) aplică şi, după caz, publică sancţiunile stabilite de Comisia superioară de deontologie şi litigii;
    j) propune cuantumul taxei de înscriere, al cotizaţiei lunare şi al altor taxe pentru serviciile prestate;
    k) stabileşte cuantumul indemnizaţiilor, salariilor şi al altor cheltuieli;
    l) organizează concursul şi eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar;
    m) colaborează cu instituţiile publice în stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi de perfecţionare a învăţământului medical veterinar universitar şi postuniversitar, în concordanţă cu cerinţele şi standardele internaţionale şi cu legislaţia României;
    n) gestionează patrimoniul, veniturile şi cheltuielile Colegiului Medicilor Veterinari şi informează periodic Consiliul naţional asupra situaţiei financiare;
    o) stabileşte, în baza prevederilor Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, regulamentul privind atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari de liberă practică în îndeplinirea de către aceştia a unor îndatoriri publice;
    p) fundamentează şi propune Consiliului naţional cifrele şi formele de şcolarizare în sistemul veterinar şi transmite Ministerului Educaţiei Naţionale cifrele aprobate;
    q) coordonează şi controlează activitatea consiliilor judeţene şi a Consiliului municipiului Bucureşti;
    r) elaborează regulamentul de organizare şi desfăşurare a lucrărilor Congresului naţional şi a adunărilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti;
    s) organizează desfăşurarea lucrărilor Congresului naţional, precum şi a altor manifestări profesionale;
    ş) aprobă înfiinţarea cabinetelor medicale veterinare fără personalitate juridică şi înregistrarea unităţilor medicale veterinare cu personalitate juridică;
    t) ţine şi gestionează Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
    ţ) controlează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor medicale veterinare de asistenţă, indiferent de forma de organizare, precum şi respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medicale veterinare;
    u) recunoaşte din punct de vedere profesional diplomele, certificatele sau alte documente care atestă calificarea de medic veterinar;
    v) acreditează evenimentele organizate pentru formarea profesională continuă;
    w) înregistrează medicii veterinari din alte state care au dreptul de prestare ocazională, temporară sau definitivă de servicii medicale veterinare.
    D. Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari
    ART. 27
    (1) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari este ales cu majoritate simplă, prin votul secret şi direct al delegaţilor la Congresul naţional, dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari care şi-au depus candidatura cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării Congresului naţional.
    (2) Pot candida la funcţia de preşedinte medicii veterinari primari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, care sunt membri cotizanţi ai Colegiului Medicilor Veterinari de cel puţin 2 ani consecutiv.
    (3) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari este preşedintele Biroului executiv al Consiliului naţional.
    (4) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari este mandatat de către Biroul executiv să ducă la îndeplinire atribuţiile acestuia.
    ART. 28
    (1) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă profesia în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice;
    b) conduce şedinţele Congresului naţional, ale Consiliului naţional şi ale Biroului executiv şi prezintă raportul de activitate al Colegiului Medicilor Veterinari;
    c) duce la îndeplinire hotărârile Congresului naţional şi ale Biroului executiv;
    d) este reprezentantul legal al Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile sunt preluate de către prim-vicepreşedinte sau de către unul dintre vicepreşedinţii Colegiului Medicilor Veterinari.
    E. Comisia superioară de deontologie şi litigii
    ART. 29
    (1) Comisia superioară de deontologie şi litigii este formată din şapte membri titulari (un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar, patru membri) şi trei membri supleanţi.
    (2) Alegerea membrilor Comisiei superioare de deontologie şi litigii, cu excepţia preşedintelui acestei comisii, se face prin votul secret şi direct al delegaţilor la Congresul naţional, cu majoritate relativă, pentru o perioadă de 3 ani.
    (3) Preşedintele Comisiei superioare de deontologie şi litigii este ales prin vot secret şi direct, cu majoritate simplă, dacă şia depus candidatura cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării Congresului naţional.
    (4) Stabilirea funcţiilor în cadrul Comisiei superioare de deontologie şi litigii, cu excepţia preşedintelui şi a secretarului, se face în ordinea voturilor exprimate. Secretarul Comisiei superioare de deontologie şi litigii este numit dintre membrii acesteia.
    ART. 30
    (1) În Comisia superioară de deontologie şi litigii pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani în profesie.
    (2) În caz de deces, demisie sau indisponibilitate, membrii titulari vor fi înlocuiţi de supleanţi, în ordinea numărului de voturi.
    ART. 31
    Comisia superioară de deontologie şi litigii poate fi asistată de un jurist.
    ART. 32
    Comisia superioară de deontologie şi litigii se organizează şi funcţionează conform regulamentului de ordine interioară aprobat de Consiliul naţional.
    ART. 33
    Convocarea Comisiei superioare de deontologie şi litigii se face de către preşedintele acesteia.
    ART. 34
    (1) Comisia superioară de deontologie şi litigii îşi ţine şedinţele la sediu, în localitatea de domiciliu a preşedintelui sau în oricare alt loc stabilit, ori de câte ori este nevoie.
    (2) Şedinţele se ţin în ziua şi la ora fixate de preşedinte. Şedinţele nu sunt publice.
    (3) La şedinţele Comisiei superioare de deontologie şi litigii pot fi invitate să participe numai persoanele stabilite de preşedinte.
    (4) Pe toată durata analizării cazurilor, până la emiterea unei hotărâri definitive, documentele şi informaţiile din dosarele supuse analize Comisiei superioare de deontologie şi litigii sunt confidenţiale. Cu excepţia hotărârii Comisiei superioare de deontologie şi litigii, niciun document din dosarele respective nu poate fi făcut public.
    (5) Membrii Comisiei superioare de deontologie şi litigii, precum şi juristul care asistă comisia, la începerea şedinţei, trebuie să completeze o declaraţie de confidenţialitate cu privire la documentele, informaţiile şi detaliile de care a luat cunoştinţă în şedinţa respectivă.
    ART. 35
    Comisia superioară de deontologie şi litigii hotărăşte sancţiunile stabilite în lege şi le comunică Biroului executiv al Consiliului naţional.
    F. Comisia centrală de cenzori
    ART. 36
    (1) Comisia centrală de cenzori este formată din trei cenzori titulari şi trei cenzori supleanţi, dintre care doi cenzori titulari şi cenzorii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate relativă, în Congresul naţional, pentru o perioadă de 3 ani, iar un cenzor titular - contabil autorizat sau expert contabil - este ales de Biroul executiv, în condiţiile legii.
    (2) Membrii comisiei centrale de cenzori trebuie să îndeplinească condiţiile legale pentru această funcţie.
    ART. 37
    În caz de deces, demisie sau indisponibilitate a unuia dintre cenzori, acesta va fi înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.
    ART. 38
    (1) Cenzorii trebuie să supravegheze activitatea financiar-contabilă, să verifice bilanţul contabil, operaţiunile financiar-bancare şi contul Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Comisia centrală de cenzori trebuie să prezinte Consiliului naţional raportul privind activitatea financiar-contabilă a Colegiului Medicilor Veterinari anual pentru anul scadent.
    (3) Comisia centrală de cenzori trebuie să întocmească şi să prezinte Congresului naţional raportul privind activitatea financiar-contabilă a Colegiului Medicilor Veterinari.
    (4) Congresul naţional aprobă raportul Comisiei centrale de cenzori, descărcând de gestiune Biroul executiv al Consiliului naţional care şi-a încheiat mandatul.
    G. Comisia legislativă
    ART. 39
    (1) Comisia legislativă este formată din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri).
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei legislative sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional.
    (3) Membrii Comisiei legislative sunt validaţi de către Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.
    ART. 40
    Comisia legislativă are următoarele atribuţii:
    a) elaborează propuneri pentru proiectele de reglementare necesare organizării şi funcţionării Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) iniţiază şi elaborează propuneri pentru actele normative privind exercitarea activităţii de liberă practică medicală veterinară;
    c) face propuneri privind adoptarea şi modificarea actelor normative sau de reglementare din domeniul medical veterinar;
    d) analizează proiectele de acte normative, reglementări şi norme de exercitare a profesiei în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare, şi face propuneri Biroului executiv în vederea emiterii avizului consultativ;
    e) elaborează regulamentul propriu de ordine interioară, care este aprobat de către Consiliul naţional.
    H. Comisia de liberă practică
    ART. 41
    (1) Comisia de liberă practică este formată din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri).
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de liberă practică sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional.
    (3) Membrii Comisiei de liberă practică sunt validaţi de către Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.
    ART. 42
    Atribuţiile Comisiei de liberă practică sunt propuse de către Biroul executiv şi aprobate în cadrul Consiliul naţional.
    I. Comisia pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ
    ART. 43
    (1) Comisia pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ este formată din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri) şi constituită din: un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", reprezentanţi ai facultăţilor de medicină veterinară şi un reprezentant al Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional.
    (3) Membrii Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ sunt validaţi de Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.
    (4) Atribuţiile Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ sunt propuse de către Biroul executiv şi aprobate în cadrul Consiliul naţional.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Colegiul Medicilor Veterinari la nivel judeţean

    A. Adunarea generală a medicilor veterinari
    ART. 44
    Adunarea generală a medicilor veterinari din judeţe şi din municipiul Bucureşti, denumită în continuare Adunarea generală, este formată din medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari. Pot participa la Adunarea generală numai medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari cu cotizaţia achitată la zi.
    ART. 45
    (1) Adunarea generală se întruneşte anual în sesiune ordinară.
    (2) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din membri şi ia hotărâri cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
    (3) Convocarea Adunării generale se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei stabilite, comunicându-se ordinea de zi.
    (4) Adunarea generală se poate întruni în sesiune extraordinară în următoarele situaţii:
    a) la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor;
    b) dacă la data convocării Adunării generale ordinare nu s-a întrunit cvorumul de două treimi din numărul membrilor.
    (5) Convocarea Adunării generale extraordinare în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) se face de către Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, la un termen ce nu poate depăşi 20 de zile de la prima convocare. Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din membri, iar hotărârile se iau cu două treimi din numărul membrilor prezenţi.
    ART. 46
    Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:
    a) alege Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, Comisia de deontologie şi litigii şi Comisia de cenzori;
    b) examinează şi face propuneri privind proiecte de acte normative referitoare la profesia de medic veterinar;
    c) analizează şi aprobă raportul de activitate al Biroului executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, raportul de activitate al Comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii şi raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Biroului executiv;
    d) aprobă descărcarea de gestiune a Biroului executiv în exerciţiu, după caz;
    e) alege prin vot secret delegaţii la Congresul naţional.
    B. Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti
    ART. 47
    (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este format din 7-15 membri titulari şi 3 membri supleanţi, denumiţi consilieri, în funcţie de numărul medicilor veterinari înscrişi în colegiu, şi include membrii Biroului executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (2) Preşedintele Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este membru de drept al acestuia.
    ART. 48
    Membrii Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se aleg prin vot secret, pentru o perioadă de 3 ani, în cadrul Adunării generale a medicilor veterinari, cu excepţia preşedintelui, care este ales dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul unde este înscris, dacă şi-a depus candidatura, în condiţiile stabilite de prezentul regulament.
    ART. 49
    (1) În consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pot fi aleşi medici veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari. Locurile din Consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti care devin vacante prin demisie, deces sau din alte cauze se completează din cadrul membrilor supleanţi. La încetarea mandatului, membrii consiliilor judeţene şi ai Consiliului municipiului Bucureşti pot fi realeşi.
    (2) Membrii Consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti care nu participă la acţiunile Colegiului Medicilor Veterinari, încalcă sau nu îşi îndeplinesc atribuţiile stabilite pot fi revocaţi la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului respectiv.
    ART. 50
    Consiliul judeţean şi Consiliul municipiului Bucureşti se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
    ART. 51
    Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sunt legal constituite în prezenţa a două treimi din numărul de membri şi iau hotărâri cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
    C. Biroul executiv al Consiliului judeţean şi al Consiliului municipiului Bucureşti
    ART. 52
    (1) Consiliul judeţean şi Consiliul municipiului Bucureşti sunt coordonate de un birou executiv, alcătuit din:
    - preşedinte, ales prin vot secret şi direct de Adunarea generală;
    - 2 vicepreşedinţi, aleşi prin vot secret din cadrul Consiliului judeţean, respectiv 3 vicepreşedinţi, aleşi prin vot secret din cadrul Consiliului municipiului Bucureşti;
    - un secretar, membru al filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit de preşedintele nou şi validat de Adunarea generală; în caz de demisie sau deces, preşedintele va numi un alt secretar, care va fi validat de către Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (2) Biroul executiv al Consiliului judeţean va cuprinde şi un membru, cu drept de vot, nominalizat din cadrul Consiliului judeţean şi care a obţinut cele mai multe voturi.
    (3) Preşedintele este ales cu votul majorităţii simple.
    (4) Vicepreşedinţii sunt aleşi cu votul majorităţii relative.
    (5) Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este ales pentru o perioadă de 3 ani.
    ART. 53
    Biroul executiv propune Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti angajarea de colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile de remunerare.
    ART. 54
    Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi competenţe:
    a) analizează şi supune dezbaterii membrilor filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti proiecte de acte normative care privesc profesia de medic veterinar;
    b) ţine evidenţa, eliberează certificatele de înregistrare a unităţilor medicale veterinare şi le vizează anual;
    c) primeşte cererile de înscriere de pe raza sa de activitate şi aprobă înscrierea medicilor veterinari în colegiu;
    d) ţine evidenţa membrilor colegiului din filială şi actualizează permanent baza de date;
    e) ia măsuri şi controlează ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor transmise de Biroul executiv al Consiliului naţional;
    f) duce la îndeplinire deciziile Biroului executiv şi hotărârile Consiliului naţional;
    g) supraveghează respectarea Codului de deontologie medicală veterinară, a Statutului medicului veterinar şi a prezentului regulament;
    h) acordă atestatul de liberă practică, suspendă sau retrage, după caz, atestatele eliberate, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari;
    i) întocmeşte informări şi rapoarte asupra activităţii membrilor filialei, pe care le înaintează Biroului executiv al Consiliului naţional;
    j) gestionează patrimoniul, veniturile şi cheltuielile filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a Colegiului Medicilor Veterinari, încasează taxele de înscriere, cotizaţiile lunare şi alte taxe;
    k) aplică sancţiunile hotărâte de Comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, rămase definitive prin neapelare, precum şi cele ale Comisiei superioare de deontologie şi litigii;
    l) suspendă calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiei de medic veterinar, ca urmare:
    1. a interzicerii exercitării profesiei pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară rămasă definitivă;
    2. a neplăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor profesionale timp de 6 luni neîntrerupt, de la scadenţa acestora;
    m) aplică sancţiunea de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, dacă:
    1. împotriva medicului veterinar s-a luat măsura ridicării dreptului de a profesa, ca sancţiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari pentru evidentă incapacitate profesională ori boală psihică atestată de Comisia medicală de expertiză;
    2. medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpă profesională prevăzută şi pedepsită de Codul penal, care îl face nedemn de a-şi exercita profesia;
    n) propune Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti angajarea de colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile financiare;
    o) decontează cheltuielile făcute pentru îndeplinirea îndatoririlor din programul de activitate;
    p) propune acordarea de indemnizaţii;
    q) eliberează şi vizează semestrial cartea de identitate a membrilor filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a Colegiului Medicilor Veterinari;
    r) controlează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale veterinare, indiferent de forma de organizare, precum şi respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medicale veterinare;
    s) stabileşte sarcini şi responsabilităţi pe domenii de activitate membrilor consiliului;
    t) organizează şi supraveghează corectitudinea evenimentelor organizate în cadrul formării profesionale continue a medicilor veterinari;
    u) aprobă încetarea calităţii de membru, la solicitarea scrisă a medicului veterinar;
    D. Preşedintele Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti
    ART. 55
    (1) Preşedintele Biroului executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este şi preşedintele Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (2) Pot candida la funcţia de preşedinte medicii veterinari care şi-au depus candidatura cu cel puţin 15 zile înainte de organizarea Adunării generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au o vechime de 8 ani în profesia de medic veterinar şi sunt membri cotizanţi în ultimii 2 ani consecutiv.
    (3) Preşedintele Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti reprezintă profesia în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice de la nivel judeţean.
    (4) Preşedintele conduce şedinţele Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale Biroului executiv şi prezintă raportul de activitate al Biroului executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (5) Preşedintele duce la îndeplinire hotărârile Congresului naţional, ale Consiliului naţional şi ale Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    E. Comisia de deontologie şi litigii a Consiliului judeţean şi a Consiliului municipiului Bucureşti
    ART. 56
    (1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii sunt formate din 5 membri titulari (un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar, 2 membri) şi 3 membri supleanţi.
    (2) Funcţiile în cadrul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii se stabilesc în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinut de către fiecare membru, cu excepţia secretarului, care este numit de către preşedintele comisiei.
    ART. 57
    Alegerea comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii se face prin vot secret, cu majoritate relativă, în adunările generale judeţene ale medicilor veterinari, pentru o perioadă de 3 ani.
    ART. 58
    (1) În comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime în profesia de medic veterinar de cel puţin 10 ani.
    (2) În cazul în care Comisia judeţeană de deontologie şi litigii, respectiv a municipiului Bucureşti nu poate întruni cvorumul nici după convocarea membrilor supleanţi, Comisia superioară de deontologie şi litigii nominalizează judeţele care vor desemna câte un reprezentant prin tragere la sorţi, pentru întrunirea cvorumului Comisiei judeţene de deontologie şi litigii, respectiv a municipiului Bucureşti.
    ART. 59
    Activitatea Comisiei de deontologie şi litigii poate fi asistată de un jurist.
    ART. 60
    Procedura de soluţionare a litigiilor, de cercetare a abaterilor de la Codul de deontologie medicală veterinară şi de stabilire a sancţiunilor este reglementată prin Regulamentul de ordine interioară al Comisiei superioare de deontologie şi litigii, al Comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    F. Comisia de cenzori a Consiliului judeţean şi a Consiliului municipiului Bucureşti
    ART. 61
    (1) Comisia de cenzori judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti este formată din 3 membri titulari şi 3 membri supleanţi, dintre care 2 membri titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate relativă, în adunările generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari, pentru o perioadă de 3 ani, iar un cenzor titular - contabil autorizat sau expert contabil - este ales de Biroul executiv, în condiţiile legii.
    (2) Membrii Comisiei de cenzori trebuie să îndeplinească condiţiile legale pentru această funcţie.
    (3) Atribuţiile şi competenţele comisiilor de cenzori judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt prevăzute în prezentul regulament.

    CAP. III
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari

    ART. 62
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândeşte în condiţiile prevăzute de art. 16 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 63
    (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiei de medic veterinar.
    (2) Cererea de înscriere în Colegiul Medicilor Veterinari se adresează preşedintelui Biroului executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti din filiala în care îşi desfăşoară activitatea şi/sau îşi stabileşte sediul profesional medicul veterinar respectiv.
    (3) Medicul veterinar înscris ca membru al Colegiului Medicilor Veterinari în cadrul unei filiale judeţene poate să îşi exercite activitatea, în condiţiile legii, pe întreg teritoriul României.
    (4) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este atestată prin cartea/cardul de identitate, eliberată/eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari.
    ART. 64
    (1) În cadrul Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri de onoare personalităţi de seamă ale profesiei din ţară şi din străinătate.
    (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari poate fi obţinută într-un singur judeţ sau în municipiul Bucureşti.
    ART. 65
    Drepturile membrilor Colegiului Medicilor Veterinari sunt prevăzute la art. 20 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi în Statutul medicului veterinar.
    ART. 66
    Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Veterinari sunt prevăzute la art. 21 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi în Statutul medicului veterinar.
    ART. 67
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiei de medic veterinar devin nedemne şi se suspendă în condiţiile art. 22 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 68
    (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se poate suspenda, pentru motive neimputabile medicului veterinar, în următoarele situaţii:
    a) femeia medic veterinar se află în concediu prenatal/postnatal;
    b) medicul veterinar (femeie, bărbat) se află în concediu de îngrijire a copilului, pe perioada în care face dovada suspendării raportului de serviciu/muncă;
    c) medicul veterinar se află în afara graniţelor ţării şi face dovada că nu exercită profesia de medic veterinar;
    d) medicul veterinar îşi suspendă raportul de serviciu/raportul de muncă din motive personale, temeinic justificate;
    e) medicul veterinar beneficiază de şomaj;
    f) medicul veterinar se află în afara graniţelor ţării şi face dovada că este înscris în organizaţia profesională din ţara în care îşi exercită profesia de medic veterinar.
    (2) Modalitatea de solicitare, analizare şi soluţionare a situaţiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Consiliului naţional.
    ART. 69
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari încetează în condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 70
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari poate înceta şi prin renunţare voluntară unilaterală.
    ART. 71
    Exercitarea fără drept a oricărei activităţi specifice profesiei de medic veterinar constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii.

    CAP. IV
    Patrimoniu. Venituri şi cheltuieli

    ART. 72
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari are un patrimoniu propriu, care se compune din bunuri mobile şi imobile, inclusiv mijloace băneşti.
    (2) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie în principal din taxele de înscriere în colegiu, cotizaţiile lunare ale membrilor şi alte taxe.
    (3) Alte venituri se pot realiza din subvenţii, donaţii şi sponsorizări, din manifestări ştiinţifice şi culturale, drepturi de autor, chirii, dobânzi şi orice alte surse legale.
    (4) Consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti virează 50% din cotizaţiile încasate lunar Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.
    (5) Fondurile băneşti pot fi utilizate, cu aprobarea Consiliului naţional, şi pentru participarea ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale, al cărei profit va fi folosit exclusiv în folosul membrilor Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 73
    Consiliul naţional şi filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari au conturi în lei şi valută, însemne şi sigilii proprii.
    ART. 74
    Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse de studii, ajutoare sociale, crearea de instituţii cu scop ştiinţific în domeniul medical veterinar, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activităţi ale Colegiului Medicilor Veterinari, cheltuieli administrative, acordarea de indemnizaţii şi ca fond de salarii pentru personalul propriu, precum şi pentru orice cheltuieli aprobate de către Biroul executiv, preşedinte sau de către Consiliul Naţional, după caz.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 75
    Activitatea Colegiului Medicilor Veterinari se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care trebuie să fie respectate de către toţi membrii săi.


    ANEXA 2

                           STATUTUL
                        medicului veterinar
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii

    ART. 1
    În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:
    a) medic veterinar - acea persoană de cetăţenie română sau străină care posedă diplomă de medic veterinar, eliberată de o instituţie de învăţământ universitar din România ori din străinătate şi recunoscută oficial în România de către autoritatea competentă;
    b) medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat, desemnat de autoritatea veterinară pentru a realiza activităţi veterinare publice stabilite de aceasta, în condiţiile legii;
    c) medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activităţi veterinare de liberă practică, în condiţiile legii;
    d) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea veterinară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi veterinare publice, în condiţiile legii;
    e) autoritate sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea veterinară centrală care are atribuţii în domeniile de competenţă ale serviciilor veterinare sau orice altă autoritate din domeniul veterinar căreia i s-au delegat aceste puteri şi competenţe;
    f) autoritate sanitar-veterinară centrală şi pentru siguranţa alimentelor - serviciul veterinar central al României, care are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul veterinar, a definirii competenţelor şi atribuţiilor serviciilor veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării şi controlului activităţilor veterinare publice;
    g) autoritate sanitar-veterinară judeţeană şi pentru siguranţa alimentelor - serviciile publice veterinare descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ autorităţii veterinare centrale, având autoritatea şi responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul veterinar pe teritoriul judeţului respectiv, a gestionării, realizării şi controlului activităţilor veterinare publice la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de autoritatea veterinară centrală; este reprezentată de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
    h) autoritate sanitar-veterinară locală şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscripţiilor veterinare teritoriale, subordonată tehnic şi administrativ autorităţii veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionării şi notificării activităţilor veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;
    i) carte de identitate/card de identitate - reprezintă documentul oficial eliberat de Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari, la înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari şi care atestă calitatea de membru;
    j) atestat de liberă practică - documentul eliberat de Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari, la cererea medicilor veterinari, în vederea obţinerii dreptului de liberă practică medicală veterinară;
    k) certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică - reprezintă:
      (i) în cazul unităţilor medicale veterinare de asistenţă fără personalitate juridică:
    - actul de înfiinţare a cabinetului medical veterinar individual (de asistenţă medicală veterinară sau a cabinetului medical veterinar individual pentru consultanţă de specialitate), precum şi actul tehnico-juridic care atestă faptul că acesta îndeplineşte condiţiile legale de funcţionare şi de a cărui existenţă este condiţionată posibilitatea desfăşurării activităţii medicale veterinare;
    - actul care atestă asocierea a două cabinete medicale veterinare individuale, înfiinţate conform prevederilor legale în cazul cabinetelor medicale veterinare asociate;
      (ii) în cazul unităţilor medicale veterinare de asistenţă, cu personalitate juridică - actul tehnico-juridic care atestă faptul că sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare şi de a cărui existenţă este condiţionată posibilitatea desfăşurării activităţii medicale veterinare;
      (iii) în cazul unităţilor farmaceutice veterinare (puncte farmaceutice veterinare, farmacii veterinare şi depozite farmaceutice veterinare) şi a laboratorului medical veterinar - Certificatul de înregistrare reprezintă documentul care atestă înregistrarea lor în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
    l) anexa privind înregistrarea de menţiuni în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fără personalitate juridică (anexa nr. 7) - document anexă la Certificatul de înregistrare şi în care se înscriu modificările înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare privind:
    - schimbarea sediului social în cazul societăţilor comerciale care deţin unităţi medicale veterinare;
    - înlocuirea medicului veterinar titular al unităţii medicale veterinare;
    - modificarea obiectului de activitatea (completare, restrângere, reformulare);
    m) Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică - document oficial şi public gestionat de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari, în care sunt înregistrate:
    - toate unităţile medicale veterinare de asistenţă, cu sau fără personalitate juridică, cu drept de funcţionare în România;
    - farmaciile veterinare şi punctele farmaceutice veterinare, dacă acţionariatul este format exclusiv din medici veterinari sau este constituit altfel, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare;
    - depozitele farmaceutice veterinare, opţional;
    - laboratoarele sanitar-veterinare, opţional;
    n) certificat de conformitate - documentul eliberat de către Colegiul Medicilor Veterinari în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar, în scopuri profesionale;
    o) certificat european de statut profesional prezent - documentul eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari care atestă situaţia profesională prezentă a medicului veterinar membru al Colegiului Medicilor Veterinari.
    p) unitate medicală veterinară - unitate care asigură una dintre următoarele activităţi din domeniul sanitar-veterinar: prestează servicii de asistenţă medicală veterinară, diferite servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitară veterinară, producerea, depozitarea şi comercializarea produselor medicinale veterinare, diagnostic de laborator.
    ART. 2
    Exercitarea profesiei de medic veterinar este supusă Constituţiei României, republicată, convenţiilor internaţionale la care România este parte, legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, Statutului medicului veterinar şi Codului de deontologie medicală veterinară.
    ART. 3
    În temeiul art. 6 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare, în exercitarea profesiei, medicul veterinar aplică, respectă şi este protejat de prevederile Statutului medicului veterinar.
    ART. 4
    În baza art. 8 alin. (1) din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, funcţionează Colegiul Medicilor Veterinari, ca formă de organizare profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi cu personalitate juridică.
    ART. 5
    Medicina veterinară este o ştiinţă medicală ce asigură sănătatea, bunăstarea şi protecţia animalelor, contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului.
    ART. 6
    Libertatea şi independenţa profesiei de medic veterinar sunt atribute exclusive ale persoanei care exercită această profesie, în temeiul legii şi al prezentului statut.
    ART. 7
    Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar de liberă practică, în exercitarea profesiei sale, nu este funcţionar public.
    ART. 8
    (1) Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.
    (2) Activitatea medicală veterinară este o problemă de stat şi se realizează, după o concepţie unitară, de către serviciile sanitar-veterinare de stat şi serviciile medicale veterinare de liberă practică organizate în condiţiile legii.
    ART. 9
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează, cu avizul consultativ al Colegiului Medicilor Veterinari, norme sanitar-veterinare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse şi subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deşeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor, răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei veterinare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor.
    ART. 10
    Colegiul Medicilor Veterinari acordă aviz consultativ proiectelor de acte normative, reglementărilor şi normelor de exercitare a profesiei în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare.

    CAP. II
    Organizarea profesiei de medic veterinar

    ART. 11
    (1) Profesia de medic veterinar se exercită în România de către orice persoană, cetăţean român, care posedă diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum şi de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, care posedă diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atestă această calificare prevăzută de lege, eliberate de o instituţie de învăţământ din aceste state.
    (2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, care posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de instituţii de învăţământ superior veterinar din ţări terţe, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene.
    (3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România şi cetăţenii statelor terţe, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, care posedă diplome, certificate sau alte documente, eliberate de instituţii de învăţământ veterinar din state terţe care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.
    (4) Recunoaşterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente care atestă calificarea de medic veterinar se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari.
    (5) Medicii veterinari cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care exercită profesia de medic veterinar în România au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu privire la exercitarea acesteia ca medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 12
    Profesia de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:
    a) serviciile de stat - publice - sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
    b) serviciile sanitar-veterinare de liberă practică, autorizate/înregistrate legal;
    c) instituţiile de învăţământ veterinar autorizate şi/sau acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;
    d) alte instituţii publice şi private.
    ART. 13
    (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiei de medic veterinar.
    (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este atestată prin cartea/cardul de identitate a medicului veterinar (anexa nr. 2), document eliberat la înscriere.
    (3) În cazul emiterii cardului de identitate Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari va emite hotărârea pentru aprobarea modelului, procedura şi condiţiile de eliberare a acestuia.
    ART. 14
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândeşte de orice medic veterinar, cetăţean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetăţean elveţian ori cetăţean din state terţe conform art. 11, indiferent de convingerile politice, religioase şi culturale sau de originea etnică, care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) exercită în mod legal profesia de medic veterinar în România, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    b) nu se află în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic veterinar;
    d) a depus jurământul prevăzut la art. 19 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 15
    (1) Prevederile art. 14 nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de medic veterinar de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de către cetăţenii elveţieni sub formă de prestări de servicii.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cetăţenii statelor menţionate se înregistrează într-un registru ţinut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, fără a dobândi calitatea de membri.
    (3) Pentru prestarea de servicii, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a face o declaraţie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în condiţiile legii.
    (4) În exercitarea profesiei în forma prestării de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesională.
    (5) Declaraţia prevăzută la alin. (3), referitoare la serviciile prestate, trebuie să fie însoţită de o dovadă legală a prestării serviciilor respective în România.
    ART. 16
    Pentru eliberarea cărţii/cardului de identitate, medicul veterinar depune la Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari următoarele:
    a) cerere-tip (anexa nr. 1);
    b) copie de pe diploma de medic veterinar ori documentul care atestă deţinerea titlului de medic veterinar;
    c) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
    d) certificat medical care atestă starea fizică şi psihică, eliberat de o unitate medicală specializată;
    e) certificat, eliberat de Biroul executiv judeţean de domiciliu sau în care medicul veterinar a mai fost înscris în profesie, care să ateste situaţia disciplinară şi cauzele încetării calităţii de membru al Colegiului Medicilor Veterinari;
    f) o fotografie color format 3/4;
    g) dovada achitării taxei de înscriere;
    h) un dosar plic;
    i) pentru medicii veterinari cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetăţenii elveţieni şi ai statelor terţe este necesar un certificat de bună practică eliberat de forul profesional al ţării unde au calitatea de membri ai organizaţiei profesionale naţionale.
    ART. 17
    Medicii veterinari pensionari pot solicita înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari.
    ART. 18
    (1) Medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari care solicită transferul la o altă filială judeţeană a Colegiului Medicilor Veterinari trebuie să depună o cerere la Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti unde doreşte să se transfere, însoţită de un certificat eliberat de Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, de la care se transferă, care să ateste faptul că nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, că a achitat cotizaţia la zi şi în care să se menţioneze dacă solicitantul se află în curs de judecată penală sau disciplinară.
    (2) Cererea de transfer se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.
    (3) Medicul veterinar se consideră transferat de la data aprobării cererii.
    (4) În cazul în care cererea de transfer este respinsă, motivul respingerii va fi comunicat în scris solicitantului.
    (5) Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti în care s-a transferat medicul veterinar notifică Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la transferul efectuat, pentru operarea în tabloul general al membrilor Colegiului Medicilor Veterinari, în termen de cel mult 15 zile de la aprobarea cererii de transfer.
    (6) Medicul veterinar transferat îşi păstrează cartea/cardul de identitate şi atestatul de liberă practică emise anterior de către Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti în care s-a înscris prima dată.

    CAP. III
    Activitatea de liberă practică

    ART. 19
    Medicii veterinari de liberă practică, în cadrul activităţii profesionale, fac parte din sistemul naţional unic sanitar-veterinar.
    ART. 20
    Activitatea medicilor veterinari de liberă practică este aprobată de Colegiul Medicilor Veterinari prin acordarea atestatului de liberă practică.
    ART. 21
    Activităţile efectuate prin libera practică medicală veterinară sunt: asistenţă medicală veterinară, însămânţări artificiale, diferite servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitar-veterinară, producere şi comercializare de medicamente antiparazitare şi de uz veterinar şi de aparatură şi instrumentar de uz veterinar.
    ART. 22
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari este abilitat să adopte o hotărâre prin care să modifice prevederile art. 16 şi cele ale art. 42, astfel încât medicii veterinari să poată utiliza sistemului PCU (punct unic de contact) pentru înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari şi obţinerea atestatului de liberă practică.
    ART. 23
    Prin hotărâre a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari se stabileşte modalitatea de aplicare a prevederilor art. 16 şi cele ale art. 42, prin utilizarea sistemului PCU (punct unic de contact) de către medicii veterinari.

    SECŢIUNEA 1
    Formele de organizare a exercitării activităţii de liberă practică

    ART. 24
    Medicii veterinari de liberă practică trebuie să se organizeze ca unităţi medicale veterinare fără personalitate juridică sub forma cabinetului medical veterinar individual, conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, sau ca unităţi medicale veterinare cu personalitate juridică conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 25
    Medicul veterinar este liber să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi de prezentul statut.
    ART. 26
    Întrucât profesia de medic veterinar este o profesie reglementată, în exercitarea ei, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează şi funcţionează în cadrul formelor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 27
    (1) Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor medicale veterinare de asistenţă, indiferent de forma de organizare, se exercită de către Colegiul Medicilor Veterinari.
    (2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor medicale veterinare se exercită de către Colegiul Medicilor Veterinari sau de către alte organe abilitate, în condiţiile legii.
    ART. 28
    (1) Unităţile medicale veterinare de asistenţă trebuie să dispună de dotarea minimă necesară pentru serviciile medicale veterinare pe care le oferă, în conformitate cu hotărârile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Cabinetele medicale veterinare individuale, unităţi medicale veterinare fără personalitate juridică, se înfiinţează la adresa menţionată în dovada care atestă deţinerea legală a spaţiului în care va funcţiona cabinetul medical veterinar (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat etc.)
    (3) Titularul unităţii medicale veterinare pentru asistenţă va întocmi şi va depune, în vederea înregistrării, raportul de autoevaluare conform modelului aprobat şi răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 29
    Cabinetul medical veterinar poate realiza venituri din:
    a) servicii medicale veterinare cu plata directă din partea clientului;
    b) servicii medicale veterinare prestate pe bază de contract;
    c) donaţii şi sponsorizări;
    d) activităţi de consultanţă în domeniul medical veterinar;
    e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale;
    f) servicii conexe actului medical-veterinar.
    ART. 30
    Cabinetul medical veterinar înfiinţat în temeiul altor acte normative se va reorganiza în conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în maximum 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 31
    Medicii veterinari de liberă practică organizaţi ca persoane fizice autorizate în temeiul altor acte normative, cu excepţia Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, vor trebui să îşi schimbe forma de organizare, respectând prevederile prezentului statut, în maximum 6 luni de la publicarea prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 32
    (1) Actul de înfiinţare a cabinetului medical veterinar individual (de asistenţă, precum şi a cabinetului medical veterinar individual pentru consultanţă de specialitate) este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică (anexa nr. 6).
    (2) Certificatul de înregistrare se eliberează de către consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după aprobarea de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.
    (3) Certificatul de înregistrare este necesar pentru funcţionarea unităţilor medicale veterinare prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-c).
    (4) Certificatul de înregistrare se emite şi pentru unităţile medicale veterinare prevăzute la art. 37 alin. (1) în cazul în care acţionariatul aparţine exclusiv medicilor veterinari sau este constituit altfel, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare; certificatul de înregistrare se emite opţional şi pentru laboratoarele medicale veterinare şi depozitele farmaceutice veterinare.
    (5) Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică se eliberează de către consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, un exemplar al acestuia se înmânează titularului şi are valabilitate nelimitată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (6) Unităţile medicale veterinare de asistenţă se verifică anual până în anul 2015, inclusiv, şi se menţionează pe Certificatul de înregistrare de către Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, care l-a eliberat.
    (7) Colegiul Medicilor Veterinari va verifica, prin structurile sale, ca urmare a unor sesizări sau aleatoriu, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii Certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.
    (8) Echipele de verificare sunt nominalizate de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari sau de către Biroul executiv al Consiliului judeţean al Colegiului Medicilor Veterinari şi trebuie să se evite conflictul de interese. Din echipele de verificare pot face parte şi medici veterinari titulari ai unităţilor medicale veterinare de asistenţă, dar aceştia nu vor fi delegaţi pentru verificarea unităţilor din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, iar în cazul municipiului Bucureşti, în sectorul în care îşi desfăşoară activitatea ca titular.
    (9) Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică este documentul oficial şi public gestionat de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 33
    (1) Actele necesare pentru obţinerea certificatului de înregistrare sunt:
    a) cerere-tip (anexa nr. 5);
    b) copie de pe cartea de identitate eliberată de Colegiul Medicilor Veterinari;
    c) copie de pe atestatul de liberă practică;
    d) copie de pe actul constitutiv al societăţii;
    e) copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de registrul comerţului, pentru persoane juridice;
    f) dovada deţinerii legale a spaţiului destinat unităţii medicale veterinare;
    g) schiţa unităţii medicale veterinare;
    h) dovada achitării taxei de eliberare a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
    i) certificat constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii, din care să rezulte asociaţii ori acţionarii, după caz, obiectul principal de activitate, sediul social şi punctul ori punctele de lucru;
    j) raportul de autoevaluare, completat în cazul unităţilor medicale veterinare de asistenţă;
    k) dovada faptului că semnatarul cererii este reprezentantul legal sau împuternicit de către reprezentantul legal al unităţii cu personalitate juridică;
    l) copie de pe diploma de medic veterinar, în cazul în care acţionarul sau acţionarii unităţii medicale veterinare este/sunt cetăţean/cetăţeni al/ai altor state şi căruia/cărora diploma de calificare i-a/le-a fost recunoscută.
    (2) În cazul unităţilor medicale veterinare farmaceutice sau a laboratoarelor sanitar-veterinare deţinute de către medici veterinari din alte state şi cărora diploma de calificare le-a fost recunoscută nu sunt necesare documentele menţionate la alin. (1) lit. b) şi c).
    ART. 34
    (1) Reprezentantul legal şi/sau împuternicitul reprezentantului legal care este înscris ca titular al unităţii medicale veterinare are obligaţia de a informa emitentul cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de înregistrare, precum şi cu privire la modificarea datelor înscrise în acesta.
    (2) În vederea înregistrării modificărilor asupra datelor înscrise în certificatul de înregistrare, reprezentantul legal sau împuternicitul reprezentantului legal al unităţii medicale veterinare are obligaţia să depună, odată cu cererea de înregistrare a menţiunilor în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică şi în anexa privind înregistrarea de menţiuni în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, şi actele doveditoare ale modificărilor solicitate, respectiv:
    a) hotărârea adunării generale a asociaţilor privind înlocuirea medicului veterinar titular;
    b) certificat constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii, din care să rezulte asociaţii sau acţionarii, după caz, obiectul principal de activitate, sediul social şi punctul ori punctele de lucru;
    c) documente care să susţină necesitatea modificării: referat de verificare întocmit de filiala judeţeană a Colegiului Medicilor Veterinari, respectiv a municipiului Bucureşti şi/sau atestatul de liberă practică etc.
    (3) Cuantumul tarifului pentru înscrierea de menţiuni şi eliberarea unui nou certificat de înregistrare se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 35
    (1) La încetarea activităţii unităţii medicale veterinare cu ori fără personalitate juridică înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, titularul ori, după caz, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia trebuie să depună la Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari pe teritoriul căreia este înregistrată unitatea o cerere de radiere (anexa nr. 12).
    (2) Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari are obligaţia înregistrării şi verificării datelor menţionate în cererea de radiere, precum şi transmiterii acesteia la Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari în vederea operării radierii în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.
    (3) Unităţile înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, care şi-au încetat activitatea, pot fi radiate şi la propunerea Biroului executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari, pe baza unui referat de verificare în care se menţionează faptul că este solicitată radierea, întrucât unitatea şi-a încetat activitatea, iar reprezentantul legal al acesteia sau împuternicitul nu pot fi găsiţi la adresa declarată. Referatul trebuie să menţioneze data verificării, numele persoanelor care au realizat verificarea şi semnătura lor, precum şi documente oficiale relevante. Referatul se înaintează Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari prin adresă cu propunere de radiere, semnată de preşedintele filialei judeţene a Colegiului Medicilor Veterinari.
    (4) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari adoptă hotărâri prin care aprobă procedurile privind înregistrarea unităţilor medicale veterinare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, precum şi a altor proceduri necesare unei bune desfăşurări a activităţii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Formele de desfăşurare a activităţii de liberă practică

    ART. 36
    (1) Medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, îşi desfăşoară activitatea în una dintre următoarele unităţi medicale veterinare de asistenţă:
    a) cabinetul medical veterinar;
    b) clinica medicală veterinară;
    c) spitalul clinic veterinar;
    d) clinica veterinară universitară.
    (2) Medicii veterinari organizaţi în condiţiile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, pot solicita înregistrarea în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a unuia sau mai multor puncte de lucru.
    (3) Cabinetele medicale veterinare individuale pot solicita înregistrarea în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a unuia sau mai multor puncte de lucru şi se va elibera, pentru fiecare punct de lucru, o anexă la certificatul de înregistrare pe care îl deţine (anexa nr. 9), în baza unei cereri conform modelului din anexa nr. 8.
    (4) Cabinetele medicale veterinare individuale de consultanţă nu pot solicita înregistrarea în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a unuia sau mai multor puncte de lucru.
    (5) Unităţile medicale veterinare cu personalitate juridică înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita înregistrarea în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a unuia sau mai multor puncte de lucru în baza unei cereri conform modelului din anexa nr. 5 şi se va elibera, pentru fiecare punct de lucru, un certificat de înregistrare cu număr distinct conform modelului din anexa nr. 6.
    (6) Documentele necesare pentru înregistrarea punctului de lucru sunt:
    a) cerere-tip (anexa nr. 8 pentru cabinetele medicale individuale sau anexa nr. 5 pentru societăţi comerciale);
    b) copie de pe certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
    c) dovada deţinerii legale a spaţiului pentru punctul de lucru;
    d) raport de autoevaluare, întocmit pentru punctul de lucru;
    e) dovada achitării taxei de eliberare a documentului.
    ART. 37
    (1) În cazul comercializării cu amănuntul a produselor medicinale veterinare, medicii veterinari de liberă practică se organizează exclusiv ca persoane juridice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele unităţi medicale veterinare autorizate:
    a) puncte farmaceutice veterinare;
    b) farmacii veterinare.
    (2) În cazul producerii, depozitării şi distribuţiei produselor medicinale veterinare, medicii veterinari de liberă practică se organizează exclusiv ca persoane juridice, cu respectarea condiţiilor din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele unităţi medicale veterinare autorizate:
    a) depozite farmaceutice veterinare;
    b) unităţi pentru producerea produselor medicinale veterinare.
    (3) Medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care posedă diplome, certificate sau alte documente, eliberate de instituţii de învăţământ veterinar din aceste state sau din state terţe care atestă această calificare, echivalate potrivit legii, pot fi acţionari ai unităţilor medicale veterinare fără a fi obligaţi să fie membri ai Colegiului Medicilor Veterinari şi să deţină atestat de liberă practică.
    (4) Colegiul Medicilor Veterinari poate verifica documentele care au stat la baza recunoaşterii calificării de medic veterinar în cazul medicilor veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, care sunt acţionari sau îşi exercită profesia în cadrul unităţilor medicale veterinare pe teritoriul României.
    ART. 38
    (1) Medicamentele şi produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializează în condiţiile legii, numai din depozite, puncte farmaceutice şi farmacii veterinare autorizate sanitar-veterinar.
    (2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează numai din depozite veterinare autorizate.
    (3) Medicamentele, produsele antiparazitare de uz veterinar, produsele biologice de uz veterinar se utilizează şi se administrează numai de către medicii veterinari, titulari sau angajaţi ai unităţilor medicale veterinare de asistenţă sau de consultanţă, pe bază de contract cu operatorii economici, care deţin atestat de liberă practică valid, în cadrul actului medical veterinar, exclusiv după consultarea animalului.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), proprietarii de animale pot administra produse medicinale veterinare care sunt prescrise şi recomandate de un medic veterinar care deţine atestat de liberă practică valid, fiind însă excluse formele injectabile.
    (5) Personalul medical veterinar auxiliar angajat al unei unităţi medicale veterinare de asistenţă sau consultanţă poate administra produsele menţionate la alin. (3) exclusiv sub coordonarea medicului veterinar care deţine atestat de liberă practică valid.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţiile de acordare şi retragere a atestatului de liberă practică

    ART. 39
    Atestatul de liberă practică medicală veterinară (anexa nr. 4) este documentul eliberat de Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari, la cererea medicilor veterinari, în vederea obţinerii dreptului de liberă practică medicală veterinară în cadrul unităţilor de asistenţă medicală veterinară şi al unităţilor farmaceutice veterinare care practică comerţul cu amănuntul al produselor medicinale veterinare.
    ART. 40
    Medicul veterinar care solicită acordarea atestatului de liberă practică trebuie să fie posesor al cărţii de identitate/cardului de identitate.
    ART. 41
    Medicul veterinar care solicită acordarea atestatului de liberă practică trebuie să depună la Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari următoarele:
    a) cerere-tip (anexa nr. 3);
    b) copie de pe diploma de medic veterinar ori de pe documentul care atesta deţinerea titlului de medic veterinar;
    c) copie xerox de pe cartea/cardul de identitate eliberată de Colegiul Medicilor Veterinari;
    d) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
    e) certificat medical care atestă starea fizică şi psihică, eliberat de o unitate medicală specializată;
    f) certificat, eliberat de Biroul executiv judeţean de domiciliu sau în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, privind situaţia disciplinară şi cauzele încetării calităţii de membru al colegiului;
    g) fotografie color format 3/4;
    h) dovada achitării cotizaţiei la zi;
    i) dovada achitării taxei de eliberare a atestatului de liberă practică;
    j) declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat concomitent eliberarea unui alt atestat de liberă practică;
    k) un dosar plic.
    ART. 42
    Medicul veterinar care solicită acordarea atestatului de liberă practică trebuie să menţioneze în cererea tip activităţile din următoarele domenii:
    a) asistenţa medicală veterinară;
    b) însămânţările artificiale;
    c) diferitele servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitar-veterinară;
    d) producerea şi comercializarea medicamentelor antiparazitare şi de uz veterinar şi a aparaturii şi instrumentarului de uz veterinar.
    ART. 43
    Retragerea temporară sau definitivă a atestatului de liberă practică se face de către Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti în următoarele situaţii:
    a) nerespectarea obligaţiilor stabilite prin prezentul statut;
    b) încălcarea normelor sanitar-veterinare în vigoare;
    c) abateri de la Codul de deontologie medicală veterinară, odată cu aplicarea sancţiunilor stabilite de Comisia superioară sau judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii;
    d) efectuarea altor activităţi decât cele prevăzute la art. 42 sau nerespectarea condiţiilor prevăzute în atestatul de liberă practică;
    e) la încetarea activităţilor sau a scopului pentru care a fost eliberat;
    f) în caz de incapacitate fizică sau boală psihică, atestate de o comisie medicală de expertiză;
    g) ca urmare a neîndeplinirii punctajului stabilit de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari pentru pregătirea profesională continuă obligatorie.
    ART. 44
    Retragerea atestatului de liberă practică se poate face numai de către emitent.
    ART. 45
    (1) Folosirea în alte scopuri sau falsificarea atestatului de liberă practică se pedepseşte conform legii.
    (2) Refuzul predării atestatului de liberă practică, în cazul în care s-a dispus măsura retragerii temporare sau definitive în conformitate cu reglementările Colegiului Medicilor Veterinari, reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Codului de deontologie medicală veterinară.
    (3) Pierderea, furtul sau deteriorarea totală a atestatului de liberă practică se notifică de urgenţă emitentului.
    (4) În caz de pierdere, furt sau distrugere totală, atestatul de liberă practică se declară nul, fiind eliberat, contra cost, un nou atestat.
    (5) În cazul în care se modifică, prin căsătorie sau divorţ, numele posesorului cărţii de identitate a medicului veterinar şi atestatului de liberă practică, în baza unei solicitări scrise a acestuia, la care se ataşează copia documentului de identitate care atestă noul nume, filiala judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti a Colegiului Medicilor Veterinari, al cărei membru activ este solicitantul, retrage cartea de identitate şi atestatul de liberă practică deţinute de acesta şi emite contra cost documentele pe noul nume, păstrând numărul iniţial al cărţii de identitate. Menţiunea privind schimbarea numelui prin căsătorie/divorţ se înscrie de către Biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti în evidenţele proprii, precum şi în tabloul general al membrilor Colegiului Medicilor Veterinari.

    CAP. IV
    Atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari de liberă practică

    SECŢIUNEA 1
    Drepturile medicilor veterinari de liberă practică

    ART. 46
    Medicii veterinari de liberă practică înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari au dreptul să exercite activităţile specifice profesiei potrivit Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi prezentului statut.
    ART. 47
    (1) În exercitarea profesiei, medicul veterinar de liberă practică are următoarele drepturi:
    a) să îşi exercite profesia medicală veterinară în condiţiile legii;
    b) să îşi desfăşoare activitatea nestingherit şi fără nicio imixtiune din partea altor categorii profesionale;
    c) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei;
    d) să asiste la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    e) să aleagă şi să fie ales;
    f) să participe la formele de perfecţionare profesională continuă;
    g) să folosească însemnele şi titlurile profesionale sau academice;
    h) să solicite eliberarea atestatului de liberă practică;
    i) să solicite onorariul stabilit prin negociere;
    j) să deţină sediu profesional;
    k) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari cu privire la orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei;
    l) să angajeze personal de specialitate şi auxiliar;
    m) să închirieze, să concesioneze sau să cumpere bunuri mobile şi imobile destinate exercitării profesiei sau activităţii sanitar-veterinare de interes public naţional;
    n) să îşi facă reclamă în condiţiile stabilite de Codul de deontologie medicală veterinară;
    o) să încheie contracte pentru furnizarea serviciilor medicale veterinare.
    (2) Insulta, calomnia ori ameninţarea, săvârşite împotriva medicului veterinar în timpul exercitării profesiei şi în legătură cu aceasta, se pedepseşte conform legii.
    (3) Lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva medicului veterinar în condiţiile exercitării profesiei se pedepsesc conform legii.
    ART. 48
    În exercitarea profesiei, medicii veterinari sunt ocrotiţi de lege.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile medicilor veterinari de liberă practică

    ART. 49
    (1) Exerciţiul liber al profesiei, demnitatea, conştiinţa, moralitatea, independenţa, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea şi sentimentul de confraternitate sunt principii esenţiale ale profesiei de medic veterinar şi constituie îndatoriri ale acestuia.
    (2) Medicul veterinar este obligat să respecte aceste principii atât în activitatea sa profesională, cât şi în viaţa privată.
    ART. 50
    Medicii veterinari de liberă practică, precum şi personalul de specialitate angajat au următoarele obligaţii:
    a) să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;
    b) să respecte şi să aplice în orice împrejurare normele de etică şi deontologie medicală veterinară;
    c) să respecte prevederile înscrise în atestatul de liberă practică;
    d) să recunoască autoritatea sanitar-veterinară de stat în teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea şi să o informeze imediat asupra oricăror situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor, sănătatea publică şi mediul;
    e) să ţină la zi şi în condiţii corespunzătoare evidenţele tehnice şi contabile legale;
    f) să comunice imediat autorităţii sanitar-veterinare competente suspiciunea sau apariţia unor boli declarabile;
    g) să contribuie la îmbunătăţirea imaginii profesiei, să o promoveze şi să o apere şi, implicit, pe cea a Colegiului Medicilor Veterinari;
    h) să participe, când sunt solicitaţi, la combaterea unor boli declarabile;
    i) să respecte legile şi celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar şi să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    j) să se prezinte în faţa Comisiei de deontologie când este convocat legal;
    k) să promoveze întregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea creşterii animalelor şi a potenţialului lor productiv;
    l) să nu desfăşoare alte activităţi medicale veterinare decât cele cuprinse în atestatul de liberă practică;
    m) să îşi achite lunar cotizaţia stabilită de Colegiul Medicilor Veterinari;
    n) să nu exercite profesia în cazul în care le-a fost aplicată o sancţiune disciplinară în acest sens;
    o) să nu instituie regula teritorialităţii clientelei decât în cazuri expres prevăzute de lege;
    p) să restituie atestatul de liberă practică la notificarea emitentului;
    q) să nu folosească în desfăşurarea activităţii alte însemne decât cele specifice profesiei - sigilii şi parafă, numai după modelele stabilite de Colegiul Medicilor Veterinari sau de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    r) să păstreze secretul profesional;
    s) să îşi desfăşoare activitatea numai într-un cadru organizat, conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare;
    t) să nu uzeze de numele şi titlul unui alt medic veterinar (la care au fost angajaţi sau sunt angajaţi) în scopul însuşirii clientelei acestuia;
    u) să protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului şi animalelor, să participe la protejarea mediului, în scopul menţinerii echilibrului ecologic;
    v) medicul veterinar care desfăşoară activitate medicală veterinară răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale;
    w) să urmărească şi să sprijine măsurile de protecţie a animalelor, în conformitate cu reglementările internaţionale;
    x) să participe anual la formarea profesională continuă şi să îndeplinească cerinţele stabilite de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari;
    y) să nu obstrucţioneze, în niciun mod, evaluările şi verificările efectuate de către Colegiul Medicilor Veterinari privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare şi exercitare a profesiei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Incompatibilităţi

    ART. 51
    Exercitarea profesiei de medic veterinar este incompatibilă cu orice profesie sau ocupaţie care aduce atingere demnităţii profesionale ori bunelor moravuri.
    ART. 52
    (1) Medicul veterinar de liberă practică nu poate desfăşura activitate de asistenţă medicală veterinară ca salariat în orice formă al celui care beneficiază de serviciile sale, cu excepţia unităţilor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, organizate în condiţiile legii.
    (2) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul veterinar este obligat să anunţe colegiul al cărui membru este.
    (3) La solicitarea medicului veterinar, la sesizarea oricărei persoane ori instituţii interesate, preşedintele colegiului din care face parte poate constitui o comisie specială pentru fiecare caz, alcătuită din trei medici primari veterinari, pentru a confirma sau a infirma situaţia de incompatibilitate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţii

    ART. 53
    (1) În exercitarea profesiei, medicul veterinar foloseşte obligatoriu parafa după următorul model:
    a) formă dreptunghiulară;
    b) rândul 1: Dr. ...................
                     (numele şi prenumele);
    c) rândul 2: gradul ştiinţific;
    d) rândul 3: gradul profesional;
    e) rândul 4: numărul cărţii de identitate.
    Model de parafă

    ┌─────────────────────────────┐
    │ Dr. Popescu Valentin │
    │Doctor în medicină veterinară│
    │ Medic primar veterinar │
    │ Nr. Carte identitate │
    └─────────────────────────────┘


    (2) Medicul veterinar de liberă practică titular al cabinetului medical veterinar individual (unitate medicală veterinară fără personalitate juridică) foloseşte obligatoriu ştampila după următorul model:
    a) formă rotundă, cu diametrul de 3 cm;
    b) rândul exterior: forma de organizare;
    c) rândul 1 central: Colegiul Medicilor Veterinari (CMV) şi judeţul/municipiul Bucureşti;
    d) rândul 2 central: numărul din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
    e) rândul 3 central: codul de identificare fiscală;
    f) rândul 4 central: localitatea.

    Model de ştampilă

----------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelul de ştampilă se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 16 septembrie 2014, la pagina 15, (a se vedea imaginea asociată).

    (3) Medicul veterinar de liberă practică asociat/acţionar al unei unităţi medicale veterinare cu personalitate juridică foloseşte obligatoriu ştampila după următorul model:
    a) formă rotundă, cu diametrul de 3 cm;
    b) rândul exterior: denumirea societăţii şi forma de exercitare (cabinet medical veterinar/farmacie veterinară/punct farmaceutic veterinar/clinică veterinară/spital veterinar), după caz;
    c) rândul 1 central: Colegiul Medicilor Veterinari (CMV) şi judeţul/municipiul Bucureşti;
    d) rândul 2 central: numărul din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
    e) rândul 3 central: cod unic de înregistrare;
    f) rândul 4: localitatea.

    Model de ştampilă

----------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelul de ştampilă se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 16 septembrie 2014, la pagina 15, (a se vedea imaginea asociată).

    ART. 54
    Atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari de liberă practică, precum şi îndeplinirea unor îndatoriri publice se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari, alţii decât cei de liberă practică

    ART. 55
    Medicii veterinari au următoarele drepturi:
    a) în exercitarea profesiei sunt ocrotiţi de lege;
    b) să îşi exercite profesia medicală veterinară, în condiţiile legii;
    c) să îşi desfăşoare activitatea nestingherit şi fără nicio imixtiune din partea altor categorii profesionale;
    d) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei şi să solicite sprijin;
    e) să asiste la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    f) să aleagă şi să fie aleşi;
    g) să participe la formele de perfecţionare profesională continuă;
    h) să folosească însemnele şi titlurile profesionale sau academice.
    ART. 56
    Medicii veterinari au următoarele obligaţii:
    a) să respecte legile şi celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar şi să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) să respecte şi să aplice în orice împrejurare normele de etică şi deontologie medicală veterinară;
    c) să promoveze întregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea creşterii animalelor şi a potenţialului lor productiv;
    d) să protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului şi animalelor, să participe la protejarea mediului, în scopul menţinerii echilibrului ecologic;
    e) să urmărească şi să sprijine măsurile de protecţie a animalelor, în conformitate cu reglementările internaţionale;
    f) medicul veterinar care desfăşoară activitate medicală veterinară răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale;
    g) să contribuie la îmbunătăţirea imaginii profesiei, să o promoveze şi să o apere, şi implicit pe cea a Colegiului Medicilor Veterinari.

    CAP. VI
    Recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

    ART. 57
    Recunoaşterea diplomelor, certificatelor sau a altor documente care atestă calificarea profesională de medic veterinar se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 58
    În materia recunoaşterii calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar de către cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care intenţionează să exercite profesia de medic veterinar în România în regim salarial şi/sau independent se aplică legislaţia în vigoare.
    ART. 59
    (1) Decizia Colegiului Medicilor Veterinari de respingere a solicitării de recunoaştere în scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atestă calificarea de medic veterinar va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.
    (2) Deciziile Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la recunoaşterea calificărilor prevăzute de prezentul statut pot fi contestate la instanţele de contencios administrativ.
    ART. 60
    Colegiul Medicilor Veterinari eliberează cetăţenilor români medici veterinari care se deplasează în statele membre adeverinţe, certificate sau orice tip de document necesar recunoaşterii profesionale în statele menţionate.
    ART. 61
    (1) Documentele recunoscute în Uniunea Europeană, în Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană eliberate medicilor veterinari care au absolvit facultatea de medicină veterinară în România şi posedă diplomă de medic veterinar sunt Certificatul de conformitate (anexa nr. 10) şi Certificatul european cu privire la statutul profesional prezent (anexa nr. 11).
    (2) Procedura privind obţinerea, eliberarea şi monitorizarea certificatului de conformitate şi a certificatului european de statut profesional prezent se aprobă de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.

    CAP. VII
    Calificarea, specializarea şi promovarea profesională

    ART. 62
    (1) Medicii veterinari se pot califica, specializa sau pot obţine grade profesionale.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari recunoaşte automat titlul de medic veterinar specialist, dacă medicul veterinar solicitant a absolvit colegiul european din domeniul respectiv.
    (3) Colegiul Medicilor Veterinari nu recunoaşte titlul de medic veterinar specialist pentru medicii veterinari care au obţinut o astfel de specializare în alt mod decât cel prevăzut la alin. (2).
    (4) Colegiul Medicilor Veterinari poate organiza împreună cu facultăţile de medicină veterinară cursuri de studii aprofundate pentru medicii veterinari, iar certificatul obţinut este valid doar pe teritoriul României.
    ART. 63
    Medicii veterinari se pot califica, perfecţiona sau pot obţine grade profesionale prin:
    a) cursuri de formare profesională continuă;
    b) studii postuniversitare;
    c) primariat;
    d) doctorat;
    e) postdoctorat.
    ART. 64
    (1) Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari şi a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de bază şi specializările medicilor veterinari.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari organizează concursul şi eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 65
    Nerespectarea prezentului statut se sancţionează conform prevederilor Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă abatere disciplinară de la Codul de deontologie medicală veterinară.
    ART. 66
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul statut.

    ANEXA 1
    ───────
la statut
─────────

    C.M.V. Filiala ....................
    Nr. ......../...................... Se aprobă.
                                                 Preşedinte,
                                          L.S. .................


                          Domnule Preşedinte,

    Subsemnatul(a), ......, locul şi data naşterii ........, C.I./BI. seria ........ nr. ........., eliberat(ă) de ........ la data de ........., CNP ............;
    Cetăţenia ............................................................;
    Domiciliul: localitatea ..........., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ......, judeţul/sectorul .................;
    Telefon/Fax: .....................
    Studii de specialitate: Facultatea de Medicină Veterinară ..........., promoţia .........., diploma/documentul care atestă deţinerea titlului de medic veterinar ....... nr. ........, data ......, eliberată de ........................;
    Alte studii: ....................................................;
    Gradul profesional: .............................................;
    Titluri ştiinţifice: ............................................;
    Instituţia, locul de activitate: ................................;
    Funcţia: ........................................................;
    Adresa: localitatea ........, str. .......... nr. ...., telefon/fax: ...........,
    vă rog să aprobaţi înscrierea mea în Colegiul Medicilor Veterinari.
    Declar pe propria răspundere că nu am fost înscris în Colegiul Medicilor Veterinari şi nu am fost condamnat(ă) pentru vreo culpă profesională sau penală şi că beneficiez de toate drepturile civile.
    Am luat cunoştinţă de îndatoririle şi competenţele membrilor Colegiului Medicilor Veterinari şi principiile Codului de deontologie medicală veterinară, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013, şi mă oblig să îl respect întocmai.

    Data ....................

                       Semnătura
                 ............................

    Domnului Preşedinte al Consiliului .......... al Colegiului Medicilor Veterinari


    ANEXA 2
    ──────
la statut
─────────

----------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a anexei nr. 2, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676, din 16 septembrie 2014, la paginile 17, 18 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 3
    ───────
la statut
─────────

    C.M.V. Filiala ................
    Nr. ...../.....................

                                          Se aprobă.
                                          Preşedinte,
                                 L.S. ........................


                         Domnule Preşedinte,

    Subsemnatul(a), ........., născut(ă) în localitatea ............, judeţul ..........., domiciliat(ă) în localitatea ........, str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon/fax .................;
    Studii: Facultatea de Medicină Veterinară ......., promoţia ......., Diploma nr. ........., data ........., eliberată de ...............;
    Alte studii: .....................................................
    Gradul profesional: .............................................;
    Titluri ştiinţifice: ............................................;
    Locul de activitate, unitatea: ..................................;
    Funcţia: ........................................................;
    Adresa unităţii: localitatea ......., str. ........ nr. ......., telefon/fax: .........;
    Cartea/Cardul de identitate nr. .............../...................., eliberată/eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari - filiala ....................................................
    Vă rog prin prezenta să aprobaţi eliberarea atestatului de liberă practică pentru următoarele activităţi:
    [] asistenţa medicală veterinară;
    [] însămânţările artificiale;
    [] diferitele servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitar-veterinară;
    [] producerea şi comercializarea medicamentelor antiparazitare şi de uz veterinar şi a aparaturii şi instrumentarului de uz veterinar.

    Data....................

                           Semnătura
                         ..............

    Domnului Preşedinte al Consiliului ............ al Colegiului Medicilor Veterinari

    ANEXA 4
    ───────
la statut
─────────

----------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a anexei nr. 4, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676, din 16 septembrie 2014, la pagina 19, (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 5
    ───────
la statut
──────────

              Se aprobă. Propun a se aproba.
    Preşedintele Consiliului naţional al Preşedintele Consiliului
      Colegiului Medicilor Veterinari judeţean ........./al municipiului
                                           Bucureşti şi al Colegiului
          Nr. ......./............ Medicilor Veterinari
                   L.S. Nr. ...../........
        Semnătura ................. L.S.
                                           Semnătura ...............


                            Domnule Preşedinte,

    Subsemnatul(a), dr. .........., CNP .........., domiciliat(ă) în localitatea ........., str. ......... nr. ....., bl. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., cod poştal ........, telefon .................., posesor/posesoare al/a atestatului de liberă practică nr. ............ din ..........., în care sunt menţionate următoarele activităţi autorizate: ........, în calitate de reprezentant legal al unităţii medicale veterinare, care aparţine S.C.*)................, cu sediul social în localitatea ........., str. .......... nr. ...., bl. ....., ap. ...., cod poştal ..........., judeţul/sectorul .........., telefon .........., C.U.I. ..............................,
__________
    *) Se completează numai în cazul unităţilor medicale veterinare cu forma de organizare societate comercială (S.C.).

    vă rog să aprobaţi eliberarea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică pentru**): ....... din localitatea ........, comuna .........., cod poştal ......., str. ........ nr. ....., bl. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......, telefon ........, pentru următoarele activităţi: .......................................... .
    Anexez la prezenta cerere, conform prevederilor art. 33 din Statutul medicului veterinar, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013, următoarele:
    a) copie de pe cartea de identitate eliberată de Colegiul Medicilor Veterinari;
    b) copie de pe atestatul de liberă practică;
    c) copie de pe actul constitutiv al societăţii comerciale, după caz;
    d) copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de registrul comerţului, pentru persoane juridice;
    e) dovada deţinerii unui sediu pentru unitatea medicală veterinară, după caz (act de proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.);
    f) schiţa spaţiului;
    g) dovada achitării taxei de eliberare a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
    h) certificat constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii, din care să rezulte asociaţii sau acţionarii, după caz, obiectul principal de activitate, sediul social şi punctul sau punctele de lucru;
    i) raportul de autoevaluare, completat în cazul unităţilor medicale veterinare de asistenţă.

    Data ....................

                               Semnătura
                          ..................
                           Parafa/Ştampila
                          ..................

    Domnului Preşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari

    NOTĂ:
    Se întocmeşte într-un exemplar, care se înaintează Colegiului Medicilor Veterinari,
    După aprobare, un exemplar având înscris numărul de înregistrare în registrul unic se returnează în copie la Consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti.

__________
    **) Se menţionează unitatea medicală veterinară a cărei înregistrare se solicită, respectiv una dintre următoarele forme de exercitare a profesiei de medic veterinar:
    - cabinet medical veterinar individual de asistenţă - Dr. ...;
    - cabinet medical veterinar individual pentru consultanţă de specialitate - Dr. ...;
    - cabinet medical veterinar - S.C. ........................;
    - clinică veterinară- S.C. ...............;
    - spital veterinar - S.C. .......................;
    - farmacie veterinară - S.C. ..........................;
    - punct farmaceutic veterinar - S.C. .....................;
    - depozit farmaceutic veterinar - S.C. ...............;
    - laborator veterinar - S.C. ................ .

    ANEXA 6
    ───────
la statut
──────────

----------
    NOTĂ(CTCE)
    Antetul Colegiului Medicilor Veterinari, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 16 ianuarie 2014, la pagina 21, (a se vedea imaginea asociată).


                             CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

    Unitatea medical-veterinară SC/CMVI ........ cu sediul social în ......., str. ....., nr. ...., jud. ....., cod poştal ......, forma de organizare: S.C./CMVI ......... cu forma de exercitare a activităţii ............ este înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare la numărul ........ data .........

    Locul de exercitare a activităţii: localitatea ......., cod poştal ......., Judeţ ......, str. ......., nr. ......,

    Medic veterinar titular: Dr. ...... CNP. .......... Nr. Atestat ...../......

    Activităţi autorizate: .....................................................

        PREŞEDINTE SECRETAR,

  L.S. Dr. ............ Dr. .................

        Semnătura şi parafa Semnătura şi parafa    ANEXA 7
    ───────
la statut
─────────

    Anexa la Certificatul de înregistrare nr. ............./...............

       Menţiuni înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale
                veterinare cu sau fără personalitate juridică

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Menţiune nr. ................../..................... │
│Privind înregistrarea următoarelor modificări în Registrul unic al cabinetelor│
│medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Menţiune nr. ................../..................... │
│Privind înregistrarea următoarelor modificări în Registrul unic al cabinetelor│
│medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Menţiune nr. ................../..................... │
│Privind înregistrarea următoarelor modificări în Registrul unic al cabinetelor│
│medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 8
    ───────
la statut
─────────

                  Cerere de înregistrare punct de lucru
            pentru PFA (cabinete medicale veterinare individuale)


              Se aprobă. Propun a se aproba.
    Preşedintele Consiliului naţional al Preşedintele Consiliului
      Colegiului Medicilor Veterinari judeţean ........./al municipiului
                                           Bucureşti şi al Colegiului
          Nr. ......./............ Medicilor Veterinari
                   L.S. Nr. ...../........
        Semnătura ................. L.S.
                                           Semnătura ...............


                           Domnule Preşedinte,

    Subsemnatul(a), dr. ......., titular al Cabinetului Medical Veterinar Individual Dr. ........... cu sediul în localitatea ............, str. ........... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, codul poştal ........, telefon ..............., e-mail ............., înregistrat în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică cu nr. ......./........., vă solicit înregistrarea în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a punctului de lucru (loc de exercitare a profesiei) din localitatea ........., str. ......... nr. ........, bl. ........, ap. ...., judeţul/sectorul ............., codul poştal ............, telefon ............... .
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    1) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică (copie);
    2) dovadă deţinere spaţiu punct de lucru (copie);
    3) cartea de identitate a medicului veterinar (copie);
    4) raport de autoevaluare (original);
    5) dovada achitării taxei de eliberare a documentului.

         Data ..........................

                   Semnătura ...........................
                   Parafa/Ştampila .....................

    Domnului Preşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari

    NOTĂ:
    Se întocmeşte într-un exemplar, care se înaintează la Colegiul Medicilor Veterinari şi după aprobare o copie se întoarce la Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru eliberarea anexei la Certificatul de înregistrare.

    ANEXA 9
    ───────
la statut
─────────

----------
    NOTĂ(CTCE)
    Antetul Colegiului Medicilor Veterinari, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 16 ianuarie 2014, la pagina 24, (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA NR. .........../................

    LA CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE NR. .........../..............

    Cabinet Medical Veterinar Individual Dr. ..........................
    reprezentat de Dr. ........................., are:

    Punct de lucru (loc de exercitare) în localitatea ......... str. ....... nr. ...., bl. ...., ap. ...., jud./sector ........, cod poştal ........., telefon ..........., e-mail ........

    Activităţi autorizate: ....................................................

        PREŞEDINTE SECRETAR,

  L.S. Dr. ............ Dr. .................

        Semnătură şi parafă Semnătură şi parafă    ANEXA 10
    ────────
la statut
──────────

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Antetul Colegiului Medicilor Veterinari, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 16 ianuarie 2014, la pagina 25, (a se vedea imaginea asociată).

                           CERTIFICAT DE CONFORMITATE

                                  Se atestă

    Că diploma acordată dnei/dlui/(nume)(prenume), cetăţenie ......., sex (F, M), născut/ă în (localitatea, judeţul statul), număr paşaport/carte identitate (serie, nr.), adresa (str. nr., bl., sc., ap., localitatea, sectorul/judeţul), eliberată de către (Universitatea),(Facultatea), cu (seria), (nr.), la data (zz/ll/aaaa), cu nr. ........, este în conformitate cu art. 38 şi cu Anexa V.4.; 5.4.1 la Directiva nr. 20085/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

    Se eliberează prezentul certificat de conformitate, în vederea recunoaşterii diplomei în scopuri profesionale.

    Bucureşti

    Data ...............

                Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari,
               ..............................................

    Anexa 11
    ───────
la statut
─────────

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Antetul Colegiului Medicilor Veterinari, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 16 ianuarie 2014, la pagina 26, (a se vedea imaginea asociată).


    Nr. ......../........

         Certificatul european cu privire la statutul profesional prezent

    1. Nume şi prenume .......................................
    (Aşa cum apare în B.I./C/I/ sau paşaport)

    2. Cetăţenia .............................................
    (naţionalitatea aplicantului, inclusiv situaţia dublei naţionalităţi şi detalii referitoare la orice modificare a statutului naţionalităţii)

    3. Numărul cărţii de identitate eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari .............

    4. Sexul: []M []F,

    5. Data naşterii (ziua, luna, anul) .......................

    6. Data şi descrierea calificării primare profesionale .................
    (data, denumirea calificării, numele instituţiei care a acordat calificarea)

    7. Adresa oficială ........................................
    (adresa de domiciliu sau reşedinţă a aplicantului )

    8. Statutul profesional curent ............................
    Dreptul de practică deţinut: ..............................
    - permanent/temporar (pentru cetăţeni membri ai Uniunii Europene)
    Există restricţii curente de a practica: DA/NU ............
    Dacă DA, detalii privind natura restricţiei:
    [] avertisment
    [] mustrare
    [] mustrare severă
    [] suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinară pe o perioadă care nu poate depăşi un an de la data emiterii hotărârii (precizaţi perioada exactă!) ...........
    [] radierea din evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari cu interzicerea definitivă de a exercita medicina veterinară pe teritoriul României.

        PREŞEDINTE SECRETAR,

        Dr. ............ Dr. .................

        Semnătura Semnătura


    NOTĂ!
    La punctul 8 bifaţi căsuţa aferentă şi motivaţi sancţiunea aplicată, dacă este cazul!


    ANEXA 12
    ────────
la statut
──────────

    Înregistrată la CMV - Filiala ..........................
    Nr. ............./...............

                    Cerere de radiere
    Subsemnatul(a) ...................., reprezentant legal şi/sau medic veterinar titular*1) al unităţii medicale veterinare*2):
    ● Cabinet medical veterinar individual/asociat*3) Dr. ...................
    ● Cabinet medical veterinar - S.C. ....................... S.R.L.;
    ● Clinică veterinară - S.C. .............................. S.R.L.;
    ● Spital veterinar - S.C. ................................ S.R.L.;
    ● Punct farmaceutic veterinar - S.C. ..................... S.R.L.;
    ● Farmacie veterinară - S.C. ............................. S.R.L.;
    ● Depozit farmaceutic veterinar - S.C. ................... S.R.L.;
    ● Laborator veterinar - S.C. ............................. S.R.L.
    situat(ă) (se menţionează adresa completă conform Registrului unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică) .......... judeţul ................., având certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică nr. ........... din data de ............., solicit radierea unităţii medicale veterinare menţionate.
    Motivul solicitării este: ............................................
    Anexez prezentei cereri, în original, certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică nr. ........../..............., pe care-l deţin pentru această unitatea medicală veterinară.

___________
    *1) Se depune odată cu cererea şi hotărârea AGA prin care este împuternicit să solicite radierea unităţii medicale veterinare (în cazul în care medicul veterinar titular nu este şi administrator/reprezentant legal al societăţii comerciale).
    *2) Se bifează forma de organizare şi se completează denumirea societăţii comerciale.
    *3) În cazul cabinetelor medicale veterinare asociate este necesar ca solicitarea să fie semnată şi parafată de către toţi medicii veterinari asociaţi.


    Data ...................

                       Reprezentant legal
                      Numele şi prenumele
          (semnătura şi parafa medicului veterinar titular)
              (în cazul societăţilor comerciale se aplică
                       obligatoriu şi ştampila)


    ANEXA 3

                        Codul de deontologie medicală veterinară

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Codul de deontologie medicală veterinară este elaborat în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Codul de deontologie medicală veterinară se va respecta obligatoriu de către toţi medicii veterinari înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari, care îşi exercită profesia pe teritoriul României ca medici veterinari în servicii publice, medici veterinari de liberă practică şi medici veterinari salariaţi ai diferitelor instituţii, inclusiv de învăţământ şi cercetare, societăţi comerciale, asociaţii şi altele cu titlu privat.
    (3) Codul de deontologie medicală veterinară se respectă şi de către cetăţenii statelor membre care prestează servicii medicale veterinare cu caracter definitiv, ocazional sau temporar pe teritoriul României.
    ART. 2
    Codul de deontologie medicală veterinară reglementează conduita unitară a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari, consimţită şi acceptată ca obligatorie.
    ART. 3
    Medicii veterinari sunt datori să îşi îndeplinească toate obligaţiile ce le revin, conform legilor şi reglementărilor din România.
    ART. 4
    Este interzisă denigrarea profesiei de medic veterinar.
    ART. 5
    Medicii veterinari trebuie să se preocupe continuu pentru a-şi desăvârşi pregătirea profesională.
    ART. 6
    Medicii veterinari trebuie să aibă o ţinută morală demnă în viaţa profesională şi socială.

    CAP. II
    Îndatoriri profesionale

    ART. 7
    (1) Medicii veterinari trebuie să dea dovadă, în exercitarea profesiei, de demnitate, onestitate, probitate, competenţă şi devotament profesional.
    (2) În acest sens, medicii veterinari au următoarele îndatoriri:
    a) să nu practice activităţi incompatibile cu demnitatea de medic veterinar, cum ar fi:
    - obţinerea de bunuri fără prestarea unei munci echivalente;
    - obţinerea de câştiguri ilicite;
    - exercitarea unor acte de intervenţionism sau trafic de influenţă;
    b) să manifeste corectitudine în redactarea prescripţiilor medicale veterinare şi a tuturor actelor sanitar-veterinare; sunt interzise emiterea şi transmiterea de documente (certificate, prescripţii etc.) în alb, purtând semnătura şi parafa medicului veterinar, fără a fi completate cu textul corespunzător;
    c) să evidenţieze zilnic activitatea profesională desfăşurată şi să nu întocmească documente neconforme cu realitatea;
    d) să nu elibereze produse medicinale veterinare pentru uzul uman;
    e) să respecte normele privind igiena mediului şi protecţia animalelor;
    f) să elibereze produsele medicinale veterinare care au timp de aşteptare numai pe bază de prescripţie medicală veterinară eliberată de un medic veterinar autorizat în condiţiile legii.
    ART. 8
    Medicii veterinari trebuie să apere sănătatea publică prin activitatea profesională desfăşurată.
    ART. 9
    În activitatea lor, medicii veterinari trebuie să respecte normele legale de protecţia muncii.
    ART. 10
    (1) Este interzisă uzurparea de titluri sau utilizarea de titluri false.
    (2) Este interzis ca medicul veterinar să gireze cu titlul său şi să ofere protecţie persoanelor care nu au calificarea necesară pentru practica medicală veterinară.
    ART. 11
    (1) Medicul veterinar de liberă practică îşi poate afişa numele, cu menţionarea profesiei, eventual a specializării, la intrarea în clădirea în care funcţionează unitatea medicală veterinară. Tăbliţa cu numele, profesia şi specializarea nu poate depăşi dimensiunea de 40 x 60 cm (2.400 cm2) şi nu poate purta texte cu caracter de reclamă. Poate fi afişată şi tăbliţa cu orarul de funcţionare, dar nici aceasta nu poate conţine texte cu caracter de reclamă; dimensiunea şi execuţia acesteia din urmă nu pot fi provocatoare şi nu pot depăşi în dimensiuni dublul tăbliţei cu numele şi profesia.
    (2) Dacă locuinţa medicului veterinar se află la distanţă de sediul profesional, el poate să expună la domiciliul său o tăbliţă care să precizeze calitatea sa de medic veterinar, specializarea şi gradul ştiinţific, ale cărei dimensiuni să nu depăşească 10 x 20 cm şi care poate conţine şi alte informaţii referitoare la activitatea sa de liberă practică.
    (3) Activitatea de liberă practică poate fi desfăşurată la sediu şi în teritoriu.
    ART. 12
    (1) Medicii veterinari sunt datori să respecte principiile privind reclama profesională; este interzisă reclama nejustificată sau cu atribuiri de pretinse titluri ori calităţi ştiinţifice. Articolele, lecturile, filmele, emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi convorbirile care implică mijloace de informare în masă destinate publicului larg trebuie să aibă caracter educativ, să servească interesul general al profesiei şi să nu constituie un mod de a face reclamă în interes personal.
    (2) Medicul veterinar, atât în exercitarea profesiei, cât şi în viaţa socială, poate folosi denumirea profesiei, specializarea sau gradul său ştiinţific, dar fără a avea caracter de reclamă. În exercitarea profesiei, medicul veterinar trebuie să folosească numai acele specializări sau grade ştiinţifice care au legătură cu activitatea pe care o exercită.
    (3) Exprimarea unei păreri - verbal sau în scris - trebuie să fie bazată pe observaţii personale sau pe documente autentice corecte ca formă şi conţinut, netendenţioase, expuse clar şi concis.
    (4) Medicul veterinar poate acorda declaraţii presei scrise, radioului şi televiziunii în calitatea sa de cetăţean, exceptând referirile la bolile declarabile, care cad sub incidenţa secretului profesional. Declaraţia sa nu poate cuprinde manifestări extremiste, expresii compromiţătoare, opinii nefundamentate ştiinţific, care să ducă la dezinformarea publicului. El trebuie să aibă în vedere toate consecinţele posibile ale declaraţiilor sale.
    ART. 13
    (1) Medicii veterinari sunt datori să păstreze secretul profesional, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Ei sunt exoneraţi de această obligaţie în cazul audierii ca martori.
    (2) În caz de vânzare, cumpărare sau schimb al unui animal tratat de medicul veterinar, acesta nu poate să ofere garanţie, atrăgând atenţia asupra acestui lucru celui care vinde animalul. Cazul trebuie consemnat în evidenţa medicului veterinar.
    (3) Dacă într-un caz de vânzare-cumpărare cumpărătorul solicită consultaţie pentru stabilirea garanţiei, aceasta poate fi efectuată numai cu acceptul vânzătorului. Acest accept trebuie consemnat în scris, sub forma unui act privat de bază.
    (4) În acest caz, rezultatul consultaţiei priveşte ambele părţi.
    (5) În cazul în care atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul aparţin clientelei lui, medicul veterinar poate decide dacă acordă sau nu consultanţă pentru vânzarea, cumpărarea, schimbul sau evaluarea animalului.
    (6) Dacă actul de vânzare-cumpărare a avut loc, iar cumpărătorul solicită o consultaţie privind un viciu de garanţie sau o suspiciune a acestuia, medicul veterinar, înainte de acordarea consultaţiei, trebuie să se convingă dacă solicitantul este proprietarul animalului. Locul şi ora consultului, în acest caz, trebuie aduse obligatoriu şi la cunoştinţa celeilalte părţi.
    (7) Evidenţele medicului veterinar conţin informaţii care trebuie păstrate cu grijă, pentru a nu periclita păstrarea secretului profesional. În cazuri de vânzare-cumpărare de animale, în evidenţele tehnice se înscriu numai datele strict necesare.
    (8) Dacă medicul veterinar face referire la asemenea cazuri în cadrul unor conferinţe, articole de specialitate, eventual publicaţii de altă natură, referirea se poate face numai cu respectarea drepturilor personale.
    ART. 14
    (1) Medicul veterinar chemat în faţa unei instanţe a Colegiului Medicilor Veterinari este obligat, în conformitate cu reglementările în vigoare, să se prezinte în faţa acesteia, cu excepţia unor situaţii deosebite, şi să răspundă cu sinceritate la toate întrebările care îi vor fi puse.
    (2) Medicul veterinar chemat în faţa unei comisii a Colegiului Medicilor Veterinari este obligat să prezinte toate documentele care îi sunt solicitate.
    ART. 15
    Este interzisă practicarea unor activităţi publice sau politice în măsură să aducă prejudicii profesiei, direct sau indirect, precum şi a celor care sunt în contradicţie cu Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu prezentul cod.

    CAP. III
    Drepturi şi îndatoriri faţă de colegi şi colaboratori

    ART. 16
    Păstrarea relaţiilor de confraternitate, bazate pe principii etice şi legale, cu acordarea reciprocă de sprijin moral sau, după caz, de ajutor material, este un drept fundamental al medicilor veterinari.
    ART. 17
    (1) Este interzisă criticarea publică directă sau indirectă a unui confrate.
    (2) Sunt interzise cu desăvârşire insulta, calomnia sau orice alt comportament de natură să prejudicieze onoarea, prestigiul sau dreptul la intimitate.
    (3) Orice diferend sau stare conflictuală între colegi se va soluţiona numai pe cale amiabilă între părţi sau în faţa unei comisii a Colegiului Medicilor Veterinari.
    (4) Medicul veterinar trebuie să adopte faţă de orice coleg un comportament prin care să îşi asigure respectul şi încrederea acestuia în activitatea sa. Medicul veterinar nu poate critica în prezenţa unei terţe persoane pregătirea, constatările, metodele curative, talentul chirurgical sau comportamentul altui coleg.
    (5) Fiecare medic veterinar are datoria să ia apărarea colegilor faţă de criticile nefondate ale diferitelor persoane şi să le respingă.
    (6) Dacă un medic veterinar constată o greşeală evidentă în activitatea altui medic veterinar, trebuie să îl atenţioneze cu tact, iar la nevoie să îl informeze pe superiorul acestuia sau Colegiul Medicilor Veterinari.
    ART. 18
    (1) Medicii veterinari îşi pot acorda sprijin reciproc în stabilirea unui diagnostic.
    (2) Medicul veterinar are dreptul să fie înlocuit temporar numai de către alt medic veterinar înscris în Colegiul Medicilor Veterinari, în condiţiile unei convenţii scrise sau acceptate mutual. De îndată ce titularul îşi reia activitatea, înlocuitorul se va retrage şi îl va informa pe cel înlocuit despre activitatea depusă.
    (3) Este de datoria medicului veterinar să ofere toate informaţiile necesare colegului care îl înlocuieşte sau care asigură serviciul de gardă. El trebuie să ofere acestor colegi informaţii despre tratamentele în curs, diagnosticele puse, rezultatele terapiei, iar în cazul epizootiilor, despre starea investigaţiilor. Medicul veterinar înlocuitor şi cel care asigură serviciul de gardă au aceleaşi obligaţii când cedează serviciile.
    (4) Medicul veterinar trebuie să îşi programeze lucrările cu termen sau acţiunile oficiale astfel încât să fie executate de el. Acestea pot fi lăsate în sarcina colegului înlocuitor numai în cazuri bine motivate, iar acţiunile oficiale, doar cu acordul autorităţilor sanitar-veterinare şi numai dacă cel care îl înlocuieşte şi le poate asuma.
    (5) Medicul veterinar înlocuit şi cel înlocuitor au drepturi şi obligaţii identice; cu toate acestea, acţiunile în masă pot fi organizate numai cu acordul celui înlocuit. Medicul veterinar înlocuitor trebuie să spună proprietarilor de animale, fără echivoc, că el funcţionează ca înlocuitor, iar după perioada de înlocuire să accepte numai solicitările care nu pot fi considerate drept "racolare de clientelă".
    ART. 19
    În cazul unui consult, relaţiile dintre medicii veterinari trebuie să fie cooperante şi dintre cele mai cordiale; medicul veterinar consultant nu trebuie să se considere superior celui curant.
    ART. 20
    (1) Clientela nu are caracter de teritorialitate şi nici de exclusivitate.
    (2) Deturnarea sau încercarea de deturnare a clientelei este interzisă, precum şi orice act de concurenţă neloială.
    (3) Medicul veterinar curant, precum şi clientul au dreptul să solicite consultaţia altui medic veterinar.
    (4) Este indicat ca medicul veterinar consultant să aibă acordul medicului veterinar curant, cu care va colabora începând de la anamneza detaliată şi până la prescrierea tratamentului de urmat, care se stabileşte de către cei 2 medici după discutarea discretă a cazului.
    (5) Alegerea medicului veterinar pentru consultaţie sau consultanţă este dreptul persoanei fizice sau juridice care o solicită.
    (6) Medicul veterinar nu trebuie să recurgă la recrutarea incorectă a clientelei prin folosirea de agenţi sau printr-o activitate promoţională incorectă.
    (7) Medicul veterinar nu poate oferi unei terţe persoane niciun fel de onorariu pentru că l-ar fi recomandat cuiva.
    (8) Activitatea promoţională nu trebuie să aducă atingere drepturilor personale ale altora sau să ducă la concurenţă neloială între medicii veterinari.
    (9) Medicul veterinar are dreptul ca în termen de 60 de zile de la înregistrarea sa să îşi publice în mediile de informare: sediul, adresa, numărul de telefon, orarul de consultaţie, specialitatea. În cazul în care intervin modificări, anunţul poate fi repetat după alte 60 de zile.
    (10) Se consideră reclamă incorectă dacă medicul veterinar comunică prin mass-media, în ţară sau peste hotare, informaţii false despre persoana sau activitatea sa. Nu se consideră reclamă incorectă dacă despre medicul veterinar apar studii, interviuri, reportaje, anunţuri. Periodicitatea şi conţinutul acestora nu trebuie să lezeze bunul-simţ. Medicul veterinar nu trebuie să creeze impresia că are rezultate superioare colegilor săi ori că lucrează cu tarife mai mici.
    (11) Medicul veterinar trebuie să se abţină să creeze neîncredere în rândul deţinătorilor de animale faţă de alţi colegi în lipsă sau faţă de colegul pe care îl înlocuieşte, fapt ce ar putea avea drept rezultat lărgirea propriei clientele.
    ART. 21
    Medicul veterinar este obligat să răspundă, în limitele competenţei sale, la orice solicitare de consultaţie sau consultanţă. El are dreptul să obţină toate informaţiile despre cazul în speţă, de natură să îi faciliteze consultaţia sau consultanţa.
    ART. 22
    (1) Tratamentul prescris va fi aplicat de medicul veterinar curant, misiunea medicului veterinar consultant încetând din acel moment. În cazul în care medicul veterinar curant nu este de acord cu tratamentul prescris de medicul veterinar consultant, el poate refuza să îl aplice, solicitând în acest caz o nouă consultaţie. Dacă ea este refuzată de proprietar, medicul veterinar curant îşi poate declina responsabilitatea.
    (2) Pentru a preveni orice situaţie litigioasă derivând din cele de mai sus, este necesar ca proprietarul să fie informat despre diagnostic, prognostic, tratament, inclusiv despre preţul aproximativ al acestuia, făcând astfel clientul responsabil de decizia luată.
    ART. 23
    (1) Tarifele vor fi stabilite de fiecare medic veterinar în funcţie de competenţele pe care i le atribuie titlurile profesionale recunoscute oficial.
    (2) Pentru asistenţa medicală veterinară prestată medicul veterinar are dreptul la rambursarea cheltuielilor şi încasarea tarifelor pentru manoperă.
    (3) Medicul veterinar este obligat să afişeze la locul de exercitare tarifele aplicate. Odată cu solicitarea unei prestaţii, deţinătorul de animale trebuie să accepte tariful.
    (4) Medicul veterinar, după efectuarea intervenţiei, face calculul onorariului (tariful plus cheltuielile ocazionale) pe care îl încasează, exceptând cazul în care a convenit altfel cu proprietarul. Plata onorariului este obligatorie din partea proprietarului sau a împuternicitului acestuia.
    (5) În cazul prestaţiilor asupra efectivelor mari din ferme, onorariul trebuie să fie în raport cu prestaţiile prevăzute în contractul încheiat în prealabil. Deţinătorul de animale va suporta toate cheltuielile ocazionate de consultul şi tratamentul animalelor.
    (6) Onorariul se plăteşte pentru tratarea animalului bolnav şi pentru consultanţa de specialitate acordată.
    (7) Medicul veterinar poate renunţa la onorariu sau la tariful de lucru:
    a) dacă tratează animalul unei rude până la gradul al III-lea inclusiv sau al unui alt medic veterinar;
    b) dacă proprietarul a suferit o pagubă prea mare în raport cu costul intervenţiei;
    c) dacă a tratat animalele unei organizaţii de caritate;
    d) dacă a tratat câini ghizi pentru nevăzători sau animale accidentate a căror viaţă era în pericol iminent;
    e) dacă proprietarul nu dispune de resurse financiare din motive sociale.
    ART. 24
    Prestaţiile oferite de către medicul veterinar vor fi corespunzătoare nivelului actual al ştiinţelor medicale veterinare.
    ART. 25
    Medicul veterinar va lua apărarea confratelui acuzat de o greşeală necomisă, cunoscând că medicul veterinar nu poate fi făcut răspunzător de rezultate, ci numai de mijloacele folosite şi de modul de lucru.
    ART. 26
    Medicul veterinar va manifesta o atitudine de respect mutual intercolegial, îndatorire care îl obligă să nu provoace unui coleg daune de nicio natură.
    ART. 27
    Medicul veterinar va cultiva în rândul colaboratorilor cinstea, încrederea, respectul, corectitudinea, atitudinea de loialitate şi se va abţine să dea informaţii care ar putea dăuna unui coleg.
    ART. 28
    Consideraţia pentru predecesorii care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea profesiei, precum şi faţă de confraţii cu realizări deosebite, cu conduită ireproşabilă şi activitate neobosită în slujba profesiei reprezintă o îndatorire a fiecărui medic veterinar.
    ART. 29
    (1) Medicul veterinar de liberă practică are dreptul să angajeze alţi medici veterinari şi personal auxiliar.
    (2) El va veghea ca aceştia să nu execute acţiuni de natură să îl implice în practica ilicită care se pedepseşte prin lege.
    ART. 30
    Medicul veterinar trebuie să îşi ordoneze activitatea astfel încât să nu ştirbească prestigiul corpului medical veterinar.
    ART. 31
    (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor Veterinari trebuie să acorde celorlalţi membri, precum şi celor aleşi în funcţii de conducere respectul cuvenit şi să pretindă acelaşi lucru faţă de persoana şi munca sa.
    (2) Eventualele observaţii şi critici fondate trebuie făcute cunoscute organelor competente ale Colegiului Medicilor Veterinari, într-un cadru demn şi în limitele unor norme comportamentale unanim acceptate.

    CAP. IV
    Drepturi şi îndatoriri faţă de proprietarii de animale

    ART. 32
    (1) În relaţia cu clienţii, medicul veterinar trebuie să dea dovadă de competenţă, tact, seriozitate şi înţelegere faţă de natura afectivă a relaţiei acestora cu pacienţii.
    (2) În acest sens, medicul veterinar va informa clientul despre starea pacientului, tratamentul indicat şi costul estimativ al acestuia; va evita aplicarea unor tratamente inutile; se va rezuma la numărul de consultaţii strict necesare.
    ART. 33
    Pe parcursul tratamentului sau al actului chirurgical, medicul veterinar este obligat să atragă atenţia deţinătorului animalului despre costul intervenţiilor. În cazurile în care rezultatele intervenţiilor nu pot fi garantate, deţinătorii de animale trebuie să fie preveniţi asupra posibilelor consecinţe. În cazul în care, chiar prevenit asupra posibilelor riscuri şi consecinţe, deţinătorul animalului insistă pentru intervenţie, o eventuală daună nu poate fi pusă în sarcina medicului veterinar, dacă intervenţia a fost corectă. Atât faptul că medicul veterinar a prevenit deţinătorul asupra riscului, cât şi insistenţa acestuia pentru intervenţie trebuie consemnate în scris.
    ART. 34
    Conduita medicului veterinar în acordarea asistenţei medicale veterinare presupune:
    a) ca investigaţia medicală veterinară să ţină cont de toate datele anamnestice şi de semnele de boală;
    b) ca pacientul să beneficieze, în condiţiile date, de un tratament adecvat;
    c) ca să instituie cu cea mai mare grijă acele măsuri care sunt necesare pentru prevenirea şi evitarea răspândirii bolii, salvarea vieţii pacientului, vindecarea şi restabilirea capacităţii de producţie;
    d) că poate recurge la un consult colectiv, atât în cazurile prevăzute de normele tehnice, cât şi din propria iniţiativă;
    e) că pe parcursul activităţii medicul veterinar este răspunzător de metoda de investigaţie, medicaţia şi mijloacele terapeutice;
    f) că medicul veterinar poate prescrie şi folosi numai medicamente cunoscute şi înregistrate în ţară, iar în caz de folosire experimentală a unui medicament, este obligat să solicite în scris acordul deţinătorului de animale.
    ART. 35
    (1) Un consult colectiv poate fi propus de medicul veterinar sau poate fi solicitat de proprietar.
    (2) Medicul veterinar curant are obligaţia să informeze în amănunt şi la obiect colegii despre obiectul consultului.
    (3) Activitatea medicilor veterinari chemaţi la consult nu înseamnă diminuarea încrederii în medicul veterinar curant şi nici diminuarea autorităţii sale profesionale.
    ART. 36
    Medicul veterinar are obligaţia de a stabili calitatea celui care se prezintă cu animalul - dacă este proprietar, deţinător sau dacă are drept de uzufruct în cazuri de castrare sau în alte intervenţii care provoacă modificări ireversibile în organism, intervenţia făcându-se cu acordul scris al deţinătorului.
    ART. 37
    Medicul veterinar este obligat să facă cunoscut programul său de lucru, din care să rezulte când şi unde poate fi găsit, unde şi când i se pot lăsa mesaje. În caz de absenţă, trebuie să facă publică durata absenţei, numele celui care îl înlocuieşte, adresa şi telefonul acestuia.
    ART. 38
    Medicul veterinar este obligat ca pe lângă atribuţiile oficiale şi alte sarcini să ia în considerare caracterul de prim ajutor, urgenţa şi gravitatea cazurilor anunţate. După anunţare şi luarea la cunoştinţă, ordinea de urgenţă este stabilită de către medicul veterinar. În cazul anunţării simultane a mai multor cazuri urgente, medicul veterinar trebuie să procedeze raţional, cerând ajutorul unui coleg şi acordând sfaturi de prim ajutor deţinătorilor de animale.
    ART. 39
    (1) Orice situaţie care pune în pericol iminent viaţa animalului necesită prim ajutor.
    (2) Acordarea de prim ajutor nu poate fi refuzată. Cazul de prim ajutor beneficiază de prioritate.
    ART. 40
    Medicul veterinar trebuie să aprecieze dacă sunt întrunite condiţiile indispensabile pentru intervenţie şi tratament, dacă sunt asigurate condiţiile de microclimat şi dacă cel chemat să colaboreze este apt şi sănătos. Dacă aceste elemente nu sunt întrunite, el trebuie să refuze intervenţia.
    ART. 41
    Medicul veterinar trebuie să întocmească, să completeze şi să ţină evidenţele tehnice şi financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 42
    Medicul veterinar este obligat ca după fiecare consultaţie să îl pună în temă pe deţinătorul de animale în legătură cu caracterul bolii - dacă boala este transmisibilă sau nu, dacă membrii familiei se pot îmbolnăvi sau nu -, cu prognosticul, costurile probabile ale tratamentului şi posibilităţile de valorificare în caz de tăiere de necesitate.
    ART. 43
    Medicul veterinar trebuie să îl îndrume pe proprietar asupra măsurilor ce trebuie aplicate pentru limitarea pagubei deja produse sau pentru prevenirea alteia. Dacă deţinătorul de animale nu se conformează şi prin activitatea sa lezează regulile sanitar-veterinare privind apărarea sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice, el este avertizat de medicul veterinar, care anunţă autorităţile competente.
    ART. 44
    Acordarea asistenţei medicale trebuie refuzată:
    a) dacă aceasta contravine legii;
    b) în caz de solicitare a eutanasiei, dacă dreptul de proprietate asupra animalului nu este lămurit pe deplin;
    c) dacă intervenţia atrage modificări ireversibile, iar dreptul de proprietate nu este pe deplin lămurit, de exemplu castrări, vasectomie la animale de prăsilă;
    d) dacă se solicită intervenţii menite să mascheze defecte congenitale, în condiţiile în care fondul genetic ar rămâne neschimbat;
    e) în cazurile de vânzare-cumpărare pentru ascunderea anumitor vicii ale animalului;
    f) dacă intervenţia solicitată depăşeşte capacităţile medicului veterinar sau dacă acesta nu dispune de condiţiile de dotare adecvate, exceptând cazurile de prim ajutor. În asemenea cazuri medicul veterinar este obligat să atragă atenţia proprietarului că el a îndepărtat pericolul iminent de moarte şi că tratamentul trebuie continuat la un alt medic veterinar care dispune de condiţii de dotare corespunzătoare.
    ART. 45
    Acordarea asistenţei medicale poate fi refuzată:
    a) dacă proprietarul nu respectă indicaţiile medicului veterinar, deşi a fost avertizat asupra comportamentului animalului;
    b) dacă animalul a fost tratat şi de un alt medic veterinar, dar medicul veterinar ulterior solicitat nu a obţinut informaţiile indispensabile privind tratamentele anterioare;
    c) dacă rezultatul scontat este mai mic decât riscul;
    d) dacă proprietarul nu poate asigura condiţiile impuse de intervenţie;
    e) dacă medicul veterinar este solicitat de o persoană de rea-credinţă; refuzul nu este valabil în cazuri de prim ajutor, suspiciune de boală infectocontagioasă sau zoonoze; chiar şi în cazul unei asemenea persoane, medicul veterinar poate acorda asistenţă, dând toate indicaţiile în prezenţa unor martori credibili;
    f) dacă proprietarul îl discreditează, îl insultă sau chiar devine violent;
    g) dacă medicul veterinar se află în incapacitatea obiectivă de a putea interveni;
    h) în cazul neachitării taxelor aferente de către solicitant;
    i) când medicului veterinar i se refuză furnizarea informaţiilor necesare, inclusiv a celor privind intervenţii anterioare practicate de alt confrate sau de către o persoană care nu are competenţa profesională corespunzătoare;
    j) în cazul unor atitudini dispreţuitoare, injurioase sau agresive ale solicitantului sau ale unei (unor) persoane care îl însoţesc pe acesta.
    ART. 46
    (1) Animalele suferinde au dreptul la un tratament corespunzător. Medicul veterinar are obligaţia să le trateze cu blândeţe, căutând să evite producerea unor suferinţe inutile.
    (2) În cazul unor intervenţii dureroase pentru pacienţi, medicul veterinar va practica, după caz, analgezia sau anestezia locală ori generală.
    ART. 47
    Medicul veterinar, în activitatea sa de asistenţă curentă, în scop de diagnostic sau experimental, are obligaţia să respecte regulile de protecţie a animalelor.
    ART. 48
    Medicul veterinar nu va efectua experimente pe animale decât în condiţiile legii şi cu asentimentul clientului, pe care îl va informa despre natura experimentului, şi numai dacă experimentul nu îi provoacă pacientului suferinţe.
    ART. 49
    (1) Medicul veterinar se va abţine să practice eutanasia, cu excepţia cazurilor când aceasta pune capăt suferinţelor unui pacient irecuperabil. Eutanasia se va efectua prin metode aprobate de Colegiul Medicilor Veterinari, care în mod cert nu implică suferinţe suplimentare pacientului.
    (2) La cererea proprietarului, medicul veterinar poate ucide animalul, dacă dreptul de proprietate este pe deplin lămurit sau în cazul în care uciderea este impusă de lege. În asemenea cazuri se aleg soluţii care să nu cauzeze dureri inutile animalului şi să nu provoace resentimente din partea celor prezenţi.
    (3) Procedura se execută fără asistenţă publică.
    ART. 50
    În cursul prinderii, contenţionării şi al tratamentului, medicul veterinar trebuie să aleagă soluţii care nu cauzează dureri sau suferinţe inutile.

    CAP. V
    Alte îndatoriri ale medicilor veterinari

    ART. 51
    În relaţiile cu autorităţile de stat:
    a) medicii veterinari trebuie să respecte legile şi să se conformeze dispoziţiilor şi normelor legale care privesc activitatea pe care o desfăşoară;
    b) medicii veterinari din serviciile publice trebuie să îşi îndeplinească întocmai atribuţiile ce le revin, corespunzător funcţiei.
    ART. 52
    Medicul veterinar nu poate abuza de situaţia pe care i-o conferă o însărcinare oficială, calitate pe care nimeni nu o poate folosi pentru obţinerea de avantaje sociale şi economice necuvenite.
    ART. 53
    Medicul veterinar de liberă practică având şi atribuţii oficiale trebuie să evite atât incompatibilitatea, cât şi confuzia între cele două domenii. Un medic veterinar din serviciul public care desfăşoară şi o activitate de liberă practică, datorită incompatibilităţii, nu poate controla un alt medic veterinar în domeniul de liberă practică. El nu poate crea impresia că ar avea acest drept datorită pregătirii sale profesionale sau atribuţiilor de funcţionar public.
    ART. 54
    Medicul veterinar, dacă execută atribuţii oficiale, trebuie să adopte un comportament corect faţă de superiorii şi subalternii săi, faţă de alte autorităţi şi de reprezentanţii acestora. Trebuie să respecte şi să pretindă acelaşi lucru pentru persoana sa.
    ART. 55
    Dacă medicul veterinar, după părerea sa, se simte lezat în demnitatea sa profesională sau umană de superiorii săi ori de alte autorităţi, legat de activitatea sa cu atribuţii oficiale sau de alte activităţi în domeniul medical veterinar, trebuie să se adreseze Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 56
    Faţă de persoanele aparţinând altor profesii:
    a) medicul veterinar nu va permite niciunei alte persoane din afara profesiei să practice acţiuni medicale veterinare. Aici se includ şi auxiliarii, care pot efectua unele acţiuni medicale veterinare simple, dar numai în prezenţa sau cu aprobarea medicului veterinar;
    b) relaţiile medicului veterinar cu reprezentanţii altor profesii cu care vine în contact în practicarea medicinii veterinare vor fi de colaborare.
    ART. 57
    Medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari desemnaţi ca experţi tehnici şi experţi ai societăţilor de asigurări au obligaţia să respecte prevederile prezentului cod.
    ART. 58
    În cazul încetării temporare sau definitive a exercitării profesiei, medicul veterinar de liberă practică va informa în scris Consiliul judeţean, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 59
    Medicii veterinari de liberă practică îşi vor desfăşura activitatea în limita domeniilor înscrise în atestatul de liberă practică.
    ART. 60
    Medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari pot desfăşura activităţi sanitar-veterinare de liberă practică numai dacă deţin atestat de liberă practică.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 61
    Interesele particulare ale medicilor veterinari nu pot leza interesele generale ale corpului medical veterinar.
    ART. 62
    (1) Exercitarea fără drept a oricărei activităţi specifice profesiei de medic veterinar de către orice persoană care nu are calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii.
    (2) Sesizarea organelor competente se face de către biroul executiv al consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţa Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 63
    (1) Medicul veterinar este obligat să informeze preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari în cazul în care împotriva sa a fost dată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care are legătură cu exercitarea profesiei.
    (2) Orice membru al Colegiului Medicilor Veterinari are obligaţia să participe la adunările generale, la alte întruniri ale acestuia sau ori de câte ori este convocat, precum şi să îşi achite în mod regulat cotizaţia.
    ART. 64
    Medicul veterinar de liberă practică trebuie să deţină echipamente, mijloace, instalaţii şi spaţii corespunzătoare pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor medicale veterinare şi pentru prestarea serviciilor, conform normelor stabilite, întreţinute corespunzător în vederea desfăşurării actului medical.
    ART. 65
    Nerespectarea principiilor de deontologie medicală veterinară, precum şi abaterile de la îndatoririle ce revin medicilor veterinari se sancţionează de către comisiile judeţene, Comisia municipiului Bucureşti şi Comisia superioară de deontologie şi litigii ale Colegiului Medicilor Veterinari, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 66
    Nerespectarea prevederilor Codului de deontologie medicală veterinară, a legislaţiei privind exercitarea profesiei de medic veterinar, precum şi a hotărârilor emise de către structurile de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari constituie abatere şi se sancţionează de către comisiile de deontologie.
    ART. 67
    Stabilirea sancţiunilor se face în funcţie de următoarele criterii: gravitatea faptelor, a circumstanţelor şi a urmărilor. Criteriile vor fi stabilite în Regulamentul de ordine interioară al comisiilor de deontologie şi litigii judeţene, respectiv al Comisiei municipiului Bucureşti şi al Comisiei superioare de deontologie şi litigii.

                  _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016