Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 297 din 16 aprilie 2014  pentru aprobarea Acordului dintre EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 şi la 14 octombrie 2013    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 297 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea Acordului dintre EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 şi la 14 octombrie 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 28 aprilie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Acordul dintre EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)*), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 şi la 14 octombrie 2013.
----------
    *) Traducere.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul mediului
                           şi schimbărilor climatice,
                                 Attila Korodi

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

    Bucureşti, 16 aprilie 2014.
    Nr. 297.


                                     ACORD
            între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor
            Climatice din România referitor la accesul la datele şi
            informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind
           comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect
                               de seră (ETS-SF)


    Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene, EUROCONTROL, reprezentată de directorul general dl Frank Brenner,
    denumită în continuare EUROCONTROL,
    şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, reprezentat de ministrul dna Rovana Plumb,
    denumit în continuare Autoritatea de stat,
    denumite în continuare în mod individual şi colectiv partea/părţile,
    având în vedere Convenţia internaţională a EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, cum a fost modificată prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981, şi în special articolele 2.1, 7.2 şi 12,
    având în vedere Măsura nr. 10/160 a Comisiei Permanente din 6 mai 2010 care autorizează Agenţia să iniţieze negocieri şi să încheie acorduri cu una sau mai multe părţi contractante, statele nonmembre şi organizaţiile internaţionale pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea politicii de mediu în domeniul aviaţiei, inclusiv stabilirea şi funcţionarea Instrumentului de sprijin ETS,
    având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi modificarea Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO 2003 L 275, p. 32),
    recunoscând că, prin intermediul Instrumentului de sprijin ETS, EUROCONTROL doreşte să îmbunătăţească protecţia mediului şi a calităţii datelor de mediu în beneficiul statelor,
    având în vedere raportul costuri-eficienţă al datelor şi informaţiilor privind acei operatori de aeronave care pot fi încadraţi în schemă, în mod direct accesibile statelor prin mijloace electronice, asigurând un nivel adecvat al conformării, confidenţialităţii şi securităţii,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Obiectul şi domeniul de aplicare
    1.1. Prezentul acord reglementează furnizarea de către EUROCONTROL către România a datelor şi informaţiilor relevante pentru a contribui la eficientizarea şi respectarea schemei existente de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei, după cum a fost adoptată prin Directiva 2003/87/CE.
    1.2. Datele şi informaţiile sunt accesibile prin intermediul Instrumentului de facilitare a schemei de comercializare (ETSSF) gestionat de Agenţie. EUROCONTROL va dezvolta şi funcţiona ETS-SF conform specificaţiilor la care se face referire în anexa nr. 1.
    1.3. Aceste date şi informaţii sunt furnizate în unicul scop al asistării României privind gestionarea acelor operatori de aeronave care intră sau ar putea intra sub incidenţa puterilor administrative de sub schemă, în următoarele domenii:
    a) verificarea datelor transmise de către operatorii de aeronave prin planurile de monitorizare, în vederea aprobării acestora;
    b) verificarea aplicării corespunzătoare de către operatorii de aeronave a obligaţiilor de monitorizare şi raportare conform Directivei 2003/87/CE;
    c) verificarea datelor transmise de către operatorii de aeronave în rapoartele anuale de emisii sau în rapoartele tonă-kilometru;
    d) permiterea de verificări ale rapoartelor de emisii anuale şi rapoarte tonă-kilometru;
    e) permiterea evaluării conformităţii cu schema şi implementarea măsurilor în conformitate cu legislaţia naţională în cazul nerespectării cerinţelor schemei;
    f) asistenţă la alocarea, emiterea, transferul şi restituirea subvenţiilor în cadrul schemei; şi
    g) estimarea emisiilor de CO(2).
    1.4. EUROCONTROL nu va fi responsabilă pentru nicio decizie la nivel operaţional, tehnic, financiar şi/sau de gestionare a domeniilor luate de România privind execuţia atribuţiilor şi/sau a prerogativelor sale.
    1.5. Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord, părţile se pot consulta reciproc şi pot face schimb de informaţii şi de materiale relevante legate de aceste date şi informaţii.
    ART. 2
    Definiţii
    În sensul prezentului acord, se aplică următoarele definiţii:
    2.1. Drepturi de acces: autorizaţie acordată de EUROCONTROL Utilizatorului pentru a accesa şi a extrage date şi informaţii cu caracter individual din ETS-SF conform acestui acord;
    2.2. Acord: prezentul acord bilateral între EUROCONTROL şi un stat membru sau nonmembru privind instrumentul ETS;
    2.3. Date şi informaţii: fapte, informaţii, documente, cunoştinţe sau alte aspecte incluzând date şi informaţii electronice accesibile Utilizatorului prin intermediul ETS-SF;
    2.4. Instrumentul de sprijin ETS (ETS-SF): baza de date a EUROCONTROL, sistemele computerizate şi reţelele de telecomunicaţii care rulează aplicaţii de business, precum şi administrative, teste de dezvoltare şi sisteme de suport tehnic, inclusiv legate de servicii şi funcţionare, care în mod colectiv furnizează funcţiile definite la Specificaţii;
    2.5. Helpdesk: suport tehnic, accesibil telefonic sau electronic prin e-mail, disponibil Utilizatorului care furnizează asistenţă în ceea ce priveşte utilizarea ETS-SF şi a datelor şi informaţiilor furnizate;
    2.6. Specificaţii: descrierea funcţiilor ETS-SF în termenii unui set de cerinţe ale sistemului şi Utilizatorului şi ale datelor şi algoritmilor specifici;
    2.7. Utilizator: persoana juridică parte la prezentul acord, căreia îi este acordat accesul direct la ETS-SF, inclusiv angajaţii şi reprezentanţii ministerelor şi agenţiile de mediu sau alte agenţii pentru care este necesară acordarea accesului în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acordului.
    ART. 3
    Accesul la serviciu şi disponibilitate
    3.1. Data iniţială la care ETS-SF va fi accesibil Utilizatorului este 17 ianuarie 2011.
    3.2. Accesul Utilizatorului la ETS-SF este furnizat sub semnătură de către autoritatea statului parte la acest acord. Drepturile detaliate de acces şi disponibilitatea sunt specificate şi furnizate de EUROCONTROL în anexa nr. 1. Utilizatorul primeşte drept de acces la ETS-SF sub condiţiile financiare prevăzute la articolele 4 şi 5.
    3.3. EUROCONTROL va depune toate eforturile pentru a asigura accesul neîntrerupt în timpul orelor de program. În cazul unui deranjament în timpul acestor ore, EUROCONTROL pune la dispoziţia Utilizatorului, prin intermediul suportului tehnic, informaţii exacte şi actualizate cu privire la statutul ETS-SF. În plus, EUROCONTROL va depune toate eforturile pentru a furniza date şi informaţii Utilizatorului la cerere.
    3.4. Datele şi informaţiile relevante unui an calendaristic rămân accesibile până la finalul următorului an calendaristic. Ulterior, datele vor fi păstrate de către EUROCONTROL pentru cel puţin opt (8) ani. EUROCONTROL va furniza date la cererea justificată a Utilizatorului.
    ART. 4
    Costuri
    4.1. Costurile suportate de EUROCONTROL pentru implementarea acestui acord vor fi achitate de către autorităţile statului parte la Acord, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 şi anexa nr. 4, iar fondurile necesare vor fi puse la dispoziţia EUROCONTROL, în conformitate cu prevederile articolului 5.
    4.2. Costurile totale pentru dezvoltarea şi funcţionarea ETSSF au fost estimate la un maximum de 4.102.462 EURO (patru milioane o sută două mii şi patru sute şaizeci şi doi euro). Costurile estimate sunt detaliate în anexa nr. 3. EUROCONTROL se poate abate de la estimarea costului pentru fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 3 în cadrul plafonului de 4.102.462 EURO.
    4.3. Aceste costuri vor fi defalcate în 6 perioade de dezvoltare şi funcţionare:
    Perioada 1: Până la 30 aprilie 2011; EUR 973 K;
    Perioada 2: 1 mai 2011-30 aprilie 2012: EUR 655 K;
    Perioada 3: 1 mai 2012-30 iunie 2013: EUR 674 K;
    Perioada 4: 1 iulie 2013-31 mai 2014: EUR 600 K;
    Perioada 5: 1 iunie 2014-31 mai 2015: EUR 600 K;
    Perioada 6: 1 iunie 2015-30 iunie 2016: EUR 600 K
    4.4. Costurile menţionate mai sus vor fi supuse revizuirii în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 4.5.
    4.5. Se aplică următoarele măsuri de taxare pe baza pe principiului nonprofit:
    a) Costurile pentru dezvoltarea şi funcţionarea ETS-SF vor fi calculate prin aplicarea normelor tarifare EUROCONTROL de la data semnării acestui acord. În cazul oricărei modificări a acestor reguli de către autorităţile competente ale EUROCONTROL în timpul implementării acestui acord, regulile modificate se vor aplica, iar acest acord va fi în consecinţă modificat, potrivit prevederilor articolului 16.
    b) Costul va include toate costurile directe:
    ● cheltuieli de personal, costuri cu personalul detaşat, costuri pentru delegaţii şi instruire, aşa cum au fost aprobate de autorităţile statului participant; aceste costuri sunt calculate în conformitate cu prevederile Reglementărilor privind personalul Agenţiei EUROCONTROL;
    ● toate costurile legate de furnizarea de echipamente şi/sau efort şi servicii de către terţi contractaţi vor fi taxate corespunzător; costul va fi determinat prin includerea taxei pe valoare adăugată, după caz.
    c) Costul include cheltuielile suplimentare adăugate la costurile directe menţionate la punctul (b) la tariful de:
    ● 15% pentru prima perioadă de dezvoltare şi funcţionare a ETS-SF până la 30 aprilie 2011;
    ● 38,7% pentru perioada de la 1 mai 2011 până la 31 decembrie 2012;
    ● şi 30% începând cu 1 ianuarie 2013.
    ART. 5
    Plata
    5.1. EUROCONTROL trebuie să prezinte Autorităţii de stat o cerere de plată, însoţită de un raport financiar privind ETS-SF nu mai târziu de 30 septembrie a fiecărui an. Detaliile de plată sunt stabilite în anexa nr. 4.
    5.2. Suma solicitată de către EUROCONTROL va fi achitată în termen de şaizeci de zile (60) de zile de la data la care cererea a fost emisă.
    5.3. Orice întârziere în plata sumei datorate în conformitate cu articolul 5.1 va duce la plata unei dobânzi de întârziere la rata aprobată anual de către Comisia extinsă a EUROCONTROL pentru cheltuieli cu transportul. Fiecare zi cu care se depăşeşte perioada stabilită la articolul 5.2 se calculează în raport de 1/360 a unui an. Această rată se comunică anual Autorităţii de stat, împreună cu cererea de plată prevăzută la articolul 5.1.
    5.4. Accesul la ETS-SF poate fi suspendat de către EUROCONTROL în cazul întârzierii plăţilor până la încasarea sumelor.
    ART. 6
    Confidenţialitate şi securitate
    6.1. Datele şi informaţiile puse la dispoziţia Utilizatorului, care se referă la o persoană juridică sau fizică şi care permit, direct sau indirect, identificarea acelei persoane, sunt considerate confidenţiale, cu excepţia cazului în care astfel de date şi informaţii sunt:
    a) declarate ca fiind nonconfidenţiale de către furnizorul datelor;
    b) cunoscute de către Utilizator înainte de divulgarea de EUROCONTROL şi nesupuse restricţionării privind dezvăluirea acestora;
    c) primite de drept de către Utilizator de la un terţ fără restricţii asupra divulgării;
    d) disponibile publicului într-un alt fel decât ca rezultat al unui act sau omisiuni a Utilizatorului.
    6.2. Cu excepţia cazului solicitării de către legea aplicabilă sau printr-un acord prealabil în scris între părţi, niciuna dintre părţi nu divulgă terţilor datele şi informaţiile considerate confidenţiale în conformitate cu articolul 6.1, chiar şi după ce acordul a fost reziliat.
    6.3. Articolul 6.2 nu se opune divulgării de date şi informaţii confidenţiale care sunt:
    a) necesare pentru a asista operatorii de aeronave în îndeplinirea obligaţiilor de monitorizare şi raportare;
    b) solicitate obligatoriu conform legislaţiei naţionale în scopul de a permite verificarea activităţilor între operatorii de aeronave, verificator şi Utilizator;
    c) solicitate în temeiul legilor aplicabile, reglementărilor şi prevederilor administrative pentru a lua măsuri de executare împotriva operatorilor de aeronave şi, în ultimul rând, să se asigure că operatorii de aeronave se conformează în mod efectiv schemei.
    6.4. Acordul nu împiedică în niciun fel România să aplice legile constituţionale şi legislaţia naţională privind libertatea informaţiilor, libertatea presei şi dreptul la liberă exprimare în media.
    6.5. EUROCONTROL şi Utilizatorul se vor asigura că sistemele de securitate adecvate sunt implementate pe site-urile lor. EUROCONTROL are dreptul de a monitoriza şi urmări interacţiunile Utilizatorului cu ETS-SF.
    ART. 7
    Utilizarea datelor şi informaţiilor
    7.1. România nu va utiliza datele şi informaţiile în alte scopuri decât cele prevăzute în articolul 1. În mod special, acestea nu vor fi folosite în scop comercial.
    7.2. Orice utilizare abuzivă a datelor şi informaţiilor sau orice încălcare a drepturilor de acces constituie o încălcare a prezentului acord. EUROCONTROL poate suspenda accesul Utilizatorului şi, după caz, poate rezilia prezentul acord conform articolului 16.6.
    ART. 8
    Modificări ale serviciilor
    8.1. Fără a aduce atingere articolului 16.4, EUROCONTROL poate introduce în orice moment noi îmbunătăţiri pentru ETSSF în conformitate cu prezentul acord. EUROCONTROL solicită avizul Grupului de coordonare instituit în temeiul articolului 11 înainte de a face modificări la ETS-SF care presupun costuri suplimentare.
    8.2. Utilizatorul poate oferi EUROCONTROL sugestii pentru îmbunătăţirea sau evoluţia ETS-SF.
    EUROCONTROL va evalua orice nouă specificaţie pentru ETS-SF, sugerată de către Utilizator, şi poate dezvolta ETS-SF în consecinţă, în cazul în care resurse adecvate sunt disponibile şi noile specificaţii sunt considerate a fi de interes general pentru utilizatorii ETS-SF, în conformitate cu procedurile Grupului de coordonare.
    ART. 9
    Garanţii - Act de renunţare
    9.1. În conformitate cu articolul 1.4, EUROCONTROL nu este responsabil pentru implementarea politicilor şi măsurilor pentru conformarea cu obligaţiile naţionale şi cerinţele impuse de orice legislaţie ETS.
    9.2. EUROCONTROL garantează că ETS-SF stochează cu exactitate procesele şi datele primite de la furnizorii de date, inclusiv serviciile naţionale de trafic aerian. Aceasta trebuie să se asigure că toate datele şi informaţiile pentru ETS-SF, pentru care acesta este responsabil, sunt introduse şi prelucrate de către acesta în conformitate cu specificaţiile.
    9.2a. EUROCONTROL se angajează să trateze în deplină confidenţialitate şi să nu divulge către terţi nicio informaţie sau materiale primite de la sau schimbate cu Utilizatorul în conformitate cu articolul 1.5.
    9.3. Prin derogare de la articolul 9.2 şi articolul 9.2a, EUROCONTROL nu garantează că în toate circumstanţele conţinutul ETS-SF este precis, fiabil, complet şi corect sau că ETS-SF va fi accesibil în orice moment sau locaţie. În general, datele de zbor vor fi corecte, complete şi actuale, precum şi datele privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi de o calitate corespunzătoare, complete şi actualizate, în scopul de a satisface cerinţele României, în conformitate cu articolul 1.3.
    9.4. Cu excepţia cazului supravegherii intenţionale, erorilor deliberate sau a neglijenţei grave, EUROCONTROL nu va fi trasă la răspundere în ceea ce priveşte:
    a) orice pierdere sau pagubă rezultată din cauza sau în legătură cu orice defect al echipamentului Utilizatorului;
    b) orice acţiune sau lipsă de acţiune din partea operatorului din orice sistem sau intermediar asupra căruia EUROCONTROL nu exercită un control;
    c) orice costuri, pierderi sau daune care rezultă din/sau în legătură cu orice întrerupere a continuităţii sau insuficienţă a calităţii ETS-SF;
    d) orice pierdere financiară sau orice altă consecinţă cauzată de disponibilitatea târzie sau indisponibilitatea datelor şi a informaţiilor.
    9.5. În cazul unei acţiuni introduse de o terţă parte împotriva oricăreia dintre părţile semnatare ale acordului, ambele părţi îşi acordă reciproc asistenţă.
    ART. 10
    Drepturile de proprietate intelectuală
    10.1. EUROCONTROL poate reţine în orice moment toate drepturile de proprietate intelectuală pertinente referitoare la ETS-SF (în special drepturile de autor asupra bazelor de date, mărcilor comerciale, simbolurilor, layoutului, datelor, knowhowului, numelui domeniului).
    10.2. Fără a aduce atingere alineatului 10.1, estimările consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO(2) sunt accesibile României în temeiul prezentului acord şi sunt proprietatea exclusivă a ambelor părţi, care nu le pot pune la dispoziţia unei părţi terţe fără acordul prealabil şi exprimarea consimţământului scris al celeilalte părţi. Acest acord nu va fi refuzat în mod nejustificat.
    10.3. Utilizatorul poate utiliza datele extrase din baza de date ETS-SF pentru a sprijini propriile sale dezvoltări interne şi tehnice, inclusiv, dar fără a se limita la funcţionalităţile software, invenţii tehnice, concepte, procese, produse şi metode în scopul de a îmbunătăţi schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră adoptate conform Directivei 2003/87/CE. La cererea Grupului de coordonare instituit în temeiul articolului 11, Utilizatorul va furniza altor autorităţi de stat care participă la ETSSF accesul şi licenţele necesare în vederea unor evoluţii tehnice pentru acelaşi scop.
    ART. 11
    Guvernanţa ETS-SF
    11.1. Un grup de coordonare, format din reprezentanţi ai părţilor şi ai tuturor celorlalte autorităţi de stat care participă la ETS-SF, se instituie prin prezenta. Acesta hotărăşte de comun acord.
    11.2. Grupul de coordonare este responsabil pentru coordonarea administraţiei şi punerea în aplicare a acordurilor referitoare la ETS-SF. În acest scop acesta:
    ● evaluează stadiul activităţilor în curs de desfăşurare;
    ● identifică acţiunile specifice şi/sau nevoia de extindere, care ar putea fi efectuată în cadrul acordurilor;
    ● identifică şi discută nevoile de furnizare a accesului restricţionat la ETS-SF pentru ţări terţe care nu sunt parte la acord şi convin cu privire la condiţiile de furnizare a accesului restricţionat;
    ● agreează asupra unei proceduri de coordonare în conformitate cu articolul 8.2 pentru evoluţiile şi îmbunătăţirile şi acţiunile conexe identificate şi evaluarea acestora în raport cu costurile suplimentare pentru dezvoltarea şi exploatarea unor astfel de prelungiri de funcţionalitate a ETS-SF;
    ● este informat cu regularitate de către EUROCONTROL privind statutul de dezvoltare şi exploatare a ETS-SF, precum şi cu privire la costurile suportate în legătură cu etapele de dezvoltare şi estimarea costurilor raportate;
    ● evaluează anual costurile suportate şi defalcarea costurilor ETS-SF, aşa cum au fost prezentate de către EUROCONTROL Grupului de coordonare, calculul taxei propuse pentru perioada următoare, consecinţele acestora pentru autorităţile statului participant şi convin asupra consecinţelor financiare propuse;
    ● investighează aspectele referitoare la politica de securitate în conformitate cu articolul 6.5;
    ● analizează funcţionarea generală a acordului pe baza informaţiilor de performanţă prezentate de EUROCONTROL sau Utilizator;
    ● face orice altă recomandare către EUROCONTROL.
    11.3. Comitetul de coordonare îşi stabileşte regulamentul de procedură.
    11.4. Grupul de coordonare se reuneşte la intervale regulate.
    ART. 12
    Puncte de contact
    Punctele exclusive de contact cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord şi dacă se aduc modificări ale anexelor la prezentul acord sunt desemnate de către părţile respective, după cum urmează:

    Pentru Autoritatea de stat
    Parte tehnică
    Direcţia generală schimbări climatice
    Director general,
    doamna Hortenzia Dumitriu
    Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, 040129
    Bucureşti, România
    Tel./Fax: +4 021 408 95 42
    e-mail: hortenzia.dumitriu@mmediu.ro
    Parte financiară

    Pentru Eurocontrol
    Parte tehnică
    Directoratul Single Sky
    şeful Unităţii de mediu
    96 Rue de la Fusee
    1130 Bruxelles

    Parte financiară
    Directoratul de resurse
    şeful Unităţii de parteneriate şi acorduri,
    96 Rue de la Fusee
    1130 Bruxelles

    ART. 13
    Soluţionarea litigiilor
    În eventualitatea apariţiei unor dispute între părţile semnatare ale acestui acord, referitoare la interpretarea, implementarea sau executarea acestuia, şi care nu pot fi soluţionate prin negociere directă sau prin alte metode, se aplica mutatis mutandis prevederile art. 31 al Convenţiei EUROCONTROL, cu modificările aduse.
    ART. 14
    Suspendare
    14.1. Acest acord poate fi suspendat în cazul în care una dintre părţi notifică celeilalte părţi că aceasta nu poate să îşi îndeplinească obligaţiile din cauza unei situaţii de forţă majoră.
    14.2. În caz de război sau de urgenţă naţională sau din motive de securitate naţională sau internaţională, prezentul acord poate fi suspendat de comun acord sau prin decizia unilaterală a uneia dintre părţi, cu un preaviz scris acordat celeilalte părţi.
    ART. 15
    Întregul acord
    15.1. Prezentul acord include anexele care fac parte integrantă din acesta. În caz de divergenţă între anexe şi acord, Acordul va prevala.
    15.2. Prezentul acord înlocuieşte toate negocierile anterioare verbale sau scrise ETS-SF, reprezentările sau alte acorduri încheiate de către părţi.
    ART. 16
    Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea acordului
    16.1. Prezentul acord intră în vigoare la data la care Autoritatea de stat notifică EUROCONTROL cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. Acordul se va aplica provizoriu de la data semnării.
    16.2. Prezentul acord se încheie cu valabilitate până la 30 iunie 2016. Durata acestuia poate fi prelungită pentru perioade suplimentare, atunci când acest lucru a fost convenit de comun acord în scris între părţi.
    16.3. Acest acord poate fi amendat sau modificat printr-un document scris, cu valabilitate egală, semnat de către reprezentantul autorizat al părţii respective.
    16.4. Anexele la prezentul acord pot fi modificate în scris, prin schimb de scrisori, cu acordul celor două persoane de contact menţionate la articolul 12.
    16.5. Grupul de coordonare instituit în temeiul articolului 11 va fi invitat să furnizeze opinia cu privire la orice modificare adusă acestui acord. Aceste modificări, agreate în scris de către părţi sau persoanele de contact, vor fi considerate parte integrantă a acordului.
    16.6. Oricare dintre părţi poate rezilia acordul de la sfârşitul fiecărei perioade menţionate la articolul 4.3 prin acordarea unui preaviz de (6) şase luni către cealaltă parte. Partea va informa imediat Grupul de coordonare cu privire la intenţia sa de a denunţa acordul. Încetarea acordului nu dă dreptul niciunei părţi la despăgubiri, cu excepţia cazului în care aceste daune sunt rezultatul unei greşeli sau al unei decizii de soluţionare a litigiilor.
    16.7. Încetarea prezentului acord pentru orice motiv nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor prevăzute la articolul 1, articolul 3.4, articolul 4, articolul 5, articolul 6, articolul 10 şi articolul 13. Autoritatea de stat nu va fi responsabilă pentru plata în perioada următoare sau orice altă perioadă ulterioară, dacă rezilierea acestui acord a fost făcută în conformitate cu paragraful precedent.
    16.8. Dacă o prevedere a prezentului acord este inaplicabilă, atunci o astfel de prevedere va fi modificată pentru a reflecta intenţia părţilor. Toate celelalte prevederi ale prezentului acord vor rămâne în vigoare şi cu efecte depline.

    Întocmit în două exemplare originale în limba engleză.

                          Pentru Autoritatea de stat,
                                   Semnătură
                          ...........................
                               Nume: Rovana Plumb
                               Funcţia: ministru
                                Data: 29.07.2013

                              Pentru EUROCONTROL,
                                   Semnătură
                         .............................
                              Nume: Frank Brenner
                           Funcţia: director general
                                Data: 14.10.2013


    ANEXA 1


                        DESCRIEREA ETS-SF - SPECIFICAŢII

    A1.1. În vederea realizării obiectivelor prezentului acord, EUROCONTROL pune în aplicare următoarele specificaţii:

┌────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Organizaţia │Ediţia nr. │ Denumirea │ Ediţia din │
│ │ │ │ data de │
├────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│EUROCONTROL │ 1.0 │Specificaţii pentru funcţionarea │25.01.2011 (1)│
│ │ │instrumentului de sprijin al schemei │ │
│ │ │de comercializare a certificatelor cu │ │
│ │ │emisii de gaze cu efect de seră │ │
│ │ │(ETS-SF) │ │
└────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┘
---------
    (1) Specificaţiile sunt disponibile la www.eurocontrol.int


    A1.2. Orice modificare a acestuia poate fi coordonată în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 8.


    ANEXA 2


               Schimbul de informaţii între statele participante

    A2.1. O parte din costul pentru o perioadă (aşa cum este descris în articolul 4), care urmează să fie acoperit de către autoritatea de stat (costurile utilizatorului), se calculează în conformitate cu o metodă de repartizare a costurilor pentru perioadă (costul) între diferitele autorităţi de stat care au semnat un acord ETS-SF cu EUROCONTROL şi în legătură cu procentul de emisii de CO(2) atribuite statului respectiv.
    A2.2. Procentul de emisii de CO(2) atribuit fiecărui stat se calculează pe baza informaţiilor disponibile în ETS-SF şi corespunde:
    a) Pentru perioadele 1-3, A ponderii statului din totalul de emisii de CO(2) estimate atribuit pentru anul calendaristic 2008 pentru toate statele care au implementat ETS. Procentul de emisii de CO(2) atribuit statului înseamnă emisiile de CO(2) estimate, provenite de la toate zborurile care se încadrează în categoria de activităţi de aviaţie enumerate în Anexa I la Directiva 2003/87/CE, care au plecat de pe un aerodrom situat pe teritoriul statului respectiv şi care au ajuns tot pe un astfel de aerodrom dintr-o ţară terţă;
    b) Pentru perioadele 4-6, procentul statului respectiv din totalul emisiilor de CO(2) estimat pentru toate statele care implementează un ETS în care emisiile estimate de CO(2) atribuite statului respectiv corespund cu emisiile estimate provenite de la toate zborurile care se încadrează în categoria de activităţi de aviaţie enumerate în Anexa I la Directiva 2003/87/CE, care au plecat în 2010 de pe un aerodrom situat pe teritoriul statului respectiv şi care au ajuns în 2010 tot pe un astfel de aerodrom dintr-o ţară care nu implementează ETS sau orice altă măsură echivalentă menţionată în conformitate cu Directiva 2003/87/CE,
    A2.3. Ponderea totală a emisiilor estimate de CO(2) înseamnă suma procentelor emisiilor de CO(2) atribuite tuturor statelor care au semnat un acord ETS-SF.
    A2.4. În cazul în care procentul emisiei de CO(2) atribuit unui stat este inferior sau egal cu 0,5%, atunci ponderea costurilor care urmează să fie acoperite de către statul respectiv este direct proporţională cu procentul de CO(2), după cum urmează:
    Costul utilizatorului = Cost X (procentul emisiilor de CO(2) atribuite statului/totalul ponderii emisie de CO(2) estimate)
    A2.5. Având în vedere situaţia tuturor statelor descrisă în articolul A2.4, acestea acoperă împreună o parte a costului, denumită "Costul (<0.5) utilizatorilor".
    A2.6. În cazul în care procentul de emisii de CO(2) atribuit unui stat este mai mare de 0,5%, atunci ponderea costurilor sale va fi următoarea:
    ● o parte fixă, care este egală pentru toate statele care au semnat acordul ETS-SF şi al căror procent de emisii de CO(2) este mare de 0,5%;
    ● o parte variabilă care este specifică şi care depinde de procentul emisiilor atribuit de CO(2).
    A2.7. Procentul costurilor care urmează să fie acoperite în mod colectiv de către toate statele în situaţia descrisă la articolul A2.6 este acoperit în proporţie de 10% din părţile fixe şi 90% din părţile variabile ale acestor state. Acesta este denumit "Costul (>0.5) utilizatorilor" şi este calculat astfel:
    Costul (>0,5) utilizatorului = Cost - cost utilizatori (<0.5)
    A2.8. Dacă "N" este numărul de state în situaţia descrisă la articolul A2.6, costurile care urmează să fie acoperite de unul dintre aceste state este determinat după cum urmează:
    Costul utilizatorului = [cost utilizatori (>0,5) x 0.1/N] + [cost utilizatori (>0,5) x 0,9 x procentul emisiilor de CO(2) atribuit statului/totalul ponderii emisiilor de CO(2) estimate (>0,5%)]
    cu ponderea totală a emisiilor de CO(2) estimate (>0,5%), ca fiind suma procentelor emisiilor de CO(2) atribuite Statelor N.


    ANEXA 3


    A3.1. Estimări ale costurilor totale
    A3.1.1. Costul pentru punerea în aplicare a ETS-SF a fost estimat la 4,102 M euro în 6 ani de dezvoltare şi exploatare, cu următoarea defalcare anuală estimată:
    ● Perioada 1: EUR 973 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 15%) pentru perioada de până la 30 aprilie 2011;
    ● Perioada 2: EUR 655 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 38,7%) pentru perioada 1 mai 2011-30 aprilie 2012;
    ● Perioada 3: EUR 674 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 38,7% până la 31 decembrie 2012 şi 30% de la 1 ianuarie 2013) pentru perioada 1 mai 2012-30 iunie 2013;
    ● Perioada 4: EUR 600 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 30%) pentru perioada 01 iulie 2013-31 mai 2014;
    ● Perioada 5: EUR 600 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 30%) pentru perioada 01 iunie 2014-31 mai 2015;
    ● Perioada 6: EUR 600 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 30%) pentru perioada 01 iunie 2015-30 iunie 2016.
    Această estimare se bazează pe informaţiile cele mai realiste disponibile la momentul elaborării prezentului acord.
    A3.1.2. Defalcarea costurilor pe diferite activităţi a fost estimată după cum urmează, pentru perioadele 1-3:

┌────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │Perioada 1 │ Perioada 2 │ Perioada 3 │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Proiectul contractual & coordonarea │ │ │ │
│financiară │ 100651│ 58929│ 60697│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Dezvoltarea proiectului şi operaţiuni de│ │ │ │
│gestionare │ 126037│ 73792│ 76006│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│(Utilizatori) Specificaţii │ 56016│ 36896│ 38003│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Dezvoltarea instrumentului de sprijin │ │ │ │
│ETS, testare, funcţionare şi întreţinere│ 479850│ 269809│ 277904│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Costuri IT (hardware/software, │ │ │ │
│configurarea & întreţinerea sistemului) │ 133758│ 114945│ 118393│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Helpdesk │ 76970│ 100397│ 103409│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Total (cu cheltuieli suplimentare) EUR │ 973283│ 654768│ 674411│
└────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘


    A3.1.3. Defalcarea costurilor pe diferite activităţi a fost estimată după cum urmează pentru perioadele 4-6:

┌────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ Pachet de lucru │Perioada 4 │ Perioada 5 │ Perioada 6 │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Managementul de proiect │ 75000│ 75000│ 75000│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Coordonare contractuală & financiară │ 65000│ 65000│ 65000│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Funcţionarea şi întreţinerea sistemului │ 160000│ 160000│ 160000│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Îmbunătăţirea sistemului │ 120000│ 120000│ 120000│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Costuri IT │ 50000│ 50000│ 50000│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Helpdesk şi operaţiuni de date │ 130000│ 130000│ 130000│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Total (cu cheltuieli suplimentare) EUR │ 600000│ 600000│ 600000│
└────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘


    A3.2. Estimările costului individual
    A3.2.1. Acest articol A3.2 oferă o estimare a costurilor utilizatorului descrisă în anexa nr. 4 pentru fiecare stat şi pentru fiecare perioadă definită la articolul 4 în cazul în care cel puţin 15 state au semnat un acord ETS-SF şi în cazul în care procentul total acoperit de emisiile de CO(2) estimate (a se vedea articolul A2.3) pentru aceste 15 state este de cel puţin 75%.
    A3.2.2. În conformitate cu previziunile făcute în articolul A3.2.1, costul utilizatorului pentru perioada 1, perioada 2 şi perioada 3 pentru un stat nu trebuie să fie mai mare decât cel menţionat în tabelul următor:
    15 State participante care acoperă cel puţin 75% CO(2), fix/variabil = 10%/90% - 2008 referinţă (perioadele 1-3)


┌──────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │[CO(2)<0,5%]│[CO(2)>0,5%]│[CO(2)<0,5%]│[CO(2)>0,5%]│[CO(2)<0,5%]│[CO(2)>0,5%]│Taxa medie│
│ Statul membru│procent CO(2)├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ pentru │
│ │ │ (variabil │Fix/Variabil│ (variabil │Fix/Variabil│ (variabil │Fix/Variabil│ 3 ani │
│ │ │ complet) │ (10/90%) │ complet) │ (10/90%) │ complet) │ (10/90%) │ │
│ │ │ Comision │ Comision │ Comision │ Comision │ Comision │ Comision │ │
│ │ │ An 1 │ An 1 │ An 2 │ An 2 │ An 3 │ An 3 │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│SLOVENIA │ 0,0008│ 1022│ 0│ 688│ 0│ 708│ 0│ 806│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│SLOVACIA │ 0,0011│ 1375│ 0│ 926│ 0│ 952│ 0│ 1084│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LITUANIA │ 0,0012│ 1514│ 0│ 1019│ 0│ 1049│ 0│ 1194│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ESTONIA │ 0,0012│ 1571│ 0│ 1058│ 0│ 1089│ 0│ 1239│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│MALTA │ 0,0013│ 1664│ 0│ 1120│ 0│ 1153│ 0│ 1312│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LETONIA │ 0,0016│ 2024│ 0│ 1362│ 0│ 1402│ 0│ 1596│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ISLANDA │ 0,0021│ 2735│ 0│ 1841│ 0│ 1895│ 0│ 2157│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│BULGARIA │ 0,0030│ 3908│ 0│ 2631│ 0│ 2707│ 0│ 3082│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ROMÂNIA │ 0,0040│ 5155│ 0│ 3470│ 0│ 3571│ 0│ 4065│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│CIPRU │ 0,0042│ 5430│ 0│ 3656│ 0│ 3762│ 0│ 4283│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│UNGARIA │ 0,0046│ 6009│ 0│ 4045│ 0│ 4162│ 0│ 4739│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│REPUBLICA CEHĂ│ 0,0066│ 0│ 21737│ 0│ 14633│ 0│ 15057│ 17142│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LUXEMBURG │ 0,0082│ 0│ 23600│ 0│ 15887│ 0│ 16348│ 18612│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│POLONIA │ 0,0091│ 0│ 34396│ 0│ 16650│ 0│ 17133│ 22727│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│NORVEGIA │ 0,0110│ 0│ 26927│ 0│ 18127│ 0│ 18653│ 21236│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│FINLANDA │ 0,0123│ 0│ 28391│ 0│ 19112│ 0│ 19666│ 22390│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DANEMARCA │ 0,0147│ 0│ 31198│ 0│ 21002│ 0│ 21611│ 24604│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│AUSTRIA │ 0,0150│ 0│ 31539│ 0│ 21231│ 0│ 21847│ 24872│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│IRLANDA │ 0,0151│ 0│ 31738│ 0│ 21366│ 0│ 21985│ 25030│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│SUEDIA │ 0,0157│ 0│ 32388│ 0│ 21803│ 0│ 22435│ 25542│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│GRECIA │ 0,0169│ 0│ 33752│ 0│ 22721│ 0│ 23380│ 26617│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│PORTUGALIA │ 0,0178│ 0│ 34874│ 0│ 23476│ 0│ 24157│ 27503│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│BELGIA │ 0,0275│ 0│ 46149│ 0│ 31067│ 0│ 31968│ 36395│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ITALIA │ 0,0721│ 0│ 98209│ 0│ 66112│ 0│ 68030│ 77450│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│OLANDA │ 0,0751│ 0│ 101714│ 0│ 68472│ 0│ 70458│ 80215│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│SPANIA │ 0,0913│ 0│ 120694│ 0│ 81248│ 0│ 83605│ 95182│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│FRANŢA │ 0,1391│ 0│ 176480│ 0│ 118802│ 0│ 122248│ 139177│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│GERMANIA │ 0,1852│ 0│ 230331│ 0│ 155053│ 0│ 159551│ 181645│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│MAREA BRITANIE│ 0,2423│ 0│ 296963│ 0│ 199908│ 0│ 205707│ 234193│
└──────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


    A3.2.3. În conformitate cu previziunile făcute în articolul A3.2.1, costul utilizatorului pentru perioada 4, perioada 5 şi perioada 6 pentru Statul nu trebuie să fie mai mare decât cel menţionat în tabelul de mai jos:
    15 state participante care acoperă cel puţin 75% CO(2), fix/variabil = 10%/90% - 2010 referinţă (perioadele 4-6)


┌──────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │[CO(2)<0,5%]│[CO(2)>0,5%]│[CO(2)<0,5%]│[CO(2)>0,5%]│[CO(2)<0,5%]│[CO(2)>0,5%]│
│ Statul membru│procent CO(2)├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ (variabil │Fix/Variabil│ (variabil │Fix/Variabil│ (variabil │Fix/Variabil│
│ │ │ complet) │ (10/90%) │ complet) │ (10/90%) │ complet) │ (10/90%) │
│ │ │ Comision │ Comision │ Comision │ Comision │ Comision │ Comision │
│ │ │ Perioada 4 │ Perioada 4 │ Perioada 5 │ Perioada 5 │ Perioada 6 │ Perioada 6 │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ESTONIA │ 0.0005│ 432│ 0│ 432│ 0│ 432│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│SLOVENIA │ 0.0007│ 582│ 0│ 582│ 0│ 582│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│SLOVACIA │ 0.0008│ 604│ 0│ 604│ 0│ 604│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│LITUANIA │ 0.0009│ 745│ 0│ 745│ 0│ 745│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│MALTA │ 0.0015│ 1,161│ 0│ 1,161│ 0│ 1,161│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│LETONIA │ 0.0017│ 1,339│ 0│ 1,339│ 0│ 1,339│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CROAŢIA │ 0.0018│ 1,458│ 0│ 1,458│ 0│ 1,458│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ISLANDA │ 0.0023│ 1,809│ 0│ 1,809│ 0│ 1,809│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│BULGARIA │ 0.0032│ 2,533│ 0│ 2,533│ 0│ 2,533│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│UNGARIA │ 0.0041│ 3,251│ 0│ 3,251│ 0│ 3,251│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CIPRU │ 0.0043│ 3,434│ 0│ 3,434│ 0│ 3,434│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ROMÂNIA │ 0.0046│ 3,692│ 0│ 3,692│ 0│ 3,692│ 0│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│REPUBLICA CEHĂ│ 0.0065│ 0│ 8,451│ 0│ 8,451│ 0│ 8,451│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│LUXEMBURG │ 0.0085│ 0│ 9,829│ 0│ 9,829│ 0│ 9,829│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│POLONIA │ 0.0093│ 0│ 10,405│ 0│ 10,405│ 0│ 10,405│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│FINLANDA │ 0.0118│ 0│ 12,161│ 0│ 12,161│ 0│ 12,161│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│IRLANDA │ 0.0119│ 0│ 12,257│ 0│ 12,257│ 0│ 12,257│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│NORVEGIA │ 0.0123│ 0│ 12,543│ 0│ 12,543│ 0│ 12,543│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│SUEDIA │ 0.0148│ 0│ 14,247│ 0│ 14,247│ 0│ 14,247│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DANEMARCA │ 0.0149│ 0│ 14,359│ 0│ 14,359│ 0│ 14,359│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│AUSTRIA │ 0.0159│ 0│ 15,041│ 0│ 15,041│ 0│ 15,041│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│GRECIA │ 0.0162│ 0│ 15,238│ 0│ 15,238│ 0│ 15,238│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│PORTUGALIA │ 0.0187│ 0│ 17,017│ 0│ 17,017│ 0│ 17,017│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│BELGIA │ 0.0287│ 0│ 23,990│ 0│ 23,990│ 0│ 23,990│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ITALIA │ 0.0740│ 0│ 55,789│ 0│ 55,789│ 0│ 55,789│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│OLANDA │ 0.0741│ 0│ 55,831│ 0│ 55,831│ 0│ 55,831│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│SPANIA │ 0.0937│ 0│ 69,612│ 0│ 69,612│ 0│ 69,612│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│FRANŢA │ 0.1392│ 0│ 101,474│ 0│ 101,474│ 0│ 101,474│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│GERMANIA │ 0.1963│ 0│ 141,487│ 0│ 141,487│ 0│ 141,487│
├──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│MAREA BRITANIE│ 0.2269│ 0│ 162,999│ 0│ 162,999│ 0│ 162,999│
└──────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    ANEXA 4

                               Prevederi de plată

    A4.1. Definiţii
    A4.1.1. Cost înseamnă costul total pentru o perioadă în conformitate cu anexa nr. 2.
    A4.1.2. Costul de referinţă înseamnă estimarea costului total pentru o perioadă definită în articolul A3.1.1.
    A4.1.3. Costul provizoriu utilizator înseamnă un cost calculat pentru o perioadă pentru autoritatea de stat, în conformitate cu schimbul de principii-cheie din anexa nr. 2 şi având în vedere costul de referinţă drept cost şi numărul real al autorităţilor de stat cu care era în vigoare un acord ETS-SF în perioada respectivă.
    A4.1.4. Costul real de utilizator înseamnă costul pentru o perioadă care urmează să fie acoperită de către autoritatea statului în conformitate cu prezentul acord, aşa cum este descris în anexa nr. 2 şi luând în considerare costul real definit la articolul A4.1.5 drept cost şi ţinând cont de distribuţia finală a costurilor între autorităţile statului cu care era în vigoare un acord pentru perioada în cauză.
    A4.1.5. Costul real înseamnă costul pentru o perioadă aşa cum apare în rapoartele financiare prevăzute la articolul 5.1.
    A4.2. Principii
    A4.2.1. Agenţia va factura pentru perioada 1 o sumă totală de 973 K euro corespunzătoare costurilor de referinţă care figurează în anexa nr. 3 şi, de asemenea, menţionate în articolul 4 din Acord.
    A4.2.2. Agenţia va factura pentru perioada 2 o sumă totală de 655 K euro corespunzătoare costurilor de referinţă care figurează în anexa nr. 3 şi, de asemenea, menţionate în articolul 4 din Acord.
    A4.2.3. Agenţia va factura pentru perioada 3 o sumă totală de 674 K euro corespunzătoare costurilor de referinţă care figurează în anexa nr. 3 şi, de asemenea, menţionate în articolul 4 din Acord.
    A4.2.4. Agenţia va factura pentru perioada 4 o sumă totală de 600 K euro corespunzătoare costurilor de referinţă care figurează în anexa nr. 3 şi, de asemenea, menţionate în articolul 4 din Acord.
    A4.2.5. Agenţia va factura pentru perioada 5 o sumă totală de 600 K euro corespunzătoare costurilor de referinţă care figurează în anexa nr. 3 şi, de asemenea, menţionate în articolul 4 din Acord.
    A4.2.6. Agenţia va factura pentru perioada 6 o sumă totală de 600 K euro corespunzătoare costurilor de referinţă care figurează în anexa nr. 3 şi, de asemenea, menţionate în articolul 4 din Acord.
    A4.3. Plăţile urmează să fie efectuate de către autorităţile statelor participante.
    A4.3.1. Cererea de plată în prima, a doua şi a treia perioadă va fi de:
    Plata (perioada 1) = Cost provizoriu utilizator (pentru perioada 1)
    Plata (perioada 2) = Cost provizoriu utilizator (pentru perioada 2)
    Plata (perioada 3) = Costul real utilizator (perioada 1) + Costul real utilizator (perioada 2) + Costul real utilizator (perioada 3) - Plata (perioada 1) - Plata (perioada 2)
    A4.3.2. Cererea de plată în perioada 4, perioada 5 şi perioada 6 va fi de:
    Plata (perioada 4) = Cost provizoriu utilizator (pentru perioada 4)
    Plata (perioada 5) = Cost provizoriu utilizator (pentru perioada 5)
    Plata (perioada 6) = Costul real utilizator (perioada 4) + Costul real utilizator (perioada 5) + Costul real utilizator (perioada 6) - Plata (perioada 4) - Plata (perioada 5)
    A4.4. Dispoziţii specifice referitoare la intrarea noilor autorităţi de stat în perioada 2 din ETS-SF
    A4.4.1. În conformitate cu decizia Grupului de coordonare din şedinţa din data de 5 iulie 2011, o autoritate de stat care semnează ETS-SF în a doua perioadă contribuie la costurile de dezvoltare şi costurile operaţionale ale ETS-SF suportate în perioada 1.
    A4.4.2. Aceste costuri de contribuţie vor fi de 0,5 x cost utilizator, unde "cost utilizator" este calculat pentru perioada 1 în conformitate cu formulele de la anexa nr. 2 şi pe baza costurilor totale reale suportate în perioada 1, adică 739.942,00 euro. Costurile maxime în această rubrică, pentru fiecare autoritate de stat care poate intra în perioada 2, sunt prezentate în tabelul de mai jos*1):
---------
    *1) Costul maxim pentru fiecare autoritate de stat este calculat luând în considerare această autoritate ca fiind singura care semnează ETS-SF în perioada 2 pentru cei 19 participanţi existenţi. În cazul în care mai multe autorităţi de stat au semnat un acord ETS în a doua perioadă, costurile reale ar fi mai mici pentru autorităţile statului în cauză.

┌──────────────┬─────────────────────────┐
│ Statul │Contribuţia maximă pentru│
│ │evoluţiile din perioada 1│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│BELGIA │ 14673│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│REPUBLICA CEHĂ│ 5881│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│GRECIA │ 10267│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│UNGARIA │ 2248│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│ISLANDA │ 1027│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│ITALIA │ 31942│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│LETONIA │ 761│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│NORVEGIA │ 7790│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│POLONIA │ 6986│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│SPANIA │ 38839│
└──────────────┴─────────────────────────┘


    A4.4.3. Agenţia va factura o sumă care să corespundă costurilor descrise la articolul A4.4.2, împreună cu cererea de plată privind perioada 2.
    A4.4.4. Suma care trebuie plătită pentru dezvoltarea şi operaţiunile ETS-SF în perioada 2 se calculează în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în anexa nr. 2, anexa nr. 3 şi anexa nr. 4. Suma maximă per autoritatea de stat care intră sub incidenţa ETS-SF în perioada 2 este prezentată mai jos*2).
---------
    *2) Acelaşi principiu ca şi nota de subsol 1 de mai sus.

┌──────────────┬─────────────────────────┐
│ Statul │ Perioada maximă │
│ │ facturată 2 │
├──────────────┼─────────────────────────┤
│BELGIA │ 25993│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│REPUBLICA CEHĂ│ 10417│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│GRECIA │ 18188│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│UNGARIA │ 3982│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│ISLANDA │ 1819│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│ITALIA │ 56585│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│LETONIA │ 1347│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│NORVEGIA │ 13800│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│POLONIA │ 12375│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│SPANIA │ 68803│
└──────────────┴─────────────────────────┘


    A4.4.5. Suma care trebuie plătită pentru perioada 3 va fi balanţa costurilor cu care vor fi încărcate autorităţile de stat implicate, luând în considerare faptul că suma pentru perioada 1 la care se face referire în articolul A4.4.1 şi A4.4.2 de mai sus se bazează pe costurile actuale. Suma maximă pentru fiecare autoritate de stat care intră în ETS-SF în perioada 2 este prezentată mai jos*3).
-----------
    *3) Acelaşi principiu ca şi nota de subsol 1 de mai sus.

┌──────────────┬─────────────────────────┐
│ Statul │ Perioada maximă │
│ │ facturată 3 │
├──────────────┼─────────────────────────┤
│BELGIA │ 36013│
├──────────────┼─────────────────────────┤
│REPUBLICA CEHĂ│ 14433│
├──────────────┼─────────────────────────&#