Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 235 din 15 martie 2023  pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 235 din 15 martie 2023 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 222 din 17 martie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022.

    ART. 2
    Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea nr. 368/2022, precum şi realizării activităţilor şi proiectelor interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, cuprinse la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea nr. 368/2022.

    ART. 3
    (1) Suma de 236.750 mii lei prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea nr. 368/2022, se repartizează conform anexei nr. 1.
    (2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului aprobat prin Legea nr. 368/2022, respectiv în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 2, şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3)-(6).
    (3) Solicitările cuprinse în formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar până la data de 5 a fiecărei luni.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), primele solicitări cuprinse în formularul A1 din anul 2023 se transmit în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale transmit Departamentului pentru Relaţii Interetnice dovada depunerii situaţiilor financiare anuale aferente anului 2022 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile de la depunere.
    (6) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), Secretariatul General al Guvernului alocă sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1 şi a dovezii depunerii situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    (7) Netransmiterea formularului A1 în termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), precum şi a dovezii depunerii situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prevăzute la alin. (5) echivalează cu neincluderea sumei în creditele bugetare propuse Secretariatului General al Guvernului, în vederea deschiderii acestora.

    ART. 4
    (1) Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu va afecta deschiderile de credite bugetare.
    (2) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului la organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

    ART. 5
    Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parţială a activităţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt următoarele:
    a) cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor, cum ar fi: energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate; asigurări pentru clădiri şi pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii pentru sedii, sucursale/filiale, centre culturale şi comunitare, centre multifuncţionale, case tradiţionale, redacţii şi edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite pe clădiri şi mijloace de transport; taxa de concesionare şi alte taxe; lucrări de întreţinere şi reparaţii clădiri, mijloace de transport şi alte bunuri mobile şi imobile; abonamente pentru publicaţii; servicii de poştă, curierat, telecomunicaţii, internet şi IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanţi, lubrifianţi, consumabile pentru mijloace de transport proprii, în comodat sau închiriate; confecţionarea şi recondiţionarea de obiecte tradiţionale; comisioane bancare aferente operaţiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; servicii de pază, protecţie şi prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizaţiilor; servicii de medicina muncii şi protecţia muncii pentru salariaţi, prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu; taxe de participare la cursuri şi programe de perfecţionare şi formare profesională pentru salariaţi; achiziţii de servicii de perfecţionare şi formare profesională pentru salariaţi; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate; servicii prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal; cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei în calitatea sa de membru în organizaţii neguvernamentale, internaţionale, nepolitice, în domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale; servicii specializate cu caracter financiar-contabil în domeniul resurselor umane şi al achiziţiilor, în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate; servicii de asistenţă juridică în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la bugetul de stat; servicii de audit şi expertiză judiciară şi extrajudiciară în legătură cu activitatea organizaţiilor desfăşurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile imobile ale organizaţiilor; alte cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor, în scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase;
    b) cheltuieli de personal şi drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi: cheltuieli de personal, inclusiv impozitele şi contribuţiile aferente drepturilor salariale, reţinute la sursă (salarii şi drepturi băneşti asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile aferente acestora; contracte civile); drepturi de proprietate intelectuală, respectiv drepturi de autor şi drepturi conexe, înregistrarea, reînnoirea şi modificarea mărcilor, cheltuieli ocazionate de folosirea şi comunicarea publică a operelor, contravaloarea închirierii operelor de artă; cheltuieli ocazionate de realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală;
    c) cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică, cum ar fi: editare, redactare şi tehnoredactare, corectură, tipărire, traducere, publicare, cu excepţia manualelor şcolare asigurate pentru învăţământul obligatoriu; realizare, distribuţie şi difuzare de emisiuni radio şi/sau tv, comandarea şi/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziţie de carte şi publicaţii, achiziţie şi/sau închiriere de spaţii de emisie, închiriere de mijloace şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), cheltuieli aferente utilizării de frecvenţe radio, închiriere şi amenajare spaţiu necesar pentru emisiuni radio şi/sau tv, recuzită pentru emisiuni tv, transport, cazare, masă, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară în scopul realizării şi difuzării de materiale multimedia şi emisiuni radio şi/sau tv, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, onorarii, chirie, taxa de concesionare, impozite şi alte taxe, asigurare, energie electrică, energie termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale imobilelor în care se desfăşoară activitatea de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia, multimedia electronică şi de presă scrisă, alte cheltuieli şi alte materiale necesare pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică;
    d) cheltuieli pentru organizarea şi participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate, cum ar fi: închirieri de spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, recuzită şi amenajarea spaţiului necesar, spaţii de emisie radio şi/sau tv, cazare, transport, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate, trataţii, masă, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare pentru persoanele participante şi/sau persoanele invitate care nu sunt angajate în cadrul organizaţiei, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare şi difuzare de materiale de informare, promovare şi comunicare publică pe orice suport, achiziţii de bunuri şi servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea şi participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate;
    e) cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor, cum ar fi: investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, editurilor, redacţiilor şi comunităţii, în scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase;
    f) cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale, cum ar fi: cofinanţarea programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale; participarea prin activităţi susţinute financiar în cadrul programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale.


    ART. 6
    (1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se întocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2, prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3, prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 7
    Formularele A1, A2 şi A3 se semnează de preşedintele asociaţiei sau de persoana împuternicită în acest sens conform prevederilor statutului şi se certifică de responsabilul financiar-contabil.

    ART. 8
    Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale conduc evidenţa financiar-contabilă conform Planului de conturi, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare, şi evidenţiază distinct sumele primite de la bugetul de stat şi cheltuielile efectuate din aceste sume.

    ART. 9
    (1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile reglementate în prezenta hotărâre, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale recunoscute ca fiind de utilitate publică răspund pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de auditorul financiar prin raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligaţia de a respecta principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi în cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2022 şi reportate în anul 2023, în conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice centralizează lunar sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi transmite Secretariatului General al Guvernului propunerile de credite bugetare care urmează a fi deschise, conform formularului A1.
    (2) Sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alocate acestora se vor încadra, la nivelul întregului an, în limita aprobată prin anexa la prezenta hotărâre şi în repartizarea pe trimestre aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanţelor.

    ART. 11
    (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce priveşte respectarea destinaţiilor legale de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizaţii, conform art. 6.
    (2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică încadrarea în destinaţiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizaţii în termenele prevăzute la art. 6.

    ART. 12
    Suma de 4.893 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de iniţiatori, în limita sumei prevăzute în programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
    (2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează Ghidul de finanţare a proiectelor interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a proiectelor de combatere a intoleranţei, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

    ART. 14
    Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, instituţii de spectacole, organisme internaţionale etc.).

    ART. 15
    (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 14 pe baza devizelor estimative de cheltuieli întocmite şi certificate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice în ceea ce priveşte realitatea, regularitatea, legalitatea, oportunitatea şi necesitatea acestora şi cuprinse în propunerile însuşite de secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
    (2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 14 prin documente legale avizate de secretarul de stat şi aprobate de ordonatorul principal de credite.
    (3) Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

    ART. 16
    Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanţări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.

    ART. 17
    (1) Suma de 4.893 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 se utilizează de Departamentul pentru Relaţii Interetnice pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi proiecte de combatere a intoleranţei, prevăzute la art. 13 şi 14, care vizează:
    a) promovarea diversităţii etnice, a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a dialogului intercultural;
    b) cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţile naţionale;
    c) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale;
    d) promovarea de politici şi proiecte de combatere a intoleranţei;
    e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile publice locale;
    f) întărirea capacităţii instituţionale de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice, inclusiv în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale;
    g) participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.

    (2) Activităţile şi proiectele se pot realiza prin:
    a) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri, desfăşurate în ţară şi în străinătate;
    b) organizarea şi participarea la evenimente culturale, interculturale şi sportive, desfăşurate în ţară şi în străinătate, care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.);
    c) organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);
    d) organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate;
    e) organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional şi al protecţiei datelor cu caracter personal; în scopul întăririi capacităţii instituţionale de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
    f) realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare şi de informare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, fotografii, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);
    g) comandarea şi/sau realizarea de filme documentare;
    h) comandarea şi/sau achiziţionarea de rechizite, materiale consumabile şi materiale promoţionale, materiale de informare;
    i) vizite ale unor invitaţi străini, cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;
    j) achiziţionarea de spoturi (publicitare), închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în mass-media şi internet;
    k) reconfigurarea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
    l) achiziţionarea de servicii de internet, de realizare şi administrare site web şi realizare aplicaţie, multimedia, audio-video şi software 3D design şi realizare tur virtual 3D, servicii de digitizare, servicii de documentare fotografică, concepţie şi design grafic, servicii de programare, gestionare baze de date, branding, identitate vizuală, de mentenanţă pagină web şi aplicaţie; achiziţionarea de licenţe şi programe informatice software standard sau personalizate;
    m) comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice;
    n) achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul;
    o) realizarea de campanii de informare publică şi imagine;
    p) abonamente la publicaţii în domeniu şi ziare;
    q) realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet;
    r) alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

    (3) Pentru activităţile şi proiectele interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:
    a) cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
    b) cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) comunicaţii telefonice şi internet;
    d) masă, la un barem de 155 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) la un barem de 25 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, precum şi pentru proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
    h) taxe de participare la cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate, taxe de vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru deplasări în străinătate şi asigurări medicale;
    i) premiul pentru literatura în limba maternă şi premiul pentru literatura în limbile minorităţilor naţionale, premiul pentru debut în literatura în limbile minorităţilor naţionale, precum şi premii în obiecte;
    j) transport cu trenul după tariful clasei a II-a, cu avionul la clasa economică sau cursa low-cost, cu autoturismul aflat în proprietate sau în folosinţă şi cu navele de călători după tariful clasei I, pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, pentru artişti şi meşteşugari în cadrul spectacolelor, expoziţiilor, târgurilor, precum şi pentru membrii echipelor entităţilor prevăzute la art. 14 care derulează proiecte în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice; decontarea cheltuielilor de transport cu trenul, avionul şi navele de călători se face numai pe baza legitimaţiilor de călătorie; pentru deplasarea cu autoturismul, lectorul, trainerul, formatorul, artistul şi meşteşugarul vor primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă pe baza documentului justificativ emis pe perioada deplasării; aceasta va fi avută în vedere numai pentru stabilirea preţului carburantului;
    k) onorarii şi drepturi de autori pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, precum şi pentru artişti şi meşteşugari în cadrul spectacolelor, expoziţiilor, târgurilor;
    l) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, servicii de traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoţionale, de materiale de informare, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine; achiziţia de servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, de consultanţă în relaţii cu publicul, achiziţii de servicii de design şi programare, branding, identitate vizuală; achiziţia de licenţe şi programe informatice software standard sau personalizate;
    m) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, a altor evenimente culturale, de arhivare şi managementul datelor, de protecţie a datelor cu caracter personal, servicii de catering, servicii de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, închirierea, amenajarea şi decorarea/dotarea spaţiilor destinate manifestărilor; închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare şi lumini, de traducere, echipamente informatice şi audio-video.


    ART. 18
    (1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii etnice, culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.
    (2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 17 noiembrie 2023, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 29 noiembrie 2023.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
                    Lacziko Enikő Katalin,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 15 martie 2023.
    Nr. 235.
    ANEXA 1

    MODUL
    de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul
    Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022*

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ │Sume │
│crt.│Organizaţia │aprobate -│
│ │ │mii lei - │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│1 │Asociaţia Italienilor │4.323,18 │
│ │din România RO.AS.IT. │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia Liga │ │
│2 │Albanezilor din │5.063,03 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia │ │
│3 │Macedonenilor din │5.761,46 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│4 │Asociaţia Partida │33.482,51 │
│ │Romilor „Pro-Europa“ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│5 │Comunitatea Ruşilor │13.133,06 │
│ │Lipoveni din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Federaţia │ │
│6 │Comunităţilor │7.862,01 │
│ │Evreieşti din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│7 │Forumul Democrat al │18.760,06 │
│ │Germanilor din România│ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│8 │Uniunea Democrată │51.394,61 │
│ │Maghiară din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│9 │Uniunea Armenilor din │10.239,16 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│10 │Uniunea Bulgară din │8.469,15 │
│ │Banat - România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│11 │Uniunea Croaţilor din │6.028,65 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│12 │Uniunea Culturală a │3.647,11 │
│ │Rutenilor din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│13 │Uniunea Democrată │9.246,46 │
│ │Turcă din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Uniunea Democratică a │ │
│14 │Slovacilor şi Cehilor │8.357,98 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Uniunea Democrată a │ │
│15 │Tătarilor │9.482,17 │
│ │Turco-Musulmani din │ │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│16 │Uniunea Elenă din │9.155,94 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│17 │Uniunea Polonezilor │6.196,01 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│18 │Uniunea Sârbilor din │9.372,14 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│19 │Uniunea Ucrainenilor │16.775,31 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │T O T A L: │236.750,00│
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    * Repartizare aprobată în şedinţa plenară a Consiliului Minorităţilor Naţionale din data de 18.01.2023.

    ANEXA 2

    Formular A1
    Organizaţia
    Suma solicitată de la bugetul de stat pentru luna ........ 2023

┌──┬────────────────────────┬──────────┐
│ │Suma totală solicitată │ │
│ │de la bugetul de stat │ │
├──┴────────────────────────┼──────────┤
│Cheltuieli necesare │ │
│estimate conform lit. a) │ │
│din anexa nr. 3/13/02a la │ │
│bugetul Secretariatului │Suma │
│General al Guvernului, │solicitată│
│aprobat prin Legea │ │
│bugetului de stat pe anul │ │
│2023 nr. 368/2022 │ │
├──┬────────────────────────┼──────────┤
│ │ │- lei - │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli necesare │ │
│ │funcţionării │ │
│ │organizaţiilor, sediilor│ │
│ │şi sucursalelor/ │ │
│ │filialelor acestora, │ │
│1.│centrelor culturale şi │ │
│ │comunitare, centrelor │ │
│ │multifuncţionale, │ │
│ │caselor tradiţionale, │ │
│ │redacţiilor şi │ │
│ │editurilor │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli de personal │ │
│2.│şi drepturi de │ │
│ │proprietate intelectuală│ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru presă,│ │
│ │carte, manuale şcolare, │ │
│ │publicaţii, materiale de│ │
│ │informare şi de │ │
│3.│promovare, materiale şi │ │
│ │campanii de informare │ │
│ │publică, materiale │ │
│ │multimedia, emisiuni │ │
│ │radio-tv şi multimedia │ │
│ │electronică │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │participarea la acţiuni │ │
│ │culturale, ştiinţifice, │ │
│ │educaţionale, sportive, │ │
│ │tabere, seminare, │ │
│ │simpozioane şi alte │ │
│ │acţiuni în domeniul │ │
│4.│protejării şi promovării│ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi │ │
│ │culturale, întruniri ale│ │
│ │membrilor conform │ │
│ │statutului şi alte │ │
│ │asemenea manifestări, │ │
│ │organizate în ţară şi în│ │
│ │străinătate │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │investiţii în bunuri │ │
│5.│mobile şi imobile │ │
│ │necesare desfăşurării │ │
│ │activităţilor │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind │ │
│ │cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe│ │
│6.│şi proiecte realizate │ │
│ │din fonduri naţionale, │ │
│ │europene şi │ │
│ │internaţionale │ │
└──┴────────────────────────┴──────────┘


    Preşedinte
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura
    Responsabil financiar-contabil
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura
    Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi conform destinaţiilor cuprinse în anexă, respectiv disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

    ANEXA 3

    Formular A2
    Organizaţia ........................
    Cheltuieli efectuate în luna ............ 2023 pe destinaţii
    conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului,
    aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

┌──┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │Cheltuieli efectuate │Cheltuieli│
│ │conform lit. a) din anexa │efectuate │
│ │nr. 3/13/02a la bugetul │din suma │
│ │Secretariatului General al│provenită │
│ │Guvernului, aprobat prin │de la │
│ │Legea bugetului de stat pe│bugetul de│
│ │anul 2023 nr. 368/2022 │stat │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │ │- lei - │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli necesare │ │
│ │funcţionării │ │
│ │organizaţiilor, sediilor │ │
│ │şi sucursalelor/filialelor│ │
│ │acestora, centrelor │ │
│ │culturale şi comunitare, │ │
│ │centrelor │ │
│ │multifuncţionale, caselor │ │
│ │tradiţionale, redacţiilor │ │
│ │şi editurilor (1.1 + 1.2 +│ │
│ │1.3 + 1.4 + 1.5), din │ │
│ │care: │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │1.1. Energie electrică, │ │
│ │energie termică, │ │
│ │combustibil, apă, │ │
│ │salubritate; asigurări │ │
│ │pentru clădiri şi pentru │ │
│ │mijloacele de transport │ │
│ │proprii, în comodat sau │ │
│ │închiriate; chirii pentru │ │
│ │sedii, sucursale/filiale, │ │
│ │centre culturale şi │ │
│ │comunitare, centre │ │
│ │multifuncţionale, case │ │
│ │tradiţionale, redacţii şi │ │
│ │edituri; chirii pentru │ │
│ │mijloace de transport; │ │
│ │impozite pe clădiri şi │ │
│ │mijloace de transport; │ │
│ │taxa de concesionare şi │ │
│ │alte taxe; lucrări de │ │
│ │întreţinere şi reparaţii │ │
│ │clădiri, mijloace de │ │
│ │transport şi alte bunuri │ │
│ │mobile şi imobile; │ │
│ │abonamente pentru │ │
│ │publicaţii; servicii de │ │
│ │poştă, curierat, │ │
│ │telecomunicaţii, internet │ │
│ │şi IT; obiecte de │ │
│ │inventar, furnituri de │ │
│ │birou, materiale │ │
│ │consumabile; piese de │ │
│ │schimb, carburanţi, │ │
│ │lubrifianţi, consumabile │ │
│ │pentru mijloace de │ │
│ │transport proprii, în │ │
│ │comodat sau închiriate; │ │
│ │confecţionarea şi │ │
│ │recondiţionarea de obiecte│ │
│ │tradiţionale; comisioane │ │
│ │bancare aferente │ │
│ │operaţiunilor derulate din│ │
│ │sumele alocate de la │ │
│ │bugetul de stat; servicii │ │
│ │cu caracter │ │
│ │administrativ-gospodăresc;│ │
│ │servicii de pază, │ │
│ │protecţie şi prevenirea şi│ │
│ │stingerea incendiilor │ │
│ │(P.S.I.) prestate de │ │
│ │societăţi specializate sau│ │
│ │de personal calificat în │ │
│ │domeniu pentru imobilele │ │
│ │organizaţiilor; servicii │ │
│ │de medicina muncii şi │ │
│ │protecţia muncii pentru │ │
│ │salariaţi, prestate de │ │
│ │societăţi specializate sau│ │
│ │de personal calificat în │ │
│1.│domeniu; taxe de │ │
│ │participare la cursuri şi │ │
│ │programe de perfecţionare │ │
│ │şi formare profesională │ │
│ │pentru salariaţi; │ │
│ │achiziţii de servicii de │ │
│ │perfecţionare şi formare │ │
│ │profesională pentru │ │
│ │salariaţi; transport, │ │
│ │cazare, diurnă în limita │ │
│ │plafonului neimpozabil şi │ │
│ │alte drepturi băneşti │ │
│ │ocazionate de deplasări în│ │
│ │ţară şi în străinătate; │ │
│ │servicii prestate de │ │
│ │societăţi specializate sau│ │
│ │de personal calificat în │ │
│ │domeniu pentru punerea în │ │
│ │aplicare a legislaţiei în │ │
│ │vigoare privind protecţia │ │
│ │datelor cu caracter │ │
│ │personal; cotizaţii/ │ │
│ │contribuţii ale │ │
│ │organizaţiei în calitatea │ │
│ │sa de membru în │ │
│ │organizaţii │ │
│ │neguvernamentale, │ │
│ │internaţionale, │ │
│ │nepolitice, în domeniul │ │
│ │drepturilor omului şi al │ │
│ │minorităţilor naţionale │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │1.2. Servicii specializate│ │
│ │cu caracter │ │
│ │financiar-contabil, în │ │
│ │domeniul resurselor umane │ │
│ │şi al achiziţiilor în │ │
│ │cazul externalizării │ │
│ │parţiale sau integrale a │ │
│ │serviciilor specializate │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │1.3. Servicii de asistenţă│ │
│ │juridică în cazul │ │
│ │externalizării parţiale │ │
│ │sau integrale a │ │
│ │serviciilor specializate, │ │
│ │taxe notariale, taxe de │ │
│ │timbru judiciar ocazionate│ │
│ │de litigii în legătură cu │ │
│ │sumele alocate de la │ │
│ │bugetul de stat │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │1.4. Servicii de audit, │ │
│ │expertiză judiciară şi │ │
│ │extrajudiciară în legătură│ │
│ │cu activitatea │ │
│ │organizaţiilor desfăşurată│ │
│ │din sume alocate de la │ │
│ │bugetul de stat, inclusiv │ │
│ │în legătură cu bunurile │ │
│ │imobile ale organizaţiilor│ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │1.5. Alte cheltuieli │ │
│ │necesare funcţionării │ │
│ │organizaţiilor, sediilor │ │
│ │şi sucursalelor/filialelor│ │
│ │acestora, centrelor │ │
│ │culturale şi comunitare, │ │
│ │centrelor │ │
│ │multifuncţionale, caselor │ │
│ │tradiţionale, redacţiilor │ │
│ │şi editurilor │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli de personal şi │ │
│ │drepturi de proprietate │ │
│ │intelectuală (2.1 + 2.2), │ │
│ │din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │2.1. Cheltuieli de │ │
│ │personal, inclusiv │ │
│ │impozitele şi │ │
│ │contribuţiile aferente │ │
│ │drepturilor salariale, │ │
│ │reţinute la sursă (salarii│ │
│ │şi drepturi băneşti │ │
│ │asimilate acestora, │ │
│ │stabilite prin negociere │ │
│ │în conformitate cu │ │
│ │prevederile Legii nr. 53/ │ │
│ │2003 - Codul muncii, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │precum şi obligaţiile │ │
│2.│aferente acestora; │ │
│ │contracte civile) │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │2.2. Drepturi de │ │
│ │proprietate intelectuală, │ │
│ │respectiv drepturi de │ │
│ │autor şi drepturi conexe, │ │
│ │înregistrarea, reînnoirea │ │
│ │şi modificarea mărcilor, │ │
│ │cheltuieli ocazionate de │ │
│ │folosirea şi comunicarea │ │
│ │publică a operelor, │ │
│ │contravaloarea închirierii│ │
│ │operelor de artă; │ │
│ │cheltuieli ocazionate de │ │
│ │realizarea de opere │ │
│ │derivate; cheltuieli │ │
│ │aferente contractelor de │ │
│ │cesiune a drepturilor de │ │
│ │autor; cheltuieli privind │ │
│ │apărarea drepturilor de │ │
│ │proprietate intelectuală │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru presă, │ │
│ │carte, manuale şcolare, │ │
│ │publicaţii, materiale de │ │
│ │informare şi de promovare,│ │
│ │materiale şi campanii de │ │
│ │informare publică, │ │
│ │materiale multimedia, │ │
│ │emisiuni radio-tv şi │ │
│ │multimedia electronică: │ │
│ │editare, redactare şi │ │
│ │tehnoredactare, corectură,│ │
│ │tipărire, traducere, │ │
│ │publicare, cu excepţia │ │
│ │manualelor şcolare │ │
│ │asigurate pentru │ │
│ │învăţământul obligatoriu; │ │
│ │realizare, distribuţie şi │ │
│ │difuzare de emisiuni radio│ │
│ │şi/sau tv, comandarea şi/ │ │
│ │sau realizarea de sondaje │ │
│ │de opinie, studii, │ │
│ │cercetări sociologice, │ │
│ │achiziţie de carte şi │ │
│ │publicaţii, achiziţie şi/ │ │
│ │sau închiriere de spaţii │ │
│ │de emisie, închiriere de │ │
│ │mijloace şi echipamente │ │
│ │necesare (sonorizare, │ │
│ │audio-video etc.), │ │
│ │cheltuieli aferente │ │
│ │utilizării de frecvenţe │ │
│ │radio, închiriere şi │ │
│ │amenajare spaţiu necesar │ │
│ │pentru emisiuni radio şi/ │ │
│ │sau tv, recuzită pentru │ │
│ │emisiuni tv, transport, │ │
│ │cazare, masă, diurnă şi │ │
│ │alte drepturi băneşti │ │
│ │ocazionate de deplasări în│ │
│ │ţară în scopul realizării │ │
│ │şi difuzării de materiale │ │
│ │multimedia şi emisiuni │ │
│ │radio şi/sau tv, carte, │ │
│ │manuale şcolare, │ │
│ │publicaţii, materiale de │ │
│ │informare şi de promovare,│ │
│ │onorarii, chirie, taxă de │ │
│ │concesionare, impozite şi │ │
│3.│alte taxe, asigurare, │ │
│ │energie electrică, energie│ │
│ │termică, combustibil, apă,│ │
│ │salubritate, alte servicii│ │
│ │cu caracter │ │
│ │administrativ-gospodăresc,│ │
│ │lucrări de întreţinere şi │ │
│ │reparaţii ale imobilelor │ │
│ │în care se desfăşoară │ │
│ │activitatea de realizare, │ │
│ │publicare şi difuzare a │ │
│ │materialelor multimedia, │ │
│ │multimedia electronică şi │ │
│ │de presă scrisă, alte │ │
│ │cheltuieli şi alte │ │
│ │materiale necesare pentru │ │
│ │presă, carte, manuale │ │
│ │şcolare, publicaţii, │ │
│ │materiale de informare şi │ │
│ │de promovare, materiale şi│ │
│ │campanii de informare │ │
│ │publică, materiale │ │
│ │multimedia şi emisiuni │ │
│ │radio-tv şi multimedia │ │
│ │electronică (3.1 + 3.2 + │ │
│ │3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + │ │
│ │3.7), din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │3.1. Presă │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │3.2. Carte │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │3.3. Manuale şcolare │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │3.4. Publicaţii │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │3.5. Materiale de │ │
│ │informare şi de promovare,│ │
│ │materiale şi campanii de │ │
│ │informare publică, │ │
│ │materiale multimedia, │ │
│ │multimedia electronică │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │3.6. Sondaje de opinie, │ │
│ │studii, cercetări │ │
│ │sociologice, comandate şi/│ │
│ │sau realizate │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │3.7. Emisiuni radio şi/sau│ │
│ │tv │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │participarea la acţiuni │ │
│ │culturale, ştiinţifice, │ │
│ │educaţionale, sportive, │ │
│ │tabere, seminare, │ │
│ │simpozioane şi alte │ │
│ │acţiuni în domeniul │ │
│ │protejării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi culturale, │ │
│ │întruniri ale membrilor │ │
│ │conform statutului şi alte│ │
│ │asemenea manifestări, │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate: închirieri de│ │
│ │spaţii şi echipamente │ │
│ │necesare (sonorizare, │ │
│ │audio-video etc.), │ │
│ │servicii de traducere, │ │
│ │recuzită şi amenajarea │ │
│ │spaţiului necesar, spaţii │ │
│ │de emisie radio şi/sau tv,│ │
│ │cazare, transport, diurnă │ │
│ │şi alte drepturi băneşti │ │
│ │ocazionate de deplasări în│ │
│ │ţară şi în străinătate, │ │
│ │trataţii, masă, cadouri, │ │
│ │premii în obiecte, în │ │
│ │bani, burse, onorarii, │ │
│ │taxe de participare pentru│ │
│ │persoanele participante şi│ │
│ │/sau persoane invitate │ │
│ │care nu sunt angajate în │ │
│ │cadrul organizaţiei, taxe │ │
│ │notariale, asigurări de │ │
│4.│călătorie, editare, │ │
│ │tipărire, realizare şi │ │
│ │difuzare de materiale de │ │
│ │informare, promovare şi │ │
│ │comunicare publică pe │ │
│ │orice suport, achiziţii de│ │
│ │bunuri şi servicii │ │
│ │necesare, inclusiv costume│ │
│ │populare, instrumente │ │
│ │muzicale şi accesorii │ │
│ │pentru ansamblurile │ │
│ │artistice; alte cheltuieli│ │
│ │necesare pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │participarea la acţiuni şi│ │
│ │întruniri (4.1 + 4.2 + │ │
│ │4.3), din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │4.1. Acţiuni culturale, │ │
│ │ştiinţifice, educaţionale,│ │
│ │sportive, tabere, │ │
│ │seminare, simpozioane şi │ │
│ │alte acţiuni în domeniul │ │
│ │protejării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi culturale, │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │4.2. Întruniri ale │ │
│ │membrilor conform │ │
│ │statutului, organizate în │ │
│ │ţară şi în străinătate │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │4.3. Alte manifestări │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │investiţii în bunuri │ │
│ │mobile şi imobile necesare│ │
│ │desfăşurării │ │
│ │activităţilor: investiţii │ │
│ │în bunuri mobile şi │ │
│ │imobile necesare │ │
│ │desfăşurării activităţii │ │
│ │organizaţiilor, sediilor, │ │
│ │filialelor, centrelor │ │
│ │culturale şi comunitare, │ │
│ │centrelor │ │
│ │multifuncţionale, caselor │ │
│5.│tradiţionale, editurilor, │ │
│ │redacţiilor şi │ │
│ │comunităţii, în scopul │ │
│ │păstrării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice, culturale şi │ │
│ │religioase (5.1 + 5.2), │ │
│ │din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │5.1. Investiţii în bunuri │ │
│ │mobile │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │5.2. Investiţii în bunuri │ │
│ │imobile │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind │ │
│ │cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe │ │
│ │şi proiecte realizate din │ │
│ │fonduri naţionale, │ │
│ │europene şi │ │
│ │internaţionale: │ │
│ │cofinanţarea programelor │ │
│ │şi proiectelor realizate │ │
│ │din fonduri naţionale, │ │
│ │europene şi │ │
│ │internaţionale; │ │
│ │participarea prin │ │
│ │activităţi susţinute │ │
│ │financiar în cadrul │ │
│6.│programelor şi proiectelor│ │
│ │realizate din fonduri │ │
│ │naţionale, europene şi │ │
│ │internaţionale (6.1 + │ │
│ │6.2), din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │6.1. Cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe │ │
│ │şi proiecte realizate din │ │
│ │fonduri naţionale │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┤
│ │6.2. Cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe │ │
│ │şi proiecte realizate din │ │
│ │fonduri europene şi │ │
│ │internaţionale │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Total cheltuieli efectuate│ │
│7.│din suma provenită de la │ │
│ │bugetul de stat în luna │ │
│ │.............. 2023 │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli efectuate din │ │
│8.│sume provenite din alte │ │
│ │surse în luna │ │
│ │.............. 2023 │ │
├──┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Suma de la bugetul de stat│ │
│9.│rămasă neutilizată la │ │
│ │finele lunii │ │
│ │.............. 2023 │ │
└──┴──────────────────────────┴──────────┘


    Preşedinte
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura
    Responsabil financiar-contabil
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura
    Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

    ANEXA 4

    Formular A3
    RAPORT
    privind cheltuielile efectuate în trimestrul ................. 2023 pe destinaţii
    conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului,
    aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Organizaţia │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Reprezentantul legal (numele, prenumele │ │
│şi funcţia) │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada de raportare │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Suma solicitată de la bugetul de stat │ │
│pentru perioada de raportare (lei) │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Suma estimată pentru cheltuieli din alte│ │
│surse (lei) │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Suma aprobată prin deschidere în │ │
│trimestrul ............. 2023 (lei) │ │
├────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat în │
│trimestrul ................ 2023 │
├────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│a │b │c │d │e │
├─┬──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli necesare funcţionării │ │Sumă totală │ │Justificare/ │
│ │organizaţiilor, sediilor şi │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │Explicaţii │
│ │sucursalelor/filialelor acestora, │cheltuieli │realizate şi │realizare │privind │
│ │centrelor culturale şi comunitare, │solicitată │sumă │total c/b │realizarea/ │
│ │centrelor multifuncţionale, caselor │(lei) │defalcată │(%) │nerealizarea │
│ │tradiţionale, redacţiilor şi │ │(lei) │ │cheltuielilor│
│ │editurilor │ │ │ │estimate │
│1├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5, din care:│ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │
│ │1.1. Funcţionarea sediilor şi │ │ │ │ │
│ │sucursalelor/filialelor, centrelor │ │ │ │ │
│ │culturale şi comunitare, centrelor │ │ │ │ │
│ │multifuncţionale, caselor │ │ │ │ │
│ │tradiţionale, redacţiilor şi │ │ │ │ │
│ │editurilor │ │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │1.2. Servicii specializate cu caracter│ │ │ │ │
│ │financiar-contabil, în domeniul │ │ │ │ │
│ │resurselor umane şi al achiziţiilor în│ │ │ │ │
│ │cazul externalizării parţiale sau │ │ │ │ │
│ │integrale a serviciilor specializate │ │ │ │ │
│ │1.3. Servicii de asistenţă juridică în│ ├─────────────┤ │ │
│ │cazul externalizării parţiale sau │ │ │ │ │
│ │integrale a serviciilor specializate, │ │ │ │ │
│ │taxe notariale, taxe de timbru │ │ │ │ │
│ │judiciar ocazionate de litigii în │ │ │ │ │
│ │legătură cu sumele alocate de la │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │ │ │
│ │1.4. Servicii de audit, expertiză │ ├─────────────┤ │ │
│ │judiciară şi extrajudiciară în │ │ │ │ │
│ │legătură cu activitatea organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │desfăşurată din sume alocate de la │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat, inclusiv în legătură │ │ │ │ │
│ │cu bunurile imobile ale organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │1.5. Alte cheltuieli necesare │ │ │ │ │
│ │funcţionării organizaţiilor, sediilor │ ├─────────────┤ │ │
│ │şi sucursalelor/filialelor acestora, │ │ │ │ │
│ │centrelor culturale şi comunitare, │ │ │ │ │
│ │centrelor multifuncţionale, caselor │ │ │ │ │
│ │tradiţionale, redacţiilor şi │ │ │ │ │
│ │editurilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────┼────────────┴─────────────┤
│ │1.1. Funcţionarea sediilor şi │ │ │
│ │sucursalelor/filialelor, centrelor │ │ │
│ │culturale şi comunitare, centrelor │ │ │
│ │multifuncţionale, caselor │ │ │
│ │tradiţionale, redacţiilor şi │În proprietatea organizaţiei│ │
│ │editurilor organizaţiilor │/contract de închiriere/ │ │
│ │- Lista sediilor şi sucursalelor/ │contract de comodat/altă │Alte menţiuni privind │
│ │filialelor acestora, centrelor │formă juridică │activităţile desfăşurate │
│ │culturale şi comunitare, centrelor │(În cazul contractelor de │în centrele culturale, │
│ │multifuncţionale, caselor │închiriere şi comodat se va │centrele comunitare, │
│ │tradiţionale, redacţiilor, editurilor │specifica calitatea de │centrele multifuncţionale │
│ │NOTĂ: │persoană fizică sau juridică│şi casele tradiţionale │
│ │Se vor specifica tipul (sediu filială/│a celeilalte părţi │ │
│ │sucursală, centru cultural, centru │contractante.) │ │
│ │comunitar, centru multifuncţional, │ │ │
│ │casă tradiţională, redacţie, editură) │ │ │
│ │şi numărul acestora, grupate pe │ │ │
│ │localităţi. │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Medicina muncii şi protecţia muncii │ │ │
│ │NOTĂ: │ │Suma plătită în perioada │
│ │Se va specifica numărul beneficiarilor│Tipul serviciului │de raportare (total şi │
│ │în funcţie de momentul la care │ │defalcat) │
│ │serviciul a fost prestat (la angajare,│ │ │
│ │periodic). │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Perfecţionare şi formare │Tematică, durata, locul de │Suma plătită în perioada │
│ │profesională │desfăşurare, număr de │de raportare (total şi │
│ │ │participanţi │defalcat) │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Numărul persoanelor care au │ │
│ │ │efectuat deplasările, │Suma plătită în perioada │
│ │- Deplasări │grupate pe destinaţii │de raportare (total şi │
│ │ │(deplasări interne/deplasări│defalcat) │
│ │ │externe) │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │Asigurarea protecţiei datelor cu │ │ │
│ │caracter personal │ │ │
│ │NOTĂ: │Serviciu externalizat/ │Suma plătită în perioada │
│ │În cazul serviciului externalizat se │neexternalizat │de raportare │
│ │vor specifica valoarea şi perioada de │ │ │
│ │valabilitate a contractului încheiat. │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Cotizaţii/Contribuţii ale │ │Suma reprezentând valoarea│
│ │organizaţiei în calitate de membru în │ │contribuţiei/cotizaţiei │
│ │organizaţii neguvernamentale │Denumirea organizaţiei │plătită în perioada de │
│ │internaţionale, nepolitice din │internaţionale │raportare şi perioada │
│ │domeniul drepturilor omului şi │ │aferentă │
│ │minorităţilor naţionale │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │Se anexează lista sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor │
│ │culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, │
│ │redacţiilor, editurilor pentru care au fost efectuate cheltuieli în perioada de │
│ │raportare. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │1.2. Servicii specializate cu caracter│ │ │
│ │financiar-contabil, în domeniul │Tipul serviciilor şi │Suma plătită în perioada │
│ │resurselor umane şi al achiziţiilor în│perioada aferentă │de raportare (total şi │
│ │cazul externalizării parţiale sau │ │defalcat) │
│ │integrale a serviciilor specializate │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │NOTĂ: │ │ │
│ │Pentru fiecare tip de serviciu, după │ │ │
│ │caz, se va specifica „externalizat │ │ │
│ │parţial“/„externalizat integral“. │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │1.3. Servicii de asistenţă juridică în│ │ │
│ │cazul externalizării parţiale sau │ │ │
│ │integrale a serviciilor specializate, │ │Suma plătită în perioada │
│ │taxe notariale, taxe de timbru │ │de raportare (total şi │
│ │judiciar ocazionate de litigii în │ │defalcat) │
│ │legătură cu sumele alocate de la │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Obiectul, valoarea şi │ │
│ │ │perioada de valabilitate a │ │
│ │ │contractului de asistenţă │Suma plătită în perioada │
│ │- Servicii de asistenţă juridică │juridică │de raportare (total şi │
│ │ │NOTĂ: │defalcat) │
│ │ │Se va specifica serviciu │ │
│ │ │externalizat parţial/ │ │
│ │ │externalizat integral. │ │
├─┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │Suma taxelor notariale │
│ │- taxe notariale │Obiectul taxelor notariale │plătite în perioada de │
│ │ │ │raportare (total şi │
│ │ │ │defalcat) │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- taxe de timbru judiciar │ │Suma taxelor de timbru │
│ │NOTĂ: │Obiectul taxelor de timbru │judiciar plătite în │
│ │(În cazul litigiilor se vor specifica │judiciar │perioada de raportare │
│ │părţile.) │ │(total şi defalcat) │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │1.4. Servicii de audit, expertiză │ │ │
│ │judiciară şi extrajudiciară în │ │ │
│ │legătură cu activitatea organizaţiilor│ │Alte menţiuni │
│ │desfăşurată din sume alocate de la │ │ │
│ │bugetul de stat, inclusiv în legătură │ │ │
│ │cu bunurile imobile ale organizaţiilor│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Servicii audit │Obiectul şi valoarea totală │ │
│ │NOTĂ: │a auditului, perioada │Suma plătită în perioada │
│ │În cazul auditului se vor specifica │aferentă │de raportare │
│ │scopul şi perioada pentru care s-a │ │ │
│ │efectuat. ├────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Obiectul şi valoarea totală │ │
│ │- Servicii de expertiză judiciară │a expertizei, obiectul şi │Suma plătită în perioada │
│ │ │părţile dosarului în care │de raportare │
│ │ │s-a dispus expertiza │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │NOTĂ: │ │ │
│ │În cazul expertizei unui imobil se vor│ │ │
│ │specifica destinaţia acestuia şi │ │ │
│ │localitatea în care se află. │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Servicii de expertiză extrajudiciară│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┤ │ │
│ │NOTĂ: │Obiectul şi valoarea totală │ │
│ │În cazul în care expertiza │a expertizei, obiectul şi │Suma plătită în perioada │
│ │extrajudiciară nu este în legătură cu │părţile dosarului în care │de raportare │
│ │vreun dosar aflat pe rolul instanţelor│s-a admis expertiza │ │
│ │de judecată, se vor specifica │ │ │
│ │solicitantul şi scopul efectuării │ │ │
│ │expertizei. │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │1.5. Alte cheltuieli necesare │ │ │
│ │funcţionării organizaţiilor, sediilor │ │ │
│ │şi sucursalelor/filialelor acestora, │ │Suma plătită în perioada │
│ │centrelor culturale şi comunitare, │Tip cheltuieli │de raportare │
│ │centrelor multifuncţionale, caselor │ │ │
│ │tradiţionale, redacţiilor şi │ │ │
│ │editurilor │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├─┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┤
├─┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Sumă totală │ │Justificare/ │
│ │ │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │Explicaţii │
│ │Cheltuieli de personal şi drepturi de │cheltuieli │realizate şi │realizare │privind │
│ │proprietate intelectuală │solicitată │sumă │total c/b │realizarea/ │
│ │ │(lei) │defalcată │(%) │nerealizarea │
│ │ │ │(lei) │ │cheltuielilor│
│ │ │ │ │ │estimate │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │2.1 + 2.2, din care: │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │
│ │2.1. Cheltuieli de personal, inclusiv │ │ │ │ │
│ │impozitele şi contribuţiile aferente │ │ │ │ │
│ │drepturilor salariale, reţinute la │ │ │ │ │
│ │sursă (salarii şi drepturi băneşti │ │ │ │ │
│ │asimilate acestora, stabilite prin │ │ │ │ │
│ │negociere în conformitate cu │ │ │ │ │
│ │prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul │ │ │ │ │
│ │muncii, republicată, cu modificările │ │ │ │ │
│ │şi completările ulterioare, precum şi │ │ │ │ │
│ │obligaţiile aferente acestora; │ │ │ │ │
│ │contracte civile) │ │ │ │ │
│ │2.2. Drepturi de proprietate │ │ │ │ │
│ │intelectuală, respectiv drepturi de │ ├─────────────┤ │ │
│ │autor şi drepturi conexe, │ │ │ │ │
│2│înregistrarea, reînnoirea şi │ │ │ │ │
│ │modificarea mărcilor, cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ocazionate de folosirea şi comunicarea│ │ │ │ │
│ │publică a operelor, contravaloarea │ │ │ │ │
│ │închirierii operelor de artă; │ │ │ │ │
│ │cheltuieli ocazionate de realizarea de│ │ │ │ │
│ │opere derivate; cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │contractelor de cesiune a drepturilor │ │ │ │ │
│ │de autor; cheltuieli privind apărarea │ │ │ │ │
│ │drepturilor de proprietate │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │2.1. Cheltuieli de personal, inclusiv │Valoarea │ │ │ │
│ │impozitele şi contribuţiile aferente │totală a │ │ │ │
│ │drepturilor salariale, reţinute la │impozitelor şi│ │ │ │
│ │sursă (salarii şi drepturi băneşti │a │ │ │ │
│ │asimilate acestora, stabilite prin │contribuţiilor│ │ │Suma totală │
│ │negociere în conformitate cu │aferente │Nr. de │Nr. de │plătită în │
│ │prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul │drepturilor │angajaţi │colaboratori│perioada de │
│ │muncii, republicată, cu modificările │salariale │ │ │raportare │
│ │şi completările ulterioare, precum şi │plătite către │ │ │ │
│ │obligaţiile aferente acestora; │stat în │ │ │ │
│ │contracte civile) │perioada de │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤
├─┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │2.2. Drepturi de proprietate │ │ │
│ │intelectuală, respectiv drepturi de │ │ │
│ │autor şi drepturi conexe, │ │ │
│ │înregistrarea, reînnoirea şi │ │ │
│ │modificarea mărcilor, cheltuieli │ │ │
│ │ocazionate de folosirea unor opere, │ │ │
│ │remuneraţia datorată pentru │ │ │
│ │comunicarea publică a operelor │ │Suma plătită în perioada │
│ │muzicale în scop ambiental, │Tipul cheltuielii │de raportare (total şi │
│ │contravaloarea închirierii operelor de│ │defalcat) │
│ │artă; cheltuieli ocazionate de │ │ │
│ │realizarea de opere derivate; │ │ │
│ │cheltuieli aferente contractelor de │ │ │
│ │cesiune a drepturilor de autor; │ │ │
│ │cheltuieli privind apărarea │ │ │
│ │drepturilor de proprietate │ │ │
│ │intelectuală │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │NOTĂ: │ │ │
│ │În cazul drepturilor de autor se vor │ │ │
│ │specifica obiectul şi beneficiarul │ │ │
│ │acestora. │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │Se anexează lista drepturilor de proprietate intelectuală pentru care au fost │
│ │efectuate cheltuieli în perioada de raportare. │
├─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru presă, carte, │ │Sumă totală │ │Justificare/ │
│ │manuale şcolare, publicaţii, materiale│Sumă totală │cheltuieli │Procent de │Explicaţii │
│ │de informare şi de promovare, │cheltuieli │realizate şi │realizare │privind │
│ │materiale şi campanii de informare │solicitată │sumă │total c/b │realizarea/ │
│ │publică, materiale multimedia, │(lei) │defalcată │(%) │nerealizarea │
│ │emisiuni radio-tv şi multimedia │ │(lei) │ │cheltuielilor│
│ │electronică: │ │ │ │estimate │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + │ │ │ │ │
│ │3.7, din care: │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┤ │ │
│ │3.1. Presă │ │ │ │ │
│ │3.2. Carte │ │ │ │ │
│ │3.3. Manuale şcolare │ ├─────────────┤ │ │
│ │3.4. Publicaţii │ │ │ │ │
│ │3.5. Materiale de informare şi de │ │ │ │ │
│ │promovare, materiale şi campanii de │ ├─────────────┤ │ │
│ │informare publică, multimedia, │ │ │ │ │
│ │multimedia electronică │ │ │ │ │
│ │3.6. Sondaje de opinie, studii, │ ├─────────────┤ │ │
│ │cercetări sociologice, comandate şi/ │ │ │ │ │
│ │sau realizate │ │ │ │ │
│ │3.7. Emisiuni radio-tv │ ├─────────────┤ │ │
│ │NOTĂ: │ │ │ │ │
│ │În valoarea sumelor plătite nu se vor │ │ │ │ │
│ │include drepturile de autor; acestea │ ├─────────────┤ │ │
│ │se vor raporta la punctul 2. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┴─────────────┤
│ │ │ │Nr. de │Suma plătită în perioada │
│ │3.1. Presă │Titlu │apariţii/ │de raportare/titlu │
│ │ │ │tiraj │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│3├──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.2. Carte │Titlu/Autor │Tiraj │Suma plătită în perioada │
│ │ │ │ │de raportare/titlu │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.3. Manuale şcolare │Titlu/Autor │Nr. de ediţii│Suma plătită în perioada │
│ │ │ │/tiraj │de raportare/titlu │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │ │Nr. de │Suma plătită în perioada │
│ │3.4. Publicaţii │Titlu/Autor │apariţii/ │de raportare/titlu │
│ │ │ │tiraj │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.5. Materiale de informare şi de │Tipul şi │ │ │
│ │promovare, materiale şi campanii de │titlul │Nr. de │Suma plătită în perioada │
│ │informare publică, multimedia, │materialului │exemplare │de raportare/titlu │
│ │multimedia electronică │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.6. Sondaje de opinie, studii, │ │Valoarea │Suma plătită în perioada │
│ │cercetări sociologice, comandate şi/ │Titlu │totală/ │de raportare/titlu │
│ │sau realizate │ │Durata │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │Tipul, titlul │ │ │
│ │ │şi │Nr. de │Suma plătită în perioada │
│ │3.7. Emisiuni radio-tv │periodicitatea│emisiuni/ │de raportare/titlu │
│ │ │difuzării │durata │ │
│ │ │emisiunii │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│ │Se anexează lista privind presa, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale │
│ │de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, │
│ │materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică pentru care │
│ │au fost efectuate cheltuieli în perioada de raportare. │
├─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru organizarea şi │ │ │ │ │
│ │participarea la acţiuni culturale, │ │ │ │Justificarea/│
│ │ştiinţifice, educaţionale, sportive, │ │Sumă totală │ │Explicaţii │
│ │tabere, seminare, simpozioane şi alte │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│ │acţiuni în domeniul protejării şi │cheltuieli │realizate şi │realizare │realizarea/ │
│ │promovării identităţii etnice, │solicitată │sumă │total c/b │nerealizarea │
│ │lingvistice şi culturale, întruniri │(lei) │defalcată │(%) │cheltuielilor│
│ │ale membrilor conform statutului şi │ │(lei) │ │estimate │
│ │alte asemenea manifestări, organizate │ │ │ │ │
│ │în ţară şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │4.1 + 4.2 + 4.3, din care: │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │
│ │4.1. Acţiuni culturale, ştiinţifice, │ │ │ │ │
│ │educaţionale, sportive, tabere, │ │ │ │ │
│ │seminare, simpozioane şi alte acţiuni │ │ │ │ │
│ │în domeniul protejării şi promovării │ │ │ │ │
│ │identităţii etnice, lingvistice şi │ │ │ │ │
│ │culturale, organizate în ţară şi în │ │ │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────────┤ │ │
│ │4.2. Întruniri ale membrilor conform │ │ │ │ │
│ │statutului şi alte asemenea │ │ │ │ │
│ │manifestări organizate în ţară şi în │ │ │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────────┤ │ │
│ │4.3. Alte manifestări organizate în │ │ │ │ │
│ │ţară şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┴────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Suma plătită │
│ │4.1. Acţiuni culturale, ştiinţifice, │ │ │în perioada │
│ │educaţionale, sportive, tabere, │Acţiuni în │ │de raportare │
│4│seminare, simpozioane şi alte acţiuni │ţară (nr. de │Acţiuni în străinătate │(total şi │
│ │în domeniul protejării şi promovării │acţiuni/nr. de│(nr. de acţiuni/nr. de │defalcat pe │
│ │identităţii etnice, lingvistice şi │participanţi/ │participanţi/beneficiari) │acţiuni în │
│ │culturale, organizate în ţară şi în │beneficiari) │ │ţară şi │
│ │străinătate │ │ │acţiuni în │
│ │ │ │ │străinătate) │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Tipul acţiunii: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴─────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │Întruniri în │ │ │
│ │4.2. Întruniri ale membrilor conform │ţară (nr. de │Întruniri în străinătate │Suma plătită │
│ │statutului şi alte asemenea │întruniri/nr. │(nr. de întruniri/ nr. de │în perioada │
│ │manifestări organizate în ţară şi în │de │participanţi/beneficiari) │de raportare/│
│ │străinătate │participanţi/ │ │întrunire │
│ │ │beneficiari) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Tipul întrunirii: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴─────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │Manifestări în│ │ │
│ │ │ţară (nr. de │Manifestări în străinătate│Suma plătită │
│ │4.3. Alte manifestări organizate în │manifestări/ │(nr. de manifestări/ nr. │în perioada │
│ │ţară şi în străinătate, din care: │nr. de │de participanţi/ │de raportare/│
│ │ │participanţi/ │beneficiari) │manifestare │
│ │ │beneficiari) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┬────────────┼─────────────┤
│ │Tipul de manifestare: │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │Se anexează lista acţiunilor culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, │
│ │tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi │
│ │promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale │
│ │membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară │
│ │şi în străinătate. │
├─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru investiţii în bunuri│ │ │ │ │
│ │mobile şi imobile necesare │ │ │ │ │
│ │desfăşurării activităţilor: investiţii│ │ │ │Justificare/ │
│ │în bunuri mobile şi imobile necesare │ │Sumă totală │ │Explicaţii │
│ │desfăşurării activităţii │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│ │organizaţiilor, sediilor, filialelor, │cheltuieli │realizate şi│realizare │realizarea/ │
│ │centrelor culturale şi comunitare, │solicitată │sumă │total c/b (%)│nerealizarea │
│ │centrelor multifuncţionale, caselor │(lei) │defalcată │ │cheltuielilor│
│ │tradiţionale, editurilor, redacţiilor │ │(lei) │ │estimate │
│ │şi comunităţii, în scopul păstrării şi│ │ │ │ │
│ │promovării identităţii etnice, │ │ │ │ │
│ │lingvistice, culturale şi religioase │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │5.1 + 5.2, din care: │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ │
│ │5.1. Investiţii în bunuri mobile │ │ │ │ │
│ │5.2. Investiţii în bunuri imobile ├──────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5├──────────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼─────────────┴─────────────┤
│ │ │Obiectivele de investiţii, │Suma plătită în perioada de│
│ │5.1. Investiţii în bunuri mobile │locul şi destinaţia │raportare/obiectiv (total │
│ │ │acestora │şi defalcat) │
│ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │ │Obiectivele de investiţii, │Suma plătită în perioada de│
│ │5.2. Investiţii în bunuri imobile │locul şi destinaţia │raportare/obiectiv (total │
│ │ │acestora │şi defalcat) │
│ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │În cazul investiţiilor pentru care │ │ │
│ │suma plătită reprezintă o plată │ │ │
│ │parţială, se va specifica valoarea │ │ │
│ │totală a investiţiei. │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ │Se anexează lista investiţiilor în bunuri mobile şi imobile necesare │
│ │desfăşurării activităţilor pentru care au fost efectuate cheltuieli în perioada │
│ │de raportare. │
├─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli privind cofinanţarea şi │ │ │ │ │
│ │participarea la programe şi proiecte │ │ │ │ │
│ │realizate din fonduri naţionale, │ │ │ │Justificare/ │
│ │europene şi internaţionale: │ │Sumă totală │ │Explicaţii │
│ │cofinanţarea programelor şi │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│ │proiectelor realizate din fonduri │cheltuieli │realizate şi│realizare │realizarea/ │
│ │naţionale, europene şi │solicitată │sumă │total c/b (%)│nerealizarea │
│ │internaţionale; participarea prin │(lei) │defalcată │ │cheltuielilor│
│ │activităţi susţinute financiar în │ │(lei) │ │estimate │
│ │cadrul programelor şi proiectelor │ │ │ │ │
│ │realizate din fonduri naţionale, │ │ │ │ │
│ │europene şi internaţionale │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │6.1 + 6.2, din care: │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │
│ │6.1. Cofinanţarea şi participarea la │ │ │ │ │
│ │programe şi proiecte realizate din │ │ │ │ │
│ │fonduri naţionale │ │ │ │ │
│6│6.2. Cofinanţarea şi participarea la ├───────────────┼────────────┤ │ │
│ │programe şi proiecte realizate din │ │ │ │ │
│ │fonduri europene şi internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Denumirea │ │ │ │
│ │6.1. Cofinanţarea şi participarea la │programului/ │Autoritatea │Procent │Suma plătită │
│ │programe şi proiecte realizate din │proiectului şi │finanţatoare│cofinanţare │în perioada │
│ │fonduri naţionale │perioada de │ │(%) │de raportare │
│ │ │derulare │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤
│ ├─────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │Denumirea │ │ │ │
│ │6.2. Cofinanţarea şi participarea la │programului/ │Autoritatea │Procent │Suma plătită │
│ │programe şi proiecte realizate din │proiectului şi │finanţatoare│cofinanţare │în perioada │
│ │fonduri europene şi internaţionale │perioada de │ │(%) │de raportare │
│ │ │derulare │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
├─┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤
├─┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────────────────────┤
│ │ │ │Sumă totală │ │
│ │ │Sumă totală │cheltuieli │ │
│ │Total cheltuieli în perioada de │cheltuieli │realizate şi│Procent de realizare total │
│ │raportare │solicitată │sumă │c/b (%) │
│ │ │(lei) │defalcată │ │
│ │ │ │(lei) │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │7.1 + 7.2, din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│7│7.1. cheltuieli din suma de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + │ │ │ │
│ │6) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │7.2. cheltuieli din sume provenite │ │ │ │
│ │din alte surse (se vor menţiona │ │ │ │
│ │categoriile de cheltuieli de la pct. │ │ │ │
│ │1-6 pentru care s-au utilizat sume │ │ │ │
│ │provenite din alte surse: │ │ │ │
│ │....................................)│ │ │ │
├─┼─────────────────────────────────────┼───────────────┴────────────┴───────────────────────────┤
│ │Suma de la bugetul de stat rămasă │ │
│ │neutilizată la finele trimestrului │ │
│ │....... 2023 (compusă din soldul │ │
│ │registrului de casă şi soldul │ │
│8│contului bancar prin care se │ │
│ │derulează operaţiunile cu sumele │ │
│ │alocate de la bugetul de stat, │ │
│ │existentă la finele trimestrului │ │
│ │...... 2023) │ │
└─┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘


    Preşedinte
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura ..................................
    Responsabil financiar-contabil
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura ..................................
    Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016