Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 233 din 16 februarie 2022  privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 233 din 16 februarie 2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 165 din 18 februarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1.

    ART. 2
    Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

    ART. 3
    (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii principale:
    a) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum şi aplicarea strategiilor şi a programelor de reformă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei;
    b) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei din domeniile proprii de competenţă cu prevederile tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;
    c) de control şi monitorizare - prin care asigură controlul respectării legalităţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei, constată contravenţiile pentru nerespectarea acestora, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi asigură îndrumarea metodologică a activităţii din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei.

    (2) Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii specifice:
    a) de autoritate de stat - prin care exercită urmărirea modului în care sunt respectate şi promovate, de către persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, drepturile copilului;
    b) de reprezentare - prin care asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei;
    c) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare.

    (3) Autoritatea monitorizează respectarea principiilor şi drepturilor stabilite de Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, semnată de România la 26 ianuarie 1990 şi ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia cu privire la drepturile copilului.
    (4) Autoritatea este entitatea centrală română care duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată prin Legea nr. 361/2007.
    (5) Autoritatea este entitatea centrală română care duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare.

    ART. 4
    (1) În exercitarea funcţiilor sale, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii cu caracter general:
    a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
    b) coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
    c) evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, prin Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora;
    d) elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei copilului şi adopţiei, pe care le supune, prin Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, spre adoptare Guvernului;
    e) elaborează şi asigură reprezentarea la susţinerea rapoartelor de ţară cu privire la măsurile adoptate pentru implementarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, potrivit art. 44 din respectiva Convenţie, şi urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor;
    f) constituie şi gestionează baze de date relevante în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei;
    g) elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei;
    h) identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi adopţie şi elaborează şi organizează programe de formare profesională continuă a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) propune Guvernului, prin Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, recunoaşterea utilităţii publice pentru asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile cu activitate în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) încheie, prin Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, în domeniile de responsabilitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
    k) încheie, cu aprobarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi avizul Ministerului Afacerilor Externe, documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale în domeniile de responsabilitate.

    (2) În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului;
    b) asigură controlul, coordonarea şi îndrumă metodologic activităţile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, ale celor de protecţie specială a copilului separat, precum şi activităţile desfăşurate de serviciile publice de asistenţă socială şi de comisiile pentru protecţia copilului;
    c) elaborează standarde, metodologii, norme, instrucţiuni şi proceduri de lucru, precum şi alte instrumente de evaluare şi de monitorizare necesare organizării şi funcţionării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi şi protecţiei speciale a copilului separat;
    d) licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului separat de familia sa, organizate de furnizorii de servicii sociale, şi asigură la nivel naţional evidenţa acestor servicii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) monitorizează respectarea drepturilor copilului şi asigură controlul, prin persoane anume desemnate din personalul propriu, în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, de celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice;
    f) sesizează instituţiile competente în vederea stabilirii, potrivit legii, a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, în cazul în care în exercitarea atribuţiilor Autoritatea ia cunoştinţă despre încălcarea unor prevederi legale în domeniu;
    g) propune autorităţilor competente suspendarea ori încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului;
    h) asigură coordonarea şi realizarea activităţilor privind repatrierea minorilor români identificaţi neînsoţiţi sau în dificultate pe teritoriul altor state, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;
    i) asigură coordonarea activităţilor privind susţinerea adecvată a interesului superior al copiilor străini solicitanţi de azil sau neînsoţiţi de către părinţi sau un alt reprezentant legal, identificaţi pe teritoriul României, şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniu, de la nivel central sau local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) propune şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului.

    (3) În domeniul adopţiei, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează metodologii, norme, instrucţiuni şi proceduri de lucru, precum şi alte instrumente de evaluare şi de monitorizare în domeniul adopţiei;
    b) asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organismele private şi sesizează instituţiile competente în vederea stabilirii, potrivit legii, a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, în cazul în care, în exercitarea atribuţiilor, Autoritatea ia cunoştinţă despre încălcarea unor prevederi legale în domeniu;
    c) duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute de art. 15 din Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificată prin Legea nr. 138/2011;
    d) gestionează, administrează şi actualizează în sistem informatizat Registrul naţional pentru adopţii, potrivit prevederilor art. 93 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) autorizează organismele private străine şi române să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) efectuează notificările şi comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul procedurii adopţiei internaţionale;
    g) eliberează, potrivit prevederilor art. 73 din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificate care atestă că adopţia internaţională a copilului cu reşedinţa obişnuită în România de către o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită în străinătate a fost încuviinţată potrivit normelor impuse de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare;
    h) urmăreşte, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoare, în cazul adopţiei internaţionale a copilului cu reşedinţa obişnuită în România de către o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită în străinătate;
    i) sprijină copiii adoptaţi în demersurile lor de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private.

    (4) În domeniul economico-financiar, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare;
    b) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniile sale de activitate;
    c) finanţează programe de interes naţional în domeniile sale de activitate.

    (5) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniile sale de activitate.

    ART. 5
    (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Preşedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine.
    (3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite, în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
    (5) Vicepreşedintele coordonează activitatea de soluţionare a petiţiilor şi cea de licenţiere a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului separat de familia sa.
    (6) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Pe lângă preşedinte funcţionează ca organ consultativ Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei, denumit în continuare Consiliul.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.
    (3) Consiliul are următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizează implementarea politicilor publice naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi al adopţiei prin cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ai căror reprezentanţi îl compun;
    b) formulează propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei, pe care le înaintează ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse;
    c) formulează propuneri privind îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor interinstituţionale dintre autorităţile publice implicate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei, pe care le înaintează ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.


    ART. 7
    Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant cu funcţie de conducere al următoarelor instituţii şi organisme:
    a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
    b) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;
    c) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    d) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    e) Ministerul Afacerilor Interne;
    f) Ministerul Educaţiei;
    g) Ministerul Sănătăţii;
    h) Ministerul Justiţiei;
    i) Ministerul Afacerilor Externe;
    j) Avocatul Poporului;
    k) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
    l) Asociaţia directorilor de servicii publice specializate în asistenţă socială şi protecţia copilului;
    m) Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale „Pentru Copil“;
    n) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
    o) Colegiul Psihologilor din România.


    ART. 8
    (1) Consiliul se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie, prin convocarea preşedintelui Autorităţii, la propunerea oricărui membru şi în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul reprezentanţilor.
    (2) Lucrările Consiliului sunt conduse de preşedintele Autorităţii.
    (3) La lucrările Consiliului pot participa, la invitaţia preşedintelui Autorităţii, reprezentanţi ai copiilor, asociaţiilor, organizaţiilor şi federaţiilor care activează în domeniul protecţiei copilului şi adopţiei, precum şi reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. 7, specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.
    (4) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3), Consiliul adoptă, cu votul majorităţii membrilor, propuneri cu caracter consultativ.
    (5) Serviciile administrative, precum şi activitatea de secretariat a Consiliului sunt asigurate de către Autoritate.

    ART. 9
    (1) Personalul Autorităţii este format din demnitari, personal contractual şi funcţionari publici, care ocupă funcţii publice generale, funcţii publice specifice şi funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, salarizaţi potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este 85, inclusiv demnitarii.

    ART. 10
    (1) Organigrama Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) În cadrul organigramei, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se pot organiza birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia.

    ART. 11
    Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua organigramă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se face cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 12
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 9 ianuarie 2020.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 16 februarie 2022.
    Nr. 233.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    ORGANIGRAMA
    Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
 (a se vedea imaginea asociată)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016