Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 23/754 din 19 decembrie 2023  pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 08/91/2008     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 23/754 din 19 decembrie 2023 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 08/91/2008

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2024
    În temeiul:
    - art. 27 alin. (1) şi al art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – pct. 3, 18 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Notei Direcţiei pentru urmărirea aplicării normelor profesionale şi auditului de calitate nr. 583 din 14.12.2023,

    Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România emite următoarea hotărâre:
    ART. I
    Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 08/91/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Organele alese şi structurile executive ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului superior al Corpului
                    Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,
                    Elena-Ecaterina Chivu

    Bucureşti, 19 decembrie 2023.
    Nr. 23/754.
    ANEXA 1

    REGULAMENT
    privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, se desfăşoară în baza:
    1. Standardelor internaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC):
    a) Standardul internaţional de control al calităţii (ISQC) nr. 1;
    b) Declaraţia internaţională de practică profesională (IPPS) nr. 1, intitulată „Asigurarea calităţii serviciilor profesionale“;
    c) Declaraţia privind îndeplinirea obligaţiilor de membru (SMO) nr. 1, emisă de Consiliul IFAC în noiembrie 2004, aprobată prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 05/55 din 26 martie 2005;

    2. Recomandării CE din 15 noiembrie 2000 (2001/256/CE) privind exigenţele minime în materie de control de calitate al serviciilor profesionale;
    3. Metodologiei CE, care prevede două abordări ale controlului de calitate:
    a) controlul prin persoane angajate de organismul profesional, de altă autoritate sau entitate;
    b) controlul prin membri activi cu pregătire corespunzătoare;

    4. art. 20 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. pct. 63 lit. a), pct. 112 lit. c) şi pct. 121 lit. j) şi l) - m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. secţiunii 110, subsecţiunea 113, pct. R113.1 din Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 619/2021.


    ART. 2
    În cuprinsul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) expresia audit de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de Corp vizând analiza modalităţilor de organizare şi funcţionare a unui cabinet, aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a fiecărei norme profesionale emise de Corp şi verificarea modului de respectare a obligaţiilor de membru. Auditul de calitate se exercită asupra cabinetului şi fiecărui profesionist contabil înscris în Tabloul Corpului. El se exercită atât la sediul principal al cabinetului, cât şi la sediile birourilor secundare, înscrise sau neînscrise în Tabloul Corpului. Auditul de calitate are drept scop asigurarea respectării de către toţi membrii Corpului a normelor profesionale stabilite de acesta pentru fiecare activitate, serviciu contabil sau categorie de lucrări efectuate de aceştia;
    b) expresia cabinet desemnează fie un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un contabil autorizat, membru al Corpului, fie o societate de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate, recunoscută de Corp;
    c) prin audit de calitate la un cabinet cu birouri secundare instalate pe teritoriul mai multor filiale ale Corpului se înţelege auditul efectuat atât la sediul cabinetului, cât şi la sediile biroului sau ale birourilor sale secundare;
    d) auditorii de calitate sunt angajaţi ai Corpului, cu experienţă, formaţi şi instruiţi de acesta în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile.


    CAP. II
    Obiective, principii şi metodologia auditului în domeniul calităţii serviciilor contabile
    ART. 3
    Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective:
    a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
    b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru;
    c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru;
    d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului.


    ART. 4
    Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale:
    a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanţă, expertiză etc.;
    b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor;
    c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului;
    d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului, anume formaţi şi instruiţi, care au calitatea de angajaţi ai Corpului;
    e) armonizare: pe cât posibil, cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.


    ART. 5
    Auditul de calitate cuprinde:
    a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural);
    b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (auditul tehnic);
    c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate).


    ART. 6
    Auditul de calitate are drept referinţă standardele profesionale emise de Corp pentru fiecare serviciu profesional prestat, regulile şi normele profesionale în vigoare în momentul exercitării misiunilor şi uzanţele profesionale, precum şi Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

    ART. 7
    Prezentul regulament se referă atât la misiunile normalizate de Corp, cât şi la misiunile cerute de anumite reglementări în vigoare.

    CAP. III
    Organizarea auditului de calitate
    ART. 8
    Direcţia pentru urmărirea aplicării normelor profesionale şi auditului de calitate, denumită în continuare DUANPAC, are următoarele atribuţii:
    a) elaborează programul anual al auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, cuprinzând listele cabinetelor prevăzute a fi auditate pe baza propunerilor formulate de filiale;
    b) urmăreşte realizarea programului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile pe baza graficelor de eşalonare lunară a cabinetelor transmise de filiale;
    c) pregăteşte şi adaptează la condiţiile conjuncturale metodologia auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
    d) analizează cazurile de recuzare a auditorilor de calitate şi face propunerile care se impun;
    e) organizează testul-interviu în vederea angajării auditorilor de calitate, analizează şi controlează activitatea acestora şi propune măsuri de sancţionare, după caz;
    f) analizează dosarele de audit de calitate şi formulează dispoziţiile către filiale, cuprinzând măsurile care trebuie luate ca urmare a auditărilor efectuate la cabinete;
    g) gestionează certificatele de atestare a auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile şi prezintă propunerile de emitere a acestora cabinetelor auditate;
    h) efectuează auditul de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă la solicitarea Comisiei superioare de disciplină;
    i) asigură efectuarea auditului de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă judiciară la filialele CECCAR în situaţiile excepţionale (concedii odihnă/medicale ale auditorilor de calitate, post vacant temporar etc.), această enumerare nefiind una limitativă;
    j) în cazul unor încălcări ale legislaţiei şi reglementărilor în domeniu privind exercitarea profesiei, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi ale normelor profesionale emise de Corp, sesizează consiliul filialei;
    k) rezolvă problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor proprii sau a sesizărilor primite de la terţe persoane în domeniul serviciilor contabile;
    l) elaborează semestrial sinteza auditului de calitate şi o prezintă, prin directorul general, preşedintelui Consiliului superior al Corpului;
    m) asigură instruirea auditorilor de calitate, organizează mese rotunde şi întâlniri de lucru în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile;
    n) elaborează bugetul anual de costuri (retribuţii, cheltuieli de transport şi cazare) privind auditul de calitate, pe care îl prezintă spre aprobare, prin directorul general, Consiliului superior al Corpului;
    o) urmăreşte modul de îndeplinire de către auditorii de calitate a obligaţiilor ce le revin cu privire la contribuţia acestora la realizarea indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei, referitor la veniturile din cotizaţii de la membri şi la veniturile din activităţi profesionale [art. 11 lit. e) din prezentul regulament] şi propune, după caz, măsurile ce se impun;
    p) elaborează tematici şi materiale documentare pe care le transmite auditorilor de calitate pentru îndrumarea membrilor Corpului în aplicarea legislaţiei şi reglementărilor în domeniu, a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi a normelor profesionale emise de Corp [art. 11 lit. f) din prezentul regulament].


    ART. 9
    Auditorii de calitate sunt angajaţi cu contract individual de muncă, făcând parte din structura DUANPAC. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul filialelor teritoriale ale Corpului, cu excepţia auditorilor de calitate care îşi exercită misiunea la sediul central în cadrul direcţiei de specialitate.

    ART. 10
    Auditorii de calitate au următoarele drepturi:
    a) să îşi exercite misiunea de audit de calitate, în mod personal, la cabinetele prevăzute în programul auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
    b) să îşi organizeze misiunea şi să îşi determine întinderea investigaţiilor în timpul prevăzut în prezentul regulament;
    c) să efectueze vizite la cabinete pentru exercitarea misiunii auditorului de calitate, având în vedere metodologia de analiză structurală, tehnică şi de conformitate;
    d) să primească normele, ghidurile profesionale şi reglementările Corpului şi să beneficieze de instruirile profesionale organizate de acesta;
    e) să li se ramburseze cheltuielile efectuate pentru deplasări în vederea exercitării atribuţiilor.


    ART. 11
    Auditorii de calitate au următoarele obligaţii:
    a) să asigure îndeplinirea misiunii auditului de calitate la cabinetele cuprinse în graficele de eşalonare lunară a programului auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
    b) să efectueze auditul de calitate cu respectarea normelor profesionale şi a ghidurilor profesionale emise de Corp;
    c) să întocmească dosarul de audit de calitate al cabinetului, conţinând raportul, fişa centralizatoare cu rezultatele auditului, nota de sinteză şi anexele prevăzute de ghid, precum şi eventualele observaţii ale cabinetului;
    d) să efectueze auditul de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă la solicitarea comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor;
    e) să contribuie la realizarea indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei în ceea ce priveşte veniturile din cotizaţii de la membri şi veniturile din activităţi profesionale (venituri din publicaţii, venituri din cursuri şi seminare, venituri din alte servicii pentru membrii Corpului);
    f) să îndrume membrii Corpului în aplicarea legislaţiei şi reglementărilor în domeniu, a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi a normelor profesionale emise de Corp;
    g) să analizeze problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor proprii sau a sesizărilor primite de la terţe persoane în domeniul serviciilor contabile şi să prezinte propuneri către DUANPAC;
    h) să sesizeze DUANPAC şi, după caz, consiliul filialei în cazul unor încălcări ale legislaţiei şi reglementărilor în domeniu, ale reglementărilor privind exercitarea profesiei, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi ale normelor profesionale emise de Corp;
    i) să facă propuneri pentru valorificarea constatărilor (sancţiuni, recomandări etc.);
    j) să facă propuneri pentru adaptarea la condiţiile conjuncturale a metodologiei auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile.


    ART. 12
    Auditorii de calitate au dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia să refuze o misiune de audit de calitate în situaţiile în care independenţa ar fi periclitată.

    CAP. IV
    Derularea auditului de calitate
    ART. 13
    (1) Până la data de 15 martie a fiecărui an, directorii executivi ai filialelor transmit la DUANPAC:
    a) sinteza rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, pe baza rapoartelor anuale de activitate completate de toţi membrii din raza filialei, în conformitate cu Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în aplicaţia informatică privind evidenţa membrilor Corpului;
    b) o listă aprobată de adunarea generală, cuprinzând cabinetele pe care filiala apreciază că ar trebui să le auditeze în anul următor, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar să beneficieze de un audit de calitate.

    (2) Pentru fundamentarea propunerilor cabinetelor prevăzute a fi auditate în anul următor se vor avea în vedere următoarele criterii:
    a) cuprinderea cabinetelor care prezintă date semnificative privind: portofoliul de clienţi, numărul de angajaţi sau colaboratori, numărul şi diversitatea misiunilor exercitate şi alte elemente pe baza analizei rapoartelor anuale de activitate ale membrilor din perioadele anterioare;
    b) respectarea prevederilor art. 34 din prezentul regulament cu privire la expirarea perioadei de la auditul precedent;
    c) cuprinderea cu prioritate a societăţilor de expertiză contabilă şi a societăţilor de contabilitate.


    ART. 14
    DUANPAC elaborează programul auditului de calitate pentru anul următor, care se supune aprobării Consiliului superior al Corpului până la data de 30 iunie a fiecărui an, cu indicarea modalităţii de realizare a auditului calităţii: prin control pe bază de declaraţii, prin control în teren sau mixt.

    ART. 15
    Până la data de 31 iulie a fiecărui an, DUANPAC trimite fiecărei filiale programul de audit al calităţii pentru anul viitor.

    ART. 16
    Etapele realizării auditului de calitate sunt următoarele:
    a) Pregătire. Timpul necesar pentru audit este în funcţie de importanţa cabinetului şi se stabileşte numai după completarea şi analiza chestionarului pregătitor. Cabinetul ales pentru auditul de calitate este informat prin scrisoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea auditului. Scrisoarea este însoţită de un chestionar care cuprinde un ansamblu de informaţii referitoare, pe de o parte, la organizarea generală a cabinetului, la misiunile pe care acesta le derulează, iar, pe de altă parte, la respectarea obligaţiilor de membru. Chestionarul completat trebuie retrimis filialei, în termen de 15 zile de la data primirii lui. Odată cu returnarea chestionarului, cabinetul poate cere să beneficieze de dispoziţiile prezentului regulament referitoare la recuzarea auditorului, caz în care auditul va fi realizat prin auditori din afara razei de activitate a filialei, prin grija DUANPAC.
    b) Modalităţi de audit. Fiecare misiune de audit de calitate cuprinde 3 faze complementare: audit structural, audit tehnic şi audit de conformitate. Auditul de calitate se efectuează conform ghidului aprobat de Consiliul superior al Corpului:
    - auditul structural constă într-un diagnostic de organizare a cabinetului în scopul aprecierii dacă modul de organizare asigură îndeplinirea de misiuni conform normelor, regulilor şi uzanţelor profesionale, emise sau recunoscute de Corp, evidenţiind lipsurile în ceea ce priveşte metodele şi procedurile existente în cabinet, existenţa logisticii şi a standardelor şi normelor profesionale specifice fiecărei misiuni, conform obiectului de activitate al cabinetului;
    – auditul tehnic constă în examinarea unui număr de dosare de lucru şi permite aprecierea calităţii metodelor efectiv puse în lucru de cabinet. Alegerea dosarelor se face pe baza concluziilor şi informaţiilor rezultate din auditul structural. Auditul tehnic se face prin referire la standardele profesionale emise de Corp, la normele şi regulile în vigoare, precum şi la uzanţele profesionale;
    – auditul de conformitate constă în verificarea modului în care cabinetul îşi îndeplineşte obligaţiile de membru cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională, depunerea raportului anual de activitate, plata obligaţiilor financiare, participarea la acţiunile organizate de Corp, aspecte etice.

    c) Evaluarea rezultatelor şi măsuri
    1. La sfârşitul misiunii desfăşurate pe baza ghidului de audit, auditorul completează „Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate“, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    2. Numărul maxim de puncte calitative acordate cabinetului auditat, atât pe total, cât şi pe domenii ale auditului, este 100.
    3. Pentru stabilirea punctelor calitative pe fiecare dintre cele 3 domenii ale auditului (structural, tehnic şi de conformitate) se au în vedere rezultatele din „Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate“, care se evaluează astfel:
    - peste 95% răspunsuri corecte - 100 de puncte;
    – 80-95% răspunsuri corecte - 80 de puncte;
    – 50-79% răspunsuri corecte - 60 de puncte;
    – 25-49% răspunsuri corecte - 40 de puncte;
    – sub 25% răspunsuri corecte - 20 de puncte.

    4. La stabilirea punctelor calitative totale care se cuvin cabinetului auditat şi, respectiv, a clasei de calitate se au în vedere următoarele ponderi pe domenii ale auditului:
    - auditul structural - 25%;
    – auditul tehnic - 40%;
    – auditul de conformitate - 35%.

    5. Pentru cabinetele fără activitate profesională, respectiv la care s-au efectuat numai auditul structural şi auditul de conformitate, se vor avea în vedere următoarele ponderi:
    - auditul structural - 40%;
    – auditul de conformitate - 60%.

    6. În funcţie de rezultatele auditului de calitate, cabinetul auditat poate fi încadrat în una dintre următoarele clase de calitate:
    - clasa A: peste 95 de puncte calitative;
    – clasa B: 80-95 de puncte calitative;
    – clasa C: 50-79 de puncte calitative;
    – clasa D: 25-49 de puncte calitative;
    – clasa E: sub 25 de puncte calitative.

    7. Cabinetele auditate, dar care nu au avut activitate şi au fost evaluate potrivit pct. 5, pot fi încadrate în oricare dintre clasele B-E.
    8. În funcţie de clasa de calitate în care a fost încadrat cabinetul, se pot lua următoarele măsuri:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Clasa│Măsuri │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Recomandări şi termene pentru │
│ │remedierea punctelor slabe │
│A │constatate în „Fişa │
│ │centralizatoare a rezultatelor │
│ │auditului de calitate“ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Recomandări şi termene pentru │
│ │remedierea deficienţelor │
│B │- Participarea la cursuri pentru│
│ │însuşirea standardelor │
│ │profesionale şi/sau de etică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Recomandări şi termene pentru │
│ │remedierea deficienţelor │
│ │- Participarea la cursuri pentru│
│C │însuşirea standardelor │
│ │profesionale şi/sau de etică │
│ │- Efectuarea unui nou control în│
│ │maximum 2 ani │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Recomandări şi termene pentru │
│ │remedierea deficienţelor │
│ │- Participarea la cursuri pentru│
│D │însuşirea standardelor │
│ │profesionale şi/sau de etică │
│ │- Efectuarea unui nou control în│
│ │maximum un an │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Recomandări şi termene pentru │
│ │remedierea deficienţelor │
│ │- Participarea la cursuri pentru│
│E │însuşirea standardelor │
│ │profesionale şi/sau de etică │
│ │- Instituirea unui sistem de │
│ │supraveghere permanentă │
└─────┴────────────────────────────────┘    9. Pentru cabinetele propuse de către auditorii de calitate să fie încadrate în clasa A de calitate, DUANPAC întocmeşte în prealabil o notă justificativă care va fi prezentată spre aprobare Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului.
    10. Cabinetele care au obţinut clasa A de calitate pot solicita DUANPAC acordarea unui atestat de calitate. Procedurile de emitere a atestatului de calitate, precum şi drepturile şi obligaţiile cabinetelor deţinătoare ale acestuia se stabilesc de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.

    d) Raportare
    1. La sfârşitul unei misiuni de audit de calitate, auditorii întocmesc o notă de sinteză care se trimite cabinetului auditat. Cabinetul dispune de un termen de 15 zile pentru a prezenta, în scris, auditorilor observaţiile sale.
    2. Raportul auditorului de calitate, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, este întocmit de auditori şi are ca anexe nota de sinteză şi eventualele observaţii ale cabinetului. Raportul scoate în evidenţă lipsurile descoperite în cursul auditului efectuat şi abaterile grave şi repetate de la reglementările profesionale. Raportul trebuie să cuprindă propuneri de clasificare a rezultatelor controlului şi măsurile de remediere a deficienţelor.
    3. Raportul, „Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate“, nota de sinteză şi eventualele observaţii ale cabinetului se trimit la DUANPAC, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei în care cabinetul avea posibilitatea să depună observaţii.
    4. După verificarea documentelor primite, DUANPAC formulează dispoziţii către filială, inclusiv pentru valorificarea constatărilor şi aplicarea de sancţiuni, iar după aprobarea acestora le trimite preşedintelui consiliului filialei.
    5. Preşedintele şi directorul executiv ai filialei pot decide în legătură cu alte modalităţi de valorificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate, pe lângă cele cuprinse în dispoziţii.
    6. Dosarul de audit, dispoziţiile primite de la DUANPAC, corespondenţa cu cabinetul până la remedierea deficienţelor, precum şi adresa de comunicare către filială a modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse sunt păstrate la dosarul cabinetului respectiv, existent la filială, până la data la care cabinetul va face obiectul unui nou audit de calitate.
    7. Directorul executiv al filialei raportează trimestrial la DUANPAC modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma auditului de calitate al cabinetelor.    CAP. V
    Prevederi speciale cu privire la auditul lucrărilor de expertiză contabilă
    ART. 17
    Experţii contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligaţia să respecte şi să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile“ şi să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind şi opiniile separate ale experţilor-parte/rapoartele separate, după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.

    ART. 18
    Auditorii de calitate au următoarele atribuţii:
    a) auditarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;
    b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rol la comisiile de disciplină ale Corpului, la cererea acestor comisii;
    c) elaborarea documentelor de evidenţă a activităţilor desfăşurate şi raportarea.


    ART. 19
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 18 lit. a), auditorii de calitate vor proceda astfel:
    1. studiază raportul de expertiză şi opiniile separate ale experţilor contabili ai părţilor, după caz, urmărind dacă:
    - în elaborarea lucrării, experţii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile“;
    – obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răspunsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au legătură cu cauza;
    – autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrări şi operaţiuni care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile;
    – răspunsurile la întrebări/concluziile sunt susţinute de prevederi legale sau de reglementările în domeniu;
    – autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili;

    2. verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe baza declaraţiei date pe propria răspundere şi semnate de către expertul contabil, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

    (2) La întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă solicitate de comisiile de disciplină, auditorii de calitate urmăresc aceleaşi obiective prevăzute la alin. (1) pct. 1.

    ART. 20
    Constatările şi observaţiile auditorului de calitate se vor înscrie într-un referat privind auditarea modului de respectare a normelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

    ART. 21
    Folosind exclusiv legea, ştiinţa contabilităţii, standardele şi normele profesionale, auditorul de calitate le solicită autorilor lucrărilor de expertiză contabilă să le revadă în funcţie de observaţiile făcute şi va proceda astfel:
    a) dacă nu sunt observaţii sau dacă lucrările sunt refăcute, auditorul de calitate va aplica pe prima pagină a lucrărilor analizate ştampila dreptunghiulară de auditare privind îndeplinirea Standardului profesional nr. 35, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul regulament, va semna şi va aplica ştampila auditorului de calitate;
    b) dacă lucrările nu sunt refăcute, auditorul de calitate va ataşa la lucrarea analizată referatul (exemplarul original) cuprinzând observaţiile sale pentru informare şi o înaintează organului care a solicitat-o, pentru luarea unei decizii, aplicând pe prima pagină a Raportului de expertiză ştampila dreptunghiulară de auditare, făcând menţiunea „Valabilă cu Referat nr. ...../.... anexat“, va semna şi va aplica ştampila auditorului de calitate.


    ART. 22
    În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 18 lit. b) şi c), auditorul de calitate colaborează cu compartimentul de etică şi cu celelalte compartimente ale filialei, cu comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei, precum şi cu compartimentele din cadrul Aparatului central al Corpului.

    ART. 23
    Pentru evidenţa activităţii desfăşurate pe linia expertizelor contabile, auditorul de calitate ţine „Registrul de evidenţă a lucrărilor de expertiză“, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament, care va fi tipărit prin grija Corpului.

    CAP. VI
    Statutul auditorilor de calitate în domeniul serviciilor contabile şi expertizelor contabile judiciare
    ART. 24
    Auditorul de calitate face parte din structura DUANPAC şi este angajat de Corp pe durată nedeterminată, cu contract individual de muncă. Auditorul de calitate este o persoană cu experienţă, format şi instruit de Corp în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile şi expertizelor contabile judiciare.

    ART. 25
    Misiunea de bază a auditorului de calitate constă în verificarea modului de respectare a normelor profesionale privind exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, a Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi a reglementărilor interne ale Corpului.

    ART. 26
    Auditor de calitate poate fi persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este cetăţean român şi are domiciliul în România;
    b) are exerciţiul drepturilor civile;
    c) are calitatea de expert contabil şi experienţă profesională de minimum 5 ani;
    d) prin excepţie de la lit. c), cu aprobarea Biroului permanent al Corpului, persoana angajată în cadrul direcţiei de specialitate la sediul central al Corpului, care are doar studii superioare juridice, poate exercita şi atribuţiile specifice auditului de calitate în domeniul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare, fiind formată şi instruită de Corp;
    e) beneficiază de pregătire profesională desăvârşită şi face dovada pregătirii sale profesionale continue;
    f) a avut un comportament personal şi profesional ireproşabil de la înscrierea în Corp până în prezent şi corespunde cerinţelor din punctul de vedere al independenţei, al conflictului de interese şi al celorlalte aspecte etice şi deontologice;
    g) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de auditor de calitate; această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii.


    ART. 27
    Exercitarea misiunii de auditor de calitate nu este compatibilă cu:
    a) activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de expert contabil, prestigiul Corpului sau bunele moravuri;
    b) activităţile profesionale care îl pun pe auditorul de calitate în situaţii de conflict de interese (cu ocazia contractării clienţilor, negocierii onorariilor, efectuării auditului de calitate al cabinetelor, auditului de calitate al expertizelor contabile judiciare şi în alte cazuri de angajare şi efectuare a activităţilor profesionale);
    c) prestarea concomitentă a unor servicii sau participarea la activităţi organizate de alte organisme ori entităţi concurenţiale.


    ART. 28
    Auditorul de calitate este subordonat din punct de vedere tehnico-profesional DUANPAC şi din punct de vedere administrativ directorului executiv al filialei.

    ART. 29
    În relaţiile de subordonare tehnico-profesionale ale auditorului de calitate cu DUANPAC se includ:
    a) transmiterea rapoartelor de activitate lunare, semestriale şi anuale în domeniul serviciilor contabile şi al expertizei contabile judiciare;
    b) înaintarea dosarelor de audit ale cabinetelor conform programului anual al auditului de calitate;
    c) semnalarea problemelor deosebite ivite în activitatea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile şi expertizei contabile judiciare;
    d) instruirea auditorilor de calitate pe probleme privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile şi al expertizei contabile judiciare;
    e) analizarea şi propunerea pentru decontare a cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea auditului de calitate;
    f) comunicarea lunară către DUANPAC a programului zilnic de lucru care a fost prezentat directorului executiv al filialei, precum şi a propunerilor de programare a concediului de odihnă;
    g) evaluarea anuală a activităţii profesionale şi a conduitei auditorilor de calitate, care se prezintă conducerii Corpului.


    ART. 30
    (1) Relaţiile de subordonare administrativă ale auditorului de calitate constau în:
    a) prezentarea de către auditorul de calitate a programului zilnic de lucru şi urmărirea modului de respectare a acestuia de către directorul executiv al filialei; învoirile în interes personal se aprobă de către directorul general executiv;
    b) colaborarea cu directorii executivi la întocmirea graficelor de eşalonare lunară a cabinetelor programate pentru auditul de calitate, urmărirea execuţiei acestora, la analiza rapoartelor anuale de activitate ale membrilor Corpului şi elaborarea sintezei acestora, verificarea îndeplinirii obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea profesională, achitarea cotizaţiilor şi respectarea obiectului de activitate autorizat;
    c) asigurarea de către directorul executiv a condiţiilor necesare activităţii auditorului de calitate (spaţiu, echipamente, consumabile şi alte materiale).

    (2) În relaţiile de subordonare administrativă ale auditorului de calitate se va proceda astfel:
    a) auditorul de calitate întocmeşte programul zilnic de lucru, în care se menţionează zilele şi/sau orele în care îşi desfăşoară activitatea la sediul filialei pentru verificarea expertizelor contabile judiciare şi, respectiv, auditul de calitate al serviciilor contabile la cabinete (cu nominalizarea cabinetelor potrivit graficului de eşalonare lunară a acestora). Programul de lucru se întocmeşte la sfârşitul fiecărei luni pentru luna următoare şi se prezintă lunar directorului executiv al filialei, precum şi DUANPAC, odată cu raportul de activitate pe luna precedentă. Directorul executiv asigură informarea experţilor contabili care se prezintă pentru verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară asupra programului de lucru al auditorului de calitate şi urmăreşte respectarea acestuia;
    b) deplasarea în interes de serviciu, atât în localitatea de reşedinţă a filialei, cât şi în alte localităţi, pentru efectuarea auditului de calitate la cabinetele prevăzute în graficul de eşalonare se va efectua în baza „Ordinului de deplasare“, care se aprobă de către directorul executiv. Deplasarea în interes de serviciu pentru auditarea unui cabinet se asigură în cadrul unei singure zile de lucru, fără acordarea diurnei de deplasare şi decontarea cheltuielilor de cazare. Decontarea cheltuielilor de transport în alte localităţi decât aceea de reşedinţă a filialei se face în baza documentelor emise de transportator (bilete, tichete etc.). Cheltuielile ocazionate de transportul cu autoturismul proprietate personală se decontează în limita unui consum de carburant stabilit prin norme ale Corpului. Ordinele de deplasare împreună cu documentele justificative, după caz, vor fi transmise la DUANPAC pentru analiză şi decontare a cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea auditului de calitate, odată cu dosarul de audit de calitate;
    c) potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul intern al Corpului, învoirile pentru probleme de interes personal ale auditorului de calitate în timpul programului de lucru se aprobă de către directorul general executiv pentru o durată de maximum 3 ore pe zi şi de cel mult 3 ori pe trimestru. În acest sens, auditorul de calitate va transmite cererea de învoire la DUANPAC pentru analiză şi prezentarea spre aprobare. Învoirile se consemnează şi în registrul special existent la secretariatul filialei, vizat zilnic de directorul executiv, conform art. 40 din Regulamentul intern al Corpului. O copie a registrului special al învoirilor auditorului de calitate se transmite la sfârşitul fiecărei luni Direcţiei resurse umane din cadrul Aparatului central al Corpului, odată cu „Foaia colectivă de prezenţă“;
    d) propunerile de programare a concediului de odihnă al auditorului de calitate se transmit la DUANPAC şi se supun aprobării directorului general, conform art. 45 din Regulamentul intern al Corpului. Auditorul de calitate va informa directorul executiv asupra concediului de odihnă programat, aprobat de conducerea Corpului;
    e) rechemarea auditorului de calitate din concediul de odihnă pentru nevoile de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia la sediul filialei, se face la propunerea DUANPAC, cu aprobarea directorului general al Corpului;
    f) în colaborare cu directorii executivi, la întocmirea graficelor de eşalonare lunară a cabinetelor programate pentru auditul de calitate se va asigura stabilirea cabinetelor care urmează să fie cuprinse în grafic, în funcţie de informaţiile existente la filială în legătură cu natura, volumul de activitate şi de sediile membrilor Corpului. Scrisoarea de informare a cabinetului împreună cu chestionarul pregătitor, prevăzute de Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, se vor întocmi şi transmite prin grija directorului executiv, care va urmări şi derularea graficului auditului de calitate;
    g) la termenul stabilit în prezentul regulament, directorul executiv al filialei va asigura transmiterea la DUANPAC a sintezei rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, completate de toţi membrii din raza de activitate. Auditorul de calitate va colabora la analiza şi sintetizarea informaţiilor cuprinse în „Raportul anual de activitate“, referitoare la activitatea membrilor filialei;
    h) în ceea ce priveşte modul în care se achită cotizaţiile de către membrii filialei, directorul executiv va pune la dispoziţia auditorului de calitate „Rapoartele anuale de activitate“ pentru consultare şi verificarea realităţii datelor raportate şi, respectiv, achitarea obligaţiilor faţă de Corp. Totodată, directorul executiv va înlesni cunoaşterea de către auditorul de calitate a modului de realizare a programului de pregătire profesională continuă de către membrii filialei;
    i) auditorul de calitate va aduce la cunoştinţă şi va sesiza consiliul filialei asupra tuturor aspectelor rezultate din auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile în legătură cu nerespectarea normelor privind: depunerea rapoartelor anuale de activitate; pregătirea şi dezvoltarea profesională continuă; achitarea cotizaţiilor profesionale; exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără autorizaţie eliberată de Corp; întocmirea, semnarea şi depunerea rapoartelor de expertiză contabilă în cazul când au fost numiţi sau încuviinţaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză; nerespectarea prevederilor Standardului profesional nr. 35 - „Expertizele contabile“, comportamentul profesional al membrilor Corpului;
    j) directorul executiv asigură auditorului de calitate condiţiile necesare desfăşurării activităţii, respectiv spaţiu şi birou de lucru, calculator (includerea în programul de investiţii în condiţiile în care nu există în dotare), accesul la telefon, xerox şi la serviciile de secretariat ale filialei, materiale consumabile şi cărţi tehnice, publicaţia „Monitorul Oficial al României, Partea I“ şi alte publicaţii din biblioteca filialei. Totodată, se vor pune la dispoziţia auditorului de calitate hotărârile, deciziile, reglementările şi normele emise de organele de conducere ale Corpului.


    CAP. VII
    Drepturile şi obligaţiile cabinetului auditat
    ART. 31
    Cabinetul programat pentru un audit de calitate este obligat să pună la dispoziţia auditorilor, la sediul său social sau/şi al biroului secundar, toate actele şi documentele necesare în vederea efectuării auditului şi să furnizeze orice explicaţie utilă.

    ART. 32
    Cabinetul informat despre un audit de calitate are dreptul de a recuza auditorul desemnat. Recuzarea poate fi cerută în termen de 15 zile de la primirea scrisorii prin care a luat cunoştinţă despre audit, prin scrisoare adresată preşedintelui consiliului filialei. Cererea este trimisă DUANPAC, care va lua măsurile ce se impun.

    ART. 33
    (1) Un cabinet nu poate fi auditat decât la expirarea unei perioade de 5 ani de la încheierea auditului precedent, de 3 ani dacă respectivul cabinet prestează servicii pentru entităţi de interes public sau la perioade mai scurte pentru a verifica modul de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite la controalele anterioare.
    (2) Efectuarea unui nou control al cabinetelor încadrate în clasele de calitate C şi D conform art. 16 lit. c) pct. 8 din prezentul regulament, respectiv în maximum 2 ani sau 1 an, se realizează pe bază de declaraţie privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia auditului de calitate anterior.
    (3) În cazul în care cabinetele încadrate în clasele de calitate C şi D au obţinut statutul de membru inactiv în conformitate cu reglementările Corpului, nu se mai efectuează un nou control prevăzut la alineatul precedent.

    ART. 34
    Durata auditului de calitate în teren se stabileşte în funcţie de mărimea cabinetului auditat, dar nu poate fi mai mare de 20 de ore.

    CAP. VIII
    Auditarea cabinetelor instalate în mai multe filiale
    ART. 35
    Auditul de calitate la cabinetele instalate în mai multe filiale se caracterizează prin separarea auditului structural şi a celui de conformitate, care se desfăşoară la sediul cabinetului, de auditul tehnic, realizat la nivelul birourilor secundare, pornindu-se de la sinteza auditului structural.

    CAP. IX
    Finanţarea
    ART. 36
    Costurile auditului de calitate sunt cuprinse într-un buget separat integrat în bugetul Aparatului central al Corpului. DUANPAC elaborează bugetul anual de costuri (retribuţii, cheltuieli de transport şi cazare), care este supus spre aprobare Consiliului superior al Corpului în vederea înglobării lui distincte în bugetul anual al Corpului.

    CAP. X
    Informarea Conferinţei naţionale
    ART. 37
    DUANPAC elaborează sinteza anuală a auditului de calitate şi o prezintă, prin directorul general, preşedintelui Consiliului superior al Corpului. După însuşirea acesteia de către Consiliul superior al Corpului, sinteza este încorporată în raportul anual destinat dezbaterii şi aprobării de către Conferinţa naţională ordinară.

    ART. 38
    (1) Nerespectarea de către structurile Corpului a prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului sau Regulamentului intern al Corpului, după caz.
    (2) Neaducerea la îndeplinire a dispoziţiilor comunicate cabinetului de către preşedintele şi directorul executiv ai filialei atrage răspunderea disciplinară a cabinetului în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    ANEXA 1

    la regulament
    FIŞĂ CENTRALIZATOARE
    a rezultatelor auditului de calitate la
    cabinetul ..........................................

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Auditul structural │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Cunoaşterea cabinetului │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│Aţi efectuat o vizită │da [│nu [│N/A │
│la sediul cabinetului? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│2. Independenţa │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│Aţi constatat │ │ │ │
│exercitarea de │ │ │ │
│activităţi în condiţii │da [│nu [│N/A │
│de incompatibilitate │]; │]; │[ ] │
│sau de conflicte de │ │ │ │
│interese? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Dacă da, se va explica în anexe. │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│Cabinetul efectuează │ │ │ │
│misiuni pentru entităţi│da [│nu [│N/A │
│la care există interese│]; │]; │[ ] │
│financiare, familiale │ │ │ │
│sau de afaceri? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Care sunt serviciile pe care le │
│prestează cabinetul? │
├───────────────────────┬──────────────┤
│ │- nr. de │
│ │clienţi │
│■ Servicii contabile │......; │
│ │ponderea în │
│ │cifra de │
│ │afaceri .....%│
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │- nr. de │
│ │clienţi │
│■ Servicii de audit │......; │
│statutar │ponderea în │
│ │cifra de │
│ │afaceri .....%│
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │- nr. de │
│ │clienţi │
│■ Servicii de alte │......; │
│tipuri de audit │ponderea în │
│ │cifra de │
│ │afaceri .....%│
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │- nr. de │
│■ Servicii de │clienţi │
│consultanţă financiară │......; │
│şi fiscală │ponderea în │
│ │cifra de │
│ │afaceri .....%│
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │- nr. de │
│ │clienţi │
│■ Servicii de personal │......; │
│– salarizare │ponderea în │
│ │cifra de │
│ │afaceri .....%│
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │- nr. de │
│ │clienţi │
│■ Alte servicii │......; │
│profesionale │ponderea în │
│ │cifra de │
│ │afaceri .....%│
├───────────────────────┴──────────────┤
│Cabinetul funcţionează în conformitate│
│cu reglementările în materie în ceea │
│ce priveşte: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ obiectul de │da [│nu [│N/A │
│activitate? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ acţionariatul? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ administrarea? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│3. Competenţa │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│Cabinetul foloseşte │da [│nu [│N/A │
│salariaţi? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Dacă da, câţi? │da [│nu [│N/A │
│.......... │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Cabinetul foloseşte │ │ │ │
│colaboratori pe bază de│da [│nu [│N/A │
│contracte sau convenţii│]; │]; │[ ] │
│civile? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Dacă da, câţi? .......... │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│Nivelul de competenţă │ │ │ │
│al efectivului de │da [│nu [│ │
│personal este în │]; │]; │ │
│concordanţă cu │ │ │ │
│misiunile cabinetului? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există un program de │ │ │ │
│dezvoltare profesională│da [│nu [│ │
│continuă în cadrul │]; │]; │ │
│cabinetului? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Există o evidenţă a acţiunilor de │
│formare şi dezvoltare profesională │
│continuă │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│la care participă │da [│nu [│ │
│efectivul cabinetului? │]; │]; │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există o continuitate a│ │ │ │
│acţiunilor de formare │da [│nu [│ │
│şi dezvoltare │]; │]; │ │
│profesională? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Se face periodic o │da [│nu [│N/A │
│evaluare a │]; │]; │[ ] │
│personalului? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există proceduri scrise│ │ │ │
│cu privire la evaluarea│da [│nu [│N/A │
│şi promovarea │]; │]; │[ ] │
│personalului? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Onorariile sunt la │ │ │ │
│nivelul de a permite o │da [│nu [│N/A │
│rentabilitate normală a│]; │]; │[ ] │
│cabinetului? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Salariile personalului se plătesc în │
│funcţie de onorariile încasate │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│pentru prestaţia │da [│nu [│N/A │
│fiecăruia dintre │]; │]; │[ ] │
│salariaţi? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Există standardele profesionale emise │
│de Corpul Experţilor Contabili şi │
│Contabililor Autorizaţi │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│din România pentru │ │ │ │
│fiecare tip de misiune │da [│nu [│ │
│compatibilă cu │]; │]; │ │
│competenţele │ │ │ │
│cabinetului? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│4. Calitatea muncii │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│Există concordanţă │ │ │ │
│între efectivul de │da [│nu [│N/A │
│personal al cabinetului│]; │]; │[ ] │
│şi volumul de │ │ │ │
│activitate? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există o procedură de │ │ │ │
│planificare a │da [│nu [│ │
│misiunilor şi de │]; │]; │ │
│programare a │ │ │ │
│lucrărilor? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Asigură planificarea cabinetului │
│respectarea termenelor legale de │
│depunere a declaraţiilor │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│sau a celorlalte │da [│nu [│N/A │
│lucrări specifice │]; │]; │[ ] │
│misiunilor? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Aţi constatat cazuri de delegare a │
│demersurilor? │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ de acceptare sau │da [│nu [│N/A │
│refuz a (al) misiunilor│]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ de semnare a │da [│nu [│N/A │
│contractelor │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ de semnare a │da [│nu [│N/A │
│rapoartelor │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Supravegherea │da [│nu [│N/A │
│lucrărilor este corect │]; │]; │[ ] │
│efectuată? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există un sistem de │da [│nu [│ │
│control al calităţii în│]; │]; │ │
│cadrul cabinetului? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Dacă da, se va descrie în anexe. │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│Cabinetul foloseşte │da [│nu [│N/A │
│lucrări ale altor │]; │]; │[ ] │
│profesionişti? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│În documentele interne, în contractele│
│individuale de muncă şi în contractele│
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│de prestări de servicii│ │ │ │
│există prevederi │da [│nu [│ │
│referitoare la │]; │]; │ │
│confidenţialitate? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Contractele de prestări│ │ │ │
│servicii conţin │ │ │ │
│clauzele şi elementele │da [│nu [│ │
│prevăzute în │]; │]; │ │
│reglementările │ │ │ │
│Corpului? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Există o formă de comunicare scrisă │
│(raport, atestare) pentru fiecare tip │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│de misiune compatibilă │da [│nu [│ │
│cu competenţele │]; │]; │ │
│cabinetului? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│II. Auditul tehnic │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Lucrări de ţinere a contabilităţii,│
│de elaborare şi examinare a │
│situaţiilor financiare │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│(respectarea │ │ │ │
│Standardelor │ │ │ │
│profesionale nr. 21 şi │ │ │ │
│22) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există un dosar │da [│nu [│N/A │
│permanent? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Este acesta corect │da [│nu [│N/A │
│organizat? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există contract de │da [│nu [│N/A │
│prestări servicii? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Documentele din dosarul permanent │
│permit cunoaşterea clientului: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ în planul structurii │da [│nu [│N/A │
│umane, mai ales al │]; │]; │[ ] │
│conducătorilor? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ pe plan juridic şi │ │ │ │
│fiscal (documente │da [│nu [│N/A │
│legale şi contracte │]; │]; │[ ] │
│plurianuale │ │ │ │
│importante)? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ pe plan economic şi │ │ │ │
│financiar (activitate, │da [│nu [│N/A │
│situaţie economică şi │]; │]; │[ ] │
│financiară)? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ pe planul organizării│da [│nu [│N/A │
│economice şi contabile?│]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│În ceea ce priveşte acceptarea şi │
│menţinerea misiunii: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ există un chestionar │da [│nu [│N/A │
│în acest sens? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ regulile de │ │ │ │
│colegialitate vizavi de│da [│nu [│N/A │
│predecesor sunt │]; │]; │[ ] │
│respectate? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Există un dosar anual │da [│nu [│N/A │
│al clientului? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│În ceea ce priveşte programarea │
│misiunilor: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ s-a stabilit un │da [│nu [│N/A │
│program de lucru? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ punctele sensibile │da [│nu [│N/A │
│sunt scoase în │]; │]; │[ ] │
│evidenţă? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Funcţionarea procedurilor a fost │
│evaluată? │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ există proceduri │da [│nu [│N/A │
│privind funcţiunea │]; │]; │[ ] │
│contabilă? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ au fost verificate │ │ │ │
│prin sondaj unele │da [│nu [│N/A │
│dosare de către │]; │]; │[ ] │
│cabinet? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Următoarele documente figurează în │
│dosarul inventarierii? │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ situaţia │ │ │ │
│recapitulativă a │da [│nu [│N/A │
│stocurilor şi a │]; │]; │[ ] │
│producţiei în curs de │ │ │ │
│execuţie │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ situaţia facturilor │da [│nu [│N/A │
│de încasat │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ actele de achiziţie │da [│nu [│N/A │
│şi de cesiune de │]; │]; │[ ] │
│imobilizări │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ contractele de │da [│nu [│N/A │
│împrumut │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Foile de lucru fac dovada că au fost │
│puse în lucru tehnici de control │
│pentru a vă asigura │
├──────────────────────────────────────┤
│că se respectă reglementările │
│contabile privind: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ capitalurile proprii?│da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ provizioanele pentru │da [│nu [│N/A │
│riscuri şi cheltuieli? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ împrumuturile? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ imobilizările? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ stocurile? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ furnizorii şi │da [│nu [│N/A │
│conturile asimilate? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ cumpărările şi │da [│nu [│N/A │
│cheltuielile externe? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ clienţii şi │da [│nu [│N/A │
│veniturile? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ impozitele şi taxele?│da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ conturile de │da [│nu [│N/A │
│personal? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ conturile financiare,│da [│nu [│N/A │
│cheltuielile şi │]; │]; │[ ] │
│veniturile financiare? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ operaţiunile │da [│nu [│N/A │
│excepţionale? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│În foile de lucru sunt corect │
│prezentate: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ numele clientului? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ exerciţiul? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ numele │da [│nu [│N/A │
│colaboratorilor? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ date privind │da [│nu [│N/A │
│activitatea? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ referinţe? │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Anexele din dosarul │ │ │ │
│anual sunt întocmite în│da [│nu [│N/A │
│conformitate cu │]; │]; │[ ] │
│reglementările în │ │ │ │
│domeniu? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Existenţa şi ţinerea la zi a │
│registrelor sunt menţionate în dosar? │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ Registrul-jurnal │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ Cartea mare │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ Registrul-inventar │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ Registrul consiliului│da [│nu [│N/A │
│de administraţie │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ Registrul adunărilor │da [│nu [│N/A │
│generale │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Când înregistrările contabile sunt │
│efectuate de către client, sunt │
│asigurate: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ existenţa pieselor │da [│nu [│N/A │
│justificative? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ corecta înregistrare │da [│nu [│N/A │
│în conturi? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ înregistrarea în │da [│nu [│N/A │
│perioada corectă? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│A avut loc o analiză critică a │
│evoluţiei: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ posturilor de bilanţ │ │ │ │
│şi contului de │da [│nu [│N/A │
│rezultate pentru │]; │]; │[ ] │
│exerciţiul în curs şi │ │ │ │
│cel precedent? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ indicatorilor │ │ │ │
│economico-financiari │da [│nu [│N/A │
│din dosarul clientului │]; │]; │[ ] │
│şi coerenţei lor? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ coerenţei diferitelor│da [│nu [│N/A │
│elemente ale conturilor│]; │]; │[ ] │
│anuale? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│S-a stabilit un tablou │da [│nu [│N/A │
│al fluxurilor de │]; │]; │[ ] │
│trezorerie? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│S-a stabilit situaţia │da [│nu [│N/A │
│mişcării capitalurilor │]; │]; │[ ] │
│proprii? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│S-a efectuat o analiză │ │ │ │
│a desfăşurării │da [│nu [│N/A │
│activităţii clientului │]; │]; │[ ] │
│în condiţii de │ │ │ │
│continuitate? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│S-a întocmit o atestare│da [│nu [│N/A │
│sau un raport? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Este în conformitate cu│da [│nu [│N/A │
│ansamblul dosarului? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│2. Respectarea standardelor │
│profesionale privind misiuni speciale:│
│aporturi la capital, fuziuni sau │
│divizări, consultanţă fiscală, alte │
│misiuni speciale │
├──────────────────────────────────────┤
│Sunt respectate normele de │
│comportament profesional prevăzute în │
│standardele profesionale? │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ independenţă │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ competenţă │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ calitatea lucrărilor │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ confidenţialitate │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Sunt respectate normele de lucru │
│prevăzute în standardele profesionale?│
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ programarea │da [│nu [│N/A │
│lucrărilor │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ delegarea şi │da [│nu [│N/A │
│supravegherea │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ utilizarea lucrărilor│da [│nu [│N/A │
│altor profesionişti │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ documentarea │da [│nu [│N/A │
│lucrărilor │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Sunt respectate normele│ │ │ │
│de raportare prevăzute │da [│nu [│N/A │
│în standardele │]; │]; │[ ] │
│profesionale? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│III. Auditul de conformitate │
├──────────────────────────────────────┤
│În legătură cu rapoartele anuale ale │
│cabinetului: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ au fost depuse │da [│nu [│N/A │
│rapoartele de membru pe│]; │]; │[ ] │
│ultimii 3 ani? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ au fost completate │da [│nu [│N/A │
│corect? │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│În legătură cu dezvoltarea │
│profesională continuă: │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ s-a participat la │da [│nu [│N/A │
│acţiunile organizate de│]; │]; │[ ] │
│Corp? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ s-au respectat cele │da [│nu [│N/A │
│40 de ore de educaţie │]; │]; │[ ] │
│în ultimii 2 ani? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Cabinetul a fost │ │ │ │
│reprezentat la │da [│nu [│N/A │
│adunările generale în │]; │]; │[ ] │
│ultimii 3 ani? │ │ │ │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│Au fost plătite cotizaţiile pe ultimii│
│3 ani? │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ fixe │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ variabile │da [│nu [│N/A │
│ │]; │]; │[ ] │
├───────────────────────┴────┴────┴────┤
│În legătură cu exercitarea profesiei │
├───────────────────────┬────┬────┬────┤
│■ s-a constatat │ │ │ │
│exercitarea de │da [│nu [│ │
│activităţi fără │]; │]; │ │
│autorizaţie eliberată │ │ │ │
│de Corp? │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│■ cabinetul a fost │ │ │ │
│sancţionat disciplinar │da [│nu [│ │
│de către Corp în │]; │]; │ │
│ultimii 2 ani? │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴────┴────┘


    ANEXA 2

    la regulament
    RAPORTUL AUDITORULUI DE CALITATE
    - model -
    I. Cabinetul auditat
    Numele şi prenumele (denumirea socială)
    .........................................................................................

    II. Timpul afectat auditului
    - în teren: de la data ................................ la data ..................... nr. de zile ......
    – la sediul filialei: de la data ..................... la data ..................... nr. de zile ......

    III. Constatările auditului de calitate
    Auditul structural
    1.
    2.
    3.
    .
    .
    .

    Cabinetul are un număr de ........ salariaţi.
    Auditul tehnic

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Natura serviciului prestat │Număr de clienţi │Număr de dosare verificate │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│..............................│..............................│..............................│
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│..............................│..............................│..............................│
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘    Constatări:
    1.
    2.
    3.
    .
    .
    .

    Auditul de conformitate
    1.
    2.
    3.
    .
    .
    .


    IV. Evaluare
    Pe baza fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate a rezultat un număr de …. puncte calitative determinate astfel:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Puncte │Coeficient de ponderare (%) │Total puncte calitative │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Auditul structural │…...…… │…...…… │…...…… │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Auditul tehnic │…...…… │…...…… │…...…… │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Auditul de conformitate │…...…… │…...…… │…...…… │
├──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│Total │
│…..........................................................................................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Propunem încadrarea cabinetului în clasa ………… de calitate.

    V. Măsuri
    Auditul structural
    1.
    2.
    3.
    .
    .
    .

    Auditul tehnic
    1.
    2.
    3.
    .
    .
    .

    Auditul de conformitate
    1.
    2.
    3.
    .
    .
    .┌───────────────────┬───────────────────┐
│Data: │Semnătura │
│...................│...................│
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 3

    la regulament
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul, ..................................., expert contabil cu numărul matricol .........../........../.., în legătură cu cauza care face obiectul Dosarului nr. .........../........... al …………, declar următoarele:
    a) nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 8 din Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 53/2005, emisă în baza art. 20 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    b) faţă de prevederile reglementărilor sus-menţionate mă aflu în următoarele situaţii:
    - ………………........................................................................................................................................................………..
    – ………………........................................................................................................................................................………..
    – ………………........................................................................................................................................................………..


    Prezenta declaraţie este dată pe propria răspundere, fiind conformă cu realitatea, având în vedere prevederile legii privind falsul în înscrisuri şi declaraţii.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Data: │Semnătura │
│...................│...................│
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 4

    la regulament
    CECCAR
    Filiala .....................
    Dosar nr.:
    Beneficiar:
    Termen:
    Nr. de înregistrare:
    REFERAT
    privind auditarea modului de respectare a normelor profesionale

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Data primirii: │
├─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Numele şi prenumele │Calitatea │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ │1. │
│ │……...........................................................................................│
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2. │
│ │……...........................................................................................│
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3. │
│ │……...........................................................................................│
│II. Experţi ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│contabili: │4. │
│ │……...........................................................................................│
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │5. │
│ │……...........................................................................................│
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │6. │
│ │……...........................................................................................│
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │7. │
│ │……...........................................................................................│
├─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. Observaţii cu privire la: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) Concordanţa dintre obiective, constatări şi concluzii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) Respectarea Standardului profesional nr. 35 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) Respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│d) Alte observaţii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………........................................................................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────┬───────────┐
│Auditor de calitate │ │
│................... │Ştampila │
│(semnătura) │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 5

    la regulament
    CECCAR

┌──────────────────────────────────────┐
│CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI │
│CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA │
│- Filiala │
│................................ - │
│Auditat îndeplinirea Standardului │
│profesional nr. 35 │
│Dosar nr. ……………/………… al …………. │
└──────────────────────────────────────┘


    Auditor de calitate
    Numele .....................
    Prenumele ......................
    L.S.

    ANEXA 6

    la regulament
    REGISTRUL
    de evidenţă a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

┌────┬───────────────┬──────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │Dosar │Experţi │ │ │ │ │
│Nr. ├────┬──────────┤contabili,│ │Data │Data │ │
│crt.│Nr. │Organul │numele şi │Termen│intrării│ieşirii│Observaţii│
│ │şi │beneficiar│prenumele │ │ │ │ │
│ │data│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴──────────┴──────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016