Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 ianuarie 2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 ianuarie 2014  privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 ianuarie 2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014

EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014

    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24 ianuarie 2014, hotărăşte:

    ART. 1
    Pentru anul 2014 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:
    A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri:
    - 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
    - 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
    - 350 lei - pentru persoanele juridice.
    B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014:
    - 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
    - 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
    - 2.350 lei - pentru persoanele juridice.
    ART. 2
    Pentru anul 2014 cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2013, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:
    1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,35%;
    2. pentru persoane juridice:
    a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,35%;
    b) la venituri realizate între 100.001 euro şi 1.000.000 euro, o cotă de 0,7%;
    c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,05%.
    ART. 3
    (1) În anul 2014 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - se efectuează până la data de 15 martie 2014.
    (2) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.
    (3) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.
    ART. 4
    (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 şi 2.
    (2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 3.
    (3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 4.
    ART. 5
    Pentru anul 2014, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) achitarea în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali;
    b) depunerea declaraţiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 4;
    c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;
    d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.
    ART. 6
    Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.
    ART. 7
    Declaraţiile prevăzute la art. 4 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro
    ART. 8
    Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care înregistrează obligaţii restante faţă de Camera Consultanţilor Fiscali şi au primit înştiinţări de plată din partea acesteia le vor achita în termenul specificat în acestea. În toate celelalte situaţii termenul de plată a obligaţiilor restante este data de 15 martie 2014.
    ART. 9
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare.
    ART. 10
    Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    ART. 11
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 12
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                        Preşedintele
              Camerei Consultanţilor Fiscali,
                       Ion-Toni Teau

    Bucureşti, 24 ianuarie 2014.
    Nr. 2.

    ANEXA 1

                               DECLARAŢIE
         privind veniturile realizate de persoanele fizice autorizate
              din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2013

                           Carnetul profesional
                         Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|

    1. Numele şi prenumele ................................
    C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    2. Domiciliul:
    Localitatea ......., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ..........
    3. Venituri totale realizate în anul 2013:
    Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
    4. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul 2013:
    Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
    din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali:
    Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
    5. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţie variabilă) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| (lei)


    Data |_|_|_|_|_|_|_|_| Semnătura şi parafa
         ziua luna anul ....................


    ANEXA 2

                                   DECLARAŢIE
           privind veniturile realizate de persoane juridice din
             activitatea de consultanţă fiscală în anul 2013

                                Autorizaţie
                      Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           ziua luna anul

    1. Date de identificare:
    1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ................, reprezentată prin administrator ........................
    1.2. Sediul social, localitatea .........., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|, e-mail ................
    1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|
    1.4. Capital social la 31 decembrie 2013: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
    2. Asociaţi, acţionari, administratori:

                               Carnetul profesional


    Numele şi prenumele Nr./An Calitatea Localitatea de domiciliu
    ................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| .......... ........................

    ................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| .......... ........................

    ................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| .......... ........................


    3. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:

                            Carnetul profesional

    Numele şi prenumele Nr./An Localitatea de domiciliu
    ................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ........................

    ................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ........................

    ................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ........................


    4. Birouri, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

             Denumirea Sediul
           ............. ....................
           ............. ....................

    5. Venituri totale realizate în anul 2013:
    Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
    6. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul 2013:
    Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
    din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali:
    Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
    7. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă)
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei


    Data |_|_|_|_|_|_|_|_| Semnătura autorizată şi ştampila
        ziua luna anul ................................


    ANEXA 3

                                DECLARAŢIE
                 privind activitatea desfăşurată în anul 2013

                              - persoane fizice -

                              Carnetul profesional

                         Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|

    1. Numele şi prenumele .................................
    C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    2. Domiciliul:
    Localitatea ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ........,
    având calitatea de membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali, declar pe propria răspundere că NU am desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2013.


    Data |_|_|_|_|_|_|_|_| Semnătura şi parafa
        ziua luna anul ....................


    ANEXA 4


                             DECLARAŢIE
                privind activitatea desfăşurată în anul 2013

                          - persoane juridice -

                Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                    ziua luna anul

    Societatea de consultanţă fiscală ................, având cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. de înregistrare la registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|, membră a Camerei Consultanţilor Fiscali, cu sediul în localitatea ........, str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax: |_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ..........., reprezentată prin administrator .........., declar că societatea NU a desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2013.


    Data |_|_|_|_|_|_|_|_| Semnătura autorizată şi ştampila
       ziua luna anul ................................

                       ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016