Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 197 din 9 martie 2023  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului  pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 197 din 9 martie 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 205 din 13 martie 2023
    Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pentru anul 2023 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2023 este prevăzut în anexa nr. 1b.
    (3) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2023, prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2023, prevăzută în anexa nr. 2a, şi Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2023, prevăzută în anexa nr. 2b.
    (5) Se aprobă Lista sumelor alocate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/„SISTEME FOTO-VOLTAICE“/1/7 REGIUNI, prevăzută în anexa nr. 3.
    (6) Se aprobă Lista sumelor alocate pentru investiţiile din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 2
    Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2023“, precum şi virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2023“, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

    ART. 3
    (1) Suma de 65.914,19 mii lei se utilizează din excedent din anii precedenţi din „Alte impozite şi taxe fiscale“ şi „Venituri din dobânzi“ pentru continuarea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017, cu modificările ulterioare.
    (2) Suma de 338.372,51 mii lei se utilizează din excedent din anii precedenţi din „Alte impozite şi taxe fiscale“ şi „Venituri din dobânzi“ pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule contribuabililor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
    (3) Suma de 104.082 mii lei reprezintă excedent, este prevăzută în anexa nr. 1 şi se va reporta anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 4
    Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor.

    ART. 5
    Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 9 martie 2023.
    Nr. 197.
    ANEXA 1

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2023

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │Program │ │ │
│ │ │2022 │Execuţie │Proiect │
│Denumire indicator │Cod │rectificat│la │2023 │
│ │ │prin HG │31.12.2022│ │
│ │ │1429/2022 │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI │ │3.330.818 │3.138.065 │7.312.524 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │3.026.752 │3.034.594 │6.975.723 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │814.000 │820.699 │950.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A4. IMPOZITE ŞI taxe PE │ │ │ │ │
│BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Taxe pe utilizarea │ │ │ │ │
│bunurilor, autorizarea │ │ │ │ │
│utilizării bunurilor sau │16.10 │0 │-1.312 │0 │
│pe desfăşurarea de │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Timbrul de mediu pentru │16.10.09 │0 │-1.312 │0 │
│autovehicule │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE│18.10 │814.000 │822.011 │950.500 │
│FISCALE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte impozite şi taxe │18.10.50 │814.000 │822.011 │950.500 │
│fiscale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │ │
│din vânzarea deşeurilor, │ │ │ │ │
│obţinute de către │01 │94.466 │96.364 │97.466 │
│deţinătorul deşeurilor, │ │ │ │ │
│persoană fizică sau │ │ │ │ │
│juridică │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) taxele pentru emisiile│ │ │ │ │
│de poluanţi în atmosferă,│ │ │ │ │
│datorate de operatorii │ │ │ │ │
│economici deţinători de │02 │6.816 │8.208 │7.816 │
│surse staţionare a căror │ │ │ │ │
│utilizare afectează │ │ │ │ │
│factorii de mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) contribuţia pentru │ │ │ │ │
│economia circulară │ │ │ │ │
│încasată de la │ │ │ │ │
│proprietarii sau, după │ │ │ │ │
│caz, administratorii de │ │ │ │ │
│depozite pentru deşeurile│03 │357.596 │309.484 │377.596 │
│municipale, deşeuri din │ │ │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │ │
│desfiinţări, destinate a │ │ │ │ │
│fi eliminate prin │ │ │ │ │
│depozitare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională bunuri │ │ │ │ │
│ambalate, care distribuie│ │ │ │ │
│pentru prima dată pe │ │ │ │ │
│piaţa natională ambalaje │ │ │ │ │
│de desfacere, şi de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│închiriază, sub orice │ │ │ │ │
│formă, cu titlu │ │ │ │ │
│profesional, ambalaje, │ │ │ │ │
│pentru diferenţa dintre │ │ │ │ │
│cantităţile de deşeuri de│ │ │ │ │
│ambalaje corespunzatoare │04 │76.595 │62.075 │80.095 │
│obiectivelor minime de │ │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │ │
│de valorificare prin │ │ │ │ │
│reciclare şi cantităţile │ │ │ │ │
│de deşeuri de ambalaje │ │ │ │ │
│încredinţate spre │ │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │ │
│valorificate prin │ │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din valoarea substanţelor│ │ │ │ │
│clasificate prin acte │ │ │ │ │
│normative ca fiind │05 │16.756 │35.962 │18.256 │
│periculoase pentru mediu,│ │ │ │ │
│introduse pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională de către │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │ │
│din vânzarea masei │ │ │ │ │
│lemnoase şi/sau a │ │ │ │ │
│materialelor lemnoase │ │ │ │ │
│obţinute de către │ │ │ │ │
│administratorul, │06 │63.501 │77.023 │66.001 │
│respectiv proprietarul │ │ │ │ │
│pădurii, cu excepţia │ │ │ │ │
│lemnelor de foc, │ │ │ │ │
│arborilor şi arbuştilor │ │ │ │ │
│ornamentali, pomilor de │ │ │ │ │
│Crăciun, răchitei şi │ │ │ │ │
│puieţilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│i) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg anvelopă, datorată de│ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională anvelope noi şi│ │ │ │ │
│/sau uzate destinate │ │ │ │ │
│reutilizării, pentru │ │ │ │ │
│diferenţa dintre │09 │269 │289 │269 │
│cantităţile de anvelope │ │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │ │
│gestionare prevăzute în │ │ │ │ │
│legislaţia în vigoare şi │ │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │ │
│gestionate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│j) o contribuţie de 3% │ │ │ │ │
│din suma care se │ │ │ │ │
│încasează anual pentru │ │ │ │ │
│gestionarea fondurilor de│10 │1.856 │2.349 │1.856 │
│vânătoare, plătită de │ │ │ │ │
│către gestionarii │ │ │ │ │
│fondurilor de vânătoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│l)sumele încasate din │ │ │ │ │
│restituirea finanţărilor │11 │0 │0 │0 │
│acordate şi accesoriile │ │ │ │ │
│aferente acestora; │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│n) cuantumul taxelor │ │ │ │ │
│pentru emiterea avizelor,│14 │40 │40 │40 │
│acordurilor şi a │ │ │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│p)o contribuţie de 50 lei│ │ │ │ │
│/tonă, datorată de │ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │ │
│subdiviziunile │ │ │ │ │
│administrativ- │ │ │ │ │
│teritoriale ale │16 │40.669 │55.493 │137.669 │
│municipiilor, în cazul │ │ │ │ │
│neîndeplinirii │ │ │ │ │
│obiectivului anual de │ │ │ │ │
│reducere cu procentul │ │ │ │ │
│prevăzut în anexa nr. 6 a│ │ │ │ │
│cantităţilor de deşeuri │ │ │ │ │
│eliminate prin depozitare│ │ │ │ │
│din deşeurile municipale,│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│q) ecotaxa, în valoare de│ │ │ │ │
│0,15 lei/bucată, aplicată│ │ │ │ │
│tuturor pungilor de │ │ │ │ │
│transport, cu excepţia │17 │83.972 │89.497 │86.972 │
│celor fabricate din │ │ │ │ │
│materialele care respectă│ │ │ │ │
│cerinţele SR EN │ │ │ │ │
│13432:2002; │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│s) o taxă de 0,3 lei/kg, │ │ │ │ │
│aplicată o singură dată │ │ │ │ │
│cantităţilor de uleiuri, │ │ │ │ │
│pe bază minerală, │ │ │ │ │
│semisintetice, sintetice,│ │ │ │ │
│cu sau fără adaosuri, │19 │55.666 │76.253 │58.666 │
│datorată de către │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională astfel de │ │ │ │ │
│produse │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ş) sumele încasate ca │ │ │ │ │
│urmare a aplicării │ │ │ │ │
│penalităţii de 100 euro, │ │ │ │ │
│echivalentă în lei la │ │ │ │ │
│cursul de schimb leu/euro│ │ │ │ │
│al BNR valabil la data de│ │ │ │ │
│1 mai a anului respectiv,│ │ │ │ │
│pentru fiecare tonă de │ │ │ │ │
│dioxid de carbon │ │ │ │ │
│echivalentă emisă, │20 │0 │0 │0 │
│plătită de către │ │ │ │ │
│operatorul sau operatorul│ │ │ │ │
│de aeronave care nu a │ │ │ │ │
│restituit certificatele │ │ │ │ │
│de emisii de gaze cu │ │ │ │ │
│efect de seră │ │ │ │ │
│corespunzătoare emisiilor│ │ │ │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
│generate în anul anterior│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ţ) suma reprezentând │ │ │ │ │
│contravaloarea │ │ │ │ │
│certificatelor verzi │ │ │ │ │
│neachizitionate, achitată│ │ │ │ │
│conform prevederilor │ │ │ │ │
│art.12 alin.(2) din Legea│ │ │ │ │
│nr.220/2008 pentru │21 │0 │786 │0 │
│stabilirea sistemului de │ │ │ │ │
│promovare a producerii │ │ │ │ │
│din surse regenerabile de│ │ │ │ │
│energie, republicată cu │ │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│v) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │22 │12.147 │4.074 │12.147 │
│anuale de valorificare a │ │ │ │ │
│deşeurilor de ambalaje, │ │ │ │ │
│respectiv de gestionare a│ │ │ │ │
│anvelopelor uzate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│v^1) o contribuţie de 2 │ │ │ │ │
│lei/kg datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│desfăşoară activităţi de │ │ │ │ │
│colectare/valorificare/ │ │ │ │ │
│salubrizare şi raportează│ │ │ │ │
│deşeuri pentru │ │ │ │ │
│contribuabilii prevăzuţi │ │ │ │ │
│la lit. v) si y), pentru │ │ │ │ │
│diferenţa dintre │23 │0 │0 │2.000 │
│cantităţile de deşeuri de│ │ │ │ │
│ambalaje, deşeuri de │ │ │ │ │
│echipamente electrice şi │ │ │ │ │
│electronice (DEEE), │ │ │ │ │
│baterii, anvelope uzate, │ │ │ │ │
│declarate ca fiind │ │ │ │ │
│gestionate şi cantităţile│ │ │ │ │
│de deşeuri constatate de │ │ │ │ │
│Administraţia Fondului │ │ │ │ │
│pentru Mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│w) o contribuţie în │ │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│24 │3.503 │4.100 │3.503 │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională echipamente │ │ │ │ │
│electrice şi electronice │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│x) o contribuţie de 4 lei│ │ │ │ │
│/kg de baterii şi │ │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │ │
│datorată de operatorii │25 │148 │14 │148 │
│economici care introduc │ │ │ │ │
│pe piaţa naţională │ │ │ │ │
│baterii şi acumulatori │ │ │ │ │
│portabili │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│y) o contribuţie în │ │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │ │ │ │ │
│anuale de colectare a │ │ │ │ │
│deşeurilor de echipamente│ │ │ │ │
│electrice şi electronice,│ │ │ │ │
│respectiv o contribuţie │26 │0 │0 │0 │
│de 4 lei/kg de baterii şi│ │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │ │
│datorată de operatorii │ │ │ │ │
│economici autorizaţi │ │ │ │ │
│pentru preluarea │ │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │ │
│colectare a deşeurilor de│ │ │ │ │
│baterii şi acumulatori │ │ │ │ │
│portabili │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C.VENITURI NEFISCALE │ │2.212.752 │2.213.895 │6.025.223 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C1.VENITURI DIN │30.10 │2.210.526 │2.210.526 │6.021.053 │
│PROPRIETATE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din vânzarea │ │ │ │ │
│certificatelor de emisii │30.10.11 │2.210.526 │2.210.526 │6.021.053 │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │31.10 │2.226 │3.369 │4.170 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte venituri din dobânzi│31.10.03 │2.226 │3.369 │4.170 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. SUBVENŢII │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Subvenţii de la bugetul │42.10 │39.546 │13.726 │104.130 │
│de stat │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Subvenţii de la bugetul │ │ │ │ │
│de stat către instituţii │ │ │ │ │
│publice finanţate parţial│ │ │ │ │
│sau integral din venituri│ │ │ │ │
│proprii necesare │ │ │ │ │
│susţinerii derulării │42.10.70 │39.546 │13.726 │35.437 │
│proiectelor finanţate din│ │ │ │ │
│fonduri externe │ │ │ │ │
│nerambursabile (FEN) │ │ │ │ │
│postaderare aferete │ │ │ │ │
│perioadei de programare │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume alocate de către │ │ │ │ │
│coordonatorii de reforme │ │ │ │ │
│şi/sau investiţii pentru │ │ │ │ │
│agenţiile de │42.10.94 │5.950 │0 │68.693 │
│implementare, aferente │ │ │ │ │
│componentei de împrumut a│ │ │ │ │
│PNRR │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fonduri din împrumut │42.10.94.01│5.000 │0 │57.718 │
│rambursabil │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Finantare publica │42.10.94.02│0 │0 │0 │
│naţionala │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume aferente TVA │42.10.94.03│950 │0 │10.975 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Mecanismul financiar SEE │45.10.17 │0 │0 │800 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │45.10.17.01│0 │0 │500 │
│anul curent │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │45.10.17.02│0 │0 │0 │
│anii anteriori │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Prefinantare │45.10.17.03│0 │0 │300 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Corecţii financiare │45.10.17.04│0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite de la UE/ │ │ │ │ │
│alţi donatori în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate şi │48.10 │258.570 │89.745 │231.871 │
│prefinanţări aferente │ │ │ │ │
│cadrului financiar │ │ │ │ │
│20142020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fondul European de │ │ │ │ │
│Dezvoltare Regională │48.10.01 │258.570 │89.745 │231.871 │
│(FEDR) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │48.10.01.01│219.785 │32.633 │139.194 │
│anul curent │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │48.10.01.02│38.785 │57.112 │92.677 │
│anii anteriori │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Prefinanţare │48.10.01.03│0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │14.574.287│2.206.936 │14.847.798│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │3.657.115 │1.505.665 │7.208.442 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │14.441.841│2.199.735 │14.651.477│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │3.524.669 │1.498.464 │7.012.121 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │10 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │31.680 │26.886 │59.195 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │31.680 │26.886 │59.195 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │20 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │34.497 │15.734 │38.410 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │34.497 │15.734 │38.410 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI│ │ │ │ │
│ALE ADMINISTRAŢIEI │51 │ │ │ │
│PUBLICE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TRANSFERURI DE CAPITAL │51.02 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.631.866 │1.443.760 │7.424.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │2.247.500 │1.183.486 │4.275.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TRENSFERURI INTERNE │55.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.631.866 │1.443.760 │7.424.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │2.247.500 │1.183.486 │4.275.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. PROIECTE CU │ │ │ │ │
│FINANŢARE DIN FONDURI │56 │ │ │ │
│EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│(FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Mecanismul financiar SEE │56.17 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. ASISTENŢĂ SOCIALĂ │57 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. Proiecte cu finanţare │ │ │ │ │
│din fonduri externe │ │ │ │ │
│nerambursabile aferente │58 │ │ │ │
│cadrului financiar │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │17.494 │4.275 │26.988 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │313.338 │61.051 │273.556 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Programe din Fondul │ │ │ │ │
│European de Dezvoltare │58.01 │ │ │ │
│Regională (FEDR) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │17.494 │4.275 │26.988 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │313.338 │61.051 │273.556 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│XI. ALTE CHELTUIELI │59 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │1.750 │1.088 │2.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │1.750 │1.088 │2.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│XIII Proiecte cu │ │ │ │ │
│finanţare din sumele │61 │ │ │ │
│aferente componentei de │ │ │ │ │
│împrumut a PNRR │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │1.010.000 │40.143 │938.953 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │5.950 │0 │68.693 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │70 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │132.446 │7.201 │196.321 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │132.446 │7.201 │196.321 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │71 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │132.446 │7.201 │196.321 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │132.446 │7.201 │196.321 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ │-326.297 │1.632.400 │104.082 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total venituri │ │3.330.818 │3.138.065 │7.312.524 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total cheltuieli │ │3.657.115 │1.505.665 │7.208.442 │
└─────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 1a

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    al Fondului pentru mediu pentru anul 2023

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │Program │ │ │
│ │ │2022 │Executie │Proiect │
│Denumire indicator │Cod │rectificat│31.12.2022│2023 │
│ │ │prin HG │ │ │
│ │ │1429/2022 │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI │ │3.138.126 │2.944.629 │6.914.448 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │2.834.060 │2.841.158 │6.578.625 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │732.600 │738.498 │855.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A4. IMPOZITE ŞI taxe PE │ │ │ │ │
│BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Taxe pe utilizarea │ │ │ │ │
│bunurilor, autorizarea │ │ │ │ │
│utilizării bunurilor sau │16.10 │0 │-1.312 │0 │
│pe desfăşurarea de │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Timbrul de mediu pentru │16.10.09 │0 │-1.312 │0 │
│autovehicule │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE│18.10 │732.600 │739.810 │855.450 │
│FISCALE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte impozite şi taxe │18.10.50 │732.600 │739.810 │855.450 │
│fiscale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │ │
│din vânzarea deşeurilor, │ │ │ │ │
│obţinute de către │01 │85.019 │86.728 │87.719 │
│deţinătorul deşeurilor, │ │ │ │ │
│persoană fizică sau │ │ │ │ │
│juridică │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) taxele pentru emisiile│ │ │ │ │
│de poluanţi în atmosferă,│ │ │ │ │
│datorate de operatorii │ │ │ │ │
│economici deţinători de │02 │6.134 │7.387 │7.034 │
│surse staţionare a căror │ │ │ │ │
│utilizare afectează │ │ │ │ │
│factorii de mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) contribuţia pentru │ │ │ │ │
│economia circulară │ │ │ │ │
│încasată de la │ │ │ │ │
│proprietarii sau, după │ │ │ │ │
│caz, administratorii de │ │ │ │ │
│depozite pentru deşeurile│03 │321.836 │278.536 │339.836 │
│municipale, deşeuri din │ │ │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │ │
│desfiinţări, destinate a │ │ │ │ │
│fi eliminate prin │ │ │ │ │
│depozitare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională bunuri │ │ │ │ │
│ambalate, care distribuie│ │ │ │ │
│pentru prima dată pe │ │ │ │ │
│piaţa natională ambalaje │ │ │ │ │
│de desfacere, şi de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│închiriază, sub orice │ │ │ │ │
│formă, cu titlu │ │ │ │ │
│profesional, ambalaje, │ │ │ │ │
│pentru diferenţa dintre │ │ │ │ │
│cantităţile de deşeuri de│ │ │ │ │
│ambalaje corespunzatoare │04 │68.936 │55.868 │72.086 │
│obiectivelor minime de │ │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │ │
│de valorificare prin │ │ │ │ │
│reciclare şi cantităţile │ │ │ │ │
│de deşeuri de ambalaje │ │ │ │ │
│încredinţate spre │ │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │ │
│valorificate prin │ │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din valoarea substanţelor│ │ │ │ │
│clasificate prin acte │ │ │ │ │
│normative ca fiind │05 │15.081 │32.366 │16.430 │
│periculoase pentru mediu,│ │ │ │ │
│introduse pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională de către │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │ │
│din vânzarea masei │ │ │ │ │
│lemnoase şi/sau a │ │ │ │ │
│materialelor lemnoase │ │ │ │ │
│obţinute de către │ │ │ │ │
│administratorul, │06 │57.151 │69.321 │59.401 │
│respectiv proprietarul │ │ │ │ │
│pădurii, cu excepţia │ │ │ │ │
│lemnelor de foc, │ │ │ │ │
│arborilor şi arbuştilor │ │ │ │ │
│ornamentali, pomilor de │ │ │ │ │
│Crăciun,răchitei şi │ │ │ │ │
│puieţilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│i) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg anvelopă, datorată de│ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională anvelope noi şi│ │ │ │ │
│/sau uzate destinate │ │ │ │ │
│reutilizării, pentru │ │ │ │ │
│diferenţa dintre │09 │241 │260 │242 │
│cantităţile de anvelope │ │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │ │
│gestionare prevăzute în │ │ │ │ │
│legislaţia în vigoare şi │ │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │ │
│gestionate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│j) o contribuţie de 3% │ │ │ │ │
│din suma care se │ │ │ │ │
│încasează anual pentru │ │ │ │ │
│gestionarea fondurilor de│10 │1.671 │2.114 │1.670 │
│vânătoare, plătită de │ │ │ │ │
│către gestionarii │ │ │ │ │
│fondurilor de vânătoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│l) sumele încasate din │ │ │ │ │
│restituirea finanţărilor │11 │0 │0 │0 │
│acordate şi accesoriile │ │ │ │ │
│aferente acestora │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│n) cuantumul taxelor │ │ │ │ │
│pentru emiterea avizelor,│14 │36 │36 │36 │
│acordurilor şi a │ │ │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│p)o contribuţie de 50 lei│ │ │ │ │
│/tonă, datorată de │ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │ │
│subdiviziunile │ │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │ │
│ale municipiilor, în │16 │36.601 │49.944 │123.902 │
│cazul neîndeplinirii │ │ │ │ │
│obiectivului anual de │ │ │ │ │
│reducere cu procentul │ │ │ │ │
│prevăzut în anexa nr. 6 a│ │ │ │ │
│cantităţilor de deşeuri │ │ │ │ │
│eliminate prin depozitare│ │ │ │ │
│din deşeurile municipale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│q) ecotaxa, în valoare de│ │ │ │ │
│0,15 lei/bucată, aplicată│ │ │ │ │
│tuturor pungilor de │ │ │ │ │
│transport, cu excepţia │17 │75.575 │80.547 │78.275 │
│celor fabricate din │ │ │ │ │
│materialele care respectă│ │ │ │ │
│cerinţele SR EN │ │ │ │ │
│13432:2002 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│s) o taxă de 0,3 lei/kg, │ │ │ │ │
│aplicată o singură dată │ │ │ │ │
│cantităţilor de uleiuri, │ │ │ │ │
│pe bază minerală, │ │ │ │ │
│semisintetice, sintetice,│ │ │ │ │
│cu sau fără adaosuri, │19 │50.100 │68.628 │52.799 │
│datorată de către │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională astfel de │ │ │ │ │
│produse. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ş) sumele încasate ca │ │ │ │ │
│urmare a aplicării │ │ │ │ │
│penalităţii de 100 euro, │ │ │ │ │
│echivalentă în lei la │ │ │ │ │
│cursul de schimb leu/euro│ │ │ │ │
│al BNR valabil la data de│ │ │ │ │
│1 mai a anului respectiv,│ │ │ │ │
│pentru fiecare tonă de │ │ │ │ │
│dioxid de carbon │ │ │ │ │
│echivalentă emisă, │20 │0 │0 │0 │
│plătită de către │ │ │ │ │
│operatorul sau operatorul│ │ │ │ │
│de aeronave care nu a │ │ │ │ │
│restituit certificatele │ │ │ │ │
│de emisii de gaze cu │ │ │ │ │
│efect de seră │ │ │ │ │
│corespunzătoare emisiilor│ │ │ │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
│generate în anul anterior│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ţ) suma reprezentând │ │ │ │ │
│contravaloarea │ │ │ │ │
│certificatelor verzi │ │ │ │ │
│neachizitionate, achitată│ │ │ │ │
│conform prevederilor art.│ │ │ │ │
│12 alin. (2) din Legea │ │ │ │ │
│nr. 220/2008 pentru │21 │0 │707 │0 │
│stabilirea sistemului de │ │ │ │ │
│promovare a producerii │ │ │ │ │
│din surse regenerabile de│ │ │ │ │
│energie, republicată cu │ │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│v) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │22 │10.932 │3.667 │10.932 │
│anuale de valorificare a │ │ │ │ │
│deşeurilor de ambalaje, │ │ │ │ │
│respectiv de gestionare a│ │ │ │ │
│anvelopelor uzate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│v^1) o contribuţie de 2 │ │ │ │ │
│lei/kg datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│desfaşoară activităţi de │ │ │ │ │
│colectare/valorificare/ │ │ │ │ │
│salubrizare şi raportează│ │ │ │ │
│deşeuri pentru │ │ │ │ │
│contribuabilii prevăzuţi │ │ │ │ │
│la lit. v) si y), pentru │ │ │ │ │
│diferenţa dintre │23 │0 │0 │1.800 │
│cantităţile de deşeuri de│ │ │ │ │
│ambalaje, deşeuri de │ │ │ │ │
│echipamente electrice şi │ │ │ │ │
│electronice (DEEE), │ │ │ │ │
│baterii, anvelope uzate, │ │ │ │ │
│declarate ca fiind │ │ │ │ │
│gestionate şi cantităţile│ │ │ │ │
│de deşeuri constatate de │ │ │ │ │
│Administraţia Fondului │ │ │ │ │
│pentru Mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│w) o contribuţie în │ │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│24 │3.153 │3.690 │3.153 │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională echipamente │ │ │ │ │
│electrice şi electronice │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│x) o contribuţie de 4 lei│ │ │ │ │
│/kg de baterii şi │ │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │ │
│datorată de operatorii │25 │133 │13 │133 │
│economici care introduc │ │ │ │ │
│pe piaţa naţională │ │ │ │ │
│baterii şi acumulatori │ │ │ │ │
│portabili │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│y)o contribuţie în │ │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │ │ │ │ │
│anuale de colectare a │ │ │ │ │
│deşeurilor de echipamente│ │ │ │ │
│electrice şi electronice,│ │ │ │ │
│respectiv o contribuţie │26 │0 │0 │0 │
│de 4 lei/kg de baterii şi│ │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │ │
│datorată de operatorii │ │ │ │ │
│economici autorizaţi │ │ │ │ │
│pentru preluarea │ │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │ │
│colectare a deşeurilor de│ │ │ │ │
│baterii şi acumulatori │ │ │ │ │
│portabili │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │2.101.460 │2.102.660 │5.723.175 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C.1 VENITURI DIN │30.10 │2.100.000 │2.100.000 │5.720.000 │
│PROPRIETATE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din vânzarea │ │ │ │ │
│certificatelor de emisii │30.10.11 │2.100.000 │2.100.000 │5.720.000 │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │31.10 │1.460 │2.660 │3.175 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte venituri din dobânzi│31.10.03 │1.460 │2.660 │3.175 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. SUBVENŢII │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Subvenţii de la bugetul │42.10 │45.496 │13.726 │104.130 │
│de stat │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Subvenţii de la bugetul │ │ │ │ │
│de stat către instituţii │ │ │ │ │
│publice finanţate parţial│ │ │ │ │
│sau integral din venituri│ │ │ │ │
│proprii necesare │ │ │ │ │
│susţinerii derulării │42.10.70 │39.546 │13.726 │35.437 │
│proiectelor finanţate din│ │ │ │ │
│fonduri externe │ │ │ │ │
│nerambursabile (FEN) │ │ │ │ │
│postaderare aferete │ │ │ │ │
│perioadei de programare │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume alocate de către │ │ │ │ │
│coordonatorii de reforme │ │ │ │ │
│şi/sau investiţii pentru │ │ │ │ │
│agenţiile de │42.10.94 │5.950 │0 │68.693 │
│implementare, aferente │ │ │ │ │
│componentei de împrumut a│ │ │ │ │
│PNRR │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fonduri din împrumut │42.10.94.01│5.000 │0 │57.718 │
│rambursabil │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Finantare publica │42.10.94.02│0 │0 │0 │
│naţionala │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume aferente TVA │42.10.94.03│950 │0 │10.975 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite de la UE/ │ │ │ │ │
│alţi donatori în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate şi │48.10 │258.570 │89.745 │231.693 │
│prefinanţări aferente │ │ │ │ │
│cadrului financiar │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fondul European de │ │ │ │ │
│Dezvoltare Regională │48.10.01 │258.570 │89.745 │231.693 │
│(FEDR) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │48.01.01 │219.785 │32.633 │139.016 │
│anul curent │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │48.01.02 │38.785 │57.112 │92.677 │
│anii anteriori │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Prefinanţare │48.01.03 │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │14.373.860│2.156.027 │14.550.263│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │3.456.688 │1.454.756 │6.910.907 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │14.373.860│2.156.027 │14.550.263│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Il.Credite bugetare │ │3.456.688 │1.454.756 │6.910.907 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI│ │ │ │ │
│ALE ADMINISTRAŢIEI │51 │ │ │ │
│PUBLICE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.631.866 │1.443.760 │7.424.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │2.247.500 │1.183.486 │4.275.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. Proiecte cu finanţare │ │ │ │ │
│din fonduri externe │ │ │ │ │
│nerambursabile aferente │58 │ │ │ │
│cadrului financiar │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │17.494 │4.275 │26.810 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │313.338 │61.051 │273.378 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│XIII. Proiecte cu │ │ │ │ │
│finanţare din sumele │61 │ │ │ │
│aferente componentei de │ │ │ │ │
│împrumut a PNRR │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │1.010.000 │40.143 │938.953 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │5.950 │0 │68.693 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CAPITOLUL Protecţia │74.10 │ │ │ │
│mediului │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Subcap. Reducerea şi │74.10.03 │ │ │ │
│controlul poluării │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │14.373.860│2.156.027 │14.550.263│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │3.456.688 │1.454.756 │6.910.907 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri între unităţi│ │ │ │ │
│ale administraţiei │51 │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri de capital │51.02 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri din sumele │ │ │ │ │
│obţinute din vânzarea │ │ │ │ │
│certificatelor de emisii │51.02.39 │ │ │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
│pentru finanţarea │ │ │ │ │
│proiectelor de investiţii│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.631.866 │1.443.760 │7.424.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │2.247.500 │1.183.486 │4.275.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri interne │55.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │6.631.866 │1.443.760 │7.424.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │2.247.500 │1.183.486 │4.275.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. Proiecte cu finanţare │ │ │ │ │
│din fonduri externe │ │ │ │ │
│nerambursabile aferente │58 │ │ │ │
│cadrului financiar 2014 -│ │ │ │ │
│2020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │17.494 │4.275 │26.810 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │313.338 │61.051 │273.378 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Programe din Fondul │ │ │ │ │
│European de Dezvoltare │58.01 │ │ │ │
│Regională (FEDR) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │17.494 │4.275 │26.810 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │313.338 │61.051 │273.378 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Finanţare naţională │58.01.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │1.254 │619 │3.913 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │45.631 │9.125 │40.901 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fiananţare externă │58.01.02 │ │ │ │
│nerambursabilă │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │7.103 │3.506 │22.113 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │258.570 │51.713 │231.693 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli neeligibile │58.01.03 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │9.137 │150 │784 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │9.137 │213 │784 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│XIII,, Proiecte cu │ │ │ │ │
│finanţare din sumele │61 │ │ │ │
│aferente componentei de │ │ │ │ │
│împrumut a PNRR” │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Credite de angajament │ │1.010.000 │40.143 │938.953 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │5.950 │0 │68.693 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri de la │ │ │ │ │
│agenţiile de implementare│ │ │ │ │
│către beneficiari │61.13 │ │ │ │
│institutii publice pentru│ │ │ │ │
│derularea proiectelor din│ │ │ │ │
│PNRR │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │1.010.000 │40.143 │114.828 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │5.950 │0 │11.831 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fonduri din împrumut │61.13.01 │ │ │ │
│rambursabil │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │848.739 │40.143 │95.421 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │5.000 │0 │9.939 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Finantare publica │61.13.02 │ │ │ │
│naţionala │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume aferente TVA │61.13.03 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │161.261 │0 │19.407 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │950 │0 │1.892 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri de la │ │ │ │ │
│agenţiile de implementare│ │ │ │ │
│către beneficiari │61.14 │ │ │ │
│operatori economici │ │ │ │ │
│pentru derularea │ │ │ │ │
│proiectelor din PNRR │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │0 │0 │824.125 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │56.862 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fonduri din împrumut │61.14.01 │ │ │ │
│rambursabil │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │0 │0 │690.932 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │47.779 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Finantare publica │61.14.02 │ │ │ │
│naţionala │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sume aferente TVA │61.14.03 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I.Credite de angajament │ │0 │0 │133.193 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │9.083 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│EXCEDENT/DEFICIT * │- │-318.562 │1.489.873 │3.541 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total venituri │ │3.138.126 │2.944.629 │6.914.448 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total cheltuieli │ │3.456.688 │1.454.756 │6.910.907 │
└─────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 1b

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2023

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Program │ │ │
│ │ │2022 │Executie │Proiect│
│Denumire indicator │Cod │rectificat│la │2023 │
│ │ │prin HG │31.12.2022│ │
│ │ │1429/2022 │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL VENITURI │ │192.692 │193.436 │398.040│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │192.692 │193.436 │397.098│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │81.400 │82.201 │95.050 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│A4. IMPOZITE ŞI taxe PE │ │0 │0 │0 │
│BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Taxe pe utilizarea │ │ │ │ │
│bunurilor, autorizarea │ │ │ │ │
│utilizării bunurilor sau │16.10 │0 │0 │0 │
│pe desfăşurarea de │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Timbrul de mediu pentru │16.10.09 │0 │0 │0 │
│autovehicule │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE│18.10 │81.400 │82.201 │95.050 │
│FISCALE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte impozite şi taxe │18.10.50 │81.400 │82.201 │95.050 │
│fiscale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│a) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │ │
│din vânzarea deşeurilor, │ │ │ │ │
│obţinute de către │01 │9.447 │9.636 │9.747 │
│deţinătorul deşeurilor, │ │ │ │ │
│persoană fizică sau │ │ │ │ │
│juridică │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│b) taxele pentru emisiile│ │ │ │ │
│de poluanţi în atmosferă,│ │ │ │ │
│datorate de operatorii │ │ │ │ │
│economici deţinători de │02 │681 │821 │782 │
│surse stationare a căror │ │ │ │ │
│utilizare afectează │ │ │ │ │
│factorii de mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│c) contribuţia pentru │ │ │ │ │
│economia circulară │ │ │ │ │
│încasată de la │ │ │ │ │
│proprietarii sau, după │ │ │ │ │
│caz, administratorii de │ │ │ │ │
│depozite pentru deşeurile│03 │35.759 │30.948 │37.760 │
│municipale, deşeuri din │ │ │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │ │
│desfiinţări, destinate a │ │ │ │ │
│fi eliminate prin │ │ │ │ │
│depozitare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│d) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională bunuri │ │ │ │ │
│ambalate, care distribuie│ │ │ │ │
│pentru prima dată pe │ │ │ │ │
│piaţa natională ambalaje │ │ │ │ │
│de desfacere, şi de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│închiriază, sub orice │ │ │ │ │
│formă, cu titlu │ │ │ │ │
│profesional, ambalaje, │ │ │ │ │
│pentru diferenţa dintre │ │ │ │ │
│cantităţile de deşeuri de│ │ │ │ │
│ambalaje corespunzatoare │04 │7.660 │6.208 │8.009 │
│obiectivelor minime de │ │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │ │
│de valorificare prin │ │ │ │ │
│reciclare şi cantităţile │ │ │ │ │
│de deşeuri de ambalaje │ │ │ │ │
│încredinţate spre │ │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │ │
│valorificate prin │ │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│e) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din valoarea substanţelor│ │ │ │ │
│clasificate prin acte │ │ │ │ │
│normative ca fiind │05 │1.676 │3.596 │1.825 │
│periculoase pentru mediu,│ │ │ │ │
│introduse pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională de către │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│f) o contribuţie de 2% │ │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │ │
│din vânzarea masei │ │ │ │ │
│lemnoase şi/sau a │ │ │ │ │
│materialelor lemnoase │ │ │ │ │
│obţinute de către │ │ │ │ │
│administratorul, │06 │6.350 │7.702 │6.600 │
│respectiv proprietarul │ │ │ │ │
│pădurii, cu excepţia │ │ │ │ │
│lemnelor de foc, │ │ │ │ │
│arborilor şi arbuştilor │ │ │ │ │
│ornamentali, pomilor de │ │ │ │ │
│Crăciun, răchitei şi │ │ │ │ │
│puieţilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│i) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg anvelopă, datorată de│ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională anvelope noi şi│ │ │ │ │
│/sau uzate destinate │ │ │ │ │
│reutilizării, pentru │ │ │ │ │
│diferenţa dintre │09 │27 │29 │27 │
│cantităţile de anvelope │ │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │ │
│gestionare prevăzute în │ │ │ │ │
│legislaţia în vigoare şi │ │ │ │ │
│cantitătile efectiv │ │ │ │ │
│gestionate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│j) o contribuţie de 3% │ │ │ │ │
│din suma care se │ │ │ │ │
│încasează anual pentru │ │ │ │ │
│gestionarea fondurilor de│10 │186 │235 │186 │
│vânătoare, plătită de │ │ │ │ │
│către gestionarii │ │ │ │ │
│fondurilor de vânătoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│l) sumele încasate din │ │ │ │ │
│restituirea finanţărilor │11 │0 │0 │0 │
│acordate şi accesoriile │ │ │ │ │
│aferente acestora │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│n) cuantumul taxelor │ │ │ │ │
│pentru emiterea avizelor,│14 │4 │4 │4 │
│acordurilor şi a │ │ │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│p)o contribuţie de 50 lei│ │ │ │ │
│/tonă, datorată de │ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │ │
│subdiviziunile │ │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │ │
│ale municipiilor, în │16 │4.067 │5.549 │13.766 │
│cazul neîndeplinirii │ │ │ │ │
│obiectivului anual de │ │ │ │ │
│reducere cu procentul │ │ │ │ │
│prevăzut în anexa nr. 6 a│ │ │ │ │
│cantităţilor de deşeuri │ │ │ │ │
│eliminate prin depozitare│ │ │ │ │
│din deşeurile municipale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│q) ecotaxa, în valoare de│ │ │ │ │
│0,15 lei/bucată, aplicată│ │ │ │ │
│tuturor pungilor de │ │ │ │ │
│transport, cu excepţia │17 │8.397 │8.950 │8.697 │
│celor fabricate din │ │ │ │ │
│materialele care respectă│ │ │ │ │
│cerinţele SR EN │ │ │ │ │
│13432:2002 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│s) o taxă de 0,3 lei/kg, │ │ │ │ │
│aplicată o singură dată │ │ │ │ │
│cantităţilor de uleiuri, │ │ │ │ │
│pe bază minerală, │ │ │ │ │
│semisintetice, sintetice,│ │ │ │ │
│cu sau fără adaosuri, │19 │5.567 │7.625 │5.867 │
│datorată de către │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională astfel de │ │ │ │ │
│produse │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ş) sumele încasate ca │ │ │ │ │
│urmare a aplicării │ │ │ │ │
│penalităţii de 100 euro, │ │ │ │ │
│echivalentă în lei la │ │ │ │ │
│cursul de schimb leu/euro│ │ │ │ │
│al BNR valabil la data de│ │ │ │ │
│1 mai a anului respectiv,│ │ │ │ │
│pentru fiecare tonă de │ │ │ │ │
│dioxid de carbon │ │ │ │ │
│echivalentă emisă, │20 │0 │0 │0 │
│plătită de către │ │ │ │ │
│operatorul sau operatorul│ │ │ │ │
│de aeronave care nu a │ │ │ │ │
│restituit certificatele │ │ │ │ │
│de emisii de gaze cu │ │ │ │ │
│efect de seră │ │ │ │ │
│corespunzătoare emisiilor│ │ │ │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
│generate în anul anterior│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ţ) suma reprezentând │ │ │ │ │
│contravaloarea │ │ │ │ │
│certificatelor verzi │ │ │ │ │
│neachizitionate, achitată│ │ │ │ │
│conform prevederilor art.│ │ │ │ │
│12 alin. (2) din Legea │ │ │ │ │
│nr. 220/2008 pentru │21 │0 │79 │0 │
│stabilirea sistemului de │ │ │ │ │
│promovare a producerii │ │ │ │ │
│din surse regenerabile de│ │ │ │ │
│energie, republicată cu │ │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│v) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │22 │1.215 │407 │1.215 │
│anuale de valorificare a │ │ │ │ │
│deşeurilor de ambalaje, │ │ │ │ │
│respectiv de gestionare a│ │ │ │ │
│anvelopelor uzate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│v^1) o contribuţie de 2 │ │ │ │ │
│lei/kg datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │ │
│desfaşoară activităţi de │ │ │ │ │
│colectare/valorificare/ │ │ │ │ │
│salubrizare şi raportează│ │ │ │ │
│deşeuri pentru │ │ │ │ │
│contribuabilii prevăzuţi │ │ │ │ │
│la lit. v) si y), pentru │ │ │ │ │
│diferenţa dintre │23 │0 │0 │200 │
│cantităţile de deşeuri de│ │ │ │ │
│ambalaje, deşeuri de │ │ │ │ │
│echipamente electrice şi │ │ │ │ │
│electronice (DEEE), │ │ │ │ │
│baterii, anvelope uzate, │ │ │ │ │
│declarate ca fiind │ │ │ │ │
│gestionate şi cantităţile│ │ │ │ │
│de deşeuri constatate de │ │ │ │ │
│Administraţia Fondului │ │ │ │ │
│pentru Mediu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│w) o contribuţie în │ │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici care│24 │350 │410 │350 │
│introduc pe piaţa │ │ │ │ │
│naţională echipamente │ │ │ │ │
│electrice si electronice │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│x) o contribuţie de 4 lei│ │ │ │ │
│/kg de baterii şi │ │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │ │
│datorată de operatorii │25 │15 │1 │15 │
│economici care introduc │ │ │ │ │
│pe piaţa naţională │ │ │ │ │
│baterii si acumulatori │ │ │ │ │
│portabili │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│y)o contribuţie în │ │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │ │ │ │ │
│anuale de colectare a │ │ │ │ │
│deşeurilor de echipamente│ │ │ │ │
│electrice şi electronice,│ │ │ │ │
│respectiv o contribuţie │26 │0 │0 │0 │
│de 4 lei/kg de baterii şi│ │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │ │
│datorată de operatorii │ │ │ │ │
│economici autorizaţi │ │ │ │ │
│pentru preluarea │ │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │ │
│colectare a deşeurilor de│ │ │ │ │
│baterii si acumulatori │ │ │ │ │
│portabili │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │111.292 │111.235 │302.048│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│C.1 VENITURI DIN │30.10 │110.526 │110.526 │301.053│
│PROPRIETATE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Venituri din vânzarea │ │ │ │ │
│certificatelor de emisii │30.10.11 │110.526 │110.526 │301.053│
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │31.10 │766 │709 │995 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte venituri din dobânzi│31.10.03 │766 │709 │995 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Mecanismul financiar SEE │45.10.17 │0 │0 │800 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │45.10.17.01│0 │0 │500 │
│anul curent │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │45.10.17.02│0 │0 │0 │
│anii anteriori │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Prefinantare │45.10.17.03│0 │0 │300 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Corecţii financiare │45.10.17.04│0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume primite de la UE/ │ │ │ │ │
│alţi donatori în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate şi │48.10 │0 │0 │142 │
│prefinanţări aferente │ │ │ │ │
│cadrului financiar │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fondul European de │ │ │ │ │
│Dezvoltare Regională │48.10.01 │0 │0 │142 │
│(FEDR) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume primite în contul │ │ │ │ │
│plăţilor efectuate în │48.01.01 │0 │0 │142 │
│anul curent │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │201.677 │52.159 │297.535│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │201.677 │52.159 │297.535│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │69.231 │44.958 │101.214│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │69.231 │44.958 │101.214│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │10 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │31.680 │26.886 │59.195 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │31.680 │26.886 │59.195 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │20 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │34.497 │15.734 │38.410 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │34.497 │15.734 │38.410 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│TITLUL VII ALTE │55 │ │ │ │
│TRANSFERURI │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│PROIECTE CU FINANŢARE DIN│ │ │ │ │
│FONDURI EXTERNE │56 │ │ │ │
│NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│POSTADERARE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│X. ASISTENŢA SOCIALA │57 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Programe din Fondul │ │ │ │ │
│European de Dezvoltare │58.01 │ │ │ │
│Regională (FEDR) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │178 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │178 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│XI. ALTE CHELTUIELI │59 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.750 │1.088 │2.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.750 │1.088 │2.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │70 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │71 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│CAPITOLUL Protecţia │74.10 │ │ │ │
│mediului │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Subcap. Administraţie │74.10.01 │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │198.623 │49.821 │293.926│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │198.623 │49.821 │293.926│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │66.177 │42.620 │97.605 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │66.177 │42.620 │97.605 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │10 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │31.680 │26.886 │59.195 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │31.680 │26.886 │59.195 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli salariale în │10. 01 │ │ │ │
│bani │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │30.605 │26.010 │57.585 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │30.605 │26.010 │57.585 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Salariu de bază │10.01.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │23.755 │21.119 │48.900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │23.755 │21.119 │48.900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sporuri pentru conditii │10.01.05 │ │ │ │
│de munca │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │3.000 │2.072 │4.200 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │3.000 │2.072 │4.200 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte sporuri │10.01.06 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │50 │16 │60 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │50 │16 │60 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Indemnizaţii plătite unor│ │ │ │ │
│persoane din afara │10.01.12 │ │ │ │
│unităţii │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │800 │712 │850 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │800 │712 │850 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Drepturi de delegare │10.01.13 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.400 │1.135 │1.550 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.400 │1.135 │1.550 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Indemnizaţie de hrană │10.01.17 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.100 │712 │1.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.100 │712 │1.500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte drepturi salariale │10.01.30 │ │ │ │
│in bani │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │500 │244 │525 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │500 │244 │525 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli salariale în │10.02 │ │ │ │
│natură │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │375 │321 │510 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │375 │321 │510 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Vouchere de vacantă │10.02.06 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │375 │321 │510 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │375 │321 │510 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţii │10.03 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │700 │555 │1.100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │700 │555 │1.100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Contributia asiquratorie │10.03.07 │ │ │ │
│pentru munca │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │700 │555 │1.100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Il.Credite bugetare │ │700 │555 │1.100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │20 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │34.497 │15.734 │38.410 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │34.497 │15.734 │38.410 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Bunuri şi servicii │20.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │10.218 │4.473 │10.856 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │10.218 │4.473 │10.856 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Furnituri de birou │20.01.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │540 │203 │545 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │540 │203 │545 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Încălzit, iluminat şi │20.01.03 │ │ │ │
│forţă motrică │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │800 │523 │1.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │800 │523 │1.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Apă canal şi salubritate │20.01.04 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │100 │58 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │100 │58 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Carburanţi si lubrifianti│20.01.05 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │765 │214 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │765 │214 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Piese de schimb │20.01.06 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │30 │0 │50 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │30 │0 │50 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Poştă, telecomunicaţii, │20.01.08 │ │ │ │
│radio, tv., internet │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │825 │352 │605 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │825 │352 │605 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Materiale şi prestări de │ │ │ │ │
│servicii cu caracter │20.01.09 │ │ │ │
│funcţional │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │304 │172 │284 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │304 │172 │284 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte bunuri şi servicii │ │ │ │ │
│pentru întretinere şi │20.01.30 │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │6.854 │2.951 │7.372 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │6.854 │2.951 │7.372 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Reparaţii curente │20.02 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │1.100 │2 │1.100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │1.100 │2 │1.100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Medicamente si materiale │20.04 │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │249 │0 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │249 │0 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Materiale sanitare │20.04.02 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │191 │0 │50 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │191 │0 │50 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Dezinfectanti │20.04.04 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │58 │0 │50 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │58 │0 │50 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Bunuri de natura │20.05 │ │ │ │
│obiectelor de inventar │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte obiecte de inventar │20.05.30 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │400 │124 │575 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │400 │124 │575 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Deplasări detaşări │20.06 │ │ │ │
│transferări │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │460 │163 │543 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │460 │163 │543 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Deplasări interne │20.06.01 │ │ │ │
│detaşări transferări │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │400 │154 │400 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │400 │154 │400 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Deplasări în străinătate │20.06.02 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │60 │9 │143 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │60 │9 │143 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cărţi, publicaţii şi │20.11 │ │ │ │
│materiale documentare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │20 │0 │6 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │20 │0 │6 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Consultanţă şi expertiză │20.12 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │9.656 │7.051 │500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │9.656 │7.051 │500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Pregătire profesională │20.13 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │500 │164 │700 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │500 │164 │700 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Protecţia muncii │20.14 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │72 │39 │55 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │72 │39 │55 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Studii şi cercetări │20.16 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli judiciare şi │ │ │ │ │
│extrajudiciare derivate │ │ │ │ │
│din acţiuni în │20.25 │ │ │ │
│reprezentarea intereselor│ │ │ │ │
│statului, potrivit │ │ │ │ │
│dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │200 │5 │200 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │200 │5 │200 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte cheltuieli │20.30 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │11.622 │3.713 │23.775 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │11.622 │3.713 │23.775 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Reclamă şi publicitate │20.30.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de anqajament │ │200 │97 │500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite buqetare │ │200 │97 │500 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Protocol şi reprezentare │20.30.02 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │200 │55 │110 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │200 │55 │110 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Prime de asigurare │20.30.03 │ │ │ │
│non-viată │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │100 │39 │110 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │100 │39 │110 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Chirii │20.30.04 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │810 │10 │200 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │810 │10 │200 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Executarea silită a │20.30.09 │ │ │ │
│creanţelor bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │100 │0 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │100 │0 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte cheltuieli cu bunuri│20.30.30 │ │ │ │
│şi servicii │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │10.212 │3.512 │22.755 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │10.212 │3.512 │22.755 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│TITLUL VII ALTE │55 │ │ │ │
│TRANSFERURI │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Transferuri interne │55,01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte transferuri curente │55.01.18 │ │ │ │
│interne │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.250 │1.250 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Mecanismul financiar SEE │56.17 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │900 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţarea naţională │56.17.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţarea externă │56.17.02 │ │ │ │
│nerambursabilă │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │800 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │800 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli neeligibile │56.17.03 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │100 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│X. ASISTENTA SOCIALA │57 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Ajutoare sociale │57.02 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Ajutoare sociale în │57.02.01 │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Tichete de creşă şi │ │ │ │ │
│tichete sociale pentru │57.02.03 │ │ │ │
│grădiniţă │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │54 │0 │81 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Programe din Fondul │ │ │ │ │
│European de Dezvoltare │58.01 │ │ │ │
│Regională (FEDR) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │0 │178 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │178 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare naţională │58.01.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de angajament │ │0 │0 │36 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │0 │0 │36 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare externă │58.01.02 │0 │0 │142 │
│nerambursabilă │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de angajament │ │0 │0 │142 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│XI. ALTE CHELTUIELI │59 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.750 │1.088 │2.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.750 │1.088 │2.450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Despăgubiri civile │59.17 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.400 │835 │2.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.400 │835 │2.000 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume aferente persoanelor│59.40 │ │ │ │
│cu handicap neîncadrate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │350 │253 │450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │350 │253 │450 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │70 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │71 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Active fixe │ │ │ │ │
├─────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │71.01 │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │132.446 │7.201 │196.321│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Constructii │71.01.01 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │75.000 │0 │135.260│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │75.000 │0 │135.260│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Maşini, echipamente şi │71.01.02 │ │ │ │
│mijloace de transport │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │3.155 │379 │6.050 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │3.155 │379 │6.050 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Mobilier, aparatură, │ │ │ │ │
│birotică si alte active │71.01.03 │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │2.753 │2.307 │231 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │2.753 │2.307 │231 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Alte active fixe │71.01.30 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │50.098 │4.480 │54.780 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │50.098 │4.480 │54.780 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Reparatii capitale │71,03 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │1.440 │35 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite bugetare │ │1.440 │35 │0 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ │-8.985 │141.277 │100.505│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Total venituri │ │192.692 │193.436 │398.040│
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Total cheltuieli │ │201.677 │52.159 │297.535│
└─────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 2

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi a
    categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2023

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │PROGRAM │ │ │
│ │ │ │2022 │Execuţie │Proiect │
│Denumire Program │ │COD │rectificat│la │2023 │
│ │ │ │prin HG │31.12.2022│ │
│ │ │ │1429/2022 │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │ │3 │4 │5 │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│TOTAL CHELTUIELI │de │ │13.355.671│2.111.842 │13.585.805│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │II.Credite│ │3.152.621 │1.395.135 │6.575.072 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri între│ │ │ │ │ │
│unităţi ale │ │51 │ │ │ │
│administraţiei │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţate din: │de │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │II.Credite│ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri de │ │ │ │ │ │
│capital │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │51.02 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│finanţate din: │I. Credite│ │ │ │ │
│ │de │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │II.Credite│ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri din │ │ │ │ │ │
│sumele obţinute │ │ │ │ │ │
│din vânzarea │ │ │ │ │ │
│certificatelor de│ │ │ │ │ │
│emisii de gaze cu├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│efect de seră │ │ │ │ │ │
│pentru finanţarea│ │51.02.39│ │ │ │
│proiectelor de │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţate din: │de │ │6.714.500 │667.849 │6.160.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │II.Credite│ │889.900 │210.219 │2.293.386 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte transferuri │ │55 │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- venituri│ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │6.631.866 │1.443.760 │7.424.500 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │II.Credite│ │2.247.500 │1.183.486 │4.275.450 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri │ │55.01 │ │ │ │
│interne │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- venituri│ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │6.631.866 │1.443.760 │7.424.500 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │II.Credite│ │2.247.500 │1.183.486 │4.275.450 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Proiecte cu │ │ │ │ │ │
│finanţare din │ │ │ │ │ │
│fonduri externe │ │ │ │ │ │
│nerambursabile │ │58 │ │ │ │
│aferente cadrului│ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │9.305 │233 │1.305 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │II.Credite│ │15.221 │1.430 │6.236 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Contribuţie │ │58.01 │ │ │ │
│proprie (2%) şi │ │ │ │ │ │
│cheltuielile ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│neeligibile (3%) │venituri │ │ │ │ │
│pentru Proiecte │proprii │ │ │ │ │
│cu finanţare din │ │ │ │ │ │
│fonduri externe ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│nerambursabile │- I. │ │ │ │ │
│aferente │Credite de│ │9.305 │233 │1.305 │
│cadrului │angajament│ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │
│2014-2020-POR2019├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│/3/3.1/ATSISTEME │II.Credite│ │ │ │ │
│FOTOVOLTAICE71/7 │bugetare │ │15.221 │1.430 │6.236 │
│REGIUNI │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2a

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2023

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├────────────────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │PROGRAM │ │ │
│ │ │ │2022 │Execuţie │Proiect │
│Denumire Program │ │COD │rectificat│la │2023 │
│ │ │ │prin HG │31.12.2022│ │
│ │ │ │1429/2022 │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1 │2 │ │3 │4 │5 │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │55.01│ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│TOTAL CHELTUIELI │de │ │3.727.866 │642.909 │4.234.500│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │732.600 │585.794 │855.450 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │55.01│ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţate din: │de │ │3.727.866 │642.909 │4.234.500│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │732.600 │585.794 │855.450 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│a) reducerea │ │ │ │ │ │
│impactului asupra │ │ │ │ │ │
│atmosferei, apei şi │ │ │ │ │ │
│solului, inclusiv │ │ │ │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │ │ │
│calităţii aerului │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │01 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţat din: │I. Credite│ │ │ │ │
│ │de │ │50.000 │0 │280.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │0 │0 │82.600 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│c)gestionarea │ │03 │ │ │ │
│deşeurilor │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │1.000.000 │4.454 │1.500.000│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │32.000 │17.227 │161.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│d)protecţia │ │ │ │ │ │
│resurselor de apă, │ │ │ │ │ │
│sisteme integrate de│ │ │ │ │ │
│alimentare cu apă, │ │04 │ │ │ │
│staţii de tratare, │ │ │ │ │ │
│canalizare şi staţii│ │ │ │ │ │
│de epurare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │- venituri│ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │1.825.000 │0 │1.000.000│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │43.071 │8.706 │82.407 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│g) împădurirea │ │ │ │ │ │
│terenurilor │ │ │ │ │ │
│degradate, │ │ │ │ │ │
│reconstrucţia │ │07 │ │ │ │
│ecologică şi │ │ │ │ │ │
│gospodărirea │ │ │ │ │ │
│durabilă a pădurilor│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │- venituri│ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │7.000 │2.677 │7.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │17.900 │4.509 │7.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│h) educaţia şi │ │ │ │ │ │
│conştientizarea │ │08 │ │ │ │
│publicului privind │ │ │ │ │ │
│protecţia mediului │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │65.000 │0 │265.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │35.000 │665 │60.400 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │09 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│i)creşterea │proprii │ │ │ │ │
│producţiei de ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│energie din surse │- I. │ │ │ │ │
│regenerabile │Credite de│ │18.000 │0 │18.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │0 │0 │0 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │11 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│k) refacerea │venituri │ │ │ │ │
│siturilor │proprii │ │ │ │ │
│contaminate istoric,├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│cu excepţia celor │I. Credite│ │ │ │ │
│reglementate prin │de │ │0 │0 │500.000 │
│legi speciale │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │0 │0 │0 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│m) efectuarea de │ │13 │ │ │ │
│monitorizări, studii│ │ │ │ │ │
│şi cercetări în ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│domeniul protecţiei │ │ │ │ │ │
│mediului şi │ │ │ │ │ │
│schimbărilor │ │ │ │ │ │
│climatice privind ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│sarcini derivate din│ │ │ │ │ │
│acorduri │-venituri │ │ │ │ │
│internaţionale, │proprii │ │ │ │ │
│directive europene │ │ │ │ │ │
│sau alte ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│reglementări │ │ │ │ │ │
│naţionale sau │I. Credite│ │ │ │ │
│internaţionale, │de │ │18.000 │11.800 │33.000 │
│precum şi │angajament│ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │ │ │
│în doemniul ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│schimbărilor │ │ │ │ │ │
│climatice │II.Credite│ │10.000 │9.679 │20.000 │
│finanţat din: │bugetare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │15 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│o) închiderea │-venituri │ │ │ │ │
│iazurilor de │proprii │ │ │ │ │
│decantare din ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│sectorul minier │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │0 │0 │0 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │27.000 │0 │5.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│p) efectuarea de │ │16 │ │ │ │
│lucrări destinate ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│prevenirii, │ │ │ │ │ │
│înlăturării şi/sau ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│diminuării efectelor│venituri │ │ │ │ │
│produse de │proprii │ │ │ │ │
│fenomenele ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│meteorologice │I. Credite│ │ │ │ │
│extreme, precum şi │de │ │6.929 │6.929 │0 │
│de alţi factori │angajament│ │ │ │ │
│vătămători, în ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│condiţiile legii │II.Credite│ │6.929 │1.386 │5.543 │
│finanţat din: │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │17 │ │ │ │
│q)instalarea ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│sistemelor de │ │ │ │ │ │
│încălzire care ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│utilizează energie │-venituri │ │ │ │ │
│regenerabilă, │proprii │ │ │ │ │
│inclusiv înlocuirea ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│sau completarea │I. Credite│ │ │ │ │
│sistemelor clasice │de │ │500 │26 │500 │
│de încălzire │angajament│ │ │ │ │
│finanţat din: ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │500 │49 │500 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │18 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│r) Programul │ │ │ │ │ │
│naţional de ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│îmbunătăţire a │-venituri │ │ │ │ │
│calităţii mediului │proprii │ │ │ │ │
│prin realizarea de ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│spaţii verzi în │I. Credite│ │ │ │ │
│localităţile din │de │ │51.000 │587 │1.000 │
│mediul urban │angajament│ │ │ │ │
│finanţat din: ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │6.000 │476 │1.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │19 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│s) Programul de │-venituri │ │ │ │ │
│stimulare a înnoirii│proprii │ │ │ │ │
│Parcului auto ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│naţional │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │560.000 │560.000 │560.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │534.200 │534.182 │400.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │22 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│v) Programul de ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│dezvoltare şi │-venituri │ │ │ │ │
│optimizare a Reţelei│proprii │ │ │ │ │
│Naţionale de ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Monitorizare a │I. Credite│ │ │ │ │
│Calităţii Aerului │de │ │56.437 │56.436 │0 │
│finanţat din: │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │10.000 │8.915 │20.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │23 │ │ │ │
│w) reducerea ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│emisiilor de gaze cu│ │ │ │ │ │
│efect de seră în ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│transporturi, prin │-venituri │ │ │ │ │
│promovarea │proprii │ │ │ │ │
│vehiculelor de ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│transport rutier │I. Credite│ │ │ │ │
│nepoluante din punct│de │ │0 │0 │0 │
│de vedere energetic │angajament│ │ │ │ │
│finanţat din: ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │0 │0 │0 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │24 │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ff) protecţia │-venituri │ │ │ │ │
│speciilor de floră │proprii │ │ │ │ │
│şi faună sălbatică ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţat din: │I. Credite│ │ │ │ │
│ │de │ │70.000 │0 │70.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │10.000 │0 │10.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    ANEXA 2b

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu
    pentru anul 2023 (Venituri din vânzarea certificatelor de
    emisii de gaze cu efect de seră cod clasificaţie 30.10.11)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │PROGRAM │ │ │
│ │ │ │2022 │Execuţie │Proiect │
│Denumire Program │ │COD │rectificat│la │2023 │
│ │ │ │prin HG │31.12.2022│ │
│ │ │ │1429/2022 │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1 │2 │ │3 │4 │5 │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│TOTAL CHELTUIELI │de │ │9.627.805 │1.468.933 │9.101.305│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │2.420.021 │809.341 │5.719.622│
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │51 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│Transferuri între │proprii │ │ │ │ │
│unităţi ale ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│administraţiei │I. Credite│ │ │ │ │
│publice │de │ │6.714.500 │667.849 │5.910.000│
│finanţate din: │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │889.900 │210.219 │2.293.386│
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │51.02 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│Transferuri de │proprii │ │ │ │ │
│capital ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţat din: │I. Credite│ │ │ │ │
│ │de │ │6.714.500 │667.849 │5.910.000│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │889.900 │210.219 │2.293.386│
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Transferuri din │ │51.02.39│ │ │ │
│sumele obţinute ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│din vânzarea │venituri │ │ │ │ │
│certificatelor de │proprii │ │ │ │ │
│emisii de gaze cu ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│efect de seră │I. Credite│ │ │ │ │
│pentru finanţarea │de │ │6.714.500 │667.849 │5.910.000│
│proiectelor de │angajament│ │ │ │ │
│investiţii ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţat din: │II.Credite│ │889.900 │210.219 │2.293.386│
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│a) Programul │ │01 │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │
│îmbunătăţirea ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│calităţii aerului │ │ │ │ │ │
│şi reducerea │- venituri│ │ │ │ │
│emisiilor de gaze │proprii │ │ │ │ │
│cu efect de seră, │ │ │ │ │ │
│utilizând ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│autovehicule mai │ │ │ │ │ │
│puţin poluante în │I. Credite│ │ │ │ │
│transportul public│de │ │78.500 │0 │0 │
│local de persoane │angajament│ │ │ │ │
│- autobuze şi │ │ │ │ │ │
│troleibuze ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│electrice/GNC │ │ │ │ │ │
│finanţat din: │II.Credite│ │165.300 │2.209 │162.386 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│c) Programul │ │ │ │ │ │
│privind reducerea │ │03 │ │ │ │
│emisiilor de gaze │ │ │ │ │ │
│cu efect de seră ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│în transporturi, │ │ │ │ │ │
│prin promovarea │- venituri│ │ │ │ │
│infrastructurii │proprii │ │ │ │ │
│pentru vehiculele │ │ │ │ │ │
│de transport ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│rutier nepoluant │ │ │ │ │ │
│din punct de │I. Credite│ │ │ │ │
│vedere energetic: │de │ │6.000 │2.910 │593 │
│staţii de │angajament│ │ │ │ │
│reîncărcare pentru│ │ │ │ │ │
│vehicule electrice├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│în municipiile │ │ │ │ │ │
│reşedinţe de judeţ│II.Credite│ │20.000 │2.355 │38.000 │
│finanţat din: │bugetare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │04 │ │ │ │
│d) Programul │ │ │ │ │ │
│privind instalarea├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│de sisteme │venituri │ │ │ │ │
│fotovoltaice │proprii │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│gospodăriile ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│izolate │I. Credite│ │ │ │ │
│neracordate la │de │ │0 │0 │0265.000 │
│reţeaua de │angajament│ │ │ │ │
│distribuţie a │ │ │ │ │ │
│energiei electrice├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţat din: │II.Credite│ │ │ │ │
│ │bugetare │ │18.000 │15.093 │3.000 │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│e) Programul │ │05 │ │ │ │
│multianual de │ │ │ │ │ │
│finanţare a ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│investiţiilor │ │ │ │ │ │
│pentru │venituri │ │ │ │ │
│modernizarea, │proprii │ │ │ │ │
│reabilitarea, │ │ │ │ │ │
│retehnologizarea ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│şi extinderea sau │ │ │ │ │ │
│înfiinţarea │- I. │ │ │ │ │
│sistemelor de │Credite de│ │30.000 │30.000 │100.000 │
│alimentare │angajament│ │ │ │ │
│centralizată cu │ │ │ │ │ │
│energie termică a ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│localităţilor │ │ │ │ │ │
│finanţat din: │II.Credite│ │76.000 │66.500 │100.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │06 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │venituri │ │ │ │ │
│f) Programul │proprii │ │ │ │ │
│privind iluminatul├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│public stradal │I. Credite│ │ │ │ │
│(lămpi cu LED) │de │ │1.500.000 │628.820 │1.500.000│
│finanţat din: │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │250.000 │124.062 │500.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │07 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│g) Programul ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│privind creşterea │-venituri │ │ │ │ │
│eficienţei │proprii │ │ │ │ │
│energetice în ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│clădiri publice │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │2.800.000 │0 │2.038.862│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │200.000 │0 │500.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │08 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│h) Programul ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│privind reducerea │-venituri │ │ │ │ │
│emisiilor de gaze │proprii │ │ │ │ │
│cu efect de seră ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│prin împădurirea │I. Credite│ │ │ │ │
│terenurilor │de │ │200.000 │0 │0 │
│finanţat din: │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │10.000 │0 │0 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │09 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│i)Program privind ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│calităţii aerului │ │ │ │ │ │
│şi reducerea ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│emisiilor de gaze │venituri │ │ │ │ │
│cu efect de seră │proprii │ │ │ │ │
│utilizând │ │ │ │ │ │
│autovehicule mai ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│puţin poluante în │I. Credite│ │ │ │ │
│transportul │de │ │600.000 │0 │300.000 │
│elevilor-microbuze│angajament│ │ │ │ │
│electric-hibride, │ │ │ │ │ │
│electrice, GNC ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţat din: │II.Credite│ │ │ │ │
│ │bugetare │ │0 │0 │150.000 │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │10 │ │ │ │
│j) Programul ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│privind │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│infrastructurii de│-venituri │ │ │ │ │
│reîncărcare pentru│proprii │ │ │ │ │
│vehicule electrice├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│şi electrice │I. Credite│ │ │ │ │
│hibrid plug-in in │de │ │1.000.000 │6.119 │875.168 │
│localităţi │angajament│ │ │ │ │
│finanţat din: ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │100.000 │0 │500.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │11 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│k) Dezvoltarea ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│infrastructurii │-venituri │ │ │ │ │
│velo in Romania. │proprii │ │ │ │ │
│Finanţare piste de├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│biciclete │I. Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │de │ │500.000 │0 │805.377 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │50.000 │0 │100.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │12 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│m) Programul │ │ │ │ │ │
│privind reducerea ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│emisiilor de gaze │-venituri │ │ │ │ │
│cu efect de seră │proprii │ │ │ │ │
│în transporturi, ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│prim casarea │I. Credite│ │ │ │ │
│autovehiculelor │de │ │0 │0 │240.000 │
│uzate │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │0 │0 │240.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │13 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│o) Programul ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│privind reducerea │-venituri │ │ │ │ │
│emisiilor de gaze │proprii │ │ │ │ │
│cu efect de seră ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│prin amenajare de │I. Credite│ │ │ │ │
│spaţii verzi │de │ │0 │0 │50.000 │
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │0 │0 │0 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │55 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │-venituri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
│finanţat din: ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │I. Credite│ │ │ │ │
│ │de │ │2.904.000 │800.851 │3.190.000│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │1.514.900 │597.692 │3.420.000│
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │55.01 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │-venituri │ │ │ │ │
│Transferuri │proprii │ │ │ │ │
│interne ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţat din: │I. Credite│ │ │ │ │
│ │de │ │2.904.000 │800.851 │3.190.000│
│ │angajament│ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │1.514.900 │597.692 │3.420.000│
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│b) Programul │ │02 │ │ │ │
│privind instalarea│ │ │ │ │ │
│sistemelor de ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│panouri │venituri │ │ │ │ │
│fotovoltaice │proprii │ │ │ │ │
│pentru producerea │ │ │ │ │ │
│de energie ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│electrică, în │I. Credite│ │ │ │ │
│vederea acoperirii│de │ │1.586.000 │0 │2.300.000│
│necesarului de │angajament│ │ │ │ │
│consum şi livrării│ │ │ │ │ │
│surplusului în ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│reţeaua naţională │II.Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │bugetare │ │100.000 │11.816 │2.500.000│
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│c) Programul │ │03 │ │ │ │
│privind reducerea │ │ │ │ │ │
│emisiilor de gaze ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│cu efect de seră │venituri │ │ │ │ │
│în transporturi, │proprii │ │ │ │ │
│prin promovarea │ │ │ │ │ │
│vehiculelor de ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│transport rutier │I. Credite│ │ │ │ │
│nepoluante şi │de │ │680.000 │680.000 │780.000 │
│eficiente din │angajament│ │ │ │ │
│punct de vedere │ │ │ │ │ │
│energetic, ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2020-2024 │II.Credite│ │ │ │ │
│finanţat din: │bugetare │ │860.000 │541.668 │800.000 │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │04 │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│d) Programul │venituri │ │ │ │ │
│privind creşterea │proprii │ │ │ │ │
│eficienţei ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│energetice în │I. Credite│ │ │ │ │
│clădiri │de │ │138.000 │20.851 │35.000 │
│unifamiliale │angajament│ │ │ │ │
│finanţat din: ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │19.900 │2.025 │50.000 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│e)Programul │ │05 │ │ │ │
│naţional de ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│înlocuire a │venituri │ │ │ │ │
│echipamentelor │proprii │ │ │ │ │
│electrice şi ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│electronice uzate │I. Credite│ │ │ │ │
│cu unele mai │de │ │100.000 │100.000 │75.000 │
│performante din │angajament│ │ │ │ │
│punct de vedere ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│energetic │II.Credite│ │135.000 │42.183 │70.000 │
│finanţat din: │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │58 │ │ │ │
│Proiecte cu ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│finanţare din │venituri │ │ │ │ │
│fonduri externe │proprii │ │ │ │ │
│nerambursabile ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│aferente cadrului │I. Credite│ │ │ │ │
│financiar │de │ │9.305 │233 │1.305 │
│2014-2020 │angajament│ │ │ │ │
│finanţat din: ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │II.Credite│ │15.221 │1.430 │6.236 │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│a) Contribuţie │ │58.01 │ │ │ │
│proprie (2%) şi │ │ │ │ │ │
│cheltuielile ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│neeligibile (3%) │venituri │ │ │ │ │
│pentru Proiecte cu│proprii │ │ │ │ │
│finanţare din │ │ │ │ │ │
│fonduri externe ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│nerambursabile │I. Credite│ │ │ │ │
│aferente cadrului │de │ │9.305 │233 │1.305 │
│financiar │angajament│ │ │ │ │
│2014-2020-P0R2019/│ │ │ │ │ │
│3/3.1/ATSISTEME ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│F0T0V0LTAICE71/7 │II.Credite│ │ │ │ │
│REGIUNI │bugetare │ │15.221 │1.430 │6.236 │
│finanţat din: │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    ANEXA 3

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
    aferente cadrului financiar 2014-2020-POR 2019/3/3.1/A/„SISTEME FOTOVOLTAICE“/1/7 REGIUNI

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Program │ │ │
│Denumire │ │2022 │Execuţie │Proiect│
│indicator │COD │rectificat│la │2023 │
│ │ │prin HG │31.12.2022│ │
│ │ │1429/2022 │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Proiecte cu │ │ │ │ │
│finanţare din │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│externe │ │ │ │ │
│nerambursabile│58 │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│cadrului │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │17.494 │2.986 │26.810 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │313.338 │52.557 │273.378│
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Programe din │ │ │ │ │
│Fondul │ │ │ │ │
│European de │58.01 │ │ │ │
│Dezvoltare │ │ │ │ │
│Regională │ │ │ │ │
│(FEDR) │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │17.494 │2.986 │26.810 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │313.338 │52.557 │273.378│
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.254 │430 │3.913 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │45.631 │7.866 │40.056 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare │ │ │ │ │
│externă │58.01.02│ │ │ │
│nerambursabilă│ │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │7.103 │2.428 │22.113 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │258.570 │44.577 │232.538│
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │9.137 │128 │784 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │9.137 │114 │784 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│regiunea NE │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │179 │66 │559 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │9.095 │704 │8.329 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare │ │ │ │ │
│externă │58.01.02│ │ │ │
│nerambursabilă│ │ │ │ │
│regiunea NE │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.015 │375 │3.159 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │51.537 │3.980 │50.265 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│regiunea NE │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.820 │97 │112 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │1.820 │82 │112 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│regiunea SE │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │179 │53 │559 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │7.393 │495 │7.109 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare │ │ │ │ │
│externă │58.01.02│ │ │ │
│nerambursabilă│ │ │ │ │
│regiunea SE │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.015 │302 │3.159 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │41.891 │2.798 │42.285 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│regiunea SE │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.479 │8 │112 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │1.479 │8 │112 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│regiunea S │ │ │ │ │
│Muntenia │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │179 │64 │559 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │6.590 │443 │6.348 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare │ │ │ │ │
│externă │ │ │ │ │
│nerambursabilă│58.01.02│ │ │ │
│regiunea S │ │ │ │ │
│Muntenia │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.015 │360 │3.159 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │37.343 │2.519 │37.311 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│regiunea S │ │ │ │ │
│Muntenia │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.319 │6 │112 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │1.319 │6 │112 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│regiunea SV │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │180 │60 │559 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │3.751 │1.305 │3.256 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│externă │58.01.02│ │ │ │
│nerambursabilă│ │ │ │ │
│regiunea SV │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.015 │338 │3.159 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │21.254 │7.387 │17.095 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│regiunea SV │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │750 │8 │112 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │750 │9 │112 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│regiunea V │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │180 │55 │559 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │5.591 │1.077 │4.954 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare │ │ │ │ │
│externă │58.01.02│ │ │ │
│nerambursabilă│ │ │ │ │
│regiunea V │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.015 │305 │3.159 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │31.684 │6.111 │28.193 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│regiunea V │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.127 │3 │112 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │1.127 │3 │112 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│regiunea NV │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │180 │63 │559 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │7.419 │1.726 │5.999 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare │ │ │ │ │
│externă │58.01.02│ │ │ │
│nerambursabilă│ │ │ │ │
│regiunea NV │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.015 │355 │3.159 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │42.038 │9.786 │35.030 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│regiunea NV │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.484 │0 │112 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │1.484 │0 │112 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finanţare │ │ │ │ │
│naţională │58.01.01│ │ │ │
│regiunea │ │ │ │ │
│Centru │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │180 │69 │559 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │5.793 │2.116 │4.061 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fiananţare │ │ │ │ │
│externă │ │ │ │ │
│nerambursabilă│58.01.02│ │ │ │
│regiunea │ │ │ │ │
│Centru │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.015 │393 │3.159 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │32.825 │11.996 │22.359 │
│bugetare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│neeligibile │58.01.03│ │ │ │
│regiunea │ │ │ │ │
│Centru │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de │ │1.158 │6 │112 │
│angajament │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │1.158 │6 │112 │
│bugetare │ │ │ │ │
└──────────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 4

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate pentru investiţiile din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Program │ │ │
│Denumire │ │2022 │Execuţie │Proiect│
│indicator │COD │rectificat│31.12.2022│2023 │
│ │ │prin HG │ │ │
│ │ │1429/2022 │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Proiecte cu │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
│din sumele │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│componentei │ │ │ │ │
│de împrumut │ │ │ │ │
│a PNRR │61 │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite │ │ │ │ │
│de │ │1.010.000 │40.142 │938.953│
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │5.950 │0 │68.693 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┤
│Investiţia 3. Sprijinirea conectării populaţiei cu │
│venituri mici la reţelele de alimentare cu apă şi/sau │
│canalizare existente, finanţată prin Componenta 1: │
│Managementul apei │
├────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────┤
│Transferuri │ │ │ │ │
│de la │ │ │ │ │
│agenţiile de│ │ │ │ │
│implementare│ │ │ │ │
│către │ │ │ │ │
│beneficiari │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
│finanţate │ │ │ │ │
│parţial sau │ │ │ │ │
│integral din│ │ │ │ │
│venituri │61.13 │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│derularea │ │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │
│din PNRR │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│ │995.602 │6.137 │114.828│
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │5.950 │0 │11.831 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fonduri din │ │ │ │ │
│împrumut │ │ │ │ │
│rambursabil │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│61.13.01.01│836.640 │6.137 │95.421 │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │5.000 │0 │9.939 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finantare │ │ │ │ │
│publica │ │ │ │ │
│naţionala │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│61.13.02.01│0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume │ │ │ │ │
│aferente TVA│ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│61.13.03.01│158.962 │0 │19.407 │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │950 │0 │1.892 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Transferuri │ │ │ │ │
│de la │ │ │ │ │
│agenţiile de│ │ │ │ │
│implementare│ │ │ │ │
│către │ │ │ │ │
│beneficiari │ │ │ │ │
│operatori │ │ │ │ │
│economici │ │ │ │ │
│pentru │61.14 │ │ │ │
│derularea │ │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │
│din PNRR │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│ │995.602 │34.005 │172.243│
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │5.950 │0 │17.747 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fonduri din │ │ │ │ │
│împrumut │ │ │ │ │
│rambursabil │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│61.14.01.01│836.640 │34.005 │143.132│
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │5.000 │0 │14.909 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finantare │ │ │ │ │
│publica │ │ │ │ │
│naţionala │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│61.14.02.01│0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume │ │ │ │ │
│aferente TVA│ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│61.14.03.01│158.962 │0 │29.111 │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │950 │0 │2.838 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┤
│Investiţia 1. Dezvoltarea, modernizarea şl completarea│
│sistemelor de management Integrat al deşeurilor │
│municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/ │
│comune, finanţată prin Componenta 3: Managementul │
│deşeurilor │
├────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────┤
│Transferuri │ │ │ │ │
│de la │ │ │ │ │
│agenţiile de│ │ │ │ │
│implementare│ │ │ │ │
│către │ │ │ │ │
│beneficiari │ │ │ │ │
│operatori │ │ │ │ │
│economici │61.14 │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│derularea │ │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │
│din PNRR │ │ │ │ │
├────────────┤ ├──────────┼──────────┼───────┤
│I.Credite de│ │14.398 │0 │651.882│
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │0 │0 │39.115 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Fonduri din │ │ │ │ │
│împrumut │ │ │ │ │
│rambursabil │61.14.01.02│12.099 │0 │547.800│
│I.Credite de│ │ │ │ │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │0 │0 │32.870 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Finantare │ │ │ │ │
│publica │ │ │ │ │
│naţionala │61.14.02.02│0 │0 │0 │
│I.Credite de│ │ │ │ │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Sume │ │ │ │ │
│aferente TVA│61.14.03.02│2.299 │0 │104.082│
│I.Credite de│ │ │ │ │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│II.Credite │ │0 │0 │6.245 │
│bugetare │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016