Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 19 din 27 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 123 din 5 februarie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 6 aprilie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele a), b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările si completările ulterioare, şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, în conformitate cu prevederile contractului de credit, şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;
b) dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării, care include, după caz, şi dobânda aferentă perioadei de suspendare anterioare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la 15 iunie 2020. La finalul perioadei de suspendare, care include, după caz, şi perioada de suspendare anterioară potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la data de 15 iunie 2020, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă de 0%;
    (...)
e) valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată."

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările si completările ulterioare, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni. Perioada maximă de nouă luni include şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz."

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    c) nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
    d) nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată."

    4. La articolul 5, alineatele (1), (3), (5)-(7) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv.
    (...)
    (3) Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una dintre căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.
    (...)
    (5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, dar fără a depăşi data de 31 martie 2021, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.
    (6) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poştă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
    (7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, rata de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor."

    5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică debitorilor în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de aprobare a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor, prevăzută la art. 5 alin. (5)."

    6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligaţiilor de plată a fost formulată până la data de 15 iunie 2020, cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, suspendarea obligaţiilor de plată până la perioada maximă de nouă luni se realizează prin cumularea creanţei/restului de creanţă aferentă dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată cu creanţa aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată. La creanţa astfel rezultată dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a doua perioade de amânare. La data reemiterii scrisorii de garanţie va înceta valabilitatea scrisorii de garanţie anterioare."

    7. La articolul 9, alineatele (4)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul, care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul.
(5) Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu includerea debitorilor noi, precum şi a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioada de suspendare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare, după caz, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de emitere a deciziei creditorului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul contractului de credit şi data încheierii acestuia, suma garantată de stat, inclusiv pentru solicitările noi de suspendare în cazul reemiterii garanţiei de stat.
(7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie.
(8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 31 ianuarie 2022 creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii."

    8. La articolul 10 alineatul (3), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) sau (3), după caz;
    (...)
d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani."

    9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz."

    10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin Ministerul Finanţelor, prin mandatarul FNGCIMM, se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilite conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (6), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) sau (3), după caz.
    (2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori."

    11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite la FNGCIMM până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente, din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei."

    12. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
(1^2) Cererile de executare a garanţiei înregistrate la FNGCIMM după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) vor fi returnate creditorilor, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1)."

    13. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni. Perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată de nouă luni include şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz.
    (...)
    (3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    c) nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
    d) nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiilor de plată."

    14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor, inclusiv dobânzile capitalizate ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi comisioanelor aferente creditului debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv.
    (2) Debitorul, persoană fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.
    (3) Debitorul, cu excepţia persoanelor fizice:
    a) declară pe propria răspundere că i-au fost diminuate cu minimum 25% veniturile sau încasările medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului. Astfel, în emiterea declaraţiei pe propria răspundere menţionate mai sus, debitorii care solicită suspendarea obligaţiilor de plată în luna ianuarie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile octombrie-decembrie 2020 comparativ cu octombrie-decembrie 2019; în luna februarie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile noiembrie-decembrie 2020 şi ianuarie 2021 comparativ cu noiembrie-decembrie 2019 şi ianuarie 2020; în luna martie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/ încasărilor din lunile decembrie 2020 şi ianuarie-februarie 2021 comparativ cu decembrie 2019 şi ianuarie-februarie 2020;
    b) nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    (4) În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.
    (5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 15 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, dar fără a depăşi data de 31 martie 2021, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.
    (6) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate solicitate de debitor şi aprobarea suspendării la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
    (7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Toate garanţiile aferente contactului de credit se menţin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se extind asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.
    (8) Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor.
    (9) În cazul creditelor garantate, în termenul prevăzut la alin. (5), creditorul notifică şi garantul cu privire la prelungirea valabilităţii angajamentului de garantare în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (2) şi la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilităţii de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada maximă de valabilitate a garanţiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiilor de plată aprobată în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    15. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete prevăzute la alin. (2), creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilităţii de suspendare a obligaţiilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    16. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor. Pentru liniile de credite de tip revolving, capitalul majorat se poate plăti într-o singură tranşă până la data noii maturităţi.
    (2) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobândă sau marja de dobândă, după caz, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor."    ART. II
    Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (5) şi art. 16 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, pentru solicitările formulate de debitori anterior, termenul de 15 zile calendaristice se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

    Bucureşti, 27 ianuarie 2021.
    Nr. 19.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016