Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 148 din 2 februarie 2022  pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate  pentru anul 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 148 din 2 februarie 2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 111 din 3 februarie 2022
    Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022.
    (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 2
    Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate, după cum urmează:
    a) tomate - Solanum lycopersicum L - cultivate în ciclul I sau ciclul II de producţie;
    b) ardei gras şi/sau lung - capia - Capsicum annuum L - cultivaţi în ciclul II de producţie;
    c) castraveţi - Cucumis sativus L - cultivaţi în ciclul II de producţie;
    d) fasole păstăi - Phaseolus vulgaris L - cultivată în ciclul II de producţie;
    e) salată - Lactuca sativa L - cultivată în ciclul II de producţie;
    f) spanac - Spinacea oleracea L - cultivat în ciclul II de producţie;
    g) ceapă verde - Allium cepa L - cultivată în ciclul II de producţie.


    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) autorităţi competente - direcţiile pentru agricultură judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, şi structurile teritoriale, respectiv centrele locale/judeţene şi, respectiv, ale municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumite în continuare APIA, şi oficiile fitosanitare din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;
    c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    e) spaţii protejate - spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de producţie, respectiv sere/solare;
    f) ciclul de producţie - perioada în care cultura de legume parcurge etapele de vegetaţie şi realizează producţia.


    CAP. II
    Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate
    ART. 4
    (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate, potrivit art. 2.
    (2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru culturile de legume cultivate în spaţii protejate prevăzute la art. 2, respectiv:
    a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;
    b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    c) producătorilor agricoli persoane juridice.


    ART. 5
    (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume în spaţii protejate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
    b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie, cultivată exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung - capia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;
    c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul .............., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
    d) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;
    e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2022;
    f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;
    g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;
    h) să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 14 alin. (3);
    i) nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului şi nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale.

    (2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultaţi în urma verificării în teren a suprafeţei înfiinţate cu legume.
    (3) Producţiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
    a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
    b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung - capia;
    c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;
    d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
    e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
    f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
    g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

    (4) Valorificarea producţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face în perioada 1 martie-10 iunie inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul I de producţie, şi, respectiv, 15 octombrie-9 decembrie inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul II de producţie.
    (5) Dovada obţinerii producţiei de legume obţinute în spaţii protejate prevăzută la alin. (3) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.
    (6) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1)-(5) pentru maximum două culturi, respectiv o singură cultură în ciclul I de producţie/1.000 mp şi/sau o singură cultură în ciclul II de producţie/1.000 mp, în anul 2022.

    ART. 6
    (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.
    (2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4.000 euro, respectiv:
    a) 3.000 euro/cultură în ciclul I/1.000 mp/beneficiar;
    b) 1.000 euro/cultură în ciclul II/1.000 mp/beneficiar.

    (3) Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.
    (4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 7
    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe fiecare ciclu de producţie, în anul 2022.

    ART. 8
    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 225.000 mii lei, reprezentând echivalentul a 45 milioane euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.

    CAP. III
    Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate
    ART. 9
    În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, centrele judeţene/locale şi, respectiv, al municipiului Bucureşti ale APIA transmit către DAJ în format letric şi electronic lista beneficiarilor Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, precum şi ai Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, precum şi sumele acordate acestora.

    ART. 10
    (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) pot solicita ajutorul de minimis la DAJ până cel târziu data de 1 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producţie, respectiv în perioada 25 iulie - 31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de producţie, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) La depunerea cererii, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ şi cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.
    (4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) completează şi depun cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de următoarele documente:
    a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;
    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
    g) certificat de atestare fiscală şi cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

    (5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.
    (6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.
    (7) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în program.
    (8) În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de legume în spaţii protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.
    (9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.
    (10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.
    (11) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale, inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume.

    ART. 11
    (1) După înregistrarea cererii, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren a suprafeţei înfiinţate cu culturile de legume prevăzute la art. 2.
    (2) Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ şi un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Echipele mixte efectuează verificările prevăzute la alin. (1) în baza notificării scrise privind înfiinţarea culturii, transmisă la DAJ de către beneficiari, prin e-mail, fax sau poştă, şi întocmesc fişa de verificare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

    ART. 12
    (1) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate din 2 reprezentanţi ai DAJ pentru evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare, în termen de 24 ore de la data primirii notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, cu privire la începerea recoltării.
    (2) Beneficiarii sunt obligaţi să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puţin 7 zile înainte de recoltarea legumelor, prin e-mail, fax sau poştă.
    (3) Echipele prevăzute la alin. (1) evaluează producţia de legume înainte de recoltare în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fişa de evaluare a producţiei de legume, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

    ART. 13
    Verificările în teren prevăzute la art. 11, precum şi evaluarea producţiei de legume prevăzută la art. 12 se realizează în baza unei proceduri elaborate de către structura cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 14
    (1) Controlul respectării normelor privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) şi art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din acelaşi regulament.
    (2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 11 şi 12, potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (5), precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ, până la 30 iunie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producţie, şi, respectiv, 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producţie.
    (3) În vederea monitorizării calităţii legumelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj şi inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare, cât şi la valorificare.
    (4) OFJ are obligaţia transmiterii la DAJ a situaţiei cu beneficiarii ale căror legume în urma efectuării analizelor prevăzute la alin. (3) au înregistrat depăşiri ale conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu încadrarea în termenele prevăzute la art. 15.
    (5) OFJ informează beneficiarii cu privire la rezultatele analizelor de laborator prevăzute la alin. (3).

    ART. 15
    Responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, după finalizarea tuturor verificărilor condiţiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situaţia centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, şi o transmit la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 15 iulie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producţie, şi, respectiv, 20 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producţie.

    ART. 16
    După primirea situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 15, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

    ART. 17
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.
    (2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 18
    (1) Registrul unic pentru accesarea programului, precum şi documentaţia depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la DAJ, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.
    (2) DAJ publică pe site-ul instituţiei Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.
    (2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de legume în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu legume în spatii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

    ART. 20
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art. 5, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
    (8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.
    (10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Alin Chitu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 2 februarie 2022.
    Nr. 148.
    ANEXA 1

    (Model)
    Persoana juridică/PFA/II/IF/PF .....................................................
    Sediu (comuna, judeţul) ...............................................................
    Ferma (nume/număr, adresă) ...............................................................................................
    REGISTRU
    de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor*

┌─────────────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │Cultura│ │Tratamentul efectuat │Numele, │ │Nr. şi data │
│Data │şi │ ├──────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤prenumele │Data │documentului│
│efectuării │locul │Timpul │Agentul de│ │Doza │ │ │persoanei │începerii │prin care │
│tratamentului│unde │aplicării│dăunare: │Denumire│omologată│Suprafaţa│Cantităţi│responsabile │recoltării│s-a dat în │
│(ziua, luna, │este │ │boala/ │ppp │/ Doza │(ha) │utilizate│de efectuarea │produsului│consum │
│anul) │situat │ │dăunătorul│folosit │folosită │ │(kg, l) │tratamentului,│agricol │populaţiei │
│ │terenul│ │/buruieni │ │ │ │ │semnătura │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘


    * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor“, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor.
    Semnătură solicitant
    ........................
    Avizat
    Oficiul Fitosanitar ..................
    Şef serviciu/Şef birou/Coordonator
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura ...........................

    ANEXA 2

 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Punctele I şi II sunt reproduse în facsimil.
    III. Declaraţii
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................., identificat/ă cu BI/CI nr. ........ seria ...................., eliberat(ă) de ..................... la data de ....................., având CNP ......................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al ...................., declar că:
    1. Am fost informat asupra condiţiilor de înscriere în Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate şi mă oblig să respect condiţiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 148/2022.
    2. Declar că în perioada 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ......... din Hotărârea Guvernului nr. 148/2022, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:
    .........................................., suma ....................................;
    .........................................., suma ....................................;
    .........................................., suma ....................................;

    3. Mă angajez să notific în scris DAJ, după înfiinţarea culturii şi înainte de recoltare, în vederea efectuării verificărilor privind existenţa suprafeţei înfiinţate cu legume şi evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 148/2022;
    4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în Program documentele obligatorii.
    5. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în Program, în termen legal.
    6. Mă angajez să respect legislaţia în vigoare cu privire la Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate.
    7. Mă angajez să notific în scris DAJ, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cererea de înscriere în Program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.
    8. Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei înfiinţate cu legume, evaluarea producţiei înainte de recoltare, precum şi cele cu privire la determinarea conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume.
    9. Declar că deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor prevăzut în anexa nr. ............ la Hotărârea Guvernului nr. 148/2022.
    10. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ............/a Municipiului Bucureşti cantitatea totală de legume obţinută de pe suprafeţele care au beneficiat de ajutor de minimis.
    11. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.
    12. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

    Semnătură beneficiar
    Data

    IV. Lista documentelor ataşate cererii de înscriere în Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate
    ..................................................................................
    Suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. 148/2022, este de ..................... lei.
    Valoarea maximă potenţial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate este de ................ lei
    Cererea a fost verificată şi este completă, corectă şi poate fi înregistrată.
    Semnătură beneficiar
    Semnătură funcţionar
    Data


    ANEXA 3

    (Model)
    REGISTRUL UNIC
    pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........................../a Municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa pentru │ │ │
│ │Producător │Cererea │ │care se solicită │ │ │
│ │agricol │de │Cultura │sprijinul │ │Suma │
│Nr. │(numele şi │înscriere│şi ciclul├─────┬────────────┤Cantitatea │totală │
│crt.│prenumele, │în │de │ │din care: │comercializată│aprobată│
│ │denumirea, │Program │producţie│Total├────┬───────┤(kg) │(lei) │
│ │CNP/CUI, │(nr./ │ │(m^2)│sere│solarii│ │ │
│ │localitatea)│data) │ │ │(m^ │(m^2) │ │ │
│ │ │ │ │ │2) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│1. │ │1/data │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│2. │ │2/data │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────┴────┴───────┴──────────────┴────────┘


    NOTĂ:
    Coloanele 7 şi 8 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

    Întocmit
    ...........................................................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

    ANEXA 4

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 5

    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............................/a Municipiului Bucureşti
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a beneficiarilor şi a sumelor necesare reprezentând ajutor de minimis

┌────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┐
│ │ │ │Suprafaţa pentru │ │ │ │
│ │ │ │care se acordă │ │ │Suma aprobată │
│ │ │Cultura │sprijin │ │ │ │
│Nr. │Numărul │şi ciclul├─────┬───────────┤Cantitatea │Cuantum pe├─────┬────────────┤
│crt.│beneficiarilor│de │ │din care: │comercializată│beneficiar│ │din care: │
│ │ │producţie│Total├────┬──────┤(kg) │(lei) │Total├─────┬──────┤
│ │ │ │(m^2)│sere│solare│ │ │(lei)│sere │solare│
│ │ │ │ │(m^ │(m^2) │ │ │ │(lei)│(lei) │
│ │ │ │ │2) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴─────┴────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┘


    Director executiv DAJ,
    .........................................
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    Întocmit
    .........................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
    Verificat
    ................................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 6

    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ....................................................
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de judeţ

┌────┬───────────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Culturile │ │Valoare│
│Nr. │Judeţul │şi ciclul │Nr. de │ajutor │
│crt.│ │de │beneficiari│(lei) │
│ │ │producţie │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│1. │Alba │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Tomate I │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Tomate II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Castraveţi│ │ │
│ │ │II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Ardei II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Fasole │ │ │
│ │ │păstăi II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Salată II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Spanac II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Ceapă │ │ │
│ │ │verde II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│2. │Arad │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Tomate I │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Tomate II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Castraveţi│ │ │
│ │ │II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Ardei II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Fasole │ │ │
│ │ │păstăi II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Salată II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Spanac II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Ceapă │ │ │
│ │ │verde II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│3. │Argeş │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Tomate I │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Tomate II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Castraveţi│ │ │
│ │ │II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Ardei II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Fasole │ │ │
│ │ │păstăi II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Salată II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Spanac II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Ceapă │ │ │
│ │ │verde II │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│4. │Bacău │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│5. │Bihor │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│6. │Bistriţa-Năsăud│ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│7. │Botoşani │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│8. │Braşov │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│9. │Brăila │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│10. │Buzău │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│11. │Caraş-Severin │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│12. │Călăraşi │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│13. │Cluj │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│14. │Constanţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│15. │Covasna │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│16. │Dâmboviţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│17. │Dolj │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│18. │Galaţi │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│19. │Giurgiu │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│20. │Gorj │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│21. │Harghita │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│22. │Hunedoara │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│23. │Ialomiţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│24. │Iaşi │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│25. │Ilfov │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│26. │Maramureş │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│27. │Mehedinţi │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│28. │Mureş │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│29. │Neamţ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│30. │Olt │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│31. │Prahova │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│32. │Satu Mare │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│33. │Sălaj │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│34. │Sibiu │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│35. │Suceava │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│36. │Teleorman │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│37. │Timiş │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│38. │Tulcea │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│39. │Vaslui │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│40. │Vâlcea │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│41. │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│42. │Bucureşti │ │ │ │
├────┴───────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │
└────────────────────┴──────────┴───────────┴───────┘


    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    .....................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016