Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 145 din 31 ianuarie 2022  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 145 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 101 din 1 februarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 din 16 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună se realizează în anul 2022, după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăţilor către personalul de recensământ, de la bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinaţie în anexa la legea bugetului de stat."

    2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Autorecenzarea asistată se aplică în toate unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Numărul recenzorilor pentru autorecenzarea asistată se stabileşte în funcţie de dimensiunea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conform populaţiei-ţintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe www.recensamantromania.ro, potrivit instrucţiunilor Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR, şi prin consultarea unităţilor judeţene privind implementarea recensământului, denumite în continuare UJIR."

    3. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de autorecenzare se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistenţa, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 7 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea persoanei» şi 3,5 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial definite la alin. (4).
(3) Plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu faţă în faţă, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 7 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea persoanei» şi 3,5 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv «Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit». Pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, pentru care distanţele parcurse sunt mai mari şi timpul necesar recenzării întregului sector de recensământ creşte, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcţie de tipul de chestionar, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 9 lei pe «Secţiunea pentru recenzarea persoanei» şi 5 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv «Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit"

    4. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Plata recenzorilor-şefi este în sumă fixă de 6.000 lei pentru cele două luni de contractare a serviciilor, stabilită raportat la gradul de complexitate al activităţii acestora, astfel după cum rezultă acesta din obligaţiile specifice acestei categorii de personal de recensământ, luând în considerare faptul că în atribuţiile acestora nu intră completarea de chestionare de recensământ şi având în vedere numărul fix de sectoare de recensământ de care răspund, precum şi constituirea sectoarelor de recensământ de mărimi similare din punct de vedere al numărului de locuinţe şi al suprafeţelor."

    5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Plata coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş şi comună, stabilită raportat la gradul de complexitate al activităţii acestora, astfel după cum rezultă acesta din obligaţiile specifice acestei categorii de personal de recensământ, se face pentru două luni de contractare a serviciilor, în funcţie de gradul de încărcare dat de dimensiunea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conform populaţiei-ţintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe www.recensamantromania.ro, astfel:
    a) în sumă de 8.000 lei, pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu populaţia mai mare de 100.000 de locuitori;
    b) în sumă de 7.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 50.001 şi 100.000 de locuitori;
    c) în sumă de 7.000 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 30.001 şi 50.000 de locuitori;
    d) în sumă de 6.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 20.001 şi 30.000 de locuitori;
    e) în sumă de 6.000 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 10.001 şi 20.000 de locuitori;
    f) în sumă de 5.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 2.401 şi 10.000 de locuitori;
    g) în sumă de 5.000 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 1.501 şi 2.400 de locuitori;
    h) în sumă de 4.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia mai mică de 1.500 de locuitori."

    6. Anexa nr. 1 „Repartizarea bugetului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 pe ordonatorii principali de credite ai administraţiei publice centrale şi ai administraţiei publice locale“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    7. Anexa nr. 3 „Modelul Contractului-cadru de servicii pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021)“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    8. Anexa nr. 4 „Modelul legitimaţiei prin care personalul de recensământ din teritoriu se identifică pe întreaga perioadă de recenzare“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    9. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 din 16 decembrie 2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Mircea Abrudean
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Andrei Tudorel
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 31 ianuarie 2022.
    Nr. 145.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020)
    Repartizarea bugetului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
    pe ordonatorii principali de credite ai administraţiei publice centrale şi ai administraţiei publice locale
     - mii lei -

┌───────────────┬──────────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│ │Anul 2020:│ │ │ │ │
│ ├──────────┤ │ │ │ │
│Ordonatori │Sume │ │ │ │ │
│principali de │alocate │ │ │ │ │
│credite ai │din Fondul│ │ │ │ │
│administraţiei │de rezervă│Anul │Anul │Anul │Total │
│publice │bugetară │2021 │2022 │2023 │ │
│centrale şi │la │ │ │ │ │
│administraţiei │dispoziţia│ │ │ │ │
│publice locale │Guvernului│ │ │ │ │
│ │pe anul │ │ │ │ │
│ │2020 │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Secretariatul │ │ │ │ │ │
│General al │ │ │ │ │ │
│Guvernului, │ │ │ │ │ │
│pentru │ │63.099│94.549 │34.704│192.352│
│Institutul │ │ │ │ │ │
│Naţional de │ │ │ │ │ │
│Statistică - │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │43.840│52.501 │31.625│127.966│
│externe“ │ │ │ │ │ │
│Titlul 10 - │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│personal │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │11.666│33.238 │3.079 │47.983 │
│externe“ │ │ │ │ │ │
│Titlul 20 - │ │ │ │ │ │
│Bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │10.003│6.400 │- │16.403 │
│externe“ │ │ │ │ │ │
│Titlul 70 - │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│capital │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Ministerul │ │ │ │ │ │
│Afacerilor │ │2 │7.298 │- │7.300 │
│Interne - din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │2 │7.298 │- │7.300 │
│externe“ │ │ │ │ │ │
│Titlul 20 - │ │ │ │ │ │
│Bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Serviciul de │ │ │ │ │ │
│Telecomunicaţii│1.003 │- │- │- │1.003 │
│Speciale - din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 61.01│ │ │ │ │ │
│„Ordine publică│ │ │ │ │ │
│şi siguranţă │ │ │ │ │ │
│naţională“ │1.003 │- │- │- │1.003 │
│Titlul 70 - │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│capital │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Administraţia │ │ │ │ │ │
│publică locală │ │ │ │ │ │
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │- │- │192.000│- │192.000│
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │ │ │ │ │
│externe“ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│TOTAL: │1.003 │63.101│293.847│34.704│392.655│
└───────────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020)
    (Model)
    CONTRACT-CADRU
    de servicii pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021)
    Nr. ...... din .................
    încheiat în temeiul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1.168 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare
    Între:
    1. UAT/DTS ................... (după caz, în funcţie de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie contractul civil) ........................, cu sediul în ................................., tel./fax ..........................., e-mail ........................................., cod unic de înregistrare ..................., cont ..................., deschis la Trezoreria ......................, reprezentată prin ......................., în calitate de Beneficiar, şi
    2. domnul/doamna ......................................., cu domiciliul în ........................................, str. ................. nr. .... bl. ....., sc. ......., et. ....., ap. ......., sectorul/judeţul .................................., tel mobil/fax ................................, e-mail .............................................., cont ............................................. legitimat(ă) cu C.I. (B.I.) seria ..... nr. ......................., eliberat(ă) de ............................................ la data de ...................., CNP .................................., în calitate de ...... (Se completează denumirea, în clar: recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti şi se specifică în clar denumirea localităţii, coordonator la nivel de judeţ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ) ..................................................................................................... ..................., denumit generic personal de recensământ din teritoriu, a intervenit prezentul contract, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a următoarelor clauze:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (pentru recenzor, recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ)
    Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de recenzare a populaţiei şi locuinţelor pentru realizarea cercetării statistice de interes naţional „Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021“ (Se adaugă, când este cazul: „recensământ de probă“ sau „cercetare statistică postrecensământ“), la nivelul localităţii/localităţilor ......................., sectorul de recensământ .............................................................
    (pentru recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, coordonator la nivel de judeţ):
    Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de coordonare, monitorizare, îndrumare şi control al activităţilor de recenzare pentru realizarea cercetării statistice de interes naţional „Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021“, la nivelul localităţii/localităţilor, respectiv a sectoarelor de recensământ: ........................................ sau judeţului, după caz, ....................................................................

    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract este valabil de la data semnării lui de către ambele părţi contractante până la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate de părţi, respectiv până la data de .................................... .

    ART. 3
    Plata/Preţul
    (pentru recenzor)

    (1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma desfăşurării interviurilor faţă-în-faţă cu respondenţii se face la un tarif de 7 lei (9 lei în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial)/„Secţiunea pentru recenzarea persoanei“ completată, validată şi acceptată, şi de 3,5 lei (5 lei în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial)/„Secţiunea pentru recenzarea locuinţei“ completată, validată şi acceptată, inclusiv „Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit“, după recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor cu date statistice colectate în baza de date a recensământului, conform situaţiei rezultate din contorizarea automată a datelor comunicate de UJIR.

    (pentru recenzor pentru autorecenzare asistată)

    (1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma asistării populaţiei în procesul de autorecenzare se face la un tarif de 7 lei (inclusiv în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial)/„Secţiunea pentru recenzarea persoanei“ completată, validată şi acceptată şi de 3,5 lei (inclusiv în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial)/„Secţiunea pentru recenzarea locuinţei“ completată, validată şi acceptată, după recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor cu date statistice colectate în baza de date a recensământului, conform situaţiei rezultate din contorizarea automată a datelor comunicate de UJIR.

    (pentru recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ)

    (1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma desfăşurării interviurilor faţă în faţă cu respondenţii se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, pe baza raportului de activitate care reflectă situaţia activităţilor desfăşurate, la un tarif de 23,25 lei/oră, fără a depăşi valoarea brută de 8.000 lei pentru perioada de două luni de contractare a serviciilor, la finalul perioadei contractuale, după aprobarea raportului de activitate de către coordonatorul UJIR.

    (pentru recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti)

    (1) Plata pentru desfăşurarea activităţilor de coordonare, monitorizare, îndrumare şi control se face conform art. 6 alin (6) (pentru recenzor-şef), respectiv art. 6 alin. (6^1) (pentru coordonator la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti) din H.G. nr. 1.071/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza şi după avizarea raportului de activitate de către coordonatorul UJIR şi aprobarea acestuia de către UAT prin reprezentantul său legal.

    (pentru coordonator la nivel de judeţ)

    (1) Plata pentru desfăşurarea activităţilor de coordonare, monitorizare, îndrumare şi control se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, pe baza raportului de activitate care reflectă situaţia activităţilor desfăşurate, la un tarif de 34,85 lei/oră, fără a depăşi suma brută de 36.000 lei pentru perioada de şase luni de contractare a serviciilor, la finalul perioadei contractuale, după aprobarea raportului de activitate de către coordonatorul UJIR.

    (2) Prin semnarea prezentului contract, personalul de recensământ din teritoriu optează pentru impozitarea veniturilor realizate ca urmare a încheierii acestui contract civil potrivit art. 115 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarul are obligaţia calculului impozitului final prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului brut.

    (3) Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună se va efectua după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăţilor către personalul de recensământ.


    ART. 4
    Obligaţiile personalului de recensământ
    (1) Personalul de recensământ, corespunzător calităţii pe care o îndeplineşte, are următoarele obligaţii generale:
    a) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi instrucţiunile specifice elaborate de Unitatea de coordonare şi implementare a recensământului (UCIR);
    b) să presteze cu profesionalism serviciile ce fac obiectul prezentului contract, cu respectarea metodologiei statistice aplicabile, a instrumentarului statistic şi a instrucţiunilor UCIR şi UJIR;
    c) să utilizeze materialele, documentele, instrumentele puse la dispoziţie de UJIR numai în scopul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract şi să le restituie UJIR la încetarea contractului;
    d) să nu utilizeze o altă persoană în realizarea activităţii ce face obiectul contractului;
    e) să participe la toate sesiunile de instruire pentru personalul de recensământ;
    f) să nu solicite alte informaţii decât cele de recensământ şi să nu influenţeze sau modifice răspunsurile persoanelor recenzate;
    g) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor culese pe întregul circuit al prestării de servicii de culegere de date statistice ce face obiectul contractului, de la culegerea datelor şi până la predarea lor DTS-UJIR, şi, în acest sens, să semneze Angajamentul privind păstrarea confidenţialităţii datelor, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, odată cu încheierea prezentului contract;
    h) să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător, pe toată perioada de recenzare;
    i) să se identifice prin prezentarea legitimaţiei care le atestă calitatea, pe toată perioada de recenzare;
    j) în cazul unor situaţii conflictuale sau al unor circumstanţe care prezintă un grad ridicat de periculozitate, să nu reacţioneze agresiv, ci să anunţe imediat poliţia, apelând la numărul unic de urgenţă 112 şi apoi, ierarhic, în structura funcţională a recensământului;
    k) să anunţe intenţia de a renunţa la calitatea sa, cu minimum două zile înainte de încetarea activităţii, conducătorului UJIR din judeţul în care se află sectorul de recensământ;
    l) să aibă în permanenţă asupra sa telefonul al cărui număr este indicat în prezentul contract pentru asigurarea comunicării locale şi ierarhice în structura funcţională a recensământului pentru soluţionarea tuturor problemelor de ordin metodologic sau organizatoric;
    m) să îndeplinească obligaţiile specifice corespunzătoare categoriei de personal de recensământ din care face parte, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract;
    n) să respecte ritmul de recenzare stabilit de către Beneficiar şi DTS-UJIR, respectiv minimum a noua parte din dimensiunea sectorului de recensământ în fiecare săptămână;
    o) să anunţe Beneficiarul şi conducătorul UJIR, în scris şi în prealabil, în cazul în care părăseşte UAT-ul pentru o durată mai mare de 48 de ore pe perioada recenzării, şi să predea terminalul informatic către DTS-UJIR la aceeaşi dată la care anunţă Beneficiarul şi conducătorul UJIR cu privire la părăsirea UAT-ului.

    (2) Obligaţiile personalului de recensământ privind utilizarea terminalului informatic - tableta şi materialele conexe sunt următoarele:
    a) să preia de la DTS-UJIR terminalul informatic pe bază de proces-verbal, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul contract, respectiv tableta configurată pentru colectarea datelor statistice, precum şi materialele conexe;
    b) să utilizeze tableta exclusiv în derularea activităţilor necesare îndeplinirii prezentului contract, utilizarea acesteia în interes personal fiind strict interzisă;
    c) să nu şteargă aplicaţiile configurate pe tabletă şi să nu instaleze alte aplicaţii pe aceasta;
    d) să se îngrijească de buna funcţionare a tabletei, asigurând o maximă protecţie a acesteia;
    e) să anunţe, de urgenţă, pierderea, furtul sau constatarea unei disfuncţionalităţi a tabletei, atât Beneficiarului, cât şi DTS-UJIR;
    f) să restituie terminalul informatic - tableta şi materialele conexe, în termen de maximum 5 zile de la încetarea contractului, adică după finalizarea perioadei de recenzare, sub sancţiunea recuperării contravalorii acestora, în sumă egală cu valoarea indicată de STS, sau, după caz, a reţinerii sumei din preţul contractului;
    g) în cazurile de încetare a contractului prevăzute la art. 7 lit. c)-e), să predea terminalul informatic - tableta şi materialele conexe, la sediul DTS-UJIR, în termen de 12 ore de la intervenirea respectivului caz de încetare;
    h) să suporte toate costurile suplimentare, nejustificate, apărute în urma accesării altor servicii, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii de către furnizorul de servicii;
    i) să repare pe cheltuiala sa defecţiunile tabletei survenite din culpa sa ulterior primirii dispozitivului şi să prezinte DTS-UJIR garanţia reparaţiei;
    j) să semneze un angajament de plată în situaţiile de furt, pierdere a tabletei sau când, în cazul prevăzut la lit. i), tableta nu mai poate fi reparată, prin care se obligă la plata pagubei respective.


    ART. 5
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    (în cazul UAT-urilor)
    a) să sprijine UJIR în distribuirea materialelor de recensământ către personalul de recensământ;
    b) să sprijine UJIR în colectarea, verificarea şi returnarea, în termen de 15 zile după încheierea activităţilor de colectare a datelor, a tuturor instrumentelor şi a materialelor utilizate;
    c) să organizeze instalarea unor posturi de lucru în spaţii special amenajate, cu echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR;
    d) să aprobe rapoartele de activitate întocmite de recenzorii-şefi, coordonatorii la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, ce vor sta la baza plăţii conform machetelor stabilite de UCIR/UJIR;
    e) să plătească personalul de recensământ din teritoriu pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile art. 3;
    f) să îndeplinească obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de plătitor de venit;
    g) să asigure depozitarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi a altor mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ.

    (în cazul DTS-urilor)
    a) să distribuie materialele de recensământ către personalul de recensământ;
    b) să colecteze şi să verifice, în termen de 15 zile după încheierea activităţilor de colectare a datelor, toate instrumentele şi materialele utilizate;
    c) să instruiască personalul de recensământ din teritoriu cu privire la colectarea datelor statistice, cu privire la funcţionarea aplicaţiei de înregistrare a datelor instalată pe terminalul informatic, precum şi cu privire la respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor confidenţiale;
    d) să instruiască personalul de recensământ care colectează datele de la gospodării ale populaţiei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
    e) să recepţioneze cantitativ şi calitativ chestionarele cu datele statistice colectate în baza de date a recensământului;
    f) să plătească personalul de recensământ din teritoriu pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile art. 3;
    g) să îndeplinească obligaţiile ce îi revin, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de plătitor de venit;
    h) să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unor reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.


    ART. 6
    Modificarea contractului
    Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în contract sau completarea cu alte elemente secundare a acestuia se va face cu acordul ambelor părţi contractante, prin act adiţional, încheiat în formă scrisă.

    ART. 7
    Încetarea contractului
    Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
    a) în cazul în care persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu decedează sau devine, fără culpa sa, incapabilă de a îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract;
    b) de drept, la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiilor asumate de părţile contractante;
    c) prin acordul de voinţă scris al părţilor;
    d) dacă persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu săvârşeşte una dintre faptele care constituie contravenţii conform art. 54 alin. (1) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţi, cu un preaviz de cel puţin două zile de la apariţia unor circumstanţe ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia, în conformitate cu prevederile art. 1.276 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.


    ART. 8
    Răspunderea părţilor şi rezilierea contractului
    (1) Beneficiarul este îndreptăţit să treacă la executarea silită a obligaţiei sau are dreptul să considere prezentul contract reziliat de plin drept, cu daune-interese, în cazurile în care, fără justificare:
    a) nu respectă ritmul de recenzare stabilit de către Beneficiar şi DTS-UJIR, respectiv minimum a noua parte din dimensiunea sectorului de recensământ în fiecare săptămână;
    b) colectarea, transmiterea de date statistice şi efectuarea corecţiilor nu se execută în modul convenit şi în termenul stabilit în acest sens de Beneficiar, persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu nu remediază lipsurile constatate şi continuă să execute defectuos serviciile contractului;
    c) nu se execută alte obligaţii ce revin personalului de recensământ din teritoriu potrivit legii sau în temeiul prezentului contract.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), simpla neexecutare a obligaţiilor corespunzătoare în termenul stabilit pentru executare valorează punerea în întârziere a personalului de recensământ din teritoriu.
    (3) În situaţia în care personalul de recensământ din teritoriu nu poate începe sau continua executarea contractului din cauza neîndeplinirii fără justificare de către Beneficiar a propriilor obligaţii, personalul de recensământ din teritoriu este îndreptăţit să considere prezentul contract reziliat de plin drept.
    (4) Beneficiarul nu răspunde patrimonial în cazul apariţiei uneia dintre situaţiile următoare:
    a) în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă, incluzând cheltuielile pe motive de sănătate;
    b) pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea prezentului contract;
    c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor sau Beneficiarului ori salariaţilor săi, ca urmare a executării prezentului contract;
    d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu prezentul contract;
    e) în cazul reţinerii, dispunerii măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterii în judecată penală a persoanei contractate ca personal de recensământ pe perioada prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract, situaţii în care Beneficiarul are dreptul să considere prezentul contract reziliat de plin drept.


    ART. 9
    Datele cu caracter personal
    Institutul Naţional de Statistică, direcţiile sale teritoriale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de operatori de date cu caracter personal, răspund pentru prelucrările efectuate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ART. 10
    Efecte
    Încetarea sau rezilierea prezentului contract conform art. 7 şi 8 nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate.

    ART. 11
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) În cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit, părţile contractante sunt exonerate de răspundere, termenele de realizare a obligaţiilor decalându-se în mod corespunzător.
    (2) Prin „forţă majoră“ se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care este de natură a exonera de răspundere partea care îl invocă.
    (3) Prin „caz fortuit“ se înţelege evenimentul care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, care este de natură a exonera de răspundere partea care îl invocă, inclusiv deficienţele de natură tehnică care fac imposibilă prestarea serviciului contractat.
    (4) În cazul forţei majore este obligatorie notificarea apariţiei acesteia în termen de 24 de ore de la data naşterii unui asemenea caz, urmată de rezilierea imediată de drept a contractului, în termen de maximum 48 de ore de la aceeaşi dată.
    (5) În situaţia cazului fortuit este obligatorie transmiterea unei notificări în termen de 24 de ore de la data naşterii acestuia, urmată de rezilierea imediată de drept a contractului, în termen de maximum 48 de ore de la aceeaşi dată.
    (6) În cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau unui caz fortuit, părţile contractante se obligă să depună diligenţele necesare în vederea diminuării efectelor produse de un asemenea eveniment.

    ART. 12
    Litigii
    Orice neînţelegere între părţile contractante cu privire la îndeplinirea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, oricare dintre părţi poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa competentă.

    ART. 13
    Comunicări
    Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se poate face în scris, prin telefon, fax sau e-mail, dar numai la adresele şi numerele prevăzute în prezentul contract.

    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Beneficiar,
    ..................................
    ..........................
    (Se trece, în clar, denumirea: recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, coordonator la nivel de judeţ, recenzori pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ.) .................
    ..................................
    ANEXA 1

    la Contractul-cadrul nr. ........../..........
    (În funcţie de categoriile personalului de recensământ, în vederea anexării unei singure categorii de obligaţii specifice la contractul-cadru, se va păstra una dintre următoarele categorii:)
    I. Obligaţii specifice personalului de recensământ care are calitatea de recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ la recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021:
    a) să primească de la Beneficiar legitimaţia şi de la personalul DTS-UJIR materialele de recensământ;
    b) să participe la instruirea organizată de către DTS-UJIR şi să primească terminalul informatic - tableta şi materialele conexe - pe baza procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la contract;
    c) să studieze chestionarele şi instrucţiunile privind efectuarea recensământului;
    d) să efectueze corect şi complet lucrările de înregistrare a datelor în conformitate cu instrucţiunile specifice elaborate de UCIR;
    e) să aplice măsurile administrative, organizatorice şi tehnice pentru protecţia datelor cu caracter personal şi pentru prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora;
    f) să realizeze vizita preliminară a sectorului de recensământ ce i-a fost repartizat, pentru cunoaşterea acestuia în detaliu, a limitelor acestuia şi dacă este bine delimitat, precum şi pentru identificarea eventualelor clădiri destinate locuirii, omise din sector şi eventuale spaţii nedestinate locuirii, dar care servesc drept loc de reşedinţă obişnuită unor persoane;
    g) să identifice şi să sesizeze dacă există zone ale localităţii care nu sunt incluse pe harta niciunui sector de recensământ sau dacă există zone incluse în două hărţi distincte; în cazul în care aceste situaţii există, trebuie să i le comunice recenzorului-şef sau coordonatorului la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, după caz;
    h) să efectueze mai multe vizite la aceeaşi adresă în cazul în care nu poate realiza recenzarea completă a unei clădiri, locuinţe, gospodării sau a tuturor persoanelor din locuinţa respectivă care nu s-au autorecenzat;
    i) să culeagă datele de recensământ pentru toate unităţile de observare (persoane, gospodării, locuinţe, clădiri) pentru care nu s-a efectuat autorecenzare din sectorul de recensământ atribuit, strict în scopurile statistice ce fac obiectul contractului;
    j) să verifice zilnic calitatea datelor înregistrate şi a modului de completare a tuturor caracteristicilor din chestionare şi să realizeze transmiterea acestora către baza de date centrală a recensământului populaţiei şi locuinţelor 2021;
    k) să respecte ritmul de recenzare şi să îşi planifice vizitele în sectorul de recensământ cât mai eficient, astfel încât să realizeze recenzarea completă la toate adresele din sector în timpul alocat şi să poată realiza în acest timp mai multe vizite succesive la acele adrese unde nu a putut realiza interviurile faţă în faţă de la prima vizită;
    l) să sesizeze de îndată recenzorului-şef sau coordonatorului de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, după caz, situaţiile deosebite întâmpinate pe teren;
    m) să predea Beneficiarului legitimaţia şi personalului DTS-UJIR terminalul informatic - tableta şi materialele conexe, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
    n) să întocmească rapoartele de activitate ce vor sta la baza plăţii conform machetelor stabilite de UCIR/UJIR (pentru recenzorul pentru cercetarea statistică postrecensământ);
    o) să realizeze alte activităţi la solicitarea recenzorului-şef sau a coordonatorului la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, după caz, pentru îndeplinirea integrală a scopului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

    II. Obligaţii specifice personalului de recensământ care are calitatea de recenzor-şef la recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021:
    a) să primească de la Beneficiar legitimaţia şi de la personalul DTS-UJIR terminalul informatic şi materialele de recensământ, pe baza procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la contract;
    b) să participe la instruirea organizată de către DTS-UJIR;
    c) să organizeze colectarea materialelor de recensământ de la recenzori în vederea predării lor către DTS-UIJIR, după finalizarea activităţilor în teren;
    d) să programeze vizitele preliminare ale sectoarelor de recensământ şi să organizeze efectuarea acestora prin deplasarea pe teren, împreună cu recenzorii din subordine, înainte de începerea operaţiunilor de înregistrare, pentru delimitarea clară a sectoarelor de recensământ şi preîntâmpinarea astfel a omisiunilor sau dublelor înregistrări;
    e) să ia legătura cu UJIR pentru soluţionarea eventualelor probleme legate de sectorizare - lipsa unor adrese, locuinţe sau clădiri din lista adreselor de recenzat, includerea aceleiaşi adrese în două sectoare diferite; să comunice recenzorilor soluţiile identificate pentru situaţiile semnalate;
    f) să ia legătura cu UJIR pentru găsirea unei soluţii în cazul în care recenzorii îi sesizează existenţa în teren a unor probleme majore legate de sectorizare, dacă există zone ale localităţii care nu sunt incluse pe harta niciunui sector de recensământ sau dacă există zone incluse în două hărţi distincte etc.;
    g) să organizeze programul de întâlniri cu recenzorii pentru lămurirea şi punerea la punct a ultimelor detalii metodologice şi organizatorice înaintea începerii vizitelor în teren;
    h) să verifice modul în care îşi desfăşoară activitatea recenzorii;
    i) să verifice zilnic dacă recenzorii realizează completarea chestionarelor de recensământ la adresele incluse în sectorul de recensământ;
    j) să comunice coordonatorului la nivel de municipiu/ oraş/comună/sector al municipiului Bucureşti necesitatea înlocuirii recenzorilor care absentează în perioada de înregistrare, din diverse motive, cu recenzori de rezervă;
    k) să verifice ritmul de recenzare zilnic pe baza rapoartelor primite de la UJIR şi să ia măsuri în cazul în care se constată încetiniri ale ritmului de recenzare sau constată un număr mare de adrese la care nu s-a realizat recenzarea;
    l) să ceară coordonatorului de la nivel de municipiu, oraş sau comună să solicite UJIR alocarea adreselor recenzorului/ recenzorilor ale căror performanţe slabe înregistrate pe finalul activităţii în teren pot pune în pericol realizarea recenzării totale în UAT-ul respectiv către recenzorul/recenzorii care a/au finalizat sau va/vor finaliza activitatea din teren înaintea termenului final de recenzare;
    m) să însoţească recenzorii în zonele unde aceştia întâmpină dificultăţi în desfăşurarea interviurilor şi să convingă populaţia să participe la recensământul populaţiei şi locuinţelor, efectuând, dacă este necesar, interviuri în locul recenzorului;
    n) să realizeze interviurile faţă în faţă cu respondenţii în cazul în care recenzorul din sectorul respectiv este indisponibil, până la înlocuirea acestuia;
    o) să sprijine UJIR în preluarea de la recenzori a materialelor de recensământ aferente sectoarelor de recensământ;
    p) să coordoneze şi să verifice din punct de vedere organizatoric şi metodologic activitatea şi lucrările efectuate de recenzorii din subordine;
    q) să ţină legătura cu coordonatorul la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti şi cu UJIR pentru lămurirea şi rezolvarea tuturor problemelor apărute în perioada de recenzare;
    r) să predea Beneficiarului legitimaţia şi personalului DTS-UJIR terminalul informatic şi materialele de recensământ, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
    s) să întocmească rapoartele de activitate ce vor sta la baza plăţii conform machetelor stabilite de UCIR/UJIR;
    t) să realizeze alte activităţi la solicitarea UJIR sau a comisiei locale sau judeţene de recensământ, după caz, pentru îndeplinirea integrală a scopului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

    III. Obligaţii specifice personalului de recensământ care are calitatea de coordonator la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti la recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021:
    a) să primească de la Beneficiar legitimaţia şi de la personalul DTS-UJIR terminalul informatic şi materialele de recensământ, pe baza procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la contract;
    b) să participe la instruirea organizată de către DTS-UJIR;
    c) să sprijine UJIR în repartizarea materialelor de recensământ personalului de recensământ;
    d) să sprijine UJIR în colectarea materialelor de recensământ de la recenzori şi recenzori-şefi după finalizarea activităţilor în teren;
    e) să verifice, prin deplasarea în teren, împreună cu recenzorii din subordine, înainte de începerea operaţiunilor de înregistrare, delimitarea clară a sectoarelor de recensământ pentru a preîntâmpina omisiunile sau dublele înregistrări, în cazul în care recenzorii nu sunt coordonaţi de un recenzor-şef;
    f) să ia legătura cu UJIR pentru soluţionarea eventualelor probleme legate de sectorizare - lipsa unor adrese, locuinţe sau clădiri din lista adreselor de recenzat, includerea aceleiaşi adrese în două sectoare diferite; să comunice recenzorilor-şefi/recenzorilor soluţiile identificate pentru situaţiile semnalate;
    g) să ia legătura cu UJIR pentru găsirea unei soluţii în cazul în care recenzorii/recenzorii-şefi îi sesizează existenţa în teren a unor probleme majore legate de sectorizare, dacă există zone ale localităţii care nu sunt incluse pe harta niciunui sector de recensământ sau dacă există zone incluse în două sau mai multe hărţi/sectoare de recensământ etc.;
    h) să organizeze programul de întâlniri cu recenzorii-şefi şi recenzorii pentru lămurirea şi punerea la punct a ultimelor detalii metodologice şi organizatorice înaintea începerii vizitelor în teren;
    i) să verifice modul în care îşi desfăşoară activitatea recenzorii şi recenzorii-şefi, dacă este cazul;
    j) să verifice, în cazul în care recenzorii nu sunt coordonaţi de un recenzor-şef, dacă aceştia realizează completarea chestionarelor de recensământ la adresele incluse în sectorul de recensământ;
    k) să comunice UJIR şi UAT necesitatea înlocuirii recenzorilor şi recenzorilor-şefi care absentează în perioada de înregistrare, din diverse motive, cu recenzori/recenzori-şefi de rezervă cărora să le asigure materialele de recensământ corespunzătoare, şi să verifice că aceştia cunosc obligaţiile şi activităţile pe care trebuie să le îndeplinească;
    l) să verifice ritmul de recenzare zilnic pe baza rapoartelor primite de la UJIR şi să ia măsuri în cazul în care se constată încetiniri ale ritmului de recenzare sau constată un număr mare de adrese la care nu s-a realizat recenzarea;
    m) să solicite UJIR alocarea adreselor recenzorului/ recenzorilor ale căror performanţe slabe înregistrate pe finalul activităţii în teren pot pune în pericol realizarea recenzării totale în UAT-ul respectiv către recenzorul/ recenzorii care a/au finalizat sau va/vor finaliza activitatea din teren înaintea termenului final de recenzare;
    n) să însoţească recenzorii în zonele unde aceştia întâmpină dificultăţi în desfăşurarea interviurilor şi să convingă populaţia să participe la recensământul populaţiei şi locuinţelor;
    o) să sprijine UJIR la preluarea de la recenzori şi recenzori- şefi a materialelor de recensământ aferente sectoarelor de recensământ;
    p) să valideze rapoartele de activitate ale recenzorilor-şefi din UAT-ul alocat;
    q) să predea Beneficiarului legitimaţia şi personalului DTS-UJIR terminalul informatic şi materialele de recensământ, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
    r) să întocmească rapoartele de activitate ce vor sta la baza plăţii conform machetelor stabilite de UCIR/UJIR.

    IV. Obligaţii specifice personalului de recensământ care are calitatea de coordonator la nivel de judeţ la recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021:
    a) să primească de la Beneficiar legitimaţia şi terminalul informatic şi materialele de recensământ, pe baza procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la contract;
    b) să participe la instruirea organizată de către DTS-UJIR;
    c) să monitorizeze repartizarea materialelor de recensământ personalului de recensământ;
    d) să monitorizeze colectarea materialelor de recensământ de la recenzori şi recenzori-şefi după finalizarea activităţilor în teren;
    e) să monitorizeze ritmul de recenzare pe toată perioada de colectare de date;
    f) în cazul judeţelor, coordonatorii de judeţ să valideze rapoartele de activitate ale coordonatorilor la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti;
    g) să coordoneze şi să verifice din punct de vedere organizatoric şi metodologic activitatea şi lucrările efectuate de recenzorii şi recenzorii-şefi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul judeţului/UAT-ului repartizat;
    h) să ţină legătura cu comisia de recensământ locală sau judeţeană şi/sau cu UJIR, după caz, pentru lămurirea şi rezolvarea tuturor problemelor apărute în perioada de recenzare;
    i) să comunice comisiei de recensământ locale sau judeţene şi/sau UJIR, după caz, de îndată, problemele sau situaţiile neprevăzute pe care le-a întâmpinat, în vederea găsirii unor soluţii de rezolvare a acestora;
    j) să predea Beneficiarului legitimaţia şi personalului DTS-UJIR terminalul informatic şi materialele de recensământ, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
    k) să întocmească rapoartele de activitate ce vor sta la baza plăţii conform machetelor stabilite de UCIR/UJIR;
    l) să realizeze alte activităţi la solicitarea UJIR sau a comisiei locale sau judeţene de recensământ, după caz, pentru îndeplinirea integrală a scopului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021;
    m) să promoveze recenzarea în teritoriu pe toată perioada de colectare de date.


    ANEXA 2

    la Contractul-cadru nr. ........../..........
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2 la contract este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 3

    la Contractul-cadru nr. …......./……....
    (Model)

┌──────────────────────────────────────┐
│Ex. nr. ………………………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Cod sector de recensământ: │
│........................ │
└──────────────────────────────────────┘


    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a terminalului informatic pentru RPL 2021
    Încheiat astăzi, ..............................................
    Între ....................................... din partea DTS-UJIR, în calitate de Predător, şi ......................................., CNP .............................., telefon ..........................., recenzor în sectorul de recensământ numărul ................................. din localitatea ......................................, judeţul ........................., în calitate de Primitor^1
    ART. 1
    În baza prevederilor contractuale, Predătorul, respectiv Primitorul convin, de comun acord, predarea, respectiv primirea următorului terminalului informatic - tabletă şi materiale conexe, după cum urmează:
    - 1 buc. tabletă tip ..... model ....., IMEI .........., cartelă SIM cu numărul de apel .............................., seria .................., card SIM şi alimentator cu cablu USB, în cutie;
    – 1 buc. acumulator baterie externă pentru tabletă ...............................;
    – 1 buc. cutie transport;
    – 1 buc. plic sigilat cu datele de autentificare necesare accesării tabletei şi aplicaţiei (PIN tabletă, nume utilizator şi parolă), cu numărul de operator şi număr sector de recensământ ........................................;
    – chestionare martor.


    ART. 2
    (1) Primitorul cunoaşte şi se obligă să folosească echipamentul exclusiv în derularea activităţilor aferente Recensământului populaţiei locuinţelor 2021, utilizarea acestuia în interes personal fiind strict interzisă.
    (2) Terminalul informatic rămâne în custodia primitorului, acesta obligându-se să asigure securitatea, integritatea şi funcţionalitatea tabletei în acest interval de timp.

    ART. 3
    Datele de autentificare furnizate sunt confidenţiale, unice, personale şi netransmisibile. Se interzice folosirea lor în comun de către mai mulţi utilizatori.

    ART. 4
    (1) Primitorului îi sunt interzise clonarea informatică a tabletei, precum şi permiterea accesului persoanelor neautorizate la aplicaţii.
    (2) Primitorului îi este interzisă descărcarea/instalarea oricăror aplicaţii informatice pe tabletă.
    (3) Primitorului îi sunt interzise descărcarea oricăror date/informaţii de pe tabletă, realizarea de copii ale înregistrărilor video-audio de pe cardul de memorie externă sau memoria internă a terminalului informatic, precum şi permiterea sau facilitarea accesului altor persoane neautorizate la înregistrări.

    ART. 5
    Primitorul cunoaşte că traficul de date care se efectuează de pe terminalul informatic este monitorizat.

    ART. 6
    Primitorul are obligaţia de a anunţa de urgenţă situaţia furtului tabletei, apelând numărul de telefon 112. De asemenea, are obligaţia de a anunţa de urgenţă pierderea, furtul sau constatarea unei disfuncţionalităţi a tabletei, atât Beneficiarului, cât şi DTS-UJIR (apelând numărul de telefon al DTS ...........................).

    ART. 7
    (1) Primitorul are obligaţia de a returna în integralitate reprezentanţilor DTS-UJIR terminalul informatic - tableta şi materialele conexe, în stare bună de funcţionare, fără a modifica componenţa acestuia (tableta va avea inclusă cartela SIM, aşa cum a fost predată, în cutia originală).
    (2) Restituirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de maximum 5 zile de la încetarea contractului, la sediul DTS-UJIR, sub sancţiunea recuperării contravalorii acestora în sumă egală cu valoarea indicată de STS sau, după caz, a reţinerii sumei din preţul contractului.
    (3) Cu ocazia predării terminalului informatic şi a materialelor conexe se va încheia un proces-verbal între recenzor şi reprezentantul DTS-UJIR, în care se vor consemna aspectele constatate în urma verificării funcţionalităţii şi integrităţii terminalului informatic utilizat.
    (4) În cazurile de încetare a contractului prevăzute la art. 7 lit. c)-e) din contract, să predea terminalul informatic - tableta şi materialele conexe la sediul DTS-UJIR, în termen de 12 ore de la intervenirea respectivului caz de încetare.

    ART. 8
    Primitorul se obligă să suporte toate costurile suplimentare, nejustificate, apărute în urma accesării altor servicii, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii de către furnizorul de servicii.

    ART. 9
    (1) Primitorul se obligă să repare pe cheltuiala sa defecţiunile tabletei survenite din culpa sa ulterior primirii dispozitivului şi să prezinte DTS-UJIR garanţia reparaţiei.
    (2) Primitorul se obligă să semneze un angajament de plată în situaţiile de furt, pierdere a tabletei sau când, în cazul prevăzut la alin. (1), tableta nu mai poate fi reparată, prin care se obligă la plata pagubei respective.

    ART. 10
    Primitorul cunoaşte faptul că pe terminalul informatic primit sunt procesate date cu caracter personal şi se obligă la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Orice activitate desfăşurată cu ajutorul terminalului informatic în afara scopului pentru care Primitorul a primit acest echipament şi pentru care a fost instruit se pedepseşte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Predător,
    ..................................
    Primitor,
    ..................................
    ^1 Prin completarea procesului-verbal vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. UJIR/DTS prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare.

    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020)
    MODELUL
    legitimaţiei prin care personalul de recensământ din teritoriu
    se identifică pe întreaga perioadă de recenzare
     - faţă/verso -
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016