Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 12 din 29 septembrie 2020  privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal  sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 29 septembrie 2020 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 899 din 2 octombrie 2020
    În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020,
    în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 29 septembrie 2020, hotărăşte:
    ART. 1
    (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020, denumit în continuare examen, se va desfăşura în sistem online în data de 20 noiembrie 2020.
    (2) Procedura de desfăşurare a examenului în sistem online va fi publicată pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii acestuia.

    ART. 2
    Examenul va fi susţinut sub formă de test-grilă, din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 12 octombrie 2020-30 octombrie 2020 pe site-ul www.ccfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul Bucureşti.
    (2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020.
    (3) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020.

    ART. 4
    Direcţia de învăţământ şi Direcţia de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
                    Dan Manolescu

    Bucureşti, 29 septembrie 2020.
    Nr. 12.
    ANEXA 1

    TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
    examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau
    de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020

    TEMATICĂ
    1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:
    - constituirea şi funcţionarea societăţilor;
    – reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;
    – profesionişti;
    – exploatarea întreprinderii.

    2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:
    - cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
    – principiile generale ale fiscalităţii.

    3. Impozitul pe profit:
    - contribuabili şi sfera de cuprindere a impozitului;
    – definiţie persoane afiliate;
    – reguli speciale de impozitare;
    – calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);
    – reguli privind anul fiscal;
    – cote de impozitare;
    – provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve;
    – regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic;
    – amortizarea fiscală;
    – termene de plată şi de declarare a impozitului;
    – pierderi fiscale;
    – facilităţi fiscale;
    – aspecte fiscale privind preţurile de transfer (definiţie persoane afiliate, principiul valorii de piaţă, metode de determinare a preţurilor de transfer);
    – reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare) între persoane juridice române şi între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene;
    – reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);
    – condiţii de calcul al scutirii profitului reinvestit;
    – aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
    – reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;
    – norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne.

    4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
    - definiţia microîntreprinderii;
    – reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;
    – baza impozabilă;
    – plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

    5. Impozitul pe venit:
    - contribuabili şi sfera de cuprindere a impozitului;
    – categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
    – venituri neimpozabile;
    – cote de impozitare;
    – determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
    – obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
    – venitul net anual impozabil;
    – venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;
    – termene de plată;
    – aspecte fiscale internaţionale;
    – reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

    6. Contribuţii sociale obligatorii:
    A. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile dependente:
    - baza de calcul al contribuţiilor sociale;
    – baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului sau persoane asimilate acestora;
    – excepţii generale - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii;
    – excepţii specifice - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii grupate în funcţie de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
    – calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale;
    – cotele de contribuţii;
    – depunerea declaraţiilor.

    B. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile independente:
    - plătitorii;
    – baza de calcul;
    – excepţii specifice;
    – declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale;
    – cotele de contribuţii.


    7. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:
    - contribuabili;
    – sfera de cuprindere a impozitului;
    – venituri impozabile obţinute din România;
    – scutiri;
    – coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi ale legislaţiei Uniunii Europene;
    – certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;
    – impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);
    – impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;
    – chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România;
    – tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    – tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    – reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din activităţi desfăşurate de artişti şi sportivi;
    – asocieri/entităţi care desfăşoară activitate/obţin venituri în/din România.

    8. Taxa pe valoarea adăugată:
    - sfera de aplicare;
    – persoane impozabile;
    – operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);
    – locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;
    – faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
    – baza de impozitare;
    – cote de TVA;
    – operaţiuni scutite;
    – regimul deducerilor;
    – persoanele obligate la plata TVA;
    – înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA;
    – facturarea;
    – alte obligaţii în materie de TVA;
    – regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
    – serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum; pentru agricultori;
    – ajustarea taxei deductibile;
    – taxarea inversă;
    – decontul de TVA şi alte declaraţii.

    9. Accize:
    A. Regimul accizelor armonizate:
    - sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, plătitori de accize, calculul accizelor, responsabilităţile plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declaraţiilor de accize, documente fiscale, garanţii;
    – regimul de antrepozitare fiscală;
    – destinatar înregistrat;
    – expeditor înregistrat;
    – importator autorizat;
    – scutiri de la plata accizelor;
    – excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică;
    – restituiri de accize;
    – deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize;
    – deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum;
    – deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau scutire directă;
    – marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat;
    – marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia;
    – marcarea şi colorarea motorinei;
    – alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile.

    B. Regimul accizelor nearmonizate:
    - sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul şi calculul accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligaţiile plătitorilor de accize, declaraţiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat.


    10. Impozite şi taxe locale:
    - baza de impozitare;
    – contribuabili;
    – modul de calcul;
    – termene de plată;
    – reduceri şi scutiri;
    – modul de declarare a proprietăţilor.

    11. Impozitul specific unor activităţi:
    - contribuabili;
    – anul fiscal/perioada impozabilă;
    – reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi;
    – reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi;
    – reguli privind calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi;
    – termenele de declarare a menţiunilor;
    – prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală.

    12. Taxele vamale:
    - tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;
    – originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);
    – plasarea mărfurilor sub un regim vamal:
    • declararea mărfurilor şi punerea în liberă circulaţie;
    • regimuri speciale:

    – tranzit: intern şi extern;
    – depozitare: antrepozitare vamală şi zone libere;
    – utilizare specifică: admitere temporară şi destinaţie finală;
    – prelucrare: perfecţionare activă şi perfecţionare pasivă;
    • export.


    13. Contabilitate:
    - obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;
    – contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
    – contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;
    – forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

    14. Contravenţii şi infracţiuni în domeniul financiar-fiscal:
    - evaziunea fiscală;
    – sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;
    – contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

    15. Aspecte privind procedura fiscală:
    - principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale;
    – creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;
    – domiciliul fiscal;
    – competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;
    – înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
    – obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale;
    – procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
    – procedura de colectare a creanţelor fiscale;
    – soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
    – controlul fiscal;
    – stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;
    – acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;
    – stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
    – termene de prescripţie;
    – stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;
    – recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    – procedura amiabilă în baza acordurilor sau convenţiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri şi în baza Convenţiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate;
    – procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1.852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
    – definirea întreprinderilor asociate şi a aranjamentului transfrontalier;
    – domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii cu privire la „Raportul pentru fiecare ţară în parte“, entităţile obligate la depunerea acestuia, informaţiile obligatorii care se regăsesc în cuprinsul acestuia, perioada de raportare, termenul de depunere a acestuia în cazul entităţilor plătitoare de impozit pe profit, de impozit specific şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum şi rolul şi termenul de depunere la autorităţile competente din România a „Notificării privind calitatea entităţii constitutive a grupului de întreprinderi multinaţionale“.


    BIBLIOGRAFIE*)
    *) Actele normative care vor face obiectul bibliografiei aferente examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020 vor fi cele în vigoare până la data de 1 septembrie 2020. Bibliografia se corelează cu tematica.
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
    6. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    10. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    18. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
    20. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
    21. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii;
    22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
    23. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
    24. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
    25. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02);
    26. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;
    27. Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
    28. Convenţia-model - emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
    29. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    30. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
    31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
    32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, cu modificările ulterioare;
    33. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice;
    34. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare;
    35. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;
    36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.615/2020 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;
    37. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;
    38. Ordinul ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi;
    39. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare;
    40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer;
    41. Standarde internaţionale de raportare financiară:
    - IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori“;
    – IAS 16 „Imobilizări corporale“;
    – IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală“;
    – IAS 36 „Deprecierea activelor“;
    – IAS 38 „Imobilizări necorporale“;
    – IAS 40 „Investiţii imobiliare“.


    ANEXA 2

    Nr. înregistrare/.............
    CERERE
    de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii
    de consultant fiscal, sesiunea noiembrie 2020
    Subsemnatul(a) .........................., născut(ă) la data de .................... în localitatea ........................, judeţul ................, legitimat(ă) cu C.I./paşaport seria ....... nr. .............., eliberat(ă) de ..........................., la data de ................., CNP ...................., cetăţenia ...................., domiciliat(ă) în ........................, str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......................, adresa de e-mail ..............., telefon ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea noiembrie 2020.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020:
    - C.I./paşaport, în copie;
    – diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;
    – carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ..........nr. ........, emis (ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;
    – certificatul de naştere seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    – certificatul de căsătorie seria............. nr. ............, emis de.................... la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    – certificatul de cazier judiciar seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    – certificatul de cazier fiscal seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    – adeverinţa medicală seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;
    – curriculum vitae;
    – declaraţia de informare şi de acceptare a operaţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanţilor Fiscali;
    – documentul de plată a taxei de înscriere la examen nr. ........ din ............;
    – două fotografii de 2/3 cm.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, astfel:

┌────────┬───────────┬────────┬────┬───────┬──────────┐
│ │ │Perioada│ │ │ │
│Unitatea│Activitatea├───┬────┤Nr. │Funcţia│Observaţii│
│ │desfăşurată│de │până│luni│ │ │
│ │ │la │la │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│perioadă│ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴───┴────┴────┴───────┴──────────┘


    Data ..................
    Semnătura ....................

    ANEXA 3

    Nr. înregistrare/.............
    CERERE
    de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii
    de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2020
    Subsemnatul(a) ............................., născut(ă) la data de ...................... în localitatea ....................., judeţul ........................, legitimat(ă) cu C.I./paşaport seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ........................ la data de ..........................., CNP ..........................., cetăţenia ...................., domiciliat(ă) în ........................, str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....................., adresa de e-mail ..........................., telefon ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea noiembrie 2020.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020:
    - C.I./paşaport, în copie;
    – diploma de studii superioare, sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;
    – carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria .............. nr. .............., emis (ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;
    – certificatul de naştere seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    – certificatul de căsătorie seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    – certificatul de cazier judiciar seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    – certificatul de cazier fiscal seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    – adeverinţa medicală seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;
    – curriculum vitae;
    – declaraţia de informare şi de acceptare a operaţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanţilor Fiscali;
    – documentul de plată a taxei de înscriere la examen nr. ........... din .............;
    – două fotografii de 2/3 cm.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, astfel:

┌────────┬───────────┬────────┬────┬───────┬──────────┐
│ │ │Perioada│ │ │ │
│Unitatea│Activitatea├───┬────┤Nr. │Funcţia│Observaţii│
│ │desfăşurată│de │până│luni│ │ │
│ │ │la │la │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───┼────┼────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│perioadă│ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴───┴────┴────┴───────┴──────────┘


    Data ................
    Semnătura ........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016