Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 10  din 11 ianuarie 2023  privind modificarea şi completarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 din 17 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.247 şi 1.247 bis din 17 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La rubrica „Cuprins“, capitolul XII, după punctul 4 „Principalele acţiuni de implementare“ se introduce o nouă expresie, cu următorul cuprins:
    "Anexa nr. 1 - Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei - etapa 1 - 2022-2030"

    2. La rubrica „Cuprins“, expresia „Anexă. Părţile interesate implicate în timpul elaborării strategiei şi sinteza consultărilor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Anexa nr. 2 - Părţile interesate implicate în timpul elaborării strategiei şi sinteza consultărilor"

    3. La capitolul I, expresia „Anexa include lista părţilor interesate implicate în proces şi sinteza consultărilor publice efectuate.“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Lista părţilor interesate implicate în proces şi sinteza consultărilor publice efectuate sunt prevăzute în anexa nr. 2."

    4. La capitolul XII punctul 4, după tabelul 14 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050 se implementează prin intermediul Planului de acţiune, prevăzut în anexa nr. 1."

    5. La capitolul XII, după punctul 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    6. Titlul anexei „Părţile interesate implicate în timpul elaborării strategiei şi sinteza consultărilor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Anexa nr. 2 - Părţile interesate implicate în timpul elaborării strategiei şi sinteza consultărilor"    ART. II
    Instituţiile şi autorităţile responsabile cu implementarea strategiei naţionale de renovare pe termen lung vor depune toate diligenţele necesare pentru a îndeplini măsurile în termenele stabilite din Planul de acţiune şi vor prezenta semestrial Comitetului de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale de renovare pe termen lung, constituit în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, informaţiile privind stadiul implementării măsurilor.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul culturii,
                    Lucian Romaşcanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 11 ianuarie 2023.
    Nr. 10.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la strategie)
    PLAN DE ACŢIUNE
    pentru implementarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung
    pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale,
    atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar
    cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050 etapa 1 - 2022-2030

┌──────────────┬────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Instituţii care │ │
│Obiectiv │Măsuri │Termen │Surse de │Indicatori de │Instituţie │contribuie la │Observaţii│
│strategic │ │ │finanţare │realizare │responsabilă │atingerea │ │
│ │ │ │ │ │ │indicatorilor │ │
├──────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────────────┼────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┼──────────┤
│ │Modificarea cadrului normativ necesar pentru implementarea SRTL │ │
│ ├────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┼──────────┤
│ │Intrarea în │ │ │Publicarea în │ │ │ │
│ │vigoare a │ │ │Monitorul Oficial │ │ │ │
│ │reglementării │ │ │al României a │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │Ordinului │ │Asociaţii │ │
│ │Metodologie de │ │Venituri │ministrului │ │profesionale şi │ │
│ │calcul al │2023 │proprii MDLPA │dezvoltării, │MDLPA │universităţi tehnice │ │
│ │performanţei │ │ │lucrărilor publice│ │de profil │ │
│ │energetice a │ │ │şi administraţiei │ │ │ │
│ │clădirilor, │ │ │privind revizuirea│ │ │ │
│ │Indicativ Mc │ │ │Mc 001/2006 │ │ │ │
│ │001, revizuită │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │anexelor │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale ale │ │ │Anexe naţionale │ │Asociaţia de │ │
│ │standardelor │2023 │Venituri │elaborate şi │MDLPA │Standardizare din │ │
│ │europene privind│ │proprii MDLPA │publicate │ │România (ASRO) │ │
│ │performanţa │ │ │ │ │ │ │
│ │energetică a │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │studii de caz pe│ │ │ │ │ │ │
│ │categorii de │ │ │ │ │ │ │
│ │clădiri şi zone │ │ │ │ │ │ │
│ │climatice, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologie │ │Venituri │Studii de caz │ │Universităţi, │ │
│ │existentă în │ │proprii ale │realizate, cu │ │institute naţionale │ │
│ │ţară şi │2023-2025 │MDLPA, alte │concluzii care │MDLPA │de │ │
│O.1. - │justificare │ │surse legal │fundamentează │ │cercetare-dezvoltare │ │
│Îmbunătăţirea │economică, │ │constituite │acţiuni viitoare │ │de profil, asociaţii │ │
│performanţei │pentru │ │ │ │ │profesionale │ │
│energetice a │fundamentarea │ │ │ │ │ │ │
│fondului │fezabilităţii │ │ │ │ │ │ │
│existent de │clădirilor nZEB │ │ │ │ │ │ │
│clădiri prin │pe piaţa │ │ │ │ │ │ │
│reducerea │românească │ │ │ │ │ │ │
│consumului de ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│energie, a │Stabilirea │ │ │ │ │ │ │
│emisiilor de │cadrului │ │ │ │ │ │ │
│carbon şi │instituţional şi│ │ │ │ │ │ │
│extinderea │metodologic care│ │ │ │ │ │ │
│utilizării │să sprijine │ │ │ │ │Universităţi, │ │
│surselor │realizarea │ │Venituri │Ghiduri de │ │institute naţionale │ │
│regenerabile │intervenţiilor │ │proprii ale │proiectare, │ │de │ │
│de energie la │de eficientizare│2022-2026 │MDLPA, alte │reglementări, │MDLPA │cercetare-dezvoltare │ │
│clădiri │energetică a │ │surse legal │studii, cercetări,│ │de profil, asociaţii │ │
│ │clădirilor │ │constituite │proiecte-pilot │ │profesionale │ │
│ │istorice cu │ │ │ │ │ │ │
│ │respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │prezervarea │ │ │ │ │ │ │
│ │valorilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │patrimoniu │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Stabilirea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │seturi de │ │ │ │ │ │ │
│ │criterii de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii │ │ │ │ │ │ │
│ │integrate, care │ │Venituri │Ghiduri de │ │Universităţi, │ │
│ │concură la │ │proprii ale │proiectare, │ │institute naţionale │ │
│ │eficienţa │2023-2026 │MDLPA, alte │reglementări, │MDLPA │de │ │
│ │energetică, cum │ │surse legal │studii, cercetări,│ │cercetare-dezvoltare │ │
│ │ar fi cele │ │constituite │proiecte-pilot │ │de profil, asociaţii │ │
│ │privind │ │ │ │ │profesionale │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │ │ │ │
│ │zgomotului sau │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea foii│ │ │ │ │ │ │
│ │de parcurs cu │ │ │ │ │Universităţi de │ │
│ │măsuri şi │2023 │Nu este cazul. │ │Comitet de │profil şi institute │ │
│ │indicatori de │ │ │ │coordonare │de │ │
│ │progres cuprinse│ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ │
│ │în SRTL │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Efectuarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │serii de teste/ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluări/ │ │ │ │ │ │ │
│ │verificări │ │ │ │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de renovare │ │ │ │ │ │ │
│ │energetică │ │ │ │ │ │ │
│ │realizate la │ │ │ │ │ │ │
│ │anvelopa │ │Venituri │Proiecte-pilot, │ │Universităţi, │ │
│ │clădirilor │ │proprii ale │studii, cercetări,│ │institute naţionale │ │
│ │existente, │Permanent │MDLPA, alte │ghiduri de │MDLPA │de │ │
│ │vizând aspecte │ │surse legal │proiectare, │ │cercetare-dezvoltare │ │
│ │ce ţin de │ │constituite │reglementări │ │de profil │ │
│ │materialele │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate, │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii, │ │ │ │ │ │ │
│ │produse şi │ │ │ │ │ │ │
│ │subansambluri │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice, în │ │ │ │ │ │ │
│ │acord cu măsuri │ │ │ │ │ │ │
│ │generale de │ │ │ │ │ │ │
│ │creştere a │ │ │ │ │ │ │
│ │sustenabilităţii│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Efectuarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │serii de teste/ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluări/ │ │ │ │ │ │ │
│ │verificări │ │ │ │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de optimizare a │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizării │ │Venituri │Proiecte-pilot, │ │Universităţi, │ │
│ │spaţiului în │ │proprii ale │studii, cercetări,│ │institute naţionale │ │
│ │clădirile │2023-2025 │MDLPA, alte │ghiduri de │MDLPA │de │ │
│ │existente │ │surse legal │proiectare, │ │cercetare-dezvoltare │ │
│ │privind │ │constituite │reglementări │ │de profil │ │
│ │adaptarea │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţională, │ │ │ │ │ │ │
│ │ţinând cont de │ │ │ │ │ │ │
│ │zona climatică │ │ │ │ │ │ │
│ │în care se │ │ │ │ │ │ │
│ │situează │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirea │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea unui│ │ │ │ │ │ │
│ │cadru de │ │ │ │ │ │ │
│O.2. - │reglementare şi │ │ │ │ │ │ │
│Creşterea │testare a unor │ │ │ │ │ │ │
│calităţii │intervenţii care│ │ │ │ │ │ │
│fondului │să integreze │ │Venituri │Reglementări, │ │Universităţi, │ │
│construit prin│multiple aspecte│ │proprii ale │proiecte-pilot, │ │institute naţionale │ │
│îmbunătăţirea │conexe │2023-2025 │MDLPA, alte │studii, cercetări,│MDLPA │de │ │
│siguranţei │eficienţei │ │surse legal │ghiduri de │ │cercetare-dezvoltare │ │
│clădirilor şi │energetice, │ │constituite │proiectare │ │de profil │ │
│asigurarea │precum protecţia│ │ │ │ │ │ │
│calităţii │la însorire │ │ │ │ │ │ │
│arhitecturale │excesivă, şi a │ │ │ │ │ │ │
│şi de │asigurării │ │ │ │ │ │ │
│integrare în │siguranţei în │ │ │ │ │ │ │
│mediul urban a│exploatare │ │ │ │ │ │ │
│intervenţiilor├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│de renovare │Stabilirea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │măsuri pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │fondului │ │ │ │ │Universităţi, │ │
│ │construit prin │ │Venituri │ │ │institute naţionale │ │
│ │îmbunătăţirea │ │proprii ale │ │ │de │ │
│ │siguranţei │2023-2025 │MDLPA, alte │Reglementări │MDLPA │cercetare-dezvoltare │ │
│ │clădirilor şi │ │surse legal │ │ │de profil, asociaţii │ │
│ │asigurarea │ │constituite │ │ │profesionale de │ │
│ │calităţii │ │ │ │ │profil │ │
│ │arhitecturale şi│ │ │ │ │ │ │
│ │de integrare în │ │ │ │ │ │ │
│ │mediul urban a │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de renovare │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea de │ │Venituri │ │ │Institute de │ │
│ │sisteme │ │proprii ale │Studii, cercetări,│ │cercetare, │ │
│ │inovatoare de │Permanent │MDLPA, alte │apeluri de │MDLPA, MCID, │universităţi, │ │
│ │materiale şi │ │surse legal │proiecte │Ministerul Economiei│asociaţii │ │
│ │tehnologii │ │constituite │ │ │profesionale şi │ │
│ │durabile │ │ │ │ │patronale │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Institute de │ │
│ │Stimularea │ │ │Studii, cercetări,│ │cercetare, │ │
│ │cererii pentru │Permanent │ │apeluri de │MDLPA, MCID, │universităţi, │ │
│ │materiale │ │ │proiecte │Ministerul Economiei│asociaţii │ │
│ │durabile │ │ │ │ │profesionale şi │ │
│ │ │ │ │ │ │patronale │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Analizarea │ │ │ │ │Institute de │ │
│ │introducerii de │ │ │ │ │cercetare, │ │
│ │etichete verzi/ │ │ │Raport de │ │universităţi, │ │
│ │sisteme de │2025 │Nu este cazul. │prezentare a │MDLPA, MMAP, ME │asociaţii │ │
│ │certificare │ │ │concluziilor │ │profesionale şi │ │
│ │pentru clădirile│ │ │ │ │patronale, Asociaţia │ │
│ │sustenabile │ │ │ │ │de Acreditare din │ │
│ │ │ │ │ │ │România - RENAR │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea şi │ │ │Analize ale │ │ │ │
│ │promovarea de │ │ │impactului │ │ │ │
│ │instrumente care│ │ │renovării │ │ │ │
│ │să permită o │2025 │ │clădirilor asupra │SGG, MDLPA, MF, │AFM, ADR-uri │ │
│ │evaluare a │ │ │biodiversităţii, │MIPE, MMAP │ │ │
│ │sustenabilităţii│ │ │analize de impact │ │ │ │
│ │proiectelor de │ │ │socio-economice │ │ │ │
│ │renovare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Analizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │posibilităţii de│ │ │ │ │ │ │
│O.3. - │acordare a │ │ │ │ │ │ │
│Reducerea │subvenţiilor │ │ │ │ │ │ │
│nivelului │pentru energie, │ │ │ │ │ │ │
│sărăciei │în cazul │ │ │ │ │ │ │
│energetice şi │clădirilor │ │ │ │ │ │ │
│asigurarea │renovate, │ │ │ │ │ │ │
│unei încălziri│condiţionat de │2023-2025 │Nu este cazul. │Raport de analiză │MDLPA, MMSS │ │ │
│accesibile │atingerea │ │ │ │ │ │ │
│financiar │valorilor │ │ │ │ │ │ │
│pentru │înscrise în │ │ │ │ │ │ │
│familiile cu │certificatul de │ │ │ │ │ │ │
│venituri │performanţă │ │ │ │ │ │ │
│modeste │energetică, în │ │ │ │ │ │ │
│ │scopul evitării │ │ │ │ │ │ │
│ │risipei │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │integrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │surselor │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de │ │ │ │ │ │ │
│ │energie şi │ │ │ │ │ │ │
│ │consolidarea │ │ │ │MDLPA, Ministerul │Federaţii/Asociaţii │ │
│ │rolului │2024 │Nu este cazul. │Acte normative │Energiei, ANRE │de proprietari │ │
│ │asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietari în │ │ │ │ │ │ │
│ │supravegherea │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţie la │ │ │ │ │ │ │
│ │imobilele supuse│ │ │ │ │ │ │
│ │renovării/ │ │ │ │ │ │ │
│ │modernizării │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Analizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţilor de│ │ │ │ │ │ │
│ │sprijinire a │ │Venituri │ │ │ │ │
│ │grupurilor │ │proprii ale │ │ │ │ │
│ │defavorizate în │2023-2027 │MDLPA, alte │Analiză │MDLPA, MMSS │ │ │
│ │a accede la │ │surse legal │cost-beneficiu │ │ │ │
│ │locuinţe de │ │constituite │ │ │ │ │
│ │calitate din │ │ │ │ │ │ │
│ │punct de vedere │ │ │ │ │ │ │
│ │energetic │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────┤
│ │Dezvoltarea programului/programelor de renovare în acord cu obiectivele │
│ │generale ale SRTL şi cu direcţiile de acţiune │
│ ├────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │ │Institute de │ │
│ │definirea │ │PNRR, buget de │ │ │cercetare, │ │
│ │obiectivelor de │ │stat^1, buget │ │ │universităţi, │ │
│ │finanţare şi a │2023 │local, POR, │ │MDLPA, AFM, ADR-uri,│asociaţii │ │
│ │strategiei de │ │împrumuturi │ │MIPE, MMAP │profesionale, │ │
│ │investiţii │ │externe^2 │ │ │asociaţii ale │ │
│ │pentru renovarea│ │ │ │ │instituţiilor │ │
│ │clădirilor │ │ │ │ │financiare │ │
│ │administraţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor │ │ │ │ │Institute de │ │
│ │financiare şi │ │ │ │ │cercetare, │ │
│ │definirea │ │PNRR, buget de │ │ │universităţi, │ │
│ │obiectivelor de │ │stat^1, bugetul│ │MDLPA, AFM, ADR-uri,│asociaţii │ │
│ │finanţare şi a │2023 │local, POR, │ │MIPE, MMAP │profesionale, │ │
│ │strategiei de │ │împrumuturi │ │ │asociaţii ale │ │
│ │investiţii │ │externe^2 │ │ │instituţiilor │ │
│ │pentru renovarea│ │ │ │ │financiare │ │
│ │clădirilor │ │ │ │ │ │ │
│ │multifamiliale │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Ordonanţa de │ │ │ │ │
│ │ │ │urgenţă a │ │ │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │ │
│ │Pregătirea │ │69/2010 privind│ │ │ │ │
│ │mecanismelor │ │reabilitarea │ │ │Institute de │ │
│ │financiare şi │ │termică a │ │ │cercetare, │ │
│ │definirea │ │clădirilor de │ │ │universităţi, │ │
│ │obiectivelor de │ │locuit cu │ │MDLPA, AFM, ADR-uri,│asociaţii │ │
│ │finanţare şi a │2023 │finanţare prin │ │MMAP, MIPE │profesionale, │ │
│ │strategiei de │ │credite bancare│ │ │asociaţii ale │ │
│ │investiţii │ │cu garanţie │ │ │instituţiilor │ │
│ │pentru renovarea│ │guvernamentală,│ │ │financiare │ │
│ │locuinţelor │ │aprobată cu │ │ │ │ │
│ │unifamiliale │ │modificări şi │ │ │ │ │
│ │ │ │completări prin│ │ │ │ │
│ │ │ │Legea nr. 76/ │ │ │ │ │
│ │ │ │2011 │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor │ │ │ │ │Institute de │ │
│ │financiare şi │ │ │ │ │cercetare, │ │
│ │definirea │ │ │ │ │universităţi, │ │
│ │obiectivelor de │ │Credite verzi, │ │ │asociaţii │ │
│ │finanţare şi a │2023 │scheme de │ │Bănci comerciale │profesionale, │ │
│ │strategiei de │ │ajutor de stat │ │ │asociaţii ale │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │instituţiilor │ │
│ │pentru renovarea│ │ │ │ │financiare │ │
│ │clădirilor │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │renovare, │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │cerinţele de │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibilitate, │ │ │ │ │ │ │
│ │pregătire, │ │ │ │ │Institute de │ │
│ │implementare şi │ │ │ │ │cercetare, │ │
│ │finanţare, │ │ │ │MDLPA, MIPE, MMAP, │universităţi, │ │
│ │pentru: - │2024 │ │ │MF, AFM, ADR-uri, │asociaţii │ │
│ │clădirile │ │ │ │APL │profesionale, │ │
│ │administraţiei │ │ │ │ │asociaţii ale │ │
│ │publice - │ │ │ │ │instituţiilor │ │
│ │clădirile │ │ │ │ │financiare │ │
│ │rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │
│ │multifamiliale │ │ │ │ │ │ │
│ │- clădirile │ │ │ │ │ │ │
│ │rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │
│ │unifamiliale │ │ │ │ │ │ │
│ │- clădirile │ │ │ │ │ │ │
│O.4. - │comerciale │ │ │ │ │ │ │
│Eficientizarea├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│mecanismelor │Elaborarea de │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare │ghiduri │ │ │ │ │Institute de │ │
│privind │detaliate pentru│ │ │ │ │cercetare, │ │
│renovarea │beneficiari, │ │ │ │ │universităţi, │ │
│fondului │pentru │ │ │ │MDLPA, MIPE, MMAP, │asociaţii │ │
│construit │pregătirea şi │2024 │ │ │MF, AFM, ADR-uri, │profesionale, │ │
│ │implementarea │ │ │ │APL │asociaţii ale │ │
│ │proiectelor de │ │ │ │ │instituţiilor │ │
│ │renovare, pentru│ │ │ │ │financiare │ │
│ │toate tipurile │ │ │ │ │ │ │
│ │de clădiri │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea unui│ │ │ │ │ │ │
│ │instrument de │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumut cu │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândă redusă, │ │ │ │ │Institute de │ │
│ │alături de │ │ │ │ │cercetare, │ │
│ │subvenţii pentru│ │ │ │ │universităţi, │ │
│ │renovarea │2024 │ │ │MF, mediul bancar, │asociaţii │ │
│ │integrată a │ │ │ │MDLPA │profesionale, │ │
│ │clădirilor │ │ │ │ │asociaţii ale │ │
│ │publice │ │ │ │ │instituţiilor │ │
│ │vulnerabile din │ │ │ │ │financiare │ │
│ │punctul de │ │ │ │ │ │ │
│ │vedere al │ │ │ │ │ │ │
│ │riscului seismic│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Analizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare pentru│ │ │Analiză de impact │ │Institute de │ │
│ │mobilizarea │ │ │cu privire la │ │cercetare, │ │
│ │instrumentelor │ │ │reducerea TVA-ului│ │universităţi, │ │
│ │fiscale în │2025 │ │pentru lucrările │MF, MDLPA │asociaţii │ │
│ │vederea │ │ │de renovare, │ │profesionale, │ │
│ │stimulării şi │ │ │reduceri de │ │asociaţii ale │ │
│ │sprijinirii │ │ │impozite │ │instituţiilor │ │
│ │creşterii │ │ │ │ │financiare │ │
│ │performanţei │ │ │ │ │ │ │
│ │energetice a │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────┤
│ │Stabilirea mecanismelor de finanţare a proiectelor de renovare │
│ ├──────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────┤
│ │Nominalizarea unei│ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii care să│ │ │ │ │ │ │
│ │îndeplinească │ │ │ │ │ │ │
│ │rolul de Fond al │ │ │Instituţie │ │Instituţii avizatoare│ │
│ │fondurilor, precum│2025 │ │nominalizată prin │Guvernul României │- MDLPA, MF, alte │ │
│ │Banca de │ │ │act normativ │ │ministere │ │
│ │Dezvoltare a │ │ │ │ │ │ │
│ │României sau altă │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţie │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Proiect de act │ │ │ │
│ │Operaţionalizarea │ │ │normativ privind │ │ │ │
│ │fondului │2025 │ │organizarea si │MDLPA, MF │ │ │
│ │ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │ │fondului │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Adaptarea │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │SRTL, în ipoteza │2024 │ │ │MDLPA, MF │ │ │
│ │nemodificării │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │privind finanţele │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Definirea şi │ │ │Hotărâre a │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │Guvernului pentru │ │ │ │
│ │cadrului de │ │ │aprobarea │ │ │ │
│ │reglementare │2023 │ │contractului-cadru│ME, INS │MF, MDLPA, AFM │ │
│ │dedicat │ │ │de servicii de │ │ │ │
│ │companiilor de │ │ │proiectare şi │ │ │ │
│ │servicii │ │ │performanţă │ │ │ │
│ │energetice - ESCO │ │ │energetică │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Fundamentarea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării şi │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării unei│ │ │ │ │ │ │
│ │metodologii de │2023-2024│ │Studiu de │MDLPA, MMAP, AFM │ │ │
│ │cuantificare │ │ │fundamentare │ │ │ │
│ │financiară a │ │ │ │ │ │ │
│ │reducerilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │emisii de CO_2 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │studii referitoare│ │ │ │ │ │ │
│ │la modalitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurare │ │ │ │ │ │ │
│ │centralizată la │ │Venituri │Ghiduri de │ │Institute de │ │
│ │nivel de ansamblu │ │proprii ale │proiectare, │MDLPA, Ministerul │cercetare, │ │
│O.5. - │sau cartier a │Permanent│MDLPA, alte │reglementări, │Energiei, ANRE │universităţi, │ │
│Îmbunătăţirea │utilităţilor mari │ │surse legal │studii, cercetări,│ │asociaţii │ │
│calităţii │consumatoare de │ │constituite │proiecte-pilot │ │profesionale │ │
│vieţii pentru │energie - energie │ │ │ │ │ │ │
│toţi │termică, preparare│ │ │ │ │ │ │
│utilizatorii │apă caldă de │ │ │ │ │ │ │
│prin │consum menajer │ │ │ │ │ │ │
│îmbunătăţirea ├──────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│confortului │Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│termic, a │ghiduri pentru │ │ │ │ │ │ │
│condiţiilor de│asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│igienă, a │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │
│siguranţei şi │specifici atât la │ │Venituri │ │ │ │ │
│calităţii │proiectarea │ │proprii ale │Ghiduri de │ │Universităţi de │ │
│aerului │clădirilor noi, │Permanent│MDLPA, alte │proiectare, │MDLPA │profil, institute de │ │
│ │cât şi la │ │surse legal │studii, cercetări │ │cercetare-dezvoltare │ │
│ │renovarea celor │ │constituite │ │ │ │ │
│ │existente, alţii │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cei │ │ │ │ │ │ │
│ │specifici │ │ │ │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │ │ │ │
│ │energetice │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────┤
│ │Amplificarea eforturilor de formare şi perfecţionare a specialiştilor din │
│ │domeniul construcţiilor │
│ ├─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────┤
│ │Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │concepte de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │instruiri în │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţei │ │ │Dezvoltarea de │MDLPA, Ministerul │Universităţi de │ │
│ │energetice a │ │PNRR, alte │concepte de │Educaţiei, │profil, institute de │Inclus în │
│ │clădirilor şi al │T1 2023 │surse legal │formare pentru │Ministerul │cercetare-dezvoltare,│PNRR │
│ │auditului │ │constituite │instruiri │Cercetării, Inovării│clustere relevante │ │
│ │energetic, pentru│ │ │ │şi Digitalizării │ │ │
│ │proiectanţi, │ │ │ │ │ │ │
│ │specialişti │ │ │ │ │ │ │
│ │atestaţi/ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţi şi │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrători │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Consolidarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale a │ │ │ │ │ │ │
│ │specialiştilor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │lucrătorilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţiilor │ │ │ │ │Universităţi de │ │
│ │pentru realizarea│ │ │ │ │profil, institute de │ │
│ │de construcţii cu│ │ │Apeluri de │ │cercetare-dezvoltare,│ │
│ │performanţe │T4 2023 │PNRR │proiecte │MDLPA │asociaţii │Inclus în │
│ │energetice │ │ │competitive │ │profesionale şi │PNRR │
│ │sporite - │ │ │ │ │clustere relevante, │ │
│ │dezvoltarea de │ │ │ │ │furnizori de formare │ │
│ │cursuri de │ │ │ │ │profesională │ │
│ │pregătire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională şi │ │ │ │ │ │ │
│ │organizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │sesiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │instruire │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Dezvoltarea/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Adaptarea │ │ │ │
│ │ │ │ │programelor │ │ │ │
│ │Promovarea │ │ │universitare prin │ │ │ │
│ │abordării │ │ │dezvoltarea unei │Universităţi de │MDLPA, asociaţii de │ │
│ │integrate a │2023-2026 │ │programe, │profil, Ministerul │profil, clustere │ │
│ │renovării în │ │ │incluzând număr de│Educaţiei │relevante │ │
│ │programele │ │ │ore/curs, │ │ │ │
│ │universitare │ │ │promovarea ofertei│ │ │ │
│ │ │ │ │de formare privind│ │ │ │
│ │ │ │ │clădirile │ │ │ │
│ │ │ │ │sustenabile │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cooperării cu │ │ │ │ │ │ │
│ │universităţile de│ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │arhitectură şi │ │ │ │ │ │ │
│ │asociaţiile │ │ │Acorduri de │ │Universităţi de │ │
│ │profesionale, │ │ │parteneriat │ │profil, institute de │ │
│ │precum şi cu │2023-2025 │ │semnate între │MDLPA │cercetare-dezvoltare,│ │
│ │instituţiile de │ │ │MDLPA şi │ │alte entităţi │ │
│ │formare │ │ │universităţi │ │ │ │
│ │profesională din │ │ │ │ │ │ │
│ │România, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │scopul de a │ │ │ │ │ │ │
│ │furniza cursuri │ │ │ │ │ │ │
│ │de formare │ │ │ │ │ │ │
│O.6. - ├─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│Dezvoltarea │Elaborarea │ │ │Manuale de │MDLPA, universităţi │ │ │
│competenţelor │manualelor de │2023-2025 │ │instruire │de profil, institute│Clustere relevante │ │
│profesionale │instruire │ │ │elaborate │de │ │ │
│privind │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare│ │ │
│eficienţa ├─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│energetică în │Dezvoltarea │ │ │ │MDLPA, universităţi │ │ │
│clădiri şi │programelor de │2023-2025 │ │Programe │de profil, institute│Clustere relevante │ │
│susţinerea │instruire pentru │ │ │dezvoltate │de │ │ │
│inovării │formatori │ │ │ │cercetare-dezvoltare│ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Organizarea │ │ │Cursuri organizate│ │ │ │
│ │propriu-zisă a │2023-2025 │ │Număr de persoane │MDLPA, universităţi │Clustere relevante │ │
│ │cursurilor de │ │ │instruite │de profil │ │ │
│ │formare │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Înfiinţarea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │grup de │ │ │ │ │ │ │
│ │verificare a │ │ │ │ │ │ │
│ │certificatelor de│ │ │ │ │ │ │
│ │performanţă │ │ │Ordin MDLPA pentru│MDLPA şi asociaţiile│ │ │
│ │energetică şi a │2023-2025 │ │înfiinţarea şi │profesionale de │ISC │ │
│ │auditurilor │ │ │finanţarea unui │auditori atestaţi │ │ │
│ │energetice, care │ │ │astfel de grup │ │ │ │
│ │să asigure suport│ │ │ │ │ │ │
│ │tehnic ISC în │ │ │ │ │ │ │
│ │procesul de │ │ │ │ │ │ │
│ │control │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────┤
│ │Activităţile de pregătire, cercetare şi aplicare experimentală a soluţiilor de │
│ │proiectare │
│ ├─────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────┤
│ │Dezvoltarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │ │ │ │
│ │referinţă pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │renovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │diferitelor │ │ │ │MDLPA, universităţi,│ │ │
│ │tipuri de │2023-2025 │ │ │institute de │Clustere de inovare │ │
│ │clădiri, cu │ │ │ │cercetare-dezvoltare│relevante │ │
│ │soluţii tehnice │ │ │ │ │ │ │
│ │şi estimări │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare, │ │ │ │ │ │ │
│ │implementare în │ │ │ │ │ │ │
│ │etape │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte-pilot, │ │ │ │ │ │ │
│ │cu soluţii │ │ │ │ │ │ │
│ │inovatoare care │ │Buget de stat, │ │ │ │ │
│ │pot fi │ │fonduri │ │MDLPA , Ministerul │AFM, CNI, asociaţii │ │
│ │implementate în │2023-2025 │europene, alte │Proiecte-pilot │Cercetării, Inovării│profesionale şi │ │
│ │domeniul │ │surse legal │dezvoltate │şi Digitalizării │patronale, clustere │ │
│ │renovărilor │ │constituite │ │ │de inovare relevante │ │
│ │aprofundate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │nZEB, pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │anumite tipuri de│ │ │ │ │ │ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea unui │ │Buget de stat, │ │ │ │ │
│ │sistem informatic│ │fonduri │ │SGG, MDLPA, │ │ │
│ │pentru │2023 │europene, alte │Sistem informatic│Ministerul │ │ │
│ │monitorizarea │ │surse legal │funcţional │Cercetării, Inovării│ │ │
│ │implementării │ │constituite │ │şi Digitalizării │ │ │
│ │strategiei │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Registrul │ │ANCPI, INP, ISC, │ │
│ │Realizarea │ │ │naţional al │ │autorităţi ale │ │
│ │Registrului │ │ │clădirilor │ │administraţiei │ │
│ │naţional al │ │ │funcţional, │ │publice locale, │ │
│ │clădirilor, │ │ │complementar cu │ │Ministerul │ │
│ │sistem informatic│ │ │geoportalul │ │Cercetării, Inovării │ │
│ │georeferenţiat şi│T4 2024 │PNRR │Inspire, corelat │MDLPA │şi Digitalizării, │Inclus în │
│ │implementarea │ │ │şi interoperabil │ │institute de │PNRR │
│ │treptată a │ │ │cu băncile de │ │cercetare-dezvoltare,│ │
│ │paşaportului │ │ │date urbane de la│ │asociaţii │ │
│ │energetic al │ │ │nivel local şi cu│ │profesionale de │ │
│ │clădirilor │ │ │alte sisteme şi │ │profil, clustere de │ │
│ │ │ │ │registre │ │inovare relevante │ │
│ │ │ │ │naţionale │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │strategiei/ │2023 │ │Un plan de │SGG, MDLPA │Comitetul │ │
│ │planului de │ │ │comunicare │ │ │ │
│ │comunicare │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Crearea unui │ │ │ │
│ │ │ │ │forum cu caracter│ │ │ │
│ │ │ │ │regulat pentru │ │ │ │
│ │Crearea │ │ │consultare, │ │ │ │
│ │platformelor │ │ │formulare de │ │ │ │
│ │digitale de │ │ │politici şi │Toate instituţiile │ │ │
│ │reţele sociale │2023 │ │feedback cu │care gestionează │ │ │
│ │pentru │ │ │privire la │programe │ │ │
│ │comunicarea │ │ │problemele │ │ │ │
│ │programelor │ │ │practice şi │ │ │ │
│ │ │ │ │obstacole în │ │ │ │
│ │ │ │ │renovarea │ │ │ │
│ │ │ │ │clădirilor │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Demararea │ │ │ │ │ │ │
│ │campaniilor de │ │ │Campanii TV, │ │Autorităţi publice │ │
│ │conştientizare la│2023 │ │radio şi reţele │MDLPA │locale │ │
│ │TV, radio, pe │ │ │de socializare │ │ │ │
│ │reţele sociale │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Demararea │ │ │ │ │ │ │
│ │evenimentelor de │2023 │ │Nr. de evenimente│MDLPA │ │ │
│ │lansare a │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │campaniilor de │ │ │Nr. de campanii │ │ │ │
│ │informare │ │ │de informare, │ │ │ │
│ │regională care să│2023 │ │acoperire - nr . │MDLPA │Autorităţi publice │ │
│ │faciliteze │ │ │de autorităţi │ │locale │ │
│ │dezvoltarea │ │ │vizate │ │ │ │
│ │portofoliului de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │gradului de │ │ │ │ │ │ │
│O.7. - │conştientizare a │ │ │ │ │ │ │
│Asigurarea │proprietarilor cu│ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │privire la │ │ │ │ │ │ │
│de comunicare │performanţa │ │ │Chestionare de │ │ │ │
│a SRTL │energetică a │ │ │evaluare, │ │Autorităţi publice │ │
│ │clădirilor şi │2023-2026 │ │instrumente de │SGG, MDLPA │locale │ │
│ │încurajarea │ │ │sondare a opiniei│ │ │ │
│ │acestora de a │ │ │publice │ │ │ │
│ │iniţia lucrări de│ │ │ │ │ │ │
│ │creştere a │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţei │ │ │ │ │ │ │
│ │energetice a │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │gradului de │ │ │ │ │ │ │
│ │conştientizare cu│ │ │ │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │ │ │ │
│ │necesitatea │ │ │Chestionare de │ │ │ │
│ │abordării │ │ │evaluare, │ │Autorităţi publice │ │
│ │integrate, în │2023-2026 │ │instrumente de │SGG, MDLPA, IGSU │locale, asociaţii │ │
│ │principal privind│ │ │sondare a opiniei│ │profesionale │ │
│ │riscul seismic, │ │ │publice │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │ │ │ │
│ │energetică, │ │ │ │ │ │ │
│ │securitatea la │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiu │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Comunicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │anuală cu privire│ │ │ │ │ │ │
│ │la rezultatele │ │ │ │ │ │ │
│ │SRTL, în special │ │ │Raport │ │ │ │
│ │prezentarea │ │ │monitorizare │ │MDLPA, MIPE, MF, MJ, │ │
│ │progresului pe │ │ │către comitet │ │MMAP, Ministerul │ │
│ │baza │2023-2030 │ │interministerial;│SGG │Energiei, Ministerul │ │
│ │indicatorilor │ │ │informări pe │ │Economiei, MC, MMSS, │ │
│ │formulaţi pentru │ │ │paginile │ │MCID, Ministerul │ │
│ │fiecare dintre │ │ │instituţiilor │ │Educaţiei, APL-uri │ │
│ │măsurile care │ │ │implicate │ │ │ │
│ │permit │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │SRTL │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Colectarea şi │ │ │ │ │APL-uri, mediul │ │
│ │promovarea │2023-2025 │ │Broşură web │SGG, MDLPA │asociativ, clustere │ │
│ │exemplelor de │ │ │ │ │de inovare relevante │ │
│ │bună practică │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────┘

    ^1 Finanţarea se va desfăşura prin bugetul ordonatorilor principali de credite implicaţi, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
    ^2 Împrumuturi externe contractate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea de contractare a împrumuturilor externe se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare privind datoria publică, finanţele publice şi finanţele publice locale.
    Abrevieri:
    SRTL - Strategia de renovare pe termen lung
    PNRR - Planul naţional de redresare şi rezilienţă
    POR - Programul operaţional regional
    SGG - Secretariatul General al Guvernului
    MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
    MIPE - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
    MMAP - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    MMSS - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    ME - Ministerul Energiei
    MF - Ministerul Finanţelor
    MJ - Ministerul Justiţiei
    MC - Ministerul Culturii
    MCID - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
    INP - Institutul Naţional al Patrimoniului
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    ISC - Inspectoratul de Stat în Construcţii
    APL - Autorităţi publice locale
    IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
    ADR - Agenţia pentru Dezvoltare Regională
    AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu
    ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
    CNI - Compania Naţională de Investiţii
    ASRO - Asociaţia de Standardizare din România
    RENAR - Asociaţia de Acreditare din România


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016