Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 martie 2024  referitoare la iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 martie 2024 referitoare la iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată "Luna Iunie - Luna Identităţii Creştine"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 327 din 9 aprilie 2024

┌───────────────┬─┬───────────────────────┐
│Marian Enache │-│preşedinte │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Mihaela │-│judecător │
│Ciochină │ │ │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Cristian │-│judecător │
│Deliorga │ │ │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Dimitrie-Bogdan│-│judecător │
│Licu │ │ │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Laura-Iuliana │-│judecător │
│Scântei │ │ │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Gheorghe Stan │-│judecător │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Livia Doina │-│judecător │
│Stanciu │ │ │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Elena-Simina │-│judecător │
│Tănăsescu │ │ │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Varga Attila │-│judecător │
├───────────────┼─┼───────────────────────┤
│Benke Karoly │-│prim-magistrat-asistent│
└───────────────┴─┴───────────────────────┘

    1. Pe rol se află verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative a cetăţenilor cu privire la propunerea legislativă intitulată "Luna Iunie - Luna Identităţii Creştine".
    2. Cu Adresa din 28 februarie 2024, preşedintele Senatului a transmis Curţii Constituţionale propunerea legislativă a cetăţenilor intitulată "Luna Iunie - Luna Identităţii Creştine". Adresa a fost înregistrată la Registratura jurisdicţională a Curţii Constituţionale cu nr. 1.572 din 28 februarie 2024 şi s-a procedat la constituirea Dosarului nr. 642J/2024.
    3. La adresa transmisă de preşedintele Senatului au fost anexate: (i) adresa preşedintelui' Comitetului de iniţiativă, domnul Adrian-Ovidiu Iov, înregistrată în data de 22 noiembrie 2023 prin care propunerea legislativă a fost înaintată Biroului permanent al Senatului, (ii) expunerea de motive a iniţiativei legislative, (iii) declaraţia autentificată de constituire a Comitetului de iniţiativă din data de 10 martie 2023, (iv) avizul Consiliului Legislativ nr. 416 din 25 aprilie 2023, (v) adresa Comitetului de iniţiativă înregistrată la Biroul permanent al Senatului la data de 24 noiembrie 2023 privind lista primăriilor care nu s-au încadrat în termenul legal de atestare a semnăturilor sau care au refuzat atestarea, precum şi (vi) un extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2023, paginile 14-16, cuprinzând "Proiectul de lege pentru instituirea lunii iunie ca Luna identităţii creştine", expunerea de motive a acesteia, avizul Consiliului Legislativ şi componenţa Comitetului de iniţiativă. Totodată, au fost înaintate Curţii Constituţionale listele de susţinători în original şi opisul centralizator al acestora, cu indicarea numărului de dosare întocmite pentru fiecare localitate în parte.
    4. Potrivit expunerii de motive care însoţeşte propunerea legislativă a cetăţenilor, "reperul fundamental al unei naţiuni, la modul general, este credinţa, iar în cazul poporului român, în mod special, este credinţa creştină, fapt evident din perspectivă istorică, sociologică, religioasă, culturală şi statistică. Credinţa creştină a reprezentat un filon intrinsec al românităţii de-a lungul istoriei, astfel că evidenţierea, afirmarea şi asumarea acestei identităţi onorează memoria înaintaşilor poporului român, pe de o parte, iar pe de alta, păstrează şi transmite generaţiilor viitoare aceeaşi identitate, care s-a dovedit a fi determinantă pentru supravieţuirea naţiunii române. [...] Pe cale de consecinţă, având în vedere motivele de mai sus, în temeiul dispoziţiilor legale incidente, în special în temeiul art. 6 (care reglementează "dreptul la identitate" comunitară, inclusiv din perspectivă religioasă) şi art. 74 din Constituţia României, supunem dezbaterii şi aprobării Parlamentului României următoarea propunere legislativă, care are drept obiect stabilirea lunii iunie drept luna identităţii creştine în România."
                                        CURTEA,
    examinând propunerea legislativă a cetăţenilor intitulată "Luna Iunie - Luna Identităţii Creştine", prin raportare la dispoziţiile art. 74 alin. (1) şi (2) din Constituţie, ale Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul- raportor, constată următoarele:
    5. Curtea a fost legal sesizată şi este competentă să se pronunţe asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor referitoare la propunerea legislativă intitulată "Luna Iunie - Luna Identităţii Creştine".
    6. Atribuţia Curţii Constituţionale de a se pronunţa asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor este prevăzută de dispoziţiile art. 146 lit. j) din Constituţie, potrivit cărora Curtea "verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni".
    7. În legătură cu această atribuţie sunt incidente dispoziţiile art. 74 alin. (1) şi (2) din Constituţie, care prevăd că iniţiativa legislativă aparţine şi
    "[...] unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea."

    8. Sub aspectul competenţei Curţii sunt aplicabile dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 7 din Legea nr. 189/1999, care, utilizând aceiaşi termeni, stabilesc obiectul verificării pe care Curtea o întreprinde în exercitarea atribuţiei sale constituţionale. Dispoziţiile legale menţionate au următorul cuprins:
    - Art. 48 din Legea nr. 47/1992:
    "Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa legislativă a cetăţenilor, se pronunţă asupra:
    a) caracterului constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor;
    b) îndeplinirii condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători sunt atestate de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale ori de către împuterniciţii acestora;
    c) întrunirii numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 74 alin. (1) sau, după caz, la art. 150 alin. (1) din Constituţie, republicată, precum şi asupra respectării dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută de aceleaşi articole";"

    – Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 189/1999 are un conţinut identic, cu excepţia tezei ultime a lit. b), care cuprinde sintagma "sunt atestate potrivit art. 5", corespunzător celei din art. 48 lit. b) din Legea nr. 47/1992 - "sunt atestate de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale ori de către împuterniciţii acestora".

    9. Art. 5 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 189/1999 are următorul cuprins:
    "(1) Atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor se face de către primarul localităţii fie personal, fie, în localităţile urbane, şi prin funcţionarii primăriei împuterniciţi de primar în acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de susţinători, iar în ceea ce priveşte domiciliul, în colaborare cu organul local de poliţie, dacă este cazul. [...]
(3) Atestarea de către primar a listei de susţinători se face prin semnătura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de împuternicire, dacă este cazul, şi a datei când s-a făcut atestarea, precum şi prin aplicarea ştampilei. Dacă primarul a solicitat sprijinul organului local de poliţie, va semna şi reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnătura se aplică pe ultima copertă a dosarului cuprinzând listele verificate, aflat la comitetul de iniţiativă, după ce a fost confruntat cu cel depus la primărie. Aspectele neatestate se elimină din listă, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3)."

    10. Prin urmare, în exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 146 lit. j) din Constituţie de a verifica iniţiativa legislativă a cetăţenilor, Curtea are în vedere dispoziţiile art. 74 alin. (1) şi (2) din Constituţie, ale art. 48 din Legea nr. 47/1992, precum şi ale art. 5 şi 7 din Legea nr. 189/1999, în raport cu care verifică:
    - întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 74 alin. (1) teza întâi din Constituţie (cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot), precum şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută de art. 74 alin. (1) teza a doua din Constituţie (cetăţenii care iniţiază revizuirea trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul iniţiativei); verificarea are în vedere şi condiţiile pe care Legea nr. 47/1992 şi Legea nr. 189/1999 le impun în privinţa publicării iniţiativei legislative cetăţeneşti şi a atestării listelor de susţinători; verificarea listelor de susţinători vizează atestarea legală de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale ori de către împuterniciţii acestora, iar nu modul de colectare a semnăturilor ori corectitudinea datelor colectate, întrucât verificarea acestor din urmă acte sau fapte excedează competenţei Curţii Constituţionale;
    – respectarea limitelor impuse de art. 74 alin. (2) din Constituţie în privinţa iniţiativelor legislative cetăţeneşti (iniţiativa legislativă să nu aibă ca obiect probleme fiscale, cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea).

    11. Nu intră în competenţa Curţii examinarea oportunităţii iniţiativei legislative, aceasta revenind Parlamentului, în calitate de organ reprezentativ suprem şi unică autoritate legiuitoare a ţării.
    12. Procedând la verificarea iniţiativei legislative cetăţeneşti, Curtea reţine următoarele:
    (1) Întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, precum şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti (inclusiv, potrivit celor mai sus menţionate, respectarea condiţiilor legale referitoare la publicarea iniţiativei legislative cetăţeneşti şi la atestarea listelor de susţinători)
    a) Publicarea iniţiativei legislative
    13. Curtea constată că propunerea legislativă, precum şi expunerea de motive care o însoţeşte, semnată de Comitetul de iniţiativă, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2023, în cadrul termenului de maximum 30 de zile de la emiterea Avizului Consiliului Legislativ nr. 416 din 25 aprilie 2023, prevăzut la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 189/1999.

    b) Verificarea legalităţii atestării listelor de susţinători
    14. Pe baza verificării făcute de către colectivul de magistraţi- asistenţi, constituit prin rezoluţia preşedintelui Curţii Constituţionale, a dosarelor cu semnături ale susţinătorilor iniţiativei legislative, primite de la Senat, s-a constatat că atestarea listelor de susţinători nu s-a făcut în toate cazurile cu respectarea strictă a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999, de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale sau, în localităţile urbane, şi de funcţionarii primăriei împuterniciţi de primar în acest scop, fiind consemnate următoarele situaţii: atestări realizate în mediul rural de alte persoane decât primarul (spre exemplu, în localităţi din judeţele Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Caraş-Severin, Constanţa, Gorj, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Satu Mare, Teleorman sau Timiş), iar în mediul urban, dacă atestarea a fost realizată de o altă persoană decât primarul, nu s-a indicat actul de împuternicire (spre exemplu, în localităţi din judeţele Arad, Bistriţa, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Mureş, Neamţ, Tulcea, Vaslui sau Timiş), lipsa unor elemente obligatorii prevăzute de lege necesare atestării, precum ştampila (spre exemplu, în localităţi din judeţele Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Bucureşti (sector 2), Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Iaşi, Mureş, Prahova, Teleorman, Timiş şi Tulcea). De asemenea, au fost situaţii în care listele de susţinători au fost comunicate în copie, şi nu în original (spre exemplu, în localităţi din judeţele Arad, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Hunedoara, Mureş sau Timiş).
    15. Există şi alte omisiuni şi neregularităţi, cea mai frecventă fiind lipsa datei atestării (în privinţa unui număr de 15.935 de susţinători), dar care nu au fost apreciate ca fiind încălcări ale dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999, în măsura în care rezultă că atestarea a fost realizată de persoanele prevăzute de textul legal sau operează o prezumţie simplă în acest sens, fundamentată pe actele depuse în dosare (a se vedea, în acelaşi sens, Decizia nr. 222 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 30 mai 2019, Decizia nr. 580 din 20 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 27 octombrie 2016, Hotărârea nr. 1 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 5 februarie 2015, Hotărârea nr. 1 din 21 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iunie 2019, paragraful 15). De asemenea, inexistenţa unei formule de atestare exprese nu a fost apreciată drept o încălcare a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999 în măsura în care listele de susţinători au fost validate de către autoritatea competentă, prin semnătură şi ştampilă.

    c) Verificarea întrunirii numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut de art. 74 alin. (1) din Constituţie
    16. Susţinătorii atestaţi cu încălcarea dispoziţiilor legale, potrivit menţiunilor cuprinse în listele centralizatoare pe judeţe întocmite în cauză, nu au fost luaţi în calcul la stabilirea numărului de susţinători ai iniţiativei legislative. Astfel, din cele 54.655 de semnături din listele de susţinători, dintre care au fost atestate de autorităţile publice un număr de 47.508 de astfel de semnături, Curtea a apreciat că semnăturile unui număr de 34.287 de susţinători sunt legal atestate. Ca urmare, Curtea constată că nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 74 alin. (1) teza întâi din Constituţie, respectiv numărul de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot necesar pentru promovarea iniţiativei.

    d) Verificarea respectării dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută la art. 74 alin. (1) din Constituţie
    17. Potrivit documentelor depuse la Senat de iniţiatori şi transmise Curţii Constituţionale, un număr de 4 judeţe ar fi îndeplinit, fiecare, cerinţa de a avea cel puţin 5.000 de semnături legal atestate în susţinerea iniţiativei legislative (Hunedoara, Neamţ, Teleorman şi Timiş), aceasta cu condiţia ca atestările să fi fost conforme cu dispoziţiile legale de referinţă. Pe baza examinării dosarelor cuprinzând susţinătorii iniţiativei legislative din punctul de vedere al legalităţii atestării, Curtea a constatat că numai 2 judeţe dintre cele 4, şi anume Neamţ şi Timiş, îndeplinesc, fiecare, condiţia de a avea cel puţin 5.000 de semnături legal atestate în susţinerea iniţiativei legislative (un număr de 5.769, respectiv de 5.157 de susţinători atestaţi în mod legal).
    18. În ceea ce priveşte celelalte două judeţe care, potrivit documentelor depuse de iniţiatori, ar fi îndeplinit condiţia constituţională, Curtea a constatat abateri de la cadrul legal de referinţă, potrivit celor menţionate, după caz, la paragraful 14, care au determinat neluarea în calcul a acestora la stabilirea numărului de susţinători ai iniţiativei legislative. Astfel, în judeţul Hunedoara (unde potrivit documentelor comunicate ar fi existat un număr de 5.233 de semnături atestate) au fost constatate situaţii în care listele de semnături au fost comunicate în copie sau ştampila nu a fost aplicată. Ca urmare a verificărilor astfel efectuate, Curtea a reţinut un număr de 4.986 de semnături legal atestate. În judeţul Teleorman (unde potrivit documentelor comunicate ar fi existat un număr de 7.432 de semnături atestate) au fost constatate situaţii în care atestarea în mediul rural a fost realizată de alte persoane decât primarul sau ştampila nu a fost aplicată. Ca urmare a verificărilor astfel efectuate, Curtea a reţinut un număr de 4.022 de semnături legal atestate.
    19. Faţă de datele consemnate, întrucât numai 2 judeţe îndeplinesc condiţia prevăzută de normele constituţionale de referinţă a numărului minim de 5.000 de susţinători ai iniţiativei, iar acest număr reprezintă mai puţin de un sfert din judeţele ţării, Curtea constată că nu este întrunită condiţia dispersiei teritoriale prevăzută de art. 74 alin. (1) din Constituţie.


    (2) Respectarea limitelor impuse de art. 74 alin. (2) din Constituţie în privinţa iniţiativelor legislative cetăţeneşti
    20. Examinarea limitelor constituţionale ale propunerii legislative presupune verificarea textelor acesteia în raport cu dispoziţiile art. 74 alin. (2) din Constituţie, care stabilesc domeniile care nu pot face obiectul unei iniţiative legislative: "problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea". Realizând această verificare, Curtea constată că propunerea legislativă ce formează obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor, prin care se propune, în esenţă, instituirea lunii iunie ca "Lună a identităţii creştine" nu vizează probleme din domeniile exceptate de normele constituţionale de referinţă. Ca urmare, iniţiativa legislativă nu încalcă dispoziţiile art. 74 alin. (2) din Constituţie.
    21. Având în vedere aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 146 lit. j) şi ale art. 74 din Constituţie, precum şi ale Legii nr. 47/1992 şi ale Legii nr. 189/1999, cu unanimitate de voturi,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                 HOTĂRĂŞTE:
        Constată că iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată "Luna Iunie - Luna Identităţii Creştine" nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 74 alin. (1) din Constituţie.
        Definitivă şi general obligatorie.
        Hotărârea se comunică preşedintelui Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
        Pronunţată în şedinţa din data de 26 martie 2024.


                                        PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                                                    MARIAN ENACHE
                                              Prim-magistrat-asistent,
                                                  Benke Karoly


                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016