Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.602 din 28 decembrie 2022  privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.602 din 28 decembrie 2022 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea, şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, judeţele Brăila şi Tulcea, cu suma de 2.528,7 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în condiţiile legii, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.

    ART. II
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, judeţele Brăila şi Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Poziţiile nr. crt. 2, 47, 61, 88, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 184, 185, 215, 219, 231, 235, 285, 286, 288, 294, 301, 315, 319, 325, 375, 381, 391, 394, 395, 396, 397 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    2. După poziţia nr. crt. 154 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. crt. 154^1, 154^2, 154^3 şi 154^4, ca urmare a dezmembrării, după poziţia nr. crt. 158 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 158^1, ca urmare a dezmembrării, după poziţia nr. crt. 396 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. crt. 396^1, 396^2 şi 396^3, ca urmare a dezmembrării, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    3. După poziţia nr. crt. 34 se introduce o nouă poziţie, respectiv poziţia nr. crt. 34^1, după poziţia nr. crt. 96 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 96^1, după poziţia nr. crt. 185 se introduc douăzeci şi patru de noi poziţii, poziţiile nr. crt. 185^1, nr. crt. 185^2, nr. crt. 185^3, nr. crt. 185^4, nr. crt. 185^5, nr. crt. 185^6, nr. crt. 185^7, nr. crt. 185^8, nr. crt. 185^9, nr. crt. 185^10, nr. crt. 185^11, nr. crt. 185^12, nr. crt. 185^13, nr. crt. 185^14, nr. crt. 185^15, nr. crt. 185^16, nr. crt. 185^17, nr. crt. 185^18, nr. crt. 185^19, nr. crt. 185^20, nr. crt. 185^21, nr. crt. 185^22, nr. crt. 185^23, nr. crt. 185^24, după poziţia nr. crt. 400 se introduc doisprezece noi poziţii, poziţiile nr. crt. 400^1, nr. crt. 400^2, nr. crt. 400^3, nr. crt. 400^4, nr. crt. 400^5, nr. crt. 400^6, nr. crt. 400^7, nr. crt. 400^8, nr. crt. 400^9, nr. crt. 400^10, nr. crt. 400^11, 400^12, conform anexei la prezenta hotărâre, imobile care fac parte din coridorul de expropriere şi sunt situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018.
    4. Se elimină poziţiile nr. crt. 3 şi 4 ca urmare a comasării cu poziţia nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentaţii cadastrale individuale, poziţia nr. crt. 48 ca urmare a comasării cu poziţia nr. crt. 47, prin întocmirea unui singure documentaţii cadastrale individuale, poziţiile nr. crt. 62 şi 63 ca urmare a comasării cu poziţia nr. crt. 61, prin întocmirea unei singure documentaţii cadastrale individuale, poziţia nr. crt. 89 ca urmare a comasării cu poziţia nr. crt. 88, prin întocmirea unei singure documentaţii cadastrale individuale, poziţiile nr. crt. 100 şi 101 ca urmare a comasării cu poziţia nr. crt. 102, prin întocmirea unei singure documentaţii cadastrale individuale, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    5. La poziţia nr. crt. 26 se introduce imobilul reprezentând construcţie pe terenul supus exproprierii şi aflat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. III
    Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată reprezentând terenuri şi construcţii prevăzute la art. II pct. 3 şi pentru imobilul reprezentând construcţie prevăzut la art. II punctul 5, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, judeţele Brăila şi Tulcea, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

    ART. IV
    (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 2 şi 5, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. V
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.602.
    ANEXA 1

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
    la Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“,
    situate pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni din judeţul Brăila şi a localităţilor Smârdan şi Jijila din judeţul Tulcea,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────┬───────┬────────────────┬──────┬───────┬──────────┬─────────────────┬──────┬─────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │Nr. crt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │
│ │din anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │Valoare de │ │valoare de │
│Nr. │nr. 2 la │ │Nume şi prenume │Nr. │Nr. │Poziţia │Categoria de │Nr. │Nr. │Nr. cad. │de teren │Construcţii│despăgubire│Valoare de │despăgubire │
│crt.│Hotărârea │U.A.T. │proprietar/ │tarla │parcelă│faţă de │folosinţă │cad. │CF │dezmembrare│expropriat│de │construcţii│despăgubire │construcţii │
│ │Guvernului│ │deţinător │ │ │localitate│ │ │ │2009 │(mp) │expropriat │investiţii │teren │+ teren │
│ │nr. 857/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │
│ │2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │94982 │94982│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │- Lot│ │23 │- │- │4830,00 │ │
│ │ │ │S.C. SOROLI COLA│ │ │ │ │2 │3 │ │ │ │ │ │ │
│1 │2 │Brăila │- S.A. - BRĂILA │22 │1 │Intravilan│Curţi-construcţii├──────┼─────┤19220 ├──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2.637.390,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │94983 │94983│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │- Lot│ │12.536 │- │- │2.632.560,00│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │74996 │74996│ │2.400 │ │ │414.000,00 │466.799,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │- Lot│- ├──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. HORTICOLA │Calea │ │ │ │1; │1; │ │ │împrejmuire│12.164 │ │ │
│2 │26 │Brăila │DUNĂREA - S.A. │Galaţi│Nr. 374│Intravilan│Curţi-construcţii│95165 │95165├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │- Lot│ │ │platformă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │4 │ │ │betonată │40.635,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │387 mp │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │95102 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │95103;│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │11/ │17,18/ │ │ │95104 │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │34^1 │Brăila │CAPBUN NECULAI │Calea │Nr. 378│Intravilan│Arabil │- Lot │- │- │302 │- │- │63.420,00 │63.420,00 │
│ │ │ │ │Galaţi│+ 378A │ │ │3; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │95105 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(302) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│4 │47 │Vădeni │SCARLET RAUL │200 │2/1 │Extravilan│Arabil │Lot 2 │- │4641 │9.231 │ │ │29.723,82 │29.723,82 │
│ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │76693 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │61 │Vădeni │S.C. CONTECOMAN │199 │1301/10│Extravilan│Arabil │2 │- │4667 │5.013 │- │- │16.141,86 │16.141,86 │
│ │ │ │SERV - S.R.L. │ │ │ │ │76694 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │76703 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │88 │Vădeni │CHIVU IULIAN │198 │1299/8 │Extravilan│Arabil │1; │- │4694 │7.413 │- │- │23.869,86 │23.869,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │76705 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA VĂDENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │90 │Vădeni │(DOMENIUL │196 │1285/38│Extravilan│Arabil │- │- │- │6.641 │- │- │16.802,00 │16.802,00 │
│ │ │ │PRIVAT) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │STENCAU SORIN; │ │ │ │ │76672 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STENCAU DORINA; │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │91 │Vădeni │BUSURCA │196 │1285/37│Extravilan│Arabil │1; │- │4818 │6.219 │ │- │20.025,18 │20.025,18 │
│ │ │ │GEORGICA; │ │ │ │ │76674 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUSURCA MARIANA │ │ │ │ │- Lot │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────────┴──────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA VĂDENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │96 │Vădeni │(DOMENIUL │196/1 │34 │Extravilan│Neproductiv │- │3.947 │ │ │4.973,22 │4.973,22 │ │
│ │ │ │PRIVAT) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┬─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │76731│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SCARLET RAUL │ │ │ │ │76732│ │ │ │ │ │ │ │
│10 │96^1 │Vădeni │PETRE │200 │2/1 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │699 │- │- │2.935,80 │2.935,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │76733│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │31861│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33787│ │ │ │ │ │ │ │
│11 │97 │Smârdan│PREDA CONSTANTIN│33 │121 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │13.097 │- │- │34.485,99 │34.485,99 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33788│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │31862│ │ │ │ │ │ │ │
│12 │98 │Smârdan│SANDU AURELIA │33 │121 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │8.703 │- │- │22.916,05 │22.916,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│13 │99 │Smârdan│SANDU VASILE │33 │121 │Extravilan│Arabil │31863│- │- │11.963 │- │- │31.500,03 │31.500,03 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │31937│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│14 │102 │Smârdan│BOGDAN SANDA │33 │222 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │19.813 │- │- │52.170,03 │52.170,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33789│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │BOGDAN GHEORGHE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │31938│ │ │ │ │ │ │ │
│15 │103 │Smârdan│TUDORACHE; │33 │222 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │8.538 │- │- │22.481,59 │22.481,59 │
│ │ │ │BOGDAN STEFAN; │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN DUMITRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN ANGELICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │JIPA GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GALATEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SUSANA; JIPA │ │ │ │ │31972│ │ │ │ │ │ │ │
│16 │104 │Smârdan│AUREL; SILIFON │33 │222 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │13.434 │- │- │35.373,35 │35.373,35 │
│ │ │ │PAVEL; │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORADATENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │NITU CONSTANTIN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITU GHEORGHE; │ │ │ │ │32045│ │ │ │ │ │ │ │
│17 │105 │Smârdan│BALAN NITA; │32 │219/1 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │8.443 │- │- │22.231,44 │22.231,44 │
│ │ │ │DRUGAN │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA; NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │NITU CONSTANTIN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITU GHEORGHE; │ │ │ │ │32048│ │ │ │ │ │ │ │
│18 │106 │Smârdan│BALAN NITA; │32 │217/1 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │845 │- │- │2.224,99 │2.224,99 │
│ │ │ │DRUGAN │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA; NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │MARCU MARCEL; │ │ │ │ │32049│ │ │ │ │ │ │ │
│19 │107 │Smârdan│MARCU ANISOARA │32 │217/2 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │13 │- │- │34,23 │34,23 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │NITU CONSTANTIN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITU GHEORGHE; │ │ │ │ │32046│ │ │ │ │ │ │ │
│20 │109 │Smârdan│BALAN NITA; │32 │219/2 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │2.453 │- │- │6.459,04 │6.459,04 │
│ │ │ │DRUGAN │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA; NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │NITU CONSTANTIN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITU GHEORGHE; │ │ │ │ │32053│ │ │ │ │ │ │ │
│21 │110 │Smârdan│BALAN NITA; │32 │217/7 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │1.446 │- │- │3.807,50 │3.807,50 │
│ │ │ │DRUGAN │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA; NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32270│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAR │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│22 │111 │Smârdan│CONSTANTIN; │32 │217/3 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │856 │- │- │2.253,96 │2.253,96 │
│ │ │ │LAZAR NICOLAE; │ │ │ │ │33949│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAVA MITICA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32271│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCULESCU │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│23 │112 │Smârdan│VASILE PETRICA; │32 │217/4 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │513 │- │- │1.350,79 │1.350,79 │
│ │ │ │MARCULESCU │ │ │ │ │33947│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRANA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32272│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIREASA VASILE; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│24 │113 │Smârdan│RADULESCU TINCA;│32 │217/5 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.532 │- │- │4.033,95 │4.033,95 │
│ │ │ │COMAN STEFAN │ │ │ │ │33934│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32273│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANA ION; PUISOR│ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│25 │114 │Smârdan│MARIA; PUISOR │32 │217/6 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.025 │- │- │2.698,95 │2.698,95 │
│ │ │ │ION; PANA ION; │ │ │ │ │33945│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANA GHERGHINA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32274│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│26 │115 │Smârdan│PUISOR MARIA; │32 │217/7 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.057 │- │- │2.783,21 │2.783,21 │
│ │ │ │PUISOR ION │ │ │ │ │33946│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32275│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE MARIA; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│27 │116 │Smârdan│GHEORGHE IOANA; │32 │217/8 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.112 │- │- │2.928,03 │2.928,03 │
│ │ │ │GHEORGHE MINDRA;│ │ │ │ │33954│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREDA ILINCA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32276│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│28 │117 │Smârdan│BORODATENCO │32 │217/9 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │584 │- │- │1.537,75 │1.537,75 │
│ │ │ │NICULINA │ │ │ │ │33935│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32277│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│29 │118 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN │32 │217/10 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │606 │- │- │1.595,68 │1.595,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33921│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32278│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│30 │119 │Smârdan│NECULAI RADITA │32 │217/11 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.300 │- │- │3.423,06 │3.423,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33955│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32279│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│31 │120 │Smârdan│BALAN VERONICA; │32 │217/12 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.596 │- │- │4.202,46 │4.202,46 │
│ │ │ │STANESCU MARLENA│ │ │ │ │33936│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32280│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│32 │121 │Smârdan│CUZMIN ILIE │32 │217/13 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.516 │- │- │3.991,81 │3.991,81 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33939│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32281│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│33 │122 │Smârdan│PRAJA TUDOREL; │32 │217/14 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │3.125 │- │- │8.228,50 │8.228,50 │
│ │ │ │PRAJA MARIA │ │ │ │ │33951│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │POSTOLACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA; │ │ │ │ │32308│ │ │ │ │ │ │ │
│34 │123 │Smârdan│POSTOLACHE │34 │224/24 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │101 │- │- │265,94 │265,94 │
│ │ │ │MARIN; │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSTOLACHE MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHITA IOAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRINZA AURELIA; │ │ │ │ │32307│ │ │ │ │ │ │ │
│35 │124 │Smârdan│GHEORGHITA │34 │224/25 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │200 │- │- │526,62 │526,62 │
│ │ │ │IORDAN; BOJAN │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE MARIA; │ │ │ │ │32306│ │ │ │ │ │ │ │
│36 │125 │Smârdan│GHEORGHE IOANA; │34 │224/26 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │300 │- │- │789,94 │789,94 │
│ │ │ │GHEORGHE MINDRA;│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREDA ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32305│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│37 │126 │Smârdan│VOICU ANDREI │34 │224/27 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │583 │- │- │1.535,11 │1.535,11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33975│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32304│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAR ALEXANDRU;│ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│38 │127 │Smârdan│LAZAR STELICA; │34 │224/28 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │402 │- │- │1.058,51 │1.058,51 │
│ │ │ │SCOBAI MARIA; │ │ │ │ │33977│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NECULAI SOFIA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │STRAMANSOV │ │ │ │ │32303│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GILDA; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│39 │128 │Smârdan│BUCURESTEANU │34 │224/29 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │408 │- │- │1.074,32 │1.074,32 │
│ │ │ │EVELINA; │ │ │ │ │33976│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANESCU ELENA│ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32302│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE JENICA;│ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│40 │129 │Smârdan│ORLATEANU │34 │224/30 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │413 │- │- │1.087,48 │1.087,48 │
│ │ │ │PETRICA; │ │ │ │ │33981│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE ZOIA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32301│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│41 │130 │Smârdan│DRAGOMIR │34 │224/31 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │419 │- │- │1.103,28 │1.103,28 │
│ │ │ │VALENTIN │ │ │ │ │33982│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │STICLARU │ │ │ │ │32300│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│42 │131 │Smârdan│STICLARU ION; │34 │224/32 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │426 │- │- │1.121,71 │1.121,71 │
│ │ │ │STICLARU ANGHEL;│ │ │ │ │33971│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRASCU MARIA; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRZU MIHAELA │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32299│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│43 │132 │Smârdan│SECU NECULAI │34 │224/33 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │433 │- │- │1.140,15 │1.140,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33961│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │STAN DUMITRA; │ │ │ │ │32298│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARLAN STEFANIA;│ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│44 │133 │Smârdan│IOAN PETRICA; │34 │224/34 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │441 │- │- │1.161,20 │1.161,20 │
│ │ │ │BALANICA SOFIA; │ │ │ │ │33972│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLITA MARIA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32297│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│45 │134 │Smârdan│MUNTEANU ILINCA │34 │224/35 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │452 │- │- │1.190,17 │1.190,17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33962│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32296│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│46 │135 │Smârdan│CHIRACU ION │34 │224/36 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │466 │- │- │1.227,03 │1.227,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33973│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32295│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANILA DUMITREL │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│47 │136 │Smârdan│GABRIEL; DANILA │34 │224/37 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │481 │- │- │1.266,54 │1.266,54 │
│ │ │ │TINCA │ │ │ │ │33967│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32294│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│48 │137 │Smârdan│BOGDAN STEFAN │34 │224/38 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │498 │- │- │1.311,30 │1.311,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33968│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32293│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN TUDORA; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│49 │138 │Smârdan│ARMASEL NICULAE;│34 │224/39 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │516 │- │- │1.358,69 │1.358,69 │
│ │ │ │MIHALACHE IOANA │ │ │ │ │33956│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32292│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN DUMITRA; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│50 │140 │Smârdan│ARMASEL NICOLAE;│34 │224/41 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │536 │- │- │1.411,35 │1.411,35 │
│ │ │ │NICA RADITA │ │ │ │ │33969│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32291│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│51 │141 │Smârdan│MIHALACHE CHIRA │34 │224/42 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.148 │- │- │3.022,82 │3.022,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33959│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┴──┬────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32290│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│52 │142 │Smârdan│BOCANEALA STANA │34 │224/43 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.282 │- │- │3.375,67 │3.375,67 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33960│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32289│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│53 │143 │Smârdan│BISCA PANTELIMON│34 │224/44 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │3.126 │- │- │8.231,13 │8.231,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33970│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32288│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXE │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│54 │144 │Smârdan│CONSTANTIN; │34 │224/45 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │988 │- │- │2.601,52 │2.601,52 │
│ │ │ │ALEXE DESPINA; │ │ │ │ │33953│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIRON ANGELA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA SMÂRDAN -│ │ │ │ │32165│ │ │ │ │ │ │ │
│55 │150 │Smârdan│DOMENIUL PRIVAT │26 │175/17 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │1.076 │- │- │2.833,24 │2.833,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA SMÂRDAN -│ │ │ │ │32169│ │ │ │ │ │ │ │
│56 │151 │Smârdan│DOMENIUL PRIVAT │26 │175/21 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │7.231 │- │- │19.040,10 │19.040,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│57 │152 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│26 │175/18 │Extravilan│Arabil │32164│- │- │5.422 │- │- │14.276,78 │14.276,78 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │BURADATENCU │ │ │ │ │32170│ │ │ │ │ │ │ │
│58 │153 │Smârdan│VIOREL-CATALIN; │26 │175/20 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │1.288 │- │- │3.391,46 │3.391,46 │
│ │ │ │BURADATENCU │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAVINIA-GIANINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │TEODORESCU │ │ │ │ │32171│ │ │ │ │ │ │ │
│59 │154 │Smârdan│SOFICA │26 │175/20 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │811 │- │- │2.135,46 │2.135,46 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │VACARESCU │ │ │ │ │32172│ │ │ │ │ │ │ │
│60 │154^1 │Smârdan│MARIANA │26 │175/20 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │419 │- │- │1.103,28 │1.103,28 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32173│ │ │ │ │ │ │ │
│61 │154^2 │Smârdan│TUDORACHE ELENA │26 │175/20 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │61 │- │- │160,62 │160,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32174│ │ │ │ │ │ │ │
│62 │154^3 │Smârdan│UDREA MARIANA │26 │175/20 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │52 │- │- │136,92 │136,92 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32175│ │ │ │ │ │ │ │
│63 │154^4 │Smârdan│DURBACA GETA │26 │175/20 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │44 │- │- │115,86 │115,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│64 │155 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│26 │175/19 │Extravilan│Arabil │32163│- │- │5.434 │- │- │14.308,38 │14.308,38 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │BORTUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN; │ │ │ │ │32161│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORTUN ION; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│65 │156 │Smârdan│COROI TINCUTA; │26 │173/65 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │7.281 │- │- │19.171,75 │19.171,75 │
│ │ │ │BORTUN GHEORGHE;│ │ │ │ │33928│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORTUN STEFAN; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORTUN ELENA; │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VULPE MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32160│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│66 │157 │Smârdan│GHERGHISAN │26 │173/64 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │2.688 │- │- │7.077,83 │7.077,83 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │33950│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32159│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│67 │158 │Smârdan│CHIRILA VALERICA│26 │173/63 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.075 │- │- │2.830,60 │2.830,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33948│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32230│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│68 │158^1 │Smârdan│CHIRILA AURELIA │26 │173/63 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.075 │- │- │2.830,60 │2.830,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33931│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32155│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURADATENCU │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│69 │161 │Smârdan│VIOREL-CATALIN; │26 │173/59 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │4.311 │- │- │11.351,38 │11.351,38 │
│ │ │ │BURADATENCU │ │ │ │ │33930│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAVINIA-GIANINA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │MANDRA DUMITRU; │ │ │ │ │32154│ │ │ │ │ │ │ │
│70 │162 │Smârdan│DIMA MARIN; DIMA│26 │173/58 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │1.949 │- │- │5.131,95 │5.131,95 │
│ │ │ │LENUTA │ │ │ │ │2; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Lot 3│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32153│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│71 │163 │Smârdan│STAN ION │26 │173/57 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.208 │- │- │3.180,81 │3.180,81 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33933│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32151│ │ │ │ │ │ │ │
│72 │164 │Smârdan│NICOLAU IONICA │26 │173/55 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │2.413 │- │- │6.353,72 │6.353,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. AGRI │ │ │ │ │32129│ │ │ │ │ │ │ │
│73 │165 │Smârdan│TERENURI - S.A. │26 │173/45 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │2.203 │- │- │5.800,76 │5.800,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │BOSNEAG ROMEO; │ │ │ │ │32150│ │ │ │ │ │ │ │
│74 │166 │Smârdan│BOSNEAG TUDOR │26 │173/54 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │435 │- │- │1.145,41 │1.145,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32133│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│75 │168 │Smârdan│GIDIUTA MARIOARA│26 │173/47 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │868 │- │- │2.285,56 │2.285,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33925│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32135│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│76 │170 │Smârdan│AVRIGEANU │26 │173/49 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │6.623 │- │- │17.439,17 │17.439,17 │
│ │ │ │STELIAN │ │ │ │ │33926│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32136│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│77 │171 │Smârdan│VADINEANU │26 │173/50 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │9.724 │- │- │25.604,47 │25.604,47 │
│ │ │ │ANASTASIA │ │ │ │ │33944│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. EUROPA │ │ │ │ │32138│ │ │ │ │ │ │ │
│78 │172 │Smârdan│CAPITAL - S.A.; │26 │173/1 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │1.348 │- │- │3.549,45 │3.549,45 │
│ │ │ │S.C. AGRI │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERENURI - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32358│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│79 │173 │Smârdan│VALCU │23 │145/10 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │6.063 │- │- │15.964,62 │15.964,62 │
│ │ │ │DOINA-MIOARA │ │ │ │ │33980│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32354│ │ │ │ │ │ │ │
│80 │174 │Smârdan│EFTIMIE STANA │23 │145/2 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │461 │- │- │1.213,87 │1.213,87 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32362│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│81 │176 │Smârdan│TOADER DUMITRU │23 │145/7 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │3.149 │- │- │8.291,70 │8.291,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33979│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32361│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│82 │177 │Smârdan│ANTON NECULINA │23 │145/8 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │2.040 │- │- │5.371,56 │5.371,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │33983│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32372│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENACHE STEFANA; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│83 │184 │Smârdan│NEACSU PETRE; │24/1 │3530 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │5.541 │- │- │14.590,13 │14.590,13 │
│ │ │ │NEACSU ION; │ │ │ │ │33790│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIV ILIE │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │33055│ │ │ │ │ │ │ │
│84 │185 │Smârdan│SERBAN MARIN │45 │372/9 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │932 │- │- │2.454,07 │2.454,07 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │31860│ │ │ │ │ │ │ │
│85 │185^1 │Smârdan│CONSTANTINA │33 │121 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │873 │- │- │2.415,35 │2.415,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │MOISE STELIAN; │ │ │ │ │31971│ │ │ │ │ │ │ │
│86 │185^2 │Smârdan│MOISE SILVIU; │33 │222 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │2.679 │- │- │7.412,05 │7.412,05 │
│ │ │ │MOISE ION │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│87 │185^3 │Smârdan│S.C. LIDAS │30 │208/4 │Extravilan│Curţi construcţii │30169│- │- │41 │- │- │170,16 │170,16 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ONOFREI TIBERIU;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│88 │185^4 │Smârdan│ONOFREI │32 │219 │Extravilan│Arabil │32042│- │- │1.484 │- │- │4.105,82 │4.105,82 │
│ │ │ │LORELAY-GRATIELA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │BADESCU PETRE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADESCU TEODOR; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAVA STEFANA; │ │ │ │ │32269│ │ │ │ │ │ │ │
│89 │185^5 │Smârdan│PAMFIL MARIA; │32 │217/2 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │48 │- │- │132,80 │132,80 │
│ │ │ │LAZAR ALEXANDRA;│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CROITOR AUREL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CROITOR NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ARDELEANU │ │ │ │ │32309│ │ │ │ │ │ │ │
│90 │185^6 │Smârdan│NICOLAE │34 │224/23 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │14 │- │- │38,74 │38,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32287│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│91 │185^7 │Smârdan│TRIFANESCU │34 │224/46 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │2.413 │- │- │6.676,11 │6.676,11 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │33952│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│92 │185^8 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│30 │205/3 │Extravilan│Arabil │31330│- │ │1.292 │- │- │3.574,61 │3.574,61 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│93 │185^9 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│32 │217 │Extravilan│Arabil │31331│- │- │12.846 │- │- │35.541,34 │35.541,34 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│94 │185^10 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│26 │173/46/│Extravilan│Arabil │32132│- │- │762 │- │- │2.108,25 │2.108,25 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│95 │185^11 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│26 │173/50/│Extravilan│Arabil │32137│- │- │757 │- │- │2.094,41 │2.094,41 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│96 │185^12 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│26 │173/56 │Extravilan│Arabil │32152│- │- │964 │- │- │2.667,13 │2.667,13 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│97 │185^13 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│26 │173/62 │Extravilan│Arabil │32158│- │- │692 │- │- │1.914,57 │1.914,57 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┬──┴────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│98 │185^14 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│26 │173/65/│Extravilan│Arabil │32162│- │- │1.106 │- │- │3.059,99 │3.059,99 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ORAŞUL MĂCIN - │ │ │ │ │32168│ │ │ │ │ │ │ │
│99 │185^15 │Smârdan│DOMENIUL PRIVAT │26 │175/22 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │2.072 │- │- │5.732,65 │5.732,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│100 │185^16 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│32 │219 │Extravilan│Arabil │32232│- │- │960 │- │- │2.656,05 │2.656,05 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│101 │185^17 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│32 │217 │Extravilan│Arabil │32282│- │- │2.089 │- │- │5.779,69 │5.779,69 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│102 │185^18 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│34 │224 │Extravilan│Arabil │32286│- │- │5.439 │- │- │15.048,21 │15.048,21 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│103 │185^19 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│34 │224 │Extravilan│Arabil │32338│- │- │6.514 │- │- │18.022,44 │18.022,44 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│104 │185^20 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│23 │145/6 │Extravilan│Arabil │32363│- │- │1.413 │- │- │3.909,37 │3.909,37 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │185^21 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│35 │389 │Extravilan│Arabil │32417│- │- │31.920 │- │- │88.313,83 │382.220,61 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │35 │389/2/1│Extravilan│Curţi-construcţii │32417│- │- │431 │- │- │1.788,68 │ │
│ ├──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │35 │389/3 │Extravilan│Ape stătătoare │32417│- │- │398 │- │- │1.651,73 │ │
│ ├──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │35 │389/2 │Extravilan│Curţi-construcţii │32417│- │- │463 │- │- │1.921,49 │ │
│ ├──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│105 │ │ │ │35 │389/4 │Extravilan│Arabil │32417│- │- │37.228 │- │ │102.999,60 │ │
│ ├──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │ │35 │389/2/1│Extravilan│- │32417│- │- │- │industrial │96.951,58 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │edilitară -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │58 ml │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │ │35 │389/2 │Extravilan│- │32417│- │- │- │industrial │88.593,70 │- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │edilitară -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │53 ml │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │35 │389/10 │Extravilan│Arabil │32436│- │- │15.646 │- │- │43.288,17 │645.869,60 │
│ │ │ │ ├──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │35 │389/2/3│Extravilan│Curţi-construcţii │32436│- │- │4.607 │- │- │19.119,45 │ │
│ │ │ │ ├──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │35 │389/3/1│Extravilan│Ape stătătoare │32436│- │- │1.957 │- │- │8.121,72 │ │
│106 │185^22 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -├──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │35 │389/11 │Extravilan│Arabil │32436│- │- │26.353 │- │- │72.911,48 │ │
│ │ │ │ ├──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │ │35 │389/2/3│Extravilan│- │32436│- │- │- │industrial │502.428,78 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │edilitară -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │526 ml │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│107 │185^23 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│45 │372/10 │Extravilan│Arabil │33057│- │- │805 │- │- │2227,22 │2.227,22 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│108 │185^24 │Smârdan│COMUNA SMÂRDAN -│38 │384 │Extravilan│Neproductiv │33590│- │- │398 │- │- │614,80 │614,80 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │31041│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│109 │215 │Jijila │MOŞTENITORI │22 │3571 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │4.355 │- │- │11.467,25 │11.467,25 │
│ │ │ │TARANU STAVIRITA│ │ │ │ │35605│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │30933│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│110 │219 │Jijila │POPA A. RADU │21 │3038 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │174 │- │- │458,16 │458,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35795│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │30895│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│111 │231 │Jijila │MOŞTENITORI RADU│21 │3046 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │294 │- │- │774,14 │774,14 │
│ │ │ │NECULAI │ │ │ │ │35760│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │30885│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│112 │235 │Jijila │S.C. OVINE TRIM │21 │3050 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │222 │- │- │584,56 │584,56 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │35737│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32862│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│113 │285 │Jijila │ANDREI ION │20 │3384/1 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │3.337 │- │- │8.786,72 │8.786,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35705│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32861│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│114 │286 │Jijila │CARAMARIN │20 │3060/8 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │2.802 │- │- │7.378,00 │7.378,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │35714│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │GERU TRANDAFIR; │ │ │ │ │32859│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GERU STROE; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│115 │288 │Jijila │STEREA │20 │3385 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.219 │- │- │3.209,78 │3.209,78 │
│ │ │ │GHERGHINA; │ │ │ │ │35698│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŢANDARĂ ILINCA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32853│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│116 │294 │Jijila │POPA DUMITRU │20 │460/4 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │2.896 │- │- │7.625,52 │7.625,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35718│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32846│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│117 │301 │Jijila │MOŞTENITORI BANU│20 │3057 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.498 │- │- │3.944,42 │3.944,42 │
│ │ │ │STOICA │ │ │ │ │35709│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32834│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│118 │315 │Jijila │MOŞTENITORI │20 │3047/1 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.428 │- │- │3.760,09 │3.760,09 │
│ │ │ │BURDUF MARIN │ │ │ │ │35683│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │MARIN FLORICA; │ │ │ │ │32830│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN FANICA; │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│119 │319 │Jijila │CARAMARIN MARIA;│20 │3390 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.331 │- │- │3.504,69 │3.504,69 │
│ │ │ │CARAMARIN │ │ │ │ │35686│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32824│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│120 │325 │Jijila │MOŞTENITORI │20 │3041 │Extravilan│Arabil │1; │- │- │1.969 │- │- │5.184,62 │5.184,62 │
│ │ │ │PARASCHIV STEFAN│ │ │ │ │35421│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │32774│ │ │ │ │ │ │ │
│121 │375 │Jijila │POPA PETRACHE │20 │463/5 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │833 │- │- │2.193,39 │2.193,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRIAC ANDREI; │ │ │ │ │35516│ │ │ │ │ │ │ │
│122 │381 │Jijila │CHIRIAC ION │18/1 │2666 │Extravilan│Vie │- Lot│- │- │1.253 │- │- │5.075,85 │5.075,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │34493│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│123 │391 │Jijila │NASTASACHE MARIA│18/1 │223 │Extravilan│Vie │1; │- │- │1.421 │- │- │5.756,41 │5.756,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35734│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Lot│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │35530│ │ │ │ │ │ │ │
│124 │394 │Jijila │DUDU GHEORGHE │18/1 │223 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │187 │- │- │549,82 │549,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │35615│ │ │ │ │ │ │ │
│125 │395 │Jijila │DUDU MARGHIOALA │18/1 │223 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │688 │- │- │2.022,86 │2.022,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │35534│ │ │ │ │ │ │ │
│126 │396 │Jijila │STOIAN ONELIA │18/1 │2678 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │23 │- │- │67,62 │67,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │MALACU ION; │ │ │ │ │34954│ │ │ │ │ │ │ │
│127 │396^1 │Jijila │MALACU STELUTA │18/1 │2678 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │47 │- │- │138,19 │138,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │GERU IORDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │35532│ │ │ │ │ │ │ │
│128 │396^2 │Jijila │DORINEL; VOINEA │18/1 │2678 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │53 │- │- │155,83 │155,83 │
│ │ │ │MARIA; GERU │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │SADICA IOANA; │ │ │ │ │35533│ │ │ │ │ │ │ │
│129 │396^3 │Jijila │IAMANDI SANDA; │18/1 │2678 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │21 │- │- │61,74 │61,74 │
│ │ │ │RADU MARIOARA │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │35535│ │ │ │ │ │ │ │
│130 │397 │Jijila │GERU NASTASE │18/1 │A2678 │Extravilan│Arabil │- Lot│- │- │466 │- │- │1.370,14 │1.370,14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│131 │400^1 │Jijila │GERU MARIN │18/1 │223 │Extravilan│Arabil │35557│35557│- │42 │- │- │129,75 │129,75 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│132 │400^2 │Jijila │DAUCEANU ION │18/1 │2679/1 │Extravilan│Arabil │35558│35558│- │175 │- │- │540,64 │540,64 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│133 │400^3 │Jijila │BILEA SAVA │18/1 │2897 │Extravilan│Arabil │35559│35559│- │98 │- │- │302,76 │302,76 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│134 │400^4 │Jijila │GERU NASTASE │18/1 │2679 │Extravilan│Arabil │35560│35560│- │138 │- │- │426,34 │426,34 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│135 │400^5 │Jijila │STOIAN ONELIA │18/1 │2679 │Extravilan│Arabil │35561│35561│- │9 │- │- │27,8 │27,8 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │SADICA IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│136 │400^6 │Jijila │IAMANDI SANDA; │18/1 │2679 │Extravilan│Arabil │35562│35562│- │9 │- │- │27,8 │27,8 │
│ │ │ │RADU MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │GERU IORDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│137 │400^7 │Jijila │DORINEL; VOINEA │18/1 │2679 │Extravilan│Arabil │35563│35563│- │16 │- │- │49,43 │49,43 │
│ │ │ │MARIA; GERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│138 │400^8 │Jijila │DUDU MARGHIOALA │18/1 │223 │Extravilan│Arabil │35564│35564│- │90 │- │- │278,04 │278,04 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│139 │400^9 │Jijila │DUDU GHEORGHE │18/1 │223 │Extravilan│Arabil │35565│35565│- │2 │- │- │6,18 │6,18 │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │OANCEA ILEANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU GHEORGHE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│140 │400^10 │Jijila │MOCANU IORDANA; │22 │3354 │Extravilan│Arabil │31010│31010│- │339 │- │- │937,92 │937,92 │
│ │ │ │CROITORU IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│141 │400^11 │Jijila │COMUNA JIJILA - │- │- │Extravilan│Arabil │34856│34856│- │47.892 │- │- │132.503,94 │132.503,94 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│142 │400^12 │Jijila │MALACU ION; │18/1 │2679 │Extravilan│Arabil │34958│34958│- │17 │- │- │52,52 │52,52 │
│ │ │ │MALACU STELUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴────────────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────────────┴─────┴─────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016