Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 28 decembrie 2022  privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9^3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică, având în vedere prevederile:
    a) Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848;
    b) Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    c) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 2
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte ale operatorilor/grupurilor de operatori care produc, pregătesc, distribuie sau depozitează produse ecologice ori în conversie, care importă astfel de produse dintr-o ţară terţă sau exportă astfel de produse spre o ţară terţă sau care introduc astfel de produse pe piaţă, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
    a) utilizarea fără drept a termenilor „ecologic“, „biologic“, „organic“, a cuvintelor derivate şi a diminutivelor acestora, precum „bio“ şi „eco“, singure sau în combinaţie, pe etichetă, pe materialele publicitare, în mediul electronic sau în documentele comerciale ale unui produs, inclusiv termenii utilizaţi în mărci comerciale sau nume de societăţi sau practici, dacă ar putea induce în eroare consumatorul sau utilizatorul sugerând natura ecologică a produsului şi care nu respectă prevederile art. 30, 32 şi 33 din Regulamentul (UE) 2018/848;
    b) nerespectarea de către operatori/grupurile de operatori a normelor privind producţia, pregătirea, distribuţia, depozitarea, importul, exportul, introducerea pe piaţă a produselor ecologice sau în conversie, prevăzute în:
    (i) capitolul III - Norme de producţie, art. 9-19, art. 21, 23, 27-28, 39, art. 44 alin. (1), anexele II-III la Regulamentul (UE) 2018/848;
    (ii) art. 1-9 din Regulamentul (UE) 2021/1.165 de autorizare a anumitor produse şi substanţe pentru utilizarea în producţia ecologică şi de stabilire a listelor acestora;
    (iii) art. 1 din Regulamentul (UE) 2021/279 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848;

    c) lipsa documentelor/registrelor pe care le ţin operatorii/ grupurile de operatori cu privire la activităţile desfăşurate sau neactualizarea acestora în scopul asigurării trasabilităţii produselor conform prevederilor cadrului legislativ aplicabil producţiei ecologice, prevăzute la:
    (i) art. 9 alin. (10) lit. (c), art. 34 alin. (5), art. 39 alin. (1) lit. (a), (b) şi (d), anexa II - partea III, pct. 3.1.5.8, 3.2.1, lit. (c), anexa II - partea IV, pct. 1.5 lit. (d), anexa III pct. 2.2 lit. (d), pct. 3 lit. (b) pct. (i) şi (ii), pct. 4.4, 5, 6, 7.3, 7.4 lit. (c) din Regulamentul (UE) 2018/848;
    (ii) pct. 1-7 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2021/1.691 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la ţinerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producţiei ecologice;
    (iii) art. 2 şi 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2.119 din 1 decembrie 2021 de stabilire a unor norme detaliate privind anumite registre şi declaraţii solicitate de la operatori şi grupuri de operatori şi privind mijloacele tehnice pentru eliberarea de certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.378 al Comisiei în ceea ce priveşte eliberarea certificatului pentru operatori, grupuri de operatori şi exportatori din ţări terţe;

    d) desfăşurarea activităţilor de introducere pe piaţă/distribuţie, import, export de produse ecologice sau în conversie de către operatori economici care nu şi-au înregistrat activitatea la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi/sau a căror activitate nu face obiectul sistemului de control, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) desfăşurarea activităţilor de introducere pe piaţă/ distribuţie, import, export de produse ecologice sau în conversie de către operatori economici care nu deţin certificatul prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 şi/sau dacă acesta a făcut obiectul unei măsuri de suspendare/retragere;
    f) introducerea pe piaţă/distribuţia, exportul, utilizarea în producţia ecologică a unor produse ecologice sau în conversie pentru care organismul de control a dispus o măsură provizorie de interzicere şi/sau o măsură de suspendare/retragere a certificării în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. (b), art. 41 alin. (1) lit. (b) şi ale art. 42 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848;
    g) comercializarea de produse ecologice în afara teritoriului României, de către operatori/grupuri de operatori care nu au obţinut certificatul de tranzacţie eliberat de organismele de control către care au fost delegate activităţi oficiale conform art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) nerespectarea de către operatori/grupuri de operatori a uneia sau mai multor obligaţii ce privesc:
    (i) comunicarea imediată către organismul de control a unei suspiciuni de neconformitate probată sau care nu poate fi exclusă, conform prevederilor art. 27 lit. (d), art. 28 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2018/848;
    (ii) cooperarea cu organismul de control în cadrul verificării şi identificării motivelor de nerespectare, conform prevederilor art. 27 lit. (e), art. 28 alin. (2) lit. (e) din Regulamentul (UE) 2018/848;
    (iii) informarea clienţilor cu privire la o suspiciune de neconformitate probată sau o neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice, prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. (d) primul paragraf de la pct. (iii) din Regulamentul (UE) 2018/848;
    (iv) informarea imediată a direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la retragerea din producţia ecologică prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. (d) al treilea paragraf de la pct. (iii) din Regulamentul (UE) 2018/848;
    (v) păstrarea tuturor rapoartelor de control, certificatelor şi a altor documente eliberate de organismele de control sau care au stat la baza emiterii certificatelor sau a certificatelor de tranzacţie cel puţin 5 ani, iar în cazul retragerii din sistemul de agricultură ecologică, păstrarea tuturor înregistrărilor contabile şi documentelor emise în perioada în care au desfăşurat activităţi în agricultura ecologică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data retragerii;
    (vi) îndeplinirea condiţiilor de scutire de la înregistrarea în agricultura ecologică, prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848, precum şi a obligaţiilor ce revin operatorilor scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică, adoptate în temeiul art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) faptele prevăzute la lit. a), d), e), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
    b) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
    c) faptele prevăzute la lit. c), f), g), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    d) faptele prevăzute la lit. h), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

    (3) Împreună cu sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. a) se dispune şi rechemarea, retragerea, îndepărtarea produselor în cauză conform art. 138 alin. (2) lit. g) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului, după caz.

    ART. 3
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte ale organismelor de control prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) nerespectarea obligaţiilor instituite în temeiul prevederilor legislaţiei UE referitoare la informare, conform art. 32 lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) 2017/625, art. 9 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) 2021/279, art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848, precum şi a obligaţiei de comunicare a sancţiunilor majore aplicate operatorilor în baza catalogului de măsuri elaborat conform art. 9^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerespectarea obligaţiei de a interzice provizoriu atât introducerea pe piaţă ca produse ecologice sau în conversie, cât şi utilizarea în producţia ecologică a produselor pentru care există o suspiciune de nerespectare a regulamentelor UE privind producţia ecologică, o nerespectare constatată, sau în cazurile de prezenţă a unor produse sau substanţe neautorizate, şi de a efectua imediat o anchetă oficială, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1), art. 41 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/848, art. 2 din Regulamentul (UE) de punere în aplicare 2021/279;
    c) nerespectarea obligaţiei de a interzice comercializarea ca produs ecologic ori în conversie/utilizarea în producţia ecologică, când se constată că sunt îndeplinite prevederile art. 29 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848, şi ale art. 8 alin. (3^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nerespectarea de către organismele de control a uneia sau mai multor obligaţii ce privesc:
    (i) deţinerea dosarului de control pentru fiecare operator/grup de operatori şi păstrarea acestuia pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea contractului de control şi certificare;
    (ii) actualizarea dosarelor de control ale operatorilor/ grupurilor de operatori şi adoptarea unui sistem de corelare facilă între documente şi constatările din rapoartele de inspecţie, pentru a permite autorităţii competente exercitarea obiectivă a atribuţiei de control şi supraveghere;
    (iii) transmiterea în termen a informaţiilor şi dosarelor de control către autoritatea competentă, conform normelor adoptate potrivit art. 2^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia renunţării la activitatea de control şi certificare pentru care a fost aprobat sau dacă i-a fost retrasă parţial/complet aprobarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    (iv) notificarea în termen a operatorilor/grupurilor de operatori şi transmiterea în copie a tuturor documentelor emise în ultimul an, conform normelor adoptate potrivit art. 2^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia renunţării la activitatea de control şi certificare pentru care a fost aprobat sau dacă i-a fost retrasă parţial/complet aprobarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

    e) nerespectarea de către organismele de control a uneia sau mai multor obligaţii ce privesc:
    (i) verificarea aplicării de către operatori/grupuri de operatori a măsurilor preventive şi de precauţie, verificarea unităţilor neecologice, verificarea acţiunilor corective puse în aplicare de operatori/ grupuri de operatori ca urmare a aplicării de măsuri în caz de neconformităţi, raportat la prevederile art. 38 alin. (1) lit. (a)-(c), art. 29 alin. (3) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/848 sau în conformitate cu catalogul comun de măsuri prevăzut la art. 41 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/848;
    (ii) verificarea documentelor contabile ale operatorilor/ grupurilor de operatori în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/771;
    (iii) emiterea certificatului de tranzacţie fără verificarea balanţei intrări-ieşiri produse şi a centralizatoarelor transmise de operatori cu privire la tranzacţiile efectuate.


    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e), cu amendă de la 25.000 lei la 40.000 lei;
    b) pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei.


    ART. 4
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2 şi 3 se realizează potrivit prevederilor art. 9^3 alin. (2), respectiv alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sancţiunea amenzii contravenţionale prevăzută la art. 3 se aplică fără a aduce atingere sancţiunilor administrative prevăzute la art. 9^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 5 aprilie 2013.

    ART. 7
    Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.579.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016