Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.571 din 28 decembrie 2022  privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal  şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european  de garantare agricolă şi de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.571 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1275 din 30 decembrie 2022
    Având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    – Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;
    – Regulamentului delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenţii specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum şi cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiţii agricole şi de mediu);
    – Regulamentului delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea conţinutului planurilor strategice PAC şi sistemul electronic pentru schimbul securizat de informaţii;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.290 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare şi de rezultat comuni stabiliţi în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    – Regulamentului delegat (UE) 2022/1.408 al Comisiei din 16 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte plata avansurilor pentru anumite intervenţii şi măsuri de sprijin prevăzute în Regulamentele (UE) 2021/2.115 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 şi 8 pentru anul de cerere 2023;
    – Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ţinând seama că Planul strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanţat de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Domeniul de aplicare şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic gestionate prin sistemul integrat de administrare şi control, denumit în continuare IACS, prevăzut la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/2.116, şi a celor care nu sunt gestionate prin IACS, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.
    (2) Intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la alin. (1) care pot fi acordate fermierilor începând cu anul 2023, în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii Europene finanţat de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, sunt următoarele:
    a) plăţile directe decuplate;
    b) plăţile directe cuplate;
    c) ajutoare naţionale tranzitorii;
    d) intervenţii în sectorul fructelor şi legumelor;
    e) intervenţii în sectorul produselor apicole;
    f) intervenţii în sectorul vitivinicol.

    (3) Plăţile directe decuplate prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt următoarele:
    a) sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii, intervenţia PD-01 prevăzută în PS 2023-2027;
    b) sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilităţii, intervenţia PD-02 prevăzută în PS 2023-2027;
    c) sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenţia PD-03 prevăzută în PS 2023-2027;
    d) schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor, denumite în continuare ecoscheme, după cum urmează:
    - în sectorul vegetal:
    (i) practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, intervenţia PD-04 prevăzută în PS 2023-2027;
    (ii) practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale, intervenţia PD05 prevăzută în PS 2023-2027;
    (iii) înierbarea intervalului dintre rânduri în plantaţiile pomicole, viticole, pepiniere şi hameişti, intervenţia PD-06 prevăzută în PS 2023-2027;

    – în sectorul zootehnic:
    (i) creşterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte, intervenţia PD-07 prevăzută în PS 2023-2027;
    (ii) măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat, intervenţia PD-08 prevăzută în PS 2023-2027.    (4) Plăţile directe cuplate prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt următoarele:
    a) plăţile directe cuplate pentru venit în sectorul vegetal:
    (i) soia, intervenţia PD-09 prevăzută în PS 2023-2027;
    (ii) lucernă, intervenţia PD-10 prevăzută în PS 2023-2027;
    (iii) leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre boabe, fasole boabe şi fasole păstăi), intervenţia PD-11 prevăzută în PS 2023-2027;
    (iv) cânepă, intervenţia PD-12 prevăzută în PS 2023-2027;
    (v) orez, intervenţia PD-13 prevăzută în PS 2023-2027;
    (vi) sămânţă de cartof, intervenţia PD-14 prevăzută în PS 2023-2027;
    (vii) hamei, intervenţia PD-15 prevăzută în PS 2023-2027;
    (viii) sfeclă de zahăr, intervenţia PD-16 prevăzută în PS 2023-2027;
    (ix) legume cultivate în câmp - tomate, castraveţi, ardei, vinete, intervenţia PD-17 prevăzută în PS 2023-2027;
    (x) legume cultivate în sere şi solare - tomate, castraveţi, ardei, vinete, intervenţia PD-18 prevăzută în PS 2023-2027;
    (xi) fructe pentru consum în stare proaspătă/procesare - prune, mere, cireşe, vişine, caise, piersici, intervenţia PD-19 prevăzută în PS 2023-2027;
    (xii) producere sămânţă plante furajere, intervenţia PD-20 prevăzută în PS 2023-2027.

    b) plăţile directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic:
    (i) pentru vaci de lapte, intervenţia PD-21 prevăzută în PS 2023-2027;
    (ii) pentru taurine de carne, intervenţia PD-22 prevăzută în PS 2023-2027;
    (iii) pentru bivoliţe de lapte, intervenţia PD-23 prevăzută în PS 2023-2027;
    (iv) pentru ovine/caprine, intervenţia PD-24 prevăzută în PS 2023-2027;
    (v) pentru viermi de mătase, intervenţia PD-25 prevăzută în PS 2023-2027.


    (5) Ajutoarele naţionale tranzitorii prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt următoarele:
    a) în sectorul vegetal:
    (i) plată culturi în teren arabil, ANT 1 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
    (ii) plată decuplată pentru in pentru fibră, ANT 2 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
    (iii) plată decuplată pentru cânepă pentru fibră, ANT 3 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
    (iv) plată decuplată pentru tutun, ANT 4 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
    (v) plată decuplată pentru hamei, ANT 5 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
    (vi) plată decuplată pentru sfeclă de zahăr, ANT 6 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;

    b) în sectorul zootehnic:
    (i) lapte de vacă - plată decuplată de producţie, ANTZ 7 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
    (ii) carne de vită şi mânzat - plată decuplată de producţie, ANTZ 8 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
    (iii) ovine şi caprine femele - plată cuplată de producţie, ANTZ 9 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027.


    (6) Intervenţiile în sectorul fructelor şi legumelor prevăzute la alin. (2) lit. d) sunt următoarele:
    a) investiţii în active corporale şi necorporale, cercetare şi producţie experimentală şi inovatoare, metode şi alte acţiuni, intervenţia IS-LF-01, prevăzută în PS 2023-2027;
    b) servicii de consiliere şi asistenţă tehnică, în special în ceea ce priveşte tehnicile durabile de combatere a dăunătorilor şi a bolilor, intervenţia IS-LF-02, prevăzută în PS 2023-2027;
    c) formare, inclusiv îndrumarea şi schimbul de bune practici, tehnici durabile de combatere a dăunătorilor şi a bolilor, utilizarea durabilă a produselor fitosanitare şi atenuarea schimbărilor climatice, intervenţia IS-LF-03, prevăzută în PS 2023-2027;
    d) acţiuni pentru îmbunătăţirea sustenabilităţii şi a eficienţei transportării şi depozitării, intervenţia IS-LF-04, prevăzută în PS 2023-2027;
    e) promovare, comunicare şi comercializare, intervenţia IS-LF-05, prevăzută în PS 2023-2027;
    f) implementarea unor sisteme de trasabilitate şi certificare, în special monitorizarea calităţii produselor vândute consumatorilor finali, intervenţia IS-LF-07, prevăzută în PS 2023-2027;
    g) acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea, intervenţia IS-LF-06, prevăzută în PS 2023-2027;
    h) măsuri de prevenire şi gestionare a crizelor pe piaţa fructelor şi legumelor, intervenţia IS-LF-08, prevăzută în PS 2023-2027;
    i) recoltarea înainte de coacere, care constă în recoltarea totală, pe o anumită suprafaţă, a produselor necoapte şi necomercializabile care nu au suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de coacere, intervenţia IS-LF-09, prevăzută în PS 2023-2027;
    j) nerecoltarea, care constă în încetarea actualului ciclu de producţie de pe suprafaţa în cauză când produsul este bine dezvoltat, distrugerea produselor din cauza unui fenomen climatic, intervenţia IS-LF-10, prevăzută în PS 2023-2027;
    k) asigurarea producţiei şi a recoltelor, care contribuie la protejarea veniturilor producătorilor, intervenţia IS-LF-11, prevăzută în PS 2023-2027;
    l) acţiuni de comunicare menite să sensibilizeze şi să informeze consumatorii, intervenţia IS-LF-12, prevăzută în PS 2023-2027.

    (7) Intervenţiile în sectorul produselor apicole prevăzute la alin. (2) lit. e) sunt următoarele:
    a) servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori, intervenţia IS-A-01 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
    (i) consultanţă în apicultură, intervenţia IS-A 01-01, prevăzută în PS 2023-2027;
    (ii) organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, intervenţia IS-A 01-02, prevăzută în PS 2023-2027;

    b) promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei şi activităţi care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privinţa calităţii produselor apicole, intervenţia IS-A-02, prevăzută în PS 2023-2027, din care promovarea apiculturii şi a produselor apicole, intervenţia IS-A 02-01, prevăzută în PS 2023-2027;
    c) investiţii în active corporale şi necorporale, precum şi alte acţiuni, inclusiv pentru:
    (i) achiziţia de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, precum şi achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii, intervenţia IS-A-03 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
    - achiziţia de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, intervenţia IS-A 03-01 prevăzută în PS 2023-2027;
    – achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii, intervenţia IS-A 03-02 prevăzută în PS 2023-2027;

    (ii) combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, intervenţia IS-A-04 prevăzută în PS 2023-2027, din care achiziţie de medicamente, intervenţia ISA 04-01 prevăzută în PS 2023-2027;
    (iii) raţionalizarea transhumanţei, intervenţia IS-A-05 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
    - achiziţia de cutii noi, intervenţia IS-A 05-01, prevăzută în PS 2023-2027;
    – achiziţia de accesorii apicole, intervenţia IS-A 05-02, prevăzută în PS 2023-2027;
    – achiziţia de unelte apicole şi echipamente de protecţie, intervenţia IS-A 05-03, prevăzută în PS 2023-2027;
    – achiziţia de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum şi echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, intervenţia IS-A 05-04, prevăzută în PS 2023-2027;

    (iv) repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, intervenţia IS-A-06 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
    - achiziţia de mătci şi/sau familii de albine, intervenţia IS-A 06-01, prevăzută în PS 2023-2027;
    – achiziţia de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare, intervenţia IS-A 06-02, prevăzută în PS 2023-2027;


    d) acţiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivităţii, precum şi a substanţelor cu potenţial toxic pentru albine, intervenţia IS-A-07 prevăzută în PS 2023-2027.

    (8) Intervenţiile în sectorul vitivinicol prevăzute la alin. (2) lit. f) sunt următoarele:
    (i) restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, intervenţia IS-V-01, prevăzută în PS 2023-2027;
    (ii) investiţii în active corporale şi necorporale, intervenţia IS-V-02, prevăzută în PS 2023-2027;
    (iii) asigurarea recoltelor, intervenţia IS-V-03, prevăzută în PS 2023-2027;
    (iv) acţiuni de informare, intervenţia IS-V-04, prevăzută în PS 2023-2027;
    (v) promovarea enoturismului, intervenţia IS-V-05, prevăzută în PS 2023-2027;
    (vi) promovarea şi comunicarea efectuată în ţări terţe, intervenţia IS-V-06, prevăzută în PS 2023-2027;
    (vii) investiţii în active corporale şi necorporale menite să sporească durabilitatea producţiei de vin, intervenţia IS-V-07, prevăzută în PS 2023-2027.


    ART. 2
    (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) alte forme asociative pentru comercializare - asociaţii de organizaţii de producători, organizaţii de producători transnaţionale şi asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători;
    b) asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa organizaţiilor de producători şi recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    c) asociaţie transnaţională de organizaţii de producători - orice asociaţie de organizaţii de producători în cadrul căreia cel puţin una dintre organizaţiile asociate se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    d) berbec/ţap cu certificat de origine - berbec/ţap reproducător cu vârsta de maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, pentru care s-a eliberat certificat de origine de către conducătorul registrului genealogic al rasei;
    e) bivoliţă de lapte - femelă din specia bovină care aparţine genului Bubalus înscrisă/înregistrată în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
    f) cedent - beneficiarul a cărui exploataţie este transferată unui alt beneficiar;
    g) cererea de plată - cererea de sprijin, în cadrul intervenţiilor gestionate prin sistemul IACS, care conţine informaţii relevante pentru extragerea datelor necesare la raportarea cu privire la indicatorii de realizare şi de rezultat menţionaţi la art. 66 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 în ceea ce priveşte intervenţiile care fac obiectul cererii de plată; cererea de plată include şi informaţii geospaţiale, respectiv un formular electronic de cerere care cuprinde o aplicaţie informatică bazată pe un sistem de informaţii geografice prin intermediul căreia beneficiarii pot să îşi identifice, localizeze şi delimiteze parcelele agricole ale exploataţiei, precum şi suprafeţele neagricole pentru care solicită plăţi;
    h) cesionar - beneficiarul căruia i se transferă exploataţia;
    i) crescător de animale - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie;
    j) cutie - prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie;
    k) exploataţie - ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;
    l) exploataţia cu cod ANSVSA - orice amenajare, orice construcţie sau, în cazul creşterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în domeniu, în vigoare;
    m) fermier - o persoană fizică sau juridică ori o formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă;
    n) fond operaţional - sursa de finanţare a programelor operaţionale aprobate care se compune din: contribuţiile financiare ale membrilor organizaţiei de producători sau ale organizaţiei de producători înseşi ori ale ambelor sau ale asociaţiei de organizaţii de producători prin intermediul membrilor respectivei asociaţii şi asistenţa financiară din partea Uniunii Europene, care poate fi acordată organizaţiilor de producători sau asociaţiilor acestora, în cazul în care organizaţiile sau asociaţiile respective prezintă un program operaţional;
    o) instituţie financiară nebancară - acea formă de organizare definită potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) intervenţie - un instrument de sprijin însoţit de un set de condiţii de eligibilitate specificate în PS 2023-2027 pe baza unui tip de intervenţie din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    q) membru în cadrul unei organizaţii de producători - un producător sau o entitate juridică constituită de producători, care este membru/membră al/a unei organizaţii de producători sau al/a unei asociaţii de organizaţii de producători;
    r) obiectivele specifice ale programelor operaţionale - obiectivele prevăzute la art. 46 din Regulamentul (UE) 2.115/2022;
    s) organizaţie de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    ş) organizaţie de producători transnaţională - orice organizaţie în cadrul căreia cel puţin una dintre exploataţiile producătorilor se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    t) parcelă de referinţă - o suprafaţă delimitată geografic şi identificată în mod unic, denumită bloc fizic, înregistrată în sistemul de identificare a parcelelor agricole menţionat la art. 68 din Regulamentul (UE) 2021/2.116. O parcelă de referinţă conţine o unitate de teren care constituie suprafaţă agricolă, astfel cum este definită la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.115. După caz, o parcelă de referinţă conţine şi suprafeţe neagricole considerate eligibile de statele membre pentru primirea sprijinului pentru intervenţiile bazate pe suprafaţă menţionate la art. 65 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.116;
    ţ) perioadă de reţinere - perioada în care un animal care face obiectul unei cereri de plată trebuie reţinut în exploataţia, inclusiv în evidenţele acesteia, pentru care s-a depus cererea de plată sau transferat în alte exploataţii ale solicitantului sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători, inclusiv în evidenţele acestora, în care a fost transferat temporar pentru păşunat;
    u) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale - forme de organizare a desfăşurării activităţilor economice constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) PS 2023-2027 - documentul programatic, în sensul art. 104 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, în care sunt prevăzute intervenţiile şi sumele alocate României din FEGA, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022;
    w) program operaţional - ansamblu de măsuri pe care organizaţia de producători sau orice formă asociativă pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor le implementează şi urmăresc cel puţin obiectivele menţionate la art. 46 lit. (b), (e) şi (f) din Regulamentul (UE) 2.115/2022, cu scopul de a accesa fondurile Uniunii Europene cu această destinaţie;
    x) sistem de informaţii geografice - un sistem informatic care permite captarea, stocarea, analizarea şi afişarea informaţiilor georeferenţiate;
    y) Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea informaţiilor, aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor;
    z) strat de referinţă - ansamblul tuturor parcelelor de referinţă, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.172/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune şi aplicarea şi calcularea sancţiunilor administrative aferente condiţionalităţii, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 1.172/2022;
    aa) taur de carne - înseamnă masculul necastrat din specia taurine înscris în secţiunea principală a registrului genealogic al rasei din rasele prevăzute în lista de taurine de carne aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu vârsta de maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări;
    bb) teren în pregătire pentru culturi permanente - teren pe care urmează să se înfiinţeze culturi permanente şi pe care se desfăşoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menţinut pe o perioadă de maximum 3 ani, perioadă care începe cu primul an în care sa solicitat sprijin;
    cc) transferul unei exploataţii - vânzarea, arendarea, moştenirea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză, efectuat până la emiterea deciziei de plată;
    dd) utilizarea terenului - utilizarea pentru activităţi agricole a suprafeţei de teren agricol din cadrul exploataţiei aflate la dispoziţia fermierului la data depunerii cererii, inclusiv pentru activităţi neagricole potrivit PS 2023-2027, în anul de cerere;
    ee) vacă de carne - femela din specia taurine înscrisă/ înregistrată în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, din rasele prevăzute în lista de taurine de carne aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
    ff) vacă de lapte - femela din specia taurine înscrisă/ înregistrată în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
    gg) vacă metisă cu rasă de carne - femela din specia taurine înregistrată în registrul genealogic al rasei, secţiunea suplimentară, care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
    hh) valoarea producţiei comercializate - valoarea obţinută în urma comercializării producţiei membrilor prin intermediul organizaţiei de producători, luându-se în calcul doar produsul/ produsele pentru care organizaţia de producători deţine recunoaşterea.

    (2) Hectar eligibil înseamnă:
    a) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată pentru o activitate agricolă; sau
    b) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată şi pentru o activitate neagricolă, dar care prin intensitatea, natura, durata şi calendarul activităţilor neagricole nu îngreunează activitatea agricolă, potrivit pct. 4.1.3.1 din PS 2023-2027; sau
    c) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în anul 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă şi care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013; sau
    d) elementele neproductive care sunt prevăzute în GAEC 8 din cadrul PS 2023-2027, numai în cazul în care se cumulează cu situaţiile prevăzute la lit. a) sau c).

    (3) Suprafeţele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu definiţia hectarului eligibil prevăzută la alin. (2) în perioada 1 ianuarie-31 decembrie, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, se utilizează şi termenii şi expresiile prevăzute la:
    a) pct. 4.1 din PS 2023-2027;
    b) art. 3 şi 4 din Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    c) art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/2.116;
    d) art. 36 din Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenţii specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum şi cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiţii agricole şi de mediu), denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2022/126.


    CAP. II
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    (1) Plafonul naţional anual care cuprinde plafoanele pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) este stabilit în anexa V din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (2) Un procent de 3% din plăţile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), care urmează să fie plătite unui fermier întrun an, este alocat pentru contribuţia acestuia la intervenţia Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole - DR-32 din PS 2023-2027, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) 2022/2.115.
    (3) Pachetul financiar sectorial anual pentru fiecare sector pentru care se acordă ajutoare naţionale tranzitorii este prevăzut în anexa VI privind ajutoarele naţionale tranzitorii din PS 2023-2027 şi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate anual.
    (4) Sursa de finanţare pentru plata prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. d) se asigură din fonduri FEGA, potrivit art. 52 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, şi de la bugetul naţional potrivit art. 53 din acelaşi regulament.
    (5) Sursa de finanţare pentru plata prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. e) se asigură: 50% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate anual, şi 50% din contribuţia Uniunii Europene.
    (6) Cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru plata intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) este de 45,844 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VII din cadrul Regulamentului (UE) nr. 2021/2.115.
    (7) Din sprijinul financiar prevăzut la alin. (6) se fac plăţi până la data de 15 octombrie 2025, pentru măsurile de sprijin instituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, fără însă a se depăşi alocarea financiară pentru fiecare exerciţiu financiar şi pentru fiecare dintre respectivele tipuri de intervenţii.

    ART. 4
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura organizatorică de specialitate, îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, conform art. 123 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, denumită în continuare AM-PS.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA:
    a) este instituţia competentă, responsabilă pentru derularea măsurilor aferente perioadei de tranziţie 2021-2022 şi pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul PS 2023-2027, având ca sursă de finanţare FEGA, precum şi fonduri din bugetul naţional;
    b) utilizează, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, IACS, aşa cum este definit de Regulamentul (UE) 2021/2.116, din care face parte sistemul informatic, precum şi alte instrumente de lucru.

    (3) Pentru implementarea şi/sau verificarea unor intervenţii din PS 2023-2027, pentru care se acordă sprijin din FEGA şi din fondurile asigurate exclusiv din bugetul naţional, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) şi (2) pot încheia acorduri de delegare/protocoale de colaborare cu alte entităţi/instituţii publice.

    CAP. III
    Beneficiarii şi condiţiile generale pentru accesarea intervenţiilor
    ART. 5
    (1) Beneficiarii intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) sunt fermierii activi prevăzuţi în secţiunea 4.1.4. Fermier activ din PS 2023-2027.
    (2) În cazul pajiştilor permanente deţinute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, prevăzute în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pot fi:
    a) forma asociativă de proprietate;
    b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate.

    (3) În cazul concesionării sau închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, constituită cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pot fi:
    a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa concesionată sau închiriată;
    b) asociaţia crescătorilor de animale care asigură încărcătura cu animale;
    c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată sau închiriată, prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară.

    (4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de producători care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte prin păşunat cu animalele membrilor, beneficiarii pot fi cooperativa sau grupul de producători ori membrii cooperativei sau grupului de producători, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale, prevăzute la alin. (6).
    (5) Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, pot beneficia de intervenţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c).
    (6) Beneficiarii intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) sunt fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.
    (7) Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) şi/sau împrumutat(e) spre folosinţă.
    (8) Beneficiarii intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) sunt organizaţiile de producători/alte forme asociative pentru comercializare, respectiv asociaţii de organizaţii de producători, organizaţii de producători transnaţionale şi asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători, după caz, din sectorul fructe-legume.
    (9) Beneficiarii intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) sunt:
    a) formele asociative apicole legal constituite, respectiv asociaţii, federaţii, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori prevăzută la art. 1 alin. (7) lit. a), denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite;
    b) apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (10) Beneficiarii intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea în sectorul vitivinicol, precum şi formele asociative ale acestora, potrivit prevederilor art. 40 din cadrul Regulamentului delegat (UE) 2022/126.

    ART. 6
    (1) Pentru a beneficia de plăţile aferente intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), fermierii trebuie:
    a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
    b) să depună cerere de plată în termen;
    c) să utilizeze un teren agricol cu suprafaţa minimă şi/sau să deţină un efectiv minim de animale în exploataţii cu cod ANSVSA în funcţie de fiecare intervenţie prevăzută în PS 2023-2027; suprafaţa minimă a exploataţiei trebuie să fie de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; pentru legume cultivate în sere şi solare, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;
    d) să declare toate parcelele agricole utilizate;
    e) să declare la depunerea cererii de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
    f) să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările persoanelor juridice de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind administratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
    g) să comunice în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii;
    h) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de art. 320-328 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi valabile în formularul de cerere de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau în documentele electronice din SNIIA privind efectivele de animale;
    i) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date a IACS, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituţii ale statului şi entităţi ce au rol de verificare şi control, verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată;
    j) să fie de acord ca datele personale şi datele înscrise în cererea de plată despre suprafeţele şi animalele din exploataţie să fie prelucrate şi utilizate pentru controalele administrative încrucişate cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;
    k) să respecte normele privind condiţionalitatea prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pe întreaga exploataţie agricolă, astfel cum sunt stabilite în anexa III la regulamentul menţionat şi în secţiunea 3.10 din PS 2023-2027;
    l) să prezinte la depunerea cererii de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv elementele neproductive, se află la dispoziţia lor, cu excepţia adeverinţelor conform înscrisurilor din registrul agricol care sunt solicitate direct de către APIA instituţiilor abilitate să emită aceste documente, sau o copie a anexei nr. 24 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului, inclusiv adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;
    m) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens;
    n) să identifice, să delimiteze şi să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate şi elementele neproductive eligibile utilizând aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate. Pot fi utilizate datele cadastrale acolo unde acestea sunt disponibile pentru identificarea localizării parcelelor;
    o) să se asigure de corectitudinea datelor operate/ înregistrate în SNIIA privind datele animalelor operate în exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute/sau în care se regăsesc animalele pentru care solicită intervenţii.

    (2) Cererile de plată pentru intervenţiile IACS prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA. Dacă data de 15 mai este o zi nelucrătoare, ultima zi de depunere este ziua lucrătoare imediat următoare.
    (3) Cererile de plată pot fi depuse şi după data-limită de depunere, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor sau de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin. Modificările la cererile de plată se depun fără penalităţi de întârziere până la data de 31 mai a anului în cauză. Depunerea unei modificări a cererii de plată după data-limită determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză. Modificările cererilor de plată sunt admisibile doar până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor de plată.
    (4) Plăţile pe suprafaţă se acordă pentru suprafeţele agricole şi elementele neproductive eligibile existente în stratul de referinţă din Sistemul de identificare a parcelelor agricole, gestionat de APIA. Stratul de referinţă se stabileşte în fiecare an şi constituie baza pentru procesul de control încrucişat.
    (5) Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeţei parcelelor agricole, a culturilor agricole sau a tipului de intervenţie şi/sau a numărului de animale poate fi depusă fizic sau prin mijloace electronice la APIA până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor de plată, cu penalizări. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile.
    (6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziţia fermierului şi/sau că acesta deţine efective de animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se prezintă la depunerea cererilor de plată, în funcţie de intervenţiile solicitate.
    (7) Primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt obligate:
    a) să informeze în prealabil fermierul cu privire la eliberarea adeverinţei;
    b) să elibereze adeverinţe conform înscrisurilor din registrul agricol fără condiţionarea de plata impozitelor sau taxelor locale de către fermier;
    c) să transmită adeverinţele către centrele judeţene sau locale ale APIA la solicitarea acestora.

    (8) Asociaţiile/Agenţiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei şi oficiile pentru zootehnie judeţene sunt obligate:
    a) să elibereze adeverinţe conform înscrisurilor din registrul genealogic al rasei/certificatele de origine/evidenţele exploataţiei, la solicitarea fermierului;
    b) să transmită prin mijloace electronice adeverinţele către centrele judeţene/locale ale APIA.

    (9) Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea datelor din documentele prevăzute la alin. (7) şi (8) aparţine fermierului şi/sau autorităţii/entităţii care a emis sau a atestat aceste documente, după caz.
    (10) Nu se acordă plăţi directe niciunui solicitant în cazurile în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi. La constatarea acestei situaţii, în cursul controalelor administrative încrucişate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea situaţiei, va notifica solicitanţii care au depus cererile, care au obligaţia să clarifice situaţia constatată. Dacă situaţia constatată nu se clarifică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale cuprinse în cereri nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care situaţia constatată este clarificată de către o instanţă judecătorească.

    ART. 7
    (1) Plăţile directe se acordă cu condiţia ca suprafaţa eligibilă a exploataţiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăţi unui fermier înaintea aplicării de sancţiuni să fie de minimum 1 ha teren agricol sau 0,3 ha pentru legumele cultivate în spaţii protejate, aşa cum este prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. (x), iar plata directă pentru sectorul zootehnic se acordă pentru efectivul minim de animale stabilit în PS 2023-2027, diferenţiat în funcţie de intervenţie.
    (2) În cazul fermierilor care primesc plăţi directe cuplate prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. (x) pentru culturile de legume cultivate în sere şi solare, plăţile se acordă cu condiţia ca suprafaţa eligibilă a exploataţiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăţi unui fermier să fie de minimum 0,3 ha.
    (3) În cazul fermierilor care primesc plăţi directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) pentru efectivele de animale şi care nu deţin suprafeţe de teren sau a căror suprafaţă eligibilă a exploataţiei se situează sub 1 ha teren agricol sau 0,3 ha pentru legumele cultivate în spaţii protejate, aşa cum este prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. (x), plăţile se acordă atunci când cuantumul total al plăţilor directe solicitate de un fermier sau care trebuie acordate unui fermier înaintea aplicării de sancţiuni într-un anumit an calendaristic este de minimum 150 euro.

    CAP. IV
    Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii
    ART. 8
    (1) Suprafeţele coronamentelor şi ale taluzurilor digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi ale canalelor de irigaţii şi desecare, precum şi taluzurile şi zonele de protecţie ale căilor de comunicaţii nu sunt considerate suprafeţe agricole.
    (2) Suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conţinutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depăşeşte 0,3%, potrivit art. 4 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.

    ART. 9
    (1) Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii, denumit în continuare BISS, şi plafonul anual alocat sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-01 din PS 2023-2027.
    (2) BISS ia forma unei plăţi anuale, pentru toate hectarele eligibile, şi se acordă potrivit art. 21 şi 22 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (3) Cuantumul unitar planificat per hectar al BISS este stabilit în fişa aferentă intervenţiei prevăzută în PS 2023-2027 şi poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare a intervenţiei, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim şi cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (1) pentru alte intervenţii sub formă de plăţi directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea alin. (3).

    CAP. V
    Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilităţii
    ART. 10
    (1) Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilităţii, denumit în continuare CRISS, şi plafonul anual alocat sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-02 din PS 2023-2027.
    (2) CRISS se acordă pentru exploataţiile agricole cuprinse între 1-50 ha, sub forma unei plăţi decuplate anuale per ha eligibil, potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (3) Cuantumul unitar planificat per hectar al CRISS este stabilit în fişa aferentă intervenţiei prevăzută în PS 2023-2027 şi poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare a intervenţiei, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim şi cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (1) pentru alte intervenţii sub formă de plăţi directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 98 din acelaşi regulament şi ale alin. (3).

    ART. 11
    Nu beneficiază de CRISS fermierii care şi-au fragmentat artificial exploataţiile după anul 2020, cu excepţia situaţiilor care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    CAP. VI
    Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri
    ART. 12
    (1) Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, denumit în continuare CIS-YF, şi plafonul anual alocat sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-03 din PS 2023-2027.
    (2) CIS-YF se acordă tinerilor fermieri, definiţi la pct. 4.1.5 din cadrul PS 2023-2027, care au înfiinţat recent pentru prima oară o exploataţie, pentru primele 50 ha, din orice fermă, indiferent de dimensiunea maximă, şi se acordă sub forma unei plăţi decuplate anuale per hectar eligibil, potrivit art. 30 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.

    ART. 13
    (1) Cuantumul unitar planificat per hectar al CIS-YF este stabilit în fişa aferentă intervenţiei prevăzută în PS 2023-2027 şi poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare a intervenţiei, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim şi cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 12 alin. (1) pentru alte intervenţii sub formă de plăţi directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 95 din acelaşi regulament şi ale alin. (3).

    CAP. VII
    Schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor
    ART. 14
    (1) Schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor, denumite în continuare „ecoscheme“ din sectorul vegetal şi zootehnic, şi plafoanele anuale alocate sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-04-PD-08 din PS 2023-2027.
    (2) Sprijinul pentru o anumită ecoschemă ia forma unei plăţi anuale, pentru toate hectarele eligibile care fac obiectul angajamentelor, şi se acordă potrivit art. 31 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (3) Cuantumul unitar planificat pentru fiecare ecoschemă din sectorul vegetal este stabilit în fişa fiecărei ecoscheme, prevăzută în PS 2023-2027, şi poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare a intervenţiei, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim şi cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent fiecărei ecoscheme, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (4) Cuantumul unitar planificat pentru fiecare ecoschemă din sectorul zootehnic este prevăzut la pct. 5, subpct 5.1. - PD-07 şi PD-08 din PS 2023-2027 şi poate fi acordat în funcţie de subpachetele accesate, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim, respectiv două subpachete, şi cuantumul unitar planificat maxim, respectiv trei subpachete.
    (5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (1) pentru alte intervenţii sub formă de plăţi directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 97 alin. (1) din acelaşi regulament şi ale alin. (3).

    ART. 15
    (1) În cazul ecoschemelor din sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă, plafoanele anuale alocate şi cuantumurile aferente sunt detaliate şi stabilite în PS 2023-2027. Ecoschemele din sectorul zootehnic pot fi accesate în combinaţie minimă de două subpachete.
    (2) În cadrul ecoschemelor din sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă, efectivele de animale trebuie să depăşească standardele obligatorii relevante privind bunăstarea animalelor aprobate prin normele sanitare veterinare.
    (3) Angajamentele asumate voluntar în cadrul ecoschemelor din sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă sunt angajamente anuale aferente activităţilor de creştere/îngrăşare desfăşurate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului de cerere.
    (4) Pentru primul an de aplicare a ecoschemei prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă pct. (ii), efectivul eligibil este cel pentru care se asigură standardele obligatorii relevante privind bunăstarea animalelor superioare începând cu 1 ianuarie 2023 şi livrat după 30 iunie 2023.
    (5) Angajamentele asumate voluntar în cadrul ecoschemelor din sectorul vegetal prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (i)-(iii) sunt angajamente anuale.
    (6) În cazul ecoschemei PD-04 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (i), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploataţii au minimum 10,01 ha teren arabil.
    (7) În cazul ecoschemei PD-05 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (ii), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploataţii au minimum 1 ha şi maximum 10 ha teren agricol cu parcele de minimum 0,3 ha teren arabil sau pajişte permanentă şi 0,1 ha pentru culturi permanente şi 0,3-1 UWM/ha.
    (8) În cazul ecoschemei PD-06 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (iii), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploataţii au minimum 1 ha culturi permanente cu dimensiunea parcelei agricole de minimum 0,1 ha.
    (9) Fermierii nu pot accesa cumulativ ecoschemele PD-05 şi PD-06 din PS 2023-2027, prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (ii) şi (iii).

    CAP. VIII
    Plăţile directe cuplate pentru venit în sectoarele vegetal şi zootehnic
    ART. 16
    (1) Plăţile directe cuplate pentru venit se pot acorda sectoarelor şi producţiilor prevăzute la pct. 5.1 - PD09-PD-25 din cadrul PS 2023-2027, considerate importante din motive socioeconomice şi de mediu.
    (2) Pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii trebuie:
    a) să fie fermieri activi;
    b) în sectorul vegetal, să fie beneficiari de plăţi de bază în condiţiile prevăzute în cap. II secţiunea 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 şi în cadrul PS 2023-2027;
    c) să respecte condiţiile specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    (3) Sprijinul cuplat pentru venit ia forma unei plăţi anuale, pentru toate hectarele eligibile care fac obiectul angajamentelor şi se acordă potrivit art. 33 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pentru tipurile de intervenţii prevăzute la PD-09-PD-25 din cadrul PS 2023-2027.
    (4) Cuantumul unitar planificat pentru fiecare sector vegetal şi zootehnic este stabilit în fişa fiecărei intervenţii de sprijin cuplat pentru venit, prevăzută în PS 2023-2027 şi poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare a intervenţiei, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim şi cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent fiecărei intervenţii, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (3) pentru alte intervenţii sub formă de sprijin cuplat, cu respectarea prevederilor art. 96 alin. (1) şi (3), ale art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 şi ale alin. (4).

    ART. 17
    În cazul intervenţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (ii), sunt neeligibile vacile care:
    a) până la vârsta de 48 de luni nu au cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor şi în baza de date a Registrului genealogic al rasei;
    b) în perioada de 24 de luni anterioară datei-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, nu au cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor şi în baza de date a Registrului genealogic al rasei.


    ART. 18
    Vârsta maximă la data-limită de depunere a cererii fără penalizări pentru animalele eligibile este:
    a) de 10 ani pentru vacile de lapte din intervenţia prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (i);
    b) de 12 ani pentru vacile de carne şi vacile metise cu rase de carne şi de 6 ani pentru taurii de carne din intervenţia prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (ii);
    c) de 8 ani pentru ovinele/caprinele şi de 6 ani pentru berbecii/ţapii din intervenţia prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (iv).


    ART. 19
    În cazul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ia decizia de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, acesta informează fermierii cu privire la un posibil transfer, înainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor de plată.

    CAP. IX
    Ajutoarele naţionale tranzitorii
    ART. 20
    (1) Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare ANT, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu art. 147 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115.
    (2) Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul vegetal sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013.
    (3) Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul zootehnic sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013, cu excepţia:
    a) perioadei de referinţă pentru ANT lapte prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (ii), care a devenit anul 2018;
    b) datei de referinţă pentru ANT carne prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (iii), care a devenit 31 ianuarie 2018.

    (4) Sancţiunile pentru nerespectarea normelor privind condiţionalitatea prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pe întreaga exploataţie agricolă, astfel cum sunt stabilite în anexa III la regulamentul menţionat şi în secţiunea 3.10 din PS 2023-2027, nu se aplică în cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii.

    ART. 21
    Pentru perioada 2023-2027, cuantumul total al ajutoarelor naţionale tranzitorii care pot fi acordate per sector nu poate depăşi procentele prevăzute la art. 147 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.

    CAP. X
    Intervenţiile în sectorul fructe-legume
    ART. 22
    (1) Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene pentru intervenţiile din sectorul fructe-legume se acordă în conformitate cu prevederile art. 52 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115, precum şi cu cele prevăzute în cadrul secţiunii 5.2 „Intervenţii sectoriale“ din cadrul Planului naţional strategic 2023-2027.
    (2) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este responsabil pentru:
    a) elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul fructelor şi legumelor;
    b) recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative de comercializare din sectorul fructelor şi legumelor al căror sediu social se află în România;
    c) controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere, precum şi stabilirea şi aplicarea de sancţiuni administrative.


    ART. 23
    APIA este responsabilă pentru:
    a) aprobarea programelor operaţionale, inclusiv a cuantumurilor fondurilor operaţionale aferente;
    b) controlul şi monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în programele operaţionale aprobate;
    c) gestionarea şi efectuarea plăţii ajutorului financiar destinat organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare, după caz;
    d) aplicarea de măsuri corective, sancţiuni administrative şi financiare prilejuite de punerea în aplicare a programelor operaţionale aprobate.


    ART. 24
    (1) Organizaţiile de producători constituie fonduri operaţionale din care finanţează implementarea programelor operaţionale conform art. 51 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (2) Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizaţiile de producători recunoscute şi alte forme asociative pentru comercializare trebuie să depună şi să aibă aprobat un program operaţional potrivit prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (3) Programele operaţionale au o durată minimă de trei ani şi o durată maximă de şapte ani.
    (4) Programele operaţionale urmăresc cel puţin obiectivele menţionate la art. 46 lit. b), e) şi f) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (5) Pentru fiecare program operaţional trebuie să se îndeplinească următoarele:
    a) cel puţin 15% din cheltuieli vizează intervenţiile legate de obiectivele menţionate la art. 46 lit. e) şi f) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    b) programul operaţional cuprinde trei sau mai multe acţiuni legate de obiectivele menţionate la art. 46 lit. e) şi f) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    c) cel puţin 2% din cheltuieli vizează intervenţiile legate de obiectivul menţionat la art. 46 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    d) cheltuielile pentru intervenţiile din cadrul tipurilor de intervenţii menţionate la art. 47 alin. (2) lit. (f)-(h) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 nu depăşesc o treime din totalul cheltuielilor. În cazul în care cel puţin 80% din membrii unei organizaţii de producători fac obiectul unuia sau mai multor angajamente identice de agromediu şi climă sau de agricultură ecologică prevăzute în capitolul IV din Regulamentul (UE) 2021/2.115, fiecare angajament este considerat drept acţiune pentru minimul de trei menţionat la lit. b).


    ART. 25
    (1) Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene este egală cu cuantumul contribuţiilor financiare menţionate la art. 51 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 plătite efectiv şi limitate la 50% din cheltuielile suportate efectiv.
    (2) Sursa de finanţare pentru plata ajutorului din partea Uniunii Europene se asigură din bugetul alocat fondurilor FEGA
    (3) Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene este limitată la:
    a) 4,1% din valoarea producţiei comercializate a fiecărei organizaţii de producători;
    b) 4,5% din valoarea producţiei comercializate a fiecărei asociaţii de organizaţii de producători;
    c) 5% din valoarea producţiei comercializate a fiecărei organizaţii de producători transnaţionale sau a fiecărei asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători.

    (4) Limitele prevăzute la alin. (3) pot fi majorate cu 0,5 puncte procentuale, cu condiţia ca cuantumul care depăşeşte procentul relevant prevăzut la primul paragraf să fie utilizat numai pentru una sau mai multe intervenţii legate de obiectivele menţionate la art. 46 lit. d)-f), h)-j) din Regulamentul (UE) 2021/2.115. În cazul asociaţiilor de organizaţii de producători, inclusiv al asociaţiilor transnaţionale de organizaţii de producători, intervenţiile respective pot fi implementate de către asociaţie în numele membrilor săi.
    (5) La solicitarea organizaţiei de producători sau a unei asociaţii de organizaţii de producători, limita de 50% prevăzută la alin. (1) se poate majora la 60% pentru un program operaţional sau o parte a unui program operaţional, în condiţiile stabilite la art. 52 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (6) Limita de 50% prevăzută la alin. (1) poate creşte la 80%, în condiţiile stabilite la art. 52 alin. (4) şi (5) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (7) Limita de 50% prevăzută la alin. (1) poate creşte la 100%, în condiţiile stabilite la art. 52 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.

    ART. 26
    (1) Organizaţiile de producători care derulează programe operaţionale pot beneficia şi de asistenţă financiară naţională, de 10% din valoarea producţiei comercializate de către acestea, cu respectarea dispoziţiilor art. 53 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.
    (2) Sursa de finanţare pentru asistenta financiară naţională prevăzută la alin. (1) este de la bugetul naţional.

    ART. 27
    (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează norme privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Procedura operaţională privind finanţarea programelor operaţionale ce cuprind informaţii detaliate privind depunerea/aprobarea/modificarea programelor operaţionale, beneficiarii eligibili, costurile eligibile şi neeligibile, termenele-limită şi condiţiile pentru depunerea cererilor de plată a avansului şi a celor aferente tranşelor de plată, controalele administrative şi la faţa locului, sancţiunile aplicate, inclusiv tipurile de documente pe care organizaţiile de producători le depun pentru a primi sprijin financiar se elaborează de către APIA şi se aprobă prin decizia directorului general.

    CAP. XI
    Intervenţii sectoriale în sectorul apicol
    ART. 28
    (1) Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene pentru intervenţiile din sectorul apicol se acordă în conformitate cu prevederile art. 55 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115, precum şi cu cele prevăzute în cadrul secţiunii 5.2 „Intervenţii sectoriale“ din cadrul PS 2023-2027.
    (2) Pentru intervenţiile din sectorul apicol, sursa de finanţare pentru plata ajutorului din partea Uniunii Europene se asigură din bugetul alocat fondurilor FEGA, iar sursa de finanţare naţională se asigură de la bugetul de stat.
    (3) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este responsabil pentru elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul apicol.
    (4) Pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) solicitanţii depun anual o cerere de plată.

    ART. 29
    (1) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. a) sunt cele realizate pentru serviciile de consultanţă în apicultură şi organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură.
    (2) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. b) sunt: serviciile de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afişe, panouri, broşuri, reclame TV, radio, online, precum şi organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii şi a produselor apicole, zile de degustare.
    (3) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (i) sunt cele realizate pentru achiziţionarea de echipament pentru procesarea cererii şi echipament pentru ambalarea mierii.
    (4) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (ii) sunt cele realizate pentru achiziţionarea de medicamente pentru combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei.
    (5) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (iii) sunt cele realizate pentru achiziţionarea de: cutii noi, accesorii apicole (colectoare polen, colectoare propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator), unelte apicole şi echipamente de protecţie (afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane apicole, mască apicolă şi mănuşi apicole) şi vehicule tractabile (remorci apicole, precum si echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral).
    (6) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (iv) sunt cele realizate pentru achiziţia de mătci şi/sau familii de albine şi cele pentru achiziţionarea de: incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare care conţine microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare şi seringă inseminare.
    (7) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. d) sunt cele realizate pentru cel puţin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii, respectiv determinarea hidroximetilfurfuralului - HMF, determinarea glucozei şi fructozei însumate din miere, determinarea conţinutului în apă, determinarea indicelui diastazic, determinarea zaharozei, indicele polenic pentru mierea monofloră, examen organoleptic, aciditate, conductivitatea electrică.

    CAP. XII
    Intervenţii în sectorul vitivinicol
    ART. 30
    (1) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este responsabil pentru elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul vitivinicol.
    (2) Alocările financiare anuale indicative pentru fiecare tip de intervenţie în sectorul vitivinicol sunt prevăzute la secţiunea 6 „Plan financiar“ subsecţiunea 6.2 din cadrul PS 2023-2027.
    (3) Alocările financiare menţionate la alin. (1) se pot utiliza numai pentru alte intervenţii în acelaşi sector, ţinând seama de tipurile de intervenţii menţionate la art. 58 şi în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (3) din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115.
    (4) Sprijinul aferent tipurilor de intervenţii în sectorul vitivinicol se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“.
    (5) Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene pentru intervenţiile din sectorul vitivinicol se acordă în conformitate cu prevederile art. 59 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115, precum şi cu cele prevăzute în cadrul secţiunii 5.2 „Intervenţii sectoriale“ din cadrul Planului naţional strategic 2023-2027.
    (6) Pentru tipul de intervenţie prevăzută la art. 1 alin. (8) pct. (vi) se pot acorda plăţi naţionale de până la 30% din cheltuielile eligibile, dar asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi plăţile naţionale nu pot depăşi, cumulat, 80% din cheltuielile eligibile.
    (7) Acordarea plăţilor naţionale se face cu respectarea art. 145 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115 şi cu încadrarea în sumele disponibile existente în bugetul naţional.
    (8) Plăţile către beneficiarii intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (8) se pot acorda şi în avans, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3a) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (9) Plăţile prevăzute la alin. (4) se fac în lei, potrivit art. 31 din Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
    (10) Nu se acordă sprijin financiar/se retrage sprijinul acordat solicitantului/beneficiarului, în privinţa cărora s-a stabilit că au fost create în mod artificial condiţiile necesare în vederea obţinerii acelor avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei respective potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116.

    ART. 31
    (1) Metodologia de depunere a programelor/ cererilor de finanţare, durata programelor, selecţia acestora, asistenţa financiară, categoriile de beneficiari eligibili specifici fiecărui tip de intervenţie, condiţiile de eligibilitate şi cheltuielile eligibile şi neeligibile pentru fiecare intervenţie, asigurarea rezonabilităţii preţurilor, condiţiile specifice pentru plata avansurilor şi a plăţilor naţionale, termene-limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de plată, tipurile de documente, avize, autorizaţii sau studii, după caz, modalităţile de verificare, control, sancţiuni şi recuperare asistenţă financiară, crearea de condiţii artificiale, precum şi modelul de contract privind punerea în aplicare a intervenţiilor, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) În situaţia în care toate fondurile programate unei intervenţii au fost alocate unor cereri/programe eligibile, disponibilul identificat după finalizarea procesului de evaluare-selectare se va utiliza pentru finanţarea cererilor/programelor eligibile, rămase fără finanţare.
    (3) APIA este responsabilă pentru gestionarea şi controlul cheltuielilor, potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (4) Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua cunoştinţă despre informaţiile publice referitoare la intervenţiile din PS 2023-2027 pentru care intenţionează să depună/depune program, inclusiv cu privire la obligaţii care decurg din legislaţia naţională în vigoare potrivit specificului programului.

    CAP. XIII
    Transferul de exploataţie
    ART. 32
    (1) Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată.
    (2) Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) în termen de 15 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică APIA asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
    b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploataţie;
    c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.

    (3) După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):
    a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de cererea de plată sunt atribuite cesionarului;
    b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;
    c) exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.


    ART. 33
    În cazul intervenţiilor sprijin cuplat sector zootehnic şi/sau ANT şi ecoscheme în sector zootehnic, se poate efectua şi transferul unei/unor exploataţii cu cod ANSVSA şi/sau părţi ale exploataţiei ca unitate de producţie.

    CAP. XIV
    Forţa majoră
    ART. 34
    (1) În sensul finanţării, al gestionării şi al monitorizării politicii agricole comune, „forţa majoră“ şi „circumstanţele excepţionale“ sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
    f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

    (2) În ceea ce priveşte plăţile, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.
    (3) În situaţia în care neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale se referă la condiţionalitate, nu se aplică sancţiunea administrativă corespunzătoare.

    ART. 35
    (1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.
    (2) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut la alin. (1), notificarea nu se ia în considerare.

    CAP. XV
    Dispoziţii comune
    ART. 36
    (1) Cuantumul unitar planificat pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) poate fi mai mic decât cuantumul minim planificat în PS 2023-2027, în vederea respectării plafoanelor anuale planificate pentru fiecare intervenţie.
    (2) Cuantumul unitar planificat pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) nu poate depăşi cuantumul maxim planificat din PS 2023-2027.

    ART. 37
    Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic pot fi modificate/completate în cadrul PS 2023-2027, care se aprobă prin decizie a Comisiei Europene, potrivit art. 119 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, prezenta hotărâre modificânduse/ completându-se în mod corespunzător.

    ART. 38
    (1) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este autoritatea responsabilă cu reglementarea măsurilor aferente perioadei de tranziţie 2021-2022 şi a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul PS 2023-2027, având ca sursă de finanţare FEGA, precum şi fonduri din bugetul naţional, precum şi cu elaborarea documentelor de programare şi punere în aplicare a intervenţiilor din PS 2023-2027 finanţate din FEGA şi din bugetul naţional.
    (2) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, asigură implementarea asistenţei tehnice pentru implementarea art. 1 alin. (2).
    (3) MADR, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale, este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru elaborarea/transmiterea eventualelor notificări către Comisia Europeană.

    ART. 39
    (1) Criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Formularul-tip al cererii de plată pentru intervenţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Formularul-tip al cererii de plată pentru toate intervenţiile în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) În cazul intervenţiilor bazate pe animale prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (i)-(iv), APIA va pune la dispoziţia solicitanţilor formulare precompletate cu date extrase din Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, referitoare la exploataţiile şi animalele care se califică pentru sprijin diferenţiat în funcţie de tipul intervenţiei, informaţii care pot fi corectate/actualizate şi însuşite prin semnătură de către solicitant în conformitate cu procedurile simplificate de depunere a cererilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (5) şi (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.173.
    (5) În cazul intervenţiilor bazate pe animale prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă şi la alin. (4) lit. b) pct. (i)-(iv), APIA verifică administrativ, conform procedurilor interne elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, prin suprapunerea datelor declarate cu datele înregistrate în alte baze de date, după caz: SNIIA - baza naţională de date a ANSVSA, baza naţională de date a ANZ, bazele de date ale asociaţiilor/agenţiilor acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei.
    (6) Sancţiunile administrative în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, precum şi sancţiunile privind condiţionalitatea aplicabile intervenţiilor sub formă de plăţi directe, pe care le aplică APIA, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (7) Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS - se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 40
    Nu se retrage plata şi nu se aplică sancţiuni administrative în baza prevederilor privind plăţile necuvenite şi sancţiunile administrative din Regulamentul (UE) 2021/2.116, în cazul neconformităţilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), ca urmare a identificării de diferenţe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declaraţiile din cererile de ajutor sau de plată şi/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru anii anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 41
    Sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f), a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice, care se finanţează din FEGA, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 42
    Sumele reprezentând ajutoare naţionale tranzitorii în domeniul vegetal şi zootehnic sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, la titlul 40 „Subvenţii“, art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.

    ART. 43
    În termen de 15 zile de la aprobarea legilor bugetare anuale, precum şi a rectificărilor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor detalierea formelor de sprijin pe beneficiari, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor, la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după cum urmează:
    a) în cazul beneficiarilor instituţii publice, plăţile se efectuează în conturile acestora deschise la unităţile Trezoreriei Statului;
    b) în cazul beneficiarilor persoane fizice plăţile se efectuează în conturile acestora deschise la instituţii de credit;
    c) în cazul beneficiarilor persoane juridice înregistrate fiscal în România, altele decât instituţiile publice, acestea pot opta pentru plata sumelor în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit din România, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 44
    (1) Plăţile aferente intervenţiilor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor anului de cerere.
    (2) Plăţile prevăzute la alin. (1) se fac în lei, potrivit art. 94 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (3) Plăţile aferente intervenţiilor prevăzute la art. 1 se efectuează integral numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA în cererea de plată, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (4) Nu se mai acordă plăţi ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de cerere dacă se constată că acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului.
    (5) Se pot acorda plăţi în cazul în care beneficiarul a contestat decizia de plată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numai în situaţia în care contestaţia a fost admisă.

    ART. 45
    (1) Sumele necuvenite sub formă de ajutoare naţionale tranzitorii şi/sau de intervenţii sau măsuri de sprijin din fondurile europene şi/sau din bugetul naţional, stabilite în urma unei nereguli, se recuperează în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Neregulile privind respectarea criteriilor de eligibilitate şi a altor obligaţii aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii, intervenţiilor şi măsurilor de sprijin se constată în timpul următoarelor acţiuni:
    a) actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole;
    b) controale administrative şi la faţa locului privind respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor şi a altor obligaţii;
    c) verificări efectuate de către organele de control sau instituţiile de audit în urma cărora se constată lipsa documentelor justificative;
    d) analize şi verificări efectuate de către APIA pe baza sesizărilor primite;
    e) verificări efectuate de organele de control, anchetă sau de audit, de autorităţile naţionale sau europene;
    f) hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
    g) verificări efectuate de APIA, prin autosesizare.


    ART. 46
    (1) Pentru intervenţiile de plată pentru care au fost create în mod artificial condiţii în vederea obţinerii de avantaje, nu se acordă avantajele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, care reglementează cadrul general de acordare a plăţilor în agricultură în sectoarele vegetal şi zootehnic.
    (2) Pentru a asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, în cazul în care oricare dintre documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului legalităţii şi regularităţii plăţilor, APIA este îndreptăţită să solicite documente suplimentare fermierilor.

    ART. 47
    Datele prevăzute la art. 98 alin. (1)-(4) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 în legătură cu beneficiarii plăţilor se publică ex-post anual pe site-ul APIA şi pot fi prelucrate de către organisme de audit şi de investigare ale Uniunii Europene şi ale statelor membre în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 99 din acelaşi regulament.

    ART. 48
    (1) Controalele la faţa locului pot fi anunţate cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacităţii acestora. Niciun preaviz nu poate depăşi 14 zile. Cu toate acestea, în cazul controalelor la faţa locului ale intervenţiilor pentru animale, preavizul nu poate depăşi 48 de ore. În cazul în care legislaţia aplicabilă actelor şi standardelor relevante în materie de condiţionalitate impune efectuarea controalelor la faţa locului în mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore se aplică în cazul controalelor la faţa locului referitoare la condiţionalitate.
    (2) Neconformităţile referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, constatate în cadrul controalelor efectuate indiferent de scopul acestora, sunt transmise electronic către baza naţională de date (BND) a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin intermediul unui sistem informatic, în vederea remedierii acestora de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA) recunoscuţi de către ANSVSA.
    (3) Pentru neconformităţile referitoare la siguranţa alimentelor, identificate în cadrul controalelor efectuate în baza prezentei hotărâri, sistemul de informare reciprocă între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este stabilit prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 49
    Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de entităţile implicate în aplicarea prezentului act normativ se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi securitatea datelor.

    ART. 50
    Normele privind condiţionalitatea aplicabile intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi unor intervenţii pentru dezvoltare rurală din cadrul PS 2023-2027, prevăzute la art. 12 şi anexa III din Regulamentul (UE) 2021/2.115, respectiv secţiunea 3.10 din PS 2023-2027, în ceea ce priveşte cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), se pun în aplicare prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 51
    Ghidul fermierului privind condiţionalitatea aplicabilă intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi unor intervenţii pentru dezvoltare rurală din cadrul PS 2023-2027, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    CAP. XVI
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 52
    (1) Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri continuă implementarea acestuia până la finalizare în condiţiile legislaţiei în vigoare la data aprobării programului.
    (2) Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului pot beneficia şi de asistenţă financiară naţională, de 10% din valoarea producţiei comercializate de către acestea, cu respectarea dispoziţiilor art. 35 din acelaşi regulament.
    (3) Sursa de finanţare pentru asistenţa financiară naţională prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul naţional.

    ART. 53
    Măsurile adoptate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, precum şi a normelor de punere în aplicare a măsurilor stabilite în conformitate cu aceasta, rămân valabile până la finalizarea acestora şi se supun legislaţiei aplicabile la data aprobării acestora.

    ART. 54
    (1) Cererile unice de plată depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit legislaţiei aplicabile la data depunerii acestora.
    (2) Plăţile aferente cererilor prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit legislaţiei aplicabile la data depunerii cererii.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.571.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016