Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.537 din 19 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.537 din 19 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj-Deva"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1227 din 20 decembrie 2022
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 229/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Lugoj-Deva“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi alin. (1^1) lit. a) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în conformitate cu studiul de fezabilitate revizuit.
    2. La anexa nr. 4, după poziţia nr. crt. 631 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. crt. 631^1-631^5, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    3. După articolul 3^3 se introduce un nou articol, art. 3^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^4
    Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre."

    4. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    5. Articolul 7 se modifică şi va avea următor cuprins:
    "ART. 7
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."



    ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, prevăzute la art. I pct. 2, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva“, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deţinătorii imobilelor proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Margina din judeţul Timiş, aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. III
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată prevăzute la art. I pct. 2, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva“, completat conform art. I pct. 1, aflate pe raza localităţii Margina din judeţul Timiş, sunt în cuantum de 4,6 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, articolul 61.06 „Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice şi institute naţionale de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea proiectelor aferente PNRR“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată şi publică, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. V
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. VI
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 1.537.
    ANEXA 1

    PLAN DE AMPLASAMENT
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva“, aflate pe raza localităţii Margina din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────┬───────┬───────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │Nr. crt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │din anexa │ │ │Numele şi │ │ │Nr. │Nr. carte │ │ │ │Suprafaţa │despăgubire,│
│Nr. │nr. 4 la │ │ │prenumele │ │ │cadastral│funciară/ │Categoria│Extravilan│Suprafaţa│de │conform │
│crt.│Hotărârea │Judeţul│UAT │proprietarului│Tarlaua│Parcela│/ Nr. │Nr. titlu │de │/ │totală │expropriat│Legii nr. │
│ │Guvernului│ │ │/deţinătorului│ │ │topo/ Nr.│de │folosinţă│Intravilan│(mp) │(mp) │255/2010 │
│ │nr. 1.232/│ │ │imobilului │ │ │ID │proprietate│ │ │ │ │(lei) │
│ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ilie │ │373/ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │631^1 │Timiş │Margina│Florin-Dănuţ │- │20-22/ │- │400442 │Fâneaţă │Extravilan│8.632 │55 │61 │
│ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Fardean │ │373/ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │631^2 │Timiş │Margina│Rozalia │- │20-22/ │- │400443 │Fâneaţă │Extravilan│5.755 │772 │849 │
│ │ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Andrasescu │ │373/ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │631^3 │Timiş │Margina│Rusanda-Ana │− │20-22/ │- │400359 │Fâneaţă │Extravilan│5.754 │2.411 │2.652 │
│ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Fardean │ │373/ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │631^4 │Timiş │Margina│Rozalia │- │20-22/ │- │400380 │Fâneaţă │Extravilan│6.924 │833 │916 │
│ │ │ │ │ │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Fardean │ │373/ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │631^5 │Timiş │Margina│Rozalia │- │20-22/ │- │400380 │Fâneaţă │Extravilan│6.924 │49 │54 │
│ │ │ │ │ │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───────┴───────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │4.120 │4.532 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘



    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2010)
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva“, aflate pe raza localităţii Margina din judeţul Timiş

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬────┬──────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. │ │Suprafaţa │Suprafaţa │
│ │ │ │Numele │Categoria│Intravilan│ │ │cad.│ │totală a │de │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului│de │/ │Tarlaua│Parcela│/ │Număr │imobilului│transferat│
│crt.│ │administrativ-teritorială│/deţinătorului│folosinţă│Extravilan│ │ │Nr. │CF │din acte │a │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │top.│ │(m^2) │imobilului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(m^2) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────┼──────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român -│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │Timiş │Margina │Pădurilor │Pădure │Extravilan│5 │373/36/│- │400384│15923722 │5.120 │
│ │ │ │(RNP) Romsilva│ │ │ │3/b │ │ │ │ │
│ │ │ │- Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvică Timiş,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin Ocolul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvic Făget │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român -│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │Timiş │Margina │Pădurilor │Pădure │Extravilan│- │373/36/│- │400384│15923722 │49.170 │
│ │ │ │(RNP) Romsilva│ │ │ │3/b │ │ │ │ │
│ │ │ │- Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvică Timiş,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin Ocolul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvic Făget │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român -│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │Timiş │Margina │Pădurilor │Pădure │Extravilan│- │373/36/│- │400384│15923722 │16.555 │
│ │ │ │(RNP) Romsilva│ │ │ │3/b │ │ │ │ │
│ │ │ │- Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvică Timiş,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin Ocolul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvic Făget │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴────┴──────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │70.845 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016