Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.532 din 19 decembrie 2022  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.532 din 19 decembrie 2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1227 din 20 decembrie 2022
    Având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.264/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru“, judeţul Ilfov,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi alin. (1^1) lit. a) şi b) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru“, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Bragadiru din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Bragadiru din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    (3) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    (4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Bragadiru din judeţul Ilfov, sunt în cuantum de 3.181 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12. „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista imobilelor proprietate publică a statului, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 1.532.
    ANEXA 1

    PLAN DE AMPLASAMENT
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru“,
    aflate pe raza localităţii Bragadiru din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │prenumele │ │ │ │Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│de │de │despăgubire │
│Nr. │Judeţul│UAT │proprietarului/│Tarla│Parcelă│Categoria de │/ │/ nr. │Nr. CF│totală │expropriat │expropriat│conform │
│crt.│ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă │Intravilan│topo/ nr.│ │(mp) │- │- teren │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │construcţii│(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml) │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Ilfov │Bragadiru│Tuca Marin │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│595 │101756│478 │Împrejmuire│5 │3.430,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 12 ml │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 12 mp │ │ │
│2 │Ilfov │Bragadiru│Ivan Ecaterina │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│1971 │122899│468 ├───────────┤28 │37.944,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 16 ml │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │
│ │ │ │Radulescu │ │ │ │ │ │ │ │S = 11 mp │ │ │
│3 │Ilfov │Bragadiru│Simion, │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│115725 │115725│36 ├───────────┤27 │33.524,55 │
│ │ │ │Radulescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 7 ml │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │
│ │ │ │S.C. DUMI SERV │ │ │ │ │ │ │ │S = 248 mp │ │ │
│4 │Ilfov │Bragadiru│- S.R.L. │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│105933 │105933│478 ├───────────┤222 │2.973.847,18│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 30 ml │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5 │Ilfov │Bragadiru│Ilie Dumitru │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│469/9 │ │4171 │Împrejmuire│42 │14.657,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 30 ml │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 mp │ │ │
│6 │Ilfov │Bragadiru│Zanfir Sorin │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│103538 │103538│654 ├───────────┤28 │22.290,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 11 ml │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Zanfir George │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ │
│7 │Ilfov │Bragadiru│Alexandru, │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│103017 │103017│326 │L = 13 ml │61 │15.174,02 │
│ │ │ │Zanfir Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Zanfir George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ │
│8 │Ilfov │Bragadiru│Zanfir │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│107296 │107296│319 │L = 36 ml │219 │52.342,79 │
│ │ │ │Sorina-Andreea,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zanfir Sorin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Zanfir George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ │
│9 │Ilfov │Bragadiru│Zanfir │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│123607 │123607│217 │L = 123 ml │12 │27.073,58 │
│ │ │ │Sorina-Andreea,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zanfir Sorin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │291 (mp)/ │644 │3.180.285,66│
│ │278 (ml) │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru“

┌────┬───────┬─────────┬────────────────┬─────┬───────┬─────┬─────────┬──────────┬─────────┬───┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │
│Nr. │ │ │prenumele │ │ │Nr. │Categoria│Extravilan│cadastral│Nr.│Suprafaţa│de │
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului/ │Tarla│Parcelă│MF │de │/ │/ nr. │CF │totală │transferat│
│ │ │ │deţinătorului │ │ │ │folosinţă│Intravilan│topo/ nr.│ │(mp) │- teren │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ID │ │ │(mp) │
├────┼───────┼─────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Transporturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii,│ │ │ │Drum (DN │ │ │ │ │ │
│1 │Ilfov │Bragadiru│în concesiunea │ │ │99793│6) │Intravilan│ │ │ │3.214 │
│ │ │ │Companiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţionale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rutiere - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────┴────────────────┴─────┴───────┴─────┴─────────┴──────────┴─────────┴───┼─────────┼──────────┤
│ │ │3.214 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘    ANEXA 4

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru“

┌────┬───────┬─────────┬──────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │
│Nr. │ │ │prenumele │ │ │Categoria │Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│de │
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului│Tarla│Parcelă│de │/ │/ nr. │Nr. CF│totală │transferat│
│ │ │ │/deţinătorului│ │ │folosinţă │Intravilan│topo/ nr.│ │(mp) │- teren │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │(mp) │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │Ilfov │Bragadiru│Judeţul Ilfov │ │ │Drum (DJ │Intravilan│100323 │100323│9.745 │547 │
│ │ │ │ │ │ │401A) │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Trotuar - │ │ │ │ │ │
│2 │Ilfov │Bragadiru│Oraşul │ │ │CC (aferent│Intravilan│ │ │ │192 │
│ │ │ │Bragadiru │ │ │DJ 401A, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dreapta) │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Trotuar - │ │ │ │ │ │
│3 │Ilfov │Bragadiru│Oraşul │ │ │CC (aferent│Intravilan│ │ │ │619 │
│ │ │ │Bragadiru │ │ │DJ 401A, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stânga) │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│4 │Ilfov │Bragadiru│Judeţul Ilfov │ │ │Drum (DJ │Intravilan│116536 │116536│9.426 │532 │
│ │ │ │ │ │ │401A) │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Trotuar - │ │ │ │ │ │
│5 │Ilfov │Bragadiru│Oraşul │ │ │CC (aferent│Intravilan│ │ │ │199 │
│ │ │ │Bragadiru │ │ │DJ 401A, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dreapta) │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Trotuar - │ │ │ │ │ │
│6 │Ilfov │Bragadiru│Oraşul │ │ │CC (aferent│Intravilan│ │ │ │218 │
│ │ │ │Bragadiru │ │ │DJ 401A, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stânga) │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Drum (Str. │ │ │ │ │ │
│7 │Ilfov │Bragadiru│Oraşul │ │ │Orhideelor │Intravilan│113265 │113265│2.874 │35 │
│ │ │ │Bragadiru │ │ │intersecţie│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cu DJ 401A)│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Trotuar - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CC (aferent│ │ │ │ │ │
│8 │Ilfov │Bragadiru│Oraşul │ │ │Str. │Intravilan│ │ │ │22 │
│ │ │ │Bragadiru │ │ │Orhideelor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │intersecţie│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cu DJ 401A)│ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────┴──────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────────┼──────────┤
│TOTAL │2.364 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016