Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 16 noiembrie 2022  privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice de atribuire a contractului de achiziţie a produselor aferente fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice de atribuire a contractului de achiziţie a produselor aferente fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare "Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion", respectiv etapei I a programului de înzestrare "Punct comandă - tip brigadă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1161 din 5 decembrie 2022
    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă circumstanţele şi procedura specifică de atribuire a contractului de achiziţie a produselor aferente fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare „Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion“ (SICIB), respectiv etapei I a programului de înzestrare „Punct comandă - tip brigadă“ (PC Bg), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea achiziţiei produselor SICIB şi PC Bg, precum şi a suportului logistic iniţial aferent.

    ART. 2
    Fondurile necesare realizării programelor de înzestrare „Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion“ şi „Punct comandă - tip brigadă“ se asigură, în condiţiile legii, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naţionale.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2022.
    Nr. 1.386.
    ANEXA 1

    CIRCUMSTANŢELE ŞI PROCEDURA SPECIFICĂ
    de atribuire a contractului de achiziţie a produselor aferente fazei I
    din cadrul etapei I a programului de înzestrare „Sistem integrat de comunicaţii
    şi informatică pentru Batalion“, respectiv etapei I a programului de înzestrare „Punct comandă - tip brigadă“
    A. Circumstanţele realizării procedurii specifice de atribuire a contractului de achiziţie a produselor aferente fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare „Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion“, respectiv etapei I a programului de înzestrare „Punct comandă - tip brigadă“
    1. Pentru Armata României este fundamental ca, pentru sporirea capacităţii de apărare a României, să se introducă în înzestrare sisteme integrate de comunicaţii şi informatică pentru Batalion şi Punct comandă - tip brigadă, denumite în continuare SICIB şi PC Bg, cu performanţe ridicate, pentru care producţia unor subsisteme şi/sau componente să se realizeze pe teritoriul naţional, iar integrarea, testarea, mentenanţa şi modernizările ulterioare ale SICIB şi PC Bg pe întreg ciclul de viaţă să se realizeze la operatori economici din România, care să fie în măsură, în situaţii de criză sau război, să realizeze integrarea/fabricarea de sisteme similare pentru Armata României.
    2. Pentru realizarea capabilităţilor SICIB şi PC Bg constituie interes esenţial de securitate pentru statul român constituirea/consolidarea/realizarea pe teritoriul naţional a unor capacităţi de fabricaţie, integrare, testare şi mentenanţă în domeniul militar pentru SICIB şi PC Bg, pentru asigurarea securităţii aprovizionării, pe timp de pace, dar mai ales pe timp de criză şi război, în vederea fabricării unor echipamente şi suitei de aplicaţii software de comandă-control, a integrării finale şi testării SICIB şi PC Bg, precum şi a realizării mentenanţei de nivel complex pe durata ciclului de viaţă al SICIB şi PC Bg.
    3. Constituirea/Consolidarea/Realizarea pe teritoriul naţional a unor capacităţi de fabricaţie, integrare, testare şi mentenanţă în domeniul militar pentru echipamente SICIB şi PC Bg, pentru asigurarea securităţii aprovizionării, presupune cel puţin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    3.1. începând cu primul produs, fabricarea şi testarea sistemelor SICIB şi PC Bg se vor realiza în cadrul facilităţilor aparţinând unor operatori economici din industria naţională de apărare;
    În cadrul prezentei proceduri, termenul „fabricare“ include şi integrarea, care presupune reunirea în aceeaşi capacitate de fabricaţie a activităţilor de producţie succesive pentru fabricarea produsului finit prin utilizarea subsistemelor şi componentelor fabricate în ţară şi a celor care vor face obiectul importului.

    3.2. începând cu primul produs, fabricarea/prestarea de către operatori economici din România cel puţin a ansamblului de măsuri de testare şi de realizare a securităţii împotriva scurgerii de informaţii prin intermediul emisiilor electromagnetice parazite (TEMPEST);
    3.3. blocurile de emisie/recepţie ale staţiilor radio şi criptoarele, puse la dispoziţie ca material client, vor fi integrate în România în sistemul de comunicaţii şi informatică al SICIB şi PC Bg, începând cu primul produs livrat;
    3.4. suita de aplicaţii software de comandă-control se va realiza la nivelul unui operator economic din România, începând cu primul produs livrat. Realizarea suitei de aplicaţii software de comandă-control presupune obligativitatea deţinerii pe teritoriul naţional a codului sursă pentru aceasta de către un operator economic din România, precum şi înregistrarea acesteia în Registrul naţional al programelor pentru calculator, administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, ca fiind program de fabricaţie proprie, conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.5. realizarea operaţiunilor de mentenanţă pe ciclul de viaţă al SICIB şi PC Bg pe teritoriul naţional, astfel încât în situaţii de criză şi război să nu fie necesară executarea acestor operaţiuni în afara teritoriului naţional.

    4. Prin asigurarea securităţii aprovizionării şi a protecţiei unor informaţii sensibile se urmăreşte realizarea următoarelor elemente:
    4.1. reducerea/eliminarea riscului, prin realizarea activităţilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 şi 3.5, ca, în cazul unei situaţii de criză internaţională sau chiar regională, realizarea acestora să fie întreruptă/perturbată sau chiar sistemele/subansamblurile finalizate să fie blocate într-un stat străin ori să nu se permită tranzitarea unor căi rutiere, feroviare sau maritime, din motive diplomatice, politice, militare sau de orice altă natură;
    4.2. reducerea/eliminarea riscurilor aferente integrării SICIB şi PC Bg, conform activităţilor prevăzute la pct. 3, prin supravegherea/controlul îndeaproape a/al activităţilor specifice desfăşurate pe teritoriul naţional;
    4.3. protejarea informaţiilor sensibile, prin garantarea controlului naţional asupra aplicaţiilor software de comandă-control.

    5. Iniţierea şi derularea prezentei proceduri specifice sunt necesare şi proporţionale pentru atingerea obiectivelor de apărare şi satisfacerea interesului esenţial de securitate, astfel cum este prevăzut în art. 346 din TFUE, întrucât permit susţinerea pe termen lung a capacităţii de apărare a statului, iar absenţa sau pierderea acesteia ar aduce prejudicii semnificative capacităţii acţionale a forţelor sistemului naţional de apărare şi posibilităţilor de susţinere logistică a structurilor Armatei României.
    6. Aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională dispoziţiile comunitare specifice materiei achiziţiilor publice în domeniul apărării şi securităţii, conduce la neprotejarea şi afectarea interesului esenţial de securitate în cauză, deoarece niciuna dintre aceste proceduri nu permite impunerea în sarcina operatorilor economici îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor prevăzute în prezenta procedură specifică.
    7. Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte capacităţile de producţie şi realizare a mentenanţei pentru tehnica militară, precum şi capacităţile de realizare şi integrare a sistemelor de comandă-control ca fiind capacităţi şi domenii de activitate ale industriei de apărare de importanţă strategică la nivel naţional şi care reprezintă interese fundamentale de securitate ale ţării.
    8. În ceea ce priveşte stabilirea eventualului impact asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor nemilitare, plecând de la faptul că achiziţia prevăzută de programele de înzestrare „Sisteme integrate de comunicaţii şi informatică pentru Batalion“ şi „Punct comandă - tip brigadă“ are ca obiect numai produse militare, produse sensibile şi servicii legate de acestea şi luând în considerare că interesul esenţial de securitate menţionat priveşte exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact.

    B. Procedura specifică aferentă fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare „Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion“, respectiv etapei I a programului de înzestrare „Punct comandă - tip brigadă“
    I. Organizarea procedurii specifice
    1. Procedura de atribuire se iniţiază în condiţiile prevăzute de art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Procedura specifică are scopul de a atribui un contract multianual având ca obiect furnizarea, în condiţiile consolidării/realizării capacităţii prevăzute la cap. A pct. 3, a 13 produse SICIB (în 3 configuraţii) şi 4 produse PC Bg (în 2 configuraţii), necesare înzestrării structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
    3. În sensul prezentei proceduri, prin termenul produs SICIB se înţelege oricare din următoarele variante de realizare/ configuraţii:
    a) Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion de infanterie/manevră sau tancuri/manevră;
    b) Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion de artilerie, rachete, artilerie terestră sau apărare antiaeriană;
    c) Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion sprijin logistic.

    4. În sensul prezentei proceduri, prin termenul produs PC Bg se înţelege oricare din următoarele variante de realizare/ configuraţii:
    a) Punct comandă tip Brigadă manevră pentru Brigadă infanterie grea/infanterie medie/multinaţională;
    b) Punct comandă tip Brigadă rachete operativ-tactice pentru Brigadă rachete operativ-tactice.

    5. Durata contractului multianual este de 5 ani.
    6. Autoritatea contractantă care va organiza şi derula procedura specifică este Ministerul Apărării Naţionale - Direcţia generală pentru armamente, prin Compania Naţională „Romtehnica“ - S.A.
    7. În scopul protejării autorităţii contractante faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului, acesta va constitui o garanţie de participare, în cuantum de 2% din valoarea contractului multianual, fără TVA. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi mai mare decât perioada minimă de valabilitate a ofertei.
    8. Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul multianual în perioada de valabilitate a ofertei.

    9. În scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului multianual se constituie garanţia de bună execuţie a contractului de către contractant în cuantum de 10% din preţul contractului multianual, fără TVA.
    10. Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractului multianual, o comisie de evaluare. Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.
    11. (1) Comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:
    a) deschiderea candidaturilor;
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către candidaţi;
    c) evaluarea candidaturilor;
    d) realizarea selecţiei candidaţilor;
    e) deschiderea ofertelor;
    f) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini;
    g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului multianual;
    h) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării candidaturilor şi/sau ofertelor;
    i) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;
    j) stabilirea ofertelor admisibile;
    k) stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
    l) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape şi a raportului procedurii de atribuire.

    (2) Rapoartele intermediare aferente fiecărei etape şi raportul procedurii de atribuire se înaintează de către preşedintele comisiei de evaluare conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.
    (3) În cazul în care nu aprobă raportul procedurii, conducătorul autorităţii contractante va motiva în scris decizia sa şi poate, după caz:
    a) returna raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parţială;
    b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită.


    12. Procedura specifică de atribuire se derulează în două etape, respectiv:
    a) etapa I - etapa de selectare a candidaţilor;
    b) etapa a II-a - etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi.

    13. Limba de derulare a procedurii specifice este limba română. Se admit numai părţi ale propunerii tehnice redactate în limba engleză, cum ar fi fişe, prospecte, buletine de măsurători, rapoarte de testare şi altele asemenea.
    14. Autoritatea contractantă atribuie contractul multianual de furnizare SICIB şi PC Bg operatorului economic a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare.
    15. Criteriul de atribuire a contractului multianual este „preţul cel mai scăzut“.
    16. Perioada de derulare a procedurii specifice nu poate depăşi, în principiu, 365 de zile de la publicarea anunţului de participare.
    17. Autoritatea contractantă are obligaţia, în principiu, de a lua decizia privind atribuirea contractului multianual în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data întocmirii raportului procedurii de atribuire de către comisia de evaluare.
    18. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura specifică, fără obligaţia de a suporta daune, în oricare din următoarele cazuri:
    a) niciun candidat nu îndeplineşte cerinţele de calificare;
    b) niciun candidat selectat nu depune ofertă în termenul stabilit;
    c) toate ofertele sunt declarate inacceptabile şi/sau neconforme;
    d) neacceptarea de către niciun ofertant a clauzelor obligatorii din contract, inclusiv a celor asumate prin angajamente;
    e) niciun candidat nu obţine autorizaţia de securitate industrială (ASI).

    19. Litigiile izvorâte sau în legătură cu prezenta procedură specifică, precum şi cele referitoare la contractul multianual atribuit în baza acesteia se soluţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    20. Procedura specifică se auditează de către o echipă de specialişti din cadrul Direcţiei audit intern a Ministerului Apărării Naţionale, în două etape, astfel:
    a) etapa I - înainte de publicarea anunţului de participare;
    b) etapa a II-a - înainte de semnarea contractului multianual de furnizare.


    II. Derularea procedurii specifice
    a) Etapa I - etapa de selectare a candidaţilor
    1. Iniţierea procedurii specifice se face prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul Companiei Naţionale „Romtehnica“ - S.A. (www.romtehnica.com.ro).
    2. Anunţul de participare va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale autorităţii contractante;
    b) nivelul de acces la informaţii clasificate şi tipul de aviz necesar participării la procedura specifică;
    c) criteriile de calificare care vor fi aplicate în etapa I a procedurii specifice de atribuire;
    d) data-limită, ora şi locul depunerii candidaturilor;
    e) o scurtă descriere a fiecărei configuraţii de produs, obiect al contractului;
    f) etapele şi calendarul estimat de aplicare a procedurii specifice;
    g) limba în care trebuie redactate documentele şi în care se desfăşoară procedura specifică;
    h) termenul de răspuns al autorităţii contractante la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici: 5 zile lucrătoare de la primirea acestora;
    i) termenul-limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări: minimum 9 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea scrisorilor de interes şi a documentelor de calificare.

    3. Pe parcursul evaluării îndeplinirii criteriilor de calificare pentru etapa de selectare a candidaţilor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări în legătură cu documentele depuse, precum şi depunerea unor documente suplimentare pentru verificarea informaţiilor prezentate de operatorul economic în documentele respective. Termenul de răspuns la solicitările de clarificări ale comisiei de evaluare este de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
    4. Criteriile de calificare se referă la:
    4.1. situaţia personală a candidatului:
    4.1.1. a) nu a fost condamnat în ultimii 5 ani prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, corupţie, fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativă de a comite aceste acţiuni, spălare de bani şi/sau finanţarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
    b) nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    c) în ultimii 2 ani şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, îndeosebi pe cele referitoare la securitatea informaţiei şi securitatea aprovizionării; şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit.
    Îndeplinirea criteriului de calificare se justifică prin depunerea de către candidaţi de documente considerate edificatoare din acest punct de vedere în ţara de origine sau în ţara în care candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
    În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit candidatul nu se emit astfel de documente ori respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la pct. 4.1.1, îndeplinirea criteriului de calificare se justifică printro declaraţie încheiată în formă autentică;

    4.1.2. angajamentul ferm al candidatului, încheiat în formă autentică, privind efectuarea operaţiunilor compensatorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aferente contractului multianual în cauză, care se circumscriu, dar fără a se limita, la activităţile menţionate la pct. 4.2;

    4.2. satisfacerea şi protejarea interesului esenţial de securitate de către candidat:
    4.2.1. angajamentul ferm al candidatului, încheiat în formă autentică, de a fabrica SICIB şi PC Bg, începând cu primul produs, pe teritoriul naţional al României, în capacităţi de fabricaţie, integrare, testare şi mentenanţă ale operatorilor economici din cadrul industriei naţionale de apărare;
    4.2.2. angajamentul ferm al candidatului, încheiat în formă autentică, de a realiza pe teritoriul naţional, la operatori economici din România, liniile de fabricaţie pentru fabricaţia/realizarea, începând cu primul produs, a ansamblului de măsuri de testare şi de realizare a securităţii împotriva scurgerii de informaţii prin intermediul emisiilor electromagnetice parazite (TEMPEST), suita de aplicaţii software de comandă- control. Pentru suita de aplicaţii software de comandă-control sunt obligatorii deţinerea codului sursă pentru aceasta pe teritoriul naţional la data livrării primului produs, precum şi înregistrarea acesteia în Registrul naţional al programelor pentru calculator, administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, ca fiind program de producţie proprie, conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    4.2.3. angajamentul ferm al candidatului, încheiat în formă autentică, de a realiza pe teritoriul naţional al României, începând cu data prevăzută pentru livrarea primului produs, operaţiunile de mentenanţă pe ciclul de viaţă al SICIB şi PC Bg;
    4.2.4. autoritatea contractantă acceptă la livrare numai produse pentru care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 4.2.1-4.2.3;
    4.2.5. neîndeplinirea de către contractant a obligaţiilor prevăzute la pct. 4.2.1-4.2.3 în termenul asumat prin contractul multianual conferă autorităţii contractante dreptul de a pretinde şi incumbă furnizorului obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului multianual, până la o valoare maximă egală cu cea a valorii contractului multianual;

    4.3. capacitatea tehnică şi profesională a candidatului:
    4.3.1. candidatul trebuie să depună declaraţii şi documente justificative care să demonstreze că a livrat în ultimii 7 ani produse similare SICIB sau PC Bg către armate din cel puţin un stat care la data livrării produselor era membru NATO sau UE, în valoare de cel puţin 423.803.278 lei (fără TVA). Pentru candidaţii din state membre NATO sau UE sunt luate în considerare şi livrările către propriile forţe armate;
    4.3.2. prin produs similar SICIB sau PC Bg se înţelege un produs care asigură servicii C4I (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence) şi care include cumulativ cel puţin următoarele:
    a) sisteme care asigură servicii de comunicaţii şi informatice şi securitate informaţională;
    b) elemente de apărare cibernetică;
    c) interfeţe pentru integrarea componentelor specializate ISTAR: senzori, informaţii, supraveghere şi cercetare (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - ISR), descoperire, identificare, localizare a ţintelor (Target Acquisition/Identification - TA/I);
    d) software de comandă-control;


    4.4. capacitatea economică şi financiară a candidatului:
    4.4.1. candidatul trebuie să depună situaţii financiare anuale (bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi), vizate şi înregistrate de organele competente, sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară, cum ar fi: rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil etc., din care să rezulte că suma cifrelor de afaceri globale anuale realizate de acesta în ultimii 7 ani, calculaţi până la data depunerii candidaturilor, să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului multianual;
    4.4.2. cifra de afaceri globală anuală în cazul unei asocieri a mai multor operatori economici se va calcula prin luarea în considerare a rezultatelor financiare anuale ale tuturor membrilor asocierii;

    4.5. securitate industrială: pentru accederea în etapa a II-a a procedurii de atribuire operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe, astfel:
    4.5.1. operatorii economici înregistraţi în România trebuie să obţină autorizaţia de securitate industrială (ASI), în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    4.5.2. operatorii economici înregistraţi în străinătate trebuie să obţină/să le fie recunoscut documentul de securitate (DS) echivalent ASI din perspectiva securităţii industriale, în conformitate cu prevederile fiecărui tratat de securitate încheiat de România cu statul în care este înregistrat operatorul economic, prin autorităţile competente de securitate şi responsabile de implementarea prevederilor acestuia.


    5. Candidaturile care nu îndeplinesc oricare din criteriile de calificare prevăzute la pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 şi 4.5 vor fi respinse de comisia de evaluare.
    6. Procedura de atribuire va continua cu operatorul economic selectat/operatorii economici selectaţi care a/au îndeplinit criteriile de calificare precizate la secţiunea B.II.
    7. Etapa de selectare se finalizează la data transmiterii către candidaţi a comunicărilor privind rezultatul acestei etape, după întocmirea de către comisia de evaluare a raportului de selectare şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii contractante.
    8. Autoritatea contractantă comunică fiecărui candidat a cărui candidatură a fost respinsă motivele de respingere a acesteia.

    b) Etapa a II-a - etapa de depunere şi evaluare a ofertelor
    1. Autoritatea contractantă transmite, după expirarea termenului de contestare aferent etapei I, fiecărui candidat selectat în etapa I o invitaţie de a participa cu ofertă la etapa a II-a. Invitaţia va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) data-limită, ora şi locul depunerii şi deschiderii ofertelor;
    b) documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini şi specificaţiile tehnice de achiziţie ale sistemelor, precum şi informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare;
    c) modelul de contract multianual, cu menţionarea clauzelor obligatorii;
    d) criteriile de evaluare care vor fi aplicate în etapa a II-a a procedurii specifice de atribuire;
    e) termenul de răspuns al autorităţii contractante la solicitările de clarificări formulate de candidatul selectat, care va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora;
    f) termenul de răspuns al ofertanţilor la solicitările de clarificări formulate de comisia de evaluare, care va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora;
    g) limba în care vor fi elaborate documentele ofertei;
    h) numărul de zile până la care candidaţii selectaţi pot solicita clarificări cu privire la documentaţia etapei a II-a: maximum 12 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

    2. Oferta trebuie să includă propunerea tehnică şi propunerea financiară.
    3. Propunerea tehnică trebuie să fie susţinută de mijloace probante care să ateste îndeplinirea cerinţelor din specificaţiile tehnice de achiziţie ale produselor, cum ar fi: fişe, prospecte, buletine de măsurători, rapoarte de testare, alte documente probante.
    4. Evaluarea propunerilor tehnice depuse constă în verificarea de către comisia de evaluare/experţii tehnici cooptaţi a corespondenţei propunerilor tehnice cu cerinţele caietului de sarcini, inclusiv cele din specificaţiile tehnice pentru achiziţie.
    5. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări şi precizări referitoare la ofertele depuse.
    6. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
    a) nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia;
    b) garanţia de participare nu a fost constituită în forma, conţinutul, cuantumul şi în ceea ce priveşte valabilitatea acesteia, în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire;
    c) constituie alternativă la prevederile caietului de sarcini, având în vedere că autoritatea contractantă nu acceptă depunerea de oferte alternative;
    d) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară este mai mare decât valoarea estimată a contractului multianual menţionat în documentaţia de atribuire.

    7. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:
    a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini, inclusiv cele din specificaţiile tehnice pentru achiziţie;
    b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.

    8. O propunere financiară va fi declarată acceptabilă dacă este mai mică sau egală cu valoarea estimată a contractului multianual menţionată în documentaţia de atribuire.
    9. O ofertă va fi declarată admisibilă dacă este declarată acceptabilă şi conformă.
    10. Ofertele admisibile sunt ierarhizate în ordinea crescătoare a preţului total ofertat, oferta câştigătoare fiind cea care are preţul total ofertat cel mai mic.
    11. În cazul în care comisia de evaluare constată că pe primul loc se află oferte admisibile cu preţuri egale, se va solicita ofertanţilor în cauză o nouă propunere financiară care se va depune în aceleaşi condiţii cu oferta (în plic sigilat cu scrisoare de înaintare), în termenul solicitat de autoritatea contractantă. Locul, data şi ora deschiderii plicurilor cu noile propuneri financiare vor fi comunicate, în timp util, de autoritatea contractantă. Câştigătorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului „preţul cel mai scăzut“.
    12. Comisia de evaluare întocmeşte raportul procedurii specifice de achiziţie, care se aprobă de către şeful Direcţiei generale pentru armamente.
    13. După aprobarea raportului procedurii, autoritatea contractantă transmite ofertanţilor o comunicare scrisă cu privire la rezultatul procedurii specifice.
    14. Operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare, invitat de autoritatea contractantă pentru semnarea contractului multianual, are obligaţia de a semna contractul multianual în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea invitaţiei, sub sancţiunea excluderii acestuia din procedura specifică.
    15. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare este obligat ca până la data semnării contractului multianual să transmită autorităţii contractante, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în integralitatea lor, toate contractele şi/sau comenzile încheiate cu subcontractanţii şi operatorii economici din industria naţională de apărare în facilităţile cărora vor fi realizate activităţile menţionate la pct. B.II.4.2, care vor include şi detalierea activităţilor. Aceste contracte vor deveni anexe la contractul multianual.
    16. În situaţia în care operatorul economic declarat câştigător nu îşi menţine oferta, nu semnează contractul multianual în termenul menţionat la pct. 14 sau nu depune documentele menţionate la pct. 15, oferta de pe locul următor va fi declarată câştigătoare.
    17. Efectuarea plăţilor se va face în lei.
    18. Preţul unitar, exprimat în lei, din propunerea financiară se poate ajusta doar pentru livrările planificate prin contract a avea loc după 24 de luni de la data intrării în vigoare a contractului multianual. Ajustarea preţului nu va conduce la o modificare finală a valorii contractului cu mai mult de 50% din valoarea contractului iniţial.
    Formula de ajustare a preţului unitar este următoarea:
    PuAJ = PuAC x K/100, în care:
    PuAJ = preţul unitar ajustat, în lei, al produsului ce face obiectul contractului multianual;
    PuAC = preţul unitar, în lei, ofertat în cadrul procedurii de licitaţie şi înscris în contract;
    K = coeficientul de ajustare a preţului reprezentând indicele preţurilor de consum pentru mărfurile nealimentare comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pe site-ul oficial www.insse.ro pentru intervalul dintre luna anterioară semnării contractului multianual şi luna decembrie anterioară anului în care urmează a fi efectuate livrările planificate prin contract.    19. Ofertanţilor a căror ofertă a fost respinsă li se vor comunica motivele de respingere a ofertei.
    20. Etapa de depunere şi evaluare a ofertelor se finalizează la data transmiterii către ofertanţi a rezultatului procedurii specifice.


    III. Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare
    1. Comisia de evaluare este formată din reprezentanţi ai autorităţii contractante, structurilor beneficiare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Companiei Naţionale „Romtehnica“ - S.A.
    2. Structura comisiei de evaluare se aprobă de către şeful Direcţiei generale pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale sau, în lipsa acestuia, de către înlocuitorul legal.
    3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei proceduri specifice.
    4. De regulă, comisia îşi desfăşoară activitatea în plen. Orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. În cazul în care nu se întruneşte votul a cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei din cauza unor divergenţe de păreri între aceştia, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a evaluării propunerii/ofertei. În cazul în care comisia nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la minuta şedinţei/raportul procedurii specifice.
    5. În situaţii justificate în care comisia nu se poate întruni în plen sau unii membri nu pot participa la şedinţe, acestea se vor desfăşura dacă este asigurată participarea a 2/3 din membrii titulari, iar documentele care se întocmesc vor fi prezentate fiecărui membru absent de la şedinţă pentru a fi însuşite pe bază de semnătură sau pentru a-şi exprima în scris opinia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data prezentării documentelor.
    6. Pe lângă comisie, pot fi cooptaţi alţi experţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Companiei Naţionale „Romtehnica“ - S.A., pentru probleme specifice. Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi va include atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi va justifica necesitatea participării lor la procesul de evaluare. Experţii cooptaţi nu au drept de vot, dar au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnico-operaţionale, financiare, comerciale sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.
    7. Modificarea componenţei comisiei se aprobă de şeful Direcţiei generale pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale sau, în lipsa acestuia, de către înlocuitorul legal.
    8. Comisia de evaluare îşi încetează activitatea la momentul semnării contractului multianual de furnizare de către părţi.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016