Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 29 decembrie 2023  privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 29 decembrie 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 33 din 16 ianuarie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, ca urmare a recepţionării şi a punerii în funcţiune a unor lucrări de extindere a reţelelor de telecomunicaţii, conform datelor prezentate în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a achiziţionării şi recepţionării acestora, respectiv a punerii în funcţiune.
    (2) Imobilele care se dau în administrare potrivit alin. (1) vor avea destinaţia de spaţii tehnico-administrative necesare derulării activităţii Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Satu Mare şi a Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Sibiu, respectiv vor fi utilizate în vederea menţinerii şi dezvoltării capacităţilor tehnice pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale le administrează, prin construirea unor piloni de radiocomunicaţii destinaţi derulării activităţii de telecomunicaţii speciale.

    ART. 3
    (1) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 se declară bunuri de interes public naţional şi se aprobă înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în vederea construirii unor piloni de radiocomunicaţii destinaţi derulării activităţii de telecomunicaţii speciale, respectiv menţinerii şi dezvoltării capacităţilor tehnice pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale le administrează.
    (2) Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan

    Bucureşti, 29 decembrie 2023.
    Nr. 1.347.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în
    administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
    a cărui valoare de inventar se modifică

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────────────┘


┌─────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├──────────┬────────────┬───────┤Anul │Valoarea de ├─────────────┬────────────┼──────────┤ │
│Nr. │Codul de │Denumirea │ │ │ │dobândirii│inventar │ │ │Concesiune│Tipul │
│MF │clasificare│ │Descrierea│Vecinătăţile│ │/ dării în│- lei - │ │În │/ │bunului│
│ │ │ │tehnico │(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza legală │administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune│Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 808/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.12.1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 35.873/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 35.272/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 887/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25.08.2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. S/40.257/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 666/2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 136/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 316/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │23.04.2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 960/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.10.2014 │ │ │ │
│ │ │Reţele │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │telefonice │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │de │ │ │Ţara: │ │ │nr. 431/ │În │ │ │
│35517│8.19.01 │transport │ │ │România│1998 │110.830.550,67│10.06.2015 │administrare│ │Imobil │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │distribuţie│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 247/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.04.2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.023/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.12.2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 993/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.12.2018 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 600/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12.08.2019 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 388/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14.05.2020 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 464/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15.04.2021 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 140/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │27.01.2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 997/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.08.2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.354/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.11.2022 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 413/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.05.2023 │ │ │ │
└─────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat
    al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în
    administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
├────────────────────┴───────┴───────────────┤
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul │
│public al statului) │
└────────────────────────────────────────────┘


┌────────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├───────────┬────────────┬───────────┤Anul │Valoarea de ├─────────────────┬───────────────┼──────────┤ │
│Nr. MF │Codul de │Denumirea│ │ │ │dobândirii│inventar │ │ │Concesiune│Tipul │
│ │clasificare│ │Descrierea │Vecinătăţile│ │/ dării în│- lei - │ │ │/ │bunului│
│ │ │ │tehnico │(după caz, │Adresa │folosinţă │ │Baza legală │În administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt) │pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Contract de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vânzare-cumpărare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autentificat cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 733/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25.05.2023; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recepţie nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │Construcţie =│731.091.302/ │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │2.212.725,11 │13.09.2023; │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Imobil │Teren + │ │judeţul │2023 │Teren = │Proces-verbal de │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │103 │Construcţie│ │Satu Mare; │ │580.731,23 │certificare a │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │Total = │cheltuielilor nr.│Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare │ │2.793.456,34 │731.052.901/ │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │29.05.2023; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │certificare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │731.080.303/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.08.2023 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 156166 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Contract de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vânzare-cumpărare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autentificat cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 565/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9.06.2023; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │recepţie nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │731.061.305/ │În │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul │ │ │13.06.2023; │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │Teren │ │Argeş; │2023 │80.678,67 │Proces-verbal de │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │72 │ │ │localitatea│ │ │certificare a │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │Curtea de │ │ │cheltuielilor nr.│Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Argeş │ │ │73.106.310/ │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13.06.2023; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │certificare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │731.063.002/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │30.06.2023 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 89593 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Contract de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vânzare-cumpărare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autentificat cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 597/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9.06.2023; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recepţie nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │731.061.903/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19.06.2023; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Proces-verbal de │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │certificare a │administrarea │ │ │
│Se va │ │Teren │ │ │judeţul │ │ │cheltuielilor nr.│Serviciului de │ │ │
│atribui.│8.19.01 │73 │Teren │ │Hunedoara; │2023 │35.625,90 │731.061.903/1/ │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │19.06.2023; │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Buceş │ │ │Proces-verbal de │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │certificare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │731.061.904/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19.06.2023 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │certificare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │731.080.303/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.08.2023 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 61983 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Proces-verbal de │În │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │punere în │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Imobil │Construcţie│ │judeţul │2023 │41.684.410,26│funcţiune nr. │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │104 │ │ │Sibiu; │ │ │731.062.604/ │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │localitatea│ │ │26.06.2023 │Speciale │ │ │
│ │ │ │ │ │Sibiu │ │ │CF 136233 │CUI 4267230 │ │ │
├────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL │44.594.171,17│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat
    al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau
    în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

┌────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Serviciul de │
│principal de credite│4267230│Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│şi, după caz, │ │ │
│societăţi comerciale│ │ │
│cu capital majoritar│ │ │
│de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
├────────────────────┴───────┴───────────────┤
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul │
│public al statului) │
└────────────────────────────────────────────┘


┌────────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │ │ │de descriere │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │tehnică/ │ │ │actuală │ │
│ │ │ │ │ │Valorile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Anul │contabile │Valoarea de ├────────────┬───────────────┼──────────┤ │
│Nr. MF │Codul de │Denumirea│Adresa │dobândirii│aferente │inventar │ │ │Concesiune│Tipul │
│ │clasificare│ │ │/ dării în│activelor fixe │- lei - │ │ │/ │bunului│
│ │ │ │ │folosinţă │corporale ce │ │ │În administrare│Închiriat/│ │
│ │ │ │ │ │compun bunul/ │ │Baza legală │/ concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │Cartea funciară/│ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │gratuit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă - 200 │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Ţara: │ │mp │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │România; │ │Valoare │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │judeţul │2023 │contabilă - │4.298,00 │Comunei │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │74 │Vrancea; │ │4.298,00 lei │ │Măicăneşti │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │localitatea│ │CF 76298 │ │nr. 63/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │Măicăneşti │ │Nr. cadastral │ │29.08.2023 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │76298 │ │CF 76298 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │Ţara: │ │Suprafaţă - 283 │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │România; │ │mp │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │judeţul │ │Valoare │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │Iaşi; │2023 │contabilă - │45,28 │Oraşului │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │75 │localitatea│ │45,28 lei │ │Târgu Frumos│Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │Târgu │ │CF 64042 │ │nr. 102/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │Frumos │ │Nr. cadastral │ │30.08.2023 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │64042 │ │CF 64042 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │Ţara: │ │Suprafaţă - 265 │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │România; │ │mp │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │judeţul │ │Valoare │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │Iaşi; │2023 │contabilă - │42,40 │Oraşului │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │76 │localitatea│ │42,40 lei │ │Târgu Frumos│Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │Târgu │ │CF 64043 │ │nr. 102/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │Frumos │ │Nr. cadastral │ │30.08.2023 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │64043 │ │CF 64043 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă - 225 │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Ţara: │ │mp │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │România; │ │Valoare │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │judeţul │2023 │contabilă - │5.608,98 │Comunei │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │77 │Ialomiţa; │ │5.608,98 lei │ │Grindu nr. │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │localitatea│ │CF 23480 │ │63/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │Grindu │ │Nr. cadastral │ │31.08.2023 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │23480 │ │CF 23480 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă - 250 │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Ţara: │ │mp │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │România; │ │Valoare │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │judeţul │2023 │contabilă - │2.471,20 │Comunei │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │78 │Mureş; │ │2.471,20 lei │ │Bălăuşeri │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │localitatea│ │CF 54051 │ │nr. 79/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │Bălăuşeri │ │Nr. cadastral │ │6.09.2023 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │54051 │ │CF 54051 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă - 200 │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Ţara: │ │mp │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │România; │ │Valoare │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │judeţul │2023 │contabilă - │492,00 │Comunei │Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │79 │Bihor; │ │492,00 lei │ │Diosig │Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │localitatea│ │CF 56835 │ │nr. 95/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │Diosig │ │Nr. cadastral │ │11.09.2023 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │56835 │ │CF 56835 │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă - │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Ţara: │ │1.675 mp │ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │România; │ │Valoare │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │8.19.01 │Teren │judeţul │2023 │contabilă - │1.579.117,67│Municipiului│Serviciului de │ │Imobil │
│atribui.│ │80 │Iaşi; │ │1.579.117,67 lei│ │Iaşi nr. 375│Telecomunicaţii│ │ │
│ │ │ │localitatea│ │CF 139266 │ │/29.09.2023 │Speciale │ │ │
│ │ │ │Iaşi │ │Nr. cadastral │ │CF 139266 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │139266 │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C1: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 80 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C2: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │17.545,00 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C3: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 144│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C4: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 130│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C5: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 157│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C6: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 245│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │429.843,00 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C7: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C8: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 55 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C9: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 682│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei C10: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 135│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │52.607,00 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C11: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 133│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C12: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 33 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei C13: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 35 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C14: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 17 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei C15: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 11 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei C16: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 11 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei C17: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 29 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei C18: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 15 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C19: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 14 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C20: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C21: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Ţara: │ │construită - 367│ │Consiliului │În │ │ │
│ │ │ │România; │ │mp │ │Local al │administrarea │ │ │
│Se va │ │Imobil │judeţul │ │- valoare │ │Comunei │Serviciului de │ │ │
│atribui.│8.19.01 │105 │Argeş; │2023 │contabilă - 1,00│2.075.280,18│Băiculeşti │Telecomunicaţii│ │Imobil │
│ │ │ │localitatea│ │lei │ │nr. 49/ │Speciale │ │ │
│ │ │ │Băiculeşti │ │C22: │ │25.09.2023 │CUI 4267230 │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │CF 83984 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 18 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C23: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C24: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 274│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C25: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 274│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C26: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 274│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C27: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 122│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp - valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C28: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 122│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C29: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 20 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C30: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 20 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 1,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │500.022,00 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2. Reţele: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea alimentare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu apă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │64.290,18,00 lei│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea energie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │aeriană │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.402,50 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea energie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │subterană │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.930,50 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea de gaze │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │161,50 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă reţele│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │= 90.784,68 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3. Amenajări la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │terenuri: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Drumuri şi alei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │interioare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │betonate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │739,50 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Drumuri şi alei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │interioare cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │macadam │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4.445,50 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Platouri │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │betonate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │asfaltate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │323,00 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuiri │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │betonate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │prefabricate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5.780,00 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuiri │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sârmă ghimpată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.759,50 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │amenajări = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │13.047,50 lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 . Teren │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │108.548 mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.471.426,00 lei│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă imobil│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │= 2.075.280,18 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF 83984 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │83984 │ │ │ │ │ │
├────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL │ │3.667.355,71│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016