Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 22 octombrie 2008  pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 22 octombrie 2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor", din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", a Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş" şi a Hotărârii Guvernului nr. 669/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 769 din 17 noiembrie 2008
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor", din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 790 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor", din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma globală estimată de 205 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 1.

    ART. III
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005 şi nr. 208 bis din 7 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. IV
    (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma globală estimată de 15.044 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.

    ART. V
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 24 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. VI
    (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică "Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma globală estimată de 5.529 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.

    ART. VII
    Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexele nr. 1-3 vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor,
                    Barna Tanczos,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei şi finanţelor,
                    Varujan Vosganian

    Bucureşti, 22 octombrie 2008.
    Nr. 1.334.
    ANEXA 1

    TABEL
    cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ”Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti,
    Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor
    Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor", din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş”

┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│625│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2244 │1.838,00 │1.838,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │ │ │ │ │ │MIHAI VITEAZU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│626│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2323, │796,00 │796,00 │0,00 │POP M. FLORIN │
│ │ │ │2324 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│627│CLUJ │MIHAI VITEAZU│400/1 │842,00 │842,00 │0,00 │SONEA I. SPIRIDON,│
│ │ │ │ │ │ │ │RAFAILA MARIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│628│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2163 │460,00 │460,00 │0,00 │BOGDAN LETIŢIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│629│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2165 │466,00 │466,00 │0,00 │GHERMAN S. ROMULUS│
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │DEUŞAN │
│ │ │ │ │ │ │ │GRIGORE-BENIAMIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │DEUŞAN │
│630│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2167 │464,00 │464,00 │0,00 │ANCUTA-DANIELA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POPA VASILE │
│ │ │ │ │ │ │ │ADRIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │POPA DANIELA ANCA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│631│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2611 │76,00 │76,00 │0,00 │BULEA I. IONEL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│632│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2617 │57,00 │57.00 │0,00 │BADO S. EMMA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│633│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2626 │64,00 │64,00 │0,00 │BAJKA D. MARGARETA│
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│634│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2623 │68,00 │68,00 │0,00 │LUP S. │
│ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE-MARIUS │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│635│CLUJ │MIHAI VITEAZU│2603 │3,00 │3,00 │0,00 │KONDRAT ELISABETA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │5.134,00 │ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│630│CLUJ │MOLDOVENEŞTI │257 │9,00 │9,00 │0,00 │FORMAN I. NICOLAE,│
│ │ │ │ │ │ │ │KOMAROMI ELISABETA│
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │BAYKA ALEXANDRU, │
│631│CLUJ │MOLDOVENEŞTI │259 │171,00 │171,00 │0,00 │BAYKA IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │BAYKA MATE, CSEP │
│ │ │ │ │ │ │ │ROZALIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│632│CLUJ │MOLDOVENEŞTI │261 │200,00 │200,00 │0,00 │HALMAGYI K. KAROLY│
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │380,00 │ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│168│CLUJ │TURDA │3066 │1.295,00 │1.295,00 │0,00 │SÂRBU PAVEL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │1.295,00 │ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│170│CLUJ │TURENI │1384 │108,00 │108,00 │0,00 │VOMIR IOSIF │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │108,00 │ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

    TABEL
    cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău,
    Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de
    Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţie
    "Autostrada Braşov-Cluj-Borş”

┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa │Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată │rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│194│BIHOR │BIHARIA │4119 │1.384,00 │1.384,00 │0,00 │PAROHIA REFORMATĂ │
│ │ │ │ │ │ │ │BIHARIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│195│BIHOR │BIHARIA │4123 │9.438,00 │9.438,00 │0,00 │HEGEDUŞ LADISLAU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│196│BIHOR │BIHARIA │1256 │19.921,00 │19.921,00 │0,00 │CHIOREAN GHEORGHE,│
│ │ │ │ │ │ │ │CHIOREAN ANGELA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│197│BIHOR │BIHARIA │1302 │5.660,00 │5.660,00 │0,00 │ERDODI IRINA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │INTE GHIZELA, │
│198│BIHOR │BIHARIA │4115 │49,00 │49,00 │0,00 │PUSKAS ROBERT │
│ │ │ │ │ │ │ │GAVRIL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│199│BIHOR │BIHARIA │4121 │11.097,00 │11.097,00 │0,00 │PAROHIA REFORMATĂ │
│ │ │ │ │ │ │ │BIHARIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│200│BIHOR │BIHARIA │1254 │6.701,00 │6.701,00 │0,00 │MEGYESI IRINA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │BALOGH FERENCZ, │
│201│BIHOR │BIHARIA │1281 │5.191,00 │5.191,00 │0,00 │TARR IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO PARASCHIVA, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY GYULA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│202│BIHOR │BIHARIA │1248 │27,00 │27,00 │0,00 │KOVACS IMRE │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│203│BIHOR │BIHARIA │1225 │2.552,00 │2.552,00 │0,00 │KISS VASILIU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│204│BIHOR │BIHARIA │1251 │27.721,00 │27.721,00 │0,00 │SZABO ERZSEBET, │
│ │ │ │ │ │ │ │BELADI VIORICA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│205│BIHOR │BIHARIA │4112 │14.676,00 │14.676,00 │0,00 │ANTAL BELLA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │SC. TURISM PROJECT│
│206│BIHOR │BIHARIA │4179 │327,00 │327,00 │0,00 │S.R.L., │
│ │ │ │ │ │ │ │SC QUATRO PROJECT │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│207│BIHOR │BIHARIA │4193 │2.623,00 │2.623,00 │0,00 │S.C. HOLROGRUP │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│208│BIHOR │BIHARIA │1322 │312,00 │312.00 │0,00 │BODIŞ IULIU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│209│BIHOR │BIHARIA │4199 │43,00 │43,00 │0,00 │S.C. NERVIA CENTER│
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│210│BIHOR │BIHARIA │4197 │58,00 │58,00 │0,00 │S.C. NERVIA CENTER│
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│211│BIHOR │BIHARIA │4195 │43,00 │43,00 │0,00 │BENKE ERNO-JOZSEF │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│212│BIHOR │BIHARIA │1330 │2.765,00 │2.765,00 │0,00 │SOOS ZOLTAN, BARLA│
│ │ │ │ │ │ │ │GYORGY │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│213│BIHOR │BIHARIA │1333, │1.383,00 │1.383,00 │0,00 │KSZABO IOAN │
│ │ │ │1334 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│214│BIHOR │BIHARIA │4266 │21,00 │21,00 │0,00 │DARABONŢ LAJOS │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│215│BIHOR │BIHARIA │1315 │485,00 │485,00 │0,00 │MEGYESI IRINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │MEGYESI GYULA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│216│BIHOR │BIHARIA │4137 │117,00 │117,00 │0,00 │S.C TURISM PROJECT│
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│217│BIHOR │BIHARIA │4141 │2.758,00 │2.758,00 │0,00 │TOROK │
│ │ │ │ │ │ │ │ŞTEFAN-ATTILA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│218│BIHOR │BIHARIA │4133 │117,00 │117,00 │0,00 │S.C. QUATRO │
│ │ │ │ │ │ │ │PROJECT S.R.L. │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│219│BIHOR │BIHARIA │4135 │1.819,00 │1.819,00 │0,00 │TOROK │
│ │ │ │ │ │ │ │ŞTEFAN-ATTILA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│220│BIHOR │BIHARIA │1358 │7,00 │7,00 │0,00 │DARABONT ŞTEFAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│221│BIHOR │BIHARIA │4384 │28,00 │28,00 │0,00 │DARABONT ISTVAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │BEGHER ADRIAN-DAN,│
│ │ │ │ │ │ │ │MĂRGINEAN RADU │
│222│BIHOR │BIHARIA │121/1 │12.800,00 │12.800,00 │0,00 │TRAIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │MĂRGINEAN │
│ │ │ │ │ │ │ │GEORGIANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │KUPSA IOAN, CUPSA │
│223│BIHOR │BIHARIA │1345 │7.038,00 │7.038,00 │0,00 │VICTOR, │
│ │ │ │ │ │ │ │DARABONT SANDOR │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│224│BIHOR │BIHARIA │1353 │7.00 │7,00 │0,00 │NAGY LAJOS GALUTZ │
│ │ │ │ │ │ │ │MATYAS │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │1361, │ │ │ │LAŢA IRINA, LAŢA │
│225│BIHOR │BIHARIA │1362 │11.466,00 │11.466,00 │0,00 │ADRIAN MIRCEA │
│ │ │ │1363 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │EROS IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │MAYOR VERONICA, │
│226│BIHOR │BIHARIA │4469 │792,00 │792,00 │0,00 │POTI ILONA, NAGY │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY KAROLY │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │EROS IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │MAYOR VERONICA, │
│227│BIHOR │BIHARIA │4471 │1.166,00 │1.166,00 │0,00 │POTI ILONA, NAGY │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY KAROLY │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │150.592,00│ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│200│BIHOR │CHIŞLAZ │2512 │811,00 │811,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│201│BIHOR │CHIŞLAZ │2515 │2.175,00 │2.175,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│202│BIHOR │CHIŞLAZ │2527 │1.881,00 │1.881,00 │0,00 │RESZEGI EMA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│203│BIHOR │CHIŞLAZ │2523 │1.095,00 │1.095,00 │0,00 │CIUCIUI CAROLINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POP LIVIU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │SASCA ILEANA, │
│204│BIHOR │CHIŞLAZ │2520 │954,00 │954,00 │0,00 │FURTOS PAVEL, │
│ │ │ │ │ │ │ │FURTOS ANDREI, POP│
│ │ │ │ │ │ │ │LINA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│205│BIHOR │CHIŞLAZ │2566 │452,00 │452,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│206│BIHOR │CHIŞLAZ │2550 │572,00 │572,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│207│BIHOR │CHIŞLAZ │2543 │372,00 │372,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│208│BIHOR │CHIŞLAZ │2554 │4.260,00 │4.260,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│209│BIHOR │CHIŞLAZ │2598 │55,00 │55,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│210│BIHOR │CHIŞLAZ │2694 │1.138,00 │1.138,00 │0,00 │GAL IOAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│211│BIHOR │CHIŞLAZ │2562 │429,00 │429,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│212│BIHOR │CHIŞLAZ │2540 │1.390,00 │1.390,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│213│BIHOR │CHIŞLAZ │2578 │1.373,00 │1.373,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│214│BIHOR │CHIŞLAZ │2570, │2.071,00 │2.071,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
│ │ │ │2571 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│215│BIHOR │CHIŞLAZ │2537 │590,00 │590,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│216│BIHOR │CHIŞLAZ │2534 │35,00 │35,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│217│BIHOR │CHIŞLAZ │2581 2582│416,00 │416,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│218│BIHOR │CHIŞLAZ │2585 │858,00 │858,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│219│BIHOR │CHIŞLAZ │2559 │768,00 │768,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│220│BIHOR │CHIŞLAZ │2531 │87,00 │87,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│221│BIHOR │CHIŞLAZ │2485 │243,00 │243,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │IUHAS FLOARE, │
│222│BIHOR │CHIŞLAZ │2489 │649,00 │649,00 │0,00 │IUHAS VIOREL │
│ │ │ │ │ │ │ │SEBASTIAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│223│BIHOR │CHIŞLAZ │2493 │393,00 │393,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│224│BIHOR │CHIŞLAZ │2496 │4.660,00 │4.660,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│225│BIHOR │CHIŞLAZ │2499 │4.760,00 │4.760,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│226│BIHOR │CHIŞLAZ │2502 │1.059,00 │1.059,00 │0,00 │COMUNA CHIŞLAZ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│227│BIHOR │CHIŞLAZ │2612 │1.270,00 │1.270,00 │0,00 │URS LILIANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│228│BIHOR │CHIŞLAZ │2619 │2.224,00 │2.224,00 │0,00 │PALFI │
│ │ │ │ │ │ │ │MARIA-MAGDOLNA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│229│BIHOR │CHIŞLAZ │2616 │414,00 │414,00 │0,00 │SABĂU RITA-LUCIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │37.454,00│ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│275│CLUJ │FLOREŞTI │8435 │158,00 │158,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │ │ │ │ │ │FLOREŞTi │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │158,00 │ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│230│CLUJ │GILĂU │3351 │2.019,00 │2.019,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │ │ │ │ │ │GILĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│231│CLUJ │GILĂU │3106 │151,00 │151,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │ │ │ │ │ │GILĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│232│CLUJ │GILĂU │2073/ 1 │9.521,00 │9.521,00 │0,00 │BORZ ORLANDO, │
│ │ │ │ │ │ │ │BORZ EMILIA IOANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│233│CLUJ │GILĂU │549 │2.200,00 │2.200,00 │0,00 │MAIER MARIA, URSU │
│ │ │ │ │ │ │ │ILEANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│234│CLUJ │GILĂU │2399, │6.870,00 │6.870,00 │0,00 │S.C DELTA MOTORS │
│ │ │ │2401 │ │ │ │SRL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│235│CLUJ │GILĂU │2542 │1.877,00 │1.877,00 │0,00 │SFÂRLEA I. FLORICA│
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│236│CLUJ │GILĂU │2870 │2.900,00 │2.900,00 │0,00 │GROSS YAEL, GROSS │
│ │ │ │ │ │ │ │NITZAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│237│CLUJ │GILĂU │2940 │2.388,00 │2.388,00 │106,00 │SFÂRLEA I. PETRU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│238│CLUJ │GILĂU │3912 │218,00 │218,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │ │ │ │ │ │GILĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│239│CLUJ │GILĂU │3909 │552,00 │552,00 │0,00 │COMUNA GILĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │28.696,00│106,00 │ │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│265│CLUJ │PETREŞTII DE │2025 │3,00 │3,00 │0,00 │HIDEG SUSANA, │
│ │ │JOS │ │ │ │ │BOUOAR OLIVIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │PETREŞTII DE │ │ │ │ │GHIP GRIGORE, GHIP│
│266│CLUJ │JOS │2027 │1,00 │1,00 │0,00 │IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │GHIP ELENA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│267│CLUJ │PETREŞTII DE │2029 │3,00 │3,00 │0,00 │BICHIŞ VASILE, │
│ │ │JOS │ │ │ │ │MICLĂUŞ V. EMILIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│268│CLUJ │PETREŞTII DE │2031 │5,00 │5,00 │0,00 │ILEA TRAIAN │
│ │ │JOS │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│269│CLUJ │PETREŞTII DE │2033 │269,00 │269,00 │0,00 │POP FLORENTINA, │
│ │ │JOS │ │ │ │ │POP VALER │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│270│CLUJ │PETREŞTII DE │2035 │4,00 │4,00 │0,0 │ILEA VASILE, │
│ │ │JOS │ │ │ │ │FARCAŞ ADRIAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│271│CLUJ │PETREŞTII DE │2037 │27,00 │27,00 │0,00 │GRETA IOAN, │
│ │ │JOS │ │ │ │ │FENEŞAN EUGEN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│272│CLUJ │PETREŞTII DE │2039 │24,00 │24,00 │0,00 │CORDOŞ MARIA │
│ │ │JOS │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│273│CLUJ │PETREŞTII DE │1973 │11.196,00│11.196,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │JOS │ │ │ │ │PETREŞTII DE JOS │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│274│CLUJ │PETREŞTII DE │1467/ │100,00 │100,00 │0,00 │BALINT AUREL │
│ │ │JOS │1 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │11.632,00│ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│106│CLUJ │SĂVĂDISLA │3243 │2.033,00 │2.033,00 │25,00 │MITEA SANDA RODICA│
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│107│CLUJ │SĂVĂDISLA │3452 │21,00 │21,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │ │ │ │ │ │SĂVĂDISLA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│108│CLUJ │SĂVĂDISLA │3463 │45,00 │45,00 │0,00 │LACZI M. IOAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │2.099,00 │ │25,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│97 │BIHOR │SÂRBI │902, 903 │528,00 │528,00 │0,00 │POP VETURIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│98 │BIHOR │SÂRBI │910 │174,00 │174,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│99 │BIHOR │SÂRBI │911 │1.626,00 │1.626,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│100│BIHOR │SÂRBI │896, 898 │404,00 │404,00 │0,00 │DEMIAN ANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│101│BIHOR │SÂRBI │912 │261,00 │261,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│102│BIHOR │SÂRBI │913 │513,00 │513,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│103│BIHOR │SÂRBI │921 │159,00 │159,00 │0,00 │PARDEK GAVRIL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│104│BIHOR │SÂRBI │915 │399,00 │399,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│105│BIHOR │SÂRBI │916 │360,00 │360,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│106│BIHOR │SÂRBI │917 │1.263,00 │1.263,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│107│BIHOR │SÂRBI │918 │618,00 │618,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│108│BIHOR │SÂRBI │914 │135,00 │135,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│109│BIHOR │SÂRBI │885 │130,00 │130,00 │0,00 │MAG PAVEL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│110│BIHOR │SÂRBI │909 │88,00 │88,00 │0,00 │MAG PAVEL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│111│BIHOR │SÂRBI │906 │99,00 │99,00 │0,00 │PARDEK ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │PADEREK IRENKE │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│112│BIHOR │SÂRBI │890 │15.898,00│15.898,00 │0,00 │VASADI GAVRIL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│113│BIHOR │SÂRBI │952 │242,00 │242,00 │0,00 │DUDAŞ ALEXANDRU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│114│BIHOR │SÂRBI │950 │42,00 │42,00 │0,00 │DUDAŞ ALEXANDRU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│115│BIHOR │SÂRBI │947 │30,00 │30,00 │0,00 │VAŞADI GAVRIL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│116│BIHOR │SÂRBI │944 │1.719,00 │1.719,00 │0,00 │DEMIAN NISTOR │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│117│BIHOR │SÂRBI │941 │40,00 │40,00 │0,00 │DEMIAN NISTOR │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│118│BIHOR │SÂRBI │937 │121,00 │121,00 │0,00 │MAG MIRON │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│119│BIHOR │SÂRBI │935 │47,00 │47,00 │0,00 │BUBUI ANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│120│BIHOR │SÂRBI │932 │21,00 │21,00 │0,00 │FÎRTEŞ NICOLAE │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │DEDAN IOAN, DEDAN │
│121│BIHOR │SÂRBI │929 │337,00 │337,00 │0,00 │FLOARE, │
│ │ │ │ │ │ │ │DEJEU IOAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│122│BIHOR │SÂRBI │926 │3.136,00 │3.136,00 │0,00 │HORNI IOSIF │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│123│BIHOR │SÂRBI │924 │51,00 │51,00 │0,00 │MAG MIRON │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│124│BIHOR │SÂRBI │922 │326,00 │326,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│125│BIHOR │SÂRBI │964 │176,00 │176,00 │0,00 │POPOVICI SILVIU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │FEHER MARIA, │
│126│BIHOR │SÂRBI │962 │71,00 │71,00 │0,00 │MOLNAR ECATERINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │MAHLER CAROL │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│127│BIHOR │SÂRBI │971 │85,00 │85,00 │0,00 │POP ECATERINA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│128│BIHOR │SÂRBI │968 │172,00 │172,00 │0,00 │TOIA IOAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│129│BIHOR │SÂRBI │979 │409,00 │409,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│130│BIHOR │SÂRBI │978 │494,00 │494,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│131│BIHOR │SÂRBI │981 │92,00 │92,00 │0,00 │BUBUI ANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│132│BIHOR │SÂRBI │323 │678,00 │678,00 │0,00 │BUBUI ANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│133│BIHOR │SÂRBI │974 │67,00 │67,00 │0,00 │SCUTA MATEI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│134│BIHOR │SÂRBI │977 │204,00 │204,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│135│BIHOR │SÂRBI │976 │134,00 │134,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│136│BIHOR │SÂRBI │883 │54,00 │54,00 │0,00 │RUS IOAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│137│BIHOR │SÂRBI │874, 876 │321,00 │321,00 │0,00 │PAL FLORIAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│138│BIHOR │SÂRBI │984 │84,00 │84,00 │0,00 │HAMULA MARIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│139│BIHOR │SÂRBI │987 │113,00 │113,00 │0,00 │BUDACI GHEORGHE │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│140│BIHOR │SÂRBI │989 │286,00 │286,00 │0,00 │CREŢIU FLOARE │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│141│BIHOR │SÂRBI │993 │178,00 │178,00 │0,00 │PANTIRU VIORICA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│142│BIHOR │SÂRBI │957 │1.856,00 │1.856,00 │0,00 │COMUNA SÂRBI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │34.241,00│ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale │
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│139│BIHOR │SUPLACU DE │1866 │112,00 │112,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│140│BIHOR │SUPLACU DE │1858 │348,00 │348,00 │0,00 │KUN AGNETA │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│141│BIHOR │SUPLACU DE │1865 │1.058,00 │1.058,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│142│BIHOR │SUPLACU DE │1862 │1.151,00 │1.151,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│143│BIHOR │SUPLACU DE │1890 │680,00 │680,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│144│BIHOR │SUPLACU DE │1887 │311,00 │311,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│145│BIHOR │SUPLACU DE │1884 │1.828,00 │1.828,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│146│BIHOR │SUPLACU DE │1877, │4.083,00 │4.083,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │1880 │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│147│BIHOR │SUPLACU DE │1875 │463,00 │463,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│148│BIHOR │SUPLACU DE │1873 │308,00 │308,00 │0,00 │ELEKES IULIANA │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│149│BIHOR │SUPLACU DE │1871 │437,00 │437,00 │0,00 │NAGY IOSIF, LOCSKAI│
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ELISABETA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│150│BIHOR │SUPLACU DE │1870 │89,00 │89,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│151│BIHOR │SUPLACU DE │1869 │892,00 │892,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│152│BIHOR │SUPLACU DE │1868 │1.116,00 │1.116,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│153│BIHOR │SUPLACU DE │1867 │416,00 │416,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│154│BIHOR │SUPLACU DE │1924 │10,00 │10,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PANYI │
│ │ │ │ │ │ │ │ELISABETA,TOTH-SURU│
│155│BIHOR │SUPLACU DE │1935 │7.037,00 │7.037,00 │0,00 │ELISABETA, PANYI │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │JANOS, │
│ │ │ │ │ │ │ │BAGOSI EVA, VARGA │
│ │ │ │ │ │ │ │MARIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│156│BIHOR │SUPLACU DE │1903 │1.102,00 │1.102,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│157│BIHOR │SUPLACU DE │1927 │51,00 │51,00 │0,00 │POLIK I. IOAN │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│158│BIHOR │SUPLACU DE │1931 │907,00 │907,00 │0,00 │VIDITS GHEORGHE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│159│BIHOR │SUPLACU DE │1906 │42,00 │42,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│160│BIHOR │SUPLACU DE │1905 │1.060,00 │1.060,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│161│BIHOR │SUPLACU DE │1946, │1.055,00 │1.055,00 │0,00 │KUN B. IOSIF │
│ │ │BARCĂU │1948 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│162│BIHOR │SUPLACU DE │1898 │225,00 │225,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│163│BIHOR │SUPLACU DE │1950, │7.560,00 │7.560,00 │0,00 │MISKOLCZY MARTA, │
│ │ │BARCĂU │1952 │ │ │ │SOOS LASZO │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│164│BIHOR │SUPLACU DE │1942 │130,00 │130,00 │0,00 │JOIŢA ELISABETA │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│165│BIHOR │SUPLACU DE │1938 │13,00 │13,00 │0,00 │POLIK I. IOAN │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│166│BIHOR │SUPLACU DE │1904 │460,00 │460,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│167│BIHOR │SUPLACU DE │1902 │62,00 │62,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│168│BIHOR │SUPLACU DE │1903 │732,00 │732,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│169│BIHOR │SUPLACU DE │1907 │286,00 │286,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│170│BIHOR │SUPLACU DE │1908 │574,00 │574,00 │0,00 │COMUNA SUPLACU DE │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │BARCĂU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│171│BIHOR │SUPLACU DE │1912, │375,00 │375,00 │0,00 │PAP LUDOVIC │
│ │ │BARCĂU │1914 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│172│BIHOR │SUPLACU DE │1918 │1.379,00 │1.379,00 │0,00 │PAP LUDOVIC │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│173│BIHOR │SUPLACU DE │1920, │2.188,00 │2.188,00 │0,00 │DUMA MARIA, DUMA │
│ │ │BARCĂU │1922 │ │ │ │VASILE │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│174│BIHOR │SUPLACU DE │1956 │466,00 │466,00 │0,00 │SANTA ELISABETA │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│175│BIHOR │SUPLACU DE │1961 │123,00 │123,00 │0,00 │MOLNAR MARTA │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│176│BIHOR │SUPLACU DE │1965 │1.155,00 │1.155,00 │0,00 │HELMECZI IOSIF │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ŞTEFAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│177│BIHOR │SUPLACU DE │1971, │9.744,00 │9.744,00 │0,00 │MISKOLCZY MARTA, │
│ │ │BARCĂU │1973 │ │ │ │SOOS LASZLO │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │SUPLACU DE │1976, │ │ │ │ │
│178│BIHOR │BARCĂU │1978, │9.701,00 │9.701,00 │0,00 │VERES MARIA │
│ │ │ │1980 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│179│BIHOR │SUPLACU DE │1969 │1.841,00 │1.841,00 │0,00 │SANTA ELISABETA │
│ │ │BARCĂU │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │61.570,00│ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴───────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│288│BIHOR │TĂUTEU │1340 │2.645,00 │2.645,00 │0,00 │PORTAN FELICIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SORIN - IOAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│289│BIHOR │TĂUTEU │1348 │773,00 │773,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│290│BIHOR │TĂUTEU │1351 │2.462,00 │2.462,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│291│BIHOR │TĂUTEU │1337 │86,00 │86,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│292│BIHOR │TĂUTEU │1346 │945,00 │945,00 │0,00 │LATA ROMAN │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│293│BIHOR │TĂUTEU │1342 │644,00 │644,00 │0,00 │SZALAY MARIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│294│BIHOR │TĂUTEU │1382 │1.418,00 │1.418,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│295│BIHOR │TĂUTEU │1381 │5.041,00 │5.041,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│296│BIHOR │TĂUTEU │1378 │3.491,00 │3 491,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│297│BIHOR │TĂUTEU │1375 │1.253,00 │1.253,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│298│BIHOR │TĂUTEU │1374 │1.677,00 │1.677,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│299│BIHOR │TĂUTEU │1372 │4.903,00 │4.903,00 │0,00 │SZILAGYI ANDREI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│300│BIHOR │TĂUTEU │1385 │9.435,00 │9.435,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│301│BIHOR │TĂUTEU │1386 │302,00 │302,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│302│BIHOR │TĂUTEU │1387 │44,00 │44,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│303│BIHOR │TĂUTEU │1388 │957,00 │957,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│304│BIHOR │TĂUTEU │1389 │28,00 │28,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │KISS TIBERIU, │
│305│BIHOR │TĂUTEU │1368 │1.388,00 │1.388,00 │0,00 │VARGA EVA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KISS LUDOVIC │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│306│BIHOR │TĂUTEU │1365 │1.089,00 │1.089,00 │0,00 │ECSEDI IULIANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│307│BIHOR │TĂUTEU │1362 │4.311,00 │4.311,00 │0,00 │IORDACHE MARIA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│308│BIHOR │TĂUTEU │1359 │8.793,00 │8.793,00 │0,00 │HOŢEA DAN GHEORGHE│
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│309│BIHOR │TĂUTEU │1356 │12.975,00│12.975,00 │0,00 │COMUNA TĂUTEU │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│310│BIHOR │TĂUTEU │1404, │94,00 │94,00 │0,00 │ZADORI NICOLAE │
│ │ │ │1405 │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│311│BIHOR │TĂUTEU │1407 │46,00 │46,00 │0,00 │SANTA MIHAI │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│312│BIHOR │TĂUTEU │1410 │119,00 │119,00 │0,00 │CURTEANU GHEORGHE,│
│ │ │ │ │ │ │ │CURTEANU VERONICA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│313│BIHOR │TĂUTEU │1413 │202,00 │202,00 │0,00 │GAL DINU, HORGOŞ │
│ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHE │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │65.121,00│ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│254│CLUJ │CÂMPIA TURZII│1954, │2.247,00 │2.247,00 │73,00 │CONSILIUL LOCAL │
│ │ │ │1955 │ │ │ │CÂMPIA TURZII │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │2.247,00 │ │73,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌───┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr.│ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│204│BIHOR │ABRAM │825 │19,00 │19,00 │0,00 │BRISCUŢ FLORIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │BRISCUŢ MALVINA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│205│BIHOR │ABRAM │115 │80,00 │80,00 │0,00 │ACIU IOAN, ACIU │
│ │ │ │ │ │ │ │ILEANA │
├───┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │99,00 │ │0,00 │ │
└───┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 3

    TABEL
    cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor
    Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului
    de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

┌────┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr. │ │Unitatea │Nr. │Suprfaaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt │Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1061│SĂLAJ │IP │993 │563,00 │563,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1062│SĂLAJ │IP │994/1 │427,00 │427,00 │0,00 │DWCSEI ŞTEFAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOVACS IOSIF │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1063│SĂLAJ │IP │915 │617,00 │617,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1064│SĂLAJ │IP │916 │549,00 │549,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1065│SĂLAJ │IP │917 │336,00 │336,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1066│SĂLAJ │IP │848 │531,00 │531,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1067│SĂLAJ │IP │849 │827,00 │827,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1068│SĂLAJ │IP │852 │450,00 │450,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1069│SĂLAJ │IP │428/1 │452,00 │452,00 │0,00 │DOOD F. ALEXANDRU,│
│ │ │ │ │ │ │ │BALOG ALEXANDRU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1070│SĂLAJ │IP │824 │1.706,00 │1.706,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1071│SĂLAJ │IP │850 │1.626.00 │1.626,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1072│SĂLAJ │IP │851 │462,00 │462,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1073│SĂLAJ │IP │846 │418,00 │418,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1074│SĂLAJ │IP │847 │387,00 │387,00 │0,00 │CONSILIUL LOCAL IP│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ANDRAS G. ANA, RUS│
│1075│SĂLAJ │IP │358/1 │436,00 │436,00 │0,00 │G. VIORICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ANDRAS G. GAVRIL, │
│ │ │ │ │ │ │ │ANDRAS G. VASILE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │9.787,00 │0,00 │0,00 │ │
└────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌────┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr. │ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│Crt.│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1299│SĂLAJ │MARCA │1160/2 │3.900,00 │3.900,00 │0,00 │LONTE PAVEL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │3.900,00 │ │0,00 │ │
└────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌────┬───────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr. │ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa │Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt.│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată │rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1300│BIHOR │SĂLARD │2061 │948,00 │948,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │1923, │ │ │ │ │
│ │ │ │1294, │ │ │ │ │
│1301│BIHOR │SĂLARD │1295, │21.408,00 │21.408,00 │0,00 │K. SZABO IOAN │
│ │ │ │1296, │ │ │ │ │
│ │ │ │1299 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1302│BIHOR │SĂLARD │2075 │138,00 │138,00 │0,00 │KOROSI FERENCZ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │2037, │ │ │ │ │
│1303│BIHOR │SĂLARD │2038, │3.659,00 │3.659,00 │0,00 │MÂRZA CORNELIU │
│ │ │ │2039 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1304│BIHOR │SĂLARD │2050 │78,00 │78,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1305│BIHOR │SĂLARD │2034 │2.045,00 │2.045,00 │0,00 │CZUCZOR CAROL │
│ │ │ │ │ │ │ │(PAPP ROZA) │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY ALEXANDRU, │
│1306│BIHOR │SĂLARD │2046 │192,00 │192,00 │0,00 │ŞIPOŞ ALBERT │
│ │ │ │ │ │ │ │(CZUCZOR CAROL) │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1307│BIHOR │SĂLARD │2439 │492,00 │492,00 │0,00 │COZAC IULIANA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1308│BIHOR │SĂLARD │2042 │5.488,00 │5.488,00 │0,00 │LUNCA IOLANDA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ŞIPOŞ CAROL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1309│BIHOR │SĂLARD │2067 │576,00 │576,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1310│BIHOR │SĂLARD │2070 │614,00 │614,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1311│BIHOR │SĂLARD │2081 │289,00 │289,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1312│BIHOR │SĂLARD │2077 │2.312,00 │2.312,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1313│BIHOR │SĂLARD │2053 │1.925,00 │1.925,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1314│BIHOR │SĂLARD │2057 │78,00 │78,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1315│BIHOR │SĂLARD │2064 │596,00 │596,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1316│BIHOR │SĂLARD │2141 │786,00 │786,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1317│BIHOR │SĂLARD │2128, │3.603,00 │3.603,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
│ │ │ │2131 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ŞIPOŞ IULIANA, │
│1318│BIHOR │SĂLARD │2137 │4.277,00 │4.277,00 │0,00 │MOLNAR ŞTEFAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAPP IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO IRMA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1319│BIHOR │SĂLARD │2133 │549,00 │549,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1320│BIHOR │SĂLARD │2123 │1.087,00 │1.087,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1321│BIHOR │SĂLARD │2115 │612,00 │612,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1322│BIHOR │SĂLARD │2112 │938,00 │938,00 │0,00 │BRODI VERONICA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1323│BIHOR │SĂLARD │2167 │2.468,00 │2.468,00 │0,00 │GAL VIOREL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1324│BIHOR │SĂLARD │2171 │2.417,00 │2.417,00 │0,00 │GOLDEA FLOARE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1325│BIHOR │SĂLARD │2147 │401,00 │401,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1326│BIHOR │SĂLARD │2182 │1.704,00 │1.704,00 │0,00 │SZECSKU ROZA, │
│ │ │ │ │ │ │ │MIERLUT IOSIF │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1327│BIHOR │SĂLARD │2179 │1.960,00 │1.960,00 │0,00 │DOBAI DANIEL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1328│BIHOR │SĂLARD │2192 │1.679,00 │1.679,00 │0,00 │BEJUSCA GAVRIL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1329│BIHOR │SĂLARD │2189 │1.081,00 │1.081,00 │0,00 │GAVRILUŢ PETRU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1330│BIHOR │SĂLARD │2186 │50,00 │50,00 │0,00 │PALL IOSIF │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1331│BIHOR │SĂLARD │2144 │967,00 │967,00 │0,00 │ZLIBUT ETELCA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY JOLAN │
│1332│BIHOR │SĂLARD │2153 │163,00 │163,00 │0,00 │ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY BENIAMIN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1333│BIHOR │SĂLARD │2150 │1.032,00 │1.032,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │SITERI OLGA, │
│1334│BIHOR │SĂLARD │2156 │2.622,00 │2622,00 │0,00 │SITERI IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │FURTOS IBIANA │
│ │ │ │ │ │ │ │MIUŢA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1335│BIHOR │SĂLARD │2444 │193,00 │193,00 │0,00 │FEHER MARIA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1336│BIHOR │SĂLARD │2160 │702,00 │702,00 │0,00 │SIRKO ETELKA, ELEK│
│ │ │ │ │ │ │ │IMRE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1337│BIHOR │SĂLARD │2163 │2.619,00 │2.619,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1338│BIHOR │SĂLARD │2174 │2.555,00 │2.555,00 │0,00 │PAPP │
│ │ │ │ │ │ │ │MONICA-TEODORA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1339│BIHOR │SĂLARD │2195 │565,00 │565,00 │0,00 │MOLDOVAN ILEANA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1340│BIHOR │SĂLARD │2199 │870,00 │870,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1341│BIHOR │SĂLARD │2203 │332,00 │332,00 │0,00 │IVAN IRINA, PAPP │
│ │ │ │ │ │ │ │SUSANA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1342│BIHOR │SĂLARD │2206 │337,00 │337,00 │0,00 │BERE ŞTEFAN, BERE │
│ │ │ │ │ │ │ │VERONICA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1343│BIHOR │SĂLARD │2209 │10.062,00 │10.062,00 │0,00 │FEHER DAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1344│BIHOR │SĂLARD │1567, │1.493.00 │1.493,00 │0,00 │VENTER IONEL │
│ │ │ │1568 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1345│BIHOR │SĂLARD │2101 │4.418,00 │4.418,00 │0,00 │SZABO SANDOR, │
│ │ │ │ │ │ │ │CĂBUŢĂ FLORIAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1346│BIHOR │SĂLARD │2094 │391,00 │391,00 │0,00 │SZEGEDI IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO FRANCISC │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1347│BIHOR │SĂLARD │2104 │275,00 │275,00 │0,00 │MOLNAR ŞTEFAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1348│BIHOR │SĂLARD │2091 │356,00 │356,00 │0,00 │SZEGEDI IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO FRANCISC │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │VENYERSZKI IRINA, │
│1349│BIHOR │SĂLARD │2097 │619,00 │619,00 │0,00 │SZABO IULIU, │
│ │ │ │ │ │ │ │SASS MARGIT, SZABO│
│ │ │ │ │ │ │ │ROZALIA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1350│BIHOR │SĂLARD │2084 │149,00 │149,00 │0,00 │DUDAŞ FLOARE, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ IONUT │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1351│BIHOR │SĂLARD │2477 │2.338,00 │2.338,00 │0,00 │KARIKO ZOLTAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1352│BIHOR │SĂLARD │2480 │321,00 │321,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO EMERIC, │
│ │ │ │ │ │ │ │KEREKES MARGIT, │
│1353│BIHOR │SĂLARD │2455 │82,00 │82,00 │0,00 │SZABO IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAL ALEXANDRU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1354│BIHOR │SĂLARD │2458 │3,00 │3,00 │0,00 │BOROSI IMRE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1355│BIHOR │SĂLARD │2229 │567,00 │567,00 │0,00 │NAGY IULIANA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1356│BIHOR │SĂLARD │2220 │3.159,00 │3.159,00 │0,00 │KOROSI JOLAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1357│BIHOR │SĂLARD │2469 │1.601.00 │1.601,00 │0,00 │VENTER IONEL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1358│BIHOR │SĂLARD │2465 │1.677,00 │1.677,00 │0,00 │KOHELKA ELISABETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1359│BIHOR │SĂLARD │2461 │1.601,00 │1.601,00 │0,00 │LUKACS ŞTEFAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1360│BIHOR │SĂLARD │2548 │321,00 │321,00 │0,00 │KOZMA ANDREI │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1361│BIHOR │SĂLARD │2505 │428,00 │428,00 │0,00 │PAL ETELCA, NAGY │
│ │ │ │ │ │ │ │EVA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1362│BIHOR │SĂLARD │2500, │1.600,00 │1.600,00 │0,00 │KISS ETELKA, SERES│
│ │ │ │2501 │ │ │ │ADALBERT │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1363│BIHOR │SĂLARD │2512 │1.119,00 │1.119,00 │0,00 │PAL ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │CZUCZOR IRINA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1364│BIHOR │SĂLARD │2509 │574,00 │574,00 │0,00 │CSORSZ ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │SEREŞ ADALBERT │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1365│BIHOR │SĂLARD │2519 │9.311,00 │9.311,00 │0,00 │PETE ŞTEFAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1366│BIHOR │SĂLARD │2523 │2.199,00 │2.199,00 │0,00 │PANDI ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │KISS VIOLETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1367│BIHOR │SĂLARD │2493 │1.080,00 │1.080,00 │0,00 │KOZMA EMERIC, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOZMA GEZA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1368│BIHOR │SĂLARD │2497 │1.598,00 │1.598,00 │0,00 │KISS ETELKA, SEREŞ│
│ │ │ │ │ │ │ │ADALBERT │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1369│BIHOR │SĂLARD │2489 │4.663,00 │4.663,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │SZILAGYI │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA, │
│1370│BIHOR │SĂLARD │2544 │331,00 │331,00 │0,00 │KOZMA GAVRIL, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOZMA ANDREI, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOZMA ALEXANDRU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1371│BIHOR │SĂLARD │2535 │1.586,00 │1.586,00 │0,00 │PIRCALAB IULIANA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1372│BIHOR │SĂLARD │2539 │443,00 │443,00 │0,00 │COMUNA SĂLARD │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1373│BIHOR │SĂLARD │2527 │74,00 │74,00 │0,00 │KALLAI IULIU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1374│BIHOR │SĂLARD │2532 │1.368,00 │1.368,00 │0,00 │KEREKES ROZALIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KEREKES BELA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1375│BIHOR │SĂLARD │2529 │11,00 │11,00 │0,00 │BERENEY ANDREI, │
│ │ │ │ │ │ │ │BERENEY MATILDA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │133.225,00│ │0,00 │ │
└────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌────┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr. │ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt.│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │VARGA MARGARETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │CUZEPAN IOAN, │
│1352│BIHOR │SPINUŞ │308 │1.789,00 │1.789,00 │0,00 │BUZAŞ MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │CIORBĂ ILEANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ROMOCEA EMILIA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │1.789,00 │ │0,00 │ │
└────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌────┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr. │ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt.│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1353│BIHOR │TĂMĂŞEU │761, │1.397,00 │1.397,00 │0,00 │CHIŞ ROZALIA, │
│ │ │ │762 │ │ │ │SZILAGHYI ŞTEFAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │SILAGHI AGNEZIA, │
│1354│BIHOR │TÂMÂSEU │786 │10,00 │10,00 │0,00 │SAFIRESCU VALERIA,│
│ │ │ │ │ │ │ │VAIDA VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZILAGHYI ŞTEFAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1355│BIHOR │TĂMĂŞEU │789 │2.754,00 │2.754,00 │0,00 │NEMEŞ ETELCA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PADUREAN VASILE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1356│BIHOR │TĂMĂŞEU │794 │579,00 │579,00 │0,00 │DEAC IRINA, DEAC │
│ │ │ │ │ │ │ │RODICA IRINA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1357│BIHOR │TĂMĂŞEU │802, 803 │677,00 │677,00 │0,00 │GROZEF │
│ │ │ │ │ │ │ │SVETLANA-NICOLETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1358│BIHOR │TĂMĂŞEU │797, 798 │979,00 │979,00 │0,00 │GROZEF │
│ │ │ │ │ │ │ │SVETLANA-NICOLETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1359│BIHOR │TĂMĂŞEU │815 │738,00 │738,00 │0,00 │GROZEF │
│ │ │ │ │ │ │ │SVETLANA-NICOLETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1360│BIHOR │TĂMĂŞEU │812 │947,00 │947,00 │0,00 │GROZEF │
│ │ │ │ │ │ │ │SVETLANA-NICOLETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1361│BIHOR │TĂMĂŞEU │807 │247,00 │247,00 │0,00 │BABAU NICOLAE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1362│BIHOR │TĂMĂŞEU │810 │4.247,00 │4.247,00 │0,00 │IMRE ALEXANDRU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │POP GHEORGHE, │
│1363│BIHOR │TĂMĂŞEU │824 │253,00 │253,00 │0,00 │MEŞTER RAFILA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ERDEI ALEXANDRU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1364│BIHOR │TĂMĂŞEU │827 │958,00 │958,00 │0,00 │MEŞTER MARIA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1365│BIHOR │TĂMĂŞEU │831 │478,00 │478,00 │0,00 │ERDEI IOAN │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1366│BIHOR │TĂMĂŞEU │835 │435,00 │435,00 │0,00 │NAGHI FLOARE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1367│BIHOR │TĂMĂŞEU │838 │674,00 │674,00 │0,00 │MICLOŞ IONEL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1368│BIHOR │TĂMĂŞEU │842 │1.571,00 │1.571,00 │0,00 │BANIAI │
│ │ │ │ │ │ │ │ALEXANDRU-GAVRIL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1369│BIHOR │TĂMĂŞEU │846 │636,00 │636,00 │0,00 │BANIAI │
│ │ │ │ │ │ │ │ALEXANDRU-GAVRIL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1370│BIHOR │TĂMĂŞEU │850 │729,00 │729,00 │0,00 │NAGHI FLOARE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1371│BIHOR │TĂMĂŞEU │853 │722,00 │722,00 │0,00 │ERDEI ALEXANDRU │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ZAHARI │
│1372│BIHOR │TĂMĂŞEU │856 │748,00 │748,00 │0,00 │CLAUDIA-LIOARA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ZAHARI │
│ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE-GABRIEL │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1373│BIHOR │TĂMĂŞEU │766 │879,00 │879,00 │0,00 │GROZEF │
│ │ │ │ │ │ │ │SVETLANA-NICOLETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│1374│BIHOR │TĂMĂŞEU │768 │238,00 │238,00 │0,00 │GROZEF │
│ │ │ │ │ │ │ │SVETLANA-NICOLETA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PĂDUREAN VASILE, │
│1375│BIHOR │TĂMĂŞEU │876 │779,00 │779,00 │0,00 │PĂDUREAN │
│ │ │ │ │ │ │ │MINODORA-LORENA │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │21.675,00│ │0,00 │ │
└────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


┌────┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr. │ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt.│Judeţul│administrativ│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │teritorială │ │din acte │din │- mp - │documentaţiilor │
│ │ │ │ │- mp - │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PAL IOSIF, PAL │
│1376│BIHOR │CIUHOIU │186 │711,00 │711,00 │0,00 │LUCICA, HAVA │
│ │ │ │ │ │ │ │VASILE │
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │TOTAL │711,00 │ │0,00 │ │
└────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice