Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 21 decembrie 2023  privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare), ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare), ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 21 decembrie 2023 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare), ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare), ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1176 din 27 decembrie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 85 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prin prezenta hotărâre se stabilesc încălcările cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare), ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare), ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi sancţiunile contravenţionale şi alte măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Încălcările prevăzute la art. 1 se clasifică în:
    a) cele mai grave încălcări;
    b) încălcări foarte grave;
    c) încălcări grave;
    d) încălcări minore.


    ART. 3
    Următoarele fapte reprezintă cele mai grave încălcări ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia, şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
    1. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţă comunitară valabilă, certificat de transport în cont propriu valabil, autorizaţie pentru transportul rutier naţional contra cost valabilă, licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier valabilă sau documentul de transport valabil, specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare, după caz;
    2. sustragerea de la controlul în trafic sau obstrucţionarea controlului în trafic prin:
    a) refuzul de a supune autovehiculul/ansamblul de vehicule rutiere verificărilor necesare conform reglementărilor în vigoare, inclusiv verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor sau refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor;
    b) refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de inspecţie şi control într-un loc de parcare corespunzător realizării verificărilor necesare, într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată sau într-o reprezentanţă R.A.R. pentru efectuarea unui control tehnic detaliat;
    c) refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deţinute la bordul vehiculelor rutiere conform reglementărilor în vigoare;
    d) neoprirea în trafic a autovehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor;
    e) refuzul de a permite personalului cu atribuţii de control efectuarea controlului atât în cabina vehiculului, în compartimentul destinat transportului pasagerilor, în spaţiul destinat transportului mărfurilor, precum şi în oricare altă parte a vehiculului, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de control;

    3. sustragerea de la controlul la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz, sau obstrucţionarea controlului la sediul acestora prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deţinute la sediu conform reglementărilor în vigoare;
    4. lipsa de la bordul vehiculului rutier a autorizaţiei de transport internaţional corespunzătoare tipului de transport efectuat, prevăzută de legislaţia în vigoare/de acordurile rutiere bilaterale/multilaterale sau de convenţiile internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte ori efectuarea transportului rutier având autorizaţia de transport internaţional necompletată/completată necorespunzător sau neştampilată de către autoritatea competentă, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de mărfuri ori de persoane de către un operator de transport rutier străin având România ca ţară de tranzit, de destinaţie sau terţă ţară, după caz;
    5. efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care s-a dispus măsura imobilizării conform prevederilor legale în vigoare;
    6. utilizarea la efectuarea transportului rutier a unui autovehicul care nu are limitator de viteze montat conform reglementărilor în vigoare;
    7. utilizarea unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos;
    8. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
    9. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere fără inspecţie tehnică periodică valabilă, efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare;
    10. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregătire şi perfecţionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fără a deţine autorizaţie de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere valabilă pentru tipurile de cursuri respective, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, după caz;
    11. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie valabilă de şcoală de conducători auto corespunzătoare categoriei pentru care se efectuează pregătirea, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, după caz;
    12. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către persoane care nu deţin atestat de profesor de legislaţie rutieră sau atestat de instructor auto valabil, după caz, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu excepţia cursurilor de prim ajutor susţinute de personal specializat în baza unui contract încheiat de acesta cu şcoala de conducători auto, potrivit reglementărilor în vigoare;
    13. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a utiliza, în procesul de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea obţinerii permisului de conducere, numai profesori de legislaţie rutieră atestaţi, cu excepţia cursurilor de prim ajutor susţinute de către personal specializat în baza unui contract încheiat de acesta cu şcoala de conducători auto, potrivit reglementărilor în vigoare şi/sau numai instructori auto atestaţi, înregistraţi la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., conform prevederilor legale în vigoare;
    14. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost - a obligaţiei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport rutier licenţiaţi;
    15. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a include în contractul de şcolarizare încheiat cu fiecare cursant toate costurile directe şi indirecte, inclusiv costul combustibilului, aferente pregătirii teoretice şi practice ale cursantului;
    16. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a încheia un contract unic pentru pregătirea teoretică şi practică, cu fiecare persoană care solicită pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere sau obţinerea unei noi categorii;
    17. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a desfăşura doar în locaţii care au fost autorizate, cu excepţia pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, una sau mai multe dintre următoarele activităţi: de pregătire teoretică/de secretariat/înregistrarea cursanţilor/încheierea contractului de şcolarizare/primirea documentelor cursanţilor sau eliberarea către cursant a documentelor şcolare;
    18. efectuarea de către instructorul auto a pregătirii practice cu un cursant care nu este înregistrat în Registrul Naţional al Cursantului cu contract de şcolarizare, act adiţional sau contract de şcolarizare pentru pregătire suplimentară, după caz;
    19. efectuarea de către instructorul auto a activităţii de pregătire practică cu un cursant care nu se regăseşte în foaia de parcurs;
    20. efectuarea pregătirii teoretice şi/sau practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către şcolile de conducători auto organizate la nivelul Ministerului Educaţiei, de instituţii de învăţământ particular acreditate conform legii, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, după caz, pentru elevii sau studenţii care nu sunt înmatriculaţi în sistemul propriu de învăţământ pentru profilul auto sau cursanţi care nu aparţin Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naţionale.


    ART. 4
    Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia, şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
    1. efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;
    2. efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată nu deţine copia conformă a licenţei de transport/copia conformă a licenţei comunitare valabilă, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu valabilă sau copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz;
    3. utilizarea de către operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier de mărfuri a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto obţinut în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
    4. nerespectarea de către operatorul de transport rutier străin a prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi/sau ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj;
    5. înstrăinarea licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi/sau a copiilor conforme ale acestor documente, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei de transport internaţional sau a documentului de transport specific tipului de transport efectuat către un alt/o altă operator de transport rutier/întreprindere autorizată/operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/întreprindere de transport rutier în cont propriu sau către o persoană fizică ori juridică;
    6. angajarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră sau a unui profesor de legislaţie rutieră care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competenţa/calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcţiei deţinute şi/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare şi/sau care nu deţine aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz;
    7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 10 zile, un număr de copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare egal cu numărul vehiculelor rutiere pentru care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită;
    8. nerespectarea de către un operator de transport rutier dintr-un stat din afara Uniunii Europene a prevederilor art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ori nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 46 din aceeaşi ordonanţă;
    9. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, de la data comunicării sancţiunii retragerii licenţei de traseu, cu excepţia cazurilor în care licenţa de transport/licenţa comunitară este suspendată/retrasă;
    10. efectuarea transportului rutier de mărfuri şi/sau persoane cu vehicule rutiere care nu sunt destinate prin construcţie tipului respectiv de transport sau cu vehicule rutiere care nu sunt clasificate/încadrate corespunzător, conform reglementărilor ulterioare;
    11. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxim autorizate pentru vehiculele cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% a masei totale maxim autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei maxime autorizate pe axe;
    12. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a depăşi capacitatea de transport a autogării şi fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
    13. utilizarea, de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competenţa/calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcţiei deţinute şi/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare, după caz;
    14. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de persoane, a obligaţiei de a transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport rutier în cont propriu, nominalizate în documentul de transport sau, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, a obligaţiei de a transporta numai persoanele nominalizate în documentul de control;
    15. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier, a obligaţiei de a nu pleca în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului şi/sau a obligaţiei de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;
    16. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de către un conducător auto care nu deţine atestat/certificat valabil care atestă competenţa/calificarea profesională a acesteia, corespunzător tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare;
    17. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier, a obligaţiei de a emite bilete/ legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
    18. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, a obligaţiei de a nu opri pentru urcarea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei pentru care a fost autorizat/licenţiat serviciul respectiv;
    19. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare/certificatul de clasificare, după caz;
    20. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a asigura lectorii/ formatorii/ instructorii necesari şi mijloacele necesare desfăşurării cursurilor, conform programelor de pregătire;
    21. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a utiliza spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate;
    22. înscrierea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a persoanelor care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare, în vederea susţinerii examinării pentru obţinerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională;
    23. efectuarea de către instructorul auto a activităţii de pregătire practică cu un cursant în alt interval de timp decât cel prevăzut pentru cursantul respectiv în foaia unică zilnică de parcurs;
    24. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a asigura efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere numai de către instructori auto cu care are încheiat contract în acest sens;
    25. utilizarea în procesul de pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere a vehiculelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
    26. lipsa din dosarul arhivat la sediul şcolii de conducători auto a contractului de şcolarizare şi/sau a copiei documentului de plată, după caz;
    27. eliberarea, de către şcoala de conducători auto, a fişei de şcolarizare cursanţilor care nu au finalizat cursurile de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere;
    28. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a înscrie cursanţii în registrul unic de evidenţă a acestora, pentru efectuarea pregătirii teoretice şi practice în vederea obţinerii permisului de conducere;
    29. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a efectua pregătirea practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere numai după finalizarea pregătirii teoretice a acestora sau nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a elibera instructorului auto foaia unică zilnică de parcurs pentru fiecare autovehicul;
    30. efectuarea de către şcoala de conducători auto a activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără ca acestea să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    31. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a utiliza în procesul de pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere doar vehiculele înscrise în Registru Naţional al Cursanţilor;
    32. depăşirea de către instructorul auto a duratei maxime lunare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere;
    33. depăşirea de către profesorul de legislaţie rutieră a duratei maxime lunare prevăzute în legislaţia în vigoare pentru efectuarea pregătirii teoretice în vederea obţinerii permisului de conducere;
    34. furnizarea către autoritatea emitentă de documente conţinând informaţii incorecte/false, pentru obţinerea licenţei comunitare sau a copiei conforme a acesteia, a certificatului de transport în cont propriu sau a copiei conforme a acestuia, a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost sau a copiei conforme a acesteia, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a autorizaţiei de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a autorizaţiei de şcoală de conducători auto, a atestatului de instructor auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră, a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, după caz, şi/sau furnizarea de documente conţinând informaţii incorecte/false în vederea participării la atribuirea prin Sistemul informatic pentru obţinerea licenţei de traseu;
    35. utilizarea legitimaţiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptăţite şi/sau în alte condiţii decât cele recunoscute de legislaţia în vigoare;
    36. efectuarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate de către un operator de transport rutier prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat în autorizaţia de transport internaţional sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    37. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., anterior efectuării transportului rutier, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    38. plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu sau plecarea în cursă din altă locaţie decât capătul de traseu înscris în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
    39. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aferente licenţelor de traseu/autorizaţiilor de transport internaţional.


    ART. 5
    Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
    1. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de afişare în sala/sălile de curs a prevederilor art. 63;
    2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de returnare a atestatului de conducător auto obţinut în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 către autoritatea emitentă, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia;
    3. efectuarea de către operatorul de transport rutier, în cadrul unui serviciu internaţional ocazional, a unor servicii ocazionale/ excursii locale în alt stat membru al Uniunii Europene decât cel de stabilire, cu nerespectarea prevederilor art. 13 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    4. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor specificate în autorizaţia de transport internaţional de persoane în cazul prevăzut la art. 6 alin. (6) teza întâi din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la utilizarea unor vehicule suplimentare;
    5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiilor privind foaia de parcurs prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) şi art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    6. nerestituirea de către operatorul de transport rutier, conform reglementărilor în vigoare, a foilor de parcurs completate autorităţii emitente, în cazul operaţiunilor de cabotaj efectuate sub formă de servicii ocazionale;
    7. efectuarea transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
    8. efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri perisabile fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999;
    9. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau între 5% şi 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei maxime autorizate pe axe;
    10. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 25 alin. (1)-(3) şi ale art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a anunţa anticipat, la capetele traseului cursele care nu pot fi efectuate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze;
    12. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    13. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura, în cazul efectuării transportului rutier, că sistemul de fixare, elementele de fixare şi dispozitivul de fixare a mărfii respectă condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    15. utilizarea la efectuarea transportului rutier a unui autovehicul al cărui limitator de viteză nu este montat de un atelier autorizat;
    16. nerespectarea de către managerul activităţii şcolii de conducători auto a obligaţiei de a asigura completarea Registrului Naţional al Cursanţilor, privind pregătirea cursanţilor;
    17. nerespectarea de către operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane a obligaţiei de a transmite semestrial, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., raportările privind operaţiunile de cabotaj, prevăzute la art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    18. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
    19. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu renunţarea la efectuarea serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării;
    20. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în certificatul de transport rutier în cont propriu unul dintre următoarele documente:
    a) certificatul de transport rutier în cont propriu, în original;
    b) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
    c) documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
    d) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
    e) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;
    f) dovada verificării tahografelor şi limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
    g) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
    h) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu;
    i) tichetele de cântar pentru transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent;

    21. nerespectarea de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a face dovada punerii la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier în cont propriu, a unuia dintre următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
    a) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;
    b) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
    c) documentul de transport specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare;
    d) certificatul de agreare, în original, eliberat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase;
    e) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;

    22. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a efectua transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
    23. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a admite la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilităţi la transportul rutier contra cost de persoane;
    24. nerespectarea de către întreprinderea autorizată să efectueze transport rutier naţional contra cost a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în autorizaţie unul dintre următoarele documente:
    a) autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost, în original;
    b) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
    c) documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
    d) avizele medicale şi psihologice valabile pentru managerul de transport şi pentru conducătorii auto angajaţi/utilizaţi;
    e) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost;
    f) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

    25. nerespectarea de către întreprinderea autorizată să efectueze transport rutier naţional contra cost a obligaţiei de a face dovada punerii la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier, a unuia dintre următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
    a) copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost;
    b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
    c) documentul de transport;

    26. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, de la data comunicării sancţiunii retragerii licenţei de traseu;
    27. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul/cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;
    28. utilizarea, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/ întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră sau a unui profesor de legislaţie rutieră care nu deţine aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz;
    29. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite semestrial, către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
    30. neefectuarea de către operatorul de transport rutier a cursei până la capătul de traseu, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
    31. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate;
    32. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în licenţa comunitară unul sau mai multe documente dintre următoarele, după caz:
    a) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;
    b) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original, pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie, pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
    c) documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
    d) dovada verificării tahografelor şi limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
    e) documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator de transport rutier şi la piaţa transporturilor rutiere;
    f) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
    g) documentele de transport specifice tipului de transport efectuat, pentru anul în curs şi anul precedent şi/sau documentele/înregistrările justificative privind utilizarea e-CMR, după caz;
    h) documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent;
    i) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
    j) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;
    k) documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină informaţii privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale managerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, în cazul în au fost întocmite astfel de documente;
    l) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
    m) copia autorizaţiei de transport internaţional, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    n) certificatele de clasificare, în copie;
    o) tichetele de cântar pentru transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent;
    p) autorizaţiile speciale de transport pentru transportul mărfurilor cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise;
    q) licenţa comunitară, în original;

    33. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a face dovada punerii la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier, a unuia dintre următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
    a) documentul de transport, specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare;
    b) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    c) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;
    d) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
    e) documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    f) documentele care să conţină elementele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, în cazul efectuării unei operaţiuni de cabotaj;
    g) certificatul de clasificare, în original, eliberat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    h) certificatul de agreare, în original, eliberat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase;
    i) autorizaţiile de transport internaţional, corespunzătoare tipului de transport efectuat prevăzute de legislaţia în vigoare/de acordurile rutiere bilaterale/multilaterale sau de convenţiile internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte;
    j) copia conformă a licenţei comunitare;

    34. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a repartiza cursele pe peroane, astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron;
    35. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a întocmi programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    36. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a remedia deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., în termenul stabilit de acesta;
    37. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a primi şi de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
    38. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, fără a depăşi perioada de valabilitate a programului de transport şi fără a depăşi capacitatea autogării sau lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul vehiculelor operatorilor de transport rutier la serviciile acesteia sau a unor copii ale acestor contracte;
    39. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a obligaţiei de a înlocui managerul de transport în termen de 30 de zile, în situaţia în care acesta nu mai îndeplineşte această funcţie sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de bună reputaţie ori competenţă profesională;
    40. permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
    41. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost - a obligaţiei de a deţine la sediu evidenţa activităţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate şi/sau documentele privind activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate, pentru anul în curs şi anul precedent;
    42. nerespectarea de către un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 54 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    43. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a asigura evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, care va cuprinde:
    a) ora de plecare/sosire;
    b) numărul de circulaţie;
    c) traseul;
    d) operatorul de transport rutier;
    e) observaţii;

    44. conducătorul auto nu poate să prezinte la controlul în trafic atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională sau acesta este deteriorat/ilizibil;
    45. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în procesul de pregătire, a duratei minime de pregătire şi a numărului de ore de pregătire prevăzute de reglementările în vigoare, corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate;
    46. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a uneia sau mai multor obligaţii ce le revin, potrivit reglementărilor în vigoare, privind înscrierea cursanţilor şi/sau păstrarea la sediu a tuturor documentelor aferente pregătirii acestora;
    47. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a informa Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la orice modificare a datelor prezentate în dosarul de autorizare, conform reglementărilor în vigoare;
    48. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a utiliza la efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei numai vehicule rutiere care sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate sau de a nu utiliza la efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei vehicule rutiere care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
    49. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier a obligaţiei de a transporta, în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii;
    50. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate a regulilor privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;
    51. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie/legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului sau a persoanelor care sunt menţionate în documentul de transport, după caz;
    52. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier a obligaţiei de a nu îmbarca persoane în alte puncte decât cele menţionate în comandă/ contractul cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    53. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculului rutier a unuia dintre documentele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru tipul de transport rutier efectuat;
    54. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, a uneia sau mai multor obligaţii dintre următoarele:
    a) să utilizeze pe timpul efectuării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport efectuat;
    b) să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;
    c) să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale;

    55. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a opri în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
    56. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a nu opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
    57. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a respecta planul şi/sau programa de învăţământ prevăzute de reglementările în vigoare;
    58. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a deţine la sediu, completate la zi şi arhivate cel puţin 3 ani, unul dintre următoarele documente:
    a) documentele şcolare;
    b) copiile fişelor de şcolarizare;
    c) foaia unică zilnică de parcurs pentru fiecare autovehicul;
    d) contractele de şcolarizare încheiate cu cursanţii;
    e) documentele şcolare privind evidenţa şi verificarea cunoştinţelor cursanţilor;
    f) documentele solicitate cursanţilor la înscrierea la şcoala de conducători auto;
    g) actele de identitate, permisele de conducere, avizele medicale şi psihologice, atestatele/certificatele de pregătire profesională, actualizate, în copie, pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii de conducători auto ca instructor auto şi ca profesor de legislaţie rutieră;

    59. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a duratei zilnice şi/sau a perioadei de pregătire teoretică şi/sau practică stabilite de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie;
    60. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a inscripţiona vehiculele utilizate la efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere conform legislaţiei în vigoare;
    61. nerespectarea de către instructorul auto, în cadrul procesului de pregătire practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, a obligaţiei de a respecta planul de învăţământ şi/sau a obligaţiei de a respecta durata orelor de pregătire practică şi/sau a pauzelor dintre acestea, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    62. nerespectarea de către profesorul de legislaţie rutieră a obligaţiei de a deţine pe toată durata efectuării pregătirii teoretice şi de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la cererea acestuia, unul dintre documentele prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
    63. nerespectarea de către profesorul de legislaţie rutieră a obligaţiei de a respecta planul şi/sau programa de învăţământ şi/sau orarul privind pregătirea teoretică a cursanţilor comunicat/comunicată prin completarea Registrului Naţional al Cursanţilor şi/sau a obligaţiei de a respecta durata orelor de pregătire teoretică şi/sau a pauzelor dintre acestea, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    64. nerespectarea de către instructorul auto a obligaţiei de a efectua pregătirea practică a cursantului numai pe traseele stabilite de către Poliţia Rutieră;
    65. efectuarea transportului rutier de mărfuri în baza unui document de transport necompletat corespunzător;
    66. nerespectarea de către instructorul auto a obligaţiei de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata efectuării pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, şi de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la cererea acestuia, unul sau mai multe dintre documentele prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.


    ART. 6
    Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi ale normelor de aplicare a acesteia şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
    1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată să efectueze transport rutier naţional contra cost a obligaţiei de a face dovada punerii la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier, a contractului de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic;
    2. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 5%, dar mai mult de 750 kg, a masei totale maxime autorizate şi/sau a masei maxime autorizate pe axe pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau cu până la 5%, dar mai mult de 500 kg, a masei totale maxime autorizate şi/sau a masei maxime autorizate pe axe pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone;
    3. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de comunicare către autoritatea emitentă a licenţei de transport/licenţei comunitare/certificatului de transport rutier în cont propriu a oricăror modificări intervenite privind managerul de transport şi/sau a termenului prevăzut la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    4. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a prelua mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
    5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura vânzarea biletelor de călătorie la capetele traseului sau în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
    6. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor prevăzute de reglementările specifice în vigoare privind înlocuirea autobuzului pentru care s-a eliberat licenţa de traseu, în cazul transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate;
    8. completarea necorespunzătoare a comenzii/contractului cu beneficiarul sau completarea necorespunzătoare a documentului de transport de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    9. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată a obligaţiei de a informa autoritatea emitentă cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei de transport/licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu/autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi/sau a copiilor conforme ale acestora, a licenţei de traseu, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;
    10. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a dota autovehiculele, precum şi remorcile şi semiremorcile tractate de acestea, cu plăcuţe din care să rezulte masele maxime autorizate şi dimensiunile acestora, conform reglementărilor în vigoare;
    11. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a planifica transporturile şi de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducătorii auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă;
    12. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
    a) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
    b) prin mijloace audiovizuale;
    c) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme;

    13. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice minore, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
    14. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, a licenţei de traseu, a certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia, a autorizaţiei, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    15. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a notifica Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în scris, schimbarea sediului declarat, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;
    16. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. prezentarea la control de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier/ operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/conducătorul auto a documentelor emise de către autoritatea competentă în oricare altă formă/alte condiţii decât cea/cele în care au fost eliberate;
    18. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a afişa la fiecare casă de bilete şi abonamente orarul de funcţionare;
    19. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a monta la peroane afişaje care să conţină informaţii privind traseele şi orele de plecare/sosire a curselor;
    20. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a comunica Direcţiei transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei;
    21. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de asigura funcţionarea reţelei informatice;
    22. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a urmări îndeplinirea condiţiilor de menţinere a valabilităţii atestatelor de lector;
    23. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor;
    24. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a face publice, prin afişare la sediu, următoarele: orarul după care se desfăşoară pregătirea teoretică, planul de învăţământ, tariful pentru activitatea de pregătire efectuată;
    25. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a organiza şi controla desfăşurarea procesului de pregătire teoretică şi practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere;
    26. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a menţine în permanenţă funcţionalitatea bazei tehnico-didactice de pregătire şi instruire;
    27. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a asigura arhivarea registrelor de evidenţă a cursanţilor, a copiilor fişelor de şcolarizare, a cataloagelor, a caietelor cursanţilor, a contractelor încheiate cu cursanţii, a documentelor şcolare privind evidenţa şi verificarea cunoştinţelor acestora, precum şi a dovezilor efectuării pregătirii practice;
    28. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a verifica activitatea instructorilor auto şi/sau a profesorilor de legislaţie rutieră, după caz;
    29. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a asigura completarea bazei de date informatice privind pregătirea cursanţilor, precum şi transferul datelor către sistemul informatic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.;
    30. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
    31. nerespectarea de către instructorul auto a obligaţiei de a acoperi caseta cu inscripţia ŞCOALĂ pe perioada în care nu efectuează pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
    32. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine licenţa de transport/licenţa comunitară, în original, la sediul menţionat în aceasta;
    33. nerespectarea de către profesorul de legislaţie rutieră a obligaţiei de a completa documentele şcolare corespunzător cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    34. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a organiza activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la unul dintre centrele operaţionale din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta;
    35. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei să depună în termen de cel mult 5 zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază teritorială şcoala de conducători auto îşi desfăşoară activitatea, toate documentele aferente modificării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare şi care au fost înregistrate în Registrul naţional al cursanţilor.


    ART. 7
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 3, 5, 6, 8 şi 9 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 3, 5, 6, 8 şi 9 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 2, 4, 5 şi 7 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 3 şi 14 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
    (5) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 3, 11, 13, 15-17 şi 20 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.
    (6) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 2, 18 şi 19 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică instructorului auto.
    (7) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 3 şi 10 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
    (8) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 5, 6, 8, 9, 11 şi 12 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz.
    (9) Contravenţia prevăzută la art. 3 pct. 3 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile.
    (10) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 3, 5, 8 şi 9 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, care se aplică întreprinderii autorizate.

    ART. 8
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 1-11, 34, 36, 37 şi 39 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 2, 5, 6, 10, 11 şi 34 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 14-19, 34 şi 38 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 5, 6, 12, 13 şi 34 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
    (5) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 23-31 şi 34 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.
    (6) Contravenţia prevăzută la art. 4 pct. 32 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică instructorului auto.
    (7) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 20, 21, 23 şi 34 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
    (8) Contravenţia prevăzută la art. 4 pct. 33 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică profesorului de legislaţie rutieră.
    (9) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 2, 5, 6, 11 şi 34 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică întreprinderii autorizate.
    (10) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 10, 11 şi 35 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz.

    ART. 9
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 2-11, 14, 15, 17-19, 22, 23, 26-32, 33 şi 65 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 9, 13-15, 18, 20-22, 28 şi 65 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 44 şi 48-56 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 9, 15, 28 şi 34-43 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
    (5) Contravenţia prevăzută la art. 5 pct. 15, 28 şi 57-60 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.
    (6) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 61, 64 şi 66 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică instructorului auto, după caz.
    (7) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 1, 15, 28 şi 45-47 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
    (8) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 62 şi 63 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică profesorului de legislaţie rutieră.
    (9) Contravenţia prevăzută la art. 5 pct. 16 şi 61 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică managerului activităţii şcolii de conducători auto.
    (10) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 9, 15, 18, 24, 25 şi 28 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică întreprinderii autorizate.
    (11) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 9 şi 18 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz.

    ART. 10
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 1-3, 5-17, 30, 32 şi 34 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 1-3, 9-17 şi 30 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 4 şi 23 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 2 şi 16-19 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
    (5) Contravenţia prevăzută la art. 6 pct. 24 şi 35 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.
    (6) Contravenţia prevăzută la art. 6 pct. 31 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică instructorului auto, după caz.
    (7) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 14 şi 20-22 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
    (8) Contravenţia prevăzută la art. 6 pct. 33 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică profesorului de legislaţie rutieră.
    (9) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 25-29 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică persoanei care conduce activitatea şcolii de conducători auto.
    (10) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 1-3, 9, 13 şi 30 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică întreprinderii autorizate.
    (11) Contravenţiile prevăzute la art. 6 pct. 2 şi 13 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz.

    ART. 11
    În toate cazurile în care, din documentele prezentate la control de către conducătorul auto, nu poate fi identificat/identificată operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată, amenda se aplică conducătorului auto.

    ART. 12
    Inspecţia şi controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia se efectuează în trafic de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori, precum şi de către poliţiştii rutieri, potrivit competenţelor ce le revin stabilite prin prezenta hotărâre, precum şi la sediul operatorilor de transport rutier/ întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto de către inspectori.

    ART. 13
    (1) În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe lângă aplicarea amenzii, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă numai după îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia.
    (2) Imobilizarea vehiculelor în trafic se efectuează în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.

    ART. 14
    (1) Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică, în condiţiile legii, de către inspectori sau, după caz, de către poliţiştii rutieri, în următoarele cazuri:
    a) încălcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatată la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;
    b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2, la art. 4 pct. 11 şi la art. 5 pct. 9 şi/sau în cazul nerespectării dimensiunilor maxime autorizate;
    c) transportarea mai multor persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare/certificatul de clasificare, după caz;
    d) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind sistemul de fixare a încărcăturii, elementele de fixare a mărfurilor şi condiţiile de arimare a încărcăturii;
    e) utilizarea la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
    f) utilizarea la efectuarea transportului rutier de mărfuri ori de persoane, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, a unui autovehicul care nu este dotat cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori care nu are montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

    (2) În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de mărfuri periculoase, pentru care inspectorii sau, după caz, poliţiştii rutieri aplică măsura imobilizării, aceştia anunţă imediat reprezentanţii serviciilor de urgenţă profesioniste cu competenţe în zona unde se efectuează controlul în trafic.
    (3) Modul de anunţare şi de acţiune, în situaţiile prevăzute la alin. (2), se stabileşte prin protocol de colaborare interinstituţională întocmit în acest sens.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), suplimentar faţă de măsura imobilizării, inspectorii aplică şi măsura anulării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în cauză.
    (5) Măsura anulării inspecţiei tehnice periodice se aplică de către inspectori şi în cazul constatării încălcării prevăzute la art. 5 pct. 18 şi se comunică de către structura din care face parte agentul constatator, în toate cazurile, Regiei Autonome Registrul Auto Român, în vederea actualizării bazei naţionale de date cu inspecţiile tehnice periodice.

    ART. 15
    (1) În cazul imobilizării vehiculelor, dacă respectivul contravenient nu înlătură deficienţele constatate astfel încât să fie îndeplinite condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării în perioada aferentă activităţii de control în trafic, conform programului de control din ziua respectivă, inspectorii/poliţiştii rutieri procedează la ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la momentul în care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. În acest caz, inspectorii/ poliţiştii rutieri îi aduc la cunoştinţă conducătorului auto adresa şi programul de funcţionare ale inspectoratului teritorial/unităţii de poliţie din care fac parte.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul imobilizat are obligaţia de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial/unităţii de poliţie din care fac parte inspectorii/poliţiştii rutieri care au aplicat măsura imobilizării, pentru a face dovada că îndeplineşte condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale, inspectorii/poliţiştii rutieri se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării.
    (3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează agentul constatator şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora.
    (4) Modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării, precum şi condiţiile necesare care trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare, pentru fiecare dintre cazurile prevăzute la art. 14 alin. (1), se stabilesc prin ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 21.

    ART. 16
    În toate cazurile în care, la controlul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, utilizate la efectuarea transporturilor rutiere de către operatorul de transport rutier străin/întreprinderea de transport rutier în cont propriu străină, inspectorii constată una sau mai multe încălcări prevăzute de prezenta hotărâre, aceştia aplică conducătorului auto sancţiunea contravenţională corespunzătoare şi se procedează, în condiţiile legii, după cum urmează:
    a) se imobilizează vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, sau într-un spaţiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;
    b) se ridică plăcuţele cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează personalul cu atribuţii de control şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator consemnează acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora;
    c) conducătorul auto al operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine va fi îndrumat să achite contravaloarea amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate sau a achitării unei sume egale cu amenda, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul în care sancţiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizaţiei de transport internaţional sau utilizarea unei autorizaţii necompletate/ completate necorespunzător sau, după caz, neştampilate de către autoritatea competentă, permisiunea privind reluarea efectuării transportului este condiţionată şi de prezentarea unei autorizaţii de transport internaţional valabile, completate şi/sau ştampilate corespunzător.


    ART. 17
    (1) Măsura imobilizării unui vehicul, dispusă de către inspectori, se menţionează în scris pe următoarele documente, după caz:
    a) procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
    b) formularul de control în trafic;
    c) buletinul de control ADR;
    d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;
    e) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state.

    (2) Măsura imobilizării unui vehicul, dispusă de către poliţiştii rutieri, se menţionează în scris pe următoarele documente, după caz:
    a) procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
    b) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;
    c) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state.


    ART. 18
    (1) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi securitate a transportului, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.
    (2) Pe perioada imobilizării, atât vehiculul rutier, cât şi marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului, în condiţiile legii.
    (3) Contravenientul este responsabil, în condiţiile legii, pentru eventuale pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor transportate, prin imobilizarea vehiculului rutier, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli în legătură cu măsura imobilizării şi sau cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.
    (4) Măsura imobilizării nu se aplică în cazul transporturilor de animale vii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. e).

    ART. 19
    (1) În cazul utilizării la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier fără a deţine următoarele documente valabile, după caz: licenţa comunitară, copia conformă a licenţei comunitare, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenţă de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport pentru transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale, după caz, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii/poliţiştii rutieri aplică şi măsura administrativă a suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, denumită în continuare măsura de suspendare.
    (2) În cazul utilizării unui autovehicul pentru pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii aplică şi măsura de suspendare.
    (3) Inspectorii şi poliţiştii rutieri au dreptul să reţină documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, dacă acestea au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare.
    (4) Inspectorul/Poliţistul rutier întocmeşte procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează conducătorului auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului.
    (5) I.S.C.T.R. notifică măsura de suspendare contravenientului şi comunică măsura de suspendare/ remedierea deficienţelor constatate inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe raza căruia/căreia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data înmânării, respectiv comunicării procesului-verbal de reţinere prevăzut la alin. (4).

    ART. 20
    (1) Măsura de suspendare se aplică în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2) pentru o perioadă de 6 luni şi se realizează prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare.
    (2) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2), măsura de suspendare încetează înainte de expirarea termenului de 6 luni, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data înmânării, respectiv comunicării procesului-verbal de reţinere;
    b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale.

    (3) Dacă până la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (1) contravenientul nu depune dovada achitării amenzii contravenţionale, măsura de suspendare se prelungeşte pentru o nouă perioadă de 6 luni.
    (4) În cazul prelungirii măsurii de suspendare potrivit alin. (3), aceasta încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, la data depunerii dovezii achitării amenzii contravenţionale.
    (5) Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare, conform prevederilor alin. (2), în cazul în care, în ultimele 12 luni i s-a mai aplicat măsura suspendării dreptului de utilizare a aceluiaşi autovehicul.
    (6) Măsura de suspendare se consideră aplicată şi în situaţia în care s-au reţinut doar plăcuţele cu numărul de înmatriculare.

    ART. 21
    Procedura privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 22
    (1) I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a licenţei comunitare, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 6 şi 9, la art. 4 pct. 1, 3 şi 36 şi la art. 5 pct. 4-8;
    b) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor şi ambalajelor care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate.

    (2) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere, I.S.C.T.R. poate aplica măsura suspendării copiei conforme a licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.
    (3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivată, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, una dintre următoarele măsuri:
    a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier;
    b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier;
    c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora;
    d) suspendarea copiei conforme a licenţei comunitare.


    ART. 23
    (1) I.S.C.T.R. retrage copia conformă a licenţei comunitare în următoarele cazuri:
    a) licenţa comunitară în baza căreia a fost eliberată a fost retrasă;
    b) operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţia de capacitate financiară pentru toate autovehiculele pentru care a obţinut o copie conformă a licenţei comunitare;
    c) operatorul de transport rutier nu mai deţine autovehiculul pentru care s-a eliberat copia conformă;
    d) documentele în baza cărora a fost eliberată copia conformă a licenţei comunitare conţin informaţii incorecte/false.

    (2) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura retragerii copiei conforme a licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua şi art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.

    ART. 24
    (1) În cazul în care un operator de transport rutier se regăseşte în unul dintre cazurile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării licenţei comunitare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care un operator de transport rutier nu respectă dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 6 luni de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării licenţei comunitare.
    (3) În cazul constatării contravenţiei prevăzute la art. 6 pct. 34, inspectorii I.S.C.T.R. procedează după cum urmează:
    a) aplică o singură amendă indiferent de numărul de vehicule care nu s-au întors la unul dintre centrele operaţionale ale operatorului din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta;
    b) dacă la momentul constatării încălcării, un singur vehicul nu s-a întors la unul dintre centrele operaţionale ale operatorului din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta, prin notificarea prevăzută la alin. (2) se stabileşte că remedierea situaţiei vizează vehiculul respectiv;
    c) dacă la momentul constatării încălcării două sau mai multe vehicule nu s-au întors la unul dintre centrele operaţionale ale operatorului din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta, prin notificarea prevăzută la alin. (2) se stabileşte că remedierea situaţiei vizează cumulativ toate vehiculele.


    ART. 25
    (1) I.S.C.T.R. suspendă licenţa comunitară, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (2) nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) dacă operatorul de transport rutier refuză să predea către I.S.C.T.R., în vederea suspendării, copia conformă a licenţei comunitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării;
    c) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 3 şi la art. 4 pct. 1, sancţiuni rămase definitive.

    (2) În cazul în care la expirarea perioadei de suspendare de 30 de zile nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă licenţa comunitară pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.
    (3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura suspendării licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua şi art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.
    (4) În cazul nerespectării de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a organiza activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la unul dintre centrele operaţionale din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta, măsura de suspendare a licenţei comunitare, în baza alin. (1) lit. a), se aplică după cum urmează:
    a) în cazul prevăzut la art. 24 alin. (3) lit. a) măsura de suspendare se aplică numai dacă nu a fost remediată situaţia privind vehiculul indicat în notificare;
    b) în cazul prevăzut la art. 24 alin. (3) lit. b) măsura de suspendare se aplică numai dacă nu a fost remediată situaţia privind oricare dintre vehiculele indicate în notificare.


    ART. 26
    (1) I.S.C.T.R. retrage licenţa comunitară în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 25 alin. (2), după suspendarea licenţei comunitare pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii incorecte/false în vederea obţinerii licenţei comunitare;
    c) dacă operatorul de transport rutier a fost sancţionat/ condamnat pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    d) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii incorecte/false în vederea participării la atribuirea prin Sistemul informatic pentru obţinerea licenţei de traseu.

    (2) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura retragerii licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua şi art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.

    ART. 27
    (1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a licenţei comunitare către autoritatea emitentă şi către operatorul de transport rutier, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
    (2) Înaintea luării măsurii de reabilitare a operatorului de transport rutier, managerul de transport al acestuia trebuie să demonstreze îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

    ART. 28
    Odată cu retragerea licenţei comunitare, copiile conforme ale acesteia şi, după caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectivul operator de transport rutier în baza licenţei comunitare retrase devin nule.

    ART. 29
    Licenţa comunitară suspendată, respectiv copia conformă a acesteia suspendată se reacordă, la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sancţiuni, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

    ART. 30
    (1) I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 6 şi 9, sancţiuni rămase definitive;
    b) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor şi ambalajelor care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate.

    (2) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere, I.S.C.T.R. poate aplica măsura suspendării copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu.
    (3) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivată una dintre următoarele măsuri:
    a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier;
    b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier;
    c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora;
    d) suspendarea copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu.


    ART. 31
    (1) I.S.C.T.R. retrage copia conformă a certificatului de transport în cont propriu în următoarele cazuri:
    a) certificatul de transport în cont propriu în baza căruia a fost eliberată a fost retras;
    b) întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu mai deţine vehiculul pentru care s-a eliberat copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;
    c) documentele în baza cărora copia conformă a certificatului de transport în cont propriu a fost eliberată conţin informaţii incorecte/false.

    (2) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura retragerii copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu.

    ART. 32
    În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu, I.S.C.T.R. îi va transmite acesteia o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării certificatului de transport în cont propriu.

    ART. 33
    (1) I.S.C.T.R. suspendă certificatul de transport în cont propriu, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 32 nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu refuză să predea către I.S.C.T.R., în vederea suspendării, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, în termen de 5 zile de la data solicitării;
    c) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 3, sancţiune rămasă definitivă.

    (2) În cazul în care la expirarea perioadei de suspendare nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă certificatul de transport în cont propriu pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

    ART. 34
    I.S.C.T.R. retrage certificatul de transport în cont propriu în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 6 luni, prevăzut la art. 33 alin. (2), după suspendarea certificatului de transport în cont propriu pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) întreprinderea de transport rutier în cont propriu a furnizat documente conţinând informaţii incorecte/false în vederea obţinerii certificatului de transport în cont propriu;
    c) dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sancţionată/condamnată pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.


    ART. 35
    (1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a certificatului de transport în cont propriu către autoritatea emitentă şi către întreprinderea de transport rutier în cont propriu, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
    (2) Înaintea luării măsurii de reabilitare a întreprinderii de transport rutier în cont propriu, condiţia de competenţă profesională a managerului de transport al acesteia va fi îndeplinită prin obţinerea unui nou certificat de competenţă profesională.

    ART. 36
    Odată cu retragerea certificatului de transport în cont propriu, copiile conforme ale acestuia şi, după caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectiva întreprindere de transport rutier în cont propriu în baza certificatului de transport în cont propriu retras devin nule.

    ART. 37
    Certificatul de transport în cont propriu suspendat şi copia conformă a acestuia suspendată se reacordă la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sancţiuni, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

    ART. 38
    I.S.C.T.R. retrage licenţa de traseu eliberată pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în următoarele cazuri:
    a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
    b) licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii incorecte/false;
    c) înstrăinarea către alt operator de transport rutier a licenţei de traseu şi/sau utilizarea acesteia de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul;
    d) pentru încălcarea prevăzută la art. 4 pct. 1, sancţiune rămasă definitivă;
    e) efectuarea de către operatorul de transport rutier a cursei în mai puţin de 90% din numărul de zile prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectivă într-o lună calendaristică;
    f) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
    g) la retragerea licenţei comunitare a operatorului de transport rutier;
    h) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului;
    i) pe perioada suspendării licenţei comunitare.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pentru care autoritatea emitentă a licenţei de traseu are competenţa constatării, retragerea licenţei de traseu se va face de către I.S.C.T.R. la solicitarea autorităţii emitente.

    ART. 39
    (1) I.S.C.T.R. retrage licenţa de traseu eliberată pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, în următoarele cazuri:
    a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
    b) licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii incorecte/false;
    c) încredinţarea spre efectuare altui operator de transport rutier a curselor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu de către operatorul de transport rutier deţinător al licenţei de traseu;
    d) s-a constatat faptul că în autobuzul/autobuzele utilizat/ utilizate la efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate speciale pe un anumit traseu sunt transportate alte persoane decât cele angajate ale beneficiarului transportului şi care nu au fost nominalizate de către acesta;
    e) operatorul de transport rutier nu a efectuat cel puţin 5% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu într-un interval de 30 de zile;
    f) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
    g) la retragerea licenţei comunitare;
    h) în cazul în care operatorul de transport rutier are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului;
    i) pe perioada suspendării licenţei comunitare.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pentru care autoritatea emitentă a licenţei de traseu are competenţa constatării, retragerea licenţei de traseu se va face de către I.S.C.T.R. la solicitarea autorităţii emitente.

    ART. 40
    (1) I.S.C.T.R. constată îndeplinirea de către operatorii de transport rutier a condiţiilor de autorizare şi respectarea de către aceştia a condiţiilor de efectuare a transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale.
    (2) În cazul în care constată că există riscul ca operatorul de transport rutier să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare şi/sau nu sunt respectate condiţiile de efectuare a transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale, I.S.C.T.R. va informa în acest sens Direcţia generală reglementări în transporturi, care va notifica operatorului de transport rutier faptul că neremedierea acestei situaţii în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării va conduce la retragerea autorizaţiei de transport internaţional.
    (3) I.S.C.T.R. retrage autorizaţia de transport internaţional în următoarele cazuri:
    a) dacă în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (2) nu s-a remediat situaţia în cauză;
    b) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente care conţin informaţii incorecte/false în vederea obţinerii autorizaţiei de transport internaţional;
    c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei de transport internaţional;
    d) dacă operatorului de transport rutier titular al autorizaţiei de transport internaţional i-a fost retrasă licenţa comunitară.

    (4) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică măsura retragerii autorizaţiei de transport internaţional, notifică în scris Direcţia Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi operatorul de transport rutier, precizând inclusiv măsurile de remediere.

    ART. 41
    În cazul în care un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura retragerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier.

    ART. 42
    I.S.C.T.R. retrage licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 41 nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 3 şi 14 şi la art. 4 pct. 5, 12 şi 13, sancţiuni rămase definitive;
    c) operatorul economic a furnizat documente conţinând informaţii incorecte/false, în vederea obţinerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier;
    d) când operatorul economic îşi încetează activitatea conexă transportului rutier.


    ART. 43
    I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier către autoritatea emitentă şi către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

    ART. 44
    În cazul în care o şcoală de conducători auto prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării, I.S.C.T.R. va transmite acesteia o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării autorizaţiei.

    ART. 45
    (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 44 nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 3, 16 şi 17 şi la art. 4 pct. 6 şi 24-29, sancţiuni rămase definitive.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dacă la expirarea perioadei de suspendare a autorizaţiei şcolii de conducători auto nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

    ART. 46
    I.S.C.T.R. retrage autorizaţia şcolii de conducători auto în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 45 alin. (2), după suspendarea autorizaţiei şcolii de conducători auto pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) şcoala de conducători auto a furnizat documente conţinând informaţii incorecte/false în vederea obţinerii autorizaţiei;
    c) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11 şi 13, sancţiuni rămase definitive.
    d) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia;
    e) efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea obţinerii permisului de conducere având autorizaţia de şcoală de conducători auto suspendată.


    ART. 47
    (1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul de instructor auto, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2, 18 şi 19 şi la art. 4 pct. 23 şi 32, sancţiuni rămase definitive;
    b) efectuarea activităţii de pregătire practică având permisul de conducere suspendat/anulat.

    (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică măsura suspendării atestatului de instructor auto, notifică în scris şcoala de conducători auto în cadrul căreia îşi exercită activitatea instructorul auto în cauză.

    ART. 48
    (1) I.S.C.T.R. retrage atestatul de instructor auto în următoarele cazuri:
    a) instructorul auto a efectuat activitate de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere având atestatul de instructor auto suspendat;
    b) instructorul auto a furnizat informaţii incorecte/false în vederea obţinerii atestatului de instructor auto;
    c) instructorul auto nu îndeplineşte condiţiile necesare obţinerii atestatului de instructor auto.

    (2) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a atestatului de instructor auto către autoritatea emitentă şi titularul atestatului retras, precizând inclusiv măsurile de remediere.

    ART. 49
    (1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul de profesor de legislaţie rutieră, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru încălcarea prevăzută la art. 4 pct. 33, sancţiune rămasă definitivă.
    (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică măsura suspendării atestatului de profesor de legislaţie rutieră, notifică în scris şcoala de conducători auto în cadrul căreia îşi exercită activitatea profesorul de legislaţie rutieră în cauză.

    ART. 50
    (1) I.S.C.T.R. retrage atestatul de profesor de legislaţie rutieră în următoarele cazuri:
    a) profesorul de legislaţie rutieră a efectuat activitate de pregătire teoretică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere având atestatul de profesor de legislaţie rutieră suspendat;
    b) profesorul de legislaţie rutieră a furnizat informaţii incorecte/false în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră.
    c) profesorul de legislaţie rutieră nu îndeplineşte condiţiile necesare obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră.

    (2) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a atestatului de profesor de legislaţie rutieră către autoritatea emitentă şi titularul atestatului retras, precizând inclusiv măsurile de remediere.

    ART. 51
    În cazul în care un centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare centru de pregătire, prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării autorizaţiei.

    ART. 52
    (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia centrului de pregătire, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 51 nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 3 şi la art. 4 pct. 6 şi 20-22, sancţiuni rămase definitive.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dacă la expirarea perioadei de suspendare nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia centrului de pregătire pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

    ART. 53
    I.S.C.T.R. retrage autorizaţia centrului de pregătire în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 52 alin. (2), după suspendarea autorizaţiei centrului de pregătire pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) centrul de pregătire a furnizat documente conţinând informaţii incorecte/false în vederea obţinerii autorizaţiei;
    c) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 10, sancţiune rămasă definitivă;
    d) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.


    ART. 54
    (1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a autorizaţiei şcolii de conducători auto sau a autorizaţiei centrului de pregătire către autoritatea emitentă şi titularul autorizaţiei retrase, precizând inclusiv măsurile de remediere.
    (2) Odată cu retragerea autorizaţiei şcolii de conducători auto sau a autorizaţiei centrului de pregătire toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza autorizaţiei retrase devin nule.

    ART. 55
    Autorizaţia şcolii de conducători auto/autorizaţia centrului de pregătire suspendată se reacordă, la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sancţiuni, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

    ART. 56
    (1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, corespunzător transportului rutier de marfă şi/sau de persoane, eliberat conform legislaţiei în vigoare, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2 şi 5 şi la art. 4 pct. 15 şi 17-19, sancţiuni rămase definitive.
    (2) I.S.C.T.R. retrage atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, corespunzător transportului rutier de marfă şi/sau de persoane, eliberat conform legislaţiei în vigoare, în următoarele cazuri:
    a) conducătorul auto a condus un vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier având atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională suspendat;
    b) conducătorul auto a furnizat informaţii incorecte/false în vederea obţinerii atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională a acestuia;
    c) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 7, sancţiune rămasă definitivă.

    (3) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională a conducătorului auto către autoritatea emitentă, angajatorul conducătorului auto în cauză şi titularul atestatului/certificatului retras.

    ART. 57
    I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 9, sancţiune rămasă definitivă.

    ART. 58
    I.S.C.T.R. retrage copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost în următoarele cazuri:
    a) autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost în baza căreia a fost eliberată a fost retrasă;
    b) întreprinderea nu mai deţine autovehiculul pentru care s-a eliberat copia conformă;
    c) documentele în baza cărora a fost eliberată copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost conţin informaţii incorecte/false.


    ART. 59
    În cazul în care o întreprindere autorizată prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării, I.S.C.T.R. va transmite acesteia o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării autorizaţiei.

    ART. 60
    (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 59 nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 3 şi la art. 4 pct. 2, 5 şi 6, sancţiuni rămase definitive.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dacă la expirarea perioadei de suspendare nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia întreprinderii autorizate pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

    ART. 61
    I.S.C.T.R. retrage autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost în următoarele cazuri:
    a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 60 alin. (2), după suspendarea autorizaţiei întreprinderii autorizate pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;
    b) întreprinderea autorizată a furnizat documente conţinând informaţii incorecte/false în vederea obţinerii autorizaţiei;
    c) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.


    ART. 62
    (1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost către autoritatea emitentă şi titularul autorizaţiei retrase, precizând inclusiv măsurile de remediere.
    (2) Odată cu retragerea autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza autorizaţiei retrase devin nule.

    ART. 63
    (1) Persoanele care au fost eliminate din examen, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, la examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau la examinarea în vederea atestării profesionale a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, prevăzute la art. 67 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot participa la o nouă sesiune de examinare pentru o perioadă de 6 luni de la momentul constatării fraudei sau tentativei de fraudă.
    (2) În cazul unei recidive a persoanelor menţionate la alin. (1), acestea nu pot participa la o nouă sesiune de examinare pentru o perioadă de 12 luni de la momentul constatării celei de a doua fapte de fraudă sau tentativă de fraudă.
    (3) Cazurile considerate fraudă sau tentativă de fraudă, procedura de constatare a acestora, precum şi modalitatea prin care se implementează interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere au obligaţia afişării în sala/sălile de curs a conţinutului prezentului articol.

    ART. 64
    (1) Împotriva măsurilor administrative de retragere sau suspendare a licenţei comunitare şi a copiei conforme a acesteia, a certificatului de transport în cont propriu şi a copiei conforme a acestuia, a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi a copiei conforme a acesteia, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, după caz, precum şi împotriva măsurii administrative de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului, prevăzută la art. 19, titularul documentului suspendat/retras sau deţinătorul vehiculului a cărui utilizare a fost suspendată, după caz, se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Procedurile privind aplicarea măsurilor de retragere şi suspendare, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) În cazul aplicării măsurii administrative de retragere a documentelor prevăzute la alin. (1), titularul documentului retras nu mai poate solicita eliberarea unui nou document de acelaşi tip pentru o perioadă de 1 an de la data retragerii.

    ART. 65
    (1) În cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 5 pct. 22 are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat, în conformitate cu devizul întocmit de administratorul drumului.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), administratorul drumului întocmeşte devizul cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat şi notifică operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificării.
    (3) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu poate contesta notificarea în termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 66
    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3-6 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare se fac de către:
    a) inspectori;
    b) poliţişti rutieri, în cazul efectuării controlului în trafic în lipsa personalului prevăzut la lit. a), în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 1, 5 şi 19, la art. 4 pct. 1 - 3, 10, 14, 16, 17 şi 19, la art. 5 pct. 12, 51-56 şi 64 şi la art. 6 pct. 12, 17, 23 şi 31.

    (2) În scopul aplicării dispoziţiilor prezentei hotărâri, poliţiştii rutieri au acces la Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi la Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, în condiţiile stabilite printr-un protocol încheiat între instituţiile implicate.
    (3) Prin protocolul prevăzut la alin. (2) se stabileşte inclusiv modalitatea prin care se realizează schimbul de informaţii între instituţiile din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (1), privind controalele efectuate şi măsurile şi sancţiunile aplicate în temeiul prezentei hotărâri.
    (4) În cazul în care inspectorii aplică sancţiuni conducătorului auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, pentru una sau mai multe dintre contravenţiile prevăzute la art. 3-6, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se întocmeşte la locul controlului, iar inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. din care face parte agentul constatator notifică în scris angajatorul contravenientului cu privire la sancţiunile aplicate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
    (5) În cazul în care, la finalizarea controlului în trafic, inspectorii reţin unul sau mai multe documente dintre cele prezentate la control de către conducătorul auto, documentele reţinute sunt menţionate într-un proces-verbal de reţinere, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (6) Procesul-verbal de reţinere prevăzut la alin. (5) se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează conducătorului auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului.

    ART. 67
    Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 68
    Autorităţile publice implicate în activităţile reglementate prin prezentul act normativ au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD).

    ART. 69
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 70
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare), ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare) şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii prevăzut la art. 64 alin. (2) se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi şi pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) La data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 21 se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 108/368/2010 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, precum şi a Procedurii privind modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/ deplasării, precum şi condiţiile necesare care trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Romeo Simionescu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu

    Bucureşti, 21 decembrie 2023.
    Nr. 1.317.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016