Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 21 decembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1188 din 29 decembrie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian“ - ROMATSA, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) La data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA, denumită în continuare regia, ca persoană juridică, funcţionând pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, putând beneficia de subvenţii de la bugetul de stat. Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1."

    2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de management al spaţiului aerian, de management al fluxurilor de trafic şi de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi furnizarea serviciilor-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, cu respectarea tratatelor internaţionale la care România este parte în domeniul aviaţiei civile, a regulamentelor europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei autonome «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Obiectul de activitate al Regiei autonome «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA cuprinde şi asigurarea, direct sau prin contracte încheiate cu terţi, a proiectării, întreţinerii şi revizuirii periodice, în conformitate cu reglementările europene şi/sau naţionale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor şi a structurilor de spaţiu aerian, pentru zonele de spaţiu aerian unde este desemnată să asigure servicii de control al traficului aerian, prestări de servicii privind operarea armonizată a aeronavelor fără pilot la bord în spaţiul aerian U-space desemnat, activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi activităţi de transport în interes propriu, conform dispoziţiilor Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Serviciile de navigaţie aeriană furnizate de Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA în spaţiul aerian naţional reprezintă servicii non-economice de interes general, aşa cum sunt definite acestea în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, legate de exercitarea atribuţiilor statului de control al traficului aerian în spaţiul aerian naţional."

    4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Tarifele în lei şi valută pentru serviciile asigurate operatorilor aerieni români sau străini se stabilesc de consiliul de administraţie al Regiei autonome «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale şi ale înţelegerilor internaţionale încheiate în acest domeniu. Pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută şi pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică un plan de performanţă, tarifele se stabilesc în conformitate cu regulamentele europene în vigoare privind schema de performanţă şi tarifare în contextul Cerului Unic European."

    5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Salarizarea personalului Regiei autonome «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se face conform prevederilor legale specifice, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La anexa nr. 2, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA este persoană juridică română, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament, având statut de regie autonomă.
    (2) Sursele de finanţare ale Regiei autonome «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA cuprind:
    a) venituri proprii;
    b) fonduri externe nerambursabile;
    c) credite interne şi externe contractate în nume propriu;
    d) subvenţii de la bugetul de stat;
    e) alte surse legal constituite."

    7. La anexa nr. 2 articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Sediul principal al Regiei autonome «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA este în municipiul Bucureşti, bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10."

    8. La anexa nr. 2, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de management al spaţiului aerian, de management al fluxurilor de trafic şi de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi furnizarea serviciilor-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, cu respectarea tratatelor internaţionale la care România este parte în domeniul aviaţiei civile, a legislaţiei Cerului Unic European şi în conformitate cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Obiectul de activitate al Regiei autonome «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA cuprinde şi asigurarea, direct sau prin contracte încheiate cu terţi, a proiectării, întreţinerii şi revizuirii periodice, în conformitate cu reglementările europene şi/sau naţionale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor şi a structurilor de spaţiu aerian, pentru zonele de spaţiu aerian unde este desemnată să asigure servicii de control al traficului aerian, prestări de servicii privind operarea armonizată a aeronavelor fără pilot la bord în spaţiul aerian U-space desemnat, activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi activităţi de transport în interes propriu, conform dispoziţiilor Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA poate desfăşura şi activităţi de exploatare cu terţi a bunurilor din proprietatea sa, pe bază de contract legal încheiat, fără a avea un impact negativ asupra obiectului de activitate principal, capacităţii şi siguranţei în spaţiul aerian naţional.
    (4) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se poate afilia la organe şi organisme internaţionale din domeniul obiectului său de activitate."

    9. La anexa nr. 2 articolul 5 alineatul (1) punctul I, subpunctele 3, 7 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. elaborează şi aplică reguli, proceduri şi norme tehnice proprii pentru exploatarea şi întreţinerea mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene, de telecomunicaţii aeronautice şi de meteorologie aeronautică, în concordanţă cu standardele, regulile şi procedurile emise de organizaţiile internaţionale la care România este parte, precum şi cu prevederile reglementărilor aeronautice naţionale aplicabile;
    .................................
7. asigură proiectarea, executarea de lucrări, furnizarea de echipamente şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii, direct sau prin contracte cu furnizori şi prestatori interni şi externi, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii necesare pentru buna desfăşurare a activităţii regiei;
    .................................
9. organizează aprovizionarea tehnico-materială a subunităţilor din structură pentru produsele din ţară şi din import;"

    10. La anexa nr. 2 articolul 5 alineatul (1) punctul I, după subpunctul 10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11, cu următorul cuprins:
    "11. furnizează servicii de pregătire iniţială şi recurentă pentru personalul tehnic de protecţie a navigaţiei aeriene, propriu şi al terţilor, în conformitate cu certificările/calificările deţinute şi cu reglementările aplicabile."

    11. La anexa nr. 2 articolul 5 alineatul (1) punctul II, subpunctele 1-5, 8, 9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. a) asigură, prin subunităţile din structură, furnizarea de servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti, potrivit legislaţiei Cerului Unic European, a standardelor şi recomandărilor emise de organizaţiile internaţionale la care România este parte, precum şi a reglementărilor naţionale;
    b) participă ca membru activ la luarea deciziilor colaborative tactice pe termen mediu sau pe termen lung privitoare la managementul fluxurilor de trafic aerian (ATFM), cu respectarea standardelor şi recomandărilor emise de organizaţiile internaţionale la care România este parte, referitoare la ATFM;
    c) participă ca membru activ la luarea deciziilor colaborative tactice pe termen mediu sau pe termen lung privitoare la managementul spaţiului aerian (ASM), cu respectarea standardelor şi recomandărilor emise de organizaţiile internaţionale la care România este parte, referitoare la ASM şi utilizarea flexibilă a spaţiului aerian (FUA), inclusiv, în cazul aeronavelor fără pilot la bord, referitoare la spaţiul aerian U-space desemnat în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;
2. elaborează studii privind dezvoltarea şi modernizarea utilizării spaţiului aerian controlat al României, repartizat aviaţiei civile, pe baza tendinţelor de evoluţie a traficului aerian, mai precis a fluxurilor de trafic aerian, precum şi a stadiului de dezvoltare tehnologică a mijloacelor de furnizare a serviciilor de trafic aerian şi de automatizare a procedurilor de planificare, programare şi urmărire a activităţii de zbor;
3. a) elaborează reguli şi proceduri de furnizare a serviciilor de trafic aerian, serviciilor de informare aeronautică, meteorologie aeronautică, managementul spaţiului aerian şi managementul fluxurilor de trafic aerian, în concordanţă cu legislaţia Cerului Unic European, cu standardele, regulile şi procedurile emise de organizaţiile internaţionale la care România este parte, precum şi cu prevederile reglementărilor aeronautice naţionale aplicabile;
    b) participă la elaborarea proiectelor de reglementări şi proceduri aeronautice specifice domeniului de activitate, la solicitarea organizaţiilor care au în atribuţii emiterea acestui tip de reglementări;
    c) asigură direct sau prin contracte încheiate cu terţii proiectarea, publicarea, întreţinerea şi revizuirea periodică, în conformitate cu reglementările europene şi/sau naţionale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor şi a structurilor de spaţiu aerian pentru zonele de spaţiu aerian unde este desemnată să asigure serviciile de control al traficului aerian, inclusiv a procedurilor aferente navigaţiei bazate pe performanţă, necesare pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor de zbor în zona respectivă de spaţiu aerian;
4. furnizează serviciul de informare aeronautică şi asigură redactarea hărţilor aeronautice care, conform reglementărilor naţionale aplicabile, intră în responsabilitatea regiei;
5. organizează şi exploatează, prin subunităţile din structură, reţeaua naţională de meteorologie aeronautică şi asigură informarea meteorologică a echipajelor ce execută zboruri în spaţiul aerian naţional, precum şi informarea altor beneficiari aeronautici interesaţi cu privire la situaţia meteorologică în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti, precum şi în statele cu care sunt în vigoare acorduri/înţelegeri în domeniul aviaţiei civile; întocmeşte şi întreţine baza de date climatologice aeronautice pentru aerodromurile civile din România, pe baza căreia furnizează studii şi tabele climatologice aeronautice;
    .................................
8. organizează şi controlează pregătirea profesională a personalului de trafic aerian, meteorologic aeronautic şi de informare aeronautică;
9. colaborează cu operatorii aeroportuari în domeniul furnizării serviciilor de trafic aerian, de informare aeronautică şi de meteorologie aeronautică, precum şi pentru furnizarea serviciilor de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic;
    .................................
11. declanşează şi desfăşoară investigarea incidentelor de trafic produse în spaţiul aerian naţional şi poate participa în comisiile de investigare a accidentelor de aviaţie civilă;"

    12. La anexa nr. 2, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Subunităţile sunt conduse de un director, numit de directorul general al regiei, sau pot fi subordonate altor subunităţi. Pentru subunităţile care au mai mult de 100 de angajaţi se pot constitui consilii directoare compuse din 3-5 persoane, numite prin decizie a directorului general al regiei, iar directorul subunităţii este preşedinte al consiliului director."

    13. La anexa nr. 2, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Administrarea şi conducerea regiei se asigură prin:
    1. consiliul de administraţie;
    2. directorul general."

    14. La anexa nr. 2, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Regia este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5 persoane, numit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare."

    15. La anexa nr. 2, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) aprobă structura organizatorică şi funcţională a regiei;
    b) aprobă strategia de dezvoltare şi modernizare a regiei;
    c) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei, în vederea aprobării conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) avizează bazele de cost anuale pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută şi pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică regulamentele europene în vigoare privind schema de performanţă şi tarifare în contextul Cerului Unic European;
    e) avizează solicitările de subvenţii de la bugetul de stat, în vederea transmiterii către autoritatea tutelară;
    f) mandatează directorul general pentru negocierea condiţiilor de contractare a unor împrumuturi necesare desfăşurării activităţilor regiei şi aprobă cererile de împrumut;
    g) răspunde, împreună cu directorul general, de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
    h) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea mijloacelor fixe;
    i) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile din proprietatea regiei, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile;
    j) aprobă activităţile de exploatare cu terţi a bunurilor din proprietatea regiei, pe bază de contract;
    k) aprobă tarifele proprii pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de regie, altele decât cele stabilite prin bazele de cost anexe la planurile de performanţă elaborate conform legislaţiei Cerului Unic European;
    l) aprobă planul de investiţii anual şi multianual;
    m) se asigură că activităţile desfăşurate de regie respectă dispoziţiile legale privind protecţia mediului înconjurător;
    n) aprobă mandatul directorului general pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul regiei;
    o) numeşte şi revocă directorul general şi stabileşte remuneraţia acestuia;
    p) analizează şi aprobă planul de administrare al regiei, elaborat în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
    r) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
    s) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
    ş) aprobă mandatul directorului general pentru semnarea acordurilor de cooperare cu alţi furnizori de servicii de navigaţie aeriană/managementul traficului aerian;
    t) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;
    ţ) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare;
    u) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;
    v) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;
    w) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei;
    x) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
    y) analizează şi decide cu privire la orice alt aspect legat de activitatea regiei, la propunerea directorului general, în limita competenţelor legale;
    z) exercită orice alte atribuţii ce rezultă pentru consiliile de administraţie ale regiilor autonome din acte normative cu putere de lege."

    16. La anexa nr. 2, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Consiliul de administraţie prezintă semestrial autorităţii publice tutelare un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale regiei şi la raportările contabile semestriale ale regiei.
    (2) Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea regiei, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a regiei.
    (3) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei, care constituie anexă la actul administrativ de numire.
    (4) Consiliul de administraţie reprezintă regia în raport cu terţii şi în justiţie. Cu excepţia cazurilor prevăzute în prezentul regulament de organizare şi funcţionare, consiliul de administraţie reprezintă regia prin preşedintele său."

    17. La anexa nr. 2, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Directorul general al regiei este numit de consiliul de administraţie, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, devenind astfel administrator executiv.
    (3) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi numit şi director general al regiei."

    18. La anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Directorul general conduce activitatea curentă a regiei şi o reprezintă în relaţiile cu terţii şi în justiţie, în baza delegării de competenţă din partea consiliului de administraţie. De asemenea, angajează şi concediază personalul aparatului propriu şi numeşte prin decizie conducătorii structurilor regiei aflate în subordinea sa directă, în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Competenţele, atribuţiile şi drepturile directorului general se stabilesc prin contractul de mandat încheiat cu consiliul de administraţie."

    19. La anexa nr. 2 articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA realizează venituri în lei şi valută din tarifele percepute pentru activităţile specifice pentru operatorii români şi străini, în conformitate cu normele interne şi internaţionale."

    20. La anexa nr. 2, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    La cererea regiei, cu avizul consiliului de administraţie, şi cu respectarea regulamentelor europene în vigoare, partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor realizate poate fi subvenţionată de la bugetul de stat."

    21. La anexa nr. 2, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Regia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe modelul formularelor specifice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor, precum şi bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor."

    22. La anexa nr. 2, articolul 25 se abrogă.
    23. La anexa nr. 2 articolul 26, punctul 4 se abrogă.
    24. La anexa nr. 2, articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Tarifele în lei şi valută pentru serviciile furnizate de Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se stabilesc cu respectarea reglementărilor naţionale şi europene specifice aplicabile"

    25. La anexa nr. 2, articolele 29 şi 31 se abrogă.
    26. La anexa nr. 2, articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Personalul regiei beneficiază de formare profesională, costurile fiind suportate integral din bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei."

    27. La anexa nr. 2, articolele 34 şi 36 se abrogă.
                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 21 decembrie 2023.
    Nr. 1.312.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016